La nivelul Uniunii Europene s-a manifestat solidaritate cu Romania in fata exceselor guvernului de la Chisinau, atat Parlamentul European, cat si statele membre respingand ferm acuzele la adresa Romaniei si introducerea vizelor pentru cetatenii romani.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
MOLDOVA
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
Autori: Ioana Avădani, Ştefan Cândea,
Marian Chiriac, Cristian Ghinea, Sergiu Panainte
Volum coordonat de Sergiu Panainte
SISTEMUL POLITIC DIN REPUBLICA MOLDOVA ŞI EVOLUŢIA
(Cristian Ghinea, Sergiu Panainte
«Revoluţia din mintea lui Vladimir Voronin
Mimarea integrării europene – Moldova şi UE înainte de alegerile din aprilie
Pregătirea alegerilor din aprilie 2009. Semnale extern
Alegerile din aprilie 2009. Forţele politic
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM
Partidul Liberal Democrat din Republica Moldova (PLDM
Partidul Liberal (PL
...................................................................................................
Alianţa Moldova Noastră (AMN
Partidul Democrat din Moldova (PDM
Reacţia UE, Moldova reapare pe agend
Blocajul politic, repetarea alegerilor. Explicaţi
Noua campanie electorală nouă. Alte aleger
Noua alianţă politică – perspectiv
RELAŢIILE MOLDOVEI CU UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ROLUL
ROMÂNIEI
(Cristian Ghinea, Sergiu Panainte
Perspectivele de integrare european
.......................................................................
Rolul României ca stat membru al U
....................................................................
PEISAJUL MASS-MEDIA
STOP ŞI DE LA CAPĂT
(Ioana Avădani
......
Mass-media în Moldova: multă politică,puţin interes publi
Comunitatea internaţională – prea puţin, prea politicos, prea prieteno
Cazul Unimedia: despre cum ar putea să arate viitoru
REPUBLICA MOLDOVA – DEMOCRAŢIA SE AMÂNĂ
Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilo
Evenimentele din 7 aprilie 2009 - încălcări ale drepturilor omulu
Îngrădirea dreptului la alegeri libere şi corect
Libertatea de exprimare şi de întrunire - progres în legislaţie, discriminare în
Hărţuirea apărătorilor drepturilor omulu
Funcţionarea de�citară a sistemului juridi
MEDIUL DE AFACERI IN REPUBLICA MOLDOVA – PARTIDUL
Sistemu
Sărăcie şi corupţi
Propaganda şi lipsa transparenţei
Presa de pro�l, oglinda mediului de afacer
............................................................
Teroar
Transnistrizarea Republicii Moldov
Forme de presiun
Sistemul juridic corupt
Mentalitatea sovietică a sistemului şi a afaceriştilor
„Raideri” pentru Sistem
.............................................................................................
Carmez, o preluare forţat
Fără reacţie
...................................................................................................................
Schimbare
...................................................................................................................
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
© 2009 Fundaţia Soros România (FSR)
Toate drepturile sunt rezervate Fundaţiei Soros România. Nici publicaţia şi nici frag
mente din ea nu pot � reproduse fără permisiunea Fundaţiei Soros România.
Fundaţia Soros România
Str. Căderea Bastiliei nr. 33, sector 1, Bucureşti
Telefon: (021) 212.11.01
Fax: (021) 212.10.32
Web: www.soros.ro
E-mail: [email protected]
Conţinutul prezentei publicaţii şi/sau opiniile prezentate în cadrul acesteia nu
re�ectă, în mod necesar, vederile Fundaţiei Soros România.
Introducere
Un studiu realizat în anul 2005 de către Institutul de Politici Publice din România
arăta că doar 25% dintre români considerau că România trebuie să aibă relaţii strânse
cu Republica Moldova
. La acest lucru se adăuga faptul că 50% dintre respondenţi
considerau că până la acel moment politica României faţă de vecinul de peste Prut
fusese una ine�cientă şi prost inspirată. Combinaţia de dezinteres şi scepticism de la
acea dată era probabil explicabilă prin întoarcerea „către vest” a atenţiei publicului
românesc, captivat de obiectivul aderării la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană. La
care se adăuga perceperea Republicii Moldova ca �ind un stat blocat „la est”, într-o
inerţie politică şi socială străine de orice dinamică europeană şi din care ieşirea era greu
previzibilă.
La nivelul Uniunii Europene optica a fost, în toţi aceşti ani, una de natură a îngrijora
şi mai mult pe susţinătorii integrării europene a Republicii Moldova. Eurobarometrul
din 2007 privind interesul statelor membre UE pentru ţările învecinate demonstra
că doar 20% din europeni manifestau interes pentru statele din vecinătatea UE, iar
procentul celor care cunoşteau faptul că Moldova este un vecin al Uniunii era de doar
. Poate şi mai deranjantă a rămas obstinaţia instituţiilor europene de a aborda
Republica Moldova într-o logică de factură geopolitică, care includea obligatoriu
relaţia cu regiunea separatistă Transnistria, cu Rusia şi Ucraina. La adăpostul acestei
abordări precaute şi minimaliste a „dosarului moldovenesc”, democraţia din Republica
Moldova a cunoscut un regres semni�cativ - în mare măsura ignorat sau tolerat de
către comunitatea internaţională.
Însă interesul publicului românesc faţă de statul vecin a cunoscut un reviriment
remarcabil, probabil şi ca urmare a mediatizării intense a evoluţiilor neaşteptate ce au
urmat alegerilor parlamentare desfăşurate în Moldova în aprilie 2009. În iunie 2009,
52% dintre români credeau că România ar trebui să sprijine prin toate mijloacele
posibile aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, iar 47% erau de acord
în mare şi foarte mare măsură cu acordarea cetăţeniei române moldovenilor care îşi
pot dovedi originile româneşti
. Cu siguranţă că nu vom regăsi acelaşi entuziasm la
nivelul întregului public european şi cu atât mai puţin în rândurile birocraţiei de la
Bruxelles – în special cu privire la delicata problemă a cetăţeniei. Însă în ceea ce priveşte
întâmpinarea aspiraţiilor europene ale Republicii Moldova, devine din ce în ce mai clar
că, în măsura în care pentru acestea există o doză de receptivitate la nivelul decizional
al UE, aşteptările comunitare se opresc asupra nimănui altcuiva decât asupra României.
Voinescu Sever, Dobre Gabriela: “Percepţia opiniei publice din România asupra politicii externe şi a relaţiilor
internaţionale”, Institutul de Politici Publice Bucureşti, Octombrie 2005, p. 47
„The EU’s relations with its Neighbours”, Special Eurobarometer, September 2007, p.4
Newsletter-ul “Studii Electorale Româneşti” al Fundaţiei Soros România, nr.1, iulie 2009, disponibil la www.
soros.ro
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
Sistemul politic din Republica Moldova
şi evoluţia lui
Sergiu Panainte
Moldova a trecut între 2001 şi 2009 de la o democraţie incoerentă la instaurarea unui
autoritarism încă neconsolidat, o situaţie des întâlnită în spaţiul fost sovietic. Preşedintele
Vladimir Voronin a concentrat deciziile majore în mâinile sale şi a mutat centrul de
greutate al politicii la Preşedinţie, asta deşi Moldova este, conform Constituţiei, o republică
parlamentară. Sursa puterii lui Voronin nu este funcţia de şef al statului în sine, ci
controlul exercitat asupra Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, partid care la
rândul său controlează statul. Valul de revoluţii „colorate” din 2003 - 2004 a provocat
o mişcare oportunistă din partea lui Voronin de apropiere de UE, ceea ce mulţi au numit
„revoluţia din capul lui Voronin”.
Dar planul de acţiuni Moldova - UE care presupunea democratizare şi reforme ameninţa
„verticala puterii”, baza puterii lui Voronin, şi astfel a intervenit „contrarevoluţia din
capul lui Voronin”. Libertatea presei a fost limitată, intimidarea opoziţiei prin folosirea
abuzivă a statului a devenit fapt obişnuit. Europenizarea Moldovei a rămas la un nivel
super�cial, autorităţile adoptând o mulţime de legi cu speci�c european, dar fără a le
Anul electoral 2009 a venit peste o ruptură politică ireconciliabilă între PCRM şi
opoziţie, violenţa politică mutându-se în stradă în aprilie 2009. Opoziţia a reuşit să
preia iniţiativa prin repetarea alegerilor în iulie şi preluarea majorităţii parlamentare, deşi
insu�cientă pentru alegerea unui nou Preşedinte.
În toate aceste evenimente, UE a rămas un actor major, deşi puţin coerent. Reprezentatul
special al UE la Chişinău a devenit o �gură controversată, mizând eronat pe comunişti
pentru asigurarea stabilităţii la Chişinău. UE rămâne de departe cea mai importană sursă
de fonduri în Moldova, iar noul acord Moldova - UE care va � negociat în toamnă va
constitui momentul de revitalizare a relaţiilor. Parteneriatul Estic reprezintă o oportunitate
pentru Moldova pentru adâncirea relaţiei cu UE, dar există şi pericolul tratării celor şase
ţări partenere ca un bloc cu destin comun, fapt care ar dezavantaja Moldova.
Diplomaţia română are acum de ales între a regândi radical „dosarul moldovenesc” sau
a continua politica hiper-precaută faţă de statul vecin.
În aşteptarea unei implicări reale a comunităţii europene şi internaţionale în Republica
Moldova (cu sau fără aportul României), raportul de faţă îşi propune să contribuie la
o înţelegere mai profundă a stării de fapt de la graniţa estică a României şi a Uniunii
Europene. Evacuarea de la guvernare a lui Vladimir Voronin şi a Partidului Comuniştilor
nu înseamnă mai mult decât un prim pas în demontarea unei piramide de putere care
a corupt în profunzime societatea moldovenească. Raportul scoate în evidenţă o serie
de probleme structurale, instituţionale şi normative cu care se confruntă statul vecin,
aşa cum puteau � ele observate la mijlocul anului 2009, în preajma alegerilor repetate
de la �nalul lunii iulie. Momentul ales pentru efectuarea acestei diagnoze s-a dovedit a
� optim: multe dintre derapajele de la standardele democratice în funcţionarea statului
moldovenesc erau uşor sesizabile încă dinaintea alegerilor, însă tensiunea generată de
scrutinele repetate din 2009 le-a acutizat şi le-a făcut mult mai vizibile pentru cei dispuşi
să le observe şi să le consemneze.
Suprapunerea organelor statului cu cele de partid şi concentrarea tuturor pârghiilor
de conducere în mâinile preşedintelui şi a unui cerc restrâns de apropiaţi ai acestuia;
corupţia generalizată în rândurile aparatului administrativ şi funcţionăresc de la toate
nivelele; limitarea şi restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor;
controlul mass-media publice şi private şi reprimarea celor câteva rămase independente;
compromiterea cvasi-totală a actului de justiţie prin subordonarea puterii judecătoreşti
de către puterea politică; subordonarea şi acapararea mediului de afaceri – toate
conturează nivelul de degradare a statului de drept şi funcţionării democraţiei din
Republica Moldova.
În momentul redactării acestui raport Republica Moldova se a�ă într-o situaţie pe cât
de di�cilă, pe atât de importantă din punct de vedere al transformărilor pe termen lung.
Schimbarea balanţei de putere politică de la vârf poate constitui punctul de pornire pe
drumul reabilitării democraţiei şi a revenirii pe un traseu de la care Republica Moldova
a fost deturnată începând din a doua jumătatea a anilor 90. Lucrarea de faţă poate servi
ca reper în evaluarea viitoare a calităţii schimbărilor prin care va trece statul vecin.
Echipa care a realizat acest raport a fost compusă din: Cristian Ghinea (Director,
Centrul Român de Politici Europene), Ioana Avădani (Director Executiv, Centrul
pentru Jurnalism Independent), Marian Chiriac (Director Executiv, Balkan Investigative
Reporting Network, România), Ştefan Cândea (Director adjunct, Centrul Român
pentru Jurnalism de Investigaţie) şi Sergiu Panainte (coordonator de programe la
Fundaţia Soros România).
Raportul a fost realizat în cadrul Programului „Bridging Moldova” al Fundaţiei
Soros România, program care are drept scop consolidarea relaţiilor între societatea
civilă din România şi Republica Moldova, educarea interesului public şi in�uenţarea
politicilor ce pot contribui la democratizarea şi ancorarea societăţii din Republica
Moldova în spaţiul european.
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
De la pluralism incoerent la autoritarism neconsolidat
Sistemul politic din Republica Moldova este intens personalizat, iar o simplă citire
a Constituţiei explică foarte puţin din funcţionarea sa reală. Conform Constituţiei,
Moldova este o republică parlamentară, cu un preşedinte ales de Parlament cu
majoritate cali�cată (trei cincimi) care are în general atribuţii protocolar-simbolice,
dar poate dizolva relativ uşor Parlamentul, un guvern care exercită puterea executivă
şi un Parlament care legiferează, dar al cărui preşedinte deţine şi atribuţii de numire
în funcţii cheie în stat. Această schemă constituţională complicată şi predispusă la
blocaje este un produs al istoriei recente: în 2000 Constituţia a fost schimbată astfel
încât Preşedintele să nu mai �e ales direct, ci de către Parlament. Totuşi, atribuţiile
sale nu au fost modi�cate în sensul celor deţinute de preşedinţii din republicile
parlamentare clasice. Pe lângă litera constituţională, practica politică stabilită după
declararea independenţei în 1991 a acordat preşedinţilor moldoveni drept de decizie
asupra numirilor în domeniile ce ţin de securitate, ordine publică şi politică externă.
Primii doi preşedinţi ai ţării au uzat de această cutumă, la fel a făcut şi Vladimir
Voronin, iar practica în sine nu s-a modi�cat după ce Constituţia a fost schimbată,
iar şeful statului a început a � ales de către Parlament.
În mod ciudat, Preşedintele este concurat la nivel formal de şeful Parlamentului,
care deţine dreptul constituţional de a numi procurorul general al republicii şi pe şeful
Curţii de Conturi (numirea este făcută de Parlament, la propunerea Preşedintelui
legislativului). Astfel se explică atracţia exercitată pentru preşedinţia Parlamentului la
ultimele negocieri politice.
Teoria politică comparativă susţine că republicile prezidenţiale sunt cele mai
predispuse să alunece spre autoritarism, concluzie in�uenţată statistic de numărul
mare de astfel de cazuri petrecute în America Latină. În mod logic, republicile
parlamentare, acolo unde puterea se disipează la mai multe niveluri de decizie colegială,
ar � cele mai capabile să prevină apariţia unor autoritarisme. Republica Moldova este
exemplul viu că această teorie nu este mereu valabilă. În anii `90, în afară de statele
Baltice, Republica Moldova avea cea mai dinamică şi competitivă democraţie din
spaţiul fost sovietic. Doi dintre preşedinţii aleşi direct au pierdut scrutinul pentru
un nou mandat, conform regulilor democratice ale jocului - mai mult decât în orice
alt stat fost-sovietic
. Coincidenţa istorică face ca odată cu alegerea Preşedintelui de
către Parlament, în 2001, Moldova să alunece uşor din zona democraţiilor fragile spre
zona autoritarismelor neconsolidate, lucru con�rmat de degradarea ratingurilor pe
care le primeşte în clasamentele internaţionale privind democratizarea
. Spunem că
este vorba despre coincidenţă istorică pentru că nu schimbarea modului de alegere a
şefului statului a provocat deteriorarea democraţiei din Moldova, ci monopolizarea
Lucan A. Way , “Pluralism by default and the Sources of political Liberalization in Weak States”, Temple
University
De pilda, raportul anual „Nations in transit”, Freedom House
puterii de către Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM) în acelaşi an.
Din acel moment, forma constituţională a devenit puţin relevantă, pentru că liderul
PCRM Vladimir Voronin, ales Preşedinte de către Parlament în 2001, a exercitat
puterea prin ceea ce studiile de sovietologie numeau „verticala puterii” – adică o
modalitate de control politic asupra administraţiei şi statului exercitată în general
prin emanarea deciziilor de la cabinetul şefului partidului. Puterea reală a lui Vladimir
Voronin în toţi aceşti ani a fost mult peste limitele mandatului său constituţional, iar
baza acestei puteri nu a fost funcţia decorativă de Preşedinte, ci controlul exercitat de
Dominaţia PCRM a început la 25 februarie 2001, atunci când partidul a obţinut
71 de mandate din cele 101 locuri ale Parlamentului, ceea ce i-a conferit controlul
asupra tuturor poziţiilor cheie în stat. Acest rezultat spectaculos obţinut de un partid
care proclama în mod deschis nostalgia pentru Uniunea Sovietică are două explicaţii
Primii 10 ani de după proclamarea independenţei au adus o cădere
economică traumatizantă pentru majoritatea populaţiei. Puterea de cumpărare
nominală a căzut cu 80% faţă de ultimii ani ai URSS. Producţia a scăzut
cu 60% între 1991 şi 1999
. Moldova fusese anterior complet integrată în
circuitul economic al spaţiului sovietic, iar ruperea legăturilor politice plus
con�ictul transnistrean care a izolat partea cea mai industrializată a ţării a dus
la căderea producţiei şi comerţului. Statul fragil şi nereformat în primii 10
ani a accentuat sentimentul general de instabilitate, ratele criminalităţii �ind
foarte mari. In�aţia şi lipsa banilor au făcut ca plata pensiilor şi a salariilor să
se facă de multe ori în natură, ceea ce a lăsat traume încă vizibile în rândul
populaţiei (în cadrul celor două campanii electorale din 2009, PCRM a marşat
pe ideea că revenirea opoziţiei la putere ar însemna revenirea la plata salariilor
Minoritatea rusofonă (etnici ruşi, ucraineni, găgăuzi) s-a simţit înstrăinată
de construcţia identitară a noului stat moldovenesc şi a devenit un electorat
captiv pentru PCRM. Ruptura din cadrul majorităţii între promotori ai
moldovenismului ca identitate separată decât cea românească, pe de o parte,
şi promotori ai românismului, pe de altă parte, a blocat dezbaterea politică în
chestiuni identitare, avantajând din nou PCRM, care a atras voturi atât de la
minorităţi, cât şi de la moldovenişti.
Vladimir Voronin şi partidul său au avut norocul istoric de a prelua puterea atunci
când marile reforme economice fuseseră deja demarate, efectele negative fuseseră
resimţite şi o nouă economie deja creată. Creşterea economică care s-a instalat de
la începutul anilor 2000 în tot spaţiul fost comunist (atât România, cât şi Rusia, cei
mai mari parteneri comerciali ai Moldovei şi-au reluat creşterea în aceeaşi perioadă)
“Moldova: Hooked on Remittances” , bussines week, aprilie, 2008.
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
a adus de atunci bene�cii electorale PCRM, care s-a prezentat ca partidul care a
scos ţara din criză şi a instaurat ordinea. Politica de mână forte a lui Voronin a dus
la scăderea criminalităţii, chiar dacă metodele au fost mai degrabă sovietice decât
speci�ce unei ţări democratice (Moldova pierde acum cazuri la CEDO din cauza
Alegerile din 2005 au păstrat dominaţia politică a PCRM, deşi partidul a scăzut
la 56 de mandate parlamentare. Era insu�cient pentru un al doilea mandat al lui
Vladimir Voronin în fruntea statului, dar destul cât să respingă orice formulă de
guvernare fără PCRM. În plus, lipsa de unitate a opoziţiei a făcut ca orice variantă de
construcţie politică fără Vladimir Voronin să �e imposibilă.
«Revoluţia din mintea lui Vladimir Voronin»
Alegerile din 2005 au venit pe un fond extern nefavorabil PCRM. În Ucraina,
Serbia şi Georgia avuseseră loc spectaculoasele răsturnări de la putere a unor partide
cu accente autoritariste, aşa-numitele „revoluţii colorate”. În acel moment părea ca
apăruse un nou val de democratizare în spaţiul fost sovietic, unde o nouă generaţie de
politicieni şi activişti se manifesta împotriva consolidării regimurilor nereformiste şi
cu accente autoritariste. Alegerile din 2005 au creat un blocaj politic la care Vladimir
Voronin a răspuns printr-o capacitate uimitoare de adaptare şi disimulare. Eşecul
planului Kozak de rezolvare a con�ictului din Transnistria (plan susţinut de Rusia şi
iniţial acceptat de Voronin, apoi respins) l-a îndepărtat pe Voronin de administraţia
lui Vladimir Putin. Atunci s-a petrecut mişcarea inspirat numită de cineva „revoluţia
din mintea lui Vladimir Voronin”. Preşedintele a declarat că va îndrepta Moldova
spre integrarea în Uniunea Europeană. În Chişinău, încă se mai văd panourile
publicitare masive care promovează viitorul european al ţării. Preşedintele nou ales
la Bucureşti, Traian Băsescu, a crezut că apare o oportunitate de încălzire a relaţiilor
dintre cele două ţări şi o serie de întâlniri cu Voronin a dus la declaraţii optimiste de
ambele părţi. Liderii „portocalii” de la Kiev şi Tbilisi au făcut şi ei vizite la Chişinău.
Noul plan de Acţiuni Moldova – UE presupunea asistenţă �nanciară şi tehnică din
partea UE pentru Moldova, care în schimb se angaja la implementarea unor acţiuni
amănunţite de reformă, modernizare şi democratizare. Unii dintre liderii opoziţiei
au fost convinşi (unii chiar la rugămintea personală a Preşedintelui român Băsescu)
să voteze pentru realegerea lui Vladimir Voronin. Amintirea acelei perioade acum,
după evenimentele petrecute în 2009, măreşte şi mai mult neîncrederea între forţele
politice de la Chişinău. Cum ne spunea un interlocutor la Chişinău în timpul vizitei de
documentare, „Voronin i-a păcălit atunci pe toţi, pe Băsescu, pe Şaakaşvili, Uniunea
Treptat, în mintea lui Vladimir Voronin pare că a avut loc o contrarevoluţie.
Planul de măsuri convenite cu UE în februarie 2005 a fost aplicat doar la nivel
formal, controlul politic asupra presei, administraţiei, mediului de afaceri s-a înăsprit.
Relaţiile cu Rusia s-au ameliorat în 2007. Momentul decisiv al acestei turnuri au fost
alegerile loc
ale din 2007, când PCRM a obţinut 37% din voturile pentru primari
şi 41% din voturile pentru consiliile raionale, cel mai slab rezultat din istoria sa.
Victoria unui nou venit pe scena politică, Dorin Chirtoacă, membru al Partidului
Liberal, în faţa candidatului PCRM la primăria Chişinău a fost un şoc. Cei mai mulţi
comentatori de la Chişinău cred că atunci s-a convins liderul PCRM că deschiderea
spre Vest îi afectează chiar baza puterii. Reformele în administraţie, libertatea presei,
libertatea economică sunt incompatibile cu verticala puterii şi cu stilul de conducere
impus de PCRM. În 2007 – 2008 au fost impuse noi restricţii pentru presă, pentru
partidele politice, iar controlul politic al mediului de afaceri s-a înrăutăţit.
Mimarea integrării europene – Moldova şi UE înainte de
Dacă aderarea la NATO este o chestiune controversată la Chişinău, aderarea la
Uniunea Europeană întruneşte unanimitate cel puţin la nivel formal. Sondajele de
opinie arată o majoritate de 67% favorabilă acestei idei
. Cu toată „contrarevoluţia
din capul său” din ultimii ani, Vladimir Voronin declară în continuare că Moldova are
ca obiectiv aderarea la UE, chiar dacă adaugă că asta ar trebui să se întâmple printr-o
relaţie strategică cu Rusia
. Planul de acţiuni UE – Moldova a fost o constantă
a jocului politic de la Chişinău în toţi aceşti ani, guvernele lui Vladimir Voronin
plasând acţiunile convenite cu UE printre priorităţile programelor de guvernare. S-a
dezvoltat astfel un proces paradoxal la prima vedere, deşi recunoscut academic în
sfera studiilor de europenizare, de mimare a integrării, caracterizat printr-o avalanşă
de schimbări legislative cu efect limitat în practică.
În timp ce donatorii vestici cheltuiesc sume impresionante pentru reformarea
administraţiei din Moldova (de pildă, un proiect �nanţat de Banca Mondială,
guvernele suedez şi britanic în valoare de şapte milioane de euro îşi propune
asistenţa pentru reformarea administraţiei centrale), controlul politic discreţionar
asupra administraţiei locale s-a înrăutăţit. Primăriile conduse de reprezentanţi ai
partidelor de opoziţie acuză o politică de falimentare din partea guvernului central,
care foloseşte discreţionar o lege centralistă şi îi discriminează la alocarea fondurilor
publice. Primăria din Chişinău a păţit astfel în mod constant după preluarea
mandatului de către Dorin Chirtoacă, pe 2009 primind un buget cu 40 de milioane
de lei moldoveneşti mai mic decât în 2008
Una dintre cerinţele UE a fost crearea unui corp profesionist de funcţionari
publici, stabili pe funcţie, an
gajaţi prin concurs şi protejaţi de ingerinţele politice.
Legea a fost adoptată abia în iulie 2008, publicarea sa în monitorul o�cial �ind
Barometrul Opiniei Publice – iulie 2009, realizat de Institutul de Politici Publice din Moldova. http://www.ipp.
md/barometru1.php?l ro&id 37
„Voronin vrea tratat cu România şi integrare europeană în relaţie strategică cu Rusia”, România liberă, Miercuri,
Agenţia Info-Prim Neo, 10 septembrie 2008
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
amânată şi nici un efort serios de implementare nu a fost făcut
. De altfel, oricine
citeşte rapoartele întocmite de Comisia Europeană
privind aplicarea planului de
acţiuni, rapoartele independente regulate realizate de organizaţiile ADEPT şi Expert
Group (�nanţate de Fundaţia Soros Moldova), cât şi rapoartele o�ciale realizate
de autorităţile moldoveneşti constată uluitoarea cantitate de legislaţie votată şi
disproporţia dintre numărul de legi votate şi puţinele rezultate pe care le au în
practică, �e din cauza amânării aplicării, �e din cauza „portiţelor” legale intenţionat
introduse în legi, �e pur şi simplu din cauza proastei implementări. Iată doar câteva
dintre cele a
proximativ 200
de legi votate pentru a pune în aplicare planul de acţiuni
UE – Moldova: schimbarea legii privind declaraţiile de avere şi venit, schimbarea
statutului judecătorilor, elaborarea unui cod de etică pentru judecători, legea privind
transparenţa decizională în sectorul public, legea privind protecţia martorilor, codul
etic al funcţionarilor publici
. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi
Corupţiei a fost creat ca organism extraordinar de luptă cu corupţia, dar în ciuda
unor programe externe de asistenţă pentru îmbunătăţirea capacităţii administrative,
Centrul se rezumă la anchetarea unor funcţionari mărunţi.
Moldova primeşte un rating din categoria
weak
(slab – 68 de puncte pe o scală
de la 0 la 100) în măsurătoarea Global Integrity Index pe 2008
. Măsurătoarea GI
este mai relevantă decât clasicele raportări privind percepţia corupţiei, deoarece nu
măsoară o realitate subiectivă – percepţia, ci pune un panel de experţi să analizeze
barierele pe care �ecare ţară le construieşte în calea corupţiei (de la legi la coduri etice
şi aplicarea lor). Ratingul total al Moldovei este obişnuit pentru spaţiul fost sovietic,
dar interesant în acest caz este că primeşte 88 de puncte pentru criteriul general
„cadrul legal” şi doar 48 de puncte pentru criteriul „implementare propriu-zisă”.
Metodologia GI măsoară astfel şi distanţa dintre realitatea legală şi starea de fapt.
În cazul Moldovei, aşa numitul „implementation gap”/discrepanţă în implementare
intră în categoria
„huge”
(uriaş). Problema Moldovei în acest moment nu este atât
cadrul legal, cât implementarea sa. Asta nu înseamnă că toate aceste legi nu produc
anumite efecte, de pildă legea privind accesul la informaţii a dus la câştigarea câtorva
cazuri în instanţă împotriva instituţiilor, dar efectele produse sunt limitate şi se fac mai
degrabă în po�da autorităţilor decât cu sprijinul lor activ. Uneori, distanţa dintre legi
şi practică atinge nivele ridicole. În februarie 2008, a fost adoptată o nouă legislaţie
privitoare la libertatea de întrunire, printr-un proces de consultare cu societatea civilă.
Salutată de Comisie şi de alte rapoarte la momentul respectiv, noua legislaţie a fost
ignorată un an mai târziu, în timpul manifestaţiilor din aprilie 2009 şi nu a schimbat
nimic din comportamentul forţelor de ordine.
EUROMONITOR, nr. 3 (12), ediţia III, „Implementation of reforms initiated accordingly to the EU-Moldova
Action Plan, Assessment of progress made in July-September 2008; ADEPT şi EXPERT-GRUP
Ultimul raport tratează starea de fapt din 2008: “Implementarea Politicii Europene de Vecinătate în anul 2008 -
Raport de Progres, Republica Moldova”, Comisia Europeană, 2009
Estimare realizată la cererea autorilor raportului de către experţi independenţi de la Chişinău
Ultimul raport de progres al Comisiei Europene menţionează în majoritatea cazurilor, ca o formulă tip, că e
nevoie de măsuri reale de implementare a acestor modi�cări legislative.
http://report.globalintegrity.org/Moldova/2008
Strategia guvernanţilor de la Chişinău a fost de a spune ca UE şi a face cum vor
ei, Moldova �ind un caz clasic de europenizare formală sau de faţadă. Acest proces
apare atunci când dorinţa autorităţilor naţionale de a se apropia de UE este ridicată,
dar costurile politice ale implementării reformelor sunt foarte mari pentru guvern.
De unde o tendinţă de a mima reformele cerute de UE. Dat �ind că există un acces
dezechilibrat la informaţie (autorităţile naţionale ştiu mai multe despre situaţia de
fapt decât pot a�a misiunile de experţi ale Comisiei Europene), această strategie
poate funcţiona pe termen scurt. Cert este că acum experţii Comisiei au realizat
distanţa dintre formă şi
practică, iar viitorul acord UE – Moldova, care urmează a �
negociat în toamna lui 2009, va acorda mai multă atenţie implementării.
La nivel formal, regimul Voronin şi-a manifestat intenţia de a se apropia de
Europa în toată această perioadă. În mai 2008 a fost adoptată o Agendă privind
priorităţile integrării europene şi tot atunci a fost modi�cată
componenţa Comisiei
Naţionale pentru Integrare Europeană. Vladimir Voronin a dorit să dea un semnal
politic preluând personal conducerea acestei Comisii, care ar trebui să supervizeze
aplicarea cerinţelor europene şi alocarea de resurse. Prin implicarea sa personală şi
prin excluderea din Comisie a Preşedintelui Parlamentului (Marian Lupu dădea deja
semne de dizidenţă în PCRM) şi a reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale,
impresia generală a fost că Vladimir Voronin întăreşte funcţionarea verticalei puterii
şi în domeniul integrării europene.
Pregătirea alegerilor din aprilie 2009. Semnale externe
Deteriorarea situaţiei politice de la Chişinău şi lipsa de progrese reale în relaţia
cu Moldova a făcut ca Uniunea Europeană să aştepte alegerile parlamentare din
aprilie ca pe un moment de posibilă reaşezare a relaţiei cu Moldova. În octombrie
2008, Consiliul CAGRE al UE (reuniunea miniştrilor de Externe) a adoptat un
set de concluzii privind Republica Moldova. Fiind în primul rând un produs al
eforturilor diplomaţiei de la Bucureşti, aceste concluzii fac promisiunea unei relaţii
mai aprofundate
între UE şi Moldova, punând în acelaşi timp accent pe nevoia de
reforme în Moldova şi de respectare a regulilor democratice. Concluziile leagă în mod
explicit progresele înregistrate de Moldova de aprofundarea relaţiei, desfăşurarea
alegerilor �ind o condiţie esenţială: „UE acordă în mod special importanţă organizării
alegerilor parlamentare din primăvara lui 2009 într-o manieră democratică”. Temerile
legate de organizarea alegerilor veneau pe fondul schimbărilor legislative introduse
de tandemul PCRM-PPCD care a modi�cat regulile electorale în avantajul său, de
altfel un lucru practicat şi de guvernările anterioare.
Decret privind constituirea Comisiei naţionale pentru integrare europeană, nr. 1663-IV
16.05.2008,
Monitorul O�cial nr.91/345
Frazarea exactă este: „UE este pregătită să dezvolte o relaţie aprofundată cu Moldova în cadrul Politicii Europene
de Vecinătate şi să negocieze un accord nou şi ambiţios cu Moldova. Acest nou acord va merge dincolo de cadrul
actualului Acord de Parteneriat şi Cooperare”.
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
Codul electoral a fost adoptat la 21 noiembrie 1997 şi de atunci a suferit diverse
modi�cări, care nu întotdeauna au fost conforme cu normele internaţionale din
domeniu. Ultimel
e modi�cări au fost operate cu mai puţin de un an înaintea alegerilor
parlamentare din 5 aprilie a.c. şi au avut la bază raţionamente politice mai degrabă,
decât unele democratice şi pluraliste. Cele mai importante modi�cări realizate de
coaliţia PCRM-PPCD în aprilie 2008 au fost majorarea pragului electoral de la 4 la
6% [(art. 86, alin. (2), lit. a)], interzicerea alianţelor electorale [(art. 41, alin. (2), lit. b)]
şi restricţia impusă persoanelor cu dublă cetăţenie de a deţine funcţia de deputat sau
oricare altă funcţie publică [art. 13, alin. (2), lit. b1)]
. Majorarea pragului electoral a
fost condamnată de către Comisia de la Veneţia a Consiliului Europei pe motiv că nu
se asigură reprezentarea tuturor cetăţenilor în parlament, Republica Moldova �ind
constituită ca o singură circumscripţie electorală la nivel naţional
Interzicerea alianţelor electorale pare a � o lecţie învăţată de PCRM după
experienţa blocului „Moldova Democrată” care a reunit mai multe partide de
opoziţie la alegerile parlamentare din 2005, acumulând 28,53% din sufragii. Pe
fundalul unei descreşteri a popularităţii comuniştilor, crearea unui nou bloc electoral
pentru alegerile din 2009 ar � periclitat serios şansele acestora de a obţine o victorie
detaşată. În această privinţă, Comisia de la Veneţia a apreciat că blocurile electorale
servesc partidelor cu puţine şanse de a accede în Parlament, care, creând o astfel de
alianţă pre-electorală, ar putea � reprezentate în legislativ. Interzicerea lor odată cu
creşterea pragului va � condus la creşterea numărului de buletine „pierdute”, adică
voturi pentru partide care nu trec pragul electoral. Recomandarea Comisiei de la
Veneţia a fost şi revenirea la pragul de 4%
Interdicţiile stabilite pentru persoanele cu dublă cetăţenie vin pe fundalul
înrăutăţirii relaţiilor bilaterale dintre Republica Moldova şi România, �ind cunoscute
multiplele acuze aduse de Vladimir Voronin vecinului vestic. Noua interdicţie avea o
ţintă bine stabilită, având în vedere că unii din liderii partidelor din opoziţie deţin şi
cetăţenia română. În această privinţă, Comisia de la Veneţia a remarcat că drepturile
cetăţeneşti nu pot � limitate pe motivul multiplei cetăţenii. De asemenea, această
restricţie poate constitui o violare a art. 3 al Primului Protocol al Convenţiei pentru
Drepturile Omului şi Libertăţile Fundamentale şi a art. 14 al aceleiaşi Convenţii
Politicienii Dorin Chirtoacă (PL) şi Alexandru Tănase (PLDM) au atacat această
decizie la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Curtea a examinat
cazul în regim de urgenţă, dată �ind apropierea alegerilor. Hotărârea CEDO a dat
câştig de cauză lui Alexandru Tănase, care era vizat direct de această nouă prevedere
a Codului Electoral şi în cazul alegerii sale în cal
itate de deputat ar � tr
ebuit să
renunţe la cetăţenia română sau la mandatul de deputat. CEDO nu a acordat câştig
Codul Electoral al Republicii Moldova intrat în vigoare la 08.12.1997, http://www.cec.md/i-ComisiaCentrala/
userimages/upload/codul.pdf
Joint Opinion on the Election Code of Moldova as of 10 April 2008, http://www.venice.coe.int/docs/2008/
CDL-AD(2008)022-e.asp
Joint Opinion on the Election Code of Moldova as of 10 April 2008, http://www.venice.coe.int/docs/2008/
CDL-AD(2008)022-e.asp
de cauză şi lui Dorin Chirtoacă, deoarece acesta şi-a exprimat public intenţia de a nu
prelua mandatul de deputat, deţinând deja funcţia de primar al Chişinăului
.Pe lângă
aceste modi�cări, au mai fost operate şi altele ce ţin de dreptul la vot al deţinuţilor,
tragerea la sorţi pentru stabilirea locului în buletinul de vot, prevederi referitoare la
suspendarea activităţii funcţionarilor care participă în campania electorală
Au fost începute anchete judiciare împotriva liderilor opoziţiei, unele pentru cazuri
vechi de zece ani (cazul împotriva liderului Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat)
sau pentru decizii de natură politică (cazurile împotriva lui Sera�m Urechean, liderul
Alianţei Moldova Noastră şi împotriva lui Dorin Chirtoacă, primarul Chişinăului).
Guvernul central s-a implicat în organizarea listelor electorale, gestionate anterior de
primării, dar procesul a rezultat într-un număr de alegători cu 400.000 de mare decât
la alegerile din 2007, ceea ce a trezit suspiciunile şi a alimentat acuzaţiile de fraudă
electorală. Toate aceste măsuri au contribuit la in�amarea atmosferei politice şi la
radicalizarea discursurilor, de ambele părţi.
În noiembrie 2008, şeful Delegaţiei Comisiei Europene la Chişinău, Reprezentantul
Special al UE şi câţiva ambasadori ai statelor UE importante au dat publicităţii o
declaraţie comună în care au exprimat îngrijorări privind organizarea viitoarelor
alegeri, criticând schimbările legislative privind partidele politice şi cazurile de
anchete penale împotriva liderilor opoziţiei. În decembrie 2008, comisarul european
pentru relaţii Externe, Benita Ferrero-Waldner, a făcut o declaraţie în care îşi exprima
îngrijorarea faţă de refuzul Consiliului Coordonator al Audio-Vizualului (echivalentul
CNA în Moldova) de a prelungi licenţa pentru postul Pro-TV Chişinău, singura
televiziune critică faţă de regimul PCRM, subliniind că libertatea de exprimare este
un principiu fundamental, mai ales în aproprierea alegerilor. Toate aceste semnale au
fost ignorate de către guvernul moldovean.
Alegerile din aprilie 2009. Forţele politice
Anul 2009 s-a anunţat a � unul foarte important pentru Republica Moldova din
perspectiva alegerilor parlamentare. Spre deosebire de alţi ani electorali acest scrutin
a devenit şi mai important pe fundalul crizei economice globale şi a repercusiunilor
acesteia asupra economiei moldoveneşti.
De asemenea, în plan politic aceste alegeri au fost catalogate de instituţiile
europene de pro�l, în principal Uniunea Europeană (UE), Consiliul Europei (CoE)
şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) a � testul care
să demonstreze ataşamentul Republi
cii Moldova la normele şi valorile democratice,
decisive pentru viitorul relaţiilor cu aceste instituţii.
În plan intern majoritatea populaţiei s-a arătat nemulţumită de starea economică
a ţării (57%), de activitatea conducerii în cele mai importante domenii (peste 70%) şi
lipsa încrederii în viitorul apropiat
. Cu toate acestea, personalităţile care se bucurau
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item 1&portal hbkm&action html&highlight MOLDOV
A%20|%20Chirtoaca&sessionid 28160567&skin hudoc-en
http://www.e-democracy.md/e-journal/20080415/
Datele Barometrului de Opinie Publică – martie 2009 realizat de Institutul de Politici Publice din Moldova,
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
de cea mai mare încredere în rândurile populaţiei rămâneau a � liderii PCRM:
Vladimir Voronin (48%), Zinaida Greceanîi (43%) şi Marian Lupu (36%)
În cursa electorală pentru alegerile din 5 aprilie s-au înscris 15 partide politice şi
6 candidaţi independenţi
. Ulterior, câţiva concur
enţi electorali s-au retras din cursă
în favoarea altor candidaţi cu şanse mai mari de a intra în Parlament. Campania s-a
desfăşurat cu multiple încălcări ale legislaţiei printre care: utilizarea resurselor admi-
nistrative de către partidul de guvernământ, acces inegal la mijloacele mass-media
publice a concurenţilor electorali, limitarea dreptului la întrunire pentru desfăşurarea
acţiunilor de campanie ale partidelor, vandalizarea şi distrugerea a�şajului electoral etc.
Prin urmare, PCRM era partidul creditat cu cele mai multe şanse de a obţine un
scor bun la alegeri, dar şi cel mai contestat concurent electoral pe motivul utilizării
abuzive a resurselor administrative, a favorizării sale la posturile TV şi radio publice,
precum şi a măsurilor de intimidare întreprinse împotriva celorlalţi concurenţi electorali.
Rezultatele alegerilor au consemnat o victorie clară şi detaşată pentru PCRM,
care a obţinut majoritatea mandatelor în Parlament. Pragul electoral de 6% a fost
trecut de alte 3 formaţiuni – Partidul Liberal (PL), Partidul Liberal Democrat din
Moldova (PLDM) şi Alianţa Moldova Noastră (AMN)
Voturi
Partidul Social Democrat
Partidul Liberal
Alianţa „Moldova Noastră”
Partidul Popular Creştin Democrat
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
Partidul Liberal Democrat din Moldova
Partidul Democrat din Moldova
Uniunea Centristă din Moldova
Partidul Dezvoltării Spirituale „Moldova Unită”
Partidul Conservator
Partidul Republican din Moldova
Tatiana Ţîmbalist
http://ipp.md/barometru1.php?l ro&id 35
OSCE 2009 parliamentary elections in the Republic of Moldova: interim report 2, http://www.osce.org/
documents/html/pdftohtml/37033_ro.pdf.html
http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/2009/results/
În mod o�cial, 28 de partide sunt înregistrate în Republica Moldova
. Mare
parte dintre acestea sunt simple vehicule electorale minore pentru lideri cu ambiţii
mărunte. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova domină scena politică, iar
opoziţia dură anti-PCRM este constituită din cele trei partide mari, care au reuşit să
depăşească pragul electoral în aprilie 2009.
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM)
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova a fost format în actuala componenţă
în 1993 din foştii membri ai Partidului Comunist din Moldova, interzis prin lege în
. Având în vedere timpul scurt de la destrămarea Uniunii Sovietice, partidul
a păstrat mulţi simpatizanţi, mai ales în rândurile populaţiei în vârstă şi cu nostalgii
după trecutul sovietic. În frunte cu liderul Vladimir Voronin, PCRM-ul reactivat a
urcat rapid în preferinţele electorale ale populaţiei. Anul de graţie pentru PCRM
a fost 2001, atunci când după alegerile parlamentare anticipate din 25 februarie,
partidul a câştigat detaşat şi a obţinut 71 mandate în Parlament.
În esenţă, PCRM
este un partid puţin transparent, dominat de Vladimir Voronin
şi apropiaţii acestuia, emanând o mentalitate de cetate asediată. Organele de presă
controlate de PCRM (o majoritate a staţiilor de televiziune, publice şi private) acuză
în mod constant opoziţia de trădare a intereselor statului. Partidul se prezintă ca o
formaţiune disciplinată, iar titulatura sa de „comunist” re�ectă mai degrabă nevoia
de a atrage votul nostalgicilor fostei URSS (aproximativ 20% din populaţie) decât
programul real al partidului. În ciuda numelui, PCRM a fost deschis privatizării
controlate a economiei, împărţind controlul economic în mare parte în interiorul
clanului Voronin (conform a�rmaţiilor presei moldoveneşti, �ul preşedintelui, Oleg
Voronin, este de departe cel mai bogat cetăţean al republicii). Sunt două grupări
active la vârful PCRM, garda veche a nostalgicilor vremurilor de dinainte de
independenţă, compusă în mare parte din demnitari foşti comunişti, şi „lupii tineri”
interesaţi mai degrabă de împărţirea bene�cilor puterii. Aceasta a doua grupare pare
a � reprezentată de Mark Tcaciuk, văzut ca eminenţa cenuşie şi strategul electoral al
partidului.
Campania pentru alegerile parlamentare din 2009 a fost abordată de PCRM
prin prisma aceleiaşi retorici europene: „Moldova Europeană – O Construim
. Acest program a pus în prim plan „realizările” guvernării comuniste din
ultimii opt ani, atât din domeniul social, cât şi economic şi eforturile de consolidare
http://www.justice.gov.md/index.php?cid 167
http://www.pcrm.md/md/about.php
Atunci când alte surse nu sunt indicate ca atare, datele privind partidele din Moldova sunt preluate de pe site-ul
www.e-democracy.md (datele o�ciale şi performanţele electorale), din materiale de presă şi din date culese de autorii
raportului în timpul vizitei de documentare la Chişinău, august 2009.
Programul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova „Moldova europeană – o construim împreună!”
http://www.pcrm.md/main/index_md.php?action program
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
Deşi multe segmente sociale nu mai credeau această retorică, PCRM putea miza
în continuare pe vârstnici, mediul de afaceri apropiat puterii, funcţionarii publici,
angajaţii organelor de forţă etc. De asemenea, ambiguitatea promovată în politica
externă, adică integrarea europeană şi „valori�carea potenţialului integraţionist al
Comunităţii Statelor Independente”
nu asigura un suport real nici din partea UE,
nici din cea a Rusiei. Mai mult decât atât, condiţionarea politicii externe şi interne
de soluţionarea con�ictului transnistrean, a transformat guvernarea comunistă şi
pe Voronin în ostatici ai politicii şi intereselor Rusiei în regiune. În po�da tuturor
acestor neajunsuri programatice, PCRM avea cele mai importante atuuri: controlul
resurselor administrative ale statului, dominaţia în peisajul media şi controlul asupra
organelor de forţă ca instrument de intimidare a concurenţilor electorali.
În mod paradoxal, radicalizarea politică şi înrădăcinarea clivajului pro/anti PCRM
a dus la consolidarea partidelor de opoziţie. În mod tradiţional divizată şi marcată
de con�icte personale, opoziţia s-a consolidat în jurul a trei partide mari: Partidul
Liberal Democrat, Partidul Liberal şi Alianţa Moldova Noastră. Partidul Popular
Creştin Democrat, care reprezentase altădată principala formaţiune anti-comunistă,
a pierdut suportul electoral în urma colaborării cu PCRM după 2005 şi a devenit
irelevant politic. Analistul Nicu Popescu observa că opoziţia din Moldova este mai
consolidată instituţional, mai bine pregătită şi mai populară comparativ cu alte ţări
din spaţiul post-sovietic dominate de partide-stat ca PCRM
şi în acelaşi timp a făcut
paşi importanţi în schimbarea liderilor la vârf faţă de anii `90.
Partidul Liberal Democrat din Republica Moldova (PLDM)
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a fost creat la sfârşitul lui 2007 şi
înregistrat o�cial în ianuarie 2008. Partidul a fost constituit de Vlad Filat care a părăsit
rândurile Partidului Democrat din Moldova din partea căruia a candidat la alegerile locale
din 2007. PLDM este o formaţiune de centru-dreapta, cu doctrină populară europeană
modernă
. Bene�ciind de fondurile puse la dispoziţie de liderul său (Filat este şi un om
de afaceri cu investiţii în imobiliare şi comerţ, atât în Moldova, cât şi în România, asupra
sa plutind acuzaţii că şi-a folosit funcţia de şef al departamentului privatizării pentru a
pune bazele viitoarei averi), de o echipă dinamică şi de un mesaj dur anti-comunist
PLDM a depăşit rapid partidele mai vechi de pe scena politică. Campania sa electorală
pentru alegerile din aprilie a fost apreciată ca �ind cea mai profesionistă. Deşi Filat nu este
un lider cu carismă, de la fondarea partidului a pus accent pe construcţia instituţională
în teritoriu, partidul său �ind în multe zone rurale şi oraşe mici singurul competitor real
Programul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova „Moldova europeană – o construim împreună!”
http://www.pcrm.md/main/index_md.php?action program
Nicu Popescu; „Elections in Moldova. Again”, European Council on Foreign Relations, 27 iulie 2009.
http://pldm.md/index.php?option com_content&view article&id 157&Itemid 49
PLDM a fost iniţiatorul campaniilor „Moldova fără Voronin – Moldova fără comunişti”, „Vot direct pentru
alegerea preşedintelui”, „Libertatea de circulaţie la frontiera UE”.
pentru PCRM. Tot PLDM a iniţiat cooperarea instituţionalizată cu celelalte partide mari
din opoziţie, printr-un Consiliu pentru Dialog şi Cooperare.
Vlad Filat este acuzat penal în două cazuri separate, unui privind presupusul tra�c
de ţigări şi un altul privind privatizarea fabricii de ciment Rezina, presupusele delicte
întâmplându-se în 1998, când a ocupat poziţia de şef al departamentului privatizării
în guvernul de alianţă condus atunci de premierul Ion Sturza. Totodată, guvernul a
deposedat o companie controlată de Filat de proprietate asupra complexului imobiliar
IPTEH din centrul Chişinăului. Tentativele precedente de anulare a privatizării s-au
�nalizat cu eşecuri în instanţe, iar redeschiderea cazului în perioada preelectorală a
fost interpreta
tă ca o măsură de intimidare politică şi ca un semnal negativ privind
stabilitatea mediului de afaceri din ţară
. Un caz la Curtea Europeană de Justiţie a
fost deschis în acest caz împotriva guvernului.
Partidul Liberal (PL)
Partidul Liberal (PL) este succesor al unei formaţiuni în�inţate în 1993, Partidul
Reformei. Numele formaţiunii a fost schimbat în 2005, când a adoptat actuala formulă.
Partidul a fost un jucător minor de-a lungul anilor `90, la alegerile parlamentare din
1998 şi 2001 având sub 1% din voturi. PL este o formaţiune politică de dreapta care
declară că promovarea valorilor liberale este singura cale care poate asigura depăşirea
crizei social-politice şi poate apropia Republica Moldova de integrarea în Uniunea
Europeană şi NATO.
Primul succes major a apărut în 2007, prin câştigarea fotoliului de primar al
Chişinăului de către Dorin Chirtoacă. Acest succes a fost obţinut în faţa unui
candidat al PCRM, partid care de �ecare dată a pierdut bătălia electorală pentru
capitala ţării. Chirtoacă este un lider tânăr, cu alură modernă, educat în România,
carismatic şi cu apel electoral semni�cativ în rândul tinerilor şi a populaţiei cu
orientare pro-românească. Dorin Chirtoacă este nepotul preşedintelui PL, Mihai
Ghimpu. Deşi Ghimpu conduce formaţiunea, cu mână forte chiar, Chirtoacă
este de fapt locomotiva electorală. Partidul Liberal este într-o situaţie oarecum
inversă decât cea a PLDM. Dacă PLDM nu are un lider carismatic, dar dispune
de structură organizatorică solidă, PL marşează pe imaginea lui Chirtoacă (actor
în clipurile electorale ale partidului), dar nu are structură solidă în teritoriu, �ind
susţinut mai degrabă de entuziasmul electoratului său tânăr, situat mai ales în
Ca şi ceilalţi lideri ai opoziţiei, şi Chirtoacă are deschis un dosar penal pe numele
său, în acest caz �ind vorba de acuzaţii de depăşire a atribuţiilor de serviciu. După
EUROMONITOR, nr. 3 (12), ediţia III, „Implementation of reforms initiated accordingly to the EU-Moldova
Action Plan, Assessment of progress made in July-September 2008; ADEPT şi EXPERT-GRUP
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
alegerea în funcţie, a acuzat numeroase presiuni �nanciare şi încercări de a sugruma
�nanciar municipalitatea de către guvernul central. Întreprinderea de distribuţie
a energiei termice, controlată de guvern, a schimbat modul de tarifare şi a mărit
preţurile în oraş, măsură văzută ca u
n mod de pedepsire a alegătorilor din Chişinău
pentru alegerea făcută.
Alianţa Moldova Noastră (AMN)
Partidul Alianţa Moldova Noastră (AMN) a avut un parcurs îndelungat de
constituire, fuziuni şi restructurări. În formula actuală, partidul s-a constituit în
2005, când la conducere a venit Sera�m Urechean, fostul primar în Chişinău
AMN a adoptat doctrina social-liberală, poziţionându-se spre centru-dreapta pe axa
În alegerile parlamentare din 2005, AMN a fost la baza blocului electoral „Blocul
Moldova Democrată” care s-a plasat pe locul doi după PCRM. După alegeri însă,
câteva componente ale blocului au părăsit formaţiunea şi au votat pentru candidatura
lui Vladimir Voronin la funcţia de preşedinte. Ca urmare a acestui episod, AMN în
frunte cu Sera�m Urechean au declarat că ei nu vor „trăda” şi vor lupta în continuare
cu PCRM. Astfel, AMN s-a situat clar în tabăra anti-comuniştilor.
Sera�m Urechean a ocupat două mandate de primar al Chişinăului. Înainte de
alegerile din acest an, a fost şi el acuzat de falsi�care a documentelor o�ciale, din
vremea când ocupa funcţia de primar, parte din şirul de procese penale deschise
liderilor opoziţiei. AMN se bucură de o structură teritorială dezvoltată, dar istoria
sa complicată a dus la acumulări succesive de cadre şi activişti, unii cu interese
divergente şi cu con�icte personale, fapt care pare a-i marca e�cienţa. Cert este că
deşi se dorea la în�inţare o mare alianţă care să strângă toate forţele anti-comuniste,
AMN a pierdut iniţiativa în favoarea partidelor mai tinere şi mai dinamice PL şi, mai
ales, PLDM. Deşi s-a comportat ca un partener loial celor două partide în timpul
crizei din 2009, declinul lent al AMN pare a semni�ca mai degrabă declinul lent al
curentului moldovenist care a fondat statul, o platformă centristă şi conservatoare
în esenţa sa. Radicalizarea politică din 2009, preferinţele clare pro-occidentale ale
partidelor mai tinere şi vehemenţa anti-PCRM a electoratului urban tânăr par a �
fost defavorabile AMN.
Partidul Democrat din Moldova (PDM)
PDM provine din mişcarea „Pentru o Moldovă Democratică şi Prosperă”,
formaţiune apărută în 1997 pentru susţinerea politică a preşedintelui Petru Lucinschi,
ales în 1996 în fruntea statului. Formaţiunea a participat la guvernările de alianţă din
1997 – 1999 şi în 2000 şi-a luat actualul nume, �ind condusă de la în�inţare de Dumitru
http://www.amn.md/pagini-0-2-0.html
Diacov. La alegerile din 2005 a participat pe o listă comună cu alte formaţiuni (între
care AMN) anti-comuniste, trimiţând opt parlamentari proprii în legislativ. Partidul
este membru cu drept de vot consultativ în Internaţionala Socialistă, �ind tratat pe
plan extern ca alternativa de stînga acceptabilă la PCRM. Vlad Filat, vicepreşedinte
al PDM se va retrage în 2007 pentru a pune bazele PLDM, �ind urmat de o serie
de activişti şi consilieri locali. La alegerile din aprilie 2009, PDM nu a trecut pragul
electoral, întrunind doar 2,9% din voturi. Drept urmare, partidul a fost un jucător
minor în criza politică ce a urmat alegerilor. A urmat însă revenirea spectaculoasă
prin aducerea în partid a lui Marian Lupu, fost preşedinte al Parlamentului din partea
Marian Lupu a fost remarcat de PC
RM când deţinea funcţia de Şef de secţie în
Ministerul Economiei şi Reformelor. În această capacitate, a condus negocierile de aderare
a Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului în 2001. Ca recunoaştere a
acestor merite el a fost promovat în funcţia de Vice-ministru al Economiei şi ulterior
Ministru al Economiei în 2003
. Cariera politică a lui Marian Lupu a căpătat orizonturi şi
mai mari când PCRM a propus candidatura lui la funcţia de preşedinte al Parlamentului.
Astfel, PCRM a fost partidul care a alimentat constant ambiţiile politice ale lui Marian
Lupu, iar acesta la rândul său a urmat iniţial cu �delitate politica partidului şi a lui Vladimir
Voronin. Totuşi, în câteva rânduri Lupu şi-a permis să nu �e de acord cu Vladimir Voronin,
dând dovadă de viziuni diferite de cele ale gărzii vechi a PCRM. Fiind un tehnocrat şi
nicidecum un comunist convins, Lupu făcea parte din aripa reformatoare a PCRM care
milita pentru reaşezarea internă a partidului pe principii noi, pentru a câştiga în imagine
şi credibilitate în relaţia cu partenerii occidentali.
Lupu l-a urmat pe Voronin chiar şi în timpul evenimentelor de la 7-8 aprilie,
atunci când a fost printre primii care au declarat că a avut loc o tentativă de lovitură
de stat
. Fiind conştient că trebuie să �e în graţiile lui Voronin pentru a � nominalizat
la funcţia de Preşedinte al statului, Lupu a continuat să facă jocul acestuia. Decizia
partidului de a o nominaliza însă pe Zinaida Greceanîi la funcţia supremă în stat a
demonstrat că Lupu nu se bucura de încrederea totală a liderilor partidului. Conform
unor opinii, Marian Lupu nu era destul de docil, �ind o persoană inteligentă, şcolită
şi în Rusia şi în Occident, destul de ambiţioasă şi greu controlabilă de către tandemul
Voronin-Tkaciuc
În �nal Lupu a plecat din PCRM după ce a susţinut o conferinţă de presă în care a
explicat motivele plecării sale din partid
. Incertitudinea faţă de rolul său real se păstra,
deoarece Voronin a ezitat să-l critice dur după plecare, iar opoziţia s-a arătat rezervată faţă
Graham Stack: „Moldova’s turncoat president?” http://businessneweurope.eu/story1731/Moldovas_turncoat_
http://www.stireazilei.md/2009-4-7-153
Mark Tkaciuc este consilierul lui Vladimir Voronin pentru probleme de politică internă şi şeful staff-ului electoral
al PCRM. De asemenea, este considerat „eminenţa cenuşie” a partidului.
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4316512,00.html
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
de acest gest. După multe speculaţii, la numai o săptămână de la plecarea sa din PCRM,
Marian Lupu a devenit noul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM)
. Lupu a
venit cu o întreagă echipă şi şi-a impus agenda proprie în cadrul partidului. Prin urmare,
cârma PDM-ului a fost ferm preluată de Lupu, iar siglei formaţiunii i s-a adăugat sintagma
„M.LUPU”. Era clar că pentru a ajunge în Parlament, imaginea şi bagajul de încredere de
care se bucura Marian Lupu în rândurile populaţiei vor
� principalele „arme” în alegeri.
Violenţele din aprilie
Alegerile din 5 aprilie au produs rezultate mixte. PLDM, PL şi AMN şi-au
consolidat prezenţa parlamentară, în acelaşi timp PCRM a obţinut aproape jumătate
din voturi, insu�cient însă pentru alegerea preşedintelui republicii. Anunţarea
rezultatelor a produs frustrare în rândul electoratului partidelor de opoziţie, sondajele
preelectorale dând comuniştilor scoruri variind între 35 şi 40%. Diferenţa până la
scorul o�cial anunţat a fost pusă pe seama fraudelor electorale. Frustrarea politică
s-a mutat în stradă. Încă din seara zilei de 6 aprilie, câteva mii de manifestanţi,
majoritatea covârşitoare �ind foarte tineri, s-au adunat în cele două pieţe din centrul
Chişinăului, piaţa Marii Adunări Naţionale, în faţa clădirii guvernului şi, la câteva
sute de metri distanţă piaţa a�ată între clădirea Preşedinţiei şi cea a Parlamentului.
Autorităţile au fost complet luate prin surprindere, iar anchetele ulterioare au arătat
că manifestările nu au fost organizate, ci au pornit de la un
�ash mob
spontan la statuia
lui Ştefan cel Mare (între cele două pieţe). În seara de 6 aprilie, clădirea Parlamentului
era apărată doar de câţiva poliţişti în uniforme de stradă, iar mulţimea ar � putut uşor
intra în incintă. Unul din autorii acestui capitol din raport a asistat în seara acelei zile
la încercarea reuşită a liderului Vlad Filat de a calma mulţimea care era pe cale de
a asalta Parlamentul. Liderii opoziţiei nici nu au organizat manifestările, dar nici nu
au fost capabili să le controleze. A doua zi, pe 7 aprilie, manifestanţii în număr mult
mai mare s-au împărţit în două grupări distincte. În Piaţa Marii Adunări Naţionale
a avut loc o manifestaţie paşnică, cu cereri politice (repetarea alegerilor, investigarea
presupuselor fraude). Paralel, la câteva sute de metri distanţă, atmosfera a degenerat.
Manifestanţii au devastat dimineaţa etajele inferioare ale Preşedinţiei, apoi au asaltat
pe parcursul zilei clădirea Parlamentului. Impresia generală a celor a�aţi la faţa
locului a fost că au existat grupuri organizate care au devastat clădirile, sub privirea
mai multor mii de privitori pasivi. Trupele de scutieri aduse la faţa locului au fost în
general pasive şi în permanentă retragere din faţa manifestanţilor violenţi. Adunarea
paşnică din piaţa MAN, mai numeroasă şi organizată politic de către opoziţie, a
fost deplin ignorată în relatările evenimentelor, care s-au concentrat pe acţiunile mai
spectaculoase din cealaltă piaţă. Impresia celor care nu s-au a�at acolo a fost că a
existat o singură manifestaţie violentă, ceea ce e departe de adevăr. Evenimentele
http://www.unimedia.md/?mod news&id 11459
din 7 aprilie de la Chişinău sunt un caz de manual despre cum grupuri minuscule
violente pot deturna o manifestare politică legitimă.
Pe tot parcursul zilei, liderii opoziţiei au făcut apel la calm şi au chemat oamenii
să se alăture manifestaţiei paşnice din piaţa MAN. Regimul Voronin a pro�tat
imediat de violenţe şi a declarat că opoziţia încearcă o lovitură de stat, organizată
din România. Ambasadorul român a fost expulzat, puţinii ziarişti români a�aţi la
faţa locului trimişi peste graniţă, a fost anunţată introducerea de vize pentru cetăţenii
români care vor să circule în Moldova (măsura este încă în vigoare la ora când
redactăm acest raport). Acuzaţiile împotriva României nu au fost niciodată probate,
singurul indiciu oferit de guvernul moldovean �ind steagurile României purtate de
unii manifestanţi. Argumentul este unul bizar, întrucât mulţi alţi manifestanţi purtau
steagurile Uniunii Europene, iar pe această logică UE ar trebui să �e şi ea complice
la tentativa de lovitură de stat. Mai mult chiar, tricolorul roşu-galben-albastru este
steagul comun al celor două ţări şi reprezintă mai degrabă un semn al naţionalităţii
româneşti decât un semn o�cial al statului român (drapelul României nu conţine nici
o stemă, iar drapelul Moldovei conţine exact aceleaşi culori, dar cu stema statutului
în mijloc – un mare număr de participanţi având această variantă a tricolorului). De
altfel, drapelul tricolor românesc poate � cumpărat uşor în librăriile din Chişinău, ca
şi steagurile UE şi Rusiei. În iulie 2009 procurorul general al Republicii Moldova a
declarat că „România ca stat nu a fost implicată în protestele din 7 aprilie
”. Este
singura revenire o�cială şi la un nivel nepolitic faţă de acuzaţiile grave aduse României
atunci. În noaptea de 7 spre 8 aprilie, forţele de ordine au trecut la represiune fără
a avea un obiectiv clar, arestând la întâmplare sute de persoane care se mai a�au pe
străzi. Două persoane au decedat în arestul poliţiei, având urme de violenţe. În 8
aprilie, autorităţile controlau ferm situaţia şi un număr mare de agenţi de ordine în
civil înconjuraseră clădirile afectate în ziua precedentă.
Reacţia UE, Moldova reapare pe agendă
Reprezentanţii Uniunii Europene la Chişinău au fost şi ei surprinşi de evenimente
şi au reacţionat cu întârziere. Reprezentantul special al UE pentru Moldova, Kalman
Miszei, şi-a concentrat activitatea pe rezolvarea con�ictului cu Transnistria şi a tins
să ignore problemele interne ale Moldovei, stârnind revolta partidelor de opoziţie.
Imediat după încetarea violenţelor, autorităţile au organizat un tur al clădirilor distruse
pentru diplomaţii statelor Occidentale, cu rezultate mai degrabă contrare celor vizate.
Misiunea de monitorizare a alegerilor din partea Parlamentului European, condus de
europarlamentuarul estonian Marianne Mikko s-a întâlnit cu ambele părţi imediat
după violenţe, dar a stârnit şi ea indignare în rândul opoziţiei prin atitudinea critică
adoptată faţă de ei. În disperare de cauză, liderii opoziţiei au pus-o în faţa faptului
“România nu a fost implicată în protestele din 7 aprilie, ca stat - procurorul general al Republicii Moldova”,
Hotnews, 22 iulie 2009.
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
împlinit şi au organizat în clădirea primăriei Chişinău, fără să anunţe în prealabil,
o întâlnire între şefa delegaţiei şi câteva zeci de răniţi şi rude ale celor arestaţi de
poliţie. Deşi i-a acuzat pe liderii opoziţiei că i-au organizat un spectacol politic,
Mikko a părut că îşi schimbă atitudinea după această întâlnire, raportul �nal al PE
condamnând reacţia disproporţionată a forţelor de ordine. Modul în care Mikko
s-a plasat faţă de alegeri şi de evenimentele ulterioare, a stârnit critici din partea
colegilor din PE, atât din partea europarlamentarilor români, cât şi a altora interesaţi
de Moldova, cum este europarlamentara britanică Emma Nicholson, şi ea membră
a delegaţiei. În faţa valului de arestări, treptat atitudinea la Bruxelles faţă de guvernul
moldovean a devenit mai dură. Au fost reluate în PE criticile la adresa OSCE, a
cărei misiune de monitorizare a alegerilor a observat ca de obicei că scrutinul a
fost în general corect, dar cu probleme de organizare. Asta a sporit nemulţumirea
unor parlamentari europeni asupra colaborării cu OSCE în mai multe ţări, Armenia,
Georgia, Azerbaidjan unde Parlamentul European a considerat standardele OSCE
prea laxe
. PE a adoptat în data de 8 mai o rezoluţie privind situaţia din Moldova,
„condamnă în mod ferm campania de hărţuire, grave violări ale
drepturilor omului şi alte acţiuni ilegale comise de guvernul moldovean după
alegerile parlamentare”
cere anchetarea cazurilor de decese petrecute în cadrul evenimentelor
şi anchetarea cazurilor de rele tratamente şi violuri comise împotriva celor
deţinuţi de poliţie
constată că acuzaţiile că un stat membru al UE
a fost implicat în
evenimente par a � nefondate şi nu au fost nici discutate, nici reluate în cadrul
întâlnirilor pe care delegaţia PE le-a avut cu o�cialii de la Chişinău
consideră că este inacceptabil ca toate actele de protest să �e clasi�cate
drept infracţiuni şi parte dintr-un complot anticonstituţional, deşi actele de
vandalism trebuie şi ele să �e condamnate
consideră că pentru a-şi păstra credibilitatea în faţa cetăţenilor Moldovei,
UE ar trebui să se implice în mod pro-activ şi profund în gestionarea situaţiei
şi cere Consiliului UE să ia în considerare trimiterea unei misiuni speciale
în Moldova privitoare la respectarea legalităţii, care să asiste reformarea
Pentru oricine este obişnuit cu limbajul diplomatic al rezoluţiilor PE, acest
document reprezintă o condamnare dură a autorităţilor pentru reacţia lor. Ca
răspuns la cererile venite din Parlamentul European şi a rapoartelor propriei delegaţii
la Chişinău, Comisia Europeană a propus imediat un pachet de măsuri de urgenţă
în valoare de 4 milioane de euro. Aşa numitul “Democracy support package”,
Blogul analistului Nicu Popescu, 17 iulie 2009, „Moldova versus Parlamentul European”.
Referinţă evidentă la România
cuprinde o serie de acţiuni de susţinere a reformei forţelor de ordine, libertăţii de
exprimare, reconciliere politică ş
i restaurarea ordinii de drept. Acest pachet urmează
încă a � implementat de Delegaţia Comisiei în Moldova. În iunie, miniştrii de
Externe ai UE reuniţi în Consiliul CAGRE au dat publicităţii o serie de concluzii
referitoare la Moldova, unde se arată: „Consiliul este serios îngrijorat de încălcarea
drepturilor omului care a avut loc după 5 aprilie, în urma alegerilor parlamentare din
Republica Moldova. Chemăm la o investigare transparentă, imparţială şi e�cientă
a încălcărilor drepturilor omului şi a evenimentelor din 7 aprilie, prin intermediul
unui proces care include opoziţia şi experţi internaţionali. Consiliul subliniază că
utilizarea violenţei în scopuri politice nu este acceptabilă. Consiliul, de asemenea,
este îngrijorat de deteriorarea libertăţii exprimării şi libertăţii mass-media şi
îndeamnă Republica Moldova să asigure acces egal al tuturor partidelor politice la
mijloacele de informare publice, să asigure o distribuire transparentă a licenţelor
mass-media şi să se abţină de la utilizarea presiunii administrative împotriva mass-
media independente, organizaţiilor societăţii civile şi partidelor politice”.
În acelaşi
timp, Consiliul a delegat Comisia să înceapă negocierea unui nou acord cu Moldova
„îndată ce circumstanţele vor permite acest fapt”. Următorul paragraf face referire
indirect la relaţia dintre Moldova şi România: “În acest context,
şi în scopul lansării
negocierilor, Consiliul face apel către Republica Moldova să asigure atitudine egală
faţă de toţi cetăţenii UE în politica sa de vize şi subliniază importanţa principiului
de relaţii de bună vecinătate”.
O�ciali europeni intervievaţi pentru acest raport au
exprimat unanim opinia că la nivel practic, începerea negocierilor pentru un nou
acord este condiţionată de ridicare vizelor pentru cetăţenii români, aceasta �ind
interpretarea curentă făcută de Comisie concluziilor mai sus citate.
Nu este clar ce anume a urmărit guvernul de la Chişinău prin impunerea vizelor
pentru români, cert este că a avut efecte contrare la nivel european. Cel puţin în
această chestiune, România a fost susţinută de restul ţărilor din UE, iar condiţionarea
începerii negocierilor pentru un nou acord de rezolvarea unui diferend bilateral între
Bucureşti şi Chişinău este o dovadă fără precedent în această direcţie. „Vom scoate
vizele pentru români atunci când Europa ne va da acces liber” a spus
Voronin,
declaraţie care a stârnit zâmbete condescente la Bruxelles. Efectele pe teren ale
noii politici s-au văzut imediat, numărul de persoane şi autovehicule care au trecut
graniţa comună �ind, după impunerea vizelor, la jumătate faţă de aceeaşi perioadă
a anului trecut
. Din 2008 România a depăşit Rusia în calitate de cel mai mare
partener comercial al Moldovei, iar Moldova se a�ă într-o recesiune severă (FMI a
prognozat o cădere economică de 9% pentru 2009). Astfel, politica de vize pare a
� sinucigaşă, mergând contra �uxurilor comerciale. De altfel, nu e singura măsură
„Presa rusă: Declaraţiile lui Voronin pun la îndoială nu numai nivelul lui de cultură, dar şi starea lui psihică”,
HotNews.ro, 24 iunie 2009
Cifrele exacte pot � găsite în articolul „Regimul vizelor a înjumătăţit tranzitul prin vămile de la Prut”, Romania
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
bizară a regimului de la Chişinău în
noul context economic. Tot Vladimir Voronin a
făcut declaraţii cu tentă obscenă la adresa FMI
, o instituţie de care Moldova va avea
nevoie pentru a face faţă p
Blocajul politic, repetarea alegerilor. Explicaţii
Evenim
entele care au urmat alegerilor din 5 aprilie au radicalizat şi mai mult
forţele politice. PCRM avea nevoie de un singur vot în Parlament pentru alegerea
Preşedintelui, ceea ce a devenit cunoscut sub numele de „votul de aur”. Candidatul
PCRM pentru şe�a statului a devenit premierul Zinaida Greceanîi, Vladimir Voronin
ar � urmat să devină preşedinte al Parlamentului, caz în care centrul de putere real ar
� migrat spre această funcţie, dat �ind controlul pe care Voronin îl exercită asupra
partidului. Cele trei partide de opoziţie intrate în Parlament au boicotat cele două
tururi de scrutin, iar PCRM a eşuat în alegerea unui nou preşedinte. A fost o perioadă
de intense speculaţii şi tensiuni la Chişinău, foarte mulţi observatori aşteptând ca
PCRM să găsească “votul de aur” prin mituirea sau şantajarea unor deputaţi din
opoziţie. Nu s-a întâmplat astfel şi explicaţiile cele mai vehiculate la Chişinău sunt
următoarele:
hărţuirea declanşată de PCRM împotriva politicienilor din opoziţie
înainte de alegeri, inclusiv printr-o serie de dosare penale, a instaurat o logică
de cetate asediată şi de atac personalizat în cadrul opoziţiei. Politicienii din
opoziţie au perceput astfel o prelungire a regimului PCRM ca un pericol
pentru siguranţa lor personală;
seria de acuzaţii de după 7 aprilie (trădare, conspiraţie împotriva ordinii
de stat împotriva opoziţiei versus orchestrarea violenţelor şi represiune contra
PCRM) au făcut imposibil orice dialog politic între cele două tabere, iar
politicienii din ambele tabere au devenit ostaticii propriei retorici dure;
precedentul PPDC a funcţionat ca un factor de inhibare a oricărei
tentative de colaborare. PPDC condus de Iurie Roşca a fost mulţi ani unul
dintre partidele fanion ale forţelor de dreapta de la Chişinău, dar cooptarea
la guvernare după 2005 a dus la pierderea susţinerii populare şi la ieşirea din
Parlament.
Pentru a preîntâmpina orice dezertare individuală a parlamentarilor în
cadrul votului secret, liderii celor trei partide s-au pus de acord ca deputaţii
lor să nu partici
pe deloc la şedinţele de vot, astfel putând � identi�caţi uşor
“Voronin enunţă obscenităţi despre opoziţie şi FMI”, Jurnal de Chişinău, 24 iunie 2009
eventualii „trădători” care s-ar � prezentat la Parlament. În imposibilitatea de
a alege un nou Preşedinte, a fost declanşată potrivit Constituţiei procedura
alegerilor anticipate. Această procedură în sine a fost un succes pentru
opoziţie, principala cerere a m
anifestanţilor paşnici din 6 – 7 aprilie �ind
„alegeri repetate”.
În da
ta de 15 iunie, Vladimir Voronin a semnat decretul de dizolvare a Parlamentului
şi stabilirea alegerilor anticipate la 29 iulie, lucru care a stârnit multe controverse.
Unul din motive a fost alegerea unei zile de miercuri pentru desfăşurarea alegerilor,
în timp ce toate celelalte scrutine în Republica Moldova s-au desfăşurat în zile de
duminică. În al doilea rând PCRM s-a grăbit să stabilească alegerile în cursul verii,
când majoritatea populaţiei active este în concediu, acesta �ind de fapt electoratul
non-comunist. În al treilea rând, studenţilor, dintre care majoritatea îşi fac studiile
în Chişinău şi care la 29 iulie se a�au în vacanţă, le-a fost interzis să voteze la adresa
domiciliului permanent. Comisia Electorală a motivat decizia prin faptul că studenţii
au viză de şedere temporară la locul unde îşi fac studiile şi acolo trebuie să-şi exercite
dreptul la vot. La rândul lor, cetăţenii moldoveni a�aţi peste hotare nu au putut
vota într-o zi de muncă în condiţiile în care cei mai mulţi nu s-au putut deplasa la
ambasade sau consulate. Solicitările opoziţiei de a organiza alegerile în toamnă au
fost ignorate, PCRM �ind conştient că în septembrie electoratul non-comunist ar �
fost mult mai numeros.
În şedinţa Parlamentului din 15 iunie Codul Electoral a fost modi�cat din nou,
�ind scăzut pragul electoral de la 6 la 5%, iar prezenţa la vot obligatorie pentru
validarea scrutinului scăzută de la 50%+1 vot la 1/3 din alegători. Realizând că
pragul electoral mare a avut efectul invers de a exclude şi eventuale partide mici cu
care se putea alia, PCRM spera ca în Parlament vor accede mai multe partide, şansele
În consecinţă, o replică adecvată la iniţiativele comuniştilor impunea existenţa
unei forme de coalizare a celorlalţi actori politici importanţi. Uni�carea partidelor
de orientare liberală a fost încercată şi anterior alegerilor de la 5 aprilie, dar fără prea
mult succes, �ecare partid venind cu propria sa viziune. Scenariul minimalist pe care
cei mai mulţi îl vehiculau era ca cel puţin PL, PLDM şi AMN să meargă în alegeri pe
o listă comună, lucru care ar � crescut şansele la un scor bun. Totuşi, cele trei partide
au ales să candideze pe baza listelor separate, pentru a putea nominaliza trei membri
torale, cu scopul de a descuraja orice tentativă de fraudare.
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
Campania electorală a decurs cu aceleaşi încălcări semnalate şi în cazul scrutinului
din aprilie – utilizarea resurselor administrative de către PCRM, intimidarea
concurenţilor electorali de către organele de ordine, in�ltrarea de provocatori la
întâlnirile opoziţiei cu alegătorii, vandalizarea panourilor electorale, favorizarea
liderilor PCRM în buletinele ştiri la posturile publice de radio şi TV etc. Esenţa
campaniei nu a fost dată de competiţia între programele partidelor, ci culpabilizarea
pentru evenimentele din 7-8 aprilie.
PCRM a fost cel care a in�amat spiritele şi a dat tonul prin documentarul „Atac
asupra Moldovei”, realizat de un post TV a�liat puterii, în care liderii opoziţiei sunt
prezentaţi drept principalii vinovaţi pentru provocarea protestelor şi vandalizarea
Parlamentului şi Preşedinţiei. Nu au întârziat să apară şi replicile, �ind lansate
consecutiv documentarele „În apărarea Moldovei” realizat de AMN, „Adevărul
despre 7 aprilie” realizat de PL şi „Cutia neagră a Moldovei” realizat de PLDM. În
dezbaterile televizate de la postul public de televiziune Moldova 1, liderii opoziţiei
încercau să dovedească implicarea forţelor de ordine care acţionau la ordinele PCRM
în acele evenimente. Pierduţi în retorica zilei de 7 aprilie, partidele au uitat să ofere
soluţiile pe care cetăţenii le aşteptau de la viitoarea guvernare.
În această luptă dintre putere şi opoziţie, PDM şi Marian Lupu au optat pentru
o poziţie echilibrată şi au acuzat ambele părţi de provocarea crizei politice, venind
cu sloganul „Războiul politic trebuie oprit”. PDM şi-a concentrat campania
asupra criticării modului în care a fost condusă ţara în ultimii opt ani, necesitatea
demonopolizării puterii şi refacerea echilibrului dintre puterile statului.
Şi în această campanie PCRM a mizat pe sprijinul extern, în special de la Moscova.
Vladimir Voronin a efectuat o vizită în Rusia şi a anunţat contractarea unui credit
de 500 milioane de dolari pentru a putea face faţă crizei economice. Puţină lume a
fost însă impresionată la Chişinău, mai ales că dobânda şi condiţiile nu erau clare, iar
Voronin a lăsat să se înţeleagă că banii Moscovei ar depinde de o victorie a PCRM.
Per total, campania pentru anticipatele din 29 iulie a fost cea mai dură şi murdară
campanie din istoria Moldovei. A lipsit de multe ori discursul civilizat, a abundat
discursul acuzator, de multe ori fără probe sau argumente concrete, s-au folosit
tehnici electorale murdare, iar autorităţile competente au taxat mai mult opoziţia
Au existat probleme şi cu acreditarea observatorilor internaţionali, cum ar � cazul
organizaţiei ENEMO, observatorii căreia au fost arestaţi şi ulterior întorşi acasă
Cu toate acestea, observatorii naţionali şi Misiunea Internaţională de Observare a
Alegerilor (MIOA), au putut monitoriza procesul elector
http://www.unimedia.md/?mod news&id 12257
Ultimele două săptămâni de campanie s-au dovedit hotărâtoare, astfel că exit
poll-ul realizat dup
ă consumarea alegerilor a furnizat cifre foarte aproape de cele
. Comuniştii păreau totuşi încrezători, conform declaraţiei liderilor PCRM
ei ar � cunoscut cu o zi înainte rezultatele acestui exit poll şi că sondajul de regulă
greşeşte cu circa 5-7% scorul pe care îl înregistrează PCRM după numărătoarea
Rezultatele o�ciale au adus mici modi�cări faţă de cele ale exit poll-ului, dar nu atât
de substanţiale încât să ge
nereze speculaţii despre o nouă fraudare a alegerilor
Voturi
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
Partidul Popular Creştin Democrat
Alianţa „Moldova Noastră”
Partidul Liberal
Partidul Liberal Democrat din Moldova
Partidul Democrat din Moldova
Partidul Social Democrat
Partidul Ecologist „Alianţa Verde” din Moldova
În co
municatul său din 30 iulie MIOA a declarat: „Alegerile parlamentare
anticipate din 29 iulie 2009 din Moldova au fost în general bine administrate,
permiţând competiţia partidelor politice care reprezintă o pluralitate de opinii. Au
fost îndeplinite multe angajamente ale OSCE şi ale Consiliului Europei; cu toate
acestea, mediul de desfăşurare a campaniei a fost afectat negativ de intimidare
subtilă şi tratament preferenţial în re�ectarea în mijloacele de informare în masă.
Procesul electoral a subliniat necesitatea continuării reformelor democratice pentru
restabilirea încrederii publice”
. Ca de �ecare dată, MIOA a evitat un diagnostic clar
şi răspicat, menţinând acelaşi discurs diplomatic, detaşat şi care nu obligă. Multiplele
Exit Poll iulie 2009, realizat de Institutul de Politici Publice din Moldova http://ipp.md/�les/Barometru/Exit_
Poll_29.07_ora_21_�nal.pdf
http://www.alegeri.md/
Statement of preliminary �ndings and conclusions for the 29 July 2009 early parliamentary elections in Moldova
http://www.osce.org/documents/html/pdftohtml/39083_ro.pdf.html
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
întrebări cu privire la corectitudinea alegerilor adresate reprezentanţilor MIOA în
timpul conferinţei de presă au rămas fără răspuns. L
a insistenţa jurnaliştilor de a a�a
dacă alegerile au f
ost libere şi corecte, moderatorul conferinţei pur şi simplu a pus
În schimb, Coaliţia civică pentru alegeri libere şi corecte „Coaliţia 2009”, formată
din şapte ONG-uri din Moldova a declarat că alegerile au fost incorecte şi parţial
libere. Motivele invocate au fost: intimidarea concurenţilor electorali, multiplele
cazuri de tratament discriminatoriu, utilizarea resurselor administrative, oferirea
de cadouri electorale, manipularea masivă a opiniei publice, întocmirea incorectă a
listelor electorale, cazuri de votare frauduloasă etc.
Problema listelor electorale a existat şi la 29 iulie, deoarece în majoritatea secţiilor
de votare au fost folosite aceleaşi liste de la 5 aprilie. Un studiu realizat de Institutul
pentru Drepturile Omului din Moldova a recomandat consolidarea cadrului legislativ
în materie electorală, necesitatea de training pentru autorităţile publice locale în
ceea ce priveşte alcătuirea listelor electorale şi coordonarea acestui proces de către
CEC, punerea la punct a unui mecanism de veri�care a listelor de către populaţie şi
partidele politice şi de�nitivarea creării registrului electronic al alegătorilor
Noua alianţă politică – perspective
Rezultatele scrutinului din iulie au dus la un blocaj politic de sens invers celui
provocat după alegerile din aprilie. Atunci, PCRM avea o majoritate parlamentară
simplă care i-ar � permis să guverneze, dar nu putea alege Preşedintele ţării. După
iulie, opoziţia, împreună cu PDM, se a�ă în exact aceeaşi situaţie: are majoritate
simplă, 53 de mandate, dar nu poate alege un Preşedinte fără 8 voturi de la PCRM.
Iniţiativa a trecut însă în partea opoziţiei şi acum aceasta se a�ă în căutare de
„trădători” de la comunişti. Dintre cele patru partide, PLDM şi PDM îşi dispută
deocamdată doar amical întâietatea, �ecare cu argumentele sale: PLDM pentru că
obţinut cele mai multe voturi, PDM pentru că e mai bine situat pentru a atrage voturi
Scenariile vehiculate la Chişinău sunt multiple, de la schimbarea Constituţiei
pentru alegerea directă a şefului statului (deşi e nevoie de o majoritate parlamentară
chiar mai largă pentru schimbarea Constituţiei şi de avizul Curţii Constituţionale,
dominată de oameni numiţi de Voronin) până la oferirea unor avantaje concrete în
funcţii şi avantaje economice aripii tinere şi pragmatice din PCRM. La rândul său, în
Conferinţa de presă a MIOA organizată la 30 iulie, ora 14.00 în incinta Hotelului LeoGrand din Chişinău.
http://alegeliber.md/index.php/ro/declaratii-comunicate/110-alegeriincorecte
Raportul Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova „Raport privind monitorizarea întocmirii şi
veri�cării listelor electorale în 33 localităţi din Republica Moldova” http://idom.md/�les/admin/Raport_�nal_%20
Liste_Electorale.pdf
PCRM se manifestă două curente de opinii, unul care doreşte rămânerea la putere cu
orice preţ şi un altul care mizează pe faptul că o coaliţie fără PCRM va � divizată, va �
spulberată electoral de criza economică şi PCRM se va întoarce triumfal la conducere
după eventuale alegeri anticipate (repetând scenariul din 2001, când a câştigat masiv
pe fondul eşecului autoprovocat al coaliţiei de dreapta). Deocamdată, liderii PLDM,
PDM, PL şi AMN au anunţat crearea unei coaliţii politice, numită la propunerea
liderului PL Mihai Ghimpu, Alianţa pentru Integrare Europeană (AIE). Alianţa îşi
propune în programul constitutiv restabilirea ordinii de drept şi reformarea statului,
depăşirea crizei economice, realizarea autonomiei locale, reluarea negocierilor pentru
rezolvarea con�ictului transnistrean, integrarea europeană (semnarea unui nou acord
cu UE, restabilirea relaţiilor amicale cu România, eliminarea vizelor pentru români,
semnarea acordului privind micul tra�c de frontieră cu România).
Liderii celor patru partide au fost destul de reţinuţi în declaraţii şi puţine informaţii
au ieşit public privind negocierea funcţiilor. Se pare că cel mai râvnit post este cel
de Preşedinte al Parlamentului, care asigură bună vizibilitate publică şi stabilitate
(preşedintele poate � demis doar cu trei cincimi din voturile deputaţilor). Paradoxal,
postul de şef la guvernului e mai puţin râvnit, poate şi pentru că există aşteptări
pesimiste privind criza economică. De altfel, negocierile între cele patru partide
au fost impulsionate de o întâlnire avută cu reprezentanţii Băncii Mondiale şi cu
reprezentantul special al UE la Chişinău unde li s-a prezentat situaţia economică
a ţării. După evaluări optimiste există fonduri pentru plata pensiilor, bene�ciilor
sociale şi pentru salariile bugetarilor doar până în septembrie – octombrie, iar
Moldova are disperată nevoie de un împrumut extern de urgenţă. FMI, alături de
Banca Mondială şi de Comisia Europeană, are pregătit un pachet de urgenţă care
gravitează în jurul sumei de 1 miliard de euro. După spusele unui o�cial European
intervievat pentru acest raport, “suntem pregătiţi să-i ajutăm şi va � nevoie de o
intervenţie indiferent cine face guvernul, oricine va avea nevoie de acest ajutor, dar
am prefera să �e opoziţia”. Puţină lume în afara susţinătorilor fanatici ai lui Voronin
din presă crede la Chişinău că promisiunea unui împrumut rusesc de 500 milioane de
dolari, vehiculată de Voronin în campania electorală, este una realistă. De altfel, din
puţinele informaţii concrete care au reieşit, era vorba despre 150 de milioane doar
împrumut în bani, restul urmând a � ajutor material şi resurse energetice, puţin utile
în contextual crizei bugetare.
Scenariile nu sunt optimiste nici în condiţiile în care AIE va putea aduna voturile
necesare pentru alegerea unui Preşedinte şi pentru crearea guvernului. Analizele care
abordează subiectul oscilează între pesimism cu accente catastro�ce
şi pesimism cu
ceva speranţe ataşate
. Moldova nu are o tradiţie pozitivă a guvernărilor în coaliţie.
Florin Niţă, „Alegeri în Republica Moldova: Patru scenarii pesimiste şi cum pot � ele evitate”, Centrul Român
de Politici Europene, august 2009”
Nicu Popescu, “Demonopolizarea puterii în Moldova”, Timpul, 10 August 2009
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
Relaţiile Moldovei cu Uniunea Europeană
şi rolul României
Sergiu Panainte
Perspectivele de integrare europeană
Violenţele din aprilie şi criza politică generală din acest an au repus problemele
Moldovei pe agenda Uniu
nii Europene. Bruxelles-ul a fost luat prin surprindere de
evenimentele din aprilie, într-o ţară considerată rătăcită undeva între europenizare
super�cială şi autoritarism post-sovietic. Deşi la Chişinău integrarea europeană este
o temă de dezbatere şi de speranţe, dinspre Bruxelles Moldova tinde să �e văzută
doar ca o piesă dintr-un mare joc de şah care e relaţia UE – Rusia. Cum spunea un
o�cial european intervievat pentru acest raport, „dorim apropierea Moldovei de UE,
dar menajând suspiciunile Rusiei”. Pe harta mentală a celor de la Bruxelles, Moldova
intră în zona de interes a Moscovei. Acest lucru nu trebuie să ducă la resemnare cu
valenţe geostrategice, pe principiul „suntem prea mici şi prinşi în jocul celor mari”.
De fapt depinde de Moldova să-şi urmeze destinul european, iar reforme interne
susţinute şi voinţa politică pot schimba percepţia europenilor, la fel cum s-a întâmplat
cu statele baltice şi alte zone din Europa fostă comunistă în trecut.
UE nu este încă un actor coerent la Chişinău. În Moldova există atât o Delegaţia
a Comisiei Europene, cât şi un reprezentant special al UE, subordonat Înaltului
Reprezentant pentru Politică Externă (Javier Solana) şi secretariatului Consiliului
UE. Delegaţia Comisiei este cea care gestionează programele şi fondurile UE
în Moldova şi partea bună cu birocraţia Comisiei este că tinde să funcţioneze cu
proiectele deja stabilite indiferent de �uctuaţiile geostrategice. Italianul Cesare de
Montis a ocupat funcţia de şef al delegaţiei în ultimii ani şi a preferat un rol public
puţin activ. În schimb, „faţa” UE la Chişinău a fost reprezentantul special Kalman
Miszei. Deşi nu are control asupra programelor europene acolo, ci mai degrabă o
funcţie simbolică de reprezentare, reprezentantul special a devenit în simbolistica
În urmă cu 10 ani, Alianţa pentru Democraţie şi Reformă a adunat forţe diverse care
doreau stoparea PCRM. AD
R a înregistrat ceva succese în reformarea economiei,
dar a fost sabotat de neînţelegerile dintre parteneri. Oricum ar �, prioritatea unei
eventuale guvernări non-PCRM ar trebui să �e demontarea monopolului puterii
PCRM prin reforma administraţiei, reformarea structurilor de forţă ale statului,
liberalizarea presei şi diversi�carea patronatului în media, reforma justiţiei. În varianta
pesimist moderată, un guvern AIE ar trebui să facă nişte progrese ireversibile în
În articolul citat deja, Nicu Popescu propune cîteva priorităţi binevenite.
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
publică purtătorul de cuvânt al Uniunii la Chişinău. Însă această dualitate, precum
şi greşelile făcute de Miszei încep să aibă rezultate negative. Pentru Solana şi deci şi
pentru Miszei, con�ictul din Transnistria a fost prioritatea în toţi aceşti ani. Se pare
că au considerat acest con�ict ca cel mai uşor de rezolvat dintre con�ictele care
marchează relaţia cu Rusia şi au dorit să facă din Transnistria un exemplu. Pentru
asta, era nevoie de un guvern stabil la Chişinău. Punând Transnistria şi stabilitatea
la Chişinău înainte de orice, Miszei a făcut greşeala de a-şi înstrăina opoziţia de
acolo. Este acuzat că a ignorat constant semnalele negative privind autoritarismului
lui Voronin şi s-a comportat mereu ca şi cum ar � fost convins că fără PCRM nu se
poate guverna. În timpul vizitei noastre de documentare la Chişinău am fost uimiţi
de gradul de neîncredere şi frustrare manifestat în rândurile opoziţiei, jurnaliştilor şi
activiştilor anti-Voronin împotriva lui Kalman Miszei. „A fost omul loial a PCRM”,
„Noi îl înţelegem ca un personaj care apără interesele Rusiei aici” – doar câteva
dintre cali�cativele apărute la adresa sa în timpul interviurilor de la Chişinău. O
altă acuzaţie este că după blocajul politic din aprilie a încercat să convingă partidele
din opoziţie să acorde PCRM „votul de aur” care ar � dus la alegerea unui nou
preşedinte din partea comuniştilor şi, deci, la asigurarea stabilităţii. Deşi acest lucru
este negat o�cial, cert este că reprezentantul UE s-a implicat mai mult decât era cazul
într-un moment în care PCRM avea iniţiativa politică şi că a spus lucruri diferite
diverşilor interlocutori. De altfel, aceasta este impresia în rândul staff-ului Comisiei
(cu care biroul său are o relaţie de concurenţă amicală şi o comunicare di�cilă) atât
la Chişinău, cât şi la Bruxelles.
Alte analize au criticat inclusiv reacţia sa după violenţele din aprilie
, când
ar � încercat să tempereze criticile ambasadorilor ţărilor UE la adresa regimului.
Reprezentarea Uniunii la Chişinău este de�citară în momente foarte sensibile. Noul
şef al Delegaţiei Comisiei va prelua funcţia abia în noiembrie. Kalman Miszei este o
�gură mai degrabă controversată şi asta când criza politică nu este �nalizată, iar şocul
economic abia urmează.
Prioritară acum este negocierea unui nou acord între UE şi Moldova. Aşa cum
am arătat deja, ridicarea vizelor pentru cetăţenii români este în acest moment o
condiţie pentru începerea negocierilor, deci orice guvern va veni va trebui să facă
acest pas. Se aşteaptă în acest moment ca noul acord să:
1. crească asistenţa �nanciară a UE pentru Moldova
2. să cuprindă o serie de condiţionări concrete privind implementarea
3. să ofere Moldovei o perspectivă de integrare europeană, în logica nou
lansatului Parteneriat Estic, prin asumarea reformelor necesare Vom analiza
în detaliu �ecare dintre cele trei puncte.
Balazs Jarabik, „Moldova between Elections: Europe or Isolation?”, FRIDE Policy Brief Nr. 16, iulie 2009
În ce priveşte asistenţa �nanciară, UE este de departe cel mai important donator
extern
din Moldova. Din partea Uniunii sumele anuale trec de 50 milioane euro în
diverse programe bilaterale şi regionale. Pe lângă asta, Moldova este un receptor
de asistenţă de dezvoltare din partea ţărilor membre, cele mai active �ind Suedia,
Marea Britanie, Danemarca (România este deocamdată un donator minor de fonduri
de dezvoltare în Moldova, cu sume de 800.000 euro anual). În total, estimăm că
banii europeni care ajung în Moldova (UE + statele membre) ajung în jurul a 90
milioane euro anual. Iar suma va creşte consistent în viitor. Estimări făcute de o�ciali
europeni arată că fondurile directe alocate de Uniune vor creşte substanţial, mergând
până spre 72 – 75 milioane euro anual din 2009 (aici nu intră banii alocaţi de statele
membre, care foarte probabil vor creşte în urma problemelor din acest an). Din
2008, UE a început să facă alocări bugetare directe, ceea ce îl singularizează printre
donatorii internaţionali. Nu e puţin lucru să îţi intre bani din afară în buget, bani care
nu reprezintă împrumuturi, ci donaţii şi asta cu atât mai mult într-un stat sărac cum
este Moldova. Deocamdată, plăţile bugetare ale UE au avut ca destinaţie ajutoare
sociale şi investiţii pentru instalarea de apă curentă la sate. Din 2009 se va adăuga
un ajutor �nanciar de macrostabilizare, iar Comisia Europeană va � jucător activ în
eventualul pachet �nanciar de urgenţă al FMI şi al Băncii Mondiale. Cu toate că nu
are un pro�l politic solid şi că pare mereu partenerul mai slab în jocul geostrategic
cu Rusia, UE rămâne un donator esenţial pentru Moldova. Comparând banii pe care
Uniunea deja îi plăteşte Moldovei pe proiecte concrete şi în condiţii clare cu iluzoriul
împrumut rusesc promis lui Vladimir Voronin în campania electorală, fără a � clare
condiţiile şi sumele, se vede diferenţa de calibru între un sistem funcţional cum este
UE şi un sistem bazat pe pariuri strategice. Uniunea Europeană va câştiga Moldova
pe termen lung.
UE ar trebui să înveţe din aplicarea fostului plan de acţiuni cu Moldova şi să
treacă la condiţionalităţi legate de implementarea reformelor convenite. Imaginaţia
debordantă în a face schimbări legislative nu va mai ţine loc de integrare europeană.
Noile condiţionalităţi trebuie însoţite de bene�cii clare pentru Moldova
. Din păcate,
Moldova nu are o perspectivă de integrare clară, deci atractivitatea UE în Moldova
nu se poate compara cu situaţia în care s-a a�at România de pildă înainte de 2007.
Totuşi, UE va trebui să lase deschisă această posibilitate şi să îşi asume angajamente
clare pentru această etapă: fonduri de asistenţă, extinderea facilităţilor comerciale de
care Moldova s-a bucurat şi prin vechiul acord pentru integrarea economică UE –
Moldova într-o Zonă Aprofundată şi Comprehensivă de Comerţ Liber, perspectiva
clară de ridicare a vizelor pentru cetăţenii moldoveni care intră în UE.
Victor Chirilă, “R. Moldova riscă să devină o `misiune imposibilă` pentru Uniunea Europeană”, Unimedia, 5
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
Parteneriatul Estic (PEst) are avantaje şi dezavantaje pentru Moldova. PEst este
o platformă de colaborare între UE şi statele din fosta URSS cu valenţe europene:
Ucraina, Armenia, Azerbaidjan, Georgia
, Belarus şi Moldova. Relaţiile dintre UE
şi aceste state
ar urma să �e prevăzute în acorduri de asociere. Spre deosebire însă
de acordurile de asociere stabilite cu ţările din Balcanii de Vest (Serbia, Albania),
acordurile din PEst nu includ explicit perspectiva aderării la UE, dar recunosc
aspiraţiile europene ale acestor ţări. Într-o interpretare generoasă, acest lucru
ar trebui coroborat cu tratatele UE care recunosc dreptul �ecărei ţări europene
care îndeplineşte anumite condiţii de a adera la Uniune, deci implicit PEst ar � o
promisiune pentru viitor. Marele pericol pentru Moldova este ca PEst să creeze
un nou bloc de ţări care ar putea adera (sau nu) la UE ca un grup de state. Această
posibilitate este negată de declaraţia comună semnată de UE şi ţările partenere la
Summitului Parteneriatului Estic de la Praga, 7 mai, care spune că „Parteneriatul va �
guvernat de principiile de diferenţiere şi condiţionalitate”. În acest moment deci, este
preferat principiul că �ecare stat din PEst se va apropia de UE în funcţie de meritele
proprii, indiferent de performanţele celorlalte. De altfel, diplomaţia moldoveană a
insistat pentru acest principiu atunci când i s-a cerut opinia asupra PEst, înainte
de a � lansat
. State importante din UE cum sunt Germania şi Olanda resping
orice abordare „pe grupuri” în relaţiile externe ale UE, considerând că aderările la
pachet din 2004 şi 2007 au avut efectul pervers de a ascunde lipsa de pregătire a
unor state candidate în spatele meritelor altor ţări. Moldova, şi România ca membru
al UE interesat de aderarea Moldovei, va trebui să insiste ca principiul diferenţierii
să primeze în cadrul PEst, altfel va risca să rămână captivă evoluţiilor din ţări
dezavantajate de politica internă (Belarus) sau de geogra�e (Armenia). În concluzie,
PEst reprezintă pentru Moldova şansa de accede pe o etapă superioară în relaţiile cu
UE, dar trebuie evitat pericolul de asociere pe termen lung cu ţările din PEst ca un
grup cu destin comun.
Rolul României ca stat membru al UE
România a fost pusă într-o postură ingrată după evenimentele din aprilie. În
mod tradiţional, diplomaţia românească ducea o politică de susţinere a integrării
Moldovei în UE, chiar în ciuda răcirii relaţiilor o�ciale dintre cele două state. De
altfel, România este singurul stat membru UE cu un interes clar în Moldova, iar
apariţia referinţelor la Moldova în concluziile diferitelor Consilii Europene s-a datorat
exclusiv diplomaţiei româneşti. Dar această politică tradiţională a devenit di�cil de
Victor Chirilă, “Parteneriatul Estic – o posibilă etapă de tranziţie/pregătire spre aderarea la UE”, 11 decembrie
2008, Asociaţia de Politică Externă
aplicat şi necredibilă după ce Chişinăul a expulzat ambasadorul român şi a acuzat
Bucureştiul de orchestrarea unei lovituri de stat. A urmat o perioadă de confuzie
pentru diplomaţia românească, dar între timp o decizie politică a fost luată la nivelul
Preşedinţiei şi Ministrului de Externe pentru o susţinere condiţionată a Moldovei.
Rezultatul bun obţinut de opoziţie la 29 iulie oferă de altfel prilejul încălzirii relaţiilor
bilaterale. La nivelul Uniunii Europene s-a manifestat solidaritate cu România în
faţa exceselor guvernului de la Chişinău, atât Parlamentul European, cât şi statele
membre respingând ferm acuzele la adresa României şi introducerea vizelor pentru
cetăţenii români. Mai puţin apreciat a fost anunţul făcut de preşedintele Băsescu
privind acordarea cetăţeniei româneşti pentru urmaşii celor care au avut-o înainte de
invadarea Basarabiei de către URSS. Nu acordarea cetăţeniei în sine a fost problema
(Polonia a făcut asta cu foştii cetăţeni polonezi din Ucraina şi Belarus), europenii au
fost mai degrabă intrigaţi de:
lipsa de consultări înainte de a face acest anunţ (dat �ind că cetăţenia
română înseamnă şi cetăţenie europeană s-ar � aşteptat să �e consultaţi)
lipsa de detalii tehnice (România nu a anunţat exact câte cetăţenii vor
� acordate, în ce perioadă de timp etc.). Ironia situaţiei constă în faptul că
acordarea acestor cetăţenii s-a blocat în incapacitatea birocraţiei româneşti de
a prelucra cererile depuse încă înainte de aprilie.
În plus, momentul acestui anunţ a fost considerat nepotrivit, după ce Rusia
acordase în masă cu câteva luni în urmă cetăţenia pentru cei din Abhazia şi Osetia.
Deşi cele două situaţii sunt incompatibile, ideea de acordare a cetăţeniei pe criterii
istorice nu era tocmai populară în Europa la acel moment. O problemă spinoasă
a�ată pe agenda comună este semnarea tratatelor dintre cele două ţări (tratatul de
bază şi tratatul privind micul tra�c de frontieră). Vladimir Voronin a condiţionat
semnarea tratatului privind tra�cul de semnarea primului tratat, deşi o liberalizare
a comerţului la graniţă ar � avantajat Moldova mai mult decât România. La rândul
său, preşedintele Băsescu a declarat că România recunoaşte de jure şi de facto graniţa
cu fosta URSS şi un nou tratat nu este necesar. O schimbare a puterii la Chişinău ar
putea debloca negocierile, iar guvernul de la Bucureşti s-ar putea arăta mai �exibil
faţă de chestiunea tratatului comun, care nu ar aduce nici o schimbare în practică,
dar ar scoate din defensivă partidele necomuniste de la Chişinău, obligate mereu să
se apere de acuzaţiile că ar dori unirea cu România. În plan european, România îşi
consolidează statutul de ţară membră UE interesată de Moldova şi cu expertiză în
zonă. Cum spunea un expert independent de la Bruxelles intervievat pentru acest
raport, „dacă România nu pune Moldova pe agenda UE, nimeni altcineva nu are nici
interes, nici expertiză pentru a o face”. Spania �ltrează relaţia UE cu America Latină,
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
Franţa face acelaşi lucru cu Africa de Nord, iar Polonia încearcă asta în relaţia cu
Belarus şi Ucraina, probabil România se va instala într-o poziţie similară în poziţia
UE – Moldova. Totuşi, pentru a �
credibilă în UE pe acest subiect, România ar
trebui să caute un parteneriat cu alte state membre interesate de subiect. A�at în
vizită la Chişinău înainte de alegeri, Ministrul de Externe polonez a declarat că ţara
sa va � „reprezentantul Moldovei în forurile UE” dacă alegerile vor decurge bine.
Aceasta poate � începutul unui parteneriat româno-polonez pentru Moldova.
Peisajul Mass-Media:
Ioana Avădani
Peisajul mediatic moldovenesc este străbătut de două linii de demarcaţie extrem de
puternice şi de vizibile: una lingvistică (românofonie/rusofonie) şi una politică (linia pro-
comunistă/linia anti-comunistă). Adeseori, aceste două linii se confundă şi, în percepţia
observatorului din afara Moldovei, această suprapunere se face, eronat, automat şi fără
nuanţe. Tensiunea politică a ţării se re�ectă puternic asupra agendei mass-media, punând
în plan secund problemele legate de profesionalism. Statul este un actor important în piaţa
de mass-media din Moldova, iar politicienii (indiferent de zona eşichierului politic din care
provin) nu se s�iesc în a utiliza mecanisme administrative pentru a interveni în sectorul
mediatic – atât în zona editorială, cât şi în cea economică. Pârghiile economice sunt adeseori
utilizate pentru a in�uenţa conţinutul editorial, ceea ce ridică mari semne de întrebare faţă
de libertatea reală a presei moldoveneşti (dincolo de cadrul legal care o reglementează).
Încă o dată, aceste practici deplasează priorităţile de intervenţie spre problema libertăţii
presei, lăsând pe plan secund chestiunea profesionalismului jurnaliştilor. Ca urmare a
acestor in�uenţe, mass-media este oarecum deconectată de publicul său, �ind folosită mai
degrabă ca instrument de in�uenţă politică decât ca mijloc de informare corectă, onestă,
comprehensivă, a publicului. Comunitatea internaţională s-a oprit, în eforturile sale de
asistenţă, la elementele de suprafaţă şi la formele tradiţionale. Deseori, de dragul prezervării
unor raporturi funcţionale cu autorităţile, comunitatea internaţională a făcut alegerea
„pragmatică” de a ignora problemele semnalate de activiştii în domeniul libertăţii presei,
instaurând astfel standarde duble de apreciere. Presa din Republica Moldova are, fără
îndoială, resorturile energetice şi capitalul de experienţă necesare evoluţiei spre normalizare
şi, ulterior, performanţă. Noile tehnologii şi dezvoltarea unor forme alternative de presă
care se bazează pe acestea deschid o perspectivă promiţătoare de reconectare cu publicul,
de recâştigare a încrederii acestuia. În contextul unei schimbări de paradigmă politică şi
cu condiţia schimbării practicilor informale, presa moldovenească se a�ă în faţa unui nou
început, care i-ar putea permite dezvoltarea pe criteriile fundamentale ale oricărei industrii
mass-media sănătoase: respectarea interesului public şi pro�tabilitatea economică.
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
Mass-media în Moldova: multă politică, puţin interes
Se spune că presa nu poate � mai bună decât societatea în care funcţionează şi pe
care o re�ectă. Nimic mai adevărat în ceea ce priveşte peisajul mediatic al Republicii
Moldova, care re�ectă, în detalii aproape caricaturale prin exacerbare, tendinţele,
tulburările şi disfuncţiile societăţii moldoveneşti. Ca şi societatea moldovenească
însăşi, mass-media din R. Moldova este străbătută de două falii majore: cea
şi cea
. Aceste linii de demarcaţie sunt atât de profunde şi
determină comportamente atât de speci�ce încât polarizează profund societatea şi,
ca atare şi mass-media din R. Moldova.
De-a lungul faliei lingvistice găsim polarizate grupul „românofon” şi cel
„rusofon”. Există presă „de limbă română” (sau moldovenească, după denumirea
o�cială a limbii, şi ea, la rândul ei, o chestiune cu determinare politică) şi presă
„de limbă rusă”. Populaţia rusofonă este, de regulă, dar greşit, asimilată cu „ruşii”.
În realitate, populaţia rusofonă este mult mai diversă şi mai nuanţat constituită.
Potrivit datelor o�ciale
, moldovenii constituie 75,8% din totalul populaţiei. Alături
de ei se regăsesc ucraineni, (8,4%), ruşi (5,9%), găgăuzi (4,4%), români (2,2%),
bulgari (1,9% ), precum şi alte naţionalităţi (cu o pondere de 1% din numărul total
al populaţiei ţării). Pentru 0,4% din locuitori, naţionalitatea nu a fost înregistrată.
Aceeaşi sursă relevă că, din numărul total al locuitorilor, „58,8% vorbesc
de obicei
în limba moldovenească, 16,4% în limba română, 16,0% în limba rusă, 3,8% în limba
ucraineană, 3,1% în limba găgăuză şi 1,1% în limba bulgară”. Un procentaj de 0,8%
din populaţie �e vorbeşte o altă limbă, �e nu a indicat limba utilizată de obicei.
În plus, „�ecare al doilea ucrainean, �ecare al treilea bulgar şi �ecare al patrulea
găgăuz vorbesc de obicei limba rusă. Moldovenii care vorbesc de obicei limba rusă
Datele recensământului evidenţiază obişnuinţele curente de comunicare, care
conduc la concluzia că limba de stat este predominantă. Pentru orice vizitator al
Republicii Moldova devine repede evident, însă, că limba rusă este frecvent utilizată
pentru comunicări interpersonale şi interacţiuni sociale curente.
Un alt aspect pe care datele recensământului nu au cum să-l releve este cel legat de
accesibilitatea gra�ei latine în rândul populaţiei. Întrebările recensământului au vizat
„limba vorbită”, lăsând în umbră problemele ridicate de trecerea la gra�a latină. În
perioada sovietică, „limba moldovenească” desemna un produs de sorginte ideologică,
care îngloba limba română transpusă în caractere chirilice. „Limba moldovenească”
era studiată în şcoală ca limbă secundară, limba o�cială de comunicare la nivelul
republicii �ind limba rusă. De aceea, o parte a populaţiei Republicii Moldova a făcut
Rezultatele recensământului populaţiei din 2004, Biroul Naţional de Statistică, disponibil la http://www.statistica.
md/newsview.php?l ro&idc 168&id 2358
„din mers” trecerea la gra�a latină – aceasta �ind populaţia tânără, cea activă şi
preponderent urbană. Pentru restul, gra�a latină este virtual inaccesibilă. Conform
datelor Biroului Naţional de Statistică, R. Moldova are o populaţie predominant
rurală (58,6% din populaţie trăieşte în mediul rural). Extrapolarea datelor privind
structura pe vârste a populaţiei relevă că populaţia sub 35 de ani (cei care au fost
educaţi în uzul gra�ei latine ca gra�e o�cială în cursul anilor de şcoală) se ridică la
circa 53,5%. Fără a avea pretenţii de rigurozitate, aceste date indică însă sugestiv
dimensiunea grupei demogra�ce care este „analfabetă în gra�e latină”.
În esenţă, chestiunea limbii ar trebui să �e în primul rând una de accesibilitate a
informaţiei. O abordare pragmatică a circulaţiei informaţiei ar sugera maximizarea
audienţei prin oferirea aceluiaşi conţinut în ambele limbi. Chestiunea lingvistică
este, însă, atât de intens politizată încât abordarea pragmatică este respinsă cu
argumente emoţionale. Când i s-a sugerat inserarea unui fascicul de limbă rusă în
ziarul său de limbă română, directorul unei publicaţii reputate pentru abordarea sa
pro-românească a replicat că aşa ceva ar � perceput de publicul său drept „un act
de trădare”. Plasându-se ferm pe baricadele lingvistice, majoritatea covârşitoare a
presei de limbă română îşi limitează în mod deliberat penetraţia în rândul publicului,
se abţine de la accesarea unor categorii de public neabordate până în prezent şi,
prin aceasta, îşi restrânge perspectivele de dezvoltare economică. Mai pragmatică
în abordare, presa de limbă rusă nu îşi impune singură astfel de restricţii şi livrează
conţinut în limba română.
La fel de importantă şi in�exibilă este şi linia de divizare politică. Pluralismul
politic şi diversitatea opiniilor constituie premizele unei democraţii solide, iar
confruntarea de idei – un ferment valoros pentru rezolvarea problemelor societăţii.
Cu toate acestea, polarizarea extremă care se înregistrează pe scena politică
moldovenească duce, în mod paradoxal, chiar la dispariţia dialogului şi a necesarei
confruntări de idei. De data aceasta, diviziunea politică nu mai urmează marile familii
ideologice şi diferenţele doctrinare, ci se reduce, brutal şi radical, la poziţionarea
faţă de comunişti. Lunga perioadă de dominare politică a comuniştilor, în cei opt
ani de guvernări succesive, a radicalizat gândirea politică, mass-media şi societatea,
reducând opţiunile la poziţiile pro-comuniste sau anti-comuniste. Nici măcar
distincţia „pro-guvernamental” versus „anti-guvernamental” nu mai este operantă,
dată �ind penetrarea tuturor structurilor guvernamentale de elemente apropiate
Partidului Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM). Mass-media re�ectă din
plin această polarizare, conţinutul editorial �ind la fel de radicalizat ca şi discursul
politic. Acest aspect a fost agravat de contextul electoral dramatic al anului 2009, cu
cele două rânduri de alegeri parlamentare şi violenţele care au urmat alegerilor din
5 aprilie.
Cele două falii – cea lingvistică şi cea politică – s-au suprapus aproape automat
în contextul anului 2009, dând naştere unei oferte politice şi mediatice debalansate,
în detrimentul informării corecte a publicului moldovenesc. Dintre partidele active
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
în confruntările electorale din aprilie şi iulie 2009, doar PCRM a avut o ofertă
politică adresată atât vorbitorilor de limbă română, cât şi celor de limbă rusă. Restul
partidelor s-au menţinut în „spaţiul românofon”, atribuind populaţiei rusofone,
aproape automat, simpatii pro-moscovite şi comuniste şi, pe cale de consecinţă,
sentimente anti-moldoveneşti. Fenomenul a fost subliniat şi de analiştii moldoveni.
Astfel, Arcadie Barbăroşie, directorul executiv al Institutului de Politici Publice,
citat de Moldova.org
arată că în cele două campanii electorale, comuniştii au
luptat „pentru �ecare vot”, ţintind �ecare posibil segment al electoratului, inclusiv
minorităţile naţionale. „Ei trimit mesaje, inclusiv minorităţilor etnice, încercând să
convingă acest segment de electorat să-i susţină la alegeri. Există însă şi un alt aspect
al problemei care nu mi se pare normal – faptul că partidele de opoziţie nu ţintesc
segmentul respectiv”, a concluzionat Barbăroşie. Doar cu câteva săptămâni înainte
de alegerile din 29 iulie 2009, Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) l-a
inclus pe listele sale electorale pe Dumitru Ciubaşenko, redactorul şef al publicaţiei
de limbă rusă Moldavskie Vedomosti, ziar cu orientare anti-comunistă, într-un gest
de ultim moment menit să apropie electoratul anti-comunist rusofon.
„Este greşit să credem că toţi vorbitorii de limbă rusă sunt cripto-comunişti.
Intelectualitatea rusă nu este parte a sistemului”, a declarat Petru Macovei, director
al Asociaţiei Presei Independente (API), intervievat pentru prezentul raport
. El
a amintit de alte medii de limbă rusă, precum ziarul local Spros i Predlojenie din
raionul Bălţi, postul TV 7, canal care redifuzează programele postului de televiziune
rus NTV, cu inserţii locale preponderent în limba română sau publicaţia online ava.
md, care au avut poziţii echilibrate în campanii.
Cu toate acestea, Vasile Botnaru, directorul biroului Europa Liberă de la Chişinău,
vede situaţia mai nuanţat. „Percepţia creează realitatea, într-o oarecare măsură”, a
declarat el într-un interviu pentru prezentul raport
. Lăsat fără informaţie alternativă,
publicul de limbă rusă primeşte informaţii doar dintr-o anumită zonă a spectrului
politic şi, pe cale de consecinţă, îşi va forma opiniile electorale în concordanţă cu
mesajul acesteia. Astfel, un alegător nehotărât de limbă rusă va vota mai probabil cu
comuniştii decât cu partidele de opoziţie, a căror ofertă politică îi este necunoscută.
„Modelul este cel al şarpelui lui Saint-Exupéry, care ia forma obiectului pe care
îl înghite”, adaugă şi Igor Munteanu, directorul executiv al Institutului pentru
Democraţie şi Iniţiative Sociale IDIS Viitorul.
Indiferent de limbă, campaniile electorale ale anului 2009 s-au remarcat prin
câteva trăsături de�nitorii: un puternic dezechilibru editorial, un marcat partizanat
politic, accentuări ale virulenţei discursului politic, o activă implicare a statului în
conţinutul şi economia mijloacelor de informare în masă.
Moldova.org este un portal administrat de Fundaţia Moldova din Statele Unite, împreuna cu
IDIS Viitorul
din R. Moldova. Articol disponibil la http://politicom.moldova.org/news/comunitii-singurii-avocai-ai-minoritile-
Interviu cu Petru Macovei, Chişinău, august 2009
Vasile Botnaru, Chişinău, august 2009.
Principala sursă de informare a publicului din R. Moldova este televiziunea. De
aceea, actorii politici şi-au îndreptat atenţia faţă de acest mediu, care a avut de suferit
şi cele mai mari in�
uenţe. Centrul pentru Jurnalism Independent de la Chişinău
a monitorizat, în cadrul unui proiect al Coaliţiei pentru alegeri libere şi corecte –
Coaliţia 2009, campania pentru alegerile din iulie derulată de principalele posturi de
televiziune, cu acoperire naţională şi cvasi-naţională. Săptămână după săptămână,
rapoartele de monitorizare au relevant că majoritatea posturilor urmărite – Moldova
1 şi Radio Moldova, Prime TV, NIT, EU TV „au continuat să admită abateri grave
de la principiile etice şi deontologice, în unele cazuri încălcând prevederile Codului
Audiovizualului şi ale Regulamentului privind re�ectarea campaniei electorale, aprobat
de Comisia Electorală Centrală”
. Încălcările semnalate de CJI privesc prezentarea
de ştiri eminamente pozitive despre partidul de guvernământ şi membrii guvernului,
în condiţiile în care ştirile despre candidaţii şi partidele de opoziţie ori vizau aspecte
negative, ori lipseau cu totul. Posturile de televiziune au recurs la „tehnici” care
permiteau supraexpunerea unui partid, păstrând aparenţele pluralismului (se prelua o
informaţie dintr-o conferinţă de presă a opozanţilor, formaţiunea atacată era invitată
să-şi prezinte punctele de vedere într-un timp mai lung decât presupusa acuză şi prin
vocile a mai multor personaje). Relatările de la conferinţele de presă ale opoziţiei vizau
mai puţin temele discutate, ci se axau de regulă pe ridiculizarea ideilor prezentate, a
persoanelor prezente sau a conjuncturilor de moment. Partidele de opoziţie nu au
bene�ciat, de regulă, de drept la replică atunci când PCRM lansa acuze la adresa lor.
De asemenea, relatările de la evenimentele puterii erau mai bine plasate în economia
programelor de ştiri decât cele ale opoziţiei. Campania electorală s-a încheiat cu un
apel de două minute al preşedintelui Voronin care îşi eticheta negativ oponenţii şi îi
chema pe moldoveni să-i voteze pe comunişti.
Un element distinctiv al campaniei electorale din iulie (comparativ cu cea
pentru alegerile din aprilie) a fost deteriorarea calităţii discursului public, creşterea
agresivităţii, a violenţelor de limbaj, ajungându-se până la accente de
hate speech
Potrivit lui Petru Macovei, această escaladare îşi are rădăcina în campania virulentă a
tuturor partidelor, de guvernământ sau de opoziţie, de dinaintea alegerilor din aprilie,
preluată şi accentuată în campania din iulie. Schimbul de idei politice, criticile asupra
actului de guvernare şi soluţiile alternative au fost înlocuite de atacuri la persoană,
de propagandă, de acuze grave formulate într-o retorică speci�că „luptei politice”
din timpul războiului rece (spionaj, trădare de neam, „hidra galbenă” – referire
la Partidul Liberal, „criminal”, „element anti-statal” etc.). Violenţele de limbaj au
vizat, în egală măsură, elemente antisemite (românii �ind asemănaţi cu „jidovii”) şi
homofobe (politicienii acuzaţi că s-au purtat „ca într-o baie armenească”).
Monitorizarea CJI, disponibilă la http://www.ijc.md/index.php?option com_content&task view&id 463&I
Conform rapoartelor de monitorizare ale Centrului pentru Jurnalism Independent, Chişinău.
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
Una dintre liniile principale de atac ale comuniştilor, re�ectată ca atare de presa
care îi sprijinea, a fost poziţia anti-românească şi identi�carea României ca rădăcină
a tuturor relelor şi principal bene�ciar al unei eventuale victorii a opoziţiei anti-
comuniste de la Chişinău. Un exemplu grăitor este �lmul „
Atac asupra Moldovei
produs şi difuzat (în limba rusă) de mai multe televiziuni, în care opoziţia (în
speţă Dorin Chirtoacă, primarul liberal al Chişinăului) este acuzată de „punerea la
cale a violenţelor postelectorale, de tentativa de a des�inţa graniţa de peste Prut
şi de a realiza unirea cu România”
. Acuzele sunt aduse în baza interceptării unei
convorbiri telefonice realizate, aparent legal, de Serviciul de Informaţii şi Securitate
(SIS), în cursul unei proceduri de urmărire penală împotriva lui Chirtoacă. În �lm
apar preşedintele Vladimir Voronin, procurorul general al Moldovei şi şeful SIS,
Artur Reşetnicov.
Tot astfel,
Moldova Suverană
, ziar care, deşi dezetatizat în 2004 a rămas o portavoce
a guvernului, scria în ediţia din 22 iulie 2009, comentând vizita la Bucureşti a unei
delegaţii a societăţii civile moldoveneşti:
„Întâlnirea moldovenilor cu o�cialii
români a avut loc înaintea repartizării bugetului de stat al României, fapt ce
ne face să credem că n-au revenit în Moldova cu buzunarele goale.
Sigur ca
scopul principal al vizitei are de-a face cu lupta personală a lui Băsescu de a aduce la
putere în Moldova o grupare politică servilă lui”
. În acea perioada nu s-a făcut, în
România, nici un fel de vorbire de bugetul de stat.
La rândul său, presa pro-opoziţie a abordat o critică de joasă factură. Astfel,
Jurnalul de Chişinău,
un ziar cu o atitudine altfel echilibrată, scria, în 20 iulie:
„Vladimir
Voronin este sigur că Marian Lupu nu mai ajunge preşedinte. <ajunge Marian Lupu preşedinte! Mulţi vor, dar nu toţi pot! Femeile ştiu mai
bine, nu-i aşa?>>, a spus Voronin la o întâlnire cu alegătorii din satul Pleşeni,
r. Cantemir, scrie Unimedia.
Ne permitem să nu �m de acord cu dl. preşedinte
în exerciţiu. El o � fost probabil, în momentul respectiv, lovit de insolaţie, dacă a
spus aşa ceva. Căci de unde să ştie femeile din Pleşeni ce poate Marian Lupu? De
altfel, exprimată la persoana întâi, ideea lui Voronin <>
sună astfel: <>. Ceea ce e total diferit.
La o lectură în diagonală a presei scrise din R. Moldova pe timpul campaniei
electorale se observă lesne diferenţa stilistică dintre ştiri – care sunt, de cele mai multe
ori, anoste şi materialele de opinii, care sunt virulente, „colorate” şi prin aceasta mai
atractive pentru cititorii �deli ai respectivelor publicaţii. Din această diferenţă de
„tensiune editorială” a rezultat un al doilea nivel de manipulare electorală, publicul
�ind mai degrabă expus mesajelor puternic negative şi profund umorale.
Disponibil la http://www.youtube.com/watch?v ngCLiWjW2b4
Cf. Cotidianul, Bucureşti, 9 iunie 2009, disponibil la http://www.cotidianul.ro/voronin_superstar_in_atac_
asupra_moldovei-87566.html
http://www.moldova-suverana.md/arh.php?subaction showfull&id 1248278408&archive 1248364571&sta
rt_from &ucat 7&
Aceste trăsături au putut � observate atât la presa centrală, cât şi la cea locală.
Astfel, potrivit API, presa locală, în special cea susţinută de autorităţi, a tins să îşi
asume culoarea politică a formaţiunii dominante în raionul respectiv. Acelaşi lucru
l-au făcut
şi o seamă de publicaţii independente, asumându-şi făţiş simpatiile politice.
Într-o presă dominată de in�uenţe pro-comuniste, vocile pro-opoziţie au avut rol
de echilibrare a
informaţiei. Cu toate acestea, luate individual, publicaţiile locale
respective nu şi-au respectat obligaţiile de imparţialitate. Directorul API, Petru
Macovei a declarat că organizaţia va lua în dezbatere cazurile unor ziare independente
locale care în campania electorală au încălcat principiile echidistanţei şi echilibrului
Dar poate cel mai dramatic este cazul mediilor publice, televiziunea Moldova 1
şi Radio Moldova. Potrivit rapoartelor de monitorizare ale CJI, cele două posturi
publice, care au prin de�niţie obligaţia de informare corectă şi de promovare
a pluralismului politic, au respectat „selectiv” principiile re�ectării echitabile,
echilibrate şi imparţiale a alegerilor parlamentare. Mediilor publice moldoveneşti li
se reproşează o obedienţă evidentă faţă de structurile puterii şi încălcarea principiilor
deontologice ale echidistanţei, echilibrului şi obiectivităţii. Astfel, PCRM a bene�ciat
de supraexpunere cantitativă şi de re�ectare pozitivă intensă. De exemplu, doar în
ultima săptămână a campaniei electorale, programul Mesager, principalul program
de ştiri al postului, a difuzat 27 de materiale care au favorizat PCRM şi autorităţile
publice centrale şi 4 cu caracter neutru. În aceeaşi perioadă de referinţă, „alte partide
au avut o prezenţă mai modestă în buletinele informative de la Moldova 1, iar
reporterii au dat dovadă de mai multă imparţialitate şi spirit critic atunci când au
relatat despre activităţile lor”, a�rmă raportul. În perioada de referinţă, partidele de
opoziţie (PL, PLDM, AMN, PD, PSD, Partidul Ecologist „Alianţa Verde”) au fost
protagonişti în 21 de materiale cu caracter neutru şi în 10 cu caracter negativ
Într-o încercare de a salva aparenţele unei campanii corecte, preşedintele Vladimir
Voronin, care este şi liderul PCRM, a cerut posturilor publice să nu relateze despre
activitatea sa şi a înalţilor o�ciali guvernamentali care candidau în alegeri (după
exemplul fostului preşedinte rus, Vladimir Putin). În aparenţă, postul Moldova 1 a
ţinut cont de solicitarea preşedintelui. Cu toate acestea, ediţiile de ştiri au abundat
în reportaje de la evenimente cu caracter social, care au favorizat în mod clar
guvernarea şi partidul de guvernământ. Raportul citat menţionează că: „În perioada
respectivă (n.r. 20-28 iulie), Moldova 1 a difuzat 25 de materiale cu caracter electoral
indirect. Acestea au avut drept subiect activităţile Guvernului (achitarea plăţilor
sociale, discuţii pe marginea creditelor rus şi chinez, compensaţii pentru victimele
represiunilor politice, inaugurarea
terminalului cerealier de la Giurgiuleşti etc.), dar şi
Monitorizarea mass-media în campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009,
Raport nr. 5
20 – 28 iulie 2009, disponibil la http://www.ijc.md/Publicatii/monitorizare/monitorizare_raport_anticipate_5.pdf
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
acţiuni cum ar � asfaltarea unor porţiuni de drum, da
rea în exploatare a unui apeduct
şi lucrările de reparaţie a unei case de cultură. Merită atenţie seria de materiale despre
deschiderea după renovare a unor centre ale medicilor de familie din diferite localităţi
despre care Moldova 1 a realizat cinci reportaje. În toate materialele a fost menţionat
de mai multe ori că banii au fost alocaţi de Guvern şi doar în unul se spune că
„guvernul a repartizat utilaj medical procurat cu ajutorul Uniunii Europene”
Potrivit Corinei Cepoi, director al Şcolii de Studii Avansate în Jurnalism,
coordonată de CJI, televiziunea Moldova 1 a făcut în mai multe ocazii, pe parcursul
campaniei electorale, dovada capacităţii sale profesionale, realizând ştiri echilibrate
şi echidistante. O astfel de situaţie relevă faptul că nu capacitatea profesională este
de�cienţa majoră a postului public de televiziune, ci comanda politică ce îi împiedică
pe jurnalişti să-şi prac
tice meseria cu onestitate, conform propriilor standarde
profesionale.
Eşecul televiziunii publice de a relata corect şi imparţial campania electorală vine
la �nele multor ani de sprijin din partea comunităţii internaţionale, de programe de
asistenţă şi de investiţii de încredere în capacitatea postului „de stat” de a se reforma,
transformându-se în post public. Acest eşec a fost recunoscut explicit, după alegerile
din 5 aprilie, şi de Marianne Mikko, fost co-preşedinte al Comitetului de Cooperare
UE - R. Moldova. Marianne Mikko a declarat într-o conferinţă de presă : „Lupta
pentru libertatea de exprimare pentru postul public de televiziune Moldova 1 este,
după mine, una pierdută. De aceea, consider că reforma necesară trebuie să înceapă
de urgenţă, pentru că de cinci ani de când monitorizez evoluţiile din R. Moldova, nu
am observat nici un progres în acest sens”.
Statul - jucător şi arbitru
Dacă analizăm legislaţia R. Moldova, este greu de înţeles cum s-au produs aceste
abuzuri şi dezechilibre editoriale. R. Moldova nu are doar o legislaţie modernă,
apropiată de standardele democratice, ci şi instituţii presupus autonome, chemate să
asigure atât respectarea legii, cât şi sancţionarea derapajelor, atunci când se produc.
Una dintre aceste instituţii de salvgardare a interesului public, arbitru al „jocului”
electoral este Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA)
. Abuzurile semnalate
de organizaţiile de monitorizare a presei, de organizaţiile de drepturile omului sau de
cele cu interes în derularea corectă a procesului electoral (inclusiv a campaniei) nu
au fost puţine şi era de aşteptat să pună presiune pe CCA, determinându-l la reacţii
ferme. Cu toate acestea, CCA a emis, pe tot parcursul campaniei electorale, doar două
Conform http://www.actualpress.md/index.php?option com_content&view article&id 351:marianne-
mikko-moldova-1-a-pierdut-lupta-pentru-libertatea-de-exprimare&catid 45:politic&Itemid 70
http://www.cca.md
comunicate de presă. În 13 iulie, CCA emite un comunicat prin care „recomandă
radiodifuzorilor să asigure în programele de ştiri imparţialitatea, echilibrul şi
favorizarea liberei formări a opiniilor prin prezentarea principalelor puncte de vedere
ale oponenţilor, iar în cazul subiectelor ce vizează situaţii de con�ict, să respecte
principiul de informare din mai multe surse, în conformitate cu prevederile art. 7 al
Codului audiovizualului”
. C
omunicatul subliniază că este „deosebit de important
pentru instituţiile audiovizuale de a nu admite ingerinţe în conţinutul şi forma
serviciilor de programe din partea autorităţilor publice, concurenţilor electorali sau a
altor persoane din afara instituţiei audiovizualului
” şi le cere acestora să asigure timpi
de antenă în condiţii egale pentru toţi concurenţii electorali, în condiţiile legii. Trei
zile mai târziu, în 16 iulie, ca răspuns la „semnale din partea mai multor consumatori
de programe potrivit cărora, în cadrul serviciilor de programe ale unor radiodifuzori
locali a�aţi sub jurisdicţia Republicii Moldova sunt plasate emisiuni cu caracter
electoral care nu corespund grilelor de emisie şi Regulamentelor interne aprobate”
CCA revine cu un alt comunicat prin care „reiterează necesitatea respectării de către
radiodifuzorii şi distribuitorii de servicii a�aţi sub jurisdicţia Republicii Moldova a
prevederilor Codului audiovizualului, condiţiilor licenţelor de emisie şi autorizaţiilor
de retransmisie, grilelor de emisie şi listelor de canale aprobate de CCA”
. Aceste
comunicate survin – ca singure, palide reacţii - scrisorii adresate de Coaliţia pentru
Alegeri Libere şi Corecte – „Coaliţia 2009” care solicita CCA să prezinte rezultatele
monitorizării, concluziile şi eventualele măsuri luate de CCA în legătură cu difuzarea
�lmului documentar „Atac asupra Moldovei” de către mai multe posturi TV (NIT,
N4, Prime, EuTV, Moldova 1), în perioada 5 – 14 iunie 2009
Dacă CCA se remarcă prin „blândeţea admonestărilor” şi totală pasivitate, alte
instituţii ale statului s-au remarcat prin opacitate şi lipsă de apetenţă în aplicarea legii
accesului la informaţii. Asociaţia Presei Independente a solicitat Poştei Moldovei
bilanţul anual, pentru a veri�ca declaraţiile administratorului acesteia precum că
Poşta ar � făcut “acte de binefacere” de un million de lei. Poşta Moldovei a refuzat
să furnizeze aceste informaţii, declarând că ele au caracter „comercial”. Refuzul a
determinat API să acţioneze instituţia în justiţie, obţinând câştig de cauză printr-o
decizie a Curţii Supreme. Un pro
ces similar se derulează în prezent între API şi Căile
Ferate ale R. Moldova, privind sumele marcate în buget ca „investiţii în gări”. Un alt
exemplu de lipsă de transparenţă este dat de Inspectoratul Fiscal, care a refuzat să
pună la dispoziţia API informaţii privind candidaţii cu datorii la stat. Inspectoratul
Fiscal a refuzat aceste informaţii motivând că „restanţele la plata impozitului nu sunt
infracţiuni”. Curtea de Apel, care a judecat procesul, a dat câştig de cauză API. „Am
Comunicat CCA din 13 iulie 2009, http://www.cca.md/sites/default/�les/com_presa_13_07_2009.pdf
Comunicat CCA din 16 iulie 2009, disponibil la http://www.cca.md/sites/default/�les/com_presa_16_07_2009.
pdf
Textul scrisorii disponibil la http://www.alegeliber.md/�les/declaratii/Adresare_catre_CCA.pdf
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
câştigat procesul, dar informaţiile tot nu le-am primit”, a declarat Petru Macovei,
director al API, intervievat pen
tru acest raport.
În mod similar, Came
ra Înregistrărilor a retras, după numai două săptămâni, dreptul
acordat jurnaliştilor de a accesa informaţiile referitoare la �rme fără să plătească taxa
necesară. Privilegiul a fost păstrat doar pentru API până când, în iunie 2009, ziarele
din asociaţie au publicat o anchetă care dezvăluia situaţia de con�ict de interese în
care se a�a ministrul Construcţiilor, Vladimir Baldovici, după ce �rma de construcţii
la care acesta deţinea pachetul majoritar de acţiuni a câştigat licitaţia publică pentru
lucrările de reconstrucţie la sediului Parlamentului R. Moldova. Ancheta avea la bază
informaţii obţinute din datele de la Registrul Înregistrărilor. Accesul gratuit la date a
fost ulterior reluat, în urma unor negocieri între registru şi API.
Au existat, însă, şi forme mai agresive de utilizare a pârghiilor administrative
ale statului pentru intimidarea oponenţilor. Astfel, un număr de jurnalişti reputaţi
pentru tonul lor critic la adresa autorităţilor, printre care Vasile Botnaru, director
Europa Liberă Chişinău, Rodica Mahu, redactor-şef al ziarului
Jurnal de Chişinău,
Oleg Brega, reporter la
Jurnal TV
şi Alexandru Vakulovski, redactor-şef al revistei
Stare de Urgenţă
au fost invitaţi, la începutul lunii august, la procuratura militară a
municipiului Chişinău, pentru „discuţii” pe marginea evenimentelor violente din
7 aprilie. În opinia lui Vasile Botnaru, aceste invitaţii au scop de „intimidare” şi
există precedente consistente când audieri care au început cu subiecţii în poziţie
de „martori” au sfârşit prin acuzarea lor. „Eu am experienţă, eu am o organizaţie
puternică în spate, am avocaţi, pe mine nu mă sperie, pot ei să mă cheme cât vor. Dar
pentru jurnaliştii mai tineri, pentru cei care depind de bunăvoinţa statului, un astfel
de interogatoriu poate � foarte traumatizant”, a declarat Vasile Botnaru, intervievat
pentru acest raport.
O tactică asemănătoare a fost aplicată şi în aşa numitul „Dosar al forumiştilor”.
La �nele lunii mai 2008, procuratura Chişinău a cerut mai multor furnizori de servicii
online – printre care şi portalul
liste de IP-uri de pe care au fost postate
mesaje cu caracter „anti-statal” pe diverse forumuri. Administratorii
au
refuzat să dezvăluie aceste date, motivând că nu au obligaţia să le păstreze mai mult
de 24 de ore. Ulterior, procuratura a deschis dosar penal împotriva a 12 tineri care
îşi exprimaseră pe forumuri opoziţia faţă de apropierea de Rusia şi preferinţa faţă
de unirea cu România. Tinerii fuseseră identi�caţi în baza informaţiilor furnizate
de către un furnizor de internet. Procuratura a procedat atunci la audierea tinerilor,
la percheziţionarea locuinţelor şi sechestrarea computerelor. Dosarele au rămas „în
adormire”, fără vreo soluţie concretă şi fără a � închise. Ele au fost reactivate şi
cercetările reluate în iunie 2009. Refuzând pe mai departe să coopereze, nedezvăluind
identitatea forumiştilor,
Unimedia
a primit ameninţări cu „retragerea domeniului”
din partea �rmei MoldData, care
gestionează domeniile moldoveneşti. Cercetările
sunt în continuare în derulare, tinerii riscând pedepse cu închisoarea între trei şi
şapte ani. „Acum am scăpat. Dar a existat un proiect de lege care ar � reglementat
retenţia datelor de tra�c, confom directivei europene. Dacă ar � fost în vigoare, nu
am mai putea motiva că nu avem datele”, a declarat Tudor Darie, unul dintre cei
patru proprietari ai portalu
Nu au lipsit nici atacurile împotriva jurnaliştilor, reporterii „incomozi” �ind daţi
afară din sălile unde susţineau conferinţe de presă reprezentanţii Guvernului. Astfel,
la 9 iulie 2009, garda de corp a premierului a interzis accesul unei echipe de jurnalişti
de la postul de televiziune TV-Prim din oraşul Glodeni la o întâlnire a funcţionarilor
din raion cu Zinaida Greceanîi. Jurnalista Rodica Nimerenco a fost îmbrâncită de
bodyguarzi care au ameninţat-o că vor „scoate arma din dotare”, iar cameramanul
a fost împiedicat să �lmeze intrarea premierului în sala de şedinţe. La 12 iulie, la
Donduşeni, jurnaliştii Igor Melnic şi Vladimir Thorik de la ziarul
Moldavskie vedomosti
au fost scoşi cu forţa de o�ţeri din garda de corp a premierului Greceanîi şi de poliţia
locală din Palatul Culturii, unde avea loc o reuniune electorală a PCRM.
În preajma alegerilor din iulie, autorităţile moldovene au reluat practicile
antidemocratice de interzicere a accesului pe teritoriul Republicii Moldova, pe motive
necuprinse în nicio procedură legală sau administrativă, a unor jurnalişti. Astfel,
trimisului special al Agenţiei Agerpres din România, Gabriel Apetri, care urma să
relateze despre campania electorală şi alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie, i
s-a interzis accesul în R. Moldova, invocându-se faptul că nu are adeverinţă medicală
care să ateste că nu este infectat cu HIV/SIDA, chiar dacă, conform legii, pentru a
intra în R. Moldova nu este nevoie de un asemenea document
Alte tipuri de intervenţii ale administraţiei de stat sunt mai „discrete” şi mai greu
de dovedit. Astfel de intervenţii privesc condiţionarea publicităţii de stat de relatarea
pozitivă a acţiunilor guvernului sau ameninţarea cu refuzul de reînnoire a licenţei de
Mai mult, potrivit celor intervievaţi, chiar şi publicitatea oferită de �rmele
comerciale este controlată indirect pe linie politică. „Publicitatea este direcţionată de
către guvernarea comunistă, prin presiuni
asupra agenţilor economici, către mediile
de informare loiale Puterii. Agenţii economici se tem să dea publicitate presei
“critică guvernarea”, pentru că ulterior se confruntă cu probleme: controale de
la organele de drept şi �scale, dosare
fabricate, etc.”, a declarat Cornelia Cozonac,
de la Centrul pentru Jurnalism de Investigaţie din Chişinău, intrevievată pentru
prezentul raport. Într-o astfel de situaţie s-a a�at, în timpul campaniei electorale
pentru alegerile din iulie, şi Centrul pentru Jurnalism Independent, care a dorit să
deruleze o campanie de sensibilizare a populaţiei în problema libertăţii de exprimare.
„În contextul Zilei Mondiale a Libertăţii Presei, Centrul Independent de Jurnalism
intenţionează să mediatizeze pe larg mai
mult
e prevederi din Constituţia Republicii
Conform Declaraţiei organizaţiilor mass-media în legătură cu inrăutăţirea climatului de funcţionare a presei,
citând informaţii Monitor Media, disponibilă la http://www.ijc.md/index.php?option com_content&task view
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
Moldova, Legea Presei, dar şi din Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului,
cu privire la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. Deşi articolele vizate
se referă la libertatea presei şi neadmiterea cenzurii în mass-media (art. 1, Legea
Presei), la dreptul persoanei la informaţie şi obligaţia mass-media de a informa
corect opinia publică (Art. 34, Constituţia RM), la garantarea libertăţii de opinie şi
libertăţii de exprimare (Art. 32, Constituţia RM, Art. 10, Convenţia Europeană pentru
Drepturile Omului) şi nu au vreo conotaţie politică, două agenţii de publicitate din
Chişinău, care deţin o
reţea de panouri publicitare pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt,
au refuzat să arendeze CJI panourile solicitate, invocând diverse motive, între care şi
cel privind mesajul politic pe care, în opinia lor, l-ar transmite pasajele respective”,
se arată în Declaraţia privind unele consecinţe ale instaurării climatului de frică în
R. Moldova
. Potrivit observaţiilor CJI, spaţiile de a�şaj vizate au rămas goale pe
perioada campaniei electorale.
O altă pârghie de presiune asupra presei sunt controalele �scale la redacţiile
ziarelor, care deseori se soldează cu penalităţi, sechestrare de conturi etc. Acţiunile în
instanţă sunt şi ele utilizate împotriva presei, Justiţia devenind astfel un instrument
pentru scoaterea de pe piaţă a publicaţiilor “necooperante”. “Dacă
procesele privind
accesul la informaţie intentate de jurnalişti sau redacţii împotriva structurilor de
stat pentru îngrădirea accesului la informaţiile de interes public durează un an sau
doi, apoi procesele pornite de funcţionari împotriva presei durează foarte puţin.
De la primele şedinţe se
decide sechestrarea conturilor, ceea ce pune redacţiile în
imposibilitatea de a funcţiona. Apoi sunt şi daunele enorme pe care le stabilesc
instanţele în cazul presei.
Pentru orice redacţie este de ajuns să piardă un singur
proces în instanţă ca să falimenteze. Au existat asemenea cazuri în ultimii ani”, a
declarat Cornelia Cozonac.
Intervenţia statului în sectorul mass media are efecte nu numai asupra pieţei,
ci şi, în termeni mai largi, asupra comunităţii jurnalistice. În R. Moldova, munca
jurnaliştilor de
investigaţie a devenit riscantă. Din această cauză, mulţi jurnalişti buni
se dezic de investigaţii, merg să lucreze pe proiecte, cu organizaţiile neguvernamentale
sau pentru instituţii internaţionale, unde sunt mai bine plătiţi. Alţii, după ce trec prin
procese interminabile, recurg la autocenzură”, explică Cornelia Cozonac.
Nu numai mass-media este vizată de aceste forme de presiune şi intimidare, ci
şi organizaţiile neguvernamentale interesate de buna derulare a alegerilor. Astfel, în
28 aprilie, la mai puţin de o lună de la primele alegeri parlamentare din acest an şi
revoltele violente ce le-au urmat, autorităţile �scale din Chişinău au lansat o campanie
de controale �nanciare la un număr de 18 organizaţii civice din cadrul Coaliţiei 2009
(printre care Centrul pentru Jurnalism Ind
ependent, Institutul de Politici Publice,
Institutul IDIS Viitorul, Transparency International, Amnesty International).
Disponibilă la http://www.ijc.md/index.php?option com_content&task view&id 438
Comunitatea internaţională – prea puţin, prea politicos,
prea prietenos
Comunitatea internaţională a constituit, mult timp, cel mai puternic sprijin
– uneori ch
iar singurul – de care s-a bucurat mass-media din R. Moldova. Prin
programele de asistenţă – profesională, tehnică şi �nanciară – ţările occidentale,
în special cele din Uniunea Europeană, precum şi Statele Unite, au contribuit la
consolidarea independenţei presei moldoveneşti. În ultimul timp însă activiştii
media din R. Moldova, jurnaliştii, par a � tot mai frustraţi de ceea ce Vasile Botnaru
a numit „miopie politică şi lipsă de perspicacitate”. Ei au acuzat, în primul rând,
creditul politic însemnat de care s-a bucurat Vladimir Voronin în calitate de şef de
stat cu aparente aspiraţii europene. „Au încercat să joace după regulile democratice
cu un partener care nu respectă nicio regulă. Şi au continuat să se poarte la fel şi
după ce s-a vărsat sânge, de parcă nici nu s-ar � întâmplat”, a declarat Alexandru
Canţâr, directorul grupului Imedia, fost director al biroului BBC de la Chişinău.
Mai mulţi dintre cei intervievaţi şi-au descris experienţele dezamăgitoare în ceea ce
priveşte reacţia slabă, „politicoasă” a reprezentanţilor comunităţii internaţionale în
faţa crizei post-electorale. Astfel, Josette Durrieu co-raportor al Consiliului Europei
pentru Republica Moldova declara, în septembrie 2008 : „Sunt bucuroasă să spun
că lucrurile au început să se schimbe spre bine în Moldova şi aceasta este vizibil.
Totodată, îmi pare bine că expuneţi şi problemele existente cu o ambiţie rezonabilă,
fapt remarcat şi la Bruxelles”
. După alegerile din aprilie, acelaşi co-raportor declara
în faţa Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la Strasboug: „Legitimitatea
alegerilor a fost con�rmată. Acum există necesitatea unui dialog între părţi, între
guvernare şi opoziţie. (…) Dacă au fost alegerile fraudate? Nu suntem siguri. Dacă
ne uităm la alegeri un lucru este sigur: opoziţia a pierdut pentru că nu s-a putut
organiza”. În opinia Corinei Cepoi (CJI) „astfel de declaraţii fac un mare rău, pentru
că pot � scoase din context şi pot � utilizate ca instrumente de propagandă”. Corina
Cepoi a relatat şi un episod în care, pe când i se expunea, într-o şedinţă la Parlament,
situaţia presei din Moldova şi rolul important pe care îl joacă preşedintele Voronin în
sprijinirea, prin mijloace informale, dar care utilizează autoritatea statului, a anumitor
canale mediatice, acelaşi co-raportor european a replicat că şi în Franţa presa este
dependentă de grupuri economice şi nu trebuie să se aştepte altceva de la Moldova.
O frustrare asemănătoare a stârnit şi vizita secretarului general al Consiliului
Europei, Terry Davis, sosit la Chişinău cu doar o lună înaintea alegerilor din 5 aprilie.
Conform informaţiilor o�ciale, pe agenda discuţiilor dintre o�cialul CE şi preşedintele
Conform Communicate.md, disponibil la http://www.comunicate.md/index.php?task articles&action view
&article_id 56
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
moldovean se a�au chestiuni legate de independenţa justiţiei, combaterea corupţiei,
spălării banilor şi �nanţării terorismului, libertatea presei, dezvoltarea societăţii civile,
susţinerea comunităţii rome şi organizar
ea unor alegeri libere şi corecte. Tendinţele
care au minat campania electorală pentru alegerile din aprilie erau deja vizibile, se
înscriau pe agenda o�cială şi nu erau necunoscute secreta
rului general al CE. Cu
toate acestea, vizita a căpătat un strict caracter festivist, Terry Davis �ind decorat de
chiar preşedintele căruia venise să îi împărtăşească îngrijorările forului european.
Cazul Unimedia: despre cum ar putea să arate viitorul
Revolta tinerilor din Chişinău, din 7 aprilie, a dus la lupte de stradă, incendierea
unor clădiri guvernamentale şi represiuni violente din partea autorităţilor. Într-un
re�ex de pură sorginte totalitară, guvernul comunist a încercat să limiteze libertatea
presei, suspendând canalele de comunicare pe care le putea controla (conexiunea
la Internet a fost întreruptă, legăturile de mobil au funcţionat cu intermitenţe) şi o
serie de arestări extrem de agresive la adresa unor jurnalişti, moldoveni sau străini. În
condiţiile unei astfel de „prigoane” asupra mediilor tradiţionale, informaţia despre
mersul evenimentelor de la Chişinău a circulat pe căi informale şi, din fericire,
necunoscute şi necontrolate de guvern: reţele sociale, reţeaua de micro-blogging
Twitter etc. „Accesul la aceste reţele a fost blocat – serviciile twitter, facebook,
odnoklassniki nu au fost accesibile timp de o săptamână şi ceva. Noi le-am folosit
prin proxy, instruiţi de colegi din alte ţări unde se întâlneşte aceeaşi problemă. Din
păcate, furnizorii de servicii Internet, în marea lor majoritate, s-au conformat şi au
blocat liste de adrese IP oferite de Departamentul de Securitate şi informaţii”, a
declarat Corina Cepoi.
Evenimentele de la Chişinău din aprilie au demonstrate importanţa pe care noile
tehnologii le capătă în asigurarea vehiculării informaţiei şi modul în care ele ataşează
o nouă dimensiune libertăţii de exprimare.
este un portal de ştiri pornit din iniţiativa a patru tineri moldoveni
şi care a devenit o referinţă în informaţia despre Moldova şi o posibilă poveste de
succes.
a pornit în 2007, ca o
digest agency
. În timp, a început să producă
şi conţinut propriu. În prezent furnizează text, video, transmisii live (text sau/şi
imagine). Pornind de la 250 de vizitatori unici pe zi, în 2007, Unimedia are acum
un tra�c de 15-20.000 de vizitatori unici pe zi. „La scandal ajungem şi la 40.000
de unici”, a declarat Tudor Darie, unul dintre coproprietarii portalului, intervievat
pentru acest raport
. Ceea ce distinge
de mediile tradiţionale este spiritul
Tudor Darie, Chişinău, august 2009
antreprenorial, constructiv, orientat spre includerea tuturor sectoarelor pieţei.
Identi�când lipsa unei oferte su�ciente de informaţie echidistantă pentru publicul
de limbă rusă, proprietarii
au lansat un portal asemănător în limba rusă.
„Moldova are, în materie de mass-media, o ofertă dihotomică: ori cu limba română,
ori cu limba rusă. Publicul s-a obişnuit aşa”, a mai declarat Darie. Respectând liniile
de demarcaţie
socio-lingvistice,
a lansat un portal separat de limbă rusă,
, care preia în proporţie de 80% conţinutul Unimedia (în traducere), restul
�ind conţinut nou, adaptat cerinţelor şi aşteptărilor populaţiei rusofone. În plus,
Unimedia a mai lansat şi un site pentru publicul feminin,
Lady Club
, care vine în
completarea site-ului principal, al cărui public este predominant masculin.
nu a fost scutită de încercări de presiune din partea autorităţilor, cea
mai vizibilă �ind solicitarea procuraturii de a colabora la identi�carea „elementelor
anti-statale” care postează mesaje cu conţinut pro-românesc pe forumul
Unimedia
„Noi nu ne temem de asta. Noi am hotărât să întoarcem �ecare presiune în avantajul
nostru. Ne cheamă ei la procuratură, dăm şi noi ştire şi spunem – şi ne creşte tra�cul,
aşa că tot noi ieşim mai câştigaţi”, a declarat Darie.
Pro�lul cititorului
descrie un public tânăr (un sfert dintre vizitatori
au între 15-24 de ani, şi 35% între 25-40 de ani), preponderent masculin. Cel mai
mare �ux de cititori este dimineaţă – ceea ce semnalează că majoritatea vizitatorilor
mizează editorial pe relatările în direct, „de la faţa locului”, care satisfac
nevoia de imediat speci�că utilizatorului de internet. Tehnologia folosită este
neso�sticată (�lmările se fac cu telefoanele mobile), răspunzând astfel unei tendinţe
recunoscute internaţional: utilizatorii de internet sunt dispuşi să accepte o pierdere în
calitatea imaginii/sunetului dacă prin aceasta capătă acces în timp real la evenimentele
nu este doar un exerciţiu antreprenorial al unor tineri entuziaşti.
Mobilitatea, dinamismul, numărul şi calitatea publicului au făcut ca
să atragă
cel mai mare volum de publicitate electorală dintre publicaţiile online. Acest lucru a
permis aşezarea întreprinderii pe baze economice sănătoase, ba chiar obţinerea unui
Potrivit lui Darie, publicaţiile online sunt adevăratul viitor al presei din R. Moldova.
Rata de penetrare a Internetului este în creştere
. Internetul scuteşte editorii de
La începutul anului 2009, în Chişinău şi Bălţi, rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet în bandă largă
s-a ridicat la 30,8% şi, respectiv, 10,6%, iar în majoritatea raioanelor această rată a oscilat
între 2,2 şi 3,2%. Media pe
ţară rămâne cea mai scăzută din Europa, la 4,9%, la serviciile de acces la Internet la puncte �xe şi respectiv 4,2%, la
serviciile de acces la Internet în bandă largă, cf. Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice
şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI)
, vezi http://unimedia.md/?mod news&id 12822
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
problemele legate de
difuzare, de distribuţia la sate, de presiunile legate de obţinerea
licenţei sau păstrarea ei. „Ziarele au înţeles şi ele asta şi au trecut la actualizarea în
timp real, chiar dacă ediţia pe hârtie apare doar de câteva ori pe săptămână. La fel
a făcut şi Pro TV Chişinău. Creşte concurenţa online, dar nouă ne pare bine, că ne
sileşte să �m inventivi”, a conchis Darie.
Republica Moldova
Situaţia respectării drepturilor omului rămâne îngrijorătoare în Moldova, ţară care se
a�ă cumva la răscruce, blocată între drumul spre Europa sau un alt drum, ce poate duce la
izolare. Acum, poate mai mult ca niciodată, Moldova are de ales: poate deveni următoarea
Transnistrie sau Belarus, ori poate deveni o ţară normală, din familia europeană.
Evenimentele dramatice de la 7 aprilie 2009 au scos la iveală probleme care fuseseră
semnalate şi anterior, respectiv că la Chişinău există un regim autoritar care atunci când
îşi simte ameninţată poziţia recurge la violenţe şi pentru care nu este important să permită
propriilor cetăţeni să îşi exprime opinia, liber şi în mod public.
În acest context, devine imperios ca viitoarele autorităţi (Parlament, guvern, Preşedinte),
rezultate în urma alegerilor parlamentare, să permită efectuarea de cercetări rapide şi e�ciente
asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului şi să tragă la răspundere vinovaţii. E
nevoie totodată de acţiuni educative şi informative pentru cetăţeni şi funcţionari, orientate
spre cunoaşterea propriilor drepturi şi obligaţii, astfel încât să se reuşească stoparea cazurilor
de încălcare a drepturilor omului.
Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
Republica Moldova rămâne cel mai adesea o „terra incognita”, un tărâm
necunoscut pentru europeni, inclusiv pentru majoritatea românilor, iar atenţia
asupra acestei ţări se îndreaptă mai ales în momentele sale critice, �e că este vorba de
tulburări sociale, crize economice sau alegeri politice.
Un astfel de moment critic îl reprezintă, fără îndoială, alegerile parlamentare
de la 5 aprilie 2009, evenimentele violente din zilele următoare, dar şi perioada de
campanie premergătoare alegerilor anticipate organizate în data de 29 iulie a.c.
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
Luând ca reper temporal intervalul de timp din preajma acestor evenimente,
raportul de faţă îşi propune să analizeze principalele tendinţe existente în ceea ce
priveşte respectarea drepturilor omului în Republica Moldova.
Concluzia noastră nu este deloc îmbucurătoare: regimul de la Chişinău nu reuşeşte
deloc să respecte majoritatea standardelor în domeniul protecţiei drepturilor omului,
deşi acest lucru este cerut tot mai insistent de către cetăţenii republicii sau este,
totodată, liber asumat în urma aderării ţării la actele normative internaţionale în
Cu toate că în ultimii ani Guvernul Republicii Moldova a făcut eforturi în ce
priveşte respectarea drepturilor omului – legislative, de natură materială sau chiar
legate de schimbarea cutumelor administrative ori a mentalităţilor – rămân încă
nerezolvate o serie de probleme majore.
Dintre principalele probleme care, în continuare, afectează serios funcţionarea la
standarde democratice normale a statului moldovean menţionăm:
in�uenţa excesivă a politicului în actul de justiţie;
nerespectarea întru totul a legislaţiei ce prevede libertatea de întrunire;
existenţa a numeroase cazuri de arestări abuzive sau motivarea
promovarea torturii şi a maltratării ca metode acceptabile de audiere
a persoanelor reţinute sau de colectare a informaţiilor de către serviciile
promovarea unor hotărâri judecătoreşti arbitrare sau nemotivate;
lipsa de independenţă a presei şi implicarea politicului în audio-vizual;
totodată, sunt probleme în ce priveşte acoperirea imparţială a mesajelor
politice.
probleme cu dreptul de proprietate
lipsa de protecţie a refugiaţilor, solicitanţilor de azil şi a emigranţilor
nerespectarea drepturilor economice şi sociale ale majorităţii
Lista aceasta nu îşi propune să �e completă, ci doar să scoată în evidenţă principalele
carenţe ale statului moldovean. În ciuda declaraţiilor o�ciale, a unor eforturi mai mult
sau mai puţin reale, Republica Moldova rămâne un stat autoritarist, dominat de un
partid-stat, care deşi a reuşit să asigure stabilitatea, ordinea şi într-o oarecare măsură
să stopeze degringolada economică, este în continuare dator propriilor cetăţeni în
ceea ce priveşte respectarea principalelor drepturi şi libertăţi fundamentale. Totodată,
rămâne o distanţă imensă între intenţiile asumate sau declarative ale Moldovei în ce
priveşte integrarea europeană şi realităţile existente în ţară.
Republica Moldova este stat membru al Consiliului Europei (CE) încă din anul
1995 şi, de atunci, a înregistrat progrese la capitolul respectării, protecţiei şi promovării
drepturilor omului. D
in momentul aderării sale la CE, Moldova a rati�cat 62 din cele
200 de convenţii existente ale Consiliului Europei.
În 2003 a fost adoptat un nou Cod de procedură penală şi un nou Cod penal,
care au racordat legislaţia internă a Republicii Moldova cu standardele Consiliului
Europei, iar în 2005 Codul penal a fost amendat prin includerea unui articol care se
referă în mod special la tortura aplicată de către persoanele cu funcţii de răspundere
din cadrul autorităţilor de stat, articol care este în acord cu Convenţia ONU
împotriva torturii. În iulie 2006, Republica Moldova a rati�cat Protocolul opţional al
Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva torturii şi a pedepselor sau tratamentelor cu
cruzime, inumane sau degradante.
Pe data de 22 februarie 2005, Republica Moldova şi Uniunea Europeană (UE) au
adoptat Planul de Acţiuni Moldova-UE în cadrul Politicii Europene de Vecinătate,
care stabileşte un număr de obiective, care prevăd apropierea Republicii Moldova
de standardele Consiliului Europei, inclusiv în ce priveşte respectarea drepturilor
omului
Ulterior, autorităţile de la Chişinău au adoptat un Plan Naţional de Acţiuni în
domeniul drepturilor omului, Moldova �ind una dintre cele doar nici 20 de ţări din
lume care au adoptat un asemenea plan. Planul a acoperit perioada 2004 – 2008
şi a stabilit obiective concrete în ce priveşte ameliorarea condiţiilor de detenţie a
persoanelor, prevenirea torturii şi a maltratării. Pentru aceasta s-a plecat de la premiza
că este nevoie, întâi de toate, de recâştigarea încrederii populaţiei în statul moldovean:
„Conştiinţa legală deformată, observată în ultima decadă, neglijarea înrădăcinată a
drepturilor omului şi a libertăţilor, ca şi a �inţei umane în general, nihilismul legal şi
lipsa încrederii în stat au condiţionat sentimentul de nesiguranţă al populaţiei, lipsa ei
de încredere faţă de abilitatea statului de a-i proteja drepturile”
Dacă ar � să luăm în considerare doar informaţiile o�ciale, se poate spune că, pe
hârtie cel puţin, Republica Moldova arată ca un stat care – ieşit cu greu din perioada
comunistă – face eforturi serioase privind respectarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale propriilor cetăţeni. Numai că aceste eforturi s-au re�ectat mai rar
În acest sens, Raportul de ţar
ă al Departamentului de Stat al SUA privind drepturile
omului în 2008, arată că „Guvernul Moldovei, în general, respectă drepturile omului,
însă, totodată, forţele de ordine aplică forţa faţă de persoanele ţinute în detenţie şi
izolatoare, iar mass-media este intimidată şi in�uenţată de către autorităţi”.
Informaţii preluate din raportul Amnesty International „Tortura şi maltratarea din partea poliţiei: „E doar
normal.”, octombrie 2007
Citat din Planul Naţional de Acţiuni în domeniul drepturilor omului al Republicii Moldova pentru perioada
2004 – 2008, pag. 2
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
În raport se mai arată că condiţiile de detenţie în Moldova rămân dure, iar forţele
de ordine au hărţuit şi intimidat opoziţia politică. „Au fost înregistrate cazuri de
corupţie judiciară şi în rândul poliţiei, reţineri arbitrare a persoanelor de către poliţie
şi percheziţii ilegale”. De asemenea, „guvernul a încercat să in�uenţeze mass-media, a
intimidat jurnaliştii, a menţinut unele restricţii privind dreptul la libertatea întrunirilor
şi a refuzat înregistrarea o�cială a unor grupe religioase”.
În Moldova persistă violenţa socială, precum şi discriminarea femeilor şi a copiilor,
tra�cul de femei şi fete în scopul exploatării lor sexuale, discriminarea romilor, se
mai arată în raport. De asemenea, minorităţile religioase au întâmpinat di�cultăţi la
înregistrare. Au fost raportate limitarea dreptului angajaţilor şi probleme legate de
munca minorilor.
În regiunea transnistreană drepturile omului nu sunt respectate. Autorităţile
impun restricţii la libera circulaţie şi împiedică exercitarea dreptului la vot a cetăţenilor
moldoveni în cadrul alegerilor din Moldova. Tortura şi arestările arbitrare persistă,
iar condiţiile de detenţie rămân foarte dure în regiune. Autorităţile transnistrene
continuă să hărţuiască presa şi opoziţia, limitează dreptul la libera asociere şi religie
şi discriminează vorbitorii de limbă română.
În raport se menţionează că din cele 3,47 milioane de persoane (inclusiv 528,6
mii din regiunea transnistreană), aproximativ 900 mii de cetăţeni, dintre care 250
mii din regiunea transnistreană, se a�ă peste hotare. De asemenea, documentul
notează că deşi Moldova este o republică parlamentară, cele trei ramuri ale puterii
(parlamentul, guvernul şi justiţia) sunt foarte puternic in�uenţate de preşedintele
Vladimir Voronin
În replică, Viceministrul justiţiei, Nicolae Eşanu, a încercat la scurt timp după
publicarea raportului Departamentului de Stat să ofere o explicaţie la situaţia
semnalată. „Astăzi statul nu are capacitate de a asigura implementarea legilor,
pentru că există probleme de ordin �nanciar, există probleme chiar de ordinul
organizării, există probleme la capitolul competenţă. Noi nu am declarat niciodată
că s-a îmbunătăţit cu mult capacitatea de a implementa legi. Cât priveşte respectarea
drepturilor omului în foarte mare parte noi suntem dependenţi de capitolul condiţii
materiale. Şi asta nu se va îmbunătăţi nici anul acesta, nici la anul şi nici peste doi
ani.”, a spus Eşanu, citat de Radio Europa Liberă
O atitudine critică a avut şi organizaţia Amnesty International, care în raportul
său privind situaţia din Moldova pe anul 2008 remarca „o înrăutăţire la capitolul
respectarea drepturilor omului”. Autorii raportului constată că în „Moldova continuă
să �e raportate cazuri cu privire la tortură şi alte forme de maltratare, însă făptaşii
continuă să rămână nepedepsiţi; că în po�da eforturilor organizaţiilor locale şi
Raportul de ţară al Departamentului de Stat al SUA privind drepturile omului în Moldova pe anul 2008, vezi
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/eur/119093.htm
Declaraţie a viceministrului Justiţiei, Nicolae Eşanu, făcută pe 29 mai 2009, vezi http://www.europalibera.org/
content/article/1742718.html
internaţionale de a face public pericolul tra�cului de persoane, bărbaţii, femeile şi
copii au continuat să �e tra�caţi, iar desfăşurarea anchetelor penale era împiedicată
de condiţiile de protecţie inadecvată a martorilor. Statul a continuat limitarea libertăţii
Evenimentele din 7 aprilie 2009 - încălcări ale drepturilor
„Cazuri de încălcare a drepturilor omului se întâlnesc aproape pretutindeni în
lume. Ceea ce individualizează însă Moldova este faptul că aici nu te poţi apăra
împotriva imixtiunilor puterii sau în situaţiile în care îţi sunt încălcate drepturile
fundamentale. Organizaţiile civice au spus în dese rânduri că autorităţile nu respectă
drepturile omului şi că este o mare ruptură între legile pe care le adoptă şi felul în care
le aplică. Iar ceea ce s-a întâmplat după manifestaţiile ulterioare anunţării rezultatelor
alegerilor parlamentare din primăvară este cel mai bun exemplu în acest sens”.
Cuvintele avocatului Alexandru Postică exprimă succint momentul de turnură pe
care îl reprezintă evenimentele din 7 aprilie 2009 în aprecierea gradului de respectare
a drepturilor omului în Moldova
Să rezumăm însă ce s-a întâmplat la acea dată. La două zile după alegerile
parlamentare care au consemnat victoria oarecum neaşteptată a Partidului
Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM), numeroase persoane – îndeosebi
tineri – au ieşit în stradă pentru a protesta faţă de acest rezultat.
În condiţii încă neelucidate pe deplin, protestele paşnice au degenerat în acţiuni
violente, înregistrându-se ciocniri între protestatari şi poliţie, forţele de ordine
folosind bastoane de cauciuc, gaze lacrimogene şi bombe acustice, tunuri de apă etc.
Unii demonstranţi au devastat clădirile Preşedinţiei şi a Parlamentului, în contextul
în care forţele de ordine s-au dovedit neputincioase să asigure desfăşurarea paşnică
Se estimează că în urma violenţelor din 7 aprilie au decedat două persoane (unele
rapoarte menţionează cifra de trei persoane), dintre care cel puţin una (este vorba
de Valeriu Boboc) ar � decedat în urma folosirii abuzive a forţei de către poliţie.
Presa a relatat că moartea lui Boboc ar � fost cauzată de „leziunea difuză a creierului
provocată de vătămările corporale grave în regiunea capului”, potrivit expertului
Derrik John Pounder, din Marea Britanie. Datele acestea nu au fost făcute publice
până la ora redactării acestui raport (mijlocul lunii august) deşi expertul britanic a
prezentat raportul de expertiză încă de la sfârşitul lui iunie
Raport Amnesty International, disponibil în variantă rezumată la adresa
http://amnesty.md/library/yearreports.php?ln ro&report 19&country 26
Interviu cu Alexandru Postică, avocat, jurist în cadrul organizaţiei Promo-Lex, Chişinău, august 2009.
Această îndatorire este speci�cată în Legea privind întrunirile, nr. 26-XVI din 22.02.2008 (articolele 21 si 22).
Conform publicaţiei Ziarul de Gardă, ediţia din 13 august, text disponibil la adresa http://www.zdg.md/
investigatii/e-o�cial-v-boboc-a-fost-omorat
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
Pe de altă parte, cazul celeilalte persoane decedate, respectiv a lui Ion Ţîbuleac,
ridică unele semne de întrebare, dar este posibil ca moartea sa să � fost cauzată de
gazele lacrimogene folosite co
ntra manifestanţilor.
Totodată, în noaptea dintre 7-8 aprilie şi în zilele următoare, poliţia a efectuat
numeroase arestări, �ind reţinute între 166 de persoane (conform datelor o�ciale
ale Ministerului moldovean al Afacerilor Interne) şi circa 700 de persoane (conform
estimărilor organizaţiilor civice)
. Multe din persoanele reţinute au fost minori.
În schimb, Viceministrul de interne, Valentin Zubic, prezenta alte cifre, respectiv
că în arest administrativ au fost reţinute 206 persoane. Potrivit acestuia, „în cazul unor
persoane” poliţiştii au fost obligaţi să aplice forţa. „Analizând aceste evenimente,
am constatat că impactul loviturilor poliţiei nu a fost atât de puternic precum se
întâmplă în alte state, chiar şi în Europa”, a declarat acesta, precizând că expertizele
medico-legale arată că doar în cazul a şase persoane leziunile cauzate de poliţişti
sunt medii, restul �ind de o „gravitate insigni�antă”. Viceministrul moldovean a
mai spus că nu s-au adeverit cazurile de viol în comisariate, însă în cazul a trei tinere
reţinute de poliţie „au fost admise careva acţiuni nedemne, înjositoare din partea
colaboratorilor de poliţie”, iar în aceste cazuri urmează să se pronunţe Procuratura.
Printre măsurile de redresare a situaţiei, Zubic a menţionat instalarea mai multor
camere de luat vederi în penitenciare
Pe de altă parte, Procurorul General Valeriu Gurbulea arăta în luna iulie că doar
96 dintre persoanele reţinute au depus plângeri, acestea acuzând că au fost maltratate
de oamenii legii. „Doar zece cereri au fost examinate, �ind pornite patru cauze
penale privind excesul de putere, cauzare de leziuni corporale medii etc. Mersul încet
al anchetelor s-a datorat aglomeraţiei din jurul acestor subiecte”, declara Procurorul
General Valeriu Gurbulea
Conform datelor organizaţiilor civice, persoanele reţinute pentru proteste au fost
sancţionate administrativ cu arest pe o perioadă de 10-20 de zile (în 36% din cazuri),
urmat de o perioadă de arest de 30 de zile (în 26% din cazuri).
Totodată, au fost arestaţi ziarista Natalia Morari şi activistul civic Ghenadie Brega,
dar şi persoane publice (omul de afaceri Gabriel Stati şi şeful echipei de pază a acestuia,
Aurel Marinescu, fostul consilier prezidenţial Sergiu Mocanu, Anatol Mătăsaru etc.),
despre situaţia acestora din urmă pr
esa apreciind că e vorba de „arestări politice”
MAI moldovean a vorbit de 172 persoane reţinute şi amendate (http://www.mai.md/stirile-min-ro/216738/).
Primăria Chişinău a constituit un birou de evidenţă a cazurilor de abuzuri contra persoanelor, iar în evidenţele sale
au fost luate 318 persoane. În schimb, Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM) şi Centrul de Resurse pentru
Drepturile Omului (CReDo) au efectuat propriile cercetări, identi�cînd circa 655 persoane. Datele de mai sus se
Conform relatărilor agenţiei de presă Info-Prim Neo, disponibile la adresa http://www.info-prim.md
Conform relatărilor agenţiei de presă Info-Prim Neo, disponibile la adresa http://www.info-prim.md
Conform datelor din investigaţia realizată de Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM) şi Centrul de Resurse
pentru Drepturile Omului (CReDo).
Vezi, spre exemplu, o relatare a Europa Liberă din 13 aprilie 2009, disponibilă la http://www.europalibera.org/
content/article/1607951.html
În plus, au fost făcute presiuni şi asupra liderilor politici din opoziţie, spre exemplu
pe numele preşedintelui Partidului Liberal Democrat, Vladimir Filat, �ind iniţiat un
dosar penal „pentru participarea la dezordini în masă”.
Puterea de la Chişinău a încercat să se arate preocupată de rezolvarea rapidă
şi corectă a acestei situaţii. Astfel, pe data de 11 aprilie, Ministerul moldovean al
Afacerilor Interne (MAI) a dat publicităţii lista persoanelor reţinute în urma acţiunilor
de protest din 6-7 aprilie, precum şi lista persoanelor arestate administrativ. Lista
respectivă a fost totuşi intens contestată, pe motiv că nu ar oferi datele minimale
despre toate persoanele reţinute.
Pe 15 aprilie, într-un apel televizat al Preşedintelui Vladimir Voronin, şeful statului
a anunţat că va iniţia „o amnistie totală şi încetarea oricărei forme de urmărire a
participanţilor la acţiunile de protest stradal”, cu excepţia „reprezentanţilor lumii
interlope şi a recidiviştilor”
În câteva zile, Procuratura Generală a pornit procedurile legale de eliberare a
persoanelor reţinute, cu anumite excepţii. Toate persoanele reţinute în legătură cu
evenimentele de la 7 aprilie, cu excepţia lui Anatol Mătăsaru – care este în continuare
reţinut, dar într-o altă cauză penală – au fost eliberaţi treptat. Perioada lor de detenţie
a variat foarte mult, spre exemplu, politicianul Sergiu Mocanu a�ându-se pentru 65
de zile în arest preventiv, iar între 12 iunie şi 31 iulie în arest la domiciliu.
Abuzurile în cazul persoanelor reţinute au avut repercusiuni şi pe plan internaţional.
Astfel, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) se a�ă depuse cinci
dosare împotriva Republicii Moldova, în care petenţii - Anatol Mătăsaru, Gabriel
Stati şi Aurel Marinescu, Sergiu Mocanu şi alte două persoane care au dorit să rămână
în anonimat pe durata anchetei - s-au plâns de aplicarea de rele tratamente sau lipsa
probelor pentru aplicarea arestului.
Între timp, prin decret prezidenţial a fost constituită o Comisie de stat pentru
elucidarea cauzelor, condiţiilor şi consecinţelor evenimentelor din 7-8 aprilie 2009,
prezidată de deputatul comunist Vladimir Ţurcan. Atât formaţiunile de opoziţie, cât
şi reprezentanţii societăţii civile au criticat componenţa acestei comisii, solicitând
crearea unei comisii independente, cu participarea unor experţi europeni. Aceeaşi
poziţie a fost asumată şi de către mai multe o�cialităţi europene. Activitatea Comisiei
a fost sistată pe perioada alegerilor parlamentare anticipate din 29 iulie, iar subiectul
elucidării evenimentelor din 7 aprilie a fost puţin dezbătut în perioada ulterioară,
menţionându-se în context asumarea unui moratoriu până la rezolvarea situaţiei
politice.
Situaţia din Republica Moldova nu avea cum să lase indiferente nici organismele
internaţionale. ONG-urile moldovene au alertat Comisarul European pentru
Drepturile Omului, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, ONU, OSCE,
Uniunea Europeană, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii, tratamentelor
Conform relatărilor agenţiei de presă Info-Prim Neo, disponibile la adresa http://www.info-prim.md
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
inumane şi degradante şi altele, cerând guvernului Moldovei să investigheze foarte
corect �ecare caz în parte.
Astfel, în apr
ilie-mai Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European a
avut cinci reuniuni la care s-a discutat situaţia de la Chişinău. În 26-29 aprilie, Moldova
a fost vizitată şi de o delegaţie a Parlamentului European, care s-a documentat la
faţa locului privind situaţia post-electorală, pentru a pregăti un proiect de Rezoluţie
al acestui for. Ca urmare a vizitei de documentare a eurodeputaţilor, precum şi a
dezbaterilor din comisia de specialitate, pe 7 mai Parlamentul European a aprobat
Rezoluţia referitoare la situaţia din Republica Moldova
Rezoluţia insistă asupra respectării statului de drept şi a drepturilor omului,
condamnând ferm toate devierile şi încălcările în acest sens înregistrate după alegerile
parlamentare. Astfel, a fost exprimată îngrijorarea vizavi de „arestările ilegale şi
arbitrare, de numeroasele încălcări ale drepturilor omului ale persoanelor arestate,
îndeosebi în ceea ce priveşte dreptul la viaţă, dreptul de a nu � supus abuzului �zic,
torturii, tratamentelor inumane, degradante sau punitive, dreptul la libertate şi la
securitate, dreptul la justiţie şi dreptul la libertatea de adunare, de asociere şi la libera
Parlamentul European a solicitat „lansarea unei investigaţii speciale în cazurile
persoanelor decedate în timpul evenimentelor ce au urmat alegerilor, precum şi în
cazul tuturor acuzaţiilor de viol sau rele tratamente în timpul detenţiei, şi a arestărilor
operate pe criterii politice”, dorind totodată ca responsabilii de brutalitate şi violenţe
îndreptate împotriva persoanelor reţinute „să �e aduşi în faţa justiţiei”. De asemenea,
s-a propus crearea unei comisii independente de investigare a evenimentelor post-
electorale, cu participarea experţilor din partea Uniunii Europene şi a Consiliului
Nu în ultimul rând, trebuie spus că evenimentele din 7 aprilie au constituit un
motiv pentru puterea de la Chişinău de a expulza mai mulţi jurnalişti străini (altora
ne�indu-le permis accesul în ţară), de a limita accesul la informaţie sau de a lansa
acuze de implicare în treburile interne ale Republicii Moldova din partea unor
state precum România. În cele din urmă, totuşi, autorităţile moldovene aveau să îşi
nuanţeze acest ultim punct de vedere
Ca o concluzie, putem spune că în timpul şi mai ale după terminarea demonstraţiilor
de la 7 aprilie 2009 s-au înregistrat nenumărate situaţii de încălcare a drepturilor
omului în condiţiile în care, cel mai ad
esea, poliţia a acţionat foarte brutal, a recurs la
Conform Euromonitor nr. 6, “Implementarea reformelor iniţiate conform Planului de Acţiuni UE-RM,
Evaluarea progresului în perioada aprilie-iunie 2009”, raport realizat de organizaţiile Adept şi Expert-Grup.
Textul rezoluţiei este integral disponibil la următoarea adresă: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?type TA&reference P6-TA-2009-0384&language RO .
“România, ca stat, nu a participat la protestele din 7 aprilie”, a declarat pe 22 iulie a.c. procurorul general al
din Republica Moldova, Valeriu Gurbulea, care a adăugat însă că “au fost înregistrate doar unele forme”, precum
“un atac cibernetic asupra serverelor instituţiilor de stat” provenite din România şi “încercări de trecere a frontierei
moldo-române”, conform portalului de ştiri Unimedia.md.
reţineri nejusti�cate şi a folosit pe scară largă bătaia sau intimidarea. Rezumând, au
fost identi�cate următoarele situaţii:
Arestul şi detenţia au fost folosite pe scară largă şi sistematic.
Conform investigaţiei Institutului pentru Drepturile Omului (IDOM) şi
a Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDo), bazată pe
identi�carea a circa 655 persoane reţinute sau arestate, dintre acestea 47% au
fost învinuite de „dezordini în masă”, 28% de jaf sau 13% de „huliganism”
Accesul la asistenţă juridică nu a fost asigurat într-un număr
mare de cazuri.
Astfel, conform aceleaşi investigaţii citată anterior, 40%
dintre persoanele reţinute susţin că nu au avut acces la avocat în limitele
prevăzute de lege (respectiv trei ore în cazul adulţilor şi o oră pentru minori);
totodată, 64% dintre persoanele deţinute susţin că au fost obligate să semneze
documentele de acuzare şi procesuale în absenţa asistenţei legale; altfel, 20%
dintre persoanele acuzate a�rmă că nu au primit asistenţă juridică în cadrul
procedurilor judiciare, iar alte 38% susţin că nu li s-au explicat motivele de
detenţie.
Poliţia a procedat foarte brutal.
Numărul cazurilor de bătăi, maltratări
sau intimidări a fost foarte mare. În acest sens, investigaţia IDOM şi CReDO
relevă că circa 64% dintre persoanele deţinute susţin că au fost bătute sau
abuzate când se a�au în arestul poliţiei. Altfel, 7.5% dintre persoanele deţinute
au a�rmat că au fost bătute în maşinile poliţiei în momentul transportării către
locul de detenţie; dintre persoanele maltratate, 56% au declarat că au fost
bătute cu picioarele sau loviţi, iar 42% au fost bătute cu bastoanele. Au mai
fost semnalate cazuri în care deţinuţii au fost loviţi cu sticle de plastic pline
cu apă. În �ne, trebuie spus că 2% dintre persoanele reţinute susţin că au fost
abuzaţi sexual de către poliţie. În aceste condiţii, multe persoane au urmat
tratamente de spitalizare sau de ambulator.
Au fost reţinuţi mulţi minori şi, totodată, accesul la serviciile
medicale nu a fost asigurat într-un număr mare de cazuri
Conform datelor colectate de Biroul de evidenţă a cazurilor de abuzuri contra
persoanelor, deschis de către Primăria Chişinău, au fost documentate 43 de cazuri de
tratament inuman şi tortură. În schimb, Procuratura Generală a Republicii Moldova
a anunţat că a deschis doar un singur dosar penal, pe numele cetăţeanului Hînc
Damian, în privinţa aplicării torturii, ca urmare a depunerii a 24 de plângeri
. Totuşi
Informaţii dintr-un raport pus la dispoziţie de către Institutul pentru Drepturile Omului (IDOM) şi Centrul
de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDo), document care nu fusese făcut încă public la ora redactării acestui
Conform unei relatări a postului de radio Europa Liberă (http://www.europalibera.org/content/article/1614813.
html), menţionată în raportul Euromonitor nr. 6 “Implementarea reformelor iniţiate conform Planului de Acţiuni
UE-RM, Evaluarea progresului în perioada aprilie-iunie 2009”, realizat de către organizaţiile Adept şi Expert Grup.
Acest din urmă raport este disponibil în format PDF pe site-ul www.expert-grup.org.
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
numărul plângerilor avea să crească ulterior, meritând să �e citat în acest sens cazul
preotului ortodox Johnattan Jerusalayem Netanyahu, cetăţean român şi american,
acuzat iniţial de organizare a acţiunilor de dezordine în masă, şi care după eliberare
s-a plâns procurorilor că a fost bătut de poliţişti şi a declarat că va insista în justiţie
ca poliţiştii vinovaţi să �e pedepsiţi pentru că au aplicat tortura.
Situaţiile, deloc puţine, de încălcare a drepturilor omului în urma intervenţiei
poliţiei după
evenimentele din 7 aprilie, sunt con�rmate şi de către o instituţie publică
din Moldova, respectiv cea a Avocaţilor parlamentari (ombudsman). Astfel, într-un
raport întocmit de această instituţie se arăta: „Unii dintre deţinuţii intervievaţi au
făcut referinţă la aplicarea violenţei excesive din partea colaboratorilor de poliţie la
reţinere şi în incinta comisariatelor de poliţie din sectoarele municipiului Chişinău,
iar asupra altora au fost depistate leziuni corporale la momentul instalării în locurile
de detenţie. (…) S-a constatat că dreptul la apărare în linii generale le-a fost asigurat
prin posibilitatea acordată de a alege un avocat sau de a bene�cia de asistenţă juridică
garantată de stat. (…) Totodată, s-a constatat că în unele cazuri procesele verbale de
reţinere au fost întocmite cu încălcări, ne�ind indicată �e data, �e ora reţinerii, pe
care motiv este imposibil de a determina timpul reţinerii. În alte cazuri procesele-
verbale de reţinere au fost întocmite după expirarea a trei ore din momentul reţinerii
persoanei, fapt ce contravine prevederilor art.167 din Codul de Procedură Penală.
(…) Un alt cadru legal care a fost aplicat defectuos se referă la acordarea posibilităţii
deţinuţilor de a informa una din rudele apropiate sau o altă persoană despre locul
unde se deţin, ceea ce vine în contradicţie cu prevederile legale”
Îngrădirea dreptului la alegeri libere şi corecte
Organizarea şi desfăşurarea unui proces electoral conform criteriilor democratice
este unul din obiectivele liber asumate de către Republica Moldova, atât în baza
legislaţiei interne, cât şi a aderării la standardele OSCE şi ale Consiliului Europei.
Alegerile parlamentare de la 5 aprilie, dar şi cele anticipate de la 29 iulie, au fost
apreciate de cvasitotalitatea observatorilor şi a rapoartelor independente ca �ind
„parţial libere şi democratice”. Desigur, în Moldova nu s-au întâlnit situaţii precum
în ţări din Asia Centrală, unde votul multiplu este curent sau unde liderul la putere
obţine cel puţin 90 de procente din toate voturile din ţară. Numai că în Moldova
iregularităţile au fost mai numeroase decât media acceptabilă într-un stat care nu
este totuşi pe deplin democratic, neregulile �ind „complexe şi so�sticate”, la limita
Conform Raportului preliminar privind respectarea drepturilor persoanelor reţinute în legătură cu evenimentele
te/tematice/Pentru%20Presa.doc
Conform declaraţiilor tuturor experţilor consultaţi şi a reprezentanţilor organizaţiilor civice. O concluzie
asemănătoare se regăseşte şi în rapoartele de monitorizare a procesului electoral.
Deoarece numărul cazurilor care pot � încadrate la capitolul nerespectării
dreptului la al
egeri libere şi corecte este mare, vor � prezentate doar situaţiile cele
mai relevante sau cazurile cu impact major
în campania electorală
au fost folosite intimidări
, s-au exercitat presiuni
şi agresiuni �zice, inclusiv cu arme albe. Au fost cazuri în care funcţionari
locali au invocat faptul că au fost intimidaţi de către şe�i lor pentru că nu
ar asigura prezenţa alegătorilor la întâlnirile cu unii concurenţi electorali. De
asemenea, unii alegători au fost ameninţaţi cu răfuiala de către reprezentanţii
administraţiei publice locale, în situaţia în care vor participa la întâlnirile cu
unii concurenţi electorali. În acelaşi context, unii agenţi economici s-au plâns
de presiunile exercitate de autorităţi pentru faptul că prestează servicii unor
concurenţi electorali din opoziţie.
nerespectarea legislaţiei privind a�şajul electoral
a constituit cea mai
frecventă încălcare a tuturor concurenţilor electorali. Nici cadourile electorale
nu au lipsit în această perioadă electorală, precum şi tratamentul diferenţiat al
concurenţilor electorali din partea unor reprezentanţi ai autorităţilor publice
locale.
resursele administrative
puse la dispoziţia circumscripţiilor electorale
au fost
folosite adesea în scopuri politice.
Reprezentanţi ai partidelor
politice au făcut cadouri alegătorilor, precum organizarea de concerte
gratuite, amenajarea teritoriului sau dotarea gratuită cu echipamente, oferirea
de ajutoare umanitare.
din campania electorală
au avut adesea un caracter agresiv,
ceea ce a împiedicat pe mulţi alegători să aibă o opţiune clară şi raţională.
Nu o dată au fost promovate discursuri ale urii sau mesaje electorale total
distorsionate. Agresivitatea discursului electoral s-a accentuat în campania
premergătoare alegerilor anticipate, violenţele din 7-8 aprilie �ind principalul
leit-motiv.
mass-media a re�ectat adesea părtinitor campania electorală.
Campioană negativă în acest sens s-a dovedit compania publică Teleradio-
Moldova. Totodată, au fost plasate a�şe electorale în locuri nepermise sau au
fost distruse panouri electorale.
nu a fost soluţionată problema votului pentru cetăţenii moldoveni
de peste hotare sau din Transnistria.
Pentru aceştia din urmă au fost
deschise 11 secţii de votare, însă nu li s-a asigurat o campanie de informare.
implicarea minorilor în campania electorală.
Partidele politice au
implicat copii în
campanie, folosindu-i la distribuirea de informaţii către
alegători sau în organizarea de concerte
Pentru o detaliere a cazurilor concrete vezi: Rapoartele I şi II ale Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului
privind monitorizarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 29 iulie; Rapoartele I şi II ale Asociaţiei
Promo-Lex privind monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate din 29 iulie; Raportul trimestrial (6) privind
accesul la informaţiile o�ciale în Republica Moldova, realizat de către un grup de experţi sub conducerea Asociaţiei
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
La doar o zi după alegerile parlamentare din 5 aprilie, observatorii OSCE au
prezentat un raport - apreciat ulterior drept „super�cial” - în care arătau că alegerile
din Moldova au fost „libere şi corecte, cu unele încălcări minore”. După violenţele
din 7-8 aprilie, ob
servatorii OSCE, misiunea comună internaţională au fost însă mult
mai prudenţi în aprecieri, au încercat să aibă o prezenţă masivă şi în afara Chişinăului
şi în acelaşi timp să înţeleagă exact ce au în vedere observatorii naţionali sau partidele
politice de opoziţie atunci când vorbesc de „utilizarea resurselor administrative sau de
folosirea abuzivă a mijloacelor media”
. Aşa că la o săptămână după raportul iniţial,
OSCE a publicat o notă adiţională în care a recunoscut de�cienţele de supraveghere
a scrutinului, ceea ce a făcut imposibilă contabilizarea unor încălcări semni�cative.
Pe 30 iulie, spre deosebire de rapoartele din aprilie, observatorii occidentali de
la Parlamentul European şi de la OSCE au susţinut că alegerile anticipate „au fost
incorecte, parţial libere şi că au fost înregistrate multe încălcări ale legislaţiei”. O
opinie identică au avut şi observatorii naţionali din cadrul Coaliţiei 2009, asta în
timp ce observatorii din misiunea Comunităţii Statelor Independente au considerat
că alegerile s-au desfăşurat „în deplină conformitate cu legislaţia electorală în
vigoare”
Observatorii internaţionali au notat că deşi ziua alegerilor a fost bine organizată
şi alegerile s-au desfăşurat paşnic, abuzurile în utilizarea resurselor administrative au
avut un efect negativ asupra egalităţii de oportunităţi în cursul campaniei electorale.
La capitolul puncte negative, observatorii au notat şi că autorităţile au folosit metode
subtile de presiune şi intimidare, iar principalele canale de televiziune nu au oferit o
informaţie echilibrată, favorizând partidul de guvernământ.
Şeful misiunii de observatori ai OSCE, Petras Efthymiou, a declarat pe 30 iulie
că deşi campania electorală s-a desfăşurat în general într-un mediu pluralist, a fost
afectată totuşi de încercările partidului de guvernământ să împiedice întrunirile
opoziţiei: „Utilizarea abuzivă a resurselor administrative de către unele partide
politice a avut un efect negativ asupra egalităţii oportunităţilor de desfăşurare a
. De asemenea, postul public de televiziune nu a reuşit să ofere informaţie
imparţială şi echilibrată în programele sale, favorizând Partidul Comuniştilor”. Petras
Efthymiou s-a arătat îngrijorat de faptu
l că au fost con�rmate şi cazuri de intimidare
Interviu cu analistul Igor Munteanu (IDIS Viitorul), disponibil la adresa: http://politicom.moldova.org/
news/imunteanu-neregularitile-la-alegeri-complexe-i-so�sticate-203045-rom.html
Informaţii publice, prezentate de presa de la Chişinău.
Cazul care a suscitat cea mai mare atenţie din partea presei a fost cel al reţinerii primarului de Chişinău, Dorin
Chirtoacă. Pe 18 iulie, acesta a fost reţinut câteva ore de către poliţie pe motiv că întâlnirea sa cu alegătorii, la care a
fost proiectat un �lm despre incidentele de pe 7 aprilie, a durat prea mult, trecînd de ora 22. Chirtoacă a spus că se
aştepta să-i �e aplicată o amendă din moment ce a fost acuzat de tulburarea liniştii publice, însă poliţiştii care l-au
interogat nu au întocmit nici măcar un proces-verbal de constatare a contravenţiei.
Vezi în acest sens relatarea postului Europa Liberă, disponibilă la http://www.europalibera.org/content/
article/1789201.html. Dintre cazurile de încălcare evidentă a drepturilor omului trebuie menţionată expulzarea a
cinci observatori din Georgia şi Ucraina (ulterior s-au retras toţi observatorii din cadrul Misiunii Reţelei Europene a
Organizaţiilor de Monitorizare a Alegerilor - ENEMO), a şapte cetăţeni străini (patru danezi şi trei belaruşi) membri
ai unei organizaţii civice sau şicane la graniţă la adresa jurnaliştilor.
Marian-Jean Marinescu, reprezentantul Misiunii de observatori din partea
Parlamentului European, a declarat că în po�da eforturilor depuse de administraţia
electorală pentru a înlătura neregulile depistate în aprilie la elaborarea listelor cu
alegători, la scrutinul din 29 iulie a lipsit transparenţa în procesul a�şării listelor
electorale şi înregistrării alegătorilor: „Observatorii pe termen lung ne-au anunţat că
putem vorbi despre unele îmbunătăţiri, însă per ansamblu campania electorală s-a
desfăşurat într-o atmosferă mai tensionată decât în aprilie, fapt foarte regretabil”.
Mai mulţi observatori au subliniat că listele de alegători constituie nu doar o
problemă tehnică, ci una de ordin politic, ce trebuie să �e soluţionată prin mijloace
adecvate.
Pe de altă parte, potrivit Coaliţiei 2009, în campania electorală au fost înregistrate
zeci de cazuri grave de intimidare a concurenţilor electorali şi nu a fost asigurat un
climat de campanie nemarcat de violenţe.
Potrivit Coaliţiei 2009, listele electorale nu au fost întocmite corect, iar accesul
la informaţiile privind listele a fost limitat. În consecinţă, în ziua alegerilor au fost
înregistrate multiple cazuri de includere a persoanelor necunoscute în locuinţele
alegătorilor, cazuri de votare frauduloasă în locul altor persoane, cazuri de înscriere
multiplă a unor alegători în listele electorale, uneori chiar cu date diferite ale buletinului
Libertatea de exprimare şi de întrunire - progres în
legislaţie, discriminare în practică –
Pe hârtie, Republica Moldova are una dintre cele mai moderne şi permisive legi
în ceea ce priveşte libertatea de întrunire. Noua lege cu privire la întruniri a fost
adoptată de către Parlamentul de la Chişinău pe data de 22 februarie 2008 şi a intrat
în vigoare pe 22 aprilie, acelaşi an.
Conform legii
, pentru a organiza o întrunire e nevoie doar de informarea
primăriei despre intenţia de desfăşurare a întrunirii (mai devreme pentru organizarea
întrunirii era nevoie de permisiunea primăriei), iar adunările de mai puţin de 50 de
persoane pot avea loc spontan, fără noti�care. Legea prevede totodată că Primăria
poate interzice desfăşurarea întrunirilor doar prin intermediul justiţiei (mai devreme
putea interzice desfăşurarea întrunirilor prin decizie proprie). Nu în ultimul rând,
poliţia este obligată să protejeze participanţii întrunirii de contramanifestanţi.
Progresul legislativ nu a fost însoţit însă, în realitate, şi de o eliminare a practicilor
discriminatorii, asta deoarece acţiuni ale poliţiei şi primăriilor din Republica Moldova
vorbesc despre un refuz real de a respecta legislaţia în vigoare. Potrivit rapoartelor
Vezi relatările postului Europa Liberă, disponibile la următoarea adresă: http://www.europalibera.org/
content/article/1789201.html
Textul complet al Legii cu privire la întruniri poate � găsit pe site-ul http://lex.justice.md/.
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
organizaţiilor civice, prezenţa poliţiei la manifestaţii, numărul persoanelor arestate şi
folosirea forţei au crescut de când noua lege a intrat în vigoare
În acest sens, ar merita menţionate cazurile în care membri ai organizaţiei Hyde
Park au fost bruscaţi,
reţinuţi doar pentru că îşi exercitau dreptul de a se exprima
liber. Elocvent în această privinţă este cazul când, pe 30 aprilie 2008, Oleg Brega,
membru al organizaţiei menţionate a fost arestat pentru că a protestat paşnic, singur,
în centrul Chişinăului, la aniversarea în�inţării televiziunii de stat. Poliţia a încercat să-l
împiedice să protesteze şi l-a acuzat de huliganism. Pe 9 mai, justiţia l-a condamnat
la trei zile de închisoare pentru că a înjurat în public. Fratele său, Ghenadie Brega, a
fost amendat pentru că a protestat în public faţă de arestarea lui Oleg
Pe de altă parte, la 8 mai 2008, primăria din Chişinău a interzis pentru al treilea
an consecutiv o manifestaţie a persoanelor de altă orientare sexuală. ONG-ul
Genderdoc-M a informat biroul primarului despre intenţia sa de a organiza acest marş
în faţa Parlamentului, în favoarea unei noi legi anti-discriminare. Biroul primarului a
spus că organizaţiile religioase, elevii şi localnicii au reacţionat negativ la acest plan şi
„acuză minorităţile sexuale de agresivitate şi încălcare a valorilor morale şi spirituale”
şi de aceea, „pentru a se evita tensiuni în societate”, a fost necesară interzicerea
marşului. Militanţii au sosit totuşi la Parlament, dar au fost imediat înconjuraţi de
circa 300 de persoane agresive, care i-au împiedicat să coboare din autobuz. Foarte
puţinii poliţişti prezenţi în zonă nu au intervenit deloc
Încălcarea conştientă şi premeditată a legii întrunirilor avea să ajungă însă la apogeu
cu ocazia evenimentelor de la 7 aprilie 2009. Imediat după alegerile parlamentare,
pe 6 aprilie, un grup de activişti civici (printre care s-au numărat Natalia Morari şi
Ghenadie Brega, ca persoane �zice şi membri ai grupului de iniţiativă „Sunt anti-
comunist”) a organizat un eveniment paşnic, intitulat „ziua de doliu naţional”, ca
protest faţă de rezultatele alegerilor. Aceştia au informat autorităţile despre planurile
lor, în conformitate cu legea, iar acţiunea de protest preconizată a fost mediatizată
prin intermediul reţelelor sociale de internet, prin mesaje pe telefoane mobile,
precum şi din gură în gură
. Organizatorii se aşteptau să vină doar câteva sute de
tineri, însă au rămas uimiţi să vadă cum s-au strâns mii de oameni, inclusiv liderii
tuturor partidelor de opoziţie majore. „Noi, ca iniţiatori ai mitingului, am încercat să
calmăm oamenii şi am declarat demonstraţia încheiată la ora convenită cu autorităţile.
Nu suntem deloc responsab
ili pentru ceea ce s-a întâmplat ulterior”, a declarat unul
dintre organizatori
Vezi în acest sens Raportul Amnesty International pe anul 2008 privind Moldova, din care se citează la adresa
http://www.gibcluj.ro/index.php/news/items/rmoldova-se-face-vinovata-de-tortura-rele-tratamente-si-nerespec.
În urma unui interviu cu Ghenadie Brega, lider al Hyde Park, a reieşit că membri şi simpatizanţi ai organizaţiei
au desfăşurat demonstraţii cu diferite pretexte (în faţa ambasadei române, pentru a milita pentru dreptul de a învăţa
în limba română; sau miting comemorativ în faţa ambasadei Rusiei la Chişinău) şi de �ecare dată au avut probleme
cu poliţia deşi, în accepţia lor, mereu au respectat legea. Pentru amănunte vezi site-ul www.curaj.net.
Vezi relatările presei moldovene din acea perioadă.
Interviu cu Ghenadie Brega, lider informal al organizaţiei Hyde Park, Chişinău, iulie 2009
Interviu cu Ghenadie Brega, lider informal al organizaţiei Hyde Park, Chişinău, iulie 2009
Autorităţile au acţionat însă în forţă. Pe 7 aprilie, Procuratura Generală anunţa
că a deschis un dosar penal pe numele lui Ghenadie Brega, iar o zi mai târziu fratele
lui, Oleg, este bătut de către poliţişti în civil. Pe 9 aprilie, sediul asociaţiei Hyde
Park este percheziţionat de poliţie de unde sunt con�scate mai multe computere,
documente, materiale media etc
. Cam în aceeaşi perioadă este arestată şi jurnalista
Natalia Morari, acuzată �ind de „organizarea dezordinilor în masă”. Pe 12 iunie,
Dorin Chirtoacă, primarul Chişinăului este şi el acuzat de „organizarea dezordinilor
în masă” şi de tentativă de lovitură de stat, infracţiune pasibilă de pedeapsa maximă de
15 ani privaţiune de libertate. Avocatul acestuia a declarat că primarul a fost prezent
la demonstraţiile din 6-7 aprilie, dar convingea oamenii să nu recurgă la violenţă.
Într-un răspuns standard la apelurile organizaţiei Amnesty International în
susţinerea Nataliei Morari şi a lui Ghenadie Brega, Procuratura Generală a declarat
că „doar participanţii activi la acţiunile ilegale, cali�caţi de legea penală şi anume
persoanele care au aplicat violenţă împotriva reprezentanţilor forţelor de ordine,
au distrus sau au îndemnat la incendierea şi distrugerea proprietăţii publice, au
fost reţinuţi şi urmăriţi penal”. Conform Amnesty International, Natalia Morari,
Ghenadie Brega şi Dorin Chirtoacă au fost acuzaţi de comiterea de infracţiuni penale
pentru exercitarea legitimă a dreptului acestora la libertatea de exprimare, iar dacă
aceştia ar � fost condamnaţi, Amnesty International i-ar � considerat prizonieri de
. Ulterior, toate persoanele arestate aveau să �e eliberate şi avea totodată
În luna mai, Asociaţia Hyde Park a trimis la Curtea Europeană a Drepturilor
Omului (CEDO) plângerea pe subiectul percheziţiei şi a sechestrării ilegale a
bunurilor din sediul organizaţiei. De menţionat că asociaţia sau membri ai acesteia au
depus 16 plângeri la CEDO privind diferite forme de încălcare a drepturilor omului,
dintre care până în acest moment au avut câştig de cauză în patru dosare.
Hărţuirea apărătorilor drepturilor omului
Tot la capitolul privind libertatea de exprimare şi de întrunire ar merita încadrate
situaţiile în care mai multe organizaţii moldovene ale societăţii civile au fost supuse
unor presiuni nepermise din partea autorităţilor.
Astfel, într-o scrisoare către Primul Ministru, la 29 aprilie 2009, organizaţia
Amnesty International îşi exprima îngrijorarea faţă de faptul că cel puţin şapte ONG-
uri au primit scrisori din partea Ministerului Justiţiei, în care li se cerea să-şi explice
poziţia vizavi de revoltele din 7 aprilie, şi să expună măsurile luate de organizaţie
pentru prevenirea şi oprirea violenţei, precum şi pentru asigurarea respectării legii cu
privire la întruniri.
Idem. O cronologie a evenimentelor este disponibilă pe site-ul www.curaj.net.
Vezi în acest sens http://www.amnestyusa.org/document.php?id ENGEUR590062009&lang e
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
Aceste şapte organizaţii şi altele patru au primit de asemenea somaţii neaşteptate
din partea inspectoratelor �scale locale, datate cu 24 aprilie, în care li se cerea să
prezinte până la
28 aprilie documentele �nanciare pentru anii 2008 şi 2009, şi să
identi�ce sursele lor de venituri şi cheltuieli.
La 28 aprilie, o�ciul Amnesty International în Moldova a fost vizitat de
reprezentanţii inspectoratului �scal local, care au cerut ca organizaţia să prezinte o
copie cu lista membrilor care au depus cotizaţii de membru. În plus, timp de câteva
zile începând cu 9 aprilie, o�ciul Amnesty International Moldova a fost supravegheat
Într-un răspuns adresat Amnesty International pe 22 mai, Ministerul Justiţiei a
declarat că acţiunile autorităţilor �scale de stat nu au legătură cu acţiunile Ministerul
Justiţiei şi că Ministerul Justiţiei a acţionat în conformitate cu legea. Autorităţile
�scale de stat nu au dat nici o explicaţie.
Presiunea a cunoscut şi forme mai subtile. Astfel, sediul Institutului pentru Drepturile
Omului, care a început o investigaţie privind victimele violenţelor din 7 aprilie, a „început
să �e supravegheat de anumite persoane necunoscute, care urmăreau la intrare cine vine,
când vine şi când pleacă de la noi. Legătura telefonică a început să funcţioneze foarte
prost, chiar şi mobilul meu personal, sunt sigur, era şi mai este interceptat. Atunci când
am anumite discuţii importante cu anumite persoane în legătură cu evenimentele din
aprilie, descopăr o legătură foarte proastă sau sunt nevoit să sun de mai multe ori, ca să
dau de acea persoană. Deseori, după ce încep convorbirea, aud un semnal electronic în
telefon. E un semnal pe care nu-l aveam până la evenimentele din aprilie 2009”
Presiunile la adresa organizaţiilor non-guvernamentale au scăzut în intensitate
în perioada premergătoare alegerilor parlamentare anticipate, dar din discuţii
cu reprezentanţi ai ONG-urilor de la Chişinău a reieşit că acţiunile de hărţuire şi
intimidare au reprezentat o constantă din partea puterii.
Funcţionarea de�citară a sistemului juridic
În Republica Moldova, consens există doar într-o singură privinţă: drepturile
omului sunt departe de a � respectate, nici măcar la standarde minimale.
În rândul experţilor şi al activiştilor civici există unanimitate în ceea ce priveşte
cauza acestei stări de fapt: funcţionarea de�citară a sistemului juridic, in�uenţa
prea mare a politicului, subordonarea aproape totală a justiţiei faţă de partidul de la
putere. „Sistemul juridic este aproape total subordonat politicului”, consideră Vanu
Jereghi, director al Institutului pentru Drepturilor Omulu
i (IDOM) şi vicepreşedinte
Vezi în acest sens: http://www.amnesty.md/news/news.php?ln ro&id 248
Interviu cu Vanu Jereghi, director al Institutului pentru Drepturilor Omului (IDOM) şi vicepreşedinte al
Consiliului Consultativ pentru Prevenirea Torturii, Chişinău, august 2009
al Consiliului Consultativ pentru Prevenirea Torturii. „Partidul şi neprofesionalismul
sunt marile probleme ale justiţiei. E nevoie ca judecătorii, poliţia, procuratura să
respecte standarde
le europene. Avem o legislaţie bună, mai sunt unele legi care
ar trebui modi�cate pentru a se anula anomalii, însă cel mai important e ca legile
existente să �e implementate”, este şi opinia avocatului Alexandru Postică, jurist în
cadrul organizaţiei Promo-Lex. O opinie asemănătoare împărtăşeşte şi Igor Boţan,
director executiv al Asociaţiei pentru Democraţie Participativă-ADEPT: „Verticala
puterii de stat generează cazurile de încălcare a drepturilor omului şi menţine corupţia.
Cei de sus se simt protejaţi, îşi permit orice, în timp ce cei din afara sistemului suferă.
Drepturile omului sunt încălcate pentru protejarea actualei puteri”. Nu în cele din
urmă, avocatul
Vlad Gribincea
de la Asociaţia Juriştii pentru Drepturile Omului a
spus: „Problemele în Moldova nu sunt generate de legislaţie, ci de aplicarea ei. E
nevoie de funcţionari oneşti, care să nu �e supuşi presiunii politice”
Există numeroase carenţe în sistemul judiciar din Moldova:
vulnerabilitatea la presiunile factorului politic. Lipsa independenţei
procuraturii duce la implicarea acesteia în intimidări şi la instrumentarea
vulnerabilitatea la corupţie;
�nanţarea şi remunerarea insu�cientă;
depăşirea termenului rezonabil de examinare a cauzelor;
numărul semni�cativ al hotărârilor judecătoreşti neexecutate;
pregătirea profesională insu�cientă şi calitatea nesatisfăcătoare a
sistemul juridic rămâne închis, fără control extern e�cace
Toate acestea prejudiciază în mod evident imaginea justiţiei, afectează dezvoltarea
economică, socială a statului moldovean şi reduce credibilitatea lui în plan extern.
Existenţa de�cienţelor în sistem este resimţită acut şi de către oamenii simpli, lucru
dovedit şi de sondajele de opinie, ce atestă o încredere redusă a populaţiei în justiţie
Nu în ultimul rând, faptul că există numeroase cazuri de încălcare a drepturilor omului
şi că justiţia moldovenească se dovedeşte incapabilă să le soluţioneze se vede în numărul
tot mai mare de cazuri deschise la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO).
Interviuri cu jurişti şi activişti civici, Chişinău, iulie-august 2009.
Sinteză a problemelor realizată pe baza interviurilor cu jurişti şi activişti civici. Pentru o prezentare exhaustivă
a problemelor din sistemul juridic al Republicii Moldova vezi şi Alexandru Cocârţă, “Reforma justiţiei în contextul
implementării Planului de Acţiuni UE-Moldova”, Chişinău 2009, ADEPT (www.e-democracy.md)
A se vedea seria de „Barometre ale Opiniei Publice “ realizate de Institutul de Politici Publice, http://www.
ipp.md
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
Astfel, numărul de cereri depuse la CEDO împotriva Republicii Moldova a crescut de
la 212 (în anul 2001) la 1147, anul trecut. În acelaşi timp, numărul de cereri declarate
admisibile a crescut de la 3 la 29, în acelaşi
interval de timp. Dar ceea ce arată gravitatea
situaţiei este dată de numărul de condamnări ale Moldovei de către CEDO, nu mai puţin
de 138 de cazuri (cele mai multe referindu-se la situaţii de încălcare a drepturilor omului)
�ind soluţionate în defavoarea Chişinăului. Prin aceste decizii ale CEDO, Republica
Moldova a fost obligată să achite aproximativ 4,5 milioane de euro în calitate de prejudicii
materiale, prejudicii morale şi cheltuieli de judecată
Vezi rapoartele de activitate ale Curţii Europene pentru Drepturile Omului, la adresa: http://www.echr.coe.
int/ECHR/EN/Header/Reports+and+Statistics/Reports/Annual+Reports
Mediul de afaceri în Republica Moldova –
Partidul Comunist SA
Ştefan Cândea
În Republica Moldova afaceri majore au fost închise sau preluate cu forţa. Privatizări
importante au fost anulate, iar companiile respective naţionalizate. În domeniile de import-
export pro�tabile s-au creat monopoluri, anihilând competiţia unei pieţe libere. Toate
acestea s-au făcut în detrimentul oamenilor de afaceri şi al banului public, antrenând
încălcări grave ale drepturilor omului. Bene�ciarii abuzurilor asupra mediului de afaceri
sunt grupaţi în jurul familiei prezidenţiale, miniştrilor sau parlamentarilor apropiaţi.
Nepotismul şi con�ictul de interese, o�ciali şi demnitari – acestea sunt caracteristicile
În Republica Moldova s-au investit din exterior peste 50 milioane EUR în ultimii
2 ani în programe anticorupţie. Expert anticorupţie: „raportat la bani, rezultatele sunt
foarte slabe. Înainte de alegerile din aprilie situaţia se îmbunătăţea. După alegeri însă,
totul s-a distrus. Nu se poate lupta împotriva corupţiei într-un stat totalitar.”
Dacă o afacere devine pro�tabilă, ea cade rapid în mâna „raiderilor”, adică este
preluată cu forţa. O mână de oameni se îmbogăţeşte peste măsură, un aparat represiv este
încurajat să se întreţină din corupţia mică şi medie şi o ţară întreagă sărăceşte. „Voronin
a creat o verticală politică directă şi conduce tot”. Raportul de faţă identi�că o serie de
„arme ale statului” folosite în acapararea afacerilor altora: CCCEC; Parchetul General
cu dosare penale deschise pentru şantaj; anularea privatizărilor şi naţionalizarea; instituţia
prezidenţială sau Voronin însuşi; ordonanţe şi directive ale guvernului pentru crearea
de situaţii de monopol; dirijarea de bani publici către �rmele �ului preşedintelui, Oleg
Voronin.
Situaţia în care se găseşte mediul de afaceri din Republica Moldova este următoarea:
din fruntea partidului-stat – PCRM - şi cu ajutorul organelor statului familia Voronin
a monopolizat pentru ea şi pentru o mână de oameni de afaceri apropiaţi afacerile
pro�tabile, atât cele private, cât şi cele care implică bani publici.
Bogăţia acumulată de Oleg Voronin în anii în care tatăl său a condus cu o mână
de �er Moldova a intrat deja în folclor
. Însă situaţia în care se găseşte mediul de
Discuţia legată de mediul de afaceri din Republica Moldova începe invariabil cu una din versiunile bancului
despre �ul preşedintelui Voronin care deţine toate afacerile prospere din Chişinău si este compătimit de mama sa
pentru că este singurul care munceşte în republică. „Merg Vladimir Voronin şi soţia sa, Taisia, prin Chişinău şi se
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
afaceri nu este nici nostimă şi nici folclor. Afaceri majore au fost închise sau preluate
cu forţa. Privatizări import
ante au fost anulate, iar companiile naţionalizate. În
domeniile de import-export pro�tabile s-au creat monopoluri, anihilând competiţia
unei pieţe libere. Toate acestea s-au făcut în detrimentul oamenilor de afaceri şi
al banului public, cu încălcări grave ale drepturilor omului. Bene�ciarii abuzurilor
asupra mediu
lui de afaceri sunt grupaţi în jurul familiei prezidenţiale, miniştrilor sau
parlamentarilor apropiaţi. Nepotismul şi con�ictul de interese sunt la ordinea zilei.
Încet dar sigur, politicul a acaparat domeniile pro�tabile ale privatului şi a încasat
totodată în interes personal ceea ce trebuia sa �e cheltuit în interes public. Sistemul
după care s-a derulat acapararea afacerilor importante în ultimii ani este următorul
Politicul controlează Executivul, Executivul hărţuieşte Privatul, Privatul este forţat să
întoarcă mare parte a pro�tului atât către funcţionarii Executivului prin mită, cât şi
către structuri-faţadă ale Politicului. Afacerile mai mari sunt pur şi simplu con�scate
de aşa numiţii „raideri”
. Banii publici sunt deturnaţi şi ei în buzunarele private ale
conducătorilor.
Politicul şi Executivul sunt familia Voronin. Vârfurile executivului sunt persoane
foarte apropiate lui Voronin, de cele mai multe ori persoane şantajabile sau cu diverse
lucrări penale îngropate în sertarele procurorilor. Structurile private intermediare
sunt controlate de maxim 5 familii din jurul lui Voronin. Sistemul format din poliţie,
parchet, justiţie este cureaua de transmisie prin care sunt controlaţi oamenii de
Sistemul implică ordine executate orbeşte şi permis în alb de a încasa mită.
„Voronin a creat o verticală politică directă şi conduce totul” ne-a declarat un ziarist
specializat pe economic
. „Voronin a comasat structurile de control în Ministerul de
Interne, pentru a-şi crea o bâtă e�cientă”
. Uneltele de presiune: Parchetul General,
CCCEC, MAI, SIS. Comanda pentru atacarea unui om de afaceri sau a unei �rme o
dă însuşi Voronin, unul dintre consilierii prezidenţiali sau una din familiile din jurul
. Oamenii de afaceri au un nume pentru acest mecanism: Sistemul.
În Sistem intră invariabil af
acerile medii şi m
ari – cine refuză este prelucrat până la
des�inţare de organele de control ale statului.
Sărăcie şi corupţie
Republica Moldova este o ţară săracă, în pragul colapsului. De câteva luni de
zile, în mare parte a ţării nu s-au mai plătit pensiile. Ajutorul cetăţenilor moldoveni
care lucrează în străinătate este esenţial. Ei trimit peste un miliard de dolari anual
minunează de câte bănci, pizzerii şi farmacii noi sunt în oraş. «A cui e banca asta?», întreabă prima doamnă. «A �ului
nostru, Oleg», răspunde dl. preşedinte. «Şi restaurantul cela?». «Tot a lui…». «Dar farmacia din colţ? ». «Păi tot a
lui, Taisia! », îi spune iritat Vladimir Nikolaevici. «Sărmanul, se văicăreşte femeia, se pare că numai băiatul nostru
munceşte în ţara asta»…”
Interviu avocat Vladislav Gribincea
Firme sau persoane �zice care preiau forţat o afacere privată în numele unor politicieni
ziarist economic, anonim
interviu cu Nicolae Bivol, primul şef al Inspectoratului Fiscal de Stat
vezi caz preluare Carmez
către familiile lăsate acasă. Orice iniţiativă privată în Republica Moldova este sufocată
de un sistem juridic profund corupt şi o legislaţie contradictorie, care generează
birocraţie şi nesfârşite ocazii de corupţie.
Transparency International (TI) monitorizează de mai mulţi ani corupţia în
Republica Moldova şi realizează sondaje atât în rândul oamenilor de afaceri, cât şi în
rândul persoanelor �zice. Sondajele TI publică grile cu informaţii despre domeniile
unde există corupţie frecventă, cât şi sumele care se plătesc pentru diverse servicii.
Conform preşedintelui TI Moldova, Lilia Carasciuc, unii dintre indicatorii privind
mica corupţie au avut slabe îmbunătăţiri. Însă în Republica Moldova s-au investit
din exterior peste 50 milioane de euro în ultimii 2 ani în programe anticorupţie.
„Raportat la bani, rezultatele sunt foarte slabe”. Banii au fost investiţi în sistemul
�scal, în departamentul vamal şi în CCCEC. „Înainte de alegerile din aprilie situaţia
se îmbunătăţea. După alegeri însă, totul s-a distrus. Nu se poate lupta împotriva
corupţiei într-un stat totalitar.” În opinia lui Carasciuc, corupţia mică e o problemă
importantă, dar rezolvabilă. Marea problemă este însă corupţia politică, un drum
Metodele prin care este sufocat mediul de afaceri sunt reprezentative pentru starea
în care se găseşte societatea moldovenească. Cifrele sunt dezolante. Investitori străini
aproape nu există, marile investiţii au venit înainte de instaurarea regimului comunist
şi privesc în general utilităţi (energie, comunicare). Moldovenii plecaţi în străinătate
sunt cea mai mare investiţie străină directă
- ei trimit anual peste 1 miliard de dolari
în ţară. 70% din încasările la buget sunt asigurate de către Serviciul Vamal. 70% din
�rmele care produc un oarecare pro�t sunt active în Chişinău. Felul discreţionar în
care dispune de ţara sa Voronin (impunerea regimului de vize pentru România) a
dus la prăbuşirea exporturilor româneşti către Republica Moldova şi la suspendarea
activităţii a 200 de �rme din ţara vecină
. Valoarea importurilor din România a
scăzut brusc la jumătate, văduvind bugetul de stat de o sumă importantă.
Un ziarist specializat pe domeniul economic ne-a descris mecanismul corupţiei:
„Maşina birocratică a fost moştenită, dar apoi a fost perfecţionată şi consolidată
de către comunişti. Pentru orice hârtie se dă mită, care se împarte pe �ecare nivel
superior în funcţie de mărimea afacerii. Fiecare preţ e cunoscut (conform grilei din
sondajul TI
). Pentru afaceri atipice sau mai mari se merge cu mita direct la niveluri
superioare, în funcţie de afacere.
Pentru orice afacere nouă se calculează planul de afacere o�cial şi în paralel cel
neo�cial, cu cheltuieli la negru şi bani de mită. De aceea �rmele străine îşi aleg
reprezentanţi locali care cunosc mecanismul corupţiei şi au buget de cheltuit pe aşa
ceva. Astfel apar afacerile cu „casă neagră” – salarii la negru, bani de făcut rapid şi de
ascuns la fel de rapid. Aceste afaceri sunt din start vulnerabile în faţa sistemului.
Vezi ECOnomist: Nr. 229/22 iulie 2009, Pag. 5 – Moldovenii care muncesc în străinătate continua sa �e pilonii
http://www.transparency.md/index.php?option com_content&task view&id 480&Itemid 49
http://www.transparency.md/index.php?option com_docman&task doc_download&gid 14
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
Părerea unanimă a celor intervievaţi este că principala problemă în Republica
Moldova pentru mediul de afaceri este sistemul judecătoresc extrem de corupt, dar
şi sistemul juridic în ansamblul lui (poliţie, parchet, judecători). De altfel, în sondajele
TI judecătorii su
nt cea mai recentă apariţie şi cea mai spectaculoasă creştere în grila
legată de mita pe care oamenii de afaceri trebuie s-o plătească. Legislaţia este în
mare parte în regulă, însă implementarea este de�citară. Mai mult, legislaţia a fost
completată cu prevederi contradictorii de către regimul comunist. Scopul acestor
completări a fost protejarea funcţionărimii incompetente şi sporirea puterii guvernului
chiar şi la nivel local. Există desigur şi specialişti la nivelul poliţiei, a serviciilor secrete
– dar aceştia sunt copleşiţi de sistemul condus de şe� promovaţi şi numiţi politic
ori pe bază de dosar. „Dosarul trebuie să �e cât mai pătat, adică persoanele să �e
. Funcţionarii sunt forţaţi de sistemul aberant să se descurce şi să
producă bani negri
După alegerile din iulie se întrevede o speranţă, deocamdată la nivel declarativ.
Opoziţia promite să îndrepte legislaţia: „Vom modi�ca legislaţia acolo unde a fost
schimbată de comunişti pentru a duce la sfârşit aberaţiile şi monopolul existent. Sunt
pentru transparenţă totală – trebuie să ajungem ca politica să se despartă de afaceri
Sunt pentru un registru al comerţului disponibil online. Poate aşa să se descopere
legăturile dintre miniştri şi rudele lor cu afaceri pro�tabile. Nu suntem încă la etapa
asta – dar avem nevoie de un corp de funcţionari care să �e motivaţi �nanciar şi
să uite de afaceri” declară Dorin Chirtoacă. Practic, aceasta este marea problemă:
„O clică de oameni de afaceri controlată de comunişti, în jur de 5 familii, au preluat
cu forţa controlul şi monopolul pe tot ceea ce înseamnă bănci, import – export,
transport, desfacere, parţial pe comunicare, construcţii şi privatizări dubioase.”
Propaganda şi lipsa transparenţei
Informaţia obiectivă, vitală pentru un mediu de afaceri sănătos, se pierde în peisajul
media polarizat
, slab din punct de vedere profesional şi abuzat constant de către
statul concentrat pe dezinformare. Într-un astfel de mediu de afaceri viciat, presa
economică nu-şi găseşte rostul. Nimeni nu o doreşte. Statul este total netransparent.
La fel şi mediul de afaceri. Mai mult, statul foloseşte statisticile pentru a manipula
şi refuză să furnizeze informaţiile lega
te de domenii şi afaceri sensibile. Astfel presa
nu poate furniza decât frânturi de informaţie, multă neveri�cată, iar cetăţeanul este
dezinformat constant.
interviu Dorin Chirtoacă
Exemplu 1 – pentru poliţie rutieră, nu se decontează nimic pe deplasări – totuşi la �nal de lună se vede că un
poliţist de la rutieră se deplasează în valoare de trei ori cât salariul lui şi nimeni nu-i decontează. De unde are bani?
Exemplu 2 – grănicer obligat să se mute din vest la nord – est. A scris memoriu că nu are bani de mutare şi că nu
primeşte nimic (2 copii, soţie în vest la muncă). Demis, dosar penal de neexecutare ordin. S-a adresat unui avocat
pe drepturile omului, care a ameninţat cu conferinţa de presă. Panică în sistem, au schimbat rapid totul. Sistemul e
vezi articol din „Timpul”, marţi 28 iulie, nur 136 an 8 – “Fabrica de milioane a lui Igor Dodon – prim viceprim-
ministru si ministrul economiei – o reţea de nepotism, cu su�ete moarte, a furat milioane din banii publici”
Vezi capitol separat – Media
Informaţiile economice brute lipsesc ori sunt greu accesibile. Datele economice
prezentate de către instituţii ale statului sunt false sau interpretate special greşit
Banca Naţională e singura instituţie mai corectă, dar alte informări o�ciale sunt pură
propagandă.
Un exemplu despre felul în care sunt prezentate informaţii despre chestiuni
importante: Voronin a decretat încă la sfârşitul anului 2006 că în Republica Moldova
nu mai există crimă organizată. Pur şi simplu, aceasta s-a evaporat peste noapte
deşi corupţia în justiţie a crescut.
„Mediul de afaceri nu e transparent, a�ăm de tranzacţii la un an după ce s-au
realizat, sau a�ăm din presa străină ori română. Nu există informaţii legate de
companii, în unele cazuri trebuie să mituim pentru obţinerea de informaţii
.”
Chiar dacă e legiferat, accesul la informaţii de interes public nu funcţionează.
Răspunsuri birocratice fără substanţă ocolesc datele sensibile. Institutul de statistică
refuză furnizarea de informaţii, solicită bani sau furnizează informaţii trunchiate.
„Marea problemă a jurnaliştilor e că lipseşte informaţia. Se aud zvonuri, dar e
greu să le veri�ci. Aşa apar materiale generaliste – slab argumentate cu fapte. Numai
când există legături cu altă ţară mai putem veri�ca”.
Presa de pro�l, oglinda mediului de afaceri
„Mă informez din toate părţile:
Jurnal
şi
Pcrm.md
. Media e prea
polarizată, nu sunt informaţii uşor accesibile, unii nu înţeleg fenomenul, alţii sunt
obligaţi de patron să ia partea cuiva“
ne declară un avocat specializat pe tranzacţii
�nanciare.
Presa economică are un jucător de mare calibru în „Capital Market” (CM), o
revistă care aparţine statului (fondator este Comisia Naţională a Pieţei Financiare
- CNPF). Pentru un concurent privat, cum este „ECOnomist”, este di�cil să se
menţină pe piaţă, pentru că reclama de stat îi este inaccesibilă, la fel ca şi reclama
privată. „Reclama de stat merge numai la publicaţiile guvernamentale. În plus, �rmele
pe acţiuni sunt obligate să publice în orice publicaţie rapoartele trimestriale şi anuale.
Înainte era speci�cat în lege să intre în „Capital Market”, în rusă şi română. A fost
scoasă din lege obligativitatea, dar tot aşa se întâmplă. Este o competiţie neloială cu
alte publicaţii de pro�l, independente
Deşi un jucător cu potenţial pe piaţa media economică, acum CM merge strict
pe linia guvernului. Jurnaliştii din interior recunosc o autocenzură draconică. CM
ziariştii relatează din discuţiile cu specialiştii institutului cum institutul de statistica modi�ca algoritmi, calcule şi
raportare pentru ca cifrele să pună într-o lumină bună guvernul
http://politicom.moldova.org/news/voronin-in-moldova-nu-exista-crima-organizata-21789-rom.html
ziarist economic, anonim
avocat specializat pe comercial, fuziuni, due dilligence
ziarist economic, anonim
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
se susţine singur �nanciar, nu primeşte bani de la stat, plăteşte chiar dividende de
30%. Şi totuşi CM tipăreşte doar 1.200 de exemplare din care jumătate se vând prin
abonament, un sfert se vând la chioşc, iar restul este retur. Pro�tul nu este public,
deşi ziarul aparţine statului.
„Mentalitatea omului de afaceri este să-şi ascundă la maxim atât afacerea, cât
şi pro�tul. La fel face şi CM. Este invers ca în alte ţări, de frică să nu îţi ia cineva
afacerea. CM a încercat să meargă pe ştiri de companie. Când sunam după ştiri
patronii se minunau, credeau că trebuie să dea mită ca să apară ştirea. E foarte greu
pentru jurnalişti, chiar şi cei de la ziare guvernamentale, din cauză că nu există cultura
Am identi�cat o deosebire majoră faţă de ţările din jur: bazele de date cu informaţii
legate de acţionariat, proprietate, alte informaţii �nanciare circulă contra cost peste
tot în fosta Uniune Sovietică, pe dvd-uri sau online. Este o reacţie �rească la blocajul
informaţional impus de diverse guverne. În Republica Moldova astfel de informaţii
nu circulă pentru că nu există cerere. Competiţia aproape nu există. Aici este un
alt mod de a face afaceri, în care �ecare primeşte rolul său din care nu are voie să
iasă: „Dacă ai nevoie de o informaţie ca afacerist, o primeşti. Dacă nu o primeşti
înseamnă că nu ai nevoie”
Teroare
Mediul de afaceri se a�ă sub teroare. La fel şi canalele de comunicare către
public, dar şi eventualii apărători ai oamenilor de afaceri (avocaţi sau ONG-uri
Mediul de afaceri face o echilibristică periculoasă între propriul interes şi interesul
instituţiilor statului. Nu numai oamenii de afaceri sunt în pericol constant, dar şi cei
cu care aceştia vin în contact: avocaţi, media, ONG-uri.
Presa a fost supusă din ce în ce mai multor presiuni în anii de guvernare comunistă.
Totul a culminat cu alegerile din 5 aprilie şi mişcările de protest din zilele următoare.
Mai mulţi jurnalişti au fost arestaţi la domiciliu, alţii au fost răpiţi din stradă şi ţinuţi
captivi ore sau chiar zile întregi, zeci de jurnalişti străini au fost expulzaţi sau nu au
fost lăsaţi să intre în Republica Moldova. Climatul instalat a fost unul de teroare.
Arestările şi bătăile le-au operat angajaţi ai MAI şi SIS, mulţi dintre ei în civil,
deplasându-se în vehicule cu numere de Transnistria. În lunile care au urmat, ziariştii
locali s-au plâns de interceptări de telefoane şi emailuri, cât şi de urmăriri.
Nici ONG-urile nu au scăpat, chiar dacă unele dintre ele participau în programe
�nanţate internaţional în parteneriat cu diferite instituţii ale statului. „După alegeri,
la toate ONG-urile şi la partidele de opoziţie au venit controale de la Fisc. Noi am
interviu cu ziarist CM
interviu ziarist CM
avut trei tipuri de controale: Ministerul Justiţiei (de ce nu am intervenit să restabilim
ordinea), Fiscul (nu ştiau nici ei ce caută, doar au răsfoit dosare) şi compania de pază
care opera sistemul nostru de alarmă, trimisă de Ministerul de Interne şi încercând să
monteze ceva în sediu. Aceştia au venit de mai multe ori, până am reziliat contractul
„Există mai multe companii de avocaţi specializaţi pe domeniul comercial, însă
chiar şi aceştia vor să stea în umbră. Noi nu am putut face articole despre ei pentru
Pentru avocaţii care reprezintă clienţi la instanţele internaţionale împotriva statului
moldovean, tensiunea este de lungă durată: „Au fost presiuni asupra mea personal,
dar şi asupra cabinetului nostru. Ne-am plâns imediat Curţii. Au mai continuat cu
şicanări. Spre exemplu, Moldtelecom a blocat pe 2 ani faxul nostru către CEDO
şi de la CEDO către noi. Foloseam tot timpul alte numere de fax. Am început să
investigăm şi să facem interpelări o�ciale şi brusc faxul a fost deblocat”
Chiar şi autorii acestui raport au făcut cunoştinţă cu aparatul represiv al statului
comunist. Doi experţi au fost refuzaţi să intre în ţară în timpul alegerilor, viza
turistică �ind eliberată pentru săptămâna ulterioară. Unul dintre experţi a solicitat
viza din Londra, tocmai pentru a ocoli blocada impusă românilor. La sosirea pe
aeroportul Chişinău a fost atent interogat şi controlat în cel mai mic amănunt. După
care pe urmele lui au fost depistaţi cel puţin 6 agenţi în civil, care au desfăşurat
operaţiuni de �laj în schimburi pentru următoarele zile
. Un alt expert, sosit în chiar
seara alegerilor, a fost la rândul lui reţinut mai mult timp pe aeroport şi interogat în
legătură cu scopul vizitei în Republica Moldova.
Cei mai mulţi dintre cei care au acceptat să acorde interviuri pentru realizarea
acestui raport au solicitat să rămână anonimi.
Transnistrizarea Republicii Moldova
Orice analiză legată de RM nu poate face abstracţie de existenţa problemei
autoproclamatei Republici Transnistrene (PMR) – o gaură neagră de contrabandă şi
fărădelege, unde prosperă o clică-stat, cu arma în mână, şi împotriva căreia nimeni
nu a făcut nimic în ultimii 18 ani. Transnistria funcţionează de 18 ani după un model
neschimbat: familia Smirnov ocupă cele mai importante funcţii în stat, dar controlează
şi domeniul privat. Un stat ilegal care şi-a creat unelte speci�ce oricărui stat: poliţie,
armată, servicii secrete, grăniceri, vamă, �sc, sistem de pensii, salarii, monedă etc.
Democraţia este mimată, libertatea de expresie nu există, afacerile se fac numai de
către clica de la putere. O regiune unde 500 de mii de oameni trăiesc doar pentru
interviu Lilia Carasciuc, TI, implicată în programe anticorupţie cu instituţii ale statului.
ziarist economic, anonim
interviu Vladislav Gribincea
vezi http://jurnal.md/article/18586/ si http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/861410/Jurnalist-roman-
�lat-si-amenintat-de-agentii-lui-Voronin/
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
a îmbogăţi clica de la putere, impusă cu ajutorul armelor. Acesta este modelul spre
care s-a îndreptat şi Republica Moldova în ultimii 8 ani, evident încurajată de lipsa de
reacţie internaţională. PMR in�uenţează mediul de afaceri, dar şi comportamentul
statului vecin în probleme ca drepturile omului, media, democraţie – tocmai pentru
că împotriva PMR comunitatea internaţională nu a întreprins nici o acţiune fermă.
De aceea a devenit posibil ca PMR să �e privit ca un model de succes. Cu siguranţă
a fost replicat la scară mai largă de către regimul Voronin, sub privirile apatice ale
comunităţii internaţionale.
Forme de presiune
Uneltele de lucru ale acestui sistem sunt monopolul, anchetele şi dosarele penale,
naţionalizarea, nepotismul. Dacă o afacere devine pro�tabilă ea cade rapid în mâna
„raiderilor”, adică este preluată cu forţa. O mână de oameni se îmbogăţeşte peste
măsură, un aparat represiv este încurajat să-şi sporească veniturile din corupţie şi
o ţară întreagă sărăceşte. I
ronic, dacă sistemul acesta nu ar � alimentat de cetăţenii
moldoveni care lucrează în străinătate, s-ar prăbuşi. Anual, cei care au fugit de regimul
Voronin în afara ţării, trimit peste un miliard de dolari către rudele rămase în ţară.
Banii lor se duc pe consum, consum alimentat masiv din importuri. Din interviurile
purtate în Chişinău, rezultă că operaţiunile pro�tabile de import-export au fost
acaparate cu ajutorul statului de către �rme paravan ale familiei Voronin
. Pentru
a înţelege cât de bănoasă este afacerea de import – export, am consultat raportul de
activitate pe anul 2008 al Serviciului Vamal: operaţiunile vamale constituie 70% din
încasările la bugetul de stat
Preluările forţate nu au ca singur scop pro�tul. Al doilea motiv major pentru
care anumite afaceri au fost închise abuziv sau preluate cu forţa a fost pentru a
împiedica �nanţări importante către partide de opoziţie. Adică pentru a împiedica
orice tentativă de a schimba sistemul actual.
Cum s-a ajuns în Republica Moldova la starea de fapt descrisă mai sus, într-un
timp relativ scurt „Voronin a creat o verticală politică directă şi conduce tot” este
a�rmaţia cea mai des întâlnită în discuţiile cu oameni de afaceri, avocaţi sau ziarişti.
Încălcările constituţionale nu
au fost amendate, astfel că Voronin a acţionat organizat
la adăpostul majorităţii politice din Parlament
vezi note interviu
http://www.customs.gov.md/index.php?id 1603
vezi „Jurnal de Chişinău”. “Voronin a uzurpat puterea de stat?” şi “Curtea Constituţională încalcă legea” –
Nicolae Osmochescu, judecător la Curtea Constituţională, a�rmă ca Voronin prezidează neconstituţional şi şedinţele
de guvern
Uneltele statului în mâna familiei prezidenţiale
Raportul de faţă identi�că o serie de „arme ale statului” folosite în acapararea
afacerilor private:
CCCEC; Parchetul General care instrumentează dosare
penale doar pentru şantaj; anularea privatizărilor şi naţionalizarea; instituţia
prezidenţială sau Voronin însuşi; ordonanţe şi directive ale guvernului pentru
crearea de situaţii de monopol; dirijarea banilor publici către �rme ale familiei
preşedintelui.
Pentru ca instituţiile statului să funcţioneze la comandă politică, nu se înregistrează
cazuri în care funcţionari sunt traşi la răspundere pentru abuzuri (în poliţie, politică,
administraţie, guvern etc).
O unealtă principală în lupta pentru controlul afacerilor este Centrul de
Combatere a Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC). Structura este subordonată
guvernului şi reprezintă o comasare de foste instituţii independente, din ministere
diferite (precum Garda Financiara) sub o singură structură
. „Voronin a comasat
fosta Gardă Financiară şi alte structuri MAI pentru a avea o bâtă e�cientă”
Astfel, la momentul acesta, nu există structuri independente care să instrumenteze
cazuri de corupţie sau de criminalitate economică. Mai mult, la conducerea acestei
superstructuri a fost adus un pion principal din Serviciul de Informaţii şi Securitate.
Nenumărate voci acuză că CCCEC este o structură specializată în preluarea afacerilor
O altă metodă de presiune asupra oamenilor de afaceri sunt dosarele penale
deschise de către Parchetul General şi lăsate în lucru, netrimise niciodată în instanţă.
Aceste dosare constituie o unealtă de şantaj în preajma alegerilor sau în cazuri de
preluări forţate, când subiectul dosarului este încarcerat pentru o perioadă de timp,
pentru a � deposedat de acţiuni sau alte afaceri.
Voronin însuşi se implică punctual împotriva oamenilor de afaceri sau a �rmelor.
Spre exemplu, acesta a pornit o campanie împotriva omului de afaceri Anatol Stati,
patron al grupului Ascom. Deoarece afacerile Ascom se derulează în Kazakstan,
Voronin a atenţionat public autorităţile şi pe preşedintele din Kazakstan „să aibă
grijă cu cine fac afaceri”
. Împotriva �rmelor Ascom din Kazakstan au început
imediat controale care s-au soldat cu amenzi. Totodată, Parchetul General l-a arestat
pe Gabriel Stati, �ul preşedintelui Ascom, acuzându-l de organizarea de proteste şi
�nanţări netransparente ale opoziţiei. Atât de mult şi-a dorit Voronin arestarea lui
Stati încât acesta a fost extrădat printr-o procedură de urgenţă din Ucraina. Avocaţii
săi consideră atât arestarea, cât şi procedura de extrădare ilegale. În cele din urmă,
http://www.cccec.md/history
declaraţie Nicolae Bivol, fost şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. În trecut a organizat o structură
similară cu Garda Financiară din România. Acum reprezintă oameni de afaceri în instanţă împotriva abuzurilor
http://www.azi.md/ro/story/1757
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
TI observă o strategie de creare de monopoluri pe importuri, pe diverse nişe şi
o presiune politică asupra Vămii: „Am notat o declaraţie interesantă a lui Nicolae
, director general al Departamentului Vamal, care a spus că asupra lui se fac
presiuni mari care dacă nu vor înceta el va da declaraţii incomode.” Aceste monopoluri
pe operaţiuni de import – export sunt iniţiate de către guvern, care inventează noi
reguli de licenţiere pentru �ecare ramură. Birocraţia nou-creată acţionează ca un
�ltru. Numai �rme agreate de conducătorii comunişti trec de acest �ltru. Competiţia
este eliminată. „Am încercat să iau licenţa de import pe carne, �ind cel mai mare
combinat de procesare din ţară. Am pus 3 angajaţi să se ocupe numai de hârtii
şi de tot procesul birocratic, şi să lucreze non-stop. Am reuşit să trecem termene
imposibile – şi totuşi dosarul a fost respins fără absolut nici un motiv. A doua zi a
urmat un control de intimidare de la Ministerul de Interne şi mi s-a spus să nu mai
depun niciodată cerere de licenţă pentru import de carne, pentru că o să avem cu
toţii mari probleme”
. „Au fost acaparate, prin hotărâri de guvern sau completări
la legislaţia anterioară, toate ramurile de import - export pro�tabile: peşte, cereale,
carne, industrie, zahăr, transport. Aşa sunt impuşi intermediari care cresc preţurile
Anularea privatizărilor şi naţionalizarea sunt fenomene la ordinea zilei de când
s-au instalat comuniştii la putere. Republica Moldova a fost deja condamnată în mai
multe astfel de cazuri de către CEDO. Deşi vina pentru o privatizare frauduloasă
aparţine şi funcţionarilor publici, nimeni nu a fost până acum măcar cercetat.
Dosarele privatizărilor s-au făcut doar pentru acapararea respectivelor afaceri.
Dirijarea banilor publici către afacerile controlate de Oleg Voronin ţin prima
pagină a ziarelor de opoziţie. Cele mai recente: renovarea simultană a clădirilor
Palatului Parlamentului şi a Preşedinţiei, afectate de protestele din aprilie. Contractul
se ridică la 100 milioane de dolari; conturile ministerelor şi a altor instituţii de stat
au fost transferate cu forţa către băncile controlate de Oleg Voronin; companiile
private au fost marginalizate în favoarea celor de stat, în domenii ca asigurări sau
comunicaţii.
Sistemul juridic corupt
Din interviurile realizate un fapt este unanim recunoscut: sistemul juridic în
Republica Moldova este profund corupt. Orice avocat specializat pe comercial va
recomanda clienţilor să caute cale de împăcare sau să se judece oriunde altundeva,
însă în afara Republicii Moldova.
Vladislav Gribincea a reprezentat la CEDO mai multe �rme private care au fost
deposedate abuziv de către stat de companii pe care le-au achiziţionat prin privatizare.
Anatolie Cislaru, CARMEZ
avocat Vladislav Gribincea
Din postura de avocat al oamenilor de afaceri a�aţi în con�ict cu statul, Gribincea
scoate în evidenţă principalele probleme: „Avem mari probleme de impozitare pentru
că Fiscul hărţuieşte contribuabilul. Nu te poţi apăra pentru că nu există o practică
judiciară constantă. Nu te poţi lupta cu Satul, cu Fiscul – este de neimaginat. Nici
măcar judecătorii nu cârtesc, deşi sunt în degradare din 2006 şi bugetul de investiţii
alocat lor nu a fost deblocat. Nu se pot face afaceri mari în Republica Moldova
fără să dai ceva pe sub mână Puterii. Totul se rezumă la interesele Executivului,
interese ale lui Voronin. Nici cadrul legislativ nu e bun în totalitate, există prevederi
care se bat cap în cap. Problema majoră este însă funcţionărimea care aplică legea.
Funcţionarii au undă verde să ia mită, deci devin şantajabili. Nici un judecător de
vârf, nici un ministru nu are o imagine integră – toţi sunt controversaţi şi de-aia
sunt puşi în poziţii cheie. Nu putem vorbi de poliţie independentă, de procurori
şi judecători independenţi. Comuniştii au avut ca strategie în 8 ani acapararea sau
subordonarea întreprinderilor pro�tabile, de talie medie şi mare. Au avut 8 ani şi
70% din mandate, adică majoritatea constituţională – le-au folosit doar în interes
propriu. Din ce am observat, uneltele care asistă în preluările forţate sunt CCCEC şi
Parchetul General.”
Gribincea identi�că o serie de problem majore ale sistemului:
se fac procese şi dosare la comandă – rămân deschise ca unelte de şantaj.
nemotivarea sentinţelor
dreptul la proprietate încălcat �agrant – deposedare prin anularea
privatizării
scopul reţinerii abuzive e deposedarea de bunuri
frica de Executiv şi corupţia împiedică Justiţia să funcţioneze
imposibil de câştigat un dosar în instanţă împotriva voinţei Guvernului
Pentru a realiza cât de mult se concentrează statul cu toate uneltele sale în
acapararea mediului de afaceri, ne uităm la procentajul proceselor care au ca obiect
anularea privatizărilor: până în iunie 2008, 15% din acţiunile pe rol la Curtea Supremă
de Justiţie, la Colegiul Economic, au ca obiect „anulare privatizare”.
Mentalitatea omului de afaceri local este încă mentalitatea sovietică, în care
proprietarul încearcă să facă bani cât mai în umbră, pentru a nu stârni curiozitatea
organelor statului sau a politicienilor a�aţi la conducere. „La noi nu există cultură
�scală, mulţi au ignorat sistemul legal, treaba a mers şi au ajuns într-un cerc vicios,
imediat după alegeri, situaţia a început să se schimbe, deţinuţii politici ca Mocanu au fost eliberaţi.
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
cu bani negri imposibil de justi�cat”
. „În multe cazuri proprietarii se ascund
când deţin o afacere pentru că au frică de provenienţa banilor. Ei nu se consultă
cu avocatul, pun un om d
e faţadă şi gata. E boala celor care au făcut bani în anii
Legea amnistiei �scale din 2008 a rămas fără efect din două motive: taxa în
schimbul amnistierii era 5%, o taxa foarte ridicată; oamenilor de afaceri le era frică
să nu �e o capcană cu scopul de a-i identi�ca şi persecuta.
„Nu mai sunt asasinate, dar odată ce afacerea merge mai bine trece în alte mâini,
obligatoriu. Orice afacere pro�tabilă este victima sigură a raiderilor. Am trecut prin
asta şi am început din nou de la zero. Pentru că lucrez totul transparent şi fără bani
negri, şi pentru că afacerea mea e în media, nu au reuşit să-mi închidă biznisul, dar
„Raideri” pentru Sistem
Oamenii de afaceri intervievaţi susţin că în acest moment în Republica Moldova
funcţionează un „Sistem” în care eşti obligat să cotizezi, sistem păzit şi controlat
de către 5 familii din jurul lui Voronin, cu ajutorul organelor statului. „Organele
de stat au început să �e implicate în dispute private în urmă cu 4 ani. Ce ne părea
sălbatic în 2000, acum ni se pare normal. Mentalitatea noastră s-a schimbat foarte
mult, sistemul de valori la fel, acceptăm uşor abuzuri inimaginabile
”. Oamenii de
afaceri din Chişinău vorbesc despre o ofensivă a organelor statului, după alegerile
din aprilie, în care �rmele au fost vizitate de poliţie sau �sc şi au primit amenzi din
o�ciu, fără nici un control. Firme de calibru mai mare au fost forţate să plătească
impozite în avans.
„Auzi exemple de preluări de afaceri cu forţa la tot pasul. Un taximetrist mi-a
povestit experienţa fratelui sau, distribuitor al unei mărci de cafea, care a primit o
vizita de la 3 bărbaţi care i-au spus că le place afacerea lui şi că trebuie să o predea,
ca să nu aibă mari probleme. El a predat-o, a cedat ameninţărilor. La linia �erbinte
pentru corupţie a TI, am avut un caz cu 2 tineri care s-au întors în ţară şi au deschis
un restaurant. A venit un inspector în construcţii care a cerut 100 de euro mită, ei
s-au încăpăţânat şi n-au dat. Au urmat presiuni atât de mari, încât unul din tineri a
fugit din Moldova şi şi-a schimbat numele. Al doilea a lăsat toate actele la TI – credea
că va � lichidat. Pentru că TI a făcut cunoscut cazul şi a făcut presiuni – în cele din
urmă cel care a pornit campania
de ameninţări a fost închis”
Ziariştii aud constant despre cazuri în care familia Voronin sau demnitari
comunişti preiau cu forţa diverse afaceri: „de curând a fost o conferinţă de presă
interviu Liliana Carsciuc, TI
avocat comercial, anonim
Lilia Carasciuc, TI
în care proprietarii unei exploatări, Cariera Micăuţi, se plângeau de acelaşi lucru. A
urmat o întreprindere avicolă. Acum este cazul Carmez. În unele afaceri proprietarul
dezminte public, dar există indicii că a fost deja forţat să colaboreze, ca în cazul
Andy’s Pizza, unde reţeaua de pizzerii se bazează pe sediile închiriate de la stat”
Un avocat specializat în drept comercial: „eşti ţinta unui atac de raider când ai
o organizaţie proastă, sau ai probleme în acte, sau închiriezi de la stat. Câteodată e
vorba şi de lăcomie: patronul nu acceptă să facă totul legal şi să câştige mai puţin.”
Este greu să faci lumină în avalanşa de zvonuri şi informaţii. Spre exemplu, un
ziarist care vrea să investigheze averea familiei Voronin se loveşte de o mulţime de
obstacole. „În afacerile familiei Voronin găseşti o mulţime de structuri off-shore sau
de interpuşi, persoane de faţadă. O simplă cerere la Camera Înregistrărilor riscă să
rămână fără răspuns, sau fără un răspuns complet. Au fost desigur şi interceptări de
telefoane şi de emailuri, sau accidente la tipogra�e când materialul trebuie sa �e dat
Model de afaceri pro�tabile
Interviurile au scos la iveală doar două reţete de afaceri de succes, valabile pentru
Republica Moldova: familiile din jurul clanului Voronin sau multinaţionale puternice.
Multinaţionalele au venit în anii dinaintea guvernării comuniste. „Pentru străini,
dacă nu se implică în politică, nu au probleme. În plus, sediile centrale nu sunt aici,
sunt ori la Kiev, ori la Bucureşti, pentru că dacă intervin probleme în Republica
Moldova, să poată avea asigurată o piaţă mai largă până îşi rezolvă problemele. În
general au doar un distribuitor şi nu o reprezentanţă. Distribuitorul face munca şi se
descurcă pe plan local. Multinaţionalele nu-şi asumă încă riscuri cu o reprezentanţă,
sau au maxim 5 angajaţi, cu laptopuri, cu buget �x. Restul se face de la distanţă sau
cu localnici. Cei mai mari (Orange, Union Fenosa etc) au intrat corect în afaceri. Au
făcut totul corect şi totuşi în 2000 au fost daţi în judecată. A costat foarte mult să facă
totul ca la carte, dar altfel ar � pierdut investiţia. Parchetul le-a deschis dosar imediat
după ce statul a încasat banii de privatizare”
Carmez, o preluare forţată
„Cum să explici logic că un asociat care a ajuns la 12 % preia întreaga �rmă cu
forţa şi înscrie ilegal această preluare în aceeaşi zi?” Este vorba de �rma Carmez
cel mai mare procesator de carne din Republica Moldova. Afacerea se ridică la 24
milioane euro pe an cu un pro�t de 1 milion de euro. Carmez deţine 70% din piaţa
interviu ziarist economic, anonim
Vitalie Călugăreanu, seria despre Voronin http://www.crji.org/news.php?id 150&l 1 si alte 3 materiale
avocat specializat comercial, anonim
vezi si http://www.curaj.net/?p 18131
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
FUNDAŢIA SOROS ROMÂNIA
naţională de carne şi mezeluri. Asociat şi director general este Anatolie Cîşlaru: „În
decembrie fac 20 de ani de când lucrez la �rma asta. De ceva vreme trăiesc pe
pielea mea atacul unor raideri. GlobAuto, o �rmă mică, a cumpărat 6 % din acţiunile
Carmez. A început să preseze peste tot să se facă controale, să se anuleze privatizarea,
totul ca să preia restul de acţiuni cu forţa. A mai reuşit achiziţionarea a 6%, dar
procentele adunate nu-i ajungeau pentru convocarea unei Adunări Generale (AGA).
Singurul răspuns la presiunile GlobAuto a venit de la Preşedinţie, printr-o scrisoare
a consilierului prezidenţial în probleme �nanciare, Sergiu Puşcuţă
. Răspunsul
consilierului a fost trimis la Parchetul General şi la CNPF, pentru „examinare şi
întreprinderea acţiunilor corespunzătoare”. Anul acesta au anulat ilegal privatizarea
Carmez, iar în 21 aprilie au arestat toată conducerea. Cu toată conducerea în
închisoare, s-a convocat o AGA.”
Nicolae Bivol, prieten al directorului Cîşlaru, s-a dus în AGA să-i reprezinte pe
cei a�aţi în arest: „AGA a fost plină de nereguli, am descoperit şi morţi la semnatari,
calcule greşite. Au fost aduse forţele speciale ale MAI şi mascaţi, să asiste la AGA,
la intimidare. Cu toate neregulile, acţionarul minoritar GlobAuto a dus AGA până
la capăt, a preluat �rma şi a închis şedinţa la ora 17. Şi totuşi, a reuşit să ajungă la
Camera Înregistrării de Stat şi să înscrie modi�cările, deşi acolo programul era până
Directorul Anatolie Cîşlaru a stat 42 de zile în arest, ceilalţi directori au stat 2 zile.
Nici unul dintre ei nu a trecut pe la interogatoriu. Conform lui Cîşlaru, adevăratul
scop al reţinerii a fost intimidarea, izolarea şi indisponibilizarea acţiunilor pentru a
lăsa loc de acţiune �rmei minoritare, GlobAuto. „În spatele GlobAuto este �rma
Basarabia Nord, concurent cu noi, şi sunt persoane care au lucrat cu Oleg Voronin şi
familia lui Ţurcanu – fostul ministru de interne. Ei acaparează de fapt Carmez”.
Cazuri de acaparare a unei afaceri, similare cu Carmez, sunt din ce în ce mai
multe în ultimii ani. O arată şi avalanşa de procese la CEDO. Vladislav Gribincea,
de la Juriştii pentru Drepturile Omului: „În 2008 am avut cu 29% mai multe cazuri
la CEDO faţă de anul precedent; în 2007, cu 40% mai mult faţă de 2006. Dacă
dăm la o parte Slovenia şi Georgia, care au câte o problemă punctuală, Republica
Moldova este pe primul loc la numărul de cauze înaintate la CEDO, cauze din toate
domeniile. Foarte multe cazuri au de fapt un substrat economic, o afacere distrusă.
Practic CEDO a devenit a patra instanţă pentru Republica Moldova şi nimeni nu mai
aşteaptă o soluţie echitabilă în ţară.”
Gribincea ne-a tre
cut rapid în revistă câteva exemple de cauze economice în care
Republica Moldova a pierdut la CEDO:
Cererea Nr. 19/1-10-7 din 3 Februarie 2009, semnata Sergiu Puşcuţă (acestea este fost director al CCCEC şi al
- EDUARD MUŞUC proprietar al MEGADAT COM, �rma cea mai dezvoltată
în domeniul internet. Muşuc era în opoziţie, iar �rma avea o creştere enormă. Muşuc
a fost arestat şi afacerea i-a fost spulberată. A câştigat la CEDO şi ulterior s-a înţeles
cu comuniştii pentru un post de consilier.
- AIR MOLDOVA – o companie germană a privatizat operatorul, aerian dar
comuniştii au anulat privatizarea. CEDO a dat câştig �rmei germane şi a obligat
Republica Moldova să plătească înapoi �rmei suma investită, plus despăgubiri.
- OFERTA PLUS – companie din domeniul energetic. CEDO menţionează că
i-a fost pornit un dosar penal abuziv, la comanda actualului prim ministru.
- HOTEL DACIA – �rma care a câştigat privatizarea a fost expropriată din cauză
că preţul de cumpărare era diminuat, în viziunea comuniştilor. Omul de afaceri care a
cumpărat hotelul era într-un con�ict personal cu Voronin. A câştigat la CEDO.
– IPTECH – un centru comercial evaluat, ca afacere şi clădire, la 40 de milioane
de euro. A fost deschis dosar penal şi s-a contestat privatizarea din momentul în care
patronul din umbră, Vlad Filat, s-a lansat în politică.
Fără reacţie
Pe plan internaţional se poate menţiona reacţia constantă a CEDO, de a condamna
abuzurile autorităţilor de la Chişinău. În rest, ultimii 8 ani au fost scufundaţi în
tăcere. Politica internaţională nu a reacţionat ferm împotriva sistemului corupt care a
transformat ţara într-un sistem totalitar. Uniunea Europeană şi Statele Unite au tratat
foarte blând regimul comunist al Republicii Moldova, întotdeauna atenţi la reacţia
Rusiei, în acelaşi mod în care au tratat şi Transnistria. Este adevărat că opoziţia a
început foarte târziu să se organizeze sistematic şi să adune dovezi legate de abuzuri,
corupţie, folosirea organelor statului ca instrumente în interesul politicienilor
comunişti. Practic momentul care a arătat cât de gravă este situaţia în Republica
Moldova a fost în timpul protestelor din acest an.
La rândul ei, România nu a ştiut cum să abordeze relaţia cu Republica Moldova şi
nu a denunţat cu o voce prea energică abuzuri concrete, cel puţin până la protestele
din aprilie anul acesta. Practic, abuzurile şi încălcările �agrante ale drepturilor omului
din primăvară au atras atenţia şi asupra monopolizării sistemului de afaceri de către
regimul politic.
Schimbarea
În contrast cu gravitatea situa
ţiei, mulţi dintre cei intervievaţi sunt optimişti şi
sunt de părere că lucrurile se vor aşeza de la sine, odată îndepărtată presiunea din
vârful sistemului – adică familia Voronin
. „Dacă se schimbă regimul, clica lui
Voronin o să accepte liniştită să �e obligaţi să se retragă din diverse afaceri ca să
Spre exemplu, la o zi după alegeri, a fost eliberat din arest la domiciliu Sergiu Mocanu, acuzat de comunişti de
organizare a protestelor din aprilie, ţinut fără temei legal in arest preventiv.
MOLDOVA.
LA RĂSCRUCE
facă loc noii puteri” crede un jurnalist economic. „O să �e foarte multe procese de
recuperare în cazul afacerilor preluate cu forţa. Se poate să asistăm şi la episoade
destul de violente” crede un om de afaceri. Astfel de reacţii con�rmă însă impresia
că sistemul democratic în Republica Moldova este profund viciat, iar funcţionarea
statului depinde în prea mare măsură de persoana care deţine postul de preşedinte.
Republica Moldova se trezeşte dintr-un coşmar în care s-a afundat de-a lungul
ultimilor 8 ani. Partidul comunist a avut majoritatea, a putut schimba legi, iar Voronin
s-a comportat ca un dictator: şi-a arogat cât mai multe funcţii, a jucat rolul statului
şi a exercitat totodată un monopol asupra economiei private. Afacerile de succes au
fost preluate cu forţa atât pentru a genera pro�t, cât şi pentru a sufoca orice tentativă
de �nanţare a unei opoziţii organizate. Cel mai afectat de regimul comunist pare
sistemul juridic, profund corupt. Aventura comunistă a fost posibilă şi din cauză că
din exterior nu au venit reacţii ferme.
MOLDOVA
AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
Authors: Ioana Avădani, Ştefan Cândea,
Marian Chiriac, Cristian Ghinea, Sergiu Panainte
Edited by Sergiu Panainte
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
THE POLITICAL SYSTEM FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA
AND ITS EVOLUTION
(Cristian Ghinea, Sergiu Panainte
From incoherent pluralism to unconsolidated authoritarianism
«The revolution in the head of Vladimir Voronin»
Miming the European Integration – Moldova and the EU before the elections
The preparation of the elections from April 2009. External signals
The elections from April 2009. The political forces
The Party of Communists from the Republic of Moldova (PCRM)
The Liberal Democrat Party of the Republic of Moldova (LDPM)
The Liberal Party (LP)
Our Moldova Alliance (OMA) .....
The Democrat Party of Moldova (DPM)
The violence from April
The reaction of the EU, Moldova is back on the agenda
The political deadlock, the repetition of the elections. Explanation
The new electoral campaign. Other elections
The new political alliance – the perspectives
MOLDOVA’S RELATIONS WITH THE EUROPEAN UNION AND
THE ROLE PLAYED BY ROMANIA
(Cristian Ghinea, Sergiu Panainte
The European integration perspectives
The role of Romania as a EU Member State
.........................................................
THE MASS-MEDIA ENVIRONMENT: STOP AND REWIND
Mass-media in Moldova: a lot of politics, little public interest
The state – player and referee
...................................................................................
The international community – too little, too polite, too friendly
The Unimedia case: how the future could look like
REPUBLIC OF MOLDOVA – DEMOCRACY IS POSTPONED
Respecting the citizens’ fundamental rights and freedoms
The events from April 7th 2009 – violations of human rights
The limitation of the right to free and fair elections
Freedom of speech and of meeting – progress in legislation, discrimination in
Harassment of the human rights defenders
...........................................................
The �awed functioning of the legal system
THE BUSINESS ENVIRONMENT IN THE REPUBLIC OF
MOLDOVA – PARTY OF COMMUNISTS LTD
(Ştefan Cândea
...............
The system
Poverty and corruption
..............................................................................................
The Propaganda and the lack of transparency ......................................................
The specialised press, a mirror of the business environment
Terro
The “Transnistrisation” of the Republic of Moldova
The state apparatus
Forms of pressure
The state instruments in the hand of the presidential family
The corrupt judicial system
The Soviet mentality of the system and of the businessmen
Model of pro�table businesses
Carmez, a forced takeover
Cases submitted to the European Court of Human Rights
The change
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
Introduction
A survey conducted in 2005 by the Romanian Institute for Public Policies showed
that only 25% of Romanians believed that Romania should have close relationships
with the Republic of Moldova
. Moreover, one should add that 50% of the respondents
believed that, by that time, the Romanian policy towards its Eastern neighbour had been
inef�cient and poorly inspired. The combination of lack of interest and scepticism at
that time could probably be explained by the fact that the Romanian public was turning
its attention “to the West” and was absorbed by the objective of joining the European
Union on January 1, 2007. Furthermore, the perception of the Republic of Moldova
was that of a state trapped “to the East”, struggling in deep political and social inertia
outside any European dynamics and with no foreseeable way out.
During the last years, the European Union’s perspective has worried even more the
supporters of Moldova’s EU aspirations. The 2007 Eurobarometer on the interest of
the EU Member States in the neighbouring countries showed that only 20% of the
Europeans expressed interest for EU’s neighbours, while the percentage of those aware
of the fact that Moldova was a neighbour to the EU represented a mere 4%
. Maybe
even more disturbing was the stubbornness of European institutions to approach
the Republic of Moldova from a geopolitical logic, which necessarily included the
relationship with the separatist region of Transnistria, with Russia and Ukraine. In the
context of an overly cautious and minimalist international approach to the internal
situation of the country, democracy in the Republic of Moldova suffered a signi�cant
decline – fact mostly ignored or tolerated by the international community.
However, there has been a remarkable revival of the interest of the Romanian
public in its Eastern neighbour , probably as a result of the intense media coverage
of the unexpected developments following the April 2009 parliamentary elections in
Moldova. In June 2009, 52% of the Romanians believed that Romania should support,
by every means possible, the accession of the Republic of Moldova to the European
Union. Another 47% agreed, to a large and very large extent, to granting Romanian
citizenship to Moldovans who can prove their Romanian ethnic background
. It is
most likely that the same pro-Moldovan enthusiasm is not going to be found among
the wider European public, and certainly not in Brussels – particularly on the delicate
matter of citizenship. Nevertheless, insofar as a degree of interest exists among
European decision-makers for Moldova’s European aspirations, expectations are
Voinescu Sever, Dobre Gabriela: “Percepţia opiniei publice din România asupra politicii externe şi a relaţiilor
internaţionale” [“The Romanian Public’s Perception of Foreign Policy and International Relations”], Institutul de
Politici Publice Bucureşti [the Institute for Public Policy in Bucharest], October 2005, p. 47
“The EU’s Relations with its Neighbours”, Special Eurobarometer, September 2007, p.4
The newsletter entitled “Studii Electorale Româneşti” [“Romanian Electoral Studies”] of the Soros Foundation
Romania, no.1, July 2009, available at www.soros.ro
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
placed on nobody else but Romania. Romanian diplomacy has now to choose between
radicall
y re-thinking the “Moldovan �le” and continuing the hyper-cautious policy
towards its neighbour.
Anticipating the genuine involvement of the European and international community
in the Republic of Moldova (with or without Romania’s contribution), this report is
intended to contribute to a deeper understanding of the present state of affairs at
the Eastern border of Romania and of the EU. The ejection of Vladimir Voronin
and the Party of Communists from government is no more than a �rst step towards
dismantling a pyramid of power that has profoundly corrupted the Moldovan society.
The report highlights a number of structural, institutional and normative �aws and
pitfalls that Moldova struggles with, as they could be observed by the time around
the repeated elections held at the end of July 2009. The time chosen to carry out this
diagnosis has proven to be optimal: many deviations from democratic standards in
the functioning of the Moldovan state could be noticed even before the elections, but
the tensions generated by the repeated polls of 2009 aggravated them and made them
much more visible to those willing to observe and expose them.
The overlap between state and political party structures; the concentration of all
the levers of power in the hands of the President and a small circle of intimates;
the widespread corruption among the administrative apparatus and civil servants
at every level; the limitations and infringements of basic rights and freedoms of
citizens; the control of the public and private mass-media and the harassment of
the few independent ones; the quasi-voiding of sense of the very act of justice by
subordinating the judiciary to the political power; the subordination and seizure of the
business environment – all these highlight the level of degradation of the rule of law
and democracy in the Republic of Moldova.
At the time of drafting this report, the Republic of Moldova is facing a situation
which is both dif�cult and critical for the long-term perspective. The change in the
balance of top political power may be the starting point on the way to reinstating
democracy and returning on a course from which Moldova was hijacked in the second
half of the ‘90s. This report can serve as a benchmark for assessing the quality of the
transformations that are to occur in the neighbouring country.
The team that prepared this report included:
Cristian Ghinea
(Director, the
Romanian Centre for European Policies),
Ioana Avădani
(Executive Director, the
Centre for Independent Journalism),
Marian Chiriac
(Executive Director, Balkan
Investigative Reporting Network, Romania),
Ştefan Cândea
(Deputy Director,
the Romanian Centre for Investigative Journalism) and
Sergiu Panainte
(Program
Coordinator at the Soros Foundation Romania).
The report has been issued under the “Bridging Moldova Program” of the Soros
Foundation Romania, a program aimed at strengthening the relationships between the
Romanian and Moldovan civil societies, developing public awareness and in�uencing
the policies that may contribute to the democratisation and anchoring of the Moldovan
society well within the European spa
ce.
The political system from the Republic of
Moldova and its evolution
Sergiu Panainte
Between 2001 and 2009 Moldova has passed from an incoherent democracy to the instauration
of a yet unconsolidated authoritarianism a commonly seen situation in the former Soviet space. Its
President, Vladimir Voronin has concentrated the major decisions in his hands and moved the
politics’ centre of weight to the President, in spite of the fact that Moldova is, according to the
Constitution, a parliamentary republic. The source of Voronin’s power is not his position of chief
of state in itself, but the control he has on the Party of Communists from the Republic of Moldova
which in its turn, controls the state. The wave of “coloured” revolutions from 2003 – 2004 caused
an opportunistic movement by which Voronin tried to get closer to the EU, which many named “the
revolution in Voronin’s head”.
But the Moldova – EU Action Plan, which meant democratisation and reforms, threatened
the “power vertical”, the base of Voronin’s power and thus emerged the “counter-revolution from
Voronin’s head”. The freedom of the press was limited; the intimidation of the opposition through
the abusive use of the state became a usual activity. The “Europeanization” of Moldova remained
at a super�cial level and the authorities adopted a great many European-speci�c laws, which they
never implemented.
The 2009 election year came during an irreconcilable political break-up between the Party of
Communists from the Republic of Moldova and the opposition and the political violence moved on
the streets in April 2009. The opposition managed to take initiative and repeat the elections in July,
taking over the parliamentary majority, although not enough to elect a new President.
During all those events, the EU remained a major, although not a very coherent actor. The
special EU representative at Chişinău became a controversial �gure when he mistakenly betted on
the communists to ensure stability in Chişinău. The EU remains by far the most important source
of funds for Moldova and the new Moldova – EU agreement, which will be negotiated in autumn,
will be the proper moment to revive the relations. The Eastern partnership is an opportunity for
Moldova to strengthen its relation with the EU but there is also the danger to treat the six partner
countries as a common destiny block which would be a disadvantage for Moldova.
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
From incoherent pluralism to unconsolidated
The political system of the Republic of Moldova is intensely personalised and
a simple reading of the Constitution explains very little of its real functioning.
According to the Constitution, Moldova is a parliamentary republic where the
President is elected by the Parliament with a quali�ed majority (three �fths) and he
generally has formal-symbolic duties but may dissolve the Parliament relatively easy;
the republic also has a Parliament which passes the laws but whose President also
holds the power to appoint people in key positions in the state. This complicated
constitutional scheme with a predisposition towards deadlocks is a product of the
recent history: in 2000, the Constitution was changed so that the President would
no longer be chosen directly, but by the Parliament. However, his duties were not
modi�ed to resemble those of the classical parliamentary republic presidents. Besides
the constitution, the political practice set after the declaration of independence of
1991 gave the Moldovan Presidents the right to decide who to appoint in sectors
related to security, public order and external relations. The �rst two presidents of the
country made use of this custom and so did Vladimir Voronin hence the practice in
itself did not change after the amendment of the Constitution so that the chief of
state should be elected by the Parliament.
Oddly enough, the President is in competition, at a formal level, with the head of
the parliament who holds the constitutional right to appoint the general prosecutor
of the Republic and the head of the National Audit Of�ce (the appointment is made
by the Parliament, at the proposal of the legislature’s President). This explains the
attraction held by the Parliament’s presidency during the last political negotiations.
The comparative political theory states that presidential republics are most likely
to swing towards authoritarianism and this conclusion is statistically in�uenced by the
large number of such cases occurred in Latin America. Logically, the parliamentary
republics where power is shared by several levels of peer decision should be one of
the most capable to prevent the emergence of an authoritarian regime. The Republic
of Moldova is the living example that this theory is not always valid. During the 90s,
except for the Baltic states, the Republic of Moldova used to have the most dynamic
and competitive democracy of the former Soviet space. Two of the directly elected
Presidents lost the ballot for a new mandate, according to the democratic rules of the
game – more than in any other former Soviet state
. Historical coincidence made that
with the election of the President by the Parliament, in 2001, Moldova gently swung
from the area of fragile democracies to that of unconsolidated authoritarianism, a
thing also con�rmed by the degradation of the ratings given in the international
Lucan A. Way , “Pluralism by default and the Sources of political Liberalization in Weak States”, Temple
University
classi�cations on democratization
. We call it a historical coincidence because
it is not the change in the method of electing the head of state that caused the
deterioration of democracy in Moldova, but the monopolization of the power by
the Party of Communists from the Republic of Moldova (PCRM) in the same year.
From that mom
ent on, the constitutional name became of little relevance, because
the PCRM leader, Vladimir Voronin, elected President by the Parliament in 2001,
exercised the power thorough the so-called “vertical of power”, as the Sovietology
studies called it – i.e. a method of political control on the administration and the
state exercised in general by issuing decisions from the party’s head cabinet. The real
power of Vladimir Voronin during all these years signi�cantly exceeded the limits
of his constitutional mandate and the basis of such power was not the decorative
position of President, but the control he exercised on the PCRM which, in its turn,
controlled the state and its resources.
The PCRM domination started on February 25th 2001, when the party got 71
mandates of the 101 seats in Parliament, which offered them control over all the
key positions in the state. This spectacular result achieved by a party which openly
proclaimed its nostalgia for the Soviet Union has two major explanations :
The �rst 10 years after the proclamation of independence brought
a traumatising economic downfall for most of the population. The rated
purchase power dropped by 80% compared to the last years of the USSR.
Production dropped by 60% between 1991 and 1999
. Previously, Moldova
had been completely integrated in the economic circuit of the Soviet space
and the breaking of the political connections plus the Transnistrian con�ict,
which isolated the most industrialised part of the country, led to the fall of
production and commerce. The fragile state, unreformed in the �rst 10 years
emphasized the general feeling of instability and the crime rates were very
high. In�ation and lack of money led to wages and pensions often being paid
in kind, which led to traumas among the population which are still visible
today (during the two electoral campaigns from 2006, PCRM marched on the
idea that the return of the opposition to power might mean that wages would
be paid “in jam”, again).
The Russophone minority (ethnic Russians, Ukrainians and Gagauz)
felt alienated by the construction of the new Moldovan state identity and
they became a target electorate for the PCRM. The break-up of the majority
into promoters of Moldovenism as a separate identity from Romanian, on
the one hand and promoters of Romanization, on the other hand, blocked
the political debate in
matters related to identity; PCRM bene�ted from this
also, drawing votes both from the minorities and from the Molovenists.
For instance the annual „Nations in transit” report, Freedom House
“MOLDOVA: HOOKED ON REMITTANCES” BUSSINES WEEK, APRIL, 2008.
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
Vladimir Voronin and his party had the historic fortune to take over power when
the great economic reforms had already been started, the negative effects had been
felt and a new economy had already been created. The economic growth installed
at the dawn of new millennium in the entire communist space (both Romania and
Russia, the most important commercial partners of Moldova resumed their growth
in the same period) brought electoral bene�ts to the PCRM, who introduced itself
as the party having taken the country out of its crisis and having established order.
The strong hand policy of Voronin led to a fall in the crime rate, although his
methods were more Soviet than democratic (Moldova is now loosing cases at the
ECHR because of the methods having been used back then).
The elections from 2005 kept the political dominance of the PCRM, although
the party dropped down to 56 parliamentary mandates. It was insuf�cient for a
second mandate of Vladimir Voronin as head of the state, but enough to reject any
form of government without the PCRM. Moreover, the opposition’s lack of unity
made any option of political construction without Vladimir Voronin impossible.
«The revolution in the head of Vladimir Voronin»
The elections from 2005 came during an external climate which was unfavourable
to the PCRM. In Ukraine, Serbia and Georgia there were spectacular overthrows of
parties with authoritarian emphasis, the so-called “coloured revolutions”. At that
moment it seemed that a new wave of democratization was emerging in the former
Soviet space, where a new generation of politicians and activists was manifesting
against the consolidation of the non-reforming regimes with authoritarian emphasis.
The elections from 2005 created a political deadlock to which Vladimir Voronin
responded through an amazing capacity of adaptation and dissimulation. The failure
of the Kozac plan to solve the Transnistria con�ict (plan supported by Russia and
initially accepted by Voronin, later rejected) alienated Voronin from the administration
of Vladimir Putin. Then occurred the movement so inspiredly called by someone
“the revolution in Voronin’s head”. The President declared that he would direct
Moldova towards the integration into the European Union. In Chişinău, one can still
see the massive boards promoting the country’s European future. The newly elected
President from Bucharest, Traian Băsescu, thought he saw an opportunity to warm
up the relations between the two countries and a series of meetings with Voronin led
to optimistic statements made by both parties. The “orange” leaders from Kiev and
Tbilisi also went to visits to Chişinău. The new Moldova – EU Action Plan implied
the EU had to give Moldova �nancial and technical assistance and in exchange the
latter undertook to implement detailed reform, modernization and democratization
actions. Some of the opposition leaders were convinced (some even at the personal
request of the Romanian President Băsescu) to vote for the re-election of Vladimir
Voronin. The remembrance of that period now, in the light of the events from
2009, only emphasizes the lack of trust in the political forces from Chişinău. As one
interlocutor from Chişinău was saying during our research visit, “Voronin fooled
everybody then: Băsescu, Saakashvili, the European Union”.
Gradually, a counterrevolution seems to have occurred in Vladimir Voronin’s
mind. The measures plan agreed upon with the EU in February 2005 was only
applied at a formal level, the political control on the press, the administration and the
business environment grew worse. The relations with Russia improved in 2007. The
decisive moment of this turn were the local elections from 2007 when the PCRM
got 37% of the votes for mayors and 41% of the votes for the district councils, the
weakest result in its history. The victory of a newcomer on the political stage, Dorin
Chirtoacă, member of the Liberal Party, in front of the PCRM candidate for the
position of mayor of Chişinău was a shock. Most commentators in Chişinău believe
that it was then that the PCRM leader became aware that his openness to the West
affects the very foundation of his power. The administrative reforms, the freedom
of the press, the economic freedom are incompatible with the vertical of power
and with the leadership style imposed by PCRM. In 2007 – 2008 they imposed new
restrictions to the press and to the political parties and the political control over the
business environment grew worse.
Miming the European Integration – Moldova and the EU
before the elections from April 2009
If accession to NATO is a controversial issue in Chişinău, accession to the
European Union is una
nimously favoured, at least at a formal level. Polls show that
a majority of 67% is in favour of this idea
. With the entire “counterrevolution from
his head” from the recent years, Vladimir Voronin continues to declare that Moldova’s
objective is to join the EU, even if he later ads that this should happen through a
strategic relation with Russia
. The EU – Moldova Action Plan was a constant of
the political game in Chişinău as during all these years the governments of Vladimir
Voronin placed the actions agreed upon with the EU among the priorities of the
governing programs. Thus, a process emerged which is paradoxical at a �rst glance
although it is academically recognised within the studies of Europeanization, as
miming the integration, characterised through an avalanche of legislative changes
with a limited effect in practice.
While the Western donors spend impressive amounts to reform the Moldovan
administration (for instance, a project �nanced by the World Bank, the Swedish
and British governments which amounts to seven million euro aims at providing
The Public Opinion Barometer – July 2009, made by the Public Policies Institute in Moldova.
http://www.ipp.md/barometru1.php?l ro&id 37
Voronin vrea tratat cu România şi integrare europeană în relaţie strategică cu Rusia”, România liberă, Wednesday,
15 July 2009
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
assistance for the reform of the central administration), the discretionary political
control over the local administration got worse. The town halls led by representatives
of the opposing parties accuse a bankruptcy policy led on behalf of the central
government which makes discretionary use of a central law and discriminates them
when allocating the pu
blic funds. This happened on a constant basis to the Chişinău
town hall after Dorin Chirtoacă became mayor; in 2009, the budget of this town hall
was 40 million Moldovan lei lower than in 2008
One of the EU requirements was to create a professional body of civil servants
who should have stable positions, should be hired through competition and protected
from political interferences. The law was adopted only in July 2008, its publication in
the of�cial journal was postponed and no serious effort of implementation was made
Besides, any person reading the reports compiled by the European Commission
on the enforcement of the Action Plan, the regular independent reports compiled
by the ADEPT and Expert Group organisations (�nanced by the Soros Moldova
Foundation) and the of�cial reports compiled by the Moldovan authorities discovers
the amazing quantity of voted laws and the disproportion between the number of
laws voted and the few results obtained in practice; this is due to the postponement
of their enforcement, to the legal “loop holes” which were intentionally introduced
in the law or simply to bad enforcement. Here are just a couple of the approximately
laws voted to enforce the EU – Moldova Action Plan: changing the law
concerning the statements of fortune and income, changing the statute of the
judges, developing an ethic code for the judges, the law on decisional transparency
in the public sector, the law on the protection of witnesses, the ethic code of civil
servants
. The Centre for the Fight against Economic Crimes and Corruption was
created as an extraordinary corruption �ghting body but in spite of some external
assistance programs for the improvement of the administrative capacity, the Centre
only deals with insigni�cant servants.
Moldova receives a weak category rating (weak – 68 points on a scale from 0 to
100) in the Global Integrity Index measurement for 2008
. The GI measurement
is more relevant than the classical reports on the perception of corruption as it
does not measure a subjective reality – perception but it has a panel of experts
analysing the barriers each country builds in the face of corruption (from laws
and ethic codes to their enforcement). The total rating of Moldova is co
mmon for
Info-Prim Neo Agency, 10 September 2008
EUROMO
NITOR, no. 3 (12), 3rd edition, „Implementation of reforms initiated accordingly to the EU-Moldova
Action Plan, Assessment of progress made in July-September 2008; ADEPT and EXPERT-GRUP
The last report treats the state of fact from 2008: “The Implementation of the European Neighbouring Policy
in the year 2008 – Progress R
eport, Republic of Moldova”, The European Commission, 2009
Estimation made at the request of the authors of the report by independent experts from Chişinău
The last progress report of the European Commission mentions in most of the cases, as a standard formula, that
sures are needed to implement these legislative amendments.
http://report.globalintegrity.org/Moldova/2008
the former Soviet space, but what is interesting to notice is that Moldova receives
88 points for the general criterion “legal framework” and only 48 points for the
criterion “actual implementation”. Thus, the GI methodology also measures the
distance between the legal reality and the actual situation. In the case of Moldova,
the so-called implementation gap falls within the huge category. Presently, Moldova’s
problem is not so much the legal framework as its implementation. This does not
mean that all those laws do not cause certain effects; for instance, the law on access
to information led to people winning a couple of cases in court in front of the
institutions; however, the effects are limited and they are mostly achieved in spite
of the authorities than with their active support. Sometimes, the distance between
laws and practice reaches ridiculous levels. In February 2008 the Parliament adopted
a new legislation on freedom to gather, through a consultation process with the
civil society. Saluted by the European Commission and by other reports, the new
legislation was ignored one year later during the events from April 2009 and it did
not change a thing in the behaviour of the law enforcement agencies.
The strategy of the Chişinău government was to say things as the EU and do
them as they
please; Moldova is a classic case of formal or apparent Europeanization.
This process occurs when the national authorities are very much into getting closer
to the EU, but the political costs of implementing the reforms are very high for
the government. The result is a tendency to minimize the reforms requested by the
EU. Since there is an unbalanced access to information (the national authorities
know more about the actual situation than the expert missions of the European
Commission may �nd out), this strategy may function on the short term. However,
it is certain now that the experts of the Commission acknowledged the distance
between form and practice and the next agreement between the EU and Moldova
which is to be negotiated in the autumn of 2009 will pay much more attention to
At a formal level, the Voronin regime has showed its intention to get closer
to Europe during all this period. In May 2008 they adopted an Agenda on the
priorities of the European integration and they also modi�ed
the competence of
the National Commission for European Integration. Vladimir Voronin wished to
give a political signal by leading personally this Commission which should supervise
the implementation of the European requests and the allocation of the resources.
Through his personal involvement and the exclusion from the Commission of the
Parliament speaker (Marian Lupu was already showing signs of rebellion within the
PCRM) and of the non-governmental organisations’ representatives, the general
impression was that Vladimir Voronin is strengthening the functioning of the
vertical of power in the �eld of European integr
s well.
Decree on the constitution of the National Commission for European Integration, no. 1663-IV from 16.05.2008,
The Of�cial Journal no.91/345 from 23 June 2008
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
The preparation of the elections from April 2009. External
The deterioration of the political situation in Chişinău and the lack of real progress
in the relation with Moldova made the European Union wait for the parliamentary
elections in April as a moment of possible rede�nition of the relation with Moldova.
In October 2008, the GAERC Council of the EU (the reunion of the ministers of
foreign affairs) adopted a set of conclusions on the Republic of Moldova. Being
�rst a product of the efforts of the Bucharest diplomacy, these conclusions promise
a more profound
relation between the EU and Moldova, also stressing Moldova’s
need of reforms and of compliance with the democratic rules. The conclusions
explicitly connect the progress made by Moldova with the strengthening of the
relation while the development of the elections is seen as an essential condition:
“The EU gives a special importance to the organisation of the parliamentary elections
in the spring of 2009 in a democratic manner.” The fears related to the organization
of the elections were triggered by the legislative changes introduced by the PCRM-
PCDP duo which modi�ed the election rules to its advantage, just like the previous
governs did.
The Election Code was adopted on November 21st 1997 and since then it suffered
various amendments which were not always in accordance with the applicable
international rules. The last amendments were made less than one year before the
parliamentary elections from April 5th this year and they were based on political
reasons rather than democratic and pluralist ones. The most important amendments
made by the PCRM-PCDP coalition in April 2008 were the increase of the electoral
threshold from 4 to 6% [(article 86, paragraph (2), point a)], the banning of electoral
alliances [(article 41, paragraph (2), point b)] and the restriction imposed to people
with dual citizenship to hold a position of deputy or any other public position [article
13, paragraph (2), point b1)]
. The increase of the electoral threshold was criticised
by the Venice Commission of the Council of Europe who stated that this does not
ensure the representation of all citizens in the Parliament, the Republic of Moldova
The banning of electoral alliances seems to be a lesson learnt by PCRM after the
experience of the “Democrat Moldova” block which reunited several opposition
parties at the p
arliamentary elections from 2005, accumulating 28.53% of the votes.
Due to the decreased popularity of the communists, the creation of a new electoral
The exact wording is: „The EU is prepared to develop a close relation with Moldova within the European
Neighbouring Policy and to negotiate a new ambitious agreement with Moldova. This new agreement will go
beyond the framework of the current Partnership and Cooperation Agreement.”
The Election Code of the Republic of Moldova become effective on 08.12.1997, http://www.cec.md/i-
ComisiaCentrala/userimages/upload/codul.pdf
Joint Opinion on the Election Code of Moldova as of 10 April 2008, http://www.venice.coe.int/docs/2008/
CDL-AD(2008)022-e.asp
block for the elections from 2009 would have seriously jeopardized their chances to
get a detached victory. In this sense, the Venice Commission stated that the electoral
blocks serve the parties with few chances to get into the Parliament who, by creating
such a pre-election alliance could be represented in the legislature. Their banning
accompanied by the raising of the threshold would have led to an increased number
of “lost” ballots, i.e. votes for parties who do not pass the electoral threshold. The
Venice Commission also recommended going back to the 4% threshold
The bans set for people with dual citizenship are caused by the worsening of the
bilateral relations between the Republic of Moldova and Romania; the numerous
accusations made by Vladimir Voronin against their western neighbour are well
known. The new interdiction had a well established target since some of the
opposition parties’ leaders already have Romanian citizenship. In relation to this,
the Venice Commission noted that citizens’ rights cannot be limited due to their
multiple citizenships. Moreover, this restriction may constitute a violation of article
6 of the First Protocol of the Human Rights and Fundamental Freedoms and of
article 14 of the same Convention
. The politicians Dorin Chirtoacă (The Liberal
Party) and Alexandru Tănase (LDPM) attacked this decision at the European Court
of Human Rights. The court examined the case as a matter of urgency, given the
close date of the elections. The court’s decision was in favour of Alexandru Tănase
who was directly targeted by this new provision of the Electoral Code and if he were
elected deputy he would have had to give up his Romanian citizenship or his deputy
mandate. The court did not pronounce a judgment in favour of Dorin Chirtoacă, as
well as he had expressed publicly his intention not to take the mandate of deputy as
he was already mayor of Chişinău
. Besides these amendments there were others,
as well related to the inmates’ right to vote, the casting of lots to establish the place
in the ballot, to the suspension of activity of the civil servants who take part in the
Legal investigations were started against the leaders of the opposition, some
for cases who were ten years old (the case against the Liberal Democrat Party, Vlad
Filat) or for political decisions (the cases against Sera�m Urechean, the leader of the
Our Moldova Alliance and against Dorin Chirtoacă, the mayor of Chişinău). The
central government got involved in organising the electoral lists previously managed
by the town halls, but the process resulted in a number of electors with 400.000
higher than during the 2007 elections raising suspicions and fuelling accusations of
election fraud. All these measures contributed to the in�ammation of the political
f the speeches on both sides.
In November 2008 the head of the Delegation of the European Commission in
Chişinău, the special EU Representative and a few ambassadors of the important
Joint Opinion on the Election Code of Moldova as of 10 April 2008, http://www.venice.coe.int/docs/2008/
CDL-AD(2008)022-e.asp
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item 1&portal hbkm&action html&highlight MOLDOV
A%20|%20Chirtoaca&sessionid 28160567&skin hudoc-en
http://www.e-democracy.md/e-journal/20080415/
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
EU states made public a common statement expressing their concerns on the
organisation of the next elections, criticising the legislative changes related to
the political parties and the criminal investigation cases against the leaders of the
opposition. In December 2008, the European commissioner for external relations
Benita Ferrero-Waldner made a statement expressing her concern in relation to the
refusal of the Broadcasting Coordinating Council (the Moldovan equivalent of the
National Broadcasting Council) to extend the licence for the Pro-TV Chişinău station,
the only TV station which was critical towards the PCRM regime; the statement
underlined that freedom of speech is a fundamental principle, especially so close to
the elections. All these signals were ignored by the Moldovan government.
The elections from April 2009. The political forces
The year 2009 promised to be very important for the Republic of Moldova from
the perspective of the parliamentary elections. Unlike other electoral years, this
ballot became even more important because of the global economic crisis and its
repercussions on the Moldovan economy.
Moreover, on a political level these elections were catalogued by the specialised
European institutions, mainly the European Union (EU), the Council of Europe
(CoE) and the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) as the
test proving the Republic of Moldova’s commitment to the democratic rules and
values, decisive for the future of the relations with these institutions.
Internally, most of the population showed discontent with the country’s economic
condition (57%), with the government’s activity in the most important domains
(over 70%) and with the lack of trust in the close future
. However, the important
persons who enjoyed the highest con�dence among the population remained the
PCRM leaders: Vladimir Voronin (48%), Zinaida Greceanîi (43%) and Marian Lupu
In the electoral race for the elections from April 5th entered 15 political parties
and 6 independent candidates
. Later, several electoral opponents withdrew from the
race to the bene�t of other candidates with higher chances to enter the Parliament.
The campaign developed with many breaches of the legislation, among which: the
use of the administrative resources by the governing party, unequal access of the
electoral opponents to the public media means, limitation of the right to gather for
the development of the parties’ campaign actions and destruction of the electoral
posters etc.
The Data of the Public Opinion Barometer – March 2009 made by the Public Policies Institute from Moldova,
http://ipp.md/barometru1.php?l ro&id 35
OSCE 2009 parliamentary elections in the Republic of Moldova: interim report 2, http://www.osce.org/
documents/html/pdftohtml/37033_ro.pdf.html
As a consequence, PCRM was the party credited with the highest chances to get
a good score during the elections but also the most contested electoral opponent
due to the abus
ive use of the administrative resources, to its being favoured by the
public TV and radio stations and also to the intimidation measures taken against the
ponents.
The results of the elections showed a clear detached victory for the PCRM who
got most of the Parliament mandates. The 6% electoral threshold was passed by
other 3 political parties – The Liberal Party, the Liberal Democrat Party of Moldova
(LDPM) and the Our Moldova Alliance (OMA)
Votes
Percentages
The Social Democrat Party
The Liberal Party
The “Our Moldova” Alliance
The People’s Christian Democrat Party
Party of Communists from the Republic of
Moldova
The Liberal Democrat Party of Moldova
The Democrat Party of Moldova
The Centrist Union of Moldova
The “European Action” Social-political Movement
The “United Moldova” Spiritual Development Party
The Conservative Party
The Republican Party of Moldova
Tatiana Ţîmbalist
Of�cially, there are 28 parties registered in the Republic of Moldova
. However,
most of them are simple minor election vehicles for leaders with small ambitions.
The Party of Communists from the Republic of Moldova dominates the political
stage and the tough anti-PCRM opposition is made up of the three big parties who
managed to exceed the electoral threshold in April 2009.
http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/2009/results/
http://www.justice.gov.md/index.php?cid 167
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
The Party of Communists from the Republic of Moldova
The Party of Communists from the Republic of Moldova was set up in its current
form in 1993 by former members of the Communist Party of Moldova, banned by
law in 1991
. Taking into account the short time passed from the disintegration
of the Soviet Union, the party still has many sympathisers especially among the
elderly population who is nostalgic for the Soviet past. Led by their leader Vladimir
Voronin, the revived PCRM mounted rapidly in the electoral preferences of the
population. The PCRM’s greatest year was 2001 when after the early parliamentary
elections from February 25th the party won a detached victory and got 71 mandates
in the Parliament.
In essence, PCRM
is a very little transparent party dominated by Vladimir
Voronin and its close circle which emanates a “besieged fortress” mentality. The
press bodies controlled by PCRM (most of the public and private TV stations)
constantly accuse the opposition of treason against the state interests. The party
is seen as a disciplined group and its “communist” title re�ects the need to attract
the vote of the former USSR nostalgics (approximately 20% of the population)
rather than the real party program. In spite of its name, the PCRM was opened to
the controlled privatisation of economy, distributing the economic control mostly
inside the Voronin clan (according to the statements of the Moldovan press, the
President’s son, Oleg Voronin, is by far the richest citizen of the Republic). There
are two active groups at the top of the PCRM – the old guard of those nostalgic
for the times before the independence, mostly made up of dignitaries and former
communists and the “young wolves” who are rather interested in sharing the bene�ts
of power. This second group seems to be represented by Mark Tcaciuk, seen as the
party’s brain and election strategist.
The 2009 parliamentary electoral campaign was approached by the PCRM from
the perspective of the same European rhetoric: “European Moldova – We Build it
Together!
” This program brought in front the “achievements” of the communist
government from the last eight years both in the social and in the economic sectors
and the efforts made to consolidate the state.
Although many social segments no longer believed in this rhetoric, the PCRM
could continue to bet on the elderly, the business environment close to the power,
the civil servants, the employees of the law enforcement agencies and so on. Besides,
the ambiguity caused in the foreign policy, i.e. the European integration and the
http://www.pcrm.md/md/about.php
When there are no other sources indicated as such, the data concerning the Moldova parties are taken from
the website www.e-democracy.md (the of�cial data and the election performances), from press materials and from
data collected by the authors of the report during their research visit to Chişinău in August 2009.
The Program of the Party of Communists from the Republic of Moldova „European Moldova – We Build It
Together!” http://www.pcrm.md/main/index_md.php?action program
motion of the integrationist potential of the Community of Independent States”
did not provide a re
al support neither from the EU nor from Russia. Moreover, the
conditioning of the foreign and domestic policy by the resolution of the Transnistrian
con�ict turned the communist government and Voronin in hostages of Russia’s
politics and interests in the region. Despite all these programmatic shortcomings,
PCRM had the most important assets: the control over the state’s administrative
resources, the domination of the media and the control over the law enforcement
agencies as an instrument to intimidate any electoral opponent.
Paradoxically, the political radicalization and the striking root of the pro/anti
PCRM divide led to the consolidation of the opposition parties. Traditionally divided
and marked by personal con�icts, the opposition consolidated around three major
parties: The Liberal Democrat Party, the Liberal Party and the Our Moldova Alliance.
The People’s Christian Democrat Party who had been the main anti-communist
group lost the electoral support following its collaboration with the PCRM after
2005 and it became politically irrelevant. Analyst Nicu Popescu notes that the
opposition from Moldova is more institutionally consolidated better prepared and
more popular compared to other countries from the post-Soviet space dominated
by state-parties like the PCRM
and that at the same time it made important steps
in changing the leaders on top during compared to the ‘90s.
The Liberal Democrat Party of the Republic of Moldova
The Liberal Democrat Party of the Republic of Moldova (LDPM) was created
at the end of 2007 and registered of�cially in January 2008. The party was set up
by Vlad Filat who left the Democrat Party of Moldova for which he had stood as
candidate at the local elections from 2007. LDPM is a centre-right group with a
modern European popular doctrine
. Bene�ting from the funds put at their disposal
by their leader (Filat is also a businessman with investments in real estate and trading
both in Moldova and in Romania; he was accused that he had used his position as
head of the privatisations department to put the basis for his soon-to-be fortune),
with a dynamic team and a tough anti-communist message
, LDPM soon exceeded
the older parties on the political stage. Their campaign for the elections in April was
considered the most professional one. Although Filat is not a charismatic leader,
ever since the creation of the party he highlighted the institutional construction in
the territory; in many rural areas and small towns his party is the only real opponent
The Program of the Party of Communists from the Republic of Moldova „European Moldova – We Build It
Together!” http://www.pcrm.md/main/index_md.php?action program
Nicu Popescu; „Elections in Moldova. Again”, European Council on Foreign Relations, 27 July 2009.
http://pldm.md/index.php?option com_content&view article&id 157&Itemid 49
LDPM was the initiator of the campaign „Moldova without Voronin – Moldova without communists”, „Direct
vote for the election of the president”, „Freedom of circulation at the EU frontier”.
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
of the PCRM. It was still the LDPM who initiated the institutionalised cooperation
with the other major opposition parties through a Council for Dialogue and
Vlad Filat is criminally charged in two separate cases, one related to the assumed
smuggling of cigarettes and another one concerning the privatisation of the Rezina
cement factory; the assumed offences occurred in 1998 when he took the position
of head of the Privatisations Department in the alliance government led then
by prime-minister Ioan Sturza. At the same time, the government dispossessed a
company controlled by Filat of possession over the IPTEH real estate complex
from the centre of Chişinău. All previous attempts to cancel the privatisation ended
with failures in the courts of law and the reopening of the case before the elections
was interpreted as a measure of political intimidation and as a negative signal on the
stability of the country’s business environment
. An action against the government
was brought to the European Court of Human Rights related to this matter.
The Liberal Party (LP)
The Liberal Party is a successor of a group created in 1993, The Reform Party. Its
name was changed in 2005 when they adopted the current formula. The Party was a
minor player throughout the ‘90s, during the parliamentary elections from 1998 and
2001 when it collected less than 1% of the votes. The Liberal Party is a right wing
political group who declares that the only way to surpass the social political crisis
and to get Moldova closer to the integration into the European Union and NATO
is to promote the liberal values
Its �rst major success was registered in 2007 when Dorin Chirtoacă won the
chair of mayor of Chişinău. This victory was won in front of a PCRM candidate,
party who has always lost the elections for the country’s capital. Chirtoacă is a
young leader with a modern appearance, educated in Romania, charismatic and with
a signi�cant electoral appeal among the young generation and the pro-Romanian
oriented population. Dorin Chirtoacă is the nephew of the president of the Liberal
Party, Mihai Ghimpu. Although Ghimpu runs the party with a very strong hand,
Chirtoacă is actually the electoral engine. The Liberal Party is in a rather opposite
situation to that of the LDPM. If LDPM has no charismatic leader but does have
a solid organisational structure, the Liberal Party counts on the image of Chirtoacă
(actor in the party’s election clips), but it does not have a solid structure in the
territory, being supported mostly by the enthusiasm of its young electors who are
generally located in Chişinău.
EUROMONITOR, nr. 3 (12), 3rd edition, „Implementation of reforms initiated accordingly to the EU-Moldova
Action Plan, Assessment of progress made in July-September 2008; ADEPT and EXPERT-GRUP
Just like the other leaders of the opposition, Chirtoacă also has a criminal case
initiated on his name; the case deals with accusations of having exceeded his job
duties. After having been elected mayor, he accused numerous �nancial pressures
and attempts made by the central government to put �nancial constraints on the
municipality. The heat distribution company, controlled by the government, changed
the method of calculating the rates and increased the prices in the city; this was seen
as a measure of punishment of the Chişinău voters for their choice in the elections.
Our Moldova Alliance (OMA)
The Our Moldova Alliance Party had a long path of set-up, fusions and
restructuring. In its current form, the party was set up in 2005 when Sera�m
Urechean, the former mayor of Chişinău became its leader
. OMA adopted the
social-liberal doctrine, placing itself towards centre-right on the electoral axis.
In the parliamentary elections from 2005, OMA was at the basis of the electoral
block “Democrat Moldova Block” which came second after the PCRM. However,
after elections some components of the block left the group and voted for the
candidacy of Vladimir Voronin in the position of President. Following this episode,
OMA led by Sera�m Urechean declared that they will not “commit treason” and
they will continue to �ght against PCRM. Thus, OMA clearly placed itself in the
anti-communist camp.
Sera�m Urechean had two mandates of mayor of Chişinău. Prior to this year’s
elections he was accused of having falsi�ed of�cial documents while acting as
mayor – part of the series of criminal trials brought against the opposition leaders.
OMA enjoys a well developed territorial structure but its complicated history led to
successive accumulations of executives and activists, some with divergent interests
and personal con�icts and this seems to have marked its ef�ciency. It is obvious
that although initially OMA wished to be a great alliance bringing together all the
anti-communist forces, it lost initiative to the bene�t of the younger and more
dynamic parties – LP and especially LDPM. Although it behaved as a loyal partner
of the two parties during the crisis from 2009, the slow decline of OMA seems
to signify more likely the slow decline of the
Moldovenist current which founded
the state, a platform which is centrist and conservative in its essence. The 2009
political radicalization, the clear pro-western preferences of the younger parties and
the vehement anti-PCRM orientation of the young urban electorate seem to have
been unfavourable to the
http://www.amn.md/pagini-0-2-0.html
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
The Democrat Party of Moldova (DPM)
DPM originates in the movement “For a Democratic and Thriving Moldova”,
which appeared in 1997 to provide political support to President Petru Lucinschi
elected in 1996 as head
of state. The group participated in the coalition government
from 1997 – 1999 and in 2000 it took its current name; its leader has been Dumitru
Diacov, ever since its creation. At the 2005 elections it participated on a common list
together with other anti-communist groups (among which the OMA) and sent eight
members of parliament of their own to the legislature. The party is a member in the
Socialist International with the right to cast a consultative vote; externally, it is seen
as the acceptable left-wing alternative to the PCRM. Vlad Filat, vice-president of
the DPM withdraws in 2007 to set the basis of the LDPM, followed by a series of
activists and local councillors. At the elections from April 2009 DPM did not pass the
electoral threshold as it only received 2.9% of the votes. In consequence, the party
was a minor player in the political crisis which followed after the elections. However,
the fact of bringing Marian Lupu, former PCRM president of the Parliament to
their party triggered a spectacular comeback.
Marian Lupu was noticed by PCRM while he was in the position of Head of
section in the Ministry or Economy and Reforms. In this capacity, he led the accession
negotiations of the Republic of Moldova to the World Trade Organisation in 2001.
As recognition of his merits, he was promoted vice-minister of the Economy and
later Minister of Economy in 2003
. Marian Lupu’s political career gained even
larger horizons when PCRM proposed him as candidate for the position of speaker
of Parliament. Thus, PCRM was the party who constantly fuelled Marian Lupu’s
political ambitions; in his turn, the latter followed the party’s and Vladimir Voronin’s
policy with loyalty at �rst. However, there were a couple of occasions when Lupu
allowed himself to disagree with Vladimir Voronin, showing different visions from
those of the PCRM’s old guard. Being a technocrat and in no way a convinced
communist, Lupu was part of the PCRM’s reformist wing who was militating for
the internal rearrangement of the party on the basis of new principles in order to
improve its image and credibility in the relation with the western partners.
Lupu followed Voronin even during the events from April 7th – 8th when he
was among the �rst to declare that there was an attempted coup d’état
. Aware of
the fact that he must be into Voronin’s good graces to be nominated as President
of the state, Lupu continued to play the former’s game. But the party’s decision to
nominate Zinaida Greceanîi to the supreme position into the state proved that Lupu
did not have the total con�dence of the party’s leaders. According to some, Marian
Lupu was not obedient enough; he was smart, he had gone to university in Russia
http://www.amn.md/pagini-0-2-0.html
Mark Tkaciuc is Vladimir Voronin’s councillor for issues of internal politics and the head of PCRM’s election
staff. He is also considered the party’s “brain”.
and in the west, he was rather ambitious and dif�cult to control by the Voronin-
Finally, Lupu left the PCRM after a press conference in which he explained why
he was leaving the party
. His real role still remains uncertain, as Voronin avoided
any tough critics against him after he left and the opposition treated his gesture with
reserve. After many speculations, only one week after leaving PCRM, Marian Lupu
became the new leader of the Democrat Party of Moldova (DPM)
. Lupu came
with an entire team and he imposed his own agenda within the party. In consequence,
the helm of the DPM was �rmly taken over by Lupu and the group acronym was
added the words “M.LUPU”. It was obvious that in order to reach to Parliament,
Marian Lupu’s image and degree of con�dence among the population will be their
main “weapons” during the elections.
The violence from April
The elections from April 5th produced mixed results. LDPM, LP and OMA
consolidated their parliamentary presence while PCRM got almost half of the votes;
however, this was insuf�cient to elect the President of the republic. The announcing
of the results caused frustration among the electorate of the opposing parties, as
the pre-election polls had given communists scores varying from 35 to 40%. The
difference up to the of�cial score announced was claimed to be a consequence of
the election frauds. The political frustration moved into the streets. Even from the
evening of April 6th a couple of thousands of demonstrators, most of them very
young, gathered in the two squares from the centre of Chişinău – The Great National
Assembly square in front of the government building and the square between the
Presidency and the Parliament buildings, a couple hundreds meters away. The
authorities were caught completely off guard and subsequent investigations showed
that the events were not organised but they had started from a spontaneous �ash
mob at the statue of Stephen the Great (located between the two squares). On the
night of April 6th the Parliament building was defended only by a few policemen
in street uniforms and the mob could have easily entered the premises. One of the
authors of this chapter of the report assisted that evening at the successful attempt
of Vlad Filat to calm the masses who were
about to assault the Parliament. The
opposition leaders did not organise the demonstrations but they were not able to
control them, either. The second day, on April 7th, the demonstrators whose number
had increased signi�cantly divided themselves into two separate groups. In the Great
Mark Tkaciuc is Vladimir Voronin’s councillor for issues of internal politics and the head of PCRM’s election
staff. He is also considered the party’s “brain”.
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4316512,00.html
http://www.unimedia.md/?mod news&id 11459
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
National Assembly Square they organised a peaceful demonstration with political
requirements (to repeat the elections, to investigate the assumed frauds). In parallel,
a couple of hundred
meters away, the atmosphere degenerated. In the morning, the
demonstrators devastated the �rst �oors of the Presidency building then during the
day they assaulted the Parliament building. The general impression of those present
was that there were organised groups wh
o devastated the buildings under the eyes
of several thousands passive watchers. The police forces brought to the place of
the incidents were generally passive and under permanent retreat from the violent
demonstrators. The peaceful gathering from the Great National Assembly Square,
more numerous and politically organised by the opposition was completely ignored
in the accounts of the events which focussed on the more spectacular actions from
the other square. The impression of those who were not there was only one violent
demonstration and this is far from true. The events which took place in Chişinău
on April 7th are a case study on how small violent groups may hijack a legitimate
Throughout the day, the leaders of the opposition called for calmness and asked
people to join the peaceful demonstration in the Great National Assembly Square.
The Voronin regime immediately took advantage of the riots and declared that the
opposition is trying to cause a coup d’état organised from Romania. The Romanian
ambassador was expelled, the few Romanian journalists present were sent over the
border, the government announced that they would introduce the visa obligation for
the Romanian citizens who wish to travel to Moldova (the measure is still effective
on the date when this report is being compiled). The accusations against Romania
were never demonstrated; the only indication offered by the Moldovan government
was the Romanian �ags carried by some demonstrators. The argument is bizarre
as many other demonstrators were carrying the �ags of the European Union and
based on the same logic, the EU should also be accomplice to the attempted coup
d’état. Further more, the red-yellow-blue tricolour is the common �ag of the two
countries and it is rather a sign of the Romanian nationality than an of�cial sign of
the Romanian state (the Romanian �ag has no coat of arms and the Moldovan �ag
has exactly the same colours with the coat of arms in the middle – a great number of
the participants having this kind of �ags). Besides, the Romanian tricolour �ag may
easily be bought from any stationery shop in Chişinău just like the EU and Russian
�ags. In July 2009 the General Prosecutor of the Republic of Moldova declared that
“Romania as a state was not involved in the protests from April 7th
”. This is the
only of�cial denial at a non-political level of the serious accusations brought against
Romania at that moment. On the night between the April 7th and 8th the police
forces started the repressive measures; without any clear objective, they randomly
arrested hundreds of people who were still on the streets. Two people died while
“ROMÂNIA NU A FOST IMPLICATĂ ÎN PROTESTELE DIN 7 APRILIE, CA STAT - PROCURORUL
GENERAL AL REPUBLICII MOLDOVA”, HOTNEWS, 22 JULY 2009.
in custody with traces of violence of their bodies. On the April 8th the authorities
were in �rm control of the situation and a large number of police of�cers wearing
civilian clothes surroun
ded the buildings attacked the day before.
The reaction of the EU, Moldova is back on the agenda
The rep
resentatives of the European Union in Chişinău were also surprised by the
events and their reaction was late. The special representative of the EU for Moldova,
Kalman Miszei, focused his activity on solving the con�ict with Transnistria and
tended to ignore Moldova’s internal issues, thus rousing the revolt of the opposition
parties. Immediately after the violence stopped, the authorities organised a tour of
the destroyed buildings for the diplomats of the Western states; the results were
contrary to the ones expected. The European Parliament elections monitoring
mission led by the Estonian member of the European Parliament Marianne
Mikko met both parties immediately after the riots but she also caused indignation
among the opposition through her critical attitude towards them. Desperate for
understanding, the leaders of the opposition put her in front of a done deal by
organising without any prior notice, in the building of the Chişinău town-hall, a
meeting between the head of the delegation and a couple of dozens of injured
people and relatives of the ones arrested by the police. Although she accused the
leaders of the opposition of having organised a political show, Mikko seemed to
change her attitude after this meeting; the �nal report of the European Parliament
condemned the disproportionate reaction of the police forces. The way in which
Mikko placed herself in relation to the elections and the following events raised
critics from her MEP colleagues – both Romanian members of the EP and others
interested in Moldova, like for instance Emma Nicholson, the British member of
the European Parliament who was also a member of the delegation. Confronted
with the wave of arrests, Brussels’ attitude towards the Moldovan government
gradually grew tougher. The EP resumed critics towards the OSCE whose mission
to monitor the elections noticed, as usual, that the ballot was generally correct but
faced organisational problems. This increased the dissatisfaction of some European
members of parliament on the collaboration with the OSCE in several countries
such as Armenia, Georgia, Azerbaijan where the European Parliament considered
that the OSCE standards were too permissive
. On May 8th, the EP adopted a
resolution concerning the situation in Moldova which:
“Firmly condemns the harassment campaign, serious violations of
the human rights and other illegal actions committed by the Moldovan
government after the parlia
mentary elections”.
Demands the investigation of the deaths occurred during the events
Blog of analyst Nicu Popescu, 17 July 2009, „Moldova versus The European Parliament”.
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
and of the cases of ill treatment and rapes committed against those held by
the police.
Finds that the accusations that an EU Member State
was involved in
the events seem groundless and were not discussed nor resumed during the
meetings of the EP delegation with the Chişinău of�cials.
It is believed that it is unacceptable that all acts of protest be classi�ed
as offences and part of an anti-constitutional plot, although the acts of
vandalism must be condemned.
it is considered that in order to preserve its credibility in front of the
Moldovan citizens, the EU should get more pro-actively and more profoundly
involved in the management of the situation and therefore asks the EU
Council to consider sending a special mission to Moldova; the mission would
deal with the observance of the law and assist with the reform of the law-
enforcement authorities, especially the police and the public of�ce
For anyone used to the diplomatic language of the EP resolutions, this document
is a serious condemnation of the authorities for their reaction. As an answer to
the requests made by the European Parliament and to the reports of its own
delegation in Chişinău, the European Commission immediately suggested a package
of emergency measures amounting to 4 million euro. The so-called “Democracy
support package” contains a series of actions aimed at supporting the reform of the
police forces, the freedom of speech, the political reconciliation and the restoration
of the rule of law. This package is yet to be implemented by the Commission’s
Delegation in Moldova. In June, the EU ministers of external affairs reunited in
the GAERC Council released a series of conclusions concerning Moldova, which
show: “The Council expresses its serious concerns for the violation of the human
rights occurred after the April 5th following the parliamentary elections from the
Republic of Moldova. We call for a transparent, impartial and ef�cient investigation
of the violation of the human rights and of the events from the April 7th through
a trial which should include the opposition
and international experts. The Council
underlines that the use of violence for political purposes is not acceptable. The
Council is also concerned with the deterioration of the freedom of speech and of
the media and advises the Republic of Moldova to ensure the equal access of all
political parties to the public information means, to ensure a transparent distribution
of the media licences and to refrain itself from making use of the administrative
pressure against the independent mass-media, the civil society organisations and the
political parties.
” At the same time, the Council empowered the Commission to start
the negotiation of a new agreement with Moldova “as soon as the circumstances
Obvious reference to Romania
Indirectly, the EP recognises the failure of the former EU missions in this matter.
will allow it”. The next paragraph indirectly refers to the relation between Moldova
and Romania: “In this context and for the purpose of starting the negotiations, the
Council appeals to the Republic of Moldova to show an equal attitude towards all
EU citizens in its visa policy and also underlines the importance of the principle
of good neighbourliness relations.” The European of�cials interviewed for this
report expressed their unanimous opinion that on a practical level the beginning
of the negotiations for a new agreement is conditioned by the cancellation of the
visas for the Romanian citizens, this being the current interpretation given by the
Commission to its abovementioned conclusions.
It is not very clear what the purpose of the Chişinău government was by
imposing visas for the Romanians, but it is obvious that it had contrary effects at
European level. At least in this matter, Romania was supported by the rest of the EU
countries and the fact that the beginning of the negotiations for a new agreement
is conditioned by the solving of a bilateral disagreement between Bucharest and
Chişinău is an unprecedented proof in this direction. “We will cancel the visas for
the Romanians when Europe gives us free access” said
Voronin, statement which
raised condescending smiles in Brussels. The in-�eld effects of the new policy
were seen immediately as the number of persons and vehicles having crossed the
common border were, after the imposition of the visas, half of that from the same
period of the last year
. Since 2008, Romania exceeded Russia as the most important
commercial partner of Moldova and Moldova is in a state of severe recession (The
IMF forecasted an economic downfall of 9% for 2009). Thus, the visa policy seems
to be suicidal, going against the commercial �ows. However, this is not the only
bizarre measure of the Chişinău regime within the new economic context. The same
Vladimir Voronin made some somehow o
bscene statements concerning the IMF
an institution which Moldova will need if it wants to be able to cover this autumn’s
social payments.
The political deadlock, the repetition of the elections.
The events
which followed after the elections from the April 5th radicalised
even further the political fo
rces. PCRM needed one vote in Parliament to elect
the President, which became known as the “golden vote”. The PCRM candidate
for the position of head of state became the Prime Minister Zinaida Greceanîi;
„Presa rusă: Declaraţiile lui Voronin pun la îndoială nu numai nivelul lui de cultură, dar şi starea lui psihică”,
HotNews.ro, 24 June 2009
The exact �gures are shown in the article „Regimul vizelor a înjumătăţit tranzitul prin vămile de la Prut”, Romania
libera, 27 July 2009
“Voronin enunţă obscenităţi despre opoziţie şi FMI”, Jurnal de Chişinău, 24 June 2009
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
Vladimir Voronin would have become President of the Parliament, case in which
the real power centre would have migrated towards this function, given the control
Voronin exercises over the party. The three opposition parties which entered the
Parliament boycotted the two ballots and the PCRM failed in the election of a
new President. This was a period of intense speculations and tensions in Chişinău
and very many observers waited for PCRM to �nd the “golden vote” by bribing
or blackmailing deputies from the opposition. This did not happen and the most
ollowing:
The harassment launched by the PCRM against the politicians from the
oppositions befo
re the elections including through a series of criminal cases
established a logic of besieged fortress and personalised attack among the
opposition. Thus, the politicians from the opposition perceived an extension
of the PCRM regime as a danger to their personal safety;
the series of accusations following the April 7th (treason, conspiracy
against the rule of law against the opposition versus the orchestration of
the riots and repression against the PCRM) rendered any political dialogue
between the two camps impossible and the politicians from both camps
became the hostages of their own harsh rhetoric;
Previously PCDP functioned as a factor inhibiting any attempt of
collaboration. PCDP led by Iurie Roşca has been for many years one of the
�agship parties of the right wing forces in Chişinău, but their co-optation to
governing after 2005 led to t
he loss of people’s support and to their not being
elected in the new Parliament.
To prev
ent any individual desertion of the members of Parliament during the
secret vote, the leaders of the three parties agreed that their deputies should not
participate at the voting meetings at all; thus, any possible “traitor” going to the
Parliament was ea
sily identi�able. As it was impossible to declare a new President,
the early elections procedure was launched, according to the Constitution. This
procedure in itself was a success for the opposition, as the main request of the
h was to “repeat the elections”.
The new electoral campaign. Other elections
On Jun
e 15t
h, Vladimir Voronin signed the decree dissolving the Parliament and
setting the early elections for July 29th; this raised a lot of controversy. One of the
reasons was choosing a Wednesday for the elections, while all the other ballots held
in the Republic of Moldova took place on Sundays. Secondly, PRCM hurried to set
the elections in summer, when most of the active population, i.e. the non-communist
electorate, is on holiday. Thirdly, students – most of whom are studying in Chişinău
and who were on holiday on July 29th were forbidden to vote at the address of their
permanent residence. The Central Electoral Commission motivated this decision by
saying that students have temporary residence visas in the places where they study
and it is there that they should exercise their right to vote. In their turn, Moldovans
who were abroad could not vote on a working day as most of them could not travel
to embassies or consulates. The requests of the opposition to organise the election
in autumn were ignored as PCRM was aware that the non-communist electorate
would be much more numerous in September.
At the reunion of the Parliament from June 15th, the Electoral Code was modi�ed
again and the electoral threshold lowered from 6 to 5% while the compulsory
attendance for the validation of the ballot was lowered from 50%+1 vote to one
third of the electors. Understanding that the high electoral threshold had the reverse
effect of excluding any small party with which they could ally, PCRM hoped that
more parties would enter the Parliament and the chances to create alliances would
increase.
As a consequence, a proper reply to the initiatives of the communists imposed
the existence of a form of coalition of the other important political actors. The
uni�cation of the liberal oriented parties was attempted before the elections from
April 5th but without great success as each party came with its own vision. The
minimalist scenario circulated by most was for at least LP, LDPM and OMA to
enter the elections on a common list; this would have increased the chances for
a good score. But the three parties chose to candidate on separate lists to be able
to nominate three members in the electoral commissions so as to discourage any
The electoral campaign
went on with the same violations signalled during the
ballot from April – use of the administrative resources by the PCRM, intimidation
of the electoral opponents by the police forces, in�ltration of agitators at the
meetings between the oppo
ion and their electors, devastation of the electoral
boards, favouring the PCRM leaders in the news bulletins of the local radio and TV
stations etc. The essence of the campaign was not given by the competition between
the parties’ programs but the guilt for the events from April 7th and 8th.
PCRM was the one who in�amed the spirits and gave the tone with the
documentary “Attack on Moldova” made by a TV station af�liated to the power; in
this documentary, the leaders of the opposition are shown as the main responsible
for the protests and the devastation of the Parliament and of the Presidency building.
Soon came the replies to this through the consecutive releases of the documentaries
“In Moldova’s defence” made by OMA, “The Truth about the 7th of April”, made
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
by LP and “Moldova’s Black Box” made by LDPM. During the debates broadcasted
by the public TV station Moldova 1, the opposition leaders were trying to prove
the involvement of the police forces who were acting at the orders of the PCRM
in those events. Lost in the rhetoric of the April 7t
h, the parties forgot to offer the
solutions awaited by the citizens from the next government.
In this �ght between the power and the opposition, DPM and Marian Lupu
took a balanced position and accused both parties of having provoked the political
crisis, inventing the slogan “The political war must be stopped”. DPM focused its
campaign on criticizing the way in which the country had been governed during
the last eight years, on the need to de-monopolize power and to rebuild the balance
between the state powers.
In this campaign, as well, PCRM bet on the external support, especially from
Moscow. Vladimir Voronin made a visit in Russia and announced that he contracted
a 500 million USD loan to face the economic crisis. However, few people in Chişinău
were impressed, especially since the interest and the terms of the loan were not clear
and Voronin let people understand that the money from Moscow would depend on
PCRM’s victory.
All in all, the campaign for the early elections from July 29th was the toughest,
dirtiest campaign in the history of Moldova. It often lacked a civilised discourse,
while the incriminatory discourse was abundant, many times without any concrete
evidence or arguments; dirty electoral techniques were used and the competent
There were also problems with the accreditation of international observers, like
the ENEMO organisation, whose observers were arrested and then sent home
Nevertheless, the national observers and the International Elections Observation
Mission (IEOM) could monitor the electoral process.
The last two weeks of the campaign proved to be decisive so that the exit poll
made after the end of the elections provided �gures which were very close to
the of�cial ones
. However, the communists seemed con�dent; according to the
statement of the PCRM leaders, they had known the results of the exit poll one day
before and the poll is usually 5-7% wrong compared to the score registered by the
The of�cial results brought small variations from those of the exit polls, but not
signi�cant enough to gen
http://www.unimedia.md/?mod news&id 12257
Exit Poll July 2009, made by the Public Policies Institute from Moldova http://ipp.md/�les/Barometru/Exit_
Poll_29.07_ora_21_�nal.pdf
http://www.alegeri.md/
Red �gures show the reduction of the number of voters compared to the April elections; the green �gures show
an increase of the number of voters and respectively percents and mandates.
Votes
Percentes
The Pa
rty of Communists from the Republic
of Mold
ova
People’s Christian Democrat Party
The “Our Moldova” Alliance
The Liberal Party
The Liberal Democrat Party of Moldova
The Democrat Party of Moldova
The Social Democrat Party
The “
en Allian
ce” Ecologist Party of
Moldova
In its report from
July 30th, IEOM stated: “The early parliamentary elections
from July 29t
h 2009 from Moldova were generally correctly administered, allowing
for the competition of the political parties who represent a multitude of opinions.
Many engagements of the OSCE and of the Council of Europe were ful�lled;
nevertheless, the campaign environment was negatively affected by subtle
intimidations and preferential treatment in the re�ection in the mass media. The
electoral process underlined the need to continue the democratic reforms needed
to re-establish the public con�dence”
. Like always, IEOM avoided a clear cut
diagnostic, maintaining the same detached diplomatic discourse which entails no
commitment. The multiple questions concerning the correctness of the elections
addressed to the IEOM representatives during the press conference remained
unanswered. As the journalists insisted to �nd out whether the elections were free
and fair, the conference moderator simply ended the press conference
On the contrary, the Civic Coalition for Free and Fair Elections “The 2009
Coalition” made up of seven Moldovan NGOs declared that the elections were
incorrect and only partially free. The reasons invoked were: the intimidation of
the electoral opponent, multiple cases of discriminatory treatment, the use of the
administrative resources, the offering of electoral presents, the massive manipulation
of the public opinion
, the incorrect compilation of the electoral lists, cases of
fraudulent voting etc.
Statement of preliminary �ndings and conclusions for the 29 July 2009 early parliamentary elections in Moldova
http://www.osce.org/documents/html/pdftohtml/39083_ro.pdf.html
The IEOM press confernce organised on 30 July, 2.00 p.m. in the LeoGrand Hotel from Chişinău.
http://alegeliber.md/index.php/ro/declaratii-comunicate/110-alegeriincorecte
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
The problem of the electoral lists also occurred on July 29th as most of the voting
sections used the same lists as on April 5th. A study carried out by the Human Rights
Institute in Moldova recommended the strengthening of the electoral legislative
framework, the need to train the local public authorities in relation to the compilation
of the electoral lists and the coordination of this process by CEC, the setting up of
a mechanism through which the population and the political parties should be able
to check the lists and the completion of the electronic electors’ register
The new political alliance – the perspectives
The results of the July ballot led to a political deadlock completely different
from the one caused after the elections in April. Then, the PCRM had a simple
parliamentary majority which would have allowed them to govern, but they could
not elect the President of the country. After July, the opposition together with the
DPM are in exactly the same situation: they have a simple majority – 53 mandates –
but they cannot elect a President without 8 votes from the PCRM. But the initiative
was not on the opposition’s side and now they are looking for “traitors” among the
communists. Of the four parties, so far only LDPM and DPM are amiably disputing
their supremacy, each with its own arguments: LDPM because they got the largest
number of votes, DPM because it is in a better position to attract votes from the
The scenarios circulated by Chişinău are numerous, ranging from changing
the Cons
titution to choose the head of state directly (although it takes an even
larger parliamentary majority to change the Constitution and the approval of the
Constitutional Court, dominated by the people appointed by Voronin) to offering
concrete advantages in positions and economic advantages to the young, pragmatic
wing of PCRM. In its turn, the PCRM experiences two currents of opinion: one
wishing to remain in power at any cost and another one betting on the fact that a
coalition without the PCRM would be divided and destroyed on an electoral level by
the economic crisis and PCRM will have a triumphal return after the early elections
(repeating the scenario from 2001, when they won a massive victory because of
the self-in�icted failure of the right wing coalition). For now, the LDPM, DPM,
LP and OMA leaders announced the creation of a political coalition called at the
proposal of the LP leader Mihai Ghimpu, The Alliance for European Integration
(AEI). Through its constitutive program, the alliance wishes to re-establish the rule
The report of the Human Rights Institute of Moldova „Raport privind monitorizarea
întocmirii şi veri�cării listelor electorale în 33 localităţi din Republica Moldova”
http://idom.md/�les/admin/Raport_�nal_%20Liste_Electorale.pdf
of law and the reform of the state, to surpass the economic crisis, to achieve local
autonomy, to resume negotiations for solving the Transnistrian con�ict, to achieve
the European integration (by signing a new agreement with the EU, re-establishing
amicable relations with Romania, eliminating the visas for the Romanians, signing
the agreement on the small border traf�c with Romania).
The leaders of the four parties were rather reserved in their statements and
little information was made public on the negotiation of the functions. It seems
that the most wanted position is that of President of Parliament, which ensures
a good public visibility and stability (the President may be removed from of�ce
with only three �fths of the deputies’ votes). Paradoxically, the position of head
of government is less wanted maybe also because the expectations related to the
economic crisis are pessimistic. Besides, the negotiations among the four parties
were stimulated by a meeting held with the representatives of the World Bank and
with the special EU representative to Chişinău where they were shown the economic
situation of the
country.
According to optimistic assessments, there are enough funds to pay the pensions,
the social bene�ts and the state employees only until September – October and
Moldova desperately needs an emergency external loan. The IMF, together with the
World Bank and the European Commission has prepared an emergency package
ranging around the amount of 1 billion euro. According to the statements of a
European of�cial interviewed for this report “we are prepared to help them and an
intervention will be necessary regardless of who makes up the government, anybody
will need this help, but we would rather like it to be the opposition.” In Chişinău,
few people apart from Vor
onin’s fanatic supporters in the press believe that the
promise of a 500 million USD Russian loan circulated by Voronin in the electoral
campaign is realistic. Besides, from the little concrete information that has come
out, the discussion was about 150 million USD in money while the rest consisted in
material aid and energetic resources, of little use in the context of the budget crisis.
The scenarios are not too optimistic either even if AEI could gather the votes
needed to elect a President and set up the government. The analysts discussing the
subject oscillate between pessimism with catastrophic emphases
and pessimism
with some hope attached to it
. Moldova does not have a positive tradition of
coalition governments. 10 years ago, The Alliance for Democracy and Reform
brought together different forces who wished to sop the PCRM. ADR registered
some successes in reforming the economy but it was sabotaged by the disagreements
among the partners. Anyway, the priority of any non-PCRM government should
Florin Niţă, „Alegeri în Republica Moldova: Patru scenarii pesimiste şi cum pot � ele evitate”, The Romanian
Centre for European Policies, August 2009”
Nicu Popescu, “Demonopolizarea puterii în Moldova”, Times, 10 August 2009
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
be to destroy the PCRM monopole of power
by reforming the administration
and the state’s force structures, liberalising the press, diversifying the media holders
and reforming the justice. In the moderate pessimistic version, an AEI government
should make irreversible progresses in these sectors before loosing power.
In the already quoted article, Nicu Popescu proposes a few welcomed priorities.
Moldova’s Relations with the European
Union and the Role Played by Romania
Sergiu Panainte
The European integration perspectives
The riots from April and the general political crisis of this year brought Moldova’s
problems back on the European Union’s agenda. Brussels was taken by surprise by
the events from April in a country considered lost somewhere between super�cial
Europeanization and post-Soviet authoritarianism. Although in Chişinău the
European integration is a topic for debate and a reason of hope, Brussels tends to
see Moldova only as a piece in a big game of chess which is the EU – Russia relation.
As a European of�cial interviewed for this report was saying, “we want Moldova to
get closer to the EU, but without upsetting Russia’s suspicions”. On the mental map
of the people from Brussels, Moldova is in Moscow’s area of interest. This must not
lead to a resignation with geostrategic signi�cance based on the principle “we are
too little and trapped in the big players’ game”. In fact, it is up to Moldova to follow
its European destiny; sustained internal reforms and the political will may change
the perception of the Europeans as it happened with the Baltic States and other
areas from the former communist Europe in the past.
The EU is not a coherent actor in Chişinău, yet. In Moldova there is both
a Delegation of the European Commission and a special EU representative,
subordinated to the High Representative for External Affairs (Javier Solana) and to
the EU Council secretariat. The Commission Delegation is the one who manages
the EU programs and funds in Moldova and the good side of the Commission’s
bureaucracy is that it tends to work with the already established projects no matter
the geostrategic �uctuations. The Italian Cesare de Montis was head of the delegation
in the last years and he preferred a less active public role. In exchange, the “face”
of the EU in Chişinău was the special representative Kalman Miszei. Although he
has no control over the European programs there but rather a symbolic position
of representation, the special representative became, in the public symbolism, the
Union’s spokesman in Chişinău. However, this duality and the mistakes made by
Miszei started showing negative results. For Solana and therefore for Miszei, the
Transnistrian con�ict has been the priority during all these years. It seems that they
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
considered this con�ict to be the easiest to be solved of all con�icts marking the
relation with Russia and they wanted to turn Transnistria into an example. For this,
they needed a stable government in Chişinău. Putting Transnistria and Chişinău
stability before anything else, Miszei made the mistake of alienating the opposition.
He is accused of having c
onstantly ignored the negative signals of Voronin’s
authoritarianism an
d having behaved as if he were convinced that one cannot
govern without the PCRM. During our research visit in Chişinău we were amazed
by the lack of trust and by the frustration manifested by the opposition and by the
anti-Voronin journalists and activists against Kalman Miszei. “He was the loyal man
of the PCRM”, “We see him as a character defending Russia’s interest here” – just
a couple of the characterisations related to him expressed during the interviews
from Chişinău. Another accusation is that after the political deadlock from April he
tried to convince the opposition parties to give the PCRM “the golden vote” which
would have led to the election of a new President from among the communists,
therefore ensuring stability. Although this is of�cially denied, it is obvious that the
EU representative got too involved in a moment when the PCRM had the political
initiative and that he said different things to different interlocutors. Besides, this is
also the impression of the Commission staff (with which his of�ce has a relation
of amicable competition and a dif�cult communication) both from Chişinău and
from Brussels.
Other analysis also criticised his reaction after the riots from April
when he is
said to have tried to temper the critics of the EU countries’ ambassadors against
the regime. The EU Representation in Chişinău is showing a de�cit in very sensitive
moments. The new head of the Commission Delegation will take of�ce only in
November. Kalman Miszei is a rather controversial �gure and this when the political
crisis is not over and the economic shock is yet to come.
The current priority is the negotiation of an agreement between the EU and
Moldova. As already shown, the cancellation of the visas imposed to Romanians is
now a prerequisite for starting the negotiations so any government formed will have
to take this step. At this point the new agreement is expected to:
Increase the �nancial assistance of the EU for Moldova,
Contain a series of concrete conditions related to implementation,
Offer Moldova a European integration perspective in the logic of the newly
launched Eastern Partnership by undertaking the necessary reforms. We shall analyse
in detail each of the three points.
As far as �nancial assistance is conc
erned, the EU is by far Moldova’s most
important external donor. The annual amounts given by the EU exceed 50 million
euro in different bilateral and regional programs. Besides this, Moldova is a receiver
Balazs Jarabik, „Moldova between Elections: Europe or Isolation?”, FRIDE Policy Brief No. 16, July 2009
of development assistance from the Member States, the most active being Sweden,
the United Kingdom, Denmark (for now, Romania is a minor donor of development
funds to Moldova, with amounts of 800.000 euros per year). In total, we estimate
that the European money going to Moldova (EU + Member States) reach the
�gure of about 90 million annually. And this amount will grow signi�cantly in the
future. The estimations made by the European of�cials show that the direct funds
allocated by the Union will increase substantially, getting close to 72 – 75 million
Euros annually from 2009 (this does not include the money allocated by the Member
States, which are very likely to increase following this year’s problems). From 2008,
the EU started to mak
e direct budgetary allocations which differentiate it from the
other international donors. It is not a little thing to receive money from abroad
directly into your budget not as a loan, but as a donation, especially for a poor state
like Moldova. For now, the EU’s budget payments were destined to social aids and
investments for the installation of running water in villages. From 2009, a macro-
stabilisation �nancial aid will be added and the European Commission will be an
active player in any emergency �nancial package of the IMF and of the World
Bank. Even though it does not have a solid political pro�le and it always seems
to be the weaker partner in the geostrategic game with Russia, the EU remains an
essential donor for Moldova. Comparing the money that the EU is already paying
Moldova for concrete projects and under clear terms with the illusory Russian loan
promised to Vladimir Voronin in the electoral campaign, without clear amounts and
terms, one can see the difference in size between a functional system like the EU
and a system based on strategic bets. In the long run, the European Union will win
Moldova over.
The EU should learn from the enforcement of the former Action Plan
with Moldova and move on to conditions related to the implementation of the
agreed-upon reforms. The overactive imagination of making legislative changes
will not replace the European integration anymore. The new conditions must be
accompanied by clear bene�ts for Moldova
. Unfortunately, Moldova does not have
a clear integration perspective; therefore the EU attraction in Moldova cannot be
compared to the situation Romania found itself in before 2007. However, the EU
will have to leave this possibility open and undertake clear commitments for this
stage: assistance funds, extension of the commercial facilities enjoyed by Moldova
through the old agreement for the economic integration into the EU – Moldova in
a Deep and Comprehensive
Free Trade Area, a clear perspective of cancelling the
visas for the Moldovan citizens entering the EU.
The Eastern Partnership (EaP) has both advantages and disadvantages for
Moldova. EaP is a collaboration platform between the EU and the former USSR
Victor Chirilă, “R. Moldova riscă să devină o `misiune imposibilă` pentru Uniunea Europeană”, Unimedia, 5
August 2009
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
states with European values: Uk
raine, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Belarus and
Moldova. The relations between the EU and these states would be stated through
association agreements. However, unlike the association agreements set with the
Western Balkan countries (Serbia, Albania), the EaP agreements do not make
any explicit reference to the perspective of joining the EU; nevertheless, they do
recognise these countries’ European aspirations. In a generous interpretation, this
should be corroborated with the EU Treaties which recognise the right of each
European country which meets certain terms to join the Union; hence EaP is an
implicit promise for the future. The big danger for Moldova is that EaP could create
a new block of countries which could join the EU (or not) as a group of states.
This possibility is denied by the common declaration signed by the EU and the
partner countries at the Eastern Partnership Summit from Prague – May 7th which
says that “The partnership shall be governed by the principles of differentiation
and conditionality.” Therefore, at this point the principle according to which each
state shall get closer to the EU depending on its own merits, regardless of the
performances of others is preferable. Besides, the Moldovan diplomacy insisted on
this principle when asked its opinion on the EaP, before being launched
. Important
EU states such as Germany and the Netherlands reject any “group-based” approach
in EU’s external relations, considering that the “group accessions” from 2004 and
2007 had the perverse effect of hiding the lack of preparation of some candidate
states behind other countries’ merits. Moldova and also Romania, as an EU Member
State interested in Moldova’s accession will have to insist that the differentiation
principle has priority within the EaP; otherwise it will risk remaining dependent of
the evolution of countries which are disadvantaged by the internal politics (Belarus)
or by geography (Armenia). In conclusion, EaP represents for Moldova the chance
to climb a higher step in the relations with the EU but they must avoid the danger of
long-term association with the EaP countries as a common destiny group.
The role of Romania as a EU Member State
Romania was put in a dif�cult posture after the events from April. Traditionally,
the Romanian diplomacy led a policy which supported Moldova’s integration into the
EU in spite of the fact that the of�cial relations between the two states had grown cold.
Besides, Romania is the only EU Member State with a clear interest in Moldova and
the occurrence of references to Moldova in the conclusions of different European
Council reunions was due exclusively to the Romanian diplomacy. However, this
traditional policy became dif�cult to apply and non-credible when Chişinău expelled
the Romanian ambassador and accused Bucharest of having orchestrated a coup
Victor Chirilă, “Parteneriatul Estic – o posibilă etapă de tranziţie/pregătire spre aderarea la UE”, 11 December
2008, The External Affairs Association
d’état. This was followed by a period of confusion for the Romanian diplomacy but
in the mean time the Presidency and the Minister of External Affairs took a political
decision to give Moldova conditioned support. Besides, the good result obtained by
the opposition on July 29th offers a chance to warm up the bilateral relations. The
European Union showed solidarity with Romania in front of the exaggerations of
the Chişinău government; both the European Parliament and the Member States
�rmly rejected the a
ccusations brought against Romania and the introduction of
visas for the Romanian citizens. Less appreciated was the announcement made by
President Băsescu about granting Romanian citizenship to the descendants of those
who had such citizenship before the invasion of Bessarabia by the USSR. It was not
the granting of the citizenship in itself that caused problems (Poland had done it for
the former Pole citizens from Ukraine and Belarus); what intrigued the Europeans
was:
The lack of consultations before making this announcement (since
Romanian citizenship also means European citizenship they would have liked
The lack of technical details (Romania did not announce exactly how
many people will receive citizenship would be granted, in what time period
etc.). The irony is that the granting of such citizenship was blocked by the
incapacity of the Romanian bureaucracy to take the applications submitted
Moreover, the moment of this announcement was considered inappropriate,
since Russia had just granted mass citizenship for people from Abkhazia and Ossetia
a couple of months before. Although the two situations are incompatible, the idea
to grant citizenship on historical grounds was not quite popular in Europe at that
moment. A delicate issue found on the common agenda is the signing of the treaties
between the two countries (the basic treaty and the treaty related to small border
traf�c). Vladimir Voronin conditioned the signing of the treaty related to traf�c to
the signing of the �rst treaty, although the liberalization of the border trade would
have brought more advantages to Moldova than to Romania. In his turn, President
Băsescu declared that Romania recognises de jure and de facto the border with
the former USSR and a new treaty is unnecessary. A change in the power from
Chişinău might break the negotiations deadlock and the government in Bucharest
could show more �exibility towards the issue of the common treaty which would
bring no practical change, but would calm the fears of the non-communist parties
from Chişinău which always have to defend themselves against the accusations that
they would wish an union with Romania.
At European level, Romania is cons
lidating its statute of an EU Member State
interested in Moldova and with an expertise in the area. As an independent expert
from Brussels has stated, in an interview for this report “if Romania does not put
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
Moldova on the EU agenda, no one else has any interest or the expertise to do
it.” Spain is �ltering the EU relation with Latin America, France is doing the same
thing with Northern Africa and Poland is trying this in its relation with Belarus and
Ukraine; most likely that Romania will take a similar position in the EU – Moldova
relationship. However, to have credibility within the EU on this mater, Romania
should look for a partnership with other Member States who have interest in the
matter. During his visit to Chişinău before the elections, the Pole Minister of
External Affairs declared that his country would be “Moldova’s representative in
the EU forums” if elections went well. This may be the beginning of a Romanian-
Polish partnership for Moldova.
The Mass-Media Environment:
Stop and Rewind
Ioana Avădani
The Moldov
an media environment is crossed by two very strong and visible separation
lines: a
linguistic one (Romanian speaking population / Russian speaking population) and
a political one (the pro-communist line / the anti-communist line). Often, these two lines are
overlapped and in the perception of an observer outside Moldova, this overlapping is done
automatically, erroneously and without any nuances. The political tension of the country is
strongly re�ected in the agenda of the media, putting the issues related to professionalism
in the second plan. The state is an important actor in the Moldovan mass-media and
the politicians (regardless of the political arena they come from) do not hesitate to use
administrative mechanisms to intervene in the media sector – both in the editorial and in
the economic sections. The economic levers are often used to in�uence the editorial contents,
which raises big question marks related to the real freedom of the Moldovan press (beyond
the legal framework regulating it). Once again, these practices move the intervention priorities
towards the press freedom issue, leaving the matter of the journalists’ professionalism in the
second plan. Following these in�uences, the mass-media is somehow disconnected from its
public, being used as an instrument of political in�uence rather than as a means of correct,
honest, comprehensive information of the public. The international community stopped
its assistance efforts at the surface elements and traditional forms. Often, for the sake of
preserving functional relations with the authorities, the international community has made
the “pragmatic” choice to ignore the issues signalled by the activists related to the freedom
of the press, thus establishing double appreciation standards. No doubt, the press from
the Republic of Moldova has the energetic resources and the experience needed to evolve
towards normalisation and later on towards performance. The new technologies and the
development of alternative forms of press based on these, open a promising perspective to
reconnect with the public and to regain its trust. In the context of a change of the political
paradigm and provided the informal practices change, the Moldovan press �nds itself facing
a new beginning which could allow its development based on the fundamental criteria of any
healthy media industry: respect of the public interest and economic pro�ta
bility.
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
Mass-media in Moldova: a lot of politics, little public
interest
It is s
aid that the press cannot be better than the society it operates in and which
it re�ects. This is perfectly true for the media environment from the Republic of
Moldova whi
ch re�ects in almost grotesque details, through exacerbation, the
tendencies, th
e troubles and the dysfunctions of the Moldovan society. Just like the
Moldovan society itself, the media from the Republic of Moldova is crossed by two
major rifts: the
linguistic
one and the
one. These demarcation lines are
so deep and they trigger such speci�c behaviours that they profoundly polarise the
society and therefore the mass-media from the Republic of Moldova.
Along the linguistic rift we �nd the “Romanian-speaking” group and the “Russian-
speaking” group. There is “Romanian-language” press (or Moldovan language press,
according to the of�cial name of the language which is also a matter with political
determination) and “Russian language” press. The Russian-speaking population is
usually erroneously assimilated with the “Russians”. In reality, the Russian-speaking
population is much more diverse and more nuanced in its constitution. According to
the of�cial data
, Moldovans represent 75.8% of the total population. Next come
the Ukrainians (8.4%), the Russians (5.9%), the Gagauz (4.4%), the Romanians
(2.2%), the Bulgarians (1.9%) and other nationalities (representing about 1% of the
total number of the country’s population). 0.4% of the inhabitants did not have
their nationality registered. The same source reveals that out of the total number of
inhabitants, “58.8% usually speak Moldovan, 16.4% speak Romanian, 16.0% Russian,
3.8% Ukrainian, 3.1% Gagauzian and 1.1% Bulgarian.” A percentage of 0.8% of the
population either speaks another language or did not indicate the language they
usually speak in. Moreover, “each second Ukrainian, each third Bulgarian and each
fourth Gagauz usually speak Russian. The Moldovans who
usually
speak Russian
make up 5% of the total” shows the quoted document.
The data of this census highlight the current communication customs which led
to the conclusion that the state language is dominant. However, for any visitor of
the Republic of Moldova it rapidly becomes obvious that Russian is frequently used
for interpersonal communications and current social interactions.
Another aspect which the census data cannot reveal is related to the accessibility
of the Latin script among the population. The questions of the census referred
to the “spoken language”, forgetting about the issues raised by the passing to the
Latin script. In the Soviet period, the “Moldovan language” designated a product of
ideological origins which combined the Romani
an language transposed into Cyrillic
The results of the population census from 2004, The National Statistics Bureau, available at http://www.
statistica.md/newsview.php?l ro&idc 168&id 2358
characters. “The Moldovan language” was studied in school as a secondary language,
the of�cial languag
e of communication in the republic being Russian. This is why
a part of the population from the Republic of Moldova passed to the Latin script
“on the go” – this is the young, active and mostly urban population. For the rest,
the Latin script is virtually inaccessible. According to the data of the National
Statistics Bureau, the Republic of Moldova has a predominantly rural population
(58.6% of the population lives in the rural environment). The extrapolation of the
data concerning the population’s age structure reveals that the population under
35 (those who were educated to use the Latin script as the of�cial script during the
school years) amounts to 53.5%. Without claiming to be rigorous, these data still
suggest the dimension of the demographic group who is “illiterate in the Latin
In essence, the language matter should �rst of all be a matter of accessibility to
information. A pragmatic approach of the circulation of the information would
suggest the maximization of the audience by providing the same contents in
both languages. However, the linguistic matter is so intensely politicised that the
pragmatic approach is rejected with emotional arguments. When suggested to insert
a Russian lea�et in his Romanian language newspaper, the manager of a publication
which is renowned for its pro-Romanian approach replied that this would be seen
by his public as an “act of treason”. Placing itself �rmly on the linguistic barricades,
the overwhelming majority of the Romanian language press deliberately limits
its penetration of the public, refrains itself from accessing categories of public
which were not approached yet and therefore limits its perspectives of economic
development. With a more pragmatic approach, the Russian language press does
not impose such restrictions on it and does deliver some contents into Romanian,
as well.
Just as important and in�exible is the political division line. The political
pluralism and the diversity of opinions are the premises of a solid democracy and
the confrontation of ideas – a valuable element for solving the society’s problems.
Nevertheless, the extreme polarization registered on the Moldovan political scene
paradoxically leads to the very disappearance of the dialogue and of the necessary
confrontation of ideas. This time, the political division does not follow the great
ideological families and the doctrine differences but it is brutally and radically reduced
to the positioning in relation to the communists. The long period of communist
political dominance during the eight years of successive governments has radicalised
the political thinking, the mass-media and the society reducing the options to pro-
communist or anti-communist positions. Not even the distinction between “pro-
governmental” versus “anti-governmental” is functional anymore, because of the
penetration of all governmental structures with elements which are close to the
Party of Communists from the Republic of Moldova (PCRM). The mass-media
fully re�ects this polarisatio
n as the editorial contents is as radicalised as the political
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
discourse. This aspect was also emphasized by the dramatic electoral context of
the year 20
09 with the two parliamentary elections and the riots which followed the
The two rifts – the linguistic and the political one – overlapped almost
automatically within the context of the year 2009, giving birth to an unbalanced
political and media offer to the detriment of fair information of the Moldovan
public. Of the parties which were active in the electoral confrontations from April
and July 2009, only PCRM had a political offer addressed both to the Romanian-
speaking voters and to Russian-speaking voters. The rest of the parties remained
in the “Romanian-speaking” space, almost automatically attributing to the Russian-
speaking population pro-Moscow and communist sympathies and therefore anti-
Moldovan feelings. The phenomenon was also underlined by the Moldovan analysts.
Thus, Arcadie Barbăroşie, the executive manager of the Public Policies Institute,
quoted by Moldova.org
shows that in the two electoral campaigns the communists
fought “for each vote” targeting each possible segment of the electorate, including
the national minorities. “They send messages to the ethnic minorities, trying to
convince this segment of the electorate to support them in the elections. But there
is another aspect of the problem which I don’t �nd normal – the fact that the
opposition parties do not target this segment” concluded Barbăroşie. Only a couple
of weeks before the elections from July 29th 2009 did the Liberal Democrat Party
of Moldova (LDPM) add Dumitru Ciubaşenko to their list, the chief editor of the
Russian language publication Moldavskie Vedomosti, an anti-communist newspaper,
in a last minute gesture aimed at winning over the Russian-speaking anti-communist
electorate.
“It is wrong to think that all the Russian-speaking People are crypto-communists.
The Russian intellectuality is not part of the system”, declared Petru Macovei,
manager of the Independent Press Association (IPA) interviewed for this report
He reminded us of other Russian speaking environments, such as the local
newspaper Spros i Predlojenie from the Bălţi district, the TV 7 TV station, which
re-broadcasts the programs of the NTV Russian TV station with local insertions
mainly in Romanian or the online publication ava.md which had balanced positions
in the campaigns.
Nevertheless, Vasile Botnaru, the manager of the Free Europe of�ce in Chişinău
sees the situation less black-and-white. „Perception creates reality, to a certain extent”,
he declared in an interview for this report
. Left without alternative information,
the Russian-speaking public receives info
rmation only from a certain area of the
Moldova.org is a portal administered by The Moldova Foundation from the United States together with IDIS
Viitorul from the Republic of Moldova. Article available at http://politicom.moldova.org/news/comunitii-singurii-
avocai-ai-minoritile-etnice-202510-rom.html
Interview with Petru Macovei, Chişinău, August 2009
Vasile Botnaru, Chişinău, August 2009.
political spectrum and therefore they will form their electoral opinions according
to the latter’s message. Thus, a hesitating Russian-speaking voter is more likely to
vote with the communists than with the opposition parties whose political offer is
not familiar to him. “The model is that of Saint-Exupéry’s snake which takes the
shame of the object it swallows” adds Igor Munteanu, the executive manager of the
Institute for Democracy and Social Initiatives IDIS Viitorul.
Regardless of the language, the electoral campaigns of 2009 attracted attention
through a few de�ning features: strong editorial unbalance, marked political bias,
emphasized violence of the political discourse, an active involvement of the state in
the contents and the economy of the mass information means.
The main source of information of the public from the Republic of Moldova
is the television. Therefore, the politicians directed their attention towards this
environment which suffered the most signi�cant in�uences. The Centre for
Independent Journalism from Chişinău monitored the campaign for the elections
from June led by the main national and quasi-national television stations within
a project of the Coalition for Free and Fair Elections – Coalition 2009. Week
after week, the monitoring reports revealed that most of the monitored stations –
Moldova 1 and Radio Moldova, Prime TV, NIT, EU TV “continued to accept serious
deviations from the ethic and deontological principles, sometimes breaching the
Broadcasting Code and the Regulation on the re�ection of the electoral campaign,
approved by the Central Electoral Commission”
. The breaches noti�ed by the CIJ
concern the presentation of mainly positive news about the governing party and the
members of the government while the news about the opposition candidates and
parties either presented negative aspects or were completely absent. The TV stations
used “techniques which allowed them to overexpose one party, while keeping the
appearance of pluralism (they took an information from a press conference of
the opposition and the attacked party was invited to express its points of view in
a time frame which exceeded the assumed accusation and through the voices of
several persons). Accounts from the press conferences of the opposition talked less
about the topics covered and focused more on ridiculing the ideas presented, the
individuals present or the current circumstances. Usually, the opposition parties did
not bene�t from the right of reply when the PCRM launched accusations against
them. Moreover, accounts from the events organised by the power were better placed
in the economy of the news programs than those of the opposition. The electoral
campaign ended with a two minutes appeal of President Voronin who put a negative
label on his opponents and called the Moldovans to vote for the communists.
A distinctive element of t
he electoral campaign from July (compared to the
one for the elections from Apri
l) was the deterioration of the quality of the public
discourse, an increase of aggressiveness and of violence of language which started
The monitoring of the Centre for Independent Journalism, available at http://www.ijc.md/index.
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
reaching empha
sis of
hate speech
. According to Petru Macovei, this escalation has
its roots in the vir
campaign of all parties, be it governing or opposition party,
before the elections from April and which went a step further in the July campaign.
The exchange of political ideas, the critics against the act of governing and the
alternative solutions were replaced with personal attacks, propaganda, serious
accusations formulated in a rhetoric which is speci�c to the “political battle” of the
cold war (espionage, high treason, “the yellow hydra” – reference to the Liberal Party,
“criminal”, “anti-state element” etc.). The violent language also targeted anti-Semitic
elements (Romanians were likened to “Jews”) and homophobic (the politicians were
accused of having behaved “like in an Armenian bath”)
One of the main lines of attack of the communists, re�ected as such by the press
supporting them was the anti-Romanian position and the identi�cation of Romania
as a root of all evils and main bene�ciary of any victory of the anti-communist
opposition from Chişinău. An eloquent example is the movie
“Attack on Moldova”
produced and broadcasted (in Russian) by several televisions; there, the opposition
(particularly Dorin Chirtoacă, the liberal mayor of Chişinău) is accused of “planning
the post-elections riots, of attempting to erase the border over the Prut and to unite
with Romania”
. The accusations are brought on the basis of the apparently legal
interception of a telephone conversation by the Intelligence and Security Service
(ISS) during a criminal prosecution procedure against Chirtoacă. The movie shows
President Vladimir Voronin, the general prosecutor of Moldova and the ISS chief,
Artur Reşetnicov.
Similarly,
Moldova Suverana,
a newspaper which in spite of its denationalization in
2004 remained a speaking trumpet of the government, wrote in its edition from July
22nd 2009, commenting on the visit to Bucharest of a delegation of the Moldovan
civil society:
“The meeting of the Moldovans with the Romanian of�cials took
place before the distribution of the Romanian state budget; this leads us
to believe that they did not come back to Moldova with empty pockets.
Of
course the main purpose of the visit is related to Băsescu’s personal battle to bring
to the Moldovan government a political group obedient to him”
. There was no
discussion about the state budget at that time in Romania.
In its turn, the pro-opposition pre
ss retorted to very low criticism. Thus,
Jurnalul de
a newspaper with a rather bala
nced attitude, wrote on July 20th: “
Voronin is certain that Mar
ian Lupu will not become president. “Marian
Lupu will not become president! Many want, but not all can! Women know
better, don’t they?” said Voronin at a meeting with the voters from the village
According to the monitoring reports of the Centre for Independent Journalism, Chişinău.
Available at http://www.youtube.com/watch?v ngCLiWjW2b4
According to Cotidianul, Bucharest, 9 June 2009, available at http://www.cotidianul.ro/voronin_superstar_in_
atac_asupra_moldovei-87566.html
70
http://www.moldova-suverana.md/arh.php?subaction showfull&id 1248278408&archive 1248364571&sta
rt_from &ucat 7&
of Pleseni, in
the district of Cantemir, writes Unimedia.
However, we take the
liberty not to agree with the president in of�ce. He must have been sunstroke to say
such a thing. For how could the women in Pleseni know what Marian Lupu can and
cannot do? Besides, spoken at �rst person, Voronin’s idea “many want, but not all
can” soun
ds different: “I often want, but not always can”, which is a totally different
thing. The secrets of the (mother) tongue, as Monica Lewinski would say…”
If one made a rapid scan of the written press of the Republic of Moldova during
the electoral campaign one could easily notice the stylistic difference between the news
– which are often insipid and the materials of opinion which are virulent, “colourful”
and thus more attractive to the loyal readers of the publications in question. This
difference of “editorial tension” led to a second level of electoral manipulation as
the public was mostly exposed to strong, negative and deeply immoral messages.
These features were characteristic both for the central and for the local press. Thus,
according to IPA, the local press, especially the one supported by the authorities,
tended to take the political colour of the group which dominated that district. The
same method was used by some independent publications which openly declared
their political sympathies. In a press dominated by pro-communist in�uences, the
pro-opposition voices had the role of balancing the information. Nevertheless,
taken individually, the local publications in question did not ful�l their impartiality
obligations. The IPA manager, Petru Macovei, declared that the organisation will
debate the cases of some local independent newspapers which during the electoral
campaign violated the principles of equidistance and editorial balance.
But maybe the most dramatic is the case of the public media, the TV station
Moldova 1 and Radio Moldova. According to the CIJ monitoring reports, the two
public TV stations who are obliged to provide correct information and to promote the
political pluralism complied with the principles of equitable, balanced and impartial
re�ection of the parliamentary elections “on a selective basis”. The Moldovan public
media are criticized for their obvious obedience towards the structures of power and
for breaching the deontological principles of equidistance, balance and objectivism.
Thus, PCRM bene�ted from quantitative overexposure and intense positive image.
For instance, only in the last week of the electoral campaign, the Mesager program,
the main news program of the station broadcasted 27 materials favouring PCRM
and the central public authorities and 4 having a neutral character. During the same
reference period, “other parties had a more modest presence in the news bulletins
from Moldova 1 and the reporters showed more impartiality and critical spirit
when they spok
e about their activities” states the report. In the reference period,
the opposition parties (LP, LDPM, OMA, DPM, SDP and the “Green Alliance”
Ecologist Party) were the protagonists of 21 materials with a neutral content and 10
gative character
The monitoring of the mass-media during the electoral campaign for the early parliamentary elections from 29
July 2009, Report no. 5. 20 – 28 July 2009, available at http://www.ijc.md/Publicatii/monitorizare/monitorizare_
raport_anticipate_5.pdf
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
an attempt to save the appearances of a fair electoral campaign, President
Vladimir Voronin, who is also the leader of the PCRM, asked the public TV stations
not to give
accounts of his activity and of the activity of the high government
of�cials who were running for the elections (after the example of the former
Russian President Vladimir Putin). Apparently, the Moldova 1 TV station took into
account the President’s request. Nevertheless, the news abounded in stories from
special events which were clearly favouring the government and the governing party.
The quoted report mentions that: “In that period (July 20th – 28th), Moldova 1
broadcasted 25 materials with indirect electoral character. The subject of these
materials were the activities of the Government (the payment of social bene�ts,
discussions about the Russian and Chinese loan, compensations for the victims of
political repressions, inauguration of the cereal terminal from Giurgiulesti etc.) but
also actions such as asphalting portions of road, commissioning of an aqueduct and
repairing a community arts centre. It is worth mentioning the series of materials
about the opening – after renovation – of some family doctors centres from
different towns about which Moldova 1 made �ve different stories. In all materials
it was mentioned several times that the money was allocated by the government and
only in one material it is said that “the government distributed medical instruments
that had been purchased with the help of the European Union”
According to Corina Cepoi, headmaster of the School of Advanced Journalism
Studies coordinated by the CIJ, on several occasions during the electoral campaigns
the Moldova 1 TV station showed proof of its professional capacity, by making
balanced and equidistant news. Such a situation reveals the fact that it is not the
professional capacity the major de�ciency of the public TV station, but the political
control which prevents the journalists from practising their profession honestly,
according to their own professional standards.
The failure of the public TV station to give a fair and impartial account of electoral
campaigns comes at the end of many years of support given by the international
community, assistance programs and trustworthy investments in the capacity of the
“state” TV station to reform itself into a public TV station. This failure was explicitly
recognised after the elections from April 5th also by Marianne Mikko, former co-
President of the EU – Republic of Moldova Cooperation Committee. Marianne
Mikko declared in a press conference: “The �ght for the freedom of speech at the
Moldova 1 public TV station is, in my opinion, a lost battle. Therefore I believe that
the necessary reform should start
as soon as possible because during the �ve years in
which I have been monitoring the evol
utions from the Republic of Moldova I have
not noticed any progress in this direction”
According to http://www.actualpress.md/index.php?option com_content&view article&id 351:marianne-
mikko-moldova-1-a-pierdut-lupta-pentru-libertatea-de-exprimare&catid 45:politic&Itemid 70
The state – player and referee
If we analyse the legislation of the Republic of Moldova it is hard to understand
how this abuses and editorial unbalances occurred. The Republic of Moldova not
only has a modern legislation, close to the democratic standards, but it also has
presumably autonomous institutions called to ensure both compliance with the law
and sanctioning of any possible irregularities.
One of these institutions whose purpose is to safeguard the public interest
as “referee” of the electoral “match” is the Broadcasting Coordinating
Council (BCC)
The abuses noti�ed by the press monitoring organizations,
the human rights organizations or by those who had an interest in the correct
development of the election process (and of the campaign) were not few in number
and it was expected they would put some pressure on the BCC, determining it to
take �rm reactions. Nevertheless, during the entire electoral campaign BCC issued
only two press releases. On July 13th, BCC issues a press release through which it
“recommends the broadcasters to ensure impartiality and balance and to favour the
free forming of opinions by presenting the main points of view of the opponents;
also, in the case of subjects discussing con�ict situations, they should comply with
the multiple sources information principles, according to the provisions of article
7 of the Broadcasting Code”
. The press release underlines that “it is extremely
important for the broadcasting institutions not to allow interferences from the
public authorities, the electoral opponents or any other individuals from outside the
broadcasting institution into their contents and into the form of the programs
and asks them to give equal antenna times to all electoral candidates, as per the legal
requirements. Three days later, on July 16th, as an answer to “signals from several
consumers according to whom, the programs of certain local broadcasters falling
under the jurisdiction of the Republic of Moldova broadcast electoral shows which
are not in accordance with their broadcasting schedules and approved Internal
Regulations”
, BCC makes another press release, through which “it reiterates the
need for the broadcasters falling under the jurisdiction of the Republic of Moldova to
comply with the provisions of the Broadcasting Code, the terms of the broadcasting
licences and the rebroadcasting licences, the broadcasting schedules and the channel
lists approved by the BCC”
. These press releases occur – as sole and weak reactions
– after the letter addressed by the Coalition for Free and Fair Elections – “Coalition
2009” who was asking the BCC to show the monitoring results, the conclusions and
any measures taken by the BCC in relation to the broadcasting of the documentary
http://www.cca.md
BCC press release from 13 July 2009, http://www.cca.md/sites/default/�les/com_presa_13_07_2009.pdf
BCC press release fro16 July 2009, available at http://www.cca.md/sites/default/�les/com_presa_16_07_2009.
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
“Attack on Moldova” by several TV stations (NIT, N4, Prime, EuTV, Moldova 1) in
the period June 5th – 15th 2009
If BCC attracted attention through the “gentleness of the admonitions” and
its sheer passivity,
other state institutions did so through their opaqueness and lack
of appetence in the implementation of the law concerning access to information.
The Independent Press Association asked the Moldovan Post Of�ce for its annual
balance sheet, to check the statements of its manager, according to whom the Post
Of�ce “had done acts of charity” amounting to one million lei. The Moldovan Post
refused to provide this information, declaring that they do not have a “commercial”
character. Its refusal determined the IPA to attack the institution in court and
the Supreme Court of Justice passed a judgment to its favour. A similar process
is currently pending between the IPA and the Moldovan Railways concerning the
amounts marked into the budget as “investments in railway stations”. Another
example of lack of transparency is given by the Taxes Inspectorate who refused to
put at the disposal of IPA information concerning the candidates with debts to the
state. The Taxes Inspectorate refused to provide such information motivating that
“arrears to the payment of the taxes are not crimes”. The Court of Appeal which
examined the case passed a judgment to the favour of IPA. “We won the trial, but
we still didn’t receive the information” declared Petru Macovei, manager of IPA, in
an interview for this report.
Similarly, the Chamber of Records withdrew the right granted to journalists to
access information concerning various companies without paying the necessary fee
after only two weeks. The privilege was kept for IPA only until June 2009 when the
newspapers from the association published an investigation showing the con�ict
of interests in which the minister of constructions, Vladimir Baldovici, found
himself after the construction company where he held the majority shares package
won the public tender for the reconstruction of the Parliament of the Republic of
Moldova. The investigation was based on information got from the data provided
by the Chamber of Records. Free access to these data was later resumed, following
negotiations between the Chamber and IPA.
There were, however, more aggressive forms of using the state administrative
levers to intimidate the opponents. Thus, a number of journalists renowned for
their critical tone against the authorities among which Vasile Botnaru, manager of
Free Europe Chişinău, Rodica Mahu, chief editor of
Jurnal de Chişinău,
Oleg Brega,
reporter at Jurnal TV and Alexandru Vakulovski, chief editor of the magazine
Stare
de Urgenţă
were invited at
the beginning of August at the military prosecutor’s of�ce
of the municipality of Chişinău for “discussions” about the violent events from
April 7th. In the opinion of Vasile Botnaru, these invitations have the purpose of
“intimidation” and there are numerous precedents when hearings which started with
The text of the letter may be found at http://www.alegeliber.md/�les/declaratii/Adresare_catre_CCA.pdf
listening to individuals as “witness” ended by turning them into “accused”. “I have
experience, I have a strong organisation supporting me, I have lawyers, I am not
scared, and they may call me as often as they wish. But for younger journalists, for
those who are dependant upon the state’s goodwill such an interrogatory may be
very traumatising” declared Vasile Botnaru, interviewed for this report.
A similar tactic was also applied in the so-called “File of the forum users”. At the
end of May 2008, the prosecutor’s of�ce from Chişinău asked several providers of
online services – among which the
portal – for lists of the IPs from where
“anti-state” messages were posted on various forums. The
administrators
refused to disclose such data, motivating that they are not obliged to keep them for
longer than 24 hours. Later on, the prosecutor’s of�ce opened a criminal �le against
12 young people who had expressed their opposition to the close relation with
Russia and their preference for a union with Romania. The young people had been
identi�ed on the basis of the information provided by an internet provider. The
prosecutor’s of�ce had heard the 12 youngsters, searched their homes and ceased
their computers. The �les remained “pending” without any concrete solution and
without being closed. They were reactivated and the investigation resumed in June
2009. As they continued to refuse any cooperation and disclosure of the forum
users’ identity, Unimedia was threatened by MoldData – the company managing
the Moldovan domains – that they would “revoke their domain”. Investigations
are still ongoing and the young people in question may face imprisonment from
three to seven years. “Now they are out of danger. But there was a draft law which
would have regulated the preservation of the traf�c data, according to the European
Directive. If this was in force, we could not motivate that we do not have the data”
declared Tudor Darie, one of the four owners of the Unimedia.md portal.
There were also attacks against journalists; the “troublesome” reporters were
kicked out of the rooms where representatives of the government were holding
press conferences. Thus, on July 9th 2009, the prime-minister’s bodyguard forbade
a team of journalists from the TV-Prim TV station from the town of Glodeni to
take part in a meeting of the civil servants from the district with Zinaida Greceanîi.
Journalist Rodica Nimerenco was pushed by the bodyguards who threatened to
“use the gun” and the cameraman was prevented to �lm the prime-minister’s entry
into the meetings room. On July 12th, at Donduseni, journalists Igor Melnic and
Vladimir Thorik from the newspaper Moldavskie vedomosti were thrown out from
the Palace of Culture by the bodyguard of�cers of prime-minister Greceanîi and by
the local police during an electoral reunion of the PCRM
Around the elections from July, the Moldovan authorities resumed the anti-
democratic practices of preventing certain journalists to enter the territory of
the Republic of Moldova for reasons which were not mentioned in any legal or
According to the Declaration of the mass-media organisations in relation to the worsening of the press climate
in which the press operates, quoting information from Monitor Media, available at http://www.ijc.md/index.
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
administrative procedures. Thus, the special envoy of the Agerpress Agency from
Romania, Gabriel Apetri, who was supposed to give accounts of the electoral
campaign and the early parliamentary elections from July 29th was forbidden to
enter the Republic of Moldova; the pretext invoked was that he did not have a
medical certi�cation to state that he is not infected with HIV/AIDS even though,
according to the law, no such document is necessary for entrance into the Republic
of Moldova
Other types of interventions of the state administration are more “discreet” and
more dif�cult to prove. Such interventions concern conditioning the state publicity
on the positive presentation of the government actions or threatening not to renew
the broadcasting licence of the stations re-broadcasting Radio Free Europe.
Moreover, according to those interviewed, even the publicity offered by the
commercial companies is indirectly controlled politically. “Publicity is directed by
the communist government through pressures on the economic agents towards
information means which are loyal to the Power. The economic operators are afraid
to advertise in the media which “criticizes the government” because then they will
be confronted with problems: inspections from the tax and state authorities, forged
�les etc.” said Cornelia Cozonac from the Centre for Investigation Journalism from
Chişinău, in an interview for this report. The Centre for Independent Journalism
found itself in such a situation during the electoral campaign for the elections from
July; the Centre wished to carry out an awareness campaign for the issue of the
freedom of speech. “In the context of the World Day of Press Freedom, the Centre
for Independent Journalism wishes to give large publicity in the media to several
provisions of the Constitution of the Republic of Moldova, the Press Law and
also of the European Human Rights Convention related to the fundamental human
rights and freedoms. Although the targeted articles referred to the freedom of the
press and the non-acceptance of censorship in the mass-media (article 1 of the Press
Law), to a person’s right to information and to the obligation of the mass-media to
inform the public opinion correctly (article 34 of the Constitution of the Republic
of Moldova), to guaranteeing the freedom of opinion and of speech (article 32
of the Constitution of the Republic of Moldova, The European Human Rights
Convention) and do not have any political connotation, two advertising agencies
from Chişinău who hold a network of advertising panels on Stefan cel Mare si Sfant
Avenue refused to rent the requested boards to the CIJ; among the reasons invoked,
one was related to the political message which, in their opinion, would be conveyed
by the excerpts in question” shows the Declaration on some consequences of the
instauration of a climate of fear in the Republic of Moldova
. According to the
observations made by the CIJ, the advertising boards in question remained empty
Available at http://www.ijc.md/index.php?option com_content&task view&id 438
Another pressure lever used against the press is the �scal inspections at the
newspapers’ editorial of�ces which often end with penalties, sequestration of
accounts etc. The court actions are also used against the press; thus, the justice
becomes an instrument for putting “uncooperative” publications out of the market.
“if lawsuits related to access to information brought by journalists or editorial staffs
against the state structures for limiting access to public interest information last
one or two years, those started by the civil servants against the press last very little.
Accounts are sequestrated from the �rst hearings and thus the newspapers cannot
function anymore. Then there are also the enormous damages the courts order the
press to pay. It is enough to lose one trial and any newspaper goes bankrupt. There
were such cases in the last years” declared Cornelia Cozonac.
The intervention of the state in the mass-media sector has effects not only on the
market but also, in wider terms, on the journalistic community. In the Republic of
Moldova, the work of the investigation journalists became a risky job. For this reason,
many good journalists run from investigations and would rather work on project-
basis with the non-governmental organizations or for international institutions
where the money is also better. Others, after having gone through interminable trials,
retort to self-censorship” explains Cornelia Cozonac.
It is not only the mass-media that is targeted by these forms of pressure and
intimidation, but also the non-governmental organizations interested in the good
development of the elections. For instance, on April 28th, less than a month after
this year’s �rst parliamentary elections and the violent riots which followed, the
�scal authorities from Chişinău launched a campaign of �nancial inspections against
a number of 18 civic organisations which were part of the 2009 Coalition (among
which the Centre for Independent Journalism, The Public Policies Institute, The
IDIS Viitorul Institute, Amnesty International).
The international community – too little, too polite, too
friendly
The international community has been for a long time the strongest support –
sometimes even the only one – of the mass-media from the Republic of Moldova.
Through their assistance programs – professional, technical and �nancial – the
Western countries, especially those from the European Union and the United States
contributed to the consolidation of the independence of the Moldovan press. But
lately, the media activists from the Republic of Moldova, the journalists, seem
to be more and more frustrated with what Vasile Butnaru called “political short-
sightedness and lack of perspicacity”. They �rst accused the signi�cant political
trust given to Vladimir Voronin as head of state with apparent European aspirations.
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
“They tried to play by the democratic rules with a partner which does not respect
any rule. And they continued to behave the same even after there was blood, as
if it had never happened” declared Alexandru Can
tar, the manager of the Imedia
group, former manager of the BBC of�ce in Chişinău. Many of those interviewed
described their discouraging experiences related to the weak, “polite” reaction of the
representatives of the international community in front on the post-elections crisis.
Thus, Josette Durrieu, co-rapporteur of the Council of Europe for the Republic
of Moldova was declaring in September 2008: “I am happy to say that things have
started to change for the better in Moldova and this is visible. At the same time, I
am glad to see that you are also presenting the existing problems with reasonable
ambition and this was also noticed in Brussels”
. After the elections from April,
the same co-rapporteur was declaring in front of the Parliamentary Assembly of
the Council of Europe, in Strasbourg: “The legitimacy of the elections has been
con�rmed. Now there is a need for a dialogue between the parties, between the
government and the opposition. (…) Were the elections rigged? We are not certain.
If we look at the elections, one thing is sure: the opposition lost because they could
not organise themselves.” In the opinion of Corina Cepoi (CIJ) “such statements
are very harmful, because they may be taken out of context and used as propaganda
instruments.” Corina Cepoi also retold an episode in which while being presented
the situation of the Moldovan press and the important role played by Vladimir
Voronin in supporting certain media channels through informal ways which were still
making use of the state authority, during a Parliament reunion, the same European
co-rapporteur replied that in France, the press as well is dependant upon economic
groups and that one must not expect anything else from Moldova.
Similar frustration was raised by the visit of the General Secretary of the Council
of Europe, Terry Davis who arrived in Chişinău just one month before the elections
from April 5th. According to the of�cial information, the agenda of the discussions
between the CE of�cial and the Moldovan President contained issues related to the
independence of justice, the �ght against corruption, money laundering and the
�nancing of terrorism, press freedom, the development of civil society, the support
of the Rroma community and the organisation of free and fair elections. The trends
which mined the electoral campaign for the ballot from April were already visible,
they were on the of�cial agenda and they were not unknown to the General Secretary
of the CE. Despite all this, the visit had a strictly festive character. Terry Davis was
decorated by the same President to whom he had come to share the concerns of
As per Communicate.md, available at http://www.comunicate.md/index.php?task articles&action view&art
The Unimedia case: how the future could look like
The riots of the young people from Chişinău on April 7th led to street �ghts, the
arson of government buildings and violent repression on behalf of the authorities.
In a purely totalitarian re�ex, the communist government tried to limit press freedom
by suspending the communication channels it could control (the Internet connection
was cut, the mobile services functioned with interruptions) and making a series of
highly aggressive arrests on Moldovan or foreign journalists. In the circumstances of
such a “persecution” of the traditional means of communication, the information
about the events in Chişinău circulated through informal means which were luckily
unknown and uncontrolled by the government: the social networks, the Twitter
micro-blogging network and so on. “Access to these networks was blocked – Twitter,
Facebook, odnoklassniki were not accessible for over a week. We received them by
proxy, trained by our colleagues from other countries which face the same problem.
Unfortunately, the great majority of the Internet services providers complied with
the orders and blocked the IP address lists provided by the Intelligence and Security
Service” declared Corina Cepoi.
The events that took place in Chişinău in April proved the importance the new
technologies are gaining in ensuring the circulation of the information and how they
attach a new dimension to freedom of speech.
is a news portal which started at the initiative of four Moldovan
young people and became a reference in information about Moldova and a possible
success story.
started in 2007 as a
digest agency.
In time, it began to produce
its own contents, as well. Currently it provides text, video and live transmissions
(text and/or image). Starting from 250 unique visitors per day in 2007, Unimedia
now has web traf�c of 15-20,000 unique visitors per day. “When there are scandals
we go as high as 40,000 unique visitors per day” declared Tudor Darie, one of
the co-owners of the portal, in an interview for this report
. What distinguishes
Unimedia from the traditional environments is the entrepreneurial, constructive
spirit oriented to the inclusion of all market segments. Identifying the lack of a
suf�cient offer of equidistant information for the Russian-speaking public, the
owners of Unimedia launched a similar portal in Russian. “As far as mass-media is
concerned, Moldova has a dichotomist offer: either in Romanian or in Russian. The
public got used to this” added Darie. Respecting the socio-linguistic demarcation
lines, Unimedia launched a separate Russian portal, vesti.md which takes about 80%
of the Unimedia contents (translated); the rest consists of new contents, adapted to
the requirements and expectations of the Russian-speaking population. Moreover,
Unimedia also launched a site for the feminine public,
Lady Club,
which comes to
complete the main site whose public is mainly masculine.
Tudor Darie, Chişinău, August 2009
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
was not exempted from attempted pressures from the authorities, the
most visible being the prosecutor’s request to collaborate to the identi�cation of
the “anti-state” elements who are posting pro-Romanian messages on the Unimedia
forum. “We are not afraid of this. We decided to use each pressure to our advantage.
They call us to the prosecutor’s of�ce, we make a news out of it and increase our
traf�c; so, in the end, we have more to win than they do” declared Darie.
The pro�le of the Unimedia reader describes a young public (a quarter of the
visitors are between 15 and 24 years old and 35% between 25 and 40), mainly
masculine. The highest �ow of readers is in the morning – meaning that most of
our visitors access the website from the of�ce.
Unimedia shows mainly live stories, “on the spot” which satisfy the need
for immediate information speci�c to the Internet user. The technology used is
unsophisticated (mobile phones are used as cameras) thus responding to an
internationally recognised trend: internet users are willing to accept a worse image/
sound quality if this gives them real-time access to events of interest for them.
The Unimedia project is not just an entrepreneurial exercise of a couple of
young enthusiasts. The mobility, dynamism, number and quality of the public
made Unimedia attract the largest volume of election-related publicity of all online
publications. This allowed the company to build itself healthy economic basis and
even to make some pro�t.
According to Darie, online publications are the real future of the Moldovan press.
The Internet penetration rate is growing
. The Internet spares the editors from all
problems related to broadcasting, distribution to villages or licence-related pressures.
“The newspapers understood this as well and moved on to real-time updates, even
if the paper edition appears only a couple of times a week. Pro TV Chişinău did
the same thing. The online competition is thus increasing but we are glad because it
forces us to be inventive” concluded Darie.
At the beginning of 2009, in Chişinău and in Bălţi, the penetration rate of the broadband Internet access
services was of 30,8% and respectively 10,6% and in most of the districts this rate oscillated between 2,2 and
3,2%. The country average remains the lowest in Europe, at 4,9% for the �xed points Internet access services
and respectively 4,2% for broadband Internet access services according to the National Agency for Regulation in
Electronic Communications and the Technology of Information (ANRCETI) , see
Republic Of Moldova –
Democracy is Postponed
The respect for human rights remains a concern in Moldova, country which is somehow
at a crossroads blocked on the way between Europe and another one, which may lead to
isolation. Now maybe more than ever, Moldova must make a choice: it may become the
next Transnistria or Belarus or it may become a normal country of the European family.
The dramatic events from April 7th 2009 highlighted the problems which had been
signalled before, i.e. that there is a totalitarian regime in Chişinău who retorts to violence
when it feels its position threatened and for whom it is not important to allow its own
citizens to express their opinions freely and publicly.
In this context, it becomes pressing for the future authorities (Parliament, government,
President) resulted following the parliamentary elections to allow rapid and ef�cient
investigations on the cases of human rights violation and to punish the guilty ones. There is
also a need for educational and informational actions for the citizens and the civil servants
oriented towards the knowledge of their own rights and obligations so as to manage to stop
the cases of human rights violations.
Respecting the citizens’ fundamental rights and
freedoms
The Republic of Moldova remains most often a “terra incognita”, a land
unknown to the Europeans, and to most Romanians; attention is drawn to this
country especially at critic times, either for social troubles, economic crisis of
political elections.
Such a critical moment is doubtlessly the parliamentary elections from April
5th 2009, the violent events which followed but also the campaign before the early
elections organised on July 29th this year.
Taking the time interval surrounding those events as a time landmark, this report
wishes to analyse the main existing tendencies concerning the respect for human
rights in the Republic of Moldova.
Our conclusion is not optimistic at all: the regime from Chişinău does not succeed
at all in complying with most standards in the �eld of human rights protection,
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
although this is a growingly insistent request of the citizens of the republic or is, at
the same time, freely undertaken following the country’s adherence to the respective
international regulations.
Although during the last few years the Government of the Republic of Moldova
made efforts towards the respect of human rights – be it legislative, material or
even related to changing the administrative customs or the mentalities –remain yet
unsolved a series of major problems.
Among the main problems which continue to have a serious effect on the
functioning under normal democratic standards of the Moldovan state, we
the excessive in�uence of the politics in the act of justice;
the full non-compliance of the legislation sanctioning the freedom to
organise meetings;
The existence of numerous cases of abusive arrests or the unreasonable
motivation of the arrest cases;
The promotion of torture and maltreatment as acceptable methods of
hearing the arrested individuals or of collecting information be the secret
services;
The promotion of arbitrary or unmotivated court decisions;
The press’ lack of independence and the involvement of politics in the
broadcasting industry; there are also problems with the impartial coverage of
the political messages.
Problems related to the right of property;
Lack of protection for the refugees, the asylum applicants and the
emigrants;
Lack of respect for the economic and social rights of most of the
This list does not intend to be complete but only to highlight the main shortcomings
of the Moldovan state. In spite of the of�cial statements, of some efforts more or
less real, the Republic of Moldova remains an authoritarian state dominated by a
state-party which although did manage to ensure stability, order and to some extent
to stop the economic collapse, continues to be in debt to its own citizens when it
comes to the respect of the main rights and fundamental freedoms. At the same
time, there remains a huge gap between Moldova’s undertaken or declared intentions
ration and the realities on the ground.
The Republic of Moldova is a Member State of the Council of Europe (CE) since
1995 and ever since it made progresses in the respect, protection and promotion
of human rights. From its accession to the CE, Moldova rati�ed 62 of the 200
conventions of the Council of Europe.
In 2003 it adopted a new Criminal Procedure Code and a new Criminal Code
which brought the internal legislation of the Republic of Moldova to the standards of
the Council of Europe and in 2005 the Criminal Code was amended by introducing
a new article which makes special reference to the torture applied by individuals with
responsible positions in the state authorities, which is in agreement with the UN
Convention agai
nst tort
ure. In July 2006, Republic of Moldova rati�ed the optional
Protocol of the United Nations Convention against torture and cruel, inhuman or
degrading punishments or treatments.
On February 22nd 2005, the Republic of Moldova and the European Union
(EU) adopted the Moldova-EU Action Plan within the European Neighbourhood
Policy which sets a series of objectives aimed at getting the Republic of Moldova
closer to the standards of the Council of Europe, including the respect for human
Later on, the authorities in Chişinău adopted a National Actions Plan for human
rights, Moldova being one of the less than 20 countries in the world which adopted
such a plan. The plan covered the 2004 – 2008 period and set concrete objectives
in relation to the improvement of people’s detention conditions, the prevention of
torture and maltreatment. For this, they left from the premises that �rst of all they
need to regain the trust of the population in the Moldovan state: “The deformed
legal consciousness noticed in the last decade, the deeply rooted neglect for human
rights and freedoms and of the human being in general, the legal nihilism and the
lack of trust in the state conditioned the people’s feeling of insecurity, their lack of
trust in the state’s ability to protect their rights”
If we were to consider only the of�cial information, we may say that at least on
paper Republic of Moldova looks like a state which – although hardly come out of
the communist era – is making serious efforts to respect the fundamental rights and
freedoms of its own citizens. Only that these efforts were too seldom re�ected in
the concrete reality.”
To this end, the Country report of the USA Department of State on human rights
in 2008 shows that “Generally, the Government of Moldova does respect human
rights but at the same time the police forces use force against people in detention
and isolation and mass-media is intimidated and in�uenced by the authorities”.
The report also shows that the detention conditions from Moldova remain tough
and the police forces harassed and intimidated the political opposition. “There were
cases of legal corruption
in the police forces, arbitrary arrests of individuals by the
police and illegal searches.” Moreov
er, “the government tried to in�uence the mass-
media, intimidated the journalists, maintained some restrictions on the right to meet
freely and refused the of�cial registration of certain religious groups.”
Information taken from the Amnesty International report „Tortura şi maltratarea din partea poliţiei: „E doar
normal.”, October 2007
Quoted from The National Actions Plan in the �eld of human rights of the Republic of Moldova for the period
2004 – 2008, page 2.
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
The report also shows that in Moldova the social violence persists together with
the discrimination of women and children, the traf�c of women and girls for sexual
exploitation, the discrimination of the Rroma. Further on, religious minorities
encountered d
if�culties with registration. There were reports about the limitation of
the rights of employees and problems related to the work done by minor children.
In the Transnistrian region, human rights are not respected. The authorities
impose restrictions on the freedom to travel and prevent the Moldovan citizens from
exercising their right to vote at the elections from Moldova. Torture and arbitrary
arrests are still an issue and the detention conditions remain very tough in the region.
The Transnistrian authorities continue to harass the press and the opposition, limit
the right to free association and religion and discriminate the Romanian-speaking
The report states that out of the 3.47 million people (including 528.6 thousands
from the Transnistrian region), approximately 900 thousands citizens - of which
250 thousands from the Transnistrian region - are abroad. Moreover, the document
notes that although Moldova is a parliamentary republic, the three branches of power
(Parliament, Government and Justice) are very strongly in�uenced by President
Vladimir Voronin
In exchange, shortly after the publication of the report of the State Department
the vice-minister of Justice Nicolae Esanu tried to offer an explanation to the situation
reported. “Today the state does not have the capacity to ensure the implementation
of the laws because there are �nancial issues, there are even organisational issues and
there are competence issues. We have never declared that our capacity to implement
laws improved signi�cantly. In what concerns the respect for human rights we
depend greatly on the material conditions. And this will not improve this year or in
one or two years.” said Esanu, quoted by Radio Free Europe
The organisation Amnesty International also expressed a critical attitude, noticing
the “worsening of the situation in relation to the respect for human rights” in its
report on the situation from Moldova for the year 2008. The authors of the report
discover that in “Moldova they continue to report cases of torture and other forms
of maltreatment but the authors continue to remain unpunished; that in spite of all
efforts of the local an
d international organizations to raise awareness on the danger
of human beings traf�c, men, women and children continued to be traf�cked and the
development of the criminal investigations was hindered by the inadequate witness
protection conditions. The state continued to limit the freedom of speech”
The Courtry report of the USA State Department on human rights in Moldova for 2008, see http://www.state.
gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/eur/119093.htm
Statement of vice-minister of Justice, Nicolae Eşanu, mane on 29 May 2009, see http://www.europalibera.org/
content/article/1742718.html
Amnesty International Report, available in abridged version at the address http://amnesty.md/library/
yearreports.php?ln ro&report 19&country 26
The events from April 7th 2009 – violations of human
“Cases of viol
ation of human rights are seen almost everywhere in the world.
However, what individualizes Moldova is that here one cannot defend himself or
herself against the interferences of the power or when your fundamental rights are
being violated. The civil organisations have often said that the authorities do not
respect human rights and that there is a huge gap between the laws adopted and their
enforcement. And what happened after the riots which followed the announcement
of the results of the parliamentary elections from spring is a perfect illustration
of all this”. The words of lawyer Alexandru Postică express brie�y the landmark
moment represented by the events from April 7th 2009 in assessing the degree of
respect for human rights in Moldova
Let us resume what happened on that date. Two days after the parliamentary
elections which sanctioned the rather unexpected victory of the Party of Communists
of the Republic of Moldova (PCRM), numerous people – especially young people –
went out on the streets to protest against this result.
Under circumstances which were not yet entirely clari�ed, the peaceful protests
degenerated into violent actions; there were clashes between the demonstrators
and the police which used rubber batons, tear gases and acoustic bombs, water
canons etc. Some demonstrators devastated the buildings of the Presidency and
of the Parliament and in this context the police forces could not ensure a peaceful
development of the demonstration
It is estimated that following the riots from April 7th two people died (some
reports mention three); of these two, at least one (Valeriu Boboc) seems to have
died following the abusive use of force by the police. The press said that the death
of Boboc was caused by “the diffuse brain injury caused by grievous body injury
to the head region” according to expert Derrik John Pounder from the United
Kingdom. These data were not made public until the completion of this report
(middle August) although the British expert had shown his expertise report at the
end of June already
On the other hand, the case of the other deceased person, respectively Ion
Ţîbuleac raises some question marks but death may have been caused by the tear
gases used against the
demonstrators.
At the same time, on the night between April 7th and 8th and during the following
days the police made numerous arrests, seizing between 166 people (according to the
of�cial data of the Moldovan Ministry of the Interior) and 700 people (according
Interview with lawyer Alexandru Postică, legal consultant of the Promo-Lex organisation from Chişinău, August
This duty is speci�ed in the Law concerning meetings, no. 26-XVI from 22.02.2008 (articles 21 and 22).
According to the publication Ziarul de Gardă, the edition from 13 August, text available at the address http://
www.zdg.md/investigatii/e-o�cial-v-boboc-a-fost-omorat
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
to the estimates of the civil organisations)
. Many of the people arrested were
minors.
In exchange, the vice-minister of interior, Valentin Zubic, showed other �gures;
206 people were seized in administrative arrest. According to him, the policemen had
to use force “against some people”. “When analysing these events, we discovered
that the impact of the police beating was not as heavy as in other states, even from
Europe” he declared, mentioning that the forensic expertise showed that the injuries
caused by the policemen were “average” in the case of six persons while the rest of
the injuries were of “insigni�cant gravity”. The Moldovan vice-minister also said
that no cases of rape inside the police stations were proven; however, in the case of
three young women seized by the police “there were some undigni�ed, humiliating
actions of the police collaborators” and the Prosecutor’s of�ce will give a ruling in
these cases. Among the measures taken to rectify the situation, Zubic mentioned the
installation of several cameras in the penitentiaries
On the other hand, the General Prosecutor Valeriu Gurbulea was saying in June
that only 96 of those arrested �led complaints, stating that they were maltreated by
the law enforcement agencies of order. “Only ten requests were examined and we
initiated four criminal cases for abuse of power, average body injuries and so on. The
slow development of the investigations was due to the agglomeration surrounding
these subjects” declared the General Prosecutor Valeriu Gurbulea
According to the data of the civic organizations, the people seized for protests
were placed under administrative arrest for a period of 10-20 days (in 36% of the
cases) followed by another arrest period of 30 days (in 26% of the cases)
The journalist Natalia Morari and the civic activist Ghenadie Brega were also
arrested together with some public �gures (businessman Gabriel Stati and the chief
of his bodyguards’ team - Aurel Marinescu, the former presidential councillor Sergiu
Mocanu, Anatol Mătăsaru etc.); related to the situation of the latter category, the
press believed that these were “political arrests”
. Moreover, pressure was put on the
political leaders of the opposition; for instance against the president of the Liberal
Democrat Party, Vladi
mir Filat a criminal �le was initiated “for the participation in
The power in Chişinău tried to show concern for the rapid and correct solving of
this situation. Thus, on April 11th, the Moldovan minister of interior made public
The Moldovan Ministry of Interior spoke of 172 persons arrested and �ned (http://www.mai.md/stirile-min-
ro/216738/). The Chişinău Town Hall created an of�ce for registering the cases of abuse against people and made
318 registrations. In exchange, the Human Rights Institute (IDOM) and The Resources Centre for Human Rights
(CReDo) made their own investigations and identi�ed around 655 people. The abovementioned data are based on
According to accounts of the Info-Prim Neo press agency, available at the address http://www.info-prim.md
According to accounts of the Info-Prim Neo press agency, available at the address http://www.info-prim.md
According to the data from the investigation carried out by the Human Rights Institute (IDOM) and The Centre
of Resources for Human Rights (CReDo).
See, for instance, a story made by Free Europe on 13 April 2009, available at http://www.europalibera.org/
content/article/1607951.html
the list of those seized following the protest actions from April 6th -7th and the
list of those under a
dministrative arrest. However, the list in question was intensely
On April 15th, in a TV appeal of President Vladimir Voronin, the head of state
announced that he would initiate “a total amnesty and the cessation of any form
of prosecution of the participants in the street protest actions” except for “the
representatives of the underground world and the recidivists”
In a couple of days, the General Prosecutor’s Of�ce started the legal procedures
of releasing the people seized, with certain exceptions. All people seized in relation
to the events from April 7th, except for Anatol Mătăsaru – who continues to be
detained for another criminal matter – were gradually released. Their period of
detention varied a lot; for instance, the politician Sergiu Mocanu remained in custody
for 65 days and from June 12th to July 31st he remained in house arrest.
The abuses on the detained people also had international repercussions. Thus,
at the European Court of Human Rights there are �ve �les against the Republic
of Moldova, in which the complainants – Anatol Mătăsaru, Gabriel Stati and Aurel
Marinescu, Sergiu Mocanu and two other persons who wished to remain anonymous
during the investigation – complained against the use of ill treatments or the lack of
evidence to entitle arrest.
In the mean time, through a presidential decree Moldova set up a State Commission
for the clari�cation of the circumstances and consequences of the events from
April 7th – 8th 2009, presided by the communist deputy Vladimir Ţurcan. Both the
opposition parties and the representatives of the civil society criticised the structure
of this commission and asked for the creation of an independent commission, with
the participation of European experts. The same position was taken by several
European of�cials. The activity of the commission was interrupted during the early
parliamentary elections from July 29th and the clari�cation of the events from
April 7th was too little discussed in the following period except for the mention of
undertaking a moratorium until the political situation is clari�ed.
The situation from the Republic of Moldova could not have left indifferent
the international bodies, either. The Moldovan NGOs alerted the European
Commissioner for Human Rights, the Parliamentary Assembly of the Council of
Europe, the UN, the OSCE, the European Union, the European Committee for the
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment and other bodies and
asked the Moldovan government to investigate each case very rigorously.
Thus, in April-May the Commission for External Affairs of the European
Parliament had �ve reunions during w
hich it discussed the situation from Chişinău.
According to accounts of the Info-Prim Neo press agency, available at the address http://www.info-prim.md
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
On April 26th -29th, Moldova r
eceived the visit of a delegation of the European
Parliament which documented on the spot the post-election situation in order
to prepare a Draft Resolution of this institution. Following the research visit of
the members of
the European Parliament and the debates from the specialised
commission, on May 7th the European Parliament approved
The Resolution concerning
from the Republic of Moldova
The resolution insists on the respect of the rule of law and of human rights, �rmly
condemning all related deviations and violations registered after the parliamentary
elections. Thus, they express their concern about the “illegal and arbitrary arrests,
the numerous violations of the human rights of the arrested people, especially in
what concerns the right to life, the right not to be subject to any physical abuse, to
torture, to inhuman, degrading or punitive treatments, the right to freedom and
security, the right to justice and the right to freedom of meeting, association and
speech”.
The European Parliament asked “to launch a special investigation in the cases
of those deceased during the events which followed the elections and also of all
accusations of rape or ill treatments during detention and of the arrests made on
political grounds”, expressing its desire that those responsible of brutality and
violence against the detained persons should “be brought to justice”. Moreover, they
proposed the setting up of an independent commission for the investigation of the
post-elections events, with the participation of experts from the European Union
and the Council of Europe
Last but not least, we must say that the events from April 7th gave the power in
Chişinău a reason to expel several foreign journalists (while others were not allowed
access into the country), to limit access to information or to launch accusations of
interference in the internal affairs of the Republic of Moldova by states such as
Romania. In the end, however, the Moldovan authorities would have moderated this
last point of view
In conclusion, one might say that during and especially after the end of the
demonstrations from April
7th 2009 numerous situations of violation of human
rights were recorded as the police most often acted very brutally, retorted to
According Euromonitor no. 6, “Implementarea reformelor iniţiate conform Planului de Acţiuni UE-RM,
Evaluarea progresului în perioada aprilie-iunie 2009”, report compiled by the organisations Adept and Expert-
Grup.
The entire text of the resolution may be found at the following address: http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?type TA&reference P6-TA-2009-0384&language RO .
“Romania, as a state, did not participate at the protests from 7 April", declared on 22 July this year the
General Prosecutor of the Republic of Moldova, Valeriu Gurbulea, who added that "only some forms of actions
were registered", such as "a cyber attack on the servers of the state institutions" initiated from Romania and
"attempts to cross the Moldovan-Romanian border ", according to the Unimedia.md news portal.
unjusti�ed seizures and made extensive use of beating or intimidation tactics. To
resume, the following situations
were identi�ed:
Arrest and detention were used extensively and systematically.
According to the investigation of the Human Rights Institute (HRI) and of
the Res
ources Centre for Human Rights - CReDo based on the identi�cation
of about 655 people detained or arrested, 47% of them were accused of “mass
disorders”, 28% of robbery or 13% of “hooliganism” or “insubordination
Access to legal assistance was not ensured in a large number of
Thus, according to the already mentioned investigation, 40% of those
detained af�rm that they did not have access to a lawyer within the limits
provided by law (respectively three hours for adults and one hour for minor
children); moreover, 64% of those arrested say that they were forced to
sign the accusation and procedural documents without any legal assistance;
thus, 20% of the people accused state that they did not receive any legal
assistance during the legal procedures and another 38% state that they were
not explained why they were arrested.
The police was very brutal.
The number of beatings, maltreatments or
intimidations was very high. To this end, the IDOM and CReDO investigation
reveals that about 64% of the people detained say that they were beaten or
abused while in police custody. Thus, 7.5% of those arrested say that they were
beaten in the police cars while being transported to the place of detention;
of the people maltreated, 56% declared having been beaten with the legs
or hit and 42% were beaten with the batons. There were also cases when
those arrested were hit with plastic bottles �lled with water. To conclude, we
must say that 2% of those detained say that they were sexually abused by the
police. Under these circumstances, many people were hospitalised or treated
at home.
A lot of minor children were detained and there was no access to
medical services in a large number of cases
According to the data collected by the Of�ce for the registration of cases of
abuse against people, opened by Chişinău Town Hall, 43 cases of inhuman treatment
and torture were documented. In exchange, the General Prosecutor’s Of�ce of
the Republic of Moldova an
nounced having opened just one criminal �le on the
name of citizen Hînc Damian for the use of torture, following the submission of
Information from a report put at our disposal by the Human Rights Institute (IDOM) and The Centre of
Resources for Human Rights (CReDo), document which was not yet made public when this report was compiled.
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
24 complaints
. However, the number of complaints would increase further on
and in this case it is worth mentioning the case of the orthodox priest Johnattan
Jerusalayem Netanyahu, a Romanian and A
merican citizen initially accused of having
organised the mass disorder actions; after being released, the priest complained to
the prosecutors of having been beaten by the policemen and he declared that he
would insist for the justice to punish the guilty policemen for having retorted to
torture.
The rather numerous situations of human rights violation following the police
intervention after the events from April 7th are also con�rmed by a public institution
from Moldova, i.e. that of the Ombudsman. Thus, a report of this institution was
saying: “Some of the interviewed persons made reference to the use of excessive
violence by the collaborators of the police both during the arrest and in the police
stations of the Chişinău municipality districts and others were showing body injuries
when they were transferred to their places of detention. (…) It was discovered that
they were generally given the right to defend themselves by choosing a lawyer or
bene�ting from state guaranteed legal assistance. (…) At the same time, it was
discovered that in some cases the arrest protocols were erroneously compiled as
they did not indicate either the date or the hour of the arrest, therefore making it
impossible to determine the duration of the detention, in total disagreement with
the provisions of article 167 of the Criminal Proceedings Code. (…) Another legal
framework which was erroneously implemented refers to the arrested being given
the possibility to inform one of their close relatives or any other person about where
they are being held; this again is in contradiction with the legal provisions”
The limitation of the right to free and fair elections
The organization and the development of an electoral process according to
the democratic criteria is one of the objectives freely undertaken by the Republic
of Moldova both on the basis of its internal legislation and the adherence to the
standards of the OSCE and the Council of Europe.
The parliamentary elections from April 5th and also the early elections from
July 29th were assessed by quasi all the observers and independent reports as being
“partially free and democratic”. Of course, in Moldova there were no situations
similar to those from other Central Asian countries where the multiple voting is
a common procedure or where the leader in power obtains at least 90 percents of
all the votes in the country. Nevertheless, in Moldova the irregularities exceeded
According to a story of the Free Europe radio station (http://www.europalibera.org/content/article/1614813.
html), mentioned in the Euromonitor report no. 6 “Implementarea reformelor iniţiate conform Planului de Acţiuni
UE-RM, Evaluarea progresului în perioada aprilie-iunie 2009”, compiled by the organisations Adept and Expert
Grup. This last report is available in PDF format on the website www.expert-grup.org.
According to the preliminary Report on the respect of the rights of the people for the events from 7 April 2009,
available at http://ombudsman.md/�le/Rapoarte/tematice/Pentru%20Presa.doc
the average acceptable level for a state which is not entirely democratic, while
such irregularities were “complex and sophisticated”, at the limit of the applicable
Since the number of cases which may be classi�ed as breaches of the right to
free and correct elections is high, we will only present the most relevant situations or
the cases which have a major impact
During the electoral campaign the candidates
made use of
exercised pressures and physical aggressions including with
weapons with blades. There were cases when the local civil servants said that
they were intimidated by their bosses that they did not ensure the presence of
the voters at the meetings with some candidates. At the same time, some voters
were threatened by some representatives of the local public administration if
they participated at the meetings with certain candidates. In the same context,
some economic agents complained about the pressures exercised by the
authorities for providing services for candidates of the opposition.
The non-compliance with the legislation on electoral publicity
was the most frequent violation of all candidates. The electoral gifts were also
present in this electoral campaign as well as the differential treatment applied
to the opponents by representatives of the local public authorities.
The administrative resources
put at the disposal of the electoral
constituencies were
often used for political purposes.
Representatives
of the political parties provided various gifts to the electors such as the
organisation of free concerts, landscape development, free equipments, and
humanitarian aids.
The
messages
of the electoral campaign
often had an aggressive
character,
which prevented many voters from having a clear, reasonable
option. It was not just once there were promoted hate discourses or completely
distorted electoral messages. The aggressiveness of the electoral speech grew
worse in the campaign before the early elections, the main leitmotif being the
The mass-media often re�ected the electoral campaign in a biased
manner.
The negative champion of this was the public company Teleradio-
Moldova. There were also some electoral posters placed in unauthorised
places and others were destroyed.
According to the statements made by all consulted experts and by the civil organisations. A similar conclusion
may also be found in the reports monitoring the electoral process.
For details on the concrete cases please see: The 1st and 2nd Reports of the League for the Defence of Human
Rights on the monitoring of the elections campaign for the parliamentary elections from 29 July; The 1st and 2nd
reports of the Promo-Lex Association on the monitoring of the early parliamentary elections from 29 July; The
Quarterly report (6) on access to of�cial information in the Republic of Moldova, compiled by a group of experts
under the management of the „Acces-Info” Association (April-June 2009).
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
No solution was found for the voting of the Moldovan citizens
from abroad or from Transnistria.
For the latter 11 voting sections were
, but they were not ensured any information campaign.
The involvement of minor children in the electoral campaign.
The political parties involved children in the campaign, using them for the
distribution of information to their voters or in the organization of electoral
concerts.
Just one day after the parliamentary elections from April 5th, the OSCE observers
presented a report – later assessed as “super�cial” – showing that the elections from
Moldova were “free and fair, with some minor violations”. After the riots from
April 7th – 8th, the OSCE observers, the joint international mission were much
more careful in their assessments and tried to have a massive presence outside of
Chişinău, as well also trying to understand exactly what the national observers or
the opposition parties see when they talk about “the use of administrative resources
or the abusive use of the media”
. Therefore one week after the initial report,
the OSCE published an additional note in which it admitted the ballot monitoring
de�ciencies which made it impossible to register any signi�cant violations.
On July 20th, unlike the reports from April, the Western observers from the
European Parliament and the OSCE stated that the early elections “were incorrect,
partially free and that many violations of the legislation took place”. The same
opinion was expressed by the national observers from the 2009 Coalition while the
observers from the mission of the Community of Independent States considered
that the elections took place “in entire conformity with the electoral legislation in
The international observers noted that although the day of the elections was
properly organised and the elections went on peacefully, the abuses in the use of
the administrative resources had a negative effect on the equality of opportunities
during the electoral campaign. As negative points, the observers also noted that
the authorities had used subtle pressuring and intimidation methods and the main
television channels had not offered balanced information, but rather favoured the
governing party.
The head of the OSCE observers mission, Petros Efthymiou, declared on
July 30th that although the electoral campaign generally developed in a pluralist
environment, it was still affected by the governing party’s attempts to prevent the
opposition from meeting: “The abusive use of the administrative sources by some
political parties had
a negative effect on their equal opportunities to develop the
. At the same time, the public TV station did not manage to provide
Interview with analyst Igor Munteanu (IDIS Viitorul), available at address: http://politicom.moldova.org/
news/imunteanu-neregularitile-la-alegeri-complexe-i-so�sticate-203045-rom.html
Public information, presented by the press from Chişinău.
The case which attracted most of the attention of the press was the one related to the retention of the mayor of
Chişinău, Dorin Chirtoacă. On 18 July, he was retained for a couple of hours by the police for the assumed reason
that his meeting with the voters, during which a �lm about the incidents from 7 April was shown, lasted too much
and it extended over 10 p.m. Chirtoacă said that he expected a �ne as he had been accused of having disturbed the
public order, but the policemen who interviewed him didn’t even draw up a minutes of the offence.
impartial and balanced information through its programs, but rather favoured the
Party of Communists.” Petros Efthymiou showed concern for the fact that cases of
intimidation of the candidates and the voters by the police were also noti�ed
Marian-Jean Marinescu, the representative of the Mission of observers from the
European Parliament declared that in spite of all the efforts made by the electoral
administration to remedy the irregularities discovered in April during the compilation
of the lists of voters, the ballot from July 29th lacked transparency with regard to
the posting of the electoral lists and the registration of the voters: “the long-term
observers informed us that there had been some improvements, but overall the
electoral campaign developed in a more tensed atmosphere than in April, which is
very regrettable.”
Several observers underlined that the lists of voters are not just a technical
problem but a political one, which must be solved through adequate means.
On the other hand, according to the 2009 Coalition dozens of serious cases
of intimidation of the electoral opponents were registered during the electoral
According to the 2009 Coalition the electoral lists were not compiled correctly
and access to the information concerning the lists was limited. Therefore, on the
elections day there were multiple cases of unknown persons reported living at other
voters’ addresses, fraudulent votes in the name of other persons, and cases of voters
multiple registration in the electoral lists, sometimes even different ID data
Freedom of speech and of meeting – progress in legislation,
On paper, Republic of Moldova has one of the most modern and permissive
laws when it comes to freedom of meeting. The new law concerning meetings
was adopted by the Parliament in Chişinău on February 22nd 2008 and it became
effective on April 22nd the same year.
According to the law
, to organise a meeting one only needs to inform the
town hall about his or her intent to do so (before, one needed the approval of the
town hall to organise such meeting) and meetings of less than 50 people may occur
spontaneously, without prior noti�cation. At the same time, the law states that the
town hall may ban the development of meetings only through a court decision
See the story of Free Europe available at http://www.europalibera.org/content/article/1789201.html. Of the
cases of obvious violation of the human rights one must mention the expelling of �ve observers from Georgia and
Ukraine (later on, all observers of the Mission of the European Network of the Elections Monitoring Organisations
- ENEMO withdrew), of seven foreign citizens (four Danes and three Belarusians) members of a civic organisation
or delaying tactics with the journalists at the border.
the stories of Free Europe available at: http://www.europalibera.org/content/article/1789201.html
The full text of the lawe on meetings may be found on the website http://lex.justice.md/.
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
(before, it could do so through a decision of its own). Last but not least, the police
must protect those participating at the meeting from any counter-demonstrators.
In reality, the legislative progress was not accompanied by the elimination of
the discriminating practices as the actions of the police and town halls from the
Republic of Moldova speak of a real refusal to comply with the laws in force.
According to the reports of the civic organisations, the presence of the police at the
ns, the number of people arrested and the use of force have increased
since the new law became effective
To this end, it would be worth mentioning the cases in which members of the
Hyde Park organisation were treated rudely and detained only for exercising their
right to speak freely. Another eloquent case is that of Oleg Brega – member of
the mentioned organisation who, on April 30th 2008 was arrested for protesting
peacefully by himself in the centre of Chişinău at the anniversary of the setting up
of the state television. The police tried to prevent him from protesting and accused
him of hooliganism. On May 9th, the court sentenced him to three days of prison
for swearing in public. His brother, Ghenadie Brega was �ned for protesting in
public against Oleg’s arrest
On the other hand, on May 8th 2008 the town hall from Chişinău banned for the
third consecutive year a demonstration of people with different sexual orientation.
The Genderdoc-M NGO informed the mayor’s of�ce about their intention to
organise this March in front of the Parliament, to support a new anti-discrimination
law. The mayor’s of�ce said that the religious organisations, the students and the
locals had had a negative reaction to this plan and “they accused the sexual minorities
of aggressiveness and violation of the moral and spiritual values” and therefore, “to
avoid any social tensions”, they had to ban the march. The militants did arrive at
the Parliament but they were surrounded by around 300 aggressive people who
prevented them from getting off the bus. The few policemen that were in the area
did not have any intervention
The conscious and premeditated violation of the meetings law would reach its
peak on the occasion of the events from April 7th 2009. Immediately after the
parliamentary elections, on April 6th, a group of civic activists (among which
Natalia Morari and Ghenadie Brega as natural persons and members of the initiative
group “I am anti-communist”) organised a peaceful event entitled “day of national
mourning” as a protest against the results of the elections. They informed the
The full text of the lawe on meetings may be found on the website http://lex.justice.md/.
Following an interview with Ghenadie Brega, leader of Hyde Park, it resulted that members and sympathizers
of the organisation carried out demonstrations for various pretexts (in front of the Romanian Embassy, militating
for their right to education in Romanian; or a commemorative meeting in front of the Russian Embassy in Chişinău)
and they had problems with the police on each occasion although according to them they had always observed the
law, For further details, please see the website www.curaj.net.
Please see the stories of the Moldovan press from that period.
authorities about their plans in accordance with the law and the forecasted protest
action was promoted through the internet social networks, through text messages
on mobile phones and from person to person
. The organisers expected just a
couple of hundred young people, but they were amazed to see thousands of people
gathering, including the leaders of the major opposition parties. “We, as initiators
of the meeting, tried to calm people and declared the demonstration closed at the
hour agreed upon with the authorities. We are not responsible for what happened
afterwards” declared one of the organisers
But the authorities reacted in force. On April 7th, the General Prosecutor’s
Of�ce announced that they had opened a criminal �le on the name of Ghenadie
Brega and one day later his brother, Oleg, is beaten by policemen in civilian clothes.
On April 9th, the headquarters of the Hyde Park Association is searched by the
police and several computers, documents, media materials etc. are seized
. Around
the same period journalist Natalia Morari is also arrested and accused of “having
organised mass disorders”. On June 12th, Dorin Chirtoacă, the mayor of Chişinău
is also accused of “having organised mass disorders” and of attempted coup d’état
for which he may get the maximum punishment of 15 years of prison. His lawyer
declared that the mayor had been present at the demonstrations from April 6th - 7th
but only to convince people not to make use of violence.
In a standard reply to the appeals of Amnesty International supporting Natalia
Morari and Ghenadie Brega, the General Prosecutor’s Of�ce declared that “only
those participants who took an active part in the illegal actions, quali�ed as such by
the criminal law, i.e. the individuals who used violence against the representatives
of the law enforcement agencies, destroyed or incited people to arson and destroy
public property were detained and criminally prosecuted”. According to Amnesty
International, Natalia Morari, Ghenadie Brega and Dorin Chirtoacă were accused of
having committed criminal actions for exercising their legitimate right to freedom
of speech and if they had been sentenced, Amnesty International would have
considered them prisoners of consciousness
. Later on, all those arrested would
d their interdiction to leave the country would be cancelled.
In May, Hyde Park Association sent to the European Court of Human Rights
a complaint against the illegal search and seizure of assets from its headquarters. It
is to be noted that the association or its members submitted 16 complaints to the
European Court of Human Rights which concern different forms of violation of
the human rights; so far, four �les were given a favourable solution.
Interview with Ghenadie Brega, informal leader of the Hyde Park organisation, Chişinău, July 2009
Interview with Ghenadie Brega, informal leader of the Hyde Park organisation, Chişinău, July 2009
Idem. The chronology of these events is available on the website www.curaj.net.
Please see http://www.amnestyusa.org/document.php?id ENGEUR590062009&lang e
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
Harassment of the human rights defenders
In the chapter related to freedom of speech and of meeting we should also
classify the situations in which several Moldovan organisations of the civil society
were subject to unacceptable pressures from the authorities.
Hence, in a letter to the Prime Minister dated April 29th 2009 the organisation
Amnesty International expressed its concern about the fact that at least seven
NGOs had received letters from the Ministry of Justice being asked to explain their
position in relation to the April 7th riots and to present the measures taken by the
organisation to prevent and stop the violence and to ensure the observance of the
law in relation to the meetings.
These seven organisations and four others also received unexpected summons
from the local tax inspectorates dated April 24th; through these summons they were
asked to submit their �nancial documents for the years 2008 and 2009 until April
28th and to identify their income sources and their expenses.
On April 28th, the of�ce of Amnesty International in Moldova received the visit
of the representatives of the local tax inspectorate which asked the organisation to
show a copy of the list of members who had paid contributions. Then, starting from
April 9th the Amnesty International Moldova of�ce was supervised by unidenti�ed
individuals for several days
In an answer addressed to Amnesty International from May 22nd, the Minister
of Justice declared that the actions of the tax authorities have nothing to do with the
actions of the Ministry of Justice and that the latter had acted in accordance with
the law. The state tax authorities did not give any explanation.
There were also subtler pressures. For instance, the of�ce of Human Rights
Institute which had started an investigation related to the victims of the riots from
April 7th “started to be supervised by certain unidenti�ed individuals who kept an
eye on who comes when and when they leave from us. The telephone line started to
work very badly; I am sure that even my personal mobile was and still is intercepted.
When I have certain important discussions with different individuals about the
events from April, the connection is very bad or I have to call several times until I
�nd that person. Often, once I start the conversation, I hear an electronic signal in
the telephone. I did not hear this signal before the events from April 2009”
The pressures against non-governmental organisations grew less intense before
the early parliamentary elections but discussions with NGO representatives from
Chişinău showed that the harassment and intimidation actions were a constant
preoccupation of the government.
See: http://www.amnesty.md/news/news.php?ln ro&id 248
Interview with Vanu Jereghi, manager of the Human Rights Institute (IDOM) and vice-president of the
Consultative Council for the Prevention of Torture, Chişinău, August 2009
The �awed functioning of the legal system
In the Republic of Moldova there is consensus only in one matter: human rights
are far from being respected, not even at the most basic standards.
The experts and the civic activists are unanimous when it comes to the cause of
this state of fact: the �awed functioning of the legal system, the too exaggerated
in�uence of the politics, and the almost total subordination of justice to the party
in power. “The legal system is almost entirely subordinated to the politics” believes
Vanu Jereghi, manager of Human Rights Institute (IDOM) and vice-president of
the Advisory Council for the Prevention of Torture. “The party and the lack of
professionalism are the great problems of Justice. It is necessary that the judges,
the police, and the prosecution do observe the European standards. We have a
good legislation, there are some laws which need to be amended to cancel some
anomalies, but the most important thing is for these laws to be implemented”
believes lawyer Alexandru Postică, legal consultant of the Promo-Lex organisation.
A similar opinion is shared by Igor Boţan, executive manager of the Association for
Participative Democracy-ADEPT: “The vertical of the state power generates the
human rights violation cases and maintains corruption. Those in high positions feel
protected; they can do anything, while those outside the system suffer. Human rights
are violated to protect those in power.” Last but not least, lawyer Vlad Gribincea
from the Association Legal Consultants for Human Rights said: “The problems of
Moldova are not generated by the legislation, but by its implementation. We need
honest civil servants which should not be subject to political pressures”
There are numerous shortcomings in the Moldovan legal system:
Vulnerability in front of pressures coming from political factor. The
lack of independence of the prosecutor’s of�ce leads to its involvement in
intimidations and in preparation of politically motivated dossiers;
Vulnerability to corruption;
Insuf�cient funding and payment;
Extension of the reasonable time needed to examine a case;
Bad technical equipment;
A signi�cant number of unexecuted court decisions;
Insuf�cient professional training and unsatisfying quality of the auxiliary
The legal system remains closed, without any ef�cient external
Interviews with legal consultants and civic activists, Chişinău, July-August 2009.
Synthesis of the problems made on the basis of interviews with legal consultants and civic activists. For an
exhaustive presentation of the problems of the legal system of the Republic of Moldova, please see Alexandru
Cocârţă, “Reforma justiţiei în contextul implementării Planului de Acţiuni UE-Moldova”, Chişinău 2009, ADEPT
(www.e-democracy.md)
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
All these bring an obvious prejudice to the image of justice, affect the economic
and social development of the Moldovan state and reduce its credibility on the
external arena. The existence of shortcomings in the system is acutely felt by the
ordinary people, also proven by the polls which show a low con�dence of the
population in the institution of justice (around 30%)
Last but not least, the fact that there are numerous cases of human rights violation
and that Moldovan justice seems to be incapable to solve them is re�ected in the
growing number of cases opened at the European Court of Human Rights. The
number of requests submitted against the Republic of Moldova at the European
Court of Human Rights increased from 212 (in 2001) to 1147, last year. At the same
time, the number of requests declared admissible increased from 3 to 29 in the
same time interval. But the seriousness of the situation is given by the number of
sentences passed against Moldova by the European Court of Human Rights – no less
than 138 cases (most of them related to the human rights violations) being solved
to the disadvantage of Chişinău. Through these decisions of the European Courts
of Human Rights, the Republic of Moldova was obliged to pay approximately 4.5
million Euros as material damages, moral damages and legal expenses
Please see the series of „Public Opinion Barometers“ made by the Public Policies Institute, http://www.ipp.
Please see the activity reports of The European Courts of Human Rights, at the address: http://www.echr.
coe.int/ECHR/EN/Header/Reports+and+Statistics/Reports/Annual+Reports
The Business Environment
In The Republic Of Moldova –
Party Of Communists Ltd
Ştefan Cândea
In the Republic of Moldova major businesses were closed or taken over by force.
Important privatisations were cancelled and the companies in question were nationalized.
In the pro�table import and export sectors monopoles were created and the free market
competition was cancelled. All these were done to the detriment of businessmen and of
public money, entailing serious breaches of the human rights. The bene�ciaries of the abuse
on the business environment are grouped around the presidential family, the ministers or the
close members of parliament. Nepotism and con�icts of interest, of�cials and dignitaries –
these are the characteristics of the big businesses in Chişinău.
In the last 2 years, over 50 million EUR were invested from abroad in the Republic
of Moldova for anticorruption programs. Anticorruption expert: “related to the money
spent, the results are very poor. Before the elections from April, the situation was improving.
But after the elections, everything was ruined. One cannot �ght against corruption in a
If a business becomes pro�table, it falls immediately in the hands of the “raiders”, i.e.
it is taken over by force. A handful of people grow excessively rich, a repressive apparatus
is encouraged to support itself from the small and medium corruption and an entire country
grows poorer. “Voronin created a direct political vertical and leads everything”. The present
report identi�es a series of “state weapons” used to take over others’ businesses: CCECC;
the General Prosecutor’s Of�ce with criminal �les opened for blackmail; cancellation
of privatisations and nationalisation; the presidential institution or Voronin himself;
government ordinances or directives for creating monopoles; directing public money towards
the companies of the president’s son, Oleg Voronin.
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
The system
The situation faced by the business environment from the Republic of Moldova
is the following: from the head of the state-party – PCRM – and with the help of
the state bodies, the Voronin family monopolised pro�table business for themselves
and for a hand
ful of close businessmen; these business use both private funds and
public money.
The wealth accumulated by Oleg Voronin in the years in which his father led
Moldova with an iron hand has already became a legend
. But the situation of the
business environment is neither funny, nor a legend. Major businesses were closed
or taken over by force. Important privatisations were cancelled and companies were
nationalised. In the pro�table import and export sectors monopoles were created
and the free market competition was cancelled. All these were done to the detriment
of businessmen and of public money, entailing serious violations of human rights.
The bene�ciaries of the abuse on the business environment are grouped around the
presidential family, the ministers or the close members of Parliament. Nepotism and
con�icts of interest are on the daily agenda.
Slowly but certainly, the political sector took over the pro�table domains of the
private sector and also collected for its personal bene�t what it should have spent in
the public interest. The system which was at the basis of the takeover of important
businesses is the following
: The Political controls the Executive, the Executive
harasses the Private, and the Private is forced to turn most of the pro�t both towards
the civil servants of the Executive as a bribe and to the façade-structures of the
Political. Larger businesses are simply seized by the so-called “raiders”
. The public
money is embezzled in the leaders’ private pockets.
The Political and the Executive are the Voronin family. The top positions of
the Executive are individuals who are very close to Voronin, most often individuals
who may be blackmailed or have various criminal �les forgotten in the prosecutors’
drawers. The intermediary private structures are controlled by maximum 5 families
around Voronin. The system made up of the police, the prosecutor’s of�ce and the
justice is the driving belt which controls the businessmen.
The system implie
s blindly executed orders and blank permits to take bribe.
“Voronin created a direct political vertical and he leads everything” declared a journalist
The discussion related to the business environment from the Republic of Moldova starts invariably with one of
the versions of the joke about President Voronin’s son who holds all prosperous businesses in Chişinău and is pitied
by his mother for being the only one who works in the Republic. “Vladimir Voronin and his wife, Taisa were walking
through Chişinău, astounded to see how many new banks, pizzerias and drug stores were in the city. “Whose bank
is this?” asks the �rst lady. «Our son’s, Oleg», answers the President. «And that restaurant?». «Still his…”. ”How
about the drug store at the corner?”. ”Well it is still his, Taisia!”, answers Vladimir Nikolaevici irritated. ”Poor boy,
the woman laments, it seems that our son is the only one working in this country…”
Interview with lawyer Vladislav Gribincea
Companies or individuals whose private business is taken over by force on behalf of some politicians.
specialised in the economic sector
. „Voronin merged the control structures
in the Ministry of Interior, to create an ef�cient club”
. Pressure instruments:
The General Prosecutor, CCECC, The Ministry of Interior, the Intelligence and
Security Service. The order to attack a businessman or a company comes directly
from Voronin, from one of the presidential councillors or from one of the families
around the President
. Businessmen have a name for this mechanism: the system.
The system invariably takes over the medium and big businesses – whoever refuses
to conform, is “processed” to dissolution by the state control bodies.
Poverty and corruption
The Republic of Moldova is a poor country, on the verge of collapse. In the last
several months, in most of the country no pensions were paid. The help provided
by Moldovan citizens working abroad is essential. They send over a billion dollars
annually to their families left home. In the Republic of Moldova, any private initiative
is suffocated by a deeply corrupted legal system and by a contradicting legislation,
which generates bureaucracy and countless occasions of corruption.
Transparency International (TI) has been monitoring the corruption in the
Republic of Moldova for several years and has been conducting polls both among
the businessmen and among the common individuals. The TI polls publish charts
with information about �elds where the corruption is frequent and the amounts paid
for different services. According to the president of TI Moldova, Lilia Carasciuc,
some of the indicators of small corruption registered weak improvements. But in
the last 2 years, over 50 million EUR were invested from abroad in the Republic
of Moldova for anticorruption programs. “Related to the money spent, the results
are very poor.” The money was invested in the tax system, the customs department
and the CCECC. “Before the elections from April, the situation was improving. But
after the elections, everything was ruined. One cannot �ght against corruption in a
totalitarian state.” In the opinion of Carasciuc, the small corruption is an important
issue, but it can be solved. The big problem is the political corruption, a safe route
to dictatorship.
The methods used to suffocate the business environment are representative
for the state of the Moldovan society. Figures are distressing. There are almost
no foreign investors, the big investments came before the instauration of the
communist regime and are generally related to utilities (energy, communication).
The Moldovans from abroad are the biggest direct foreign investment
- they send
Anonymous economic journalist
Interview with Nicolae Bivol, the �rst chief of the State Tax Inspectorate
See the case of the Carmez takeover
See the ECOnomist: No. 229/22 July 2009, Page 5 – Moldovans working abroad continue to be the pillars of
the economy.
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
over 1 billion dollars in the country annually. 70% of the budget returns are ensured
by the Customs Department. 70% of the companies which make some pro�t are
active in Chişinău. The discretionary manner in which Voronin uses his country (the
imposition of the visa regime for Romania) led to the collapse of Romanian exports
to the Republic of Moldova and to the suspension of the activity of 200 companies
from the neighbouring country
The value of the imports from Romania dropped
abruptly to one half, depriving the state budget from important returns.
A journalist specialised in the economic sector described the corruption
mechanism for us: “The bureaucratic machine was inherited, then perfected and
strengthened by the communists. One gives bribe for any paper and this is distributed
to each higher level, depending on the size of the business. Each price is known
(according to the chart from the TI poll
). For atypical or larger businesses bribe is
given directly at the higher levels, depending on the business.
Any new business calculates its of�cial business plan and, in parallel, the
unof�cial one, with expenses on the black market and a bribe account. This is why
foreign companies choose local representatives who are familiar to the corruption
mechanism and have a budget to spend on this. Thus emerge the “black cash
register” businesses – wages paid on the black market, quickly-made money and
quickly-hidden money. These businesses are vulnerable to the system from the very
beginning.
The unanimous opinion of those interviewed is that the main problem of the
Republic of Moldova for the environment business is the extremely corrupted
judicial system but also the judicial system in its entirety (police, prosecution,
judges). Besides, in the TI polls judges are the most recent occurrence and the most
spectacular increase in the chart related to the bribe businessmen have to pay. The
legislation is all right in most of its part, but the implementation is �awed. Moreover,
the legislation was amended with contradicting provisions by the communist regime.
The purpose of these amendments was to protect the incompetent civil servants
and to increase the power of the government even at a local level. There are, of
course, specialists in the police and in the
secret services – but they are overwhelmed
by the system led by the heads promoted or appointed on political grounds or based
on their �le. “The �le must be as dirty as possible, i.e. people should be prone to
blackmail”
. Civil servants are forced by the absurd system to manage and to make
black money
http://www.transparency.md/index.php?option com_content&task view&id 480&Itemid 49
http://www.transparency.md/index.php?option com_docman&task doc_download&gid 14
Interview with Dorin Chirtoacă
1st example – the travel expenses of the road police are not deducted – however, at the end of the month it is
obvious that a traf�c policeman spent on travelling three times his wages and he is given nothing back. Where does
he have the money from? 2nd example – a customs of�cer who has to move from West to the North-East. In his
report he wrote that he did not have the money to move and he did not receive anything from the state (he has 2
children and a wife working in the West). He is dismissed and a criminal �le is opened against him for not having
followed an order. He went to a human rights lawyer who threatened to call a press conference. Panic in the system,
everything is changed rapidly. The system is absurd and forces individuals to take bribe on their own.
However, there is a �icker of hope after the elections from July, although only
statement-wise for now. The opposition promises to correct the legislation: “We will
amend the legislation where it was changed by the communists to lead to the existing
monopole and absurdities. I am in favour to total transparency – we must separate
politics from business
. I am in favour of a Companies Register which should be
available online. Maybe this way we could discover the connections between the
ministers and their relatives with pro�table businesses. We are not there yet – but we
do need a body of civil servants which are �nancially motivated and should forget
about the businesses” declares Dorin Chirtoacă. Practically, this is the big problem:
“A clique of businessman controlled by the communists, around 5 families, took
over by force the control and monopole of everything related to banks, import
and export, transport, sales, partial communication, constructions and questionable
privatisations.”
The Propaganda and the lack of transparency
The objective information, which is vital for a healthy business environment is
lost in the polarized media landscape
which is professionally weak and constantly
abused by the state focussed on disinformation. In such a polluted business
environment, the economic press is pointless. Nobody wants it. The state is totally
un-transparent. So is the business environment. Moreover, the state uses the statistics
to manipulate and refuses to provide information related to domains and sensitive
business. Thus, the press cannot provide anything but bits of information, much of
it unveri�ed and the citizen is constantly misinformed.
Raw economic information is missing or dif�cultly accessible. The economic
data presented by the state institutions are fake or erroneously interpreted
. The
National Bank is the only institution rather fair, but any other of�cial information
is pure propaganda.
An example about the way in which information about important matters is given:
At the end of 2006 Voronin declared that there was no more organised crime in the
Republic of Moldova. This just evaporated over night
in spite of the growing
corruption.
„The business environment is not transparent, we �nd out about transactions
one year after they took place or from the foreign or Romanian press. There is no
See the article from „Timpul”, Tuesday 28 July, no. 136 year 8 – “Fabrica de milioane a lui Igor Dodon –
prim viceprim-ministru si ministrul economiei – o reţea de nepotism, cu su�ete moarte, a furat milioane din banii
See the separate chapter – Media
Journalists are describing, following discussions with the Institute specialists, how the Statistics Institute is
modifying the algorithms, the calculations and the reposts so that �gures show the government in a favourable
http://politicom.moldova.org/news/voronin-in-moldova-nu-exista-crima-organizata-21789-rom.html
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
information related to companies, in some cases we have to give bribe if we want
information
.”
Even if it is legalised, access to public information does not work. The bureaucratic
answers without any substance avoid the sensitive data. The Statistics Institute
refuses to provide information, asks for money or provides truncated information.
“The big problem of journalists is that they lack information. They hear rumours,
but it is dif�cult to verify them. This is how general materials emerge – poorly
supported by facts”. We can verify information only where there are links to another
country.”
The specialised press, a mirror of the business
environment
“I take my information from everywhere: Curaj.net, Unimedia, Jurnal and Pcrm.
md. The media is too polarized, the information is not easily accessible, some do not
understand the phenomenon, and others are forced by the employer to take sides”
declares a lawyer specialised in �nancial transactions.
The economic press has a high calibre player in “Capital Market” (CM) – a
magazine which belongs to the state (the founder is The National Financial Market
Commission – CNPF). For a private competitor, such as the “ECOnomist”, it
is dif�cult to keep its position on the market because the state advertisement is
inaccessible to him and so is the private advertisement. “The state advertisement
goes to governmental publications only. Moreover, shares companies must publish
the quarterly and annual reports in any publication. Before, the law speci�ed that
these should go to “Capital Market” in Russian and Romanian. Although this
obligation was taken out of the law, this is still how things are done. There is unfair
competition with other similar independent publications
Although a player with potential on the economic media market, now the CM
sticks strictly to the government line. The insider journalists admit to a draconic self-
censorship. CM supports itself �nancially, it does not receive money from the state,
and it even pays dividends of 30%. Even so, CM prints only 1.200 copies of which
half are sold through subscription, a quarter at the newspapers stand and the rest is
returned. The pro�t is not public, although the newspaper belongs to the state.
“The mentality of the businessman is to hide his business and his pro�t as much
as he can. The same does the CM. Things are different than in other countries,
for fear someone might take over your business. CM tried to write company news.
When we called to ask for news, owners were amazed; they thought they should
Economic newspaper, anonymous
Lawyer specialized in commercial law, mergers, due diligence
Economic journalist, anonymous
give bribe for a piece of news to be published. It is very tough for the journalists,
even for those from the governmental newspapers, because there is no culture of
We identi�ed a major difference from the surrounding countries: the databases
with information related to shareholders, property, and other �nancial information
are circulated against a sum of money in the entire former Soviet Union either on
DVDs or online. There is a natural reaction to the informational blockade imposed
by different governments. In the Republic of Moldova, such information is not
circulated because there is no demand for it. There is almost no competition. We
have a different manner of doing business, where each is given his or her role and is
not allowed to deviate from it: “If you need a piece of information as businessman,
you get it. If you don’t get it, it means you don’t need it”
Terror
The business environment is under terror. So are the communication channels
addressed to the public and any defenders of the businessmen (lawyers or specialised
The business environment is rope-walking between its own interests and those
of the state institutions. It is not only the businessmen who are under constant
danger, but also those with whom they come into contact: lawyers, media, NGOs.
The press was subject to growing pressure during the communist governing years.
Everything culminated with the elections from April 4th and the protests which
followed. Several journalists were placed under house arrest, others were kidnapped
from the streets and held captive for hours or even days, and dozens of foreign
journalists were expelled or were not allowed to enter the Republic of Moldova.
The climate established was one of terror. Arrests and beatings were carried out by
employees of the Ministry of Interior and of the Intelligence Service, many of them
dressed as civilians and travelling in vehicles with Transnistrian plate numbers. In the
following months, the local newspapers complained that their telephones and emails
were being intercepted and they were being followed.
The NGOs were not spared, either, even if some of them were participants
in internationally �nanced programs in partnership with different state institutions.
“After the elections, all the NGOs and the opposition parties were inspected by the tax
authorities. We had three types of inspections: from the Ministry of Justice (asking
us why we did not intervene to re-establish order), from the tax authorities (they did
not know themselves what they were looking for; they just skimmed through our
�les) and the guard company which was operating our alarm system, sent by the
Interview with a CM journalist
Interview with a CM journalist
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
Ministry of Interior and trying to install something on our premises. They came on
several occasions, until we terminated the contract with them”
“There are several law �rms specialised in commercial law, but even they want to
remain in shadow. We could not write articles about them because they turned us
down constantly”
For lawyers who represent customers in the international courts against the
Moldovan state, tension is a long-term feeling: “There were pressures on me
personally but also on our law �rm. We complained to the Court immediately. They
continued with the teasing. For instance, Moldtelecom blocked our outgoing fax
messages to the ECHR and their incoming messages to us for 2 years. We started
investigating and making of�cial inquiries and suddenly the fax started working
again”
Even the authors of this report took knowledge of the repressive apparatus
of the communist state. Two experts were denied access to the country during the
elections as their tourist visa was issued for the following week. One of the experts
asked for his visa from London, precisely to go around the blockade imposed on
Romanians. When he arrived on the Chişinău airport, he was questioned and searched
in detail. They, he was followed by at least 6 agents in civilian clothes, who watched
them during the following days
. Another expert who arrived the evening of the
elections was in his turn detained for several hours on the airport and interrogated
about the purpose of his visit to the Republic of Moldova.
Most of those having agreed to give interviews for this report asked to remain
anonymous.
The “Transnistrisation” of the Republic of Moldova
Any analysis related to the Republic of Moldova makes abstraction of the existence
of the self-proclaimed Transnistrian Republic (TMR) – a black hole of smuggling
and lawlessness, where a state-clique is prospering with guns in their hands and
against whom nobody has done anything in the last 18 years. Transnistria has been
functioning for 18 years on the basis of an unchanged model: the Smirnov family
occupies the most important positions in the state but also the private sector. An
illegal state which has created instruments speci�c to any state: police, army, secret
services, custom of�cers, customs service, tax authorities, pensions system, salaries,
currency etc. Democracy is mimed; freedom of expression inexistent, business is
the exclusive prerogative of those in power. A region where 500 thousands people
live only to enrich the clique in power, who imposed themselves with the help of
interview with Lilia Carasciuc, TI, involved in anticorruption programs with state institutions.
economic journalist, anonymous
interview with Vladislav Gribincea
see http://jurnal.md/article/18586/ and http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/861410/Jurnalist-roman-
�lat-si-amenintat-de-agentii-lui-Voronin/
guns. This is the model towards which the Republic of Moldova has headed itself
in the last 8 years, obviously encouraged by the international lack of reaction. TMR
in�uences the business environment but also the behaviour of the neighbouring
state in issues such as human rights, media, democracy – precisely because no �rm
action has been taken by the international community against the TMR. This is why
it became possible for the TMR to be seen as a successful model. This was certainly
replicated at a larger scale by the Voronin regime, under the apathetic looks of the
international community.
The state apparatus
Forms of pressure
The work instruments of this system are monopole, investigations and criminal
�les, nationalization and nepotism. If a business becomes pro�table, it falls quickly
in the hands of the “raiders”, meaning that it is taken over by force. A handful of
people grow excessively rich, a repressive apparatus is encouraged to increase its
revenues from corruption while an entire country is getting poorer. Ironically, if this
system were not fuelled by the Moldovan citizens working abroad, it would collapse.
Annually, those having �ed abroad from the Voronin regime send over one billion
dollars to their relatives remained in the country. Their money goes to consumption,
which is intensely supplied from imports. From the interviews we had in Chişinău,
it results that the pro�table import-export operations were seized, with the help
of the state, by umbrella companies of the Voronin family
. To understand how
lucrative the import – export business is, we consulted the 2008 Activity Report of
the Customs Service: the customs operations represent 70% of the state budget
returns
Forced takeovers do not have pro�t as sole purpose. The second major reason
for which certain businesses were closed abusively or taken by force was to prevent
important funds from going to the opposition parties. In other words, to prevent
any attempt to change the current system.
How did the Republic of Moldova reach the state of facts described above,
in a relatively short time? “Voronin created a direct political vertical and he leads
everything” is the most often occurring statement in discussions with businessmen,
lawyers or journalists. Violations of the constitution were not penalised, therefore
Voronin acted in an organised manner, sheltered by the political majority of the
Parliament
See interview notes
http://www.customs.gov.md/index.php?id 1603
See „Jurnal de Chişinău”. “Voronin a uzurpat puterea de stat?” and “Curtea Constituţională încalcă legea” –
Nicolae Osmochescu, judge at the Constitutional Court, says that Voronin chairs the government reunions non-
constitutionally.
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
The state instruments in the hand of the presidential
family
This report identi�es a series of “state weapons” used in the seizure of private
CCECC; the General Prosecutor which documents criminal �les
for blackmail only; cancellation of privatisations and nationalization; the
presidential institution or Voronin himself; government ordinances and
directives to create monopole situations; directing the public money to
companies of the President’s family.
In order for the state institutions to function on political command, there are no
cases of civil servants being accused of abuses (in the police, politics, administration
or government etc.).
An essential tool in the �ght for taking control of businesses is the Centre
for Combating Economic Crimes and Corruption (CCECC). The structure is
subordinated to the government and represents a merger of former independent
institutions, from different ministers (such as the Financial Guard) under one single
structure
. „Voronin merged the former Financial Guard and other structures of
the Ministry of Interior to have an ef�cient club”
. Hence, at this point there
are no independent structures dealing with cases of corruption or economic crime.
Moreover, to the management of this structure they brought a main pawn from the
Intelligence and Security Service. Numerous voices are accusing that CCECC is a
structure specialized in taking over pro�table businesses and harassing politically
Another method to pressure businessmen is represented by the criminal �les
opened by the General Prosecutor and left pending, never sent to court. These
�les are a blackmail tool around elections or in cases of forced takeovers, when the
subject of the �le is incarcerated for a period of time, to be dispossessed by his/her
shares or any other businesses.
Voronin himself sometimes gets involved against speci�c businessman or
companies. For example, he started a campaign against businessman Anatol Stati,
owner of the Ascom group. Because Ascom carries out its businesses in Kazakhstan,
Voronin noti�ed publicly the authorities from Kazakhstan “to be careful who they
are getting into business with”
. Inspections ended in �nes were immediately
initiated against the Ascom companies from Kazakhstan. At the same time, the
General Prosecutor arrested Gabriel Stati, the son of the Ascom CEO, accusing him
of having organised protests and non-transparent �nancing of the opposition. So
http://www.cccec.md/history
Statement of Nicolae Bivol, former chief of the Main State Tax Inspectorate. In the past he organised a
structure similar to the Romanian Financial Guard. Now he is representing businessmen in court against abuses of
the tax authorities.
http://www.azi.md/ro/story/1757
much did Voronin wish to see Stati arrested, that the latter was extradited through
an emergency procedure from Ukraine. His lawyers consider that both the arrest
and the extradition procedure were illegal. Finally, Gabi Stati was transferred from
custody to house arrest.
TI notices a strategy aimed at creating monopoles on different niches of the
imports and a political pressure on the Customs: “We noted an interesting statement
of Nicolae Vîlcu
, general manager of the Customs Department, who had said
that there are big pressures on him and that if these do not stop, he would make
inconvenient statements” These monopoles on the import – export operations are
initiated by the government, which invents new redundancy rules for each branch.
The newly-created bureaucracy acts as a �lter. Only companies which are approved by
the communist leaders pass this �lter. The competition is eliminated. “I tried to take
my import license for meat, as we are the biggest processing factory in the country.
I had 3 employees doing the paper work and going through the entire bureaucratic
process, working nonstop. We managed to meet the impossible deadlines – and yet
our �le was rejected for absolutely no reason. The second day we had an intimidation
control from the Ministry of Interior and I was told never to submit a license request
for the import of meat, because we would all face serious trouble”
. “All pro�table
import – export branches were seized through government decisions or completions
of the previous legislation: �sh, cereals, meat, industry, sugar, transport. Thus, they
impose intermediaries who increase prices by 20-30 percents”
The cancellation of privatisations and the nationalisation have been common
phenomena ever since the communists took power. The Republic of Moldova was
already condemned in several such cases by the European Court of Human Rights.
Although the fault for a fraudulent privatisation also falls with the civil servants, no
one was investigated, so far. The privatisation �les were compiled only to take over
those businesses.
The public money directed to the businesses controlled by Oleg Voronin is on
the �rst page of the opposition newspapers. The most recent: the simultaneous
renovation of the Parliament Palace and of the Presidency building, affected by the
protests from April. The Contract amounts to 100 million dollars; the accounts of
the ministries and of other state institutions were transferred by force to the banks
controlled by Oleg Voronin; the private companies were marginalised to the bene�t
of state companies in �elds like insurances or communications.
The corrupt judicial system
From the interviews we took, there is one unanimously recognised truth: the
judicial system of the Republic of Moldova is profoundly corrupt. Any lawyer
Anatolie Cislaru, CARMEZ
lawyer Vladislav Gribincea
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
specialised in commercial law will recommend his or her customers to reach an
agreement or to take the trial anywhere else outside the Republic of Moldova.
Vladislav Gribincea represented several private companies abusively dispossessed
by the state of companies purchased through privatization at the European Court
of Human Rights. As lawyer of the businessmen in con�ict with the state, Gribincea
underlines the main problems: “We have big taxation issues because the tax authorities
harass the taxpayer. One cannot defend oneself because there is no constant legal
practice. One cannot �ght the state and the tax authorities - this is unimaginable.
Not even the judges murmur, although they are in constant degradation since 2006
and the investment budget allocated to them was not released. One cannot make
big businesses in the Republic of Moldova without giving something to the power
underhand. It all comes down to the interests of the Executive, which are the interests
of Voronin. The legislative framework is not all good, either; there are contradictory
provisions. But the major issue is the civil servants who enforce the law. The civil
servants are allowed to take bribe and this makes them prone to blackmailing. No
top judge, no minister is a man of integrity – they are all controversial and have
hardly been given key positions. One cannot speak of independent police force,
prosecutors and judges. The 8 years strategy of the communists was to seize or
subordinate the pro�table medium and big-sized companies. They had 8 years and
70% of the mandates, i.e. a constitutional majority – they used them only for their
own interest. From what we observed, the tools which assist in forced takeovers are
CCECC and the General Prosecutor.
Gribincea identi�es a series of major problems of the system:
Trials and �les “on command” – which remain open as blackmail tools.
Unpunished abuses of the police and the prosecutors.
Judgments given without presentation of reasons;
Flagrant violation of the right of property – dispossession through
cancellation of the privatisation.
The purpose of any abusive detention is the dispossession of assets.
The fear of the Executive and the corruption prevents justice from
functioning.
It is impossible to win a trial in court against the will of the
Government
To understand to what point is the state with all its tools focussed on seizing the
business environment, we take a look at the percents of the trials whose object is the
cancellation of the privatisations: until June 2008, 15% of the pending trials of the
Supreme Court of Justice, the Economic College have as object “the cancellation
of the privatisation”.
Immediately after the elections, the situation started to change and political prisoners such as Mocanu were
Interview with Liliana Carsciuc, TI
lawyer specialised in commercial law, anonymous
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
opened a restaurant. A constructions inspector came and asked a bribe of 100 euro.
They were obstinate and did not want to give it. The pressures which followed were
so big that one of them �ed from Moldova and changed his name. The second left
all the documents with the TI – he though they would kill him. Because the case was
brought to the attention of the TI who put pressure on the government – �nally the
one having started the threats campaign was imprisoned”
Journalists constantly hear of cases in which the Voronin family or the communist
dignitaries have taken over by force different businesses: “recently there was a press
conference in which the owner of the Micăuţi Quarry, complained of the same
thing. Then it was an agricultural enterprise and now the Carmez case. In some
cases, the owner denies everything in public, but there are indications that he was
already forced to collaborate, like in the case of Andy’s Pizza, where the network of
A lawyer who specialises in commercial law says: “you become the target of
a raider attack when you have bad organisation or you have problems with your
documents or you rent spaces from the state. Sometimes it is also about greed: the
owner does not accept to do everything legally and gain less.”
It is dif�cult to make light in the avalanche of rumours and information. For
example, a journalist who wishes to investigate the fortune of the Voronin family
encounters many obstacles. “In the businesses of the Voronin family one �nds a lot
of off-shore structures or interposed agents, façade people. A simple request made
at the Registration Chamber risks to remain unanswered or to be given a partial
answer. There were, of course, telephones and emails intercepted or accidents at the
printing house when some material was supposed to be made public
Model of pro�table businesses
The interviews brought out only two recipes for successful businesses valid for
the Republic of Moldova: the families surrounding the Voronin clan or the powerful
multinationals.
The multinationals came in the years before the communist government. “If
they do not get involved in politics, foreigners do not have any problems. Besides,
the central of�ces are not here, they are either in Kiev or in Bucharest so that if
problems occur in the Republic of Moldova, they may have a larger market until
such problems are solved. In general, they have only one distributor and not a dealer.
The distributor does the work and manages locally. Multinationals do not take the
risk of creating dealerships yet or they have maximum 5 employees with laptops
Lilia Carasciuc, TI
Interview with an economic journalist, anonymous
Vitalie Călugăreanu, the series about Voronin http://www.crji.org/news.php?id 150&l 1 and 3 other
and a �xed budget. The rest is done from a distance or with the locals. The most
important (Orange, Union Fenosa etc.) entered into business correctly. They did
everything by the book and yet in 2000 they were sued. It cost a lot to do everything
by the book, but otherwise they would have lost the investment. The Prosecutor
opened a �le against them immediately after the state took the money from the
privatisation”
Carmez, a forced takeover
“How to explain logically the situation when an associate who has 12% of the
shares takes o
ver the entire company by force and illegally registers the take over
the very same day?” This is the case of the Carmez
Company, the biggest meat
processor from the Republic of Moldova. Business amounts to 24 million euro per
year with a pro�t of 1 million euro. Carmez holds 70% of the national meat and deli
market. Anatolie Cîşlaru is associate and general manager: „In December there are
20 years since I work in this company. For a while now I have been living personally
the experience of some raiders attacks. GlobAuto, a small company, bought 6%
of the Carmez shares. They started pressuring me all the time and carrying out
inspections, asking to cancel the privatisation; all this to take the rest of the shares
by force. They managed to purchase 6% more but these were not enough to call
in a General Assembly. The only answer to the GlobAuto pressures came from
the Presidency, through a letter of the presidential councillor for �nancial matters,
Sergiu Puşcuţă
. The councillor’s answer was sent to the General Prosecutor’s
Of�ce and to the CNFP, for “examination and taking proper actions”. This year they
illegally cancelled the privatisation of Carmez and on April 21st they arrested the
entire management team. With all the management in prison, they called a General
Assembly.”
Nicolae Bivol, a friend of manager Cîşlaru, went to the General Assembly to
represent those arrested: “The General Assembly was full of irregularities; we
discovered that there were dead people among the signatories, that the calculations
were wrong. The special forces of the Ministry of Interior came to assist the
Generally Assembly, for intimidation. In spite of all the irregularities, the minority
shareholder GlobAuto chaired the Assembly to its end, took over the company and
closed the meeting at 5 p.m. And yet they managed to go to the State Registration
Chamber and register the modi�cations, although the Camber was working only
until 4 p.m.”
Lawyer specialising in commercial law, anonymous
see also http://www.curaj.net/?p 18131
Petition No. 19/1-10-7 from 3 February 2009, signed by Sergiu Puşcuţă (former manager of CCECC and of
the States Tax Inspectorate)
MOLDOVA. AT THE CROSSROADS
SOROS FOUNDATION ROMANIA
Manager Anatolie Cîşlaru spent 42 days in arrest and the other managers 2 days
only. None of them was interrogated. According to Cîşlaru, the true purpose of
the arrest was to intimidate and isolate them and to render then unavailable so as
to let the minority shareholder GlobAuto to play its cards. “GlobAuto is backed by
Basarabia Nord, which is our
competitor and there are people who had worked with
Oleg Voronin and the family of Ţurcanu – the former minister of the interior. They
are actually the ones seizing Carmez”.
Cases submitted to the European Court of Human
The cases in whi
ch a business is seized, similarly to Carmez have been growing
more and more numerous in the last years. A proof of this is also the avalanche of
trials at the ECHR. Vladislav Gribnicea, from Legal Consultants for Human Rights:
“In 2008, we had 29% more cases at the ECHR than in the previous year; in 2007,
there were 40% more than in 2006. If we remove Slovenia and Georgia, who have
some punctual issues, the Republic of Moldova is �rst when it comes to number of
cases brought to the ECHR from all sectors. Very many of them actually have an
economic real cause, such as a ruined business. Practically, the ECHR became the
fourth court for the Republic of Moldova and no one expects an equitable solution
in the country.”
Gribnicea rapidly went through a couple of examples of economic cases in
which the Republic of Moldova lost at the ECHR:
- EDUARD MUŞUC owner of MEGADAT COM, the most well-developed
internet company. Muşuc was in the opposition and the company was having an
enormous growth. Muşuc was arrested and his business torn to pieces. He won at
the ECHR and agreed with the communists for a position of councillor.
- AIR MOLDOVA – a German company privatised the air operator, but the
communists cancelled the privatisation. The ECHR gave a ruling in favour of the
German company and ordered the Republic of Moldova to return the invested
amount plus damages to the company.
- OFERTA PLUS – a company from the energy sector. The ECHR mentions
that an abusive criminal �le was opened against it, at the command of the current
Prime Minister.
- HOTEL DACIA – the company which won the privatisation was expropriated
because the purchase price was too low, according to the communists. The
businessman who bought th
e hotel was in a personal con�ict with Voronin. He won
– EPTECH – a shopping centre assessed at 40 million euro for the business and
the building. A criminal �le was opened and privatisation was disputed as soon as
the shadow owner, Vlad Filat, launched into politics.
No reaction
Internationally, we may mention the constant reaction of the ECHR which
condemns the abuses of the authorities in Chişinău. For the rest, the last 8 years were
plunged into silence. The international politics did not react �rmly against the corrupt
system which turned the country into a totalitarian system. The European Union
and the United States treated the communist regime of the Republic of Moldova
very kindly,
always paying attention to Russia’s reaction, the same way as they treated
Transnistria. It is true that the opposition started to organise systematically and to
collect proofs about abuses, corruption, and use of the state bodies as instruments
serving the interest of the communist politicians very late. Practically, the moment
which showed just how serious things were in the Republic of Moldova was that of
the riots this year.
In its turn, Romania did not know what to make of its relation with the Republic
of Moldova and did not denounce the concrete abuses with too much energy, at
least not until the protests from April this year. Practically, the abuses and the
fragrant violations of human rights from this spring also attracted attention on the
monopolisation of the business system by the political regime.
The change
In contrast with the seriousness of the situation, many of those interviewed are
optimistic and believe that things will calm down by themselves once the pressure
from the top of the system is removed – meaning the Voronin family
. “If the
regime changes, Voronin’s clique will calmly accept to withdraw from different
businesses to make room for the new power” thinks an economic journalist. There
will be very many recovery trials in the cases of businesses taken over by force. We
may even witness rather violent episodes” believes a businessman. Such reactions
con�rm the feeling that the democratic system from the Republic of Moldova is
profoundly vitiated and the functioning of the state largely depends on the person
holding the position of President.
The Republic of Moldova is awakening from a nightmare in which it has deepened
itself during the last 8 years. The party of communists had the majority, it could
change laws and Voronin behaved like a dictator: he assumed as many positions as
possible, he played the role of the state and at the same time he exercised a monopole
on private economy. The successful businesses were taken over by force both to
generate pro�t and to suffocate any attem
pt to �nance an organised opposition.
The most affected by the communist regime seems to be the judicial system which
is deeply corrupted. The communist adventure was also possible because there were
no �rm reactions from the exterior.
For example, one day after the elections Sergiu Mocanu was released from house arrest; he had been accused by
the communists of having organised the protests from April and was groundlessly held in custody.
Введение
......................................................................................................................
Политическая система в Республике Молдова и ее эволюция
Симулирование европейской интеграции – Молдова и ЕС перед
Либеральная Демократическая Партия Республики Молдова (ЛДПМ) ....
ОТНОШЕНИЯ МОЛДОВЫ С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ И
Роль Румынии как страны члена ЕС ..................................................................
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: СТОП И С НАЧАЛА
Средства массовой информации в Молдове: много политики, мало
Международное сообщество – слишком незначительно, слишком
вежливо, слишком дружелюбно ...........................................................................
РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА – ДЕМОКРАТИЯ ОТМЕНЯЕТСЯ
Контекст ......................................................................................................................
Ограничение права на свободные и корректные выборы .............................
Свобода выражения и собрания - прогресс в законодательстве,
Злоупотребления против защитников прав человека
...................................
Плохое функционирование судебной системы ...............................................
ДЕЛОВАЯ СРЕДА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА -
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ООО
(Штефан Кындя) .............
Бедность и коррупция .............................................................................................
Приднестровизация Республики Молдова ........................................................
Инструменты государства в руках президентской семьи ...............................
Carmez, насильственное перенятие .....................................................................
Исследование, проведенное в 2005 году румынским Институтом по
общественным политикам показывает, что только 25% румын считают, что
Румыния должна иметь тесные отношения с Республикой Молдова
. К этому
добавляется тот факт, что 50% респондентов посчитали, что до момента
проведения исследования, политика Румынии по отношению к соседней
Молдове была неэффективной и полностью невдохновленной. Сочетание
отсутствия интереса и скептицизма на тот момент по всей вероятности можно
было бы объяснить обращением внимания румынской общественности «на
запад», привлеченной целью присоединения к Европейскому Союзу, 1 января
2007 года. К этому можно добавить и восприятие Республики Молдова как
блокированного «на востоке» государства, в политической и социальной
инерции, далекой от любой европейской динамики, выход из которой было
трудно предсказать.
На уровне Европейского Союза, на протяжении всех этих лет, отношение
еще больше вызывало озабоченность сторонников европейской интеграции
Республики Молдова. Опрос общественного мнения на уровне ЕС,
проведенный в 2007 году, на тему интереса стран членов ЕС по отношению
к соседним странам доказал, что только 20% европейцев проявляли интерес
с государствам расположенным по соседству с ЕС, а число тех, кому было
известно, что Молдова является соседом Союза составлял только 4%
Может быть еще более раздражающей осталось упорство европейских
учреждений использовать в отношении Республики Молдова подход логики
с геополитическим характером, который обязательно включал отношения с
сепаратистским регионом Приднестровья, с Россией и Украиной. В тени этого
предупредительного и минималистского подхода к «молдавскому вопросу»,
демократия в Республике Молдова познала значительный регресс – в большей
степени проигнорированный или терпимый международным сообществом.
Однако интерес румынской общественности по отношению к соседнему
государству познал значительное возрождение, по всей вероятности и в результате
интенсивной медиатизации неожиданных эволюций, которые последовали
парламентским выборам, которые прошли в Молдове в апреле 2009 года. В
июне 2009 года, 52% румын считали, что Румыния должна поддержать всеми
Север Войнеску, Добре Габриела: «Восприятие общественного мнения Румынии на тему внешней
политики и международных отношений», Институт общественных политик Бухарест, Октябрь 2005 год,
The EU’s relations with its Neighbours”, Special Eurobarometer, September 2007, p.4
возможными способами присоединение Республики Молдова к Европейскому
Союзу, а 47% были, в большой и очень большой степени, согласны с
предоставлением румынского гражданства молдаванам, которые могут доказать
свои румынские корни
. Безусловно, мы не встретим тот же энтузиазм на уровне
всей европейской общественности и даже меньше в рядах бюрократии из
Брюсселя – в особенности относительно чувствительного вопроса гражданства.
В том, что касается ответа на европейс
кие стремления Республики Молдова,
все более ясным становиться, что, если для них существует доза приемлемости
на уровне принятия решений в рамках ЕС, коммунитарные ожидания
останавливаются только на Румынии, и ни на ком другом. Румынская дипломатия
должна теперь выбрать между радикальным пересмотром «молдавского дела»
или продолжением гипер-осторожной политики по отношению к соседнему
государству.
В ожидании реального вовлечения европейского и международного
сообщества в Республике Молдова (с или без вклада Румынии), данный
доклад задается целью способствовать более глубокому пониманию реального
положения на восточной границе Румынии и Европейского Союза. Устранение
от власти Владимира Воронина и Партии Коммунистов означает лишь первый
шаг вперед в разборе пирамиды власти, которая в глубине коррумпировала
молдавское общество. Доклад выявляет ряд структурных, институциональных
и нормативных проблем, с которыми сталкивается соседнее государство, в той
форме, в которой они были заметны в середине 2009 года, в канун повторения
выборов конца июля. Выбранный для проведения данного анализа момент
оказался оптимальным: еще до выборов было легко заметить многие из
отклонений от демократических стандартов в функционировании молдавского
государства, однако напряжение, вызванное повторенными выборами 2009 года,
усилило их и сделало их более видимыми для людей готовых их заметить и
отметить.
Совпадение государственных органов с партийными и сосредоточение всех
рычагов власти в руках президента и ограниченного круга его приближенных;
общая коррупция в рядах административного аппарата и служащих на всех
уровнях; ограничение и лимитирование фундаментальных прав и свобод граждан;
контроль над общественными и частными средствами массовой информации и
репрессия против нескольких, которые остались независимыми; почти полное
скомпрометирование судебной системы, посредством подчинения судейской
власти политической силе; подчинение и оккупирование деловой среды – все
начертывает контуры уровня ухудшения состояния
правового государства и
функционирования демократии в Республике Молдова.
доступен на сайте www.soros.ro
В момент редактирования данного доклада, Республика Молдова находится в
равной степени сложном, но и важном положении, с точки зрения долгосрочных
преобразований. Изменение баланса политической власти в верхах может
составить исходной точкой на пути восстановления демократии и возвращения
на путь, с которого Республика Молдова была сведена со второй половины 90ых
годов. Данный труд может стать пунктом соотношения для будущих сравнений
качества преобразований, которые будет переживать соседнее государство.
Авторская группа, которая разработала данный доклад, была составлена из
Кристиана Гиня
(Директор, Румынский центр по европейским политикам),
Иоана Авэдани
(Исполнительный директор, Центр по независимому
журнализму),
Mариан Кириак
(Исполнительный директор, Balkan Investigative
Reporting Network, Румыния),
Штефан Кындя
(Заместитель директора,
Румынский центр по инвестигационному журнализму) и
Серджиу Панаинте
(координатор программ в Фонде Сороса в Румынии).
Доклад был разработан в рамках Программы «Bridging Moldova» Фонда Сороса
в Румынии, программа, цель которой состоит в консолидации отношений
между гражданским обществом Румынии и Республики Молдова, воспитание
интереса общественности и влияние на политики, которые могут способствовать
демократизации общества Республики Молдова и его укрепления в европейском
пространстве.
Республика Молдова перешла в период с 2001по 2009 год от непоследовательной
демократии к установлению еще неукрепившегося авторитаризма, положение,
Президент Владимир Воронин собрал все важные решения в свои руки и перевел
центр тяжести политики в руки Президентства, несмотря на то, что, согласно
Источником власти Воронина не является должность главы государства, а
контроль над Партией Коммунистов Республики Молдова, которая в свою очередь
Волна «цветных революций» 2003 – 2004 годов вызвала оппортунистическую
реакцию приближения к ЕС со стороны Воронина, получившее название «революции
Но план действий Молдова – ЕС, который предполагал демократизацию и
реформы, грозит «вертикали власти», основе власти Воронина, что и привело,
Свобода печати была ограничена, устрашение оппозиции посредством
злоупотребления государственной властью стало обычным явлением. Европеизация
Республики Молдова осталась поверхностной, так как власти приняли большое
Предвыборный 2009 год совпал с непримиримым политическим разрывом
между Партией Коммунистов Республики Молдова и оппозицией, а в апреле
2009 года проявления политического насилия вылились на улицу. Оппозиции
удалось перенять инициативу, благодаря повтору выборов в июле и получению
парламентского большинства, хотя оно и является недостаточным для избрания
Во время всех этих событий, ЕС остался важным, хотя и недостаточно
последовательным актером. Специальный посланник ЕС в Кишиневе стал весьма
спорной фигуро
й, сделав неправильную ставку на коммунистов для обеспечения
ЕС остается важнейшим донором в Молдове, а новое соглашение Молдова –
ЕС, переговоры по которому будут проведены осенью этого года, станет поводом
Восточное партнерство является хорошей возможностью для Молдовы
улучшить отношения с ЕС, хотя существует опасность обращения ко всем шести
странам партнерам как к блоку с общей судьбой, что поставило бы Молдову в
От бессвязного плюрализма к неконсолидированному
Политическая система Республики Молдова сильно персонализирована,
а простое п
рочтение Конституции в недостаточной степени объясняет ее
реальное функционирование. Согласно Конституции, Молдова является
парламентской республикой, с избранным Парламентом президентом,
которого должно избрать квалифицированное большинство (в 3/5) имеющим
в основном протокольно-символические полномочия, но который может
сравнительно легко распустить Парламент. Потом следует Правительство,
которое играет исполнительную роль, и конечно Парламент, который
имеет законодательную функцию, но Председатель, которого имеет также и
полномочия назначения на ключевые должности в государстве. Данная сложная
конституционная схема, которая также предрасположена к блокировкам,
является результатом современной истории: в 2000 году, в Конституцию были
внесены поправки, таким образом, чтобы Президент больше не избирался
путем прямого голосования, а через голосование в Парламенте. Несмотря
на данное изменение, его полномочия не были изменены соответственно
полномочиям, которыми наделены президенты парламентских республик
классического типа. Кроме положений конституции, установленная, после
провозглашения независимости в 1991 году, политическая практика наделила
молдавских президентов правом принимать решения в случае назначений в
сферах, связанных с безопасностью,
правопорядком и внешней политикой.
Первые два президента страны воспользовались данным обычаем, также
поступил и Владимир Воронин, а сама практика не изменилась после того как
были внесены поправки в Конституцию, а глава государства начал избираться
Странным образом, на формальном уровне, с Президентом конкурирует
спикер Парламента, который наделен конституционным правом, назначать
Генерального прокурора республики и главу Счетной палаты (назначение
осуществлено Парламентом, по предложению Председателя законодательного
органа). Таким образом, можно объяснить интерес вызванный председательством
Сравнительная политическая теория говорит, что президентские
республики больше всего склонны переходить к авторитаризму, вывод,
который поддержан со статистической точки зрения большим числом
подобных случаев, встречаемых в странах Латинской Америки. Логичным
образом, парламентские республики, в которых власть распределяется
по нескольким уровням коллегиального принятия решений, лучше всего
Республика Молдова является живым примером, что данная теория не
всегда применима на практике. В девяностые годы, кроме Балтийских стран,
Республика Молдова имела самую динамичную и конкурентоспособную
демократию во всем бывшем советском пространстве. Двое из избранных
прямым голосованием президентов не получили новый мандат во главе
государства, согласно демократическим правилам игры – что является
чаще чем в любом другом бывшем советском государстве
. Историческое
совпадение – одновременно с избранием Президента Парламентом, в 2001
году, Молдова начала постепенно скользить из зоны хрупких демократий в
зону неконсолидированных авторитарных режимов, мнение, которое может
быть поддержано ухудшением рейтинга, полученного в международных
классификациях относительно уровня демократизации
. Мы говорим, что
речь идет об историческом совпадении, так как не само изменение способа
избрания главы государства вызвало ухудшение состояния демократии в
Молдове, а создание, в том же году, монополии власти Партией Коммунистов
Республики Молдова (ПКРМ). С того момента, конституционная форма
стала менее релевантной, так как лидер ПКРМ Владимир Воронин,
избранный Парламентом Президентом в 2001 году, правил посредством
того, что исследования советологии называли «вертикаль власти» - что
значит способ политического контроля над администрацией и государством,
осуществленного в основном изданием указов от кабинета главы партии.
Реальная власть Владимира Воронина за все эти годы намного превышала
пределы его конституционного мандата, а основой подобной власти была не
декоративная роль Президента, а контроль, осуществленный им над ПКРМ,
Lucan A. Way , “Pluralism by default and the Sources of political Liberalization in Weak States”, Temple
University
К примеру годовой отчет „Nations in transit”, Freedom House
Доминация ПКРМ началась 25 февраля 2001 года, когда партия получила
71 мандат из 101 мест в Парламенте, что позволило партии контролировать все
ключевые позиции в государстве. Этот удивительный результат, полученный
партией, которая открыто, высказывала ностальгию по Советскому Союзу,
Первые 10 лет после провозглашения независимости привели к
травматизирующему экономическому спаду для большинства населения
страны. Номинальная покупательная способность сократилась на
80% по сравнению с последними годами существования СССР.
Производительность сократилась на 60% в период с 1991 по 1999 год
Молдова была раньше полностью интегрирована в экономический
оборот советского пространства, а разрыв политических связей, к
которому добавился и приднестровский конфликт, который изолировал
самую развитую с промышленной точки зрения часть страны, привели
к сокращению производства и торговли. Хрупкое государство,
не реформированное в последние 10 лет, усилило общее чувство
нестабильности, а норма преступности достигла особо высокий уровень.
Инфляция и нехватка денег привела к тому, что оплата пенсий и зарплат
осуществлялась больше в натуре, что оставило еще видимые следы
в рядах населения (в рамках двух предвыборных кампаний 2009 года,
ПКРМ воспользовалась идеей, что возвращение к власти оппозиции
Рускоязычное меньшинство (русские, украинцы, гэгэузы)
почувствовали отдаление от построения идентитета нового молдавского
государства, и стали пленным электоратом для ПКРМ. Разрыв в рамках
большинства, между промоутерами молдовенизма, как отдельной от
румынской идентичности, с одной стороны, и промоутерами румынизма,
с другой стороны, привело к захождению в тупик политических дебатов
по вопросам идентичности, что опять же стало преимуществом ПКРМ,
которое набрало голоса как от меньшинств, так и от сторонников
Владимир Воронин и его партия воспользовались историческим шансом
перенять власть в момент, когда крупные экономические реформы уже были
начаты, негативные последствия были уже восприняты, а новая экономика уже
была создана. Экономический рост, который начался в ранние 2000 года во
всем бывшем советском пространстве (как в Румынии, так и в России, двух
самых крупных торговых партнеров Молдовы, в тот же период возобновился
экономический рост) принес с того момента предвыборную пользу ПКРМ,
которая представляла себя как партия вытянувшая страну из кризиса и
восстановившую порядок. Силовая политика Воронина привела к снижению
“MOLDOVA: HOOKED ON REMITTANCES” , BUSSINES WEEK, APRILIE, 2008.
преступности, даже если методы достижения данного результата были больше
свойственны советскому режиму чем демократическому (теперь против
Молдовы открыты судебные дела в Eвропейском Суде по правам человека, из-
Выборы 2005 года сохранили политическую доминацию ПКРМ, хотя
удельный вес партии сократился на 56 мандатов парламентариев. Этого
было недостаточно для второго мандата во главе государства для Владимира
Воронина, но хватало, чтобы отклонить любую формулу правления
исключающую ПКРМ. Кроме того, отсутствие единства оппозиции привело
к тому, что любой вариант политического построения исключающий
Выборы 2005 года прошли в очень неблагоприятном для ПКРМ внешнем
контексте. В Украине, Сербии и Грузии прошли неожиданные свержения с
власти партий с авторитарными проявлениями, так называемые «цветные
революции». В тот момент казалось, что появилась новая волна демократизации
в бывшем советском пространстве, где новое поколение политических деятелей
и активистов проявляет себя против укрепления нереформаторских режимов,
проявляющих авторитарные тенденции. Выборы 2005 года привели к новому
политическому тупику, которому Владимир Воронин ответил удивительной
способностью приспособления и диссимуляции. Провал плана Козака по
урегулированию приднестровского конфликта (план поддержанный Россией
и первоначально одобренный Ворониным, но затем отклоненный им),
отдалил Воронина от администрации Владимира Путина. Тогда произошло
движение, вдохновлено названное кем-то «революцией в голове Владимира
Воронина». Президент заявил, что намерен повести Молдову к интеграции в
Европейский Союз. В Кишиневе еще можно увидеть массивные рекламные
панно, представляющие европейское будущее страны. Новоизбранный в
Бухаресте президент, Траян Бэсеску посчитал, что появился удобный случай
для укрепления отношений между двумя странами, и последовал черед встреч
с Ворониным, который привел к ряду оптимистических заявлений с обеих
сторон. «Оранжевые» лидеры в Киеве и Тбилиси в свою очередь посетили
Кишинев. Новый план действий Молдова – ЕС предполагал финансовую и
техническую помощь для Молдовы со стороны ЕС, а Молдова, в свою очередь
брала на себя обязательство внедрять точные меры по реформированию,
модернизации и демократизации. Некоторые из лидеров оппозиции были
убеждены (некоторые даже по личной просьбе президента Румынии Бэсеску)
проголосовать за переизбрание Владимира Воронина. Память о том периоде,
теперь, после событий 2009 года, повышает еще больше недоверие в
политические силы в Кишиневе. Как говорил нам собеседник из Кишинева
во время посещения для документации, «Воронин обманул всех, и Бэсеску, и
Постепенно, в уме Владимира Воронина произошла контрреволюция. План
мер, согласованных с ЕС в феврале 2005 года, был проведен в жизнь только на
формальном уровне, политический контроль над прессой, администрацией,
деловой средой углубился. Отношения с Россией улучшились в 2007 году.
Решающим моментом этого изменения стали местные выборы 2007 года, когда
ПКРМ получила 37% голосов за мэров и 41% голосов для районных советов,
самый слабый результат во всей истории партии. Победа ново пришельца на
политической сцене, Дорина Киртоакэ, члена Либеральной партии, перед
кандидатом ПКРМ на должность мэра Кишинева стала настоящим шоком.
Большинство обозревателей в Кишиневе считают, что именно тогда лидер
ПКРМ убедился, что открытие на Запад негативно влияет на саму основу
власти. Реформы в администрации, свобода прессы, экономическая свобода
полностью несовместимы с вертикалей власти, и со стилем руководства,
который был наложен ПКРМ. В 2007 – 2008 годы были введены новые
ограничения для прессы, для политических партий, а политический контроль
Если присоединение к НАТО является спорным вопросом в Кишиневе,
присоединение к Европейскому Союзу единодушно поддержано, по крайней
мере на формальном уровне. Опросы общественного мнения указывают
на то, что большинство в размере 67% благоприятно относится к данной
. Несмотря на всю «контрреволюцию в его голове», Владимир Воронин
продолжает заявлять, что целью Молдовы является присоединение к ЕС,
даже если добавляет, что это должно произойти посредством стратегического
отношения с Россией
. План действий ЕС – Молдова был постоянной
частью политической игры Кишинева на протяжении всех этих лет,
правительства Владимира Воронина устанавливая действия согласованные
с ЕС среди приоритетов программ правления. Таким образом, был развит
парадоксальный на первый взгляд процесс, хотя он и признан на академическом
уровне в сфере исследований европеизации, симулированием интеграции,
Барометр общественного мнения – июль 2009 года, разработанный Институтом по общественным
политикам в Молдове. http://www.ipp.md/barometru1.php?l ro&id 37
„Воронин желает договора с Румынией и европейской интеграции в стратегических отношениях с
Россией”, România liberă, Среда, 15 июля 2009
охарактеризованный завалом законодательных изменений имеющих
В то
время как западные доноры расходуют значительные денежные
средства для реформирования администрации Молдовы (к примеру,
проэкт финансированный Всемирным Банком, правительствами Швеции и
Великобритании, на сумму в семь миллионов евро, задается целью предоставить
помощь для реформирования центральной администрации), на деле усилился
неограниченный политический контроль над местной администрацией.
Мэрии, возглавленные представителями оппозиционных партий, обвиняют
центральное правительство в политике обанкротивания, и в том что оно
самовольно использует централистический закон и дискриминирует их
при выделении общественных средств. Мэрия Кишинева сталкивалась с
подобными проблемами после занятия должности мэра Дорином Киртоакэ,
в 2009 году. получив бюджет на 40 миллионов молдавских лей меньше чем в
Одно из требований ЕС состояло в создании профессиональной группы
государственных служащих, стабильных на своих должностях, нанятых на
работу на конкурсной основе, и защищенных от политического вмешательства.
Закон был принят лишь в июле 2008 года, его опубликование в официальном
вестнике было отложено, и не была принята какая либо серьезная мера по
проведению данного закона в практику
. Кроме того, любой человек читающий
доклады разработанные Европейской комиссией
относительно применения
на практике плана действий, постоянные независимые отчеты разработанные
организациями ADEPT и Expert Group (финансированные Фондом Сорос
Молдова), также как и официальные доклады, разработанные молдавскими
властями, может констатировать удивительное количество принятого
законодательства и диспропорцию между количеством принятых законов
и немногими результатами полученными на практике, либо из-за отсрочки
применения, либо из-за законных «уловок» специально введенных в тексты
законов, либо просто из-за несоответствующего проведения в жизнь. Вот только
несколько из около 200
принятых законов ввиду проведения в жизнь плана
действий ЕС – Молдова: внесение поправок в закон о декларациях об имуществе
и доходах, изменение судейского устава, разработка этического кодекса для
судей, закон о транспарентности принятия решений в общественной области,
закон о защите свидетелей, этический кодекс общественных служащих
Агентство Info-Prim Neo, 10 сентября 2008
EUROMONITOR, но. 3 (12),издание III, „Implementation of reforms initiated accordingly to the EU-Moldova
Action Plan, Assessment of progress made in July-September 2008; ADEPT и EXPERT-GRUP
Последний доклад представляет положение в 2008 году: «Внедрение Европейской политики добрососедства
Последний отчет о прогрессе Европейской Комиссии отмечает, в большинстве случаев, как стандартную
Центр по борьбе с экономическим
и преступлениями и коррупцией был создан
как орган по борьбе с коррупцией, но несмотря на существование внешних
программ по предоставлению помощи для улучшения административной
Молдова получает рейтинг из категории weak (слабый – 68 баллов по
шкале от 0 до 100) по шкале измерений Global Integrity Index за 2008 год
Измерение GI более релевантное чем классические доклады о восприятии
коррупции, так как оно не измеряет субъективную реальность – восприятие,
а объединяет панель экспертов для анализа барьеров, которые каждая страна
строит на пути коррупции (от законов до этических кодов и их применения
на практике). Общий рейтинг Молдовы обычен для бывшего советского
пространства, но в этом случае интересно то, что 88 баллов получены
за общий критерий «законные рамки» и только 48 баллов за критерий
«само внедрение». Методология GI измеряет таким образом и расстояние
между законной реальностью и самим положением. В случае Молдовы, так
называемая “implementation gap”/разница в проведении в жизнь входит в
категорию “huge” (огромный). Проблема Молдовы в настоящий момент
связана не столько с законными рамками, как с их внедрением на практике.
Это не означает, что все данные законы не имеют определенных последствий,
к примеру закон о доступе к информации привел к победе в инстанциях
в нескольких делах против определенных учреждений, но полученные
эффекты в основном ограничены, и они достигнуты независимо от властей,
больше чем при их активной поддержки. Иногда, расстояние между законами
и практикой достигает смешные уровни. В феврале 2008 года, было принято
новое законодательство касательно свободы встречи, посредством процесса
консультирования с гражданским обществом. Приветствованная Европейской
Комиссией и другими отчетами на тот момент, новое законодательство было
игнорировано год спустя, во время манифестаций апреля 2009 года, и ничего
Стратегию властей в Кишиневе можно охарактеризовать следующим
образом: говори как ЕС, делай как пожелаешь, Молдова будучи классическим
случаем формальной или поверхностной европеизации. Данный процесс
проявляется когда желание национальных властей приблизится к ЕС
существует, но политические расходы по внедрению реформ слишком велики
для правительства. Из этого вытекает тенденция симулирования реформ,
потребованных ЕС. Принимая во внимание, что существует неуравновешенный
доступ к информации (национальным властям известно больше о реальном
положении чем могут узнать миссии экспертов Европейской Комиссии),
данная стратегия может быть функциональной на короткий срок. Ясно то, что
теперь эксперты Комиссии поняли расстояние между формой и практикой, а
http://report.globalintegrity.org/Moldova/2008
будущее соглашение ЕС - Молдова, переговоры по которому должны пройти
На формальном уровне, режим президента Воронина постоянно проявлял
свое намеренье приблизится к Европе. В мае 2008 года была принята Повестка
дня по приоритетам европейской интеграции, и тоже тогда был изменен
состав Национальной комиссии по Европейской интеграции. Владимир
Воронин пожелал лично дать политический сигнал, переняв руководство
данной Комиссии, которая была призвана вести мониторинг над применением
европейских требований и выделению ресурсов. Посредством своего личного
участия и через исключение из Комиссии Председателя Парламента (Мариан
Лупу уже проявлял признаки диссидентства в рядах ПКРМ) и представителей
неправительственных организаций, общее мнение было то, что Владимир
Воронин укрепляет функционирование вертикали власти и в области
Подготовка выборов апреля 2009 года. Внешние
Ухудшение политического положения в Кишиневе и отсутствие реального
прогресса в отношениях с Молдовой, побудило Европейский Союз считать
апрельские парламентские выборы моментом возможного переустановления
отношений с Молдовой. В октябре 2008 года, Совет Евросоюза по общим
вопросам и внешним отношениям (CAGRE) (встреча министров иностранных
дел) одобрил ряд выводов относительно Республики Молдова. Будучи в
первую очередь результатом усилий бухарестской дипломатии, эти выводы
дают обещание более углубленных отношений
между ЕС и Молдовой, ставя
в тоже время ударение на необходимости проведения реформ в Молдове и
соблюдении демократических правил. Выводы ясным образом связывают
прогресс зарегистрированный Молдовой с углублением отношений,
проведение выборов являясь особенно важным условием: «ЕС уделяет особое
внимание проведению, демократическим образом, парламентских выборов
весной 2009 года». Опасения связанные с организацией выборов появились на
фоне изменений в законодательстве введенных тандемом ПКРМ- Христианско-
демократическая народная партия (ХДНП), который внес поправки в правила
проведения выборов, которые были бы им на пользу, что следует сказать, было
Декрет о создании Национальной комиссии по европейской интеграции, но. 1663-IV от 16.05.2008,
Точное выражение: «ЕС готов развивать углубленное отношение с Молдовой в рамках Европейской
политики добрососедства, и вести переговоры по новому и амбициозному соглашению с Молдовой. Данное
Избирательный кодекс был принят 21 ноября 1997 года и с тех пор в него
были внесены многочисленные изменения, которые не всегда соответствовали
международным правилами в данной области. Последние изменения были
прооперированы меньше чем за год до парламентских выборов от 5 апреля
сего года, и в их основе лежали скорее всего политические соображения,
больше чем демокра
тические или плюралистические. Самые важные
изменения осуществленные, в апреле 2008 года, коалицией ПКРМ-ХДНП
состояли в увеличении избирательного порога с 4 до 6% [(статья 86, параграф
(2), пункт a)], запрете предвыборных альянсов [(статья 41, параграф (2), пункт
b)] и ограничение введенное для лиц с двойным гражданством занимать
должность депутата или любую другую общественную должность [статья
13, параграф (2), пункт b1)]
. Увеличение избирательного порога было
осуждено Венецианской Комиссией Совета Европы, по той причине, что в
данной ситуации не обеспечено представление всех граждан в парламенте,
Республика Молдова будучи организована как один избирательный участок
Запрет предвыборных альянсов кажется является уроком выученным
ПКРМ, после опыта блока «Демократическая Молдова», который объединил
несколько оппозиционных партий на парламентских выборах 2005 года,
набрав 28,53% голосов. На фоне спада популярности коммунистов, создание
нового предвыборного блока для выборов 2009 года поставило бы в серьезную
опасность их шанс завоевать победу на большом расстоянии от соперников. В
данном вопросе, Венецианская комиссия выразила мнение, что предвыборные
блоки служат партиям, пользующимися небольшими шансами войти в
Парламент, и которые, создавая подобный предвыборный альянс, могли бы
быть представленными в законодательном органе. Их запрет, одновременно с
ростом избирательного порога, могло бы привести к росту числа «потерянных»
голосов, то есть голосов для партий, которые не перешли бы избирательный
порог. Рекомендация Венецианской комиссии было следующим: возвращение
Запрет наложенный для лиц с двойным гражданством был принят на
фоне ухудшения двухсторонних отношений между Республикой Молдова
и Румынией, будучи известны многочисленные обвинения сделанные
Владимиром Ворониным западном
у соседу Молдовы. Новый запрет имел
очень точную мишень, принимая во внимание, что некоторые из лидеров
оппозиционных партии имеют и румынское гражданство. В данном
Избирательный кодекс Республики Молдова, вступивший в силу 08.12.1997, http://www.cec.md/i-
ComisiaCentrala/userimages/upload/codul.pdf
Joint Opinion on the Election Code of Moldova as of 10 April 2008, http://www.venice.coe.int/docs/2008/
CDL-AD(2008)022-e.asp
Joint Opinion on the Election Code of Moldova as of 10 April 2008, http://www.venice.coe.int/docs/2008/
CDL-AD(2008)022-e.asp
вопросе, Венецианская комиссия отметила, что гражданские права не могут
быть ограничены по причине двойного гражданства. Кроме того, данное
ограничение может стать нарушением Статьи номер 3 Первого протокола
Конвенции по правам человека и фундаментальных свобод и Статьи номер
14 той же Конвенции
. Политические деятели Дорин Киртоакэ (Либеральная
Партия) и Александру Тэнасе (Либерал-демократическая Партия Молдовы)
оспорили данное решение в Европейском суде по правам человека (CEDO).
Суд рассмотрел данное дело в срочном режиме, принимая во внимание
приближение выборов. Решение суда удовлетворило иск Александру Тэнасе,
в случае которого применялось данное новое положение Избирательного
кодекса, и который в случае своего избрания на пост депутата был бы
вынужден отказаться либо от румынского гражданства либо от мандата
депутата. CEDO не удовлетворил иск и Дорина Киртоакэ, так как он открыто
высказал свое намеренье не занять должность депутата, так как он уже занимал
пост мэра Кишинева
. Кроме всех этих изменений были прооперированы
и другие, связанные с правом голоса для заключенных, жеребьевке для
установления порядка в избирательном бюллетене, положений касающихся
приостановления деятельности общественных служащих, которые принимают
Были начаты также судебные следствия против лидеров оппозиции,
некоторые из них за дела более десятилетней давности (дело против
лидера Демократ либеральной партии, Влада Филат), или за решения
политического характера (дела против Серафима Урекеан, лидера Альянса
Наша Молдова и против Дорина Киртоакэ, мэра Кишинева). Центральное
правительство приняло участие в организации предвыборных списков,
ранее администрированных мэриями, а результатом процесса стало число
избирателей на 400.000 человек больше чем на выборах 2007 года, что
вызвало подозрения и усилило обвинения в подделке выборов. Все эти меры
способствовали подрыву политической обстановки и радикализации речей,
В ноябре 2008 года, глава Делегации Европейской Комиссии в Кишиневе,
Специальный представитель ЕС и несколько послов важных стран ЕС
опубликовали общую декларацию, в которой выражали свою озабоченность
по поводу организации будущих выборов, подвергая критике законодательные
изменения касающиеся политических партии и случаи уголовных анкет
против лидеров оппозиции. В декабре 2008 года, европейский комиссар по
внешним сношениям, Бенита Ферреро-Вальднер сделала заявление, в котором
выражала свою озабоченность по поводу отказа Совета по координации аудио-
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item 1&portal hbkm&action html&highlight MOLDOV
A%20|%20Chirtoaca&sessionid 28160567&skin hudoc-en
http://www.e-democracy.md/e-journal/20080415/
визуальных средств продлить лицензию телестанции Про-ТВ Кишинев,
единственного телевидения имеющего критическое отношение к режиму
ПКРМ, подчеркивая, что свобода выражения является фундаментальным
принципом, в особенности в период приближения выборов. Все эти сигналы
С перспективы парламентских выборов, 2009 год казался особенно важным
для Республики Молдова. В отличии от других избирательных годов, данные
выборы становились еще важнее на фоне глобального экономического
Кроме того, на политическом плане данные выборы были охарактеризованы
специализированными европейскими учреждениями, в особенности
Европейским Союзом (ЕС), Советом Европы (СЕ) и Организацией по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) тестом доказывающим
приверженность Республики Молдова к демократическим нормам и
ценностям, которые являлись решающими для будущего отношений с этими
На внутреннем плане, большинство населения высказало недовольство
относительно экономического состояния страны (57%), деятельности
руководства в самых важных областях (более 70%) и отсутствия доверия в
близкое будущее
. Несмотря на все это, личности, которые пользовались
большим доверием в рядах населения оставались лидеры ПКРМ: Владимир
В предвыборной гонке для выборов 5 апреля записались 15 политических
партий и 6 независимых кандидатов
. В последствии, несколько кандидатов
отказались от предвыборной гонки, в пользу других кандидатов пользующихся
большими шансами войти в Парламент. Предвыборная кампания прошла
в условиях неоднократных нарушений законодательства, среди которых:
использование административных ресурсов правящей партией, неравный
доступ к средствам массовой информации для кандидатов, ограничение права
на собрания ввиду проведения действий по предвыборной кампании партий,
В результате данного положения, ПКРМ пользовалась большими шансами
получить хорошие результаты на выборах, но была и самым оспоренным
Данные Барометра общественного мнения – март 2009 проведенного Институтом по общественным
политикам Молдовы, http://ipp.md/barometru1.php?l ro&id 35
OSCE 2009 parliamentary elections in the Republic of Moldova: interim report 2, http://www.osce.org/
documents/html/pdftohtml/37033_ro.pdf.html
кандидатом по причине незаконного использования административных
ресурсов, фаворизации представления собственной партии по общественным
теле и радиоканалам, также как и мерам по интимидации против остальных
Результаты выборов отметили ясную победу, на большом расстоянии
ПКРМ, которая получила большинство мандатов в Парламенте. Предвыборный
порог в 6% был преодолен другими тремя партиями – Либеральной Партией
(ЛП), Либерал-демократической Партией Молдовы (ЛДПМ) и Альянсом
Официально, в Республике Молдова
зарегистрированы 28 партий.
Большинство данных партий являются простыми небольшими
предвыборными двигателями для лидеров с мелкими амбициями. Партия
Коммунистов Республики Молдова доминирует на политической сцене, а
сильная анти-ПКРМ оппозиция составлена из трех крупных партий, которые
http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/2009/results/
http://www.justice.gov.md/index.php?cid 167
Партия Коммунистов Республики Молдова была создана в нынешнем
составе в 1993 году, из бывших членов Коммунистической Партии Молдовы,
запрещенной законом в 1991
году. Принимая во внимание короткий
срок с распада Советского Союза, партия сохранила много сторонников,
в особенности в рядах пожилого населения, проявляющего ностальгию
по советскому прошлому. Во главе с лидером Владимиром Ворониным,
возрожденная ПКРМ быстро начала расти в предвыборных предпочтениях
населения. Решающим для ПКРМ был 2001 год, когда после досрочных
парламентских выборов 25 февраля, партия победила на большом расстоянии,
В основном, ПКРМ
является недостаточно транспарентной партией,
находящейся под доминацией Владимира Воронина и его приближенных, имея
менталитет осажденного города. Пресс-учреждения контролированные ПКРМ
(большинство общественных и частных телестанций) постоянно обвиняют
оппозицию в предательстве интересов государства. Партия представляет себя
как дисциплинированную формацию, а ее название «коммунистическая»
отражает скорее всего попытки привлечь голоса ностальгиков бывшего
СССР (что составляет около 20% населения страны), больше чем реальную
программу партии. Вопреки своему имени, ПКРМ проявила открытость
по отношению к контролированной приватизации экономики, разделяя
большую часть экономического контроля внутри клана Воронин (согласно
заявлениям молдавской прессы, сын президента Олег Воронин, является
самым богатым гражданином республики). В верхах ПКРМ существуют две
активные группировки, старая гвардия ностальгиков времен до независимости,
составленная в своем большинстве из должностных лиц бывшего
коммунистического режима, и «молодых волков» больше заинтересованных
разделением преимуществ правления. Эта вторая группировка кажется
представлена Марком Ткачуком, считаемым предвыборным стратегом и
Кампания для парламентских выборов 2009 года рассматривалась ПКРМ
сквозь призму тойже европейской риторики: «Европейскую Молдову
строим вместе!»
. Эта программа выделила на первый план «достижения»
коммунистического правления последних восьми лет, как в социальном
плане, так и в экономическом, также как и усилия по укреплению
http://www.pcrm.md/md/about.php
Когда иные источники не уточнены, данные о политических партиях Молдовы получены с сайта www.e-
democracy.md (официальные данные и результаты на выборах), из пресс материалов и из данных собранных
Программа Партии коммунистов Республики Молдова «Европейскую Молдову – строим вместе!» http://
www.pcrm.md/main/index_md.php?action program
Хотя многие социальные сегменты больше не верили в данную риторику,
ПКРМ могла и дальше надеяться на поддержку пожилого населения,
государственных служащих, работников сил правопорядка и так далее. Кроме
того, двусмысленность во внешней политике, точнее европейская интеграция
и «использование интеграционного потенциала Союза Независимых
не обеспечивали реальную поддержку ни со стороны ЕС, ни со
стороны России. Более того, обусловливание внешней и внутренней политики
урегулированием приднестровского конфликта, превратило коммунистическое
правление и Воронина в заложников политики и интересов России в регионе.
Несмотря на все эти программные недостатки, ПКРМ имела самые важные
козыри: контроль над административными ресурсами государства, доминацию
среди средств массовой информации и контроль над органами правопорядка
Парадоксальным образом, политическая радикализация и углубление
расслоения за / против ПКРМ привели к укреплению оппозиционных партий.
По традиции разделенная и отмеченная личными конфликтами, оппозиция
укрепилась вокруг трех крупных партий: Демократ-либеральной Партии,
Христианско-демократическая народная партия, которая когда-то
была основной антикоммунистической формацией, потеряла поддержку
электората в результате сотрудничества с ПКРМ после 2005 года и стала играть
незначительную роль на политической сцене. Обозреватель Нику Попеску
заметил, что оппозиция Молдовы более консолидирована с институционной
точки зрения, лучше подготовлена и более популярна по сравнению с другими
странами бывшего советского пространства, доминированные партиями-
государствами на подобие ПКРМ
и в тоже время Молдова сделала важные
Либеральная Демократическая Партия Республики
Либеральная Демократическая Партия Молдовы (ЛДПМ) была создана
в конце 2007 года и была официально зарегистрирована в январе 2008 года.
Партия была создана Владом Филат, который покинул ряды Демократической
Партии Молдовы, кандидатом которой он был на местных выборах 2007 года.
ЛДПМ является правоцентристской партиеи, с современной европейской
народной доктриной
. Пользуясь денежными средствами поставленными
www.pcrm.md/main/index_md.php?action program
Нику Попеску; „Elections in Moldova. Again”, European Council on Foreign Relations, 27 июля 2009.
http://pldm.md/index.php?option com_content&view article&id 157&Itemid 49
в распоряжение ее лидером (Филат является бизнесменом с инвестициями в
недвижимость и торговлю, как в Молдове, так и в Румынии, он будучи обвинен
в использовании должности главы департамента приватизации для заложения
основ своего будущего имущества), динамичной командой и сильным
антикоммунистическим посланием
, ЛДПМ быстро опередила другие партии,
имеющие более давний стаж на политической сцене. Предвыборная кампания
партии для апрельских выборов считается самой профессиональной. Хотя
Филат не является харизматическим лидером, с основания партии он поставил
ударение на институционном построении в территории, его партия будучи во
многих сельских местностях и небольших городах единственным реальным
конкурентом для ПКРМ. Та же ЛДПМ инициировала институционное
сотрудничество с остальными крупными оппозиционными партиями,
Влад Филат уголовно расследуется в двух отдельных делах, первое
относительно предполагаемой незаконной торговли сигаретами и
второй относительно приватизации резинского цементного завода,
предполагаемые правонарушения 1998 года, когда он занимал должность
руководителя департамента приватизации в коалиционном правительстве,
возглавленном тогда премьером Ионом Стурза. В тоже время, правительство
национализировало собственность принадлежавшей компании находящейся
под контролем Филата а именно, жилой комплекс ИПТЕХ, находящийся в
центре Кишинева. Предыдущие попытки в судебном порядке аннулировать
приватизацию неуспешно завершились, а повторное открытие судебного
дела в предвыборный период было воспринято как мера политической
интимидации и как негативный сигнал о дестабилизации деловой среды в
. В данном вопросе новый судебный иск против правительства был
Либеральная Партия (ЛП) является преемником партии созданной в 1993
году, Партии реформ. Наименование формации было изменено в 2005 году,
когда была одобрена нынешняя формула. Партия была однако игроком
небольших размеров на протяжении 90ых годов, а на парламентских выборах
1998 и 2001 года получила меньше 1% голосов избирателей. ЛП является
политической партией правой ориентации, которая заявляет, что продвижение
либеральных ценностей является единственным путем, гарантирующем выход
из социального и политического кризиса и способным приблизить Республику
ЛДПМ была инициатором кампаний «Молдова без Воронина – Молдова без коммунистов», «Прямое
EUROMONITOR, но. 3 (12), издание III, „Implementation of reforms initiated accordingly to the EU-
Moldova Action Plan, Assessment of progress made in July-September 2008; ADEPT и EXPERT-GRUP
Первый важный успех был достигнут в 2007 году, посредством занятия
Дорином Киртоакэ должности мэра Кишинева. Этот успех означал победу над
кандидатом от ПКРМ, партии, которая каждый раз проигрывала предвыборную
борьбу за столицу страны. Киртоакэ является молодым лидером, с современным
имиджем, получивший образование в Румынии, с харизмой и пользующийся
значительной поддержкой среди молодого электората и населения с про-
румынской ориентацией. Дорин Киртоакэ племянник председателя ЛП, Михая
Гимпу. Хотя Гимпу и возглавляет партию, и даже очень сурово, Киртоакэ
является двигателем в предвыборном процессе. Ситуация, в которой находится
Либеральная Партия противоположна положению в ЛДПМ. Если ЛДПМ не
имеет харизматического лидера, но пользуется солидной организационной
структурой, ЛП делает ставку на имидже Киртоакэ (главном актере в клипах по
рекламированию партии), но не имеет сильной территориальной структуры,
будучи поддержанной больше энтузиазмом своего молодого электората,
Как и остальные лидеры оппозиции, против Киртоакэ тоже было открыто
уголовное следствие, в данном случае речь идет об обвинения в превышении
служебных полномочий. После своего избрания на должности, он жаловался
на сильный финансовый нажим со стороны центрального правительства и на
попытки задушить с финансовой точки зрения муниципалитет. Предприятие
по распределению теплоэнергии, находящееся под контролем правительства,
изменило способ тарификации и увеличила цены для поставок в город, что
было оценено как мера по наказанию избирателей Кишинева за сделанных
Партия Альянс Наша Молдова (АНМ) имела очень долгий процесс создания,
слияний и реструктуризации. В нынешней формуле, партия была создана
в 2005 году, когда к ее руководству пришел Серафим Урекеан, бывший мэр
. AНМ принял социал-либеральную доктрину, позиционируясь к
На парламентских выборах 2005 года, АНМ находился в основе
предвыборного блока «Блок Демократическая Молдова», который занял второе
место после ПКРМ. После выборов, однако, несколько компонентов блока
покинули формацию и проголосовали за кандидатуру Владимира Воронина
на должность президента. В результате данного эпизода, АНМ, во главе с
Серафимом Урекеан заявили, что они не намерены «предать» и продолжат
http://www.amn.md/pagini-0-2-0.html
борьбу с ПКРМ. Таким образом, AНМ решительно заняло свое место в рядах
Серафим Урекеан занял два раза должность мэра Кишинева. Перед
выборами этого го
да, он был обвинен в подделывании официальных
документов, в период занятия должности мэра, что является другим из
уголовных дел открытых против лидеров оппозиции. АНМ пользуется
развитой территориальной структурой, но сложная история партии привела к
последовательным накоплениям кадров и активистов, некоторые из которых
имеют личные разногласия и даже конфликты, что кажется негативно
сказывается на эффективность партии. Ясно то, что хотя при создании
альянс намеревался объединить все антикоммунистические силы страны,
АНМ потерял данную инициативу в пользу более молодых и динамичных
партий, точнее ЛП и, в особенности, ЛДПМ. Хотя во время кризиса 2009 года,
АНМ вел себя как лояльный партнер двух партий, постепенный спад альянса
кажется можно считать скорее всего упадком течения молдовенизма, который
основал государство, по своей сути будучи центристской и консерваторской
платформой. Политическая радикализация в 2009 году, ясные про-западные
предпочтения более молодых партий и решимость анти-ПКРМ молодого
ДПМ происходит из движения «За демократическую и процветающую
Молдову», формации появившейся в 1997 году ввиду предоставления
политической поддержки для Петра Лучински, выбранного в 1996 году во
главе государства. Партия принимала участие в коалиционных правлениях в
периоды 1997 – 1999 годов и в 2000 году изменила свое наименование, став
Демократической Партией Молдовы, при создании будучи возглавленной
Думитром Диаковым. На выборах 2005 года, партия приняла участие на общих
списках с другими антикоммунистическими партиями (среди которых и АНМ),
имея восемь собственных парламентариев в законодательном органе. Партия
является членом с консультативным правом голоса в Социалистическом
Интернационале, на внешнем плане партия считается приемлемой левой
альтернативой для ПКРМ. Влад Филат, вице-председатель ДПМ покинул
партию в 2007 году, чтобы заложить основы ЛДПМ, за ним последовал ряд
активистов и местных советников. На выборах апреля 2009 года, ДПМ не
перешла предвыборный порог, набрав только 2,9% голосов избирателей.
В результате данной ситуации, партия стала маловажным игроком в
политическом кризисе, который последовал после выборов. Последовало,
однако, удивительное восстановление позиции партии, после при
хода в ее
состав Мариана Лупу, бывшего спикера Парламента, выдвинутого в большую
Мариан Лупу был замечен ПКРМ, в период когда он занимал должность
Главы департамента в рамках Министерства экономики и реформ. На данной
должности, он вел переговоры по присоединению Республики Молдова к
Всемирной Организации Торговли, в 2001 году. Как признание этих заслуг,
Мариан Лупу был назначен на должность Вице-министра экономики, и затем,
в 2003 году, и Министра экономики
. Политическая карьера Мариана Лупу
завоевала новые, более масштабные горизонты, когда ПКРМ выдвинула
его кандидатом на должность Спикера Парламента. Таким образом, ПКРМ
была политической формацией постоянно поддерживающей политические
амбиции Мар
иана Лупу, а он в свою очередь с верностью соблюдал политику
партии и Владимира Воронина. Несмотря на все это, были несколько случаев,
когда Лупу позволил себе быть несогласным с Владимиром Ворониным,
проявляя разные видения чем старая гвардия ПКРМ. Будучи технократом, и
никак не убежденным коммунистом, Лупу входил в состав реформаторского
крыла ПКРМ, которое высказывалось за внутреннее переустановление партии
на новые принципы, чтобы улучшить свой имидж и завоевать больше доверия
Лупу последовал за Ворониным даже во время событий 7-8 апреля, когда
он был среди первых, кто заявил, что речь шла о попытке государственного
. Осознавая, что необходимо быть среди любимцев Воронина,
чтобы быть номинированным на пост Президента государства, Лупу
продолжил играть по правилам Воронина. Решение партии выдвинуть
кандидатуру Зинаиды Гречаной на верховную должность в государстве
доказала Лупу, что он не может полностью доверять лидерам партии. Согласно
некоторым мнениям, Мариан Лупу не был достаточно покорным, будучи в
тоже время особенно умным человеком, образованным и в России и на Западе,
проявляющем решимость и которого тандему Воронин-Ткачук было трудно
В конечном счете, Лупу покинул ПКРМ, после проведения пресс-
конференции, в ходе которой он объяснил причины его ухода из партии
Неуверенность по поводу его реальной роли продолжала существовать, так
как Воронин не решился подвергнуть его критики после ухода из партии, а
оппозиция проявила сдержанность по поводу этого решения. После многих
спекуляций, уже неделю спустя после его ухода из ПКРМ, Мариан Лупу стал
новым лидером Демократической Партии Молдовы (ДПМ)
. Лупу пришел с
целой командой, и в
вел собственную программу в партию. Таким образом,
Graham Stack: „Moldova’s turncoat president?” http://businessneweurope.eu/story1731/Moldovas_turncoat_
http://www.stireazilei.md/2009-4-7-153
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4316512,00.html
http://www.unimedia.md/?mod news&id 11459
руководство ДПМ было взято Лупу в собственные руки, а к символу партии
была добавлена синтагма «М. ЛУПУ». Ясно, что, для того чтобы пройти
в Парламент, имидж и доверие, которыми пользуется Мариан Лупу среди
Выборы 5 апреля имели смешанные результаты. ЛДПМ, ЛП и АНМ
укрепили свое парламе
нтское присутствие, в то время как ПКРМ получила почти
половину голосов населения, что было однако недостаточным для избрания
президента республики. Объявление результатов вызвало недовольство в
рядах электората оппозиционных партий, так как результаты предвыборных
опросов общественного мнения указывали на то, что коммунисты получат
от 35 до 40% голосов. Разница до официально объявленных результатов
посчиталась результатом подтасовки выборов. Политические недовольства
перешли на улицу. Еще с вечера 6 апреля, несколько тысяч манифестантов,
в своем подавляющем большинстве очень молодые, собрались на двух
центральных площадях Кишинева, на Площади Великого национального
собрания, перед зданием правительства, и, на расстоянии в несколько сот
метров, на площади между зданиями Президентства и Парламента. Власти
были застигнуты врасплох, а проведенные в последствии анкеты показали,
что манифестации не были организованными, а вспыхнули из спонтанного
�ash mob у статуи Штефана Великого (между двумя площадями). Вечером 6
апреля, здание Парламента охраняли лишь несколько полицейских в уличных
формах, а народ смог бы легко войти в здание. Один из авторов этой части
доклада видел вечером того дня успешную попытку лидера Влада Филата
успокоить народ, который намеревался брать штурмом здание Парламента.
Можно сказать, что лидеры оппозиции не организовали манифестации,
но не были и в состоянии контролировать их. На второй день, 7 апреля,
манифестанты, численность которых была намного больше, разделились
на две разные группы. На Площади Великого национального собрания
прошла мирная манифестация, с политическими требованиями (повторное
проведение выборов, инвестигация предполагаемых подделок выборов).
Параллельно, на расстоянии в нескольких сот метров, спокойная атмосфера
переросла в иные проявления. Утром, манифестанты разграбили нижние
этажи здания Президентства, затем, на протяжении дня, брали штурмом здание
Парламента. Общее мнение присутствующих было то, что существовали
организованные группы, которые разрушали здание, под взглядами
нескольких тысяч пассивных зрителей.
Группы оруженосцев, которые
были при
везены на место, в основном проявили пассивность, и постоянно
отступали перед буйными манифестантами. Мирное собрание на площади
Великого национального собрания, более многочисленное и политически
оппозицией, было полностью проигнорировано в репортажах
о событиях, которые сосредоточились на более захватывающих событиях на
другой площади. Мнение тех, кто не находился там, на месте, что существовала
одна манифестация, было далеким от правды. События Кишинева 7 апреля
являются примером для учебников относительно того как небольшие буйные
На всем протяжении дня, лидеры оппозиции призывали к спокойствию и
приглашали людей присоединиться к мирным акциям протеста на Площади
Великого национального собрания. Режим Владимира Воронина сразу
воспользовался случаями проявления насилия и заявил, что оппозиция
пытается совершить государственный переворот, организованный из Румынии.
Посол Румынии был выслан из страны, немногие румынские журналисты
находящиеся на месте были тоже высланы из страны, было объявлено
введение визового режима для румынских граждан желающих путешествовать
в Молдову (мера, которая еще применяется в момент редактирования данного
доклада). Обвинения против Румынии не были никогда доказаны, единственное
доказательство, представленное молдавским правительством будучи румынские
флаги, которые несли некоторые из манифестантов. Аргумент является
странным так как многие другие манифестанты нести флаги Европейского
Союза, и согласно этой логики ЕС тоже должен быть соучастником в данной
попытке государственного переворота. Более того, трехцветный флаг, желто-
красно-синий является общим флагом двух стран, и скорее всего является
символом румынской национальности чем официальный знак румынского
государства (на флаге Румынии нет герба, а флаг Молдовы составлен из
точно тех же цветов, но с гербом государства по середине – большое число
участников несли именно этот вариант флага). Кроме того, трехцветный флаг
Румынии можно легко купить в магазинах канцелярских товаров в Кишиневе,
также как и флаги ЕС и России. В июле 2009 года, Генеральный прокурор
Республики Молдова заявил, что «Румыния в качестве государства не была
замешана в протесты, проведенные 7 апреля ».
Это единственное официальное
заявление, сделанное на неполитическом уровне, по отношению к серьезным
обвинениям сделанным тогда в адрес Румынии. В ночь с 7 на 8 апреля, силы
правопорядка перешли к репрессивным действиям, не имея точной цели,
арестовав как попало несколько сот людей, которые тогда еще находились на
улицах. Двое человек скончались в аресте полиции, имея признаки проявления
«РУМЫНИЯ НЕ БЫЛА ВМЕШАНА В ПРОТЕСТЫ 7 АПРЕЛЯ, КАК ГОСУДАРСТВО –
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА», HOTNEWS, 22 ИЮЛЯ 2009.
насилия. 8 апреля, вл
асти контролировали положение, а большое число сил
правопорядка в гражданской одежде окружали разграбленные на день раньше
Реакция ЕС, Молдова вновь появилась на повестке
ставители Европейского Союза в Кишиневе тоже были удивлены
событиями и отреагировали с опозданием. Специальный представитель ЕС
в Республике Молдова, Кальман Мижей сосредоточил свое внимание на
урегулировании приднестровского конфликта и был склонен игнорировать
внутренние проблемы Молдовы, вызвав реакцию оппозиционных партий.
Сразу после прекращения акций насилия, власти организовали для дипломатов
Западных стран туры посещения разрушенных здании, что вызвало скорее
обратную реакцию чем ожидали власти. Миссия по мониторингу над выборами
от Европейского Парламента, во главе с эстонским европарламентарием
Марианне Микко встретилась с обеими сторонами сразу после акций
проявления насилия, но тоже вызвала реакцию негодования со стороны
оппозиции, за критическую позицию принятую по отношению к ним. В
отчаянии, лидеры оппозиции организовали встречу между главой делегации
и несколькими десятками раненных и родственников лиц, находящихся в
аресте полиции, однако не предупредив Марианне Микко о предстоящей
встрече. Хотя она и обвинила лидеров оппозиции в организации перед ней
политического представления, Микко изменила свою позицию после данной
встречи, окончательный отчет Европейского Парламента осудив чрезмерную
реакцию со стороны сил правопорядка. Позиция Микко по отношению
к выборам и последующим событиям вызвала критические отзывы со
стороны ее коллег по Европейскому Парламенту, как со стороны румынских
европарламентариев, также и со стороны нескольких лиц, заинтересованных
Молдовой, как например британского европарламентария, Эммы Никольсон,
которая тоже была членом делегации. Перед волной арестов, постепенно
позиция Брюсселя по отношению к молдавскому правительству стала более
строгой. В Европейском Парламенте были возобновлены критические
реакции в адрес ОБСЕ, миссия по мониторингу над выборами которая
пришла, как обычно, к выводу, что в целом выборы были правильными, но с
организационными проблемами. Это только усилило недовольство некоторых
европейских парламентариев относительно сотрудничества с ОБСЕ в ряде
стран, Армении, Грузии, Азербайджане, где Европ
ейский Парламент посчитал
стандарты ОБСЕ слишком расслабленными
. Европейский Парламент
«решительно осуждает кампанию домогательства, грубого
нарушения прав человека и другие незаконные действия совершенных
требует расследования случаев смерти произошедших во время
событий и расследования случаев плохого обращения и изнасилований,
констатирует, что обвинения, на счет того что государство член
было вовлечено в данные события кажутся необоснованными, и
не были рассмотрены или повторены в ходе встреч, которые делегация
Европейского Парламента провела с официальными лицами в
считает, что является неприемлемым, чтобы все акции протеста
были расценены как правонарушения и часть антиконституционного
считает, что для сохранения доверия в глазах граждан Молдовы,
ЕС должен более про-активно и глубоко участвовать в урегулировании
положения и требует от Совета ЕС принять в расчет возможность
направления в Молдову спец-миссии для соблюдения законности,
которая предоставила бы помощь властям, в особенности полиции и
Для человека привыкшего к дипломатическим выражениям резолюций
Европейского Парламента, данный документ является строгим осуждением
властей за их реакцию. В ответ на требования полученные со стороны
Европейского Парламента и отчеты собственной делегации в Кишиневе,
Европейская Комиссия немедленно предложила пакет срочных мер,
стоимость которых составляла 4 миллиона евро. Так называемый “Democracy
support package”, содержал ряд мер по поддержанию реформирования
сил правопорядка, свободы выражения, политического примирения и
восстановления правопорядка. Этот пакет должен быть проведен в жизнь
Делегацией Еврокомиссии в Молдове. В июне, министры иностранных
дел стран ЕС объединившиеся на Совете Евросоюза по общим вопросам и
внешним отношениям (CAGRE) опубликовали ряд выводов относительно
Молдовы, в которых показывается: «Совет серьезно озабочен нарушениями
прав человека, которые имели место после 5 апреля, в результате парламентских
выборов в Республике Молдова. Мы призываем к проведению транспарентного,
беспристрастного и эффективного расследования случаев нарушения прав
человека и событий 7 апреля, посредством процесса, в котором приняли
бы участие оппозиция и международные эксперты. Совет подчеркивает, что
случаи проявления насилия в политических целях являются неприемлемыми.
Кроме того, совет проявляет озабоченность по поводу ухудшения свободы
выражения и свободы средств массовой информации, и рекомендует
Республике Молдова обеспечивать равный доступ всем политическим партиям
к общественным средствам информирования, обеспечить прозрачное
распределение лицензий для средств массовой информации и воздерживаться
от использования административного нажима против независимых средств
массовой информации, организаций гражданского общества и политических
партий». В тоже время, Совет уполномочил Комиссию начать переговоры
по новому соглашению с Молдовой «сразу как обстоятельства позволят это».
Следующий параграф делает прямую ссылку на отношения между Молдовой и
Румынией: «В данном контексте, и с целью начала переговоров, Совет призывает
Республику Молдова обеспечивать равное отношение ко всем гражданам
ЕС в отношении визовой политики, и подчеркивает значение принципа
добрососедства». Интервьюированные для данного доклада европейские
официальные лица единодушно выразили мнение, что, на практическом
уровне, начало переговоров для нового соглашения обусловлено отменой
визового режима для румынских граждан, это будучи текущая интерпретация
Не вполне ясно, что именно имело ввиду кишиневское правительство в
момент введения виз для румын, ясно то, что эта мера имела противоположные
эффекты на европейском уровне. По крайней мере в данном вопросе
Румыния воспользовалась поддержкой остальных стран членов ЕС,
а обусловливание начала переговоров по новому соглашению с ЕС
урегулированием двухстороннего спора между Бухарестом и Кишиневом
является беспрецедентным доказательством в этом направлении. «Мы отменим
визы для румын, тогда когда Европа предоставит нам свободный доступ»
Воронин, заявление, которое вызвало снисходительные улыбки в
Брюсселе. Последствия новой политики стали явны сразу, численность людей
и автомобилей, которые пересекли общую границу, будучи, после введения
виз, в два раза меньше чем в тот же период предыдущего года
. С 2008 года
Румыния опередила Россию в качестве самого крупного торгового партнера
Молдовы, а Молдова переживает строгую рецессию (МВФ прогнозировал
экономический спад в 9% на 2009 год). Таким образом, политика введения
визового режима кажется самоубийственной, так как она идет против торговых
потоков. Но, это не единственная странная мера принятая кишиневским
психическое состояние», HotNews.ro, 24 июня 2009
Пруте», Romania libera, 27 июля 2009
режимом в новом экономическом контексте. Сам Владимир Воронин сделал
непристойные заявления в адрес МВФ
, учреждения в поддержке которого
Молдова нуждается чтобы справиться с социальными расходами, которые
Политический блокаж. Повторное проведение
События, которые последовали после выборов 5 апреля еще сильнее
радикализировали политические силы. ПКРМ был необходим один голос в
Парламенте для избрания Президента, положение, которое осталось в истории
под названием «золотой голос». Кандидатом от ПКРМ на должность главы
государства стала Зинаида Гречаная, Владимир Воронин должен был стать
спикером Парламента, и в данном случае, центр реальной власти переместился
бы к данной должности, если принять во внимание контроль, который
Воронин имеет над партией. Три оппозиционные партии, представленные
в Парламенте, бойкотировали два тура голосования, а ПКРМ претерпела
неуспех в процессе избрания нового президента. Это был период интенсивных
спекуляций и напряжений в Кишиневе, многие обозреватели ожидая, чтобы
ПКРМ нашла «золотой голос» через подкуп или шантажирование депутатов
из оппозиции. Этого не произошло и объяснения переданные из Кишинева
запугивание ПКРМ политических деятелей из оппозиции перед
выборами, включительно через ряд уголовных дел, установило логику
осажденной крепости и персонализированной атаки в рамках оппозиции.
Политики из оппозиции восприняли таким образом продление
ряд обвинений, сделанных после 7 апреля (в предательстве,
конспирации против государственного правопорядка в адрес оппозиции
и организации актов насилия и репрессии в адрес ПКРМ) сделало
невозможным любой политический диалог между двумя сторонами, а
политические деятели с обеих сторон стали пленниками собственной
Предыдущая Христианско-демократическая народная партия
(ХДНП) функционировала как фактор ингибирования любой попытки
сотрудничества. ХДНП во главе с Юрием Рошка на протяжении
долгих лет была одной из партий вымпелом правых сил Кишинева, но
привлечение к правлению после 2005 года привело к потере народной
Чтобы предупредить любые случае индивидуального предательства со
стороны парл
аментариев в процессе секретного голосования, лидеры трех
партий согласовали, чтобы их депутаты совсем не принимали участие в
собраниях для голосования, таким образом могли бы быть легко определены
возможные «предатели», которые пошли бы в Парламент. Так как избрать нового
Президента было невозможно, согласно Конституции была инициирована
процедура досрочных выборов. Начало данной процедуры посчиталось
успехом оппозиции, основным требованием мирных манифестантов в период
15 июня, Влади
мир Воронин подписал указ о роспуске Парламента и
проведении 29 июля досрочных выборов, факт, который вновь вызвал бурные
споры. Одной из причин споров было избрание среды для проведения выборов,
в то время как все остальные голосования в Республике Молдова проходили
по воскресениям. Во вторую очередь, ПКРМ поторопилась запланировать
проведение выборов летом, когда большинство активного населения
находится в отпуске, а эта часть населения и является нон коммунистическим
электоратом. В третью очередь, студентам, большинство которых находятся в
Кишиневе, и которые 29 июля были на каникулах, было запрещено голосовать
по постоянному месту жительства. Центральная избирательная комиссия
объяснила свое решение тем, что обычно студенты имеют визу временного
места жительства там, где проходят учебу, и там и должны проголосовать.
В свою очередь, молдавские граждане находящиеся за границами не имели
возможность голосовать, так как выборы проходили в рабочий день и они не
смогли пойти в посольства или консульские отделы. Требования оппозиции
провести выборы осенью были проигнорированы, ПКРМ ясно понимая, что в
В собрании Парламента 15 июня, Избирательный кодекс был вновь
изменен, был снижен избирательный порог с 6 до 5%, а обязательное участие
в голосовании необходимое для валидации выборов было снижено с 50%+1
голоса до 1/3 избирателей. Понимая, что повышение избирательного порога
имело противоположный эффект исключения и возможных маленьких
партий, с которыми можно было создать альянсы, ПКРМ надеялась, что в
Парламент войдет большее число партий, повышая таким образом шансы на
В результате этого, адекватной репликой на инициативы коммунистов
должно было стать создание формы коализации остальных важных
политических действующих партии. И до выборов 5 апреля существовали
попытки объединить партии либеральной ориентации, но без особого
успеха, потому что каждая партия имела собственное представление о данном
процессе. Минимал
ьный сценарий, о котором говорили многие, состоял в том,
чтобы, по крайней мере ЛП, ЛДПМ и АНМ участвовали в выборах на общих
списках, что повысило бы их шансы добиться хороших результатов. Несмотря
на это, три партии предпочли принять участие в выборах на отдельных
списках, чтобы иметь возможность выдвинуть трех членов в избирательные
комиссии, с целью предупредить любые попытки подделывания результатов
Предвыборная кампания прошла с одинаковыми нарушениями
избирательного закона, которые были отмечены и в случае апрельских
выборов – использование ПКРМ административных ресурсов, интимидация
контр кандидатов силами правопорядка, инфильтрация провокаторов на
встречи оппозиции с электоратом, вандализация рекламных панно оппозиции,
более обширное представление лидеров ПКРМ в новостных передачах на
общественных теле и радиостанциях и так далее. Суть предвыборной кампании
не состояла в конкуренции между программами партий, а скорее в осуждении
ПКРМ подожгла ситуацию и дала тон дебатам, проекцией документального
фильма «Атака против Молдовы», снятого телестанцией подчиненной
власти, в котором лидеры оппозиции представлены как основные виновные
за акции протеста и вандализацию зданий Парламента и Президентства.
Ответная реакция не заставила себя ждать, были поочередно представлены
документальные фильмы «В защиту Молдовы», снятый АНМ, «Правда
о 7 апреле», снятый ЛП и «Черный ящик Молдовы», снятый ЛДПМ. В
телевизионных дебатах переданных по общественному телевидению
Молдова 1, лидеры опозиции пытались доказать вовлечение в эти события
сил правопорядка, которые действовали по указаниям ПКРМ. Потерянные в
риторики 7 апреля, партии забыли предоставить те решения, которых граждане
В этой борьбе между властью и оппозицией, ДПМ и Мариан Лупу выбрали
более уравновешенную позицию и обвинили обе стороны в провоцировании
политического кризиса, избрав лозунг «Нет – политической войне!» ДПМ
сконцентрировал свою кампанию на критическом отношении к методам
руководства страны в последние восемь лет, и необходимости демонополизации
И в ходе данной кампании ПКРМ рассчитывал на внешнюю поддержку,
в особенности из Москвы. Владимир Воронин предпринял визит в Россию и
сообщил о заключении договора о займе на сумму в 500 миллионов долларов,
чтобы справиться с последствиями экономического кризиса. Мало кто был
впечатлен этим в Кишиневе, в особенности потому, что уровень банковской
ставки и другие условия были не в
полне ясны, а Воронин дал понять, что
В общих чертах, предвыборная кампания для досрочных выборов 29 июля
была самой
сложной и грязной кампанией во всей истории Молдовы. Очень
часто отсутствовал цивилизова
нный политический дискурс, изобильствовали
обвинения, часто
без конкретных доказательств или ар
гументов, были
использованы грязные предвыборные техники, а компетентные власти больше
Существовали проблемы и с аккредитацией международных наблюдателей,
как произошло в случае организации ENEMO, наблюдатели которой были
арестованы и посланы домой
. Несмотря на это, национальные обозреватели
и Международная миссия по мониторингу над выборами (MIOA), имели
Последние две недели предвыборной кампании стали решающими, таким
образом, что экзит-пол проведенный по завершению процесса голосования
предоставил результаты очень схожие с официальными данными
. И все-таки
коммунисты казались очень оптимистически настроенными, согласно
заявлениям лидеров ПКРМ им были знакомы результаты экзит-пола на день
раньше, и что результаты опроса на 5-7% отличаются от набранных ПКРМ
голосов, согласно официальным подсчетам
. Официальные результаты были,
однако, в незначительной степени различны от результатов экзит-пола, таким
образом, что они не привели к спекуляциям о новой фальсификации
48
7
15
18
http://www.unimedia.md/?mod news&id 12257
Exit Poll июля 2009 года, выполненный Институтом по общественным политикам Молдовы http://ipp.
md/�les/Barometru/Exit_Poll_29.07_ora_21_�nal.pdf
http://www.alegeri.md/
Красным цветом представлены цифры показывающие снижение числа голосующих по сравнению с
В своем коммюнике от 30 июля MIOA заявляла: «Досрочные
ские выборы от 29 июля в Молдове были в основном правильно
позволяя конкуренцию между политическими партиями,
которые представляют плюрализм мнений. Были выполнены многие из
обязательств взятых на себя перед ОБСЕ и Советом Европы; несмотря на это
среда для проведения выборов находилась под негативным влиянием тонкой
интимидации и преференциального обращения в отражении в средствах
массовой информации. Предвыборный процесс подчеркнул необходимость
продолжения демократических реформ для восстановления общественного
Как и каждый раз, MIOA избежала дать ясный и точный диагноз, сохраняя
дипломатический дискурс, не предполагающий какие либо обязательства.
Множество вопросов относительно корректности проведения выборов
адресованных представителям MIOA во время пресс-конференции остались
без ответа. По настоятельным требованиям журналистов узнать если выборы
были свободными и корректными, ведущий просто завершил пресс-
Гражданская коалиция по свободным и корректным выборам «Коалиция
2009», составленная из семи НПО из Молдовы заявила, что выборы были
некорректными и частично свободными. Представленные причины
были следующими: интимидация контркандидатов, множеством случаев
дискриминационного обращения, использование административных
ресурсов, предоставление предвыборных подарков, массивная манипуляция
общественного мнения, неправильное составление избирательных списков,
Проблема избирательных списков существовала и 29 июля, так как в
большинстве избирательных участков были использованы те же избирательные
списки как и на выборах 5 апреля. Исследование разработанное Институтом
по правам человека из Молдовы рекомендовало укрепление законодательных
рамок в избирательном вопросе, подчеркивая необходимость подготовки
общественных властей на местном плане в том, что касается составления
избирательных списков и координацию этого процесса Центральным
избирательным бюро, разработку механизма проверки списков населением и
Statement of preliminary �ndings and conclusions for the 29 July 2009 early parliamentary elections in Moldova
http://www.osce.org/documents/html/pdftohtml/39083_ro.pdf.html
Пресс-конференция MIOA проведенная 30 июля, 14.00 часов в гостинице LeoGrand в Кишиневе.
http://alegeliber.md/index.php/ro/declaratii-comunicate/110-alegeriincorecte
Доклад Института по правам человека в Молдове «Доклад о мониторинге составления и проверки
предвыборных списков в 33 населенных пунктах в Республике Молдова» http://idom.md/�les/admin/
Raport_�nal_%20Liste_Electorale.pdf
Результаты июльских выборов привели к политическому блокажу,
блокажу, который был вызван после апрельских выборов.
Тогда, ПКР
М пользовалась простым парламентским большинством, которое
позволило бы партии править, но она не могла избрать Президента страны.
После выборов июля, оппозиция, вместе с ДПМ, находится в одинаковом
положении: имеет простое большинство, 53 мандата, но не может выбрать
Президента без 8 голосов от ПКРМ. Инициативу переняла оппозиция, и
теперь она находится в поисках «предателей» из рядов коммунистов. Из
четырех партий, ЛДПМ и ДПМ пока что только дружески борются за
первенство, каждая имея свои аргументы: ЛДПМ потому, что получило
большее число голосов, ДПМ потому, что занимает более выгодную позицию
Сценариев, представленных в Кишиневе, много, от внесения поправок в
Конституцию ввиду прямого избрания главы государства (хотя необходимо более
широкое парламентское большинство для внесения поправок в Конституцию
и согласие Конституционного суда, находящегося под доминацией людей
назначенных Ворониным) до предоставления конкретных выгод, в виде
должностей или экономических льгот, молодому и прагматическому крылу
ПКРМ. В свою очередь, в рамках ПКРМ проявляются два течения мнений,
один, который желает остаться у власти любой ценой и другой, который
делает ставку на том, что коалиция без ПКРМ будет разделенной, и разбитой
экономическим кризисом, а ПКРМ вернется к власти после проведения
других досрочных выборов (повторяя сценарий 2001 года, когда партия
воспользовалась значительной победой на фоне само вызванного провала
правой коалиции). Пока что, лидеры ЛДПМ, ДПМ, ЛП и АНМ объявили
о создании политической коалиции, названной по предложению лидера
ЛП, Михая Гимпу «Альянсом за Европейскую интеграцию» (АЕИ). В своей
уставной программе, альянс задается целью восстановить правопорядок и
реформировать государство, преодолеть экономический кризис, осуществить
местную автономию, возобновить переговоры ввиду урегулирования
приднестровского вопроса, европейскую интеграцию (подписание нового
соглашения с ЕС, восстановление дружеских отношений с Румынией,
отмену визового режима для граждан Румынии, подписание соглашения о
Лидеры четырех политических партий были сдержаны в заявлениях и
мало информации было передано общественности относительно проведения
в по должностям в государстве. Кажется самой желаемой должностью
является спикер Парламента, должность которая обеспечивает хорошую
общественную видимость и стабильность (председатель может быть снять с
должности при голосовании трех пяти голосов депутатов). Парадоксальным
образом, должность главы правительства менее желаема, может быть и по
той причине, что существуют пессимистические ожидания связанные с
экономическим кризисом. Следует сказать, что процесс переговоров между
четырьмя партиями получил новый импульс после проведения встречи с
представителями Всемирного Банка и со Спец-представителем ЕС в Кишиневе,
в ходе которой было представлено экономическое состояние страны.
Согласно оптимистическим оценкам существуют финансовые средства для
выплаты пенсий, социальных пособий и для зарплат бюджетников только до
сентября – октября месяца, а Молдова нуждается в срочном внешнем займе.
МВФ, наряду со Всемирным Банком и Европейской Комиссией подготовили
пакет срочных мер, сумма которого приближается к 1 миллиарду евро. По
словам европейского официального лица интервьюированного для данного
доклада, «мы готовы предоставить им помощь, и будет необходима поддержка
независимо от того, кто создает правительство, все будут нуждаться в помощи,
но мы предпочли бы чтобы это была оппозиция». Немногие кроме фанатов-
стороников Воронина из прессы верят в Кишиневе, что обещание займа со
стороны России в размере 500 миллионов долларов, являются реалистичными.
Следует сказать, что из немногих конкретных полученных данных, вытекает,
что речь идет о 150 миллионов в виде денежных средств, остальная часть займа
состоит из материальной помощи и энергетических ресурсов, менее полезных
Сценарий менее оптимистичен и в случае, если АЕИ сумеет собрать
голоса необходимые для избрания Президента и создания правительства.
Анализы, которые затрагивают данную тему колеблются от пессимизма
с катастрофическими ударениями
и пессимизмом с определенными
. Молдова не имеет позитивной традиции коалиционного
правления. 10 лет назад, Альянс за демократию и реформы собрал разные силы,
которые желали блокировать рост ПКРМ. АДР зарегистрировал несколько
успехов в реформировании экономики, но был саботирован разногласиями
между партнерами. В любом сл
учае, приоритетом возможного не-ПКРМ
правления должен стать разбор монополии власти
ПКРМ посредством
реформирования администрации, реформирования силовых структур
государства, либерализации прессы
и диверсификация работодателей в сфере
средств массовой информации, также как и реформы судебной системы. В
умеренно пессимистическом варианте, правительство АЕИ должно добиться
Случаи проявления насилия в апреле и общий политический кризис
этого года привели к повторному включению проблем Молдовы на повестку
дня Европейского Союза. Брюссель был удивлен апрельскими событиями,
произошедшими в стране считаемой потерянной где-то между поверхностной
европеизацией и пост советским авторитаризмом. Хотя в Кишиневе,
европейская интеграция является темой дебатов и надежд на лучшее будущее, в
Брюсселе существует тенденция считать Молдову лишь фигурой на большой
шахматной доске, представляющей собой отношения между ЕС и Россией. Как
сказал европейский чиновник, интервьюированный для настоящего доклада,
«мы желаем приближения Молдовы к ЕС, не проявляя внимание к подозрениям
России». На воображаемой карте ответственных лиц в Брюсселе, Молдова
входит в зону интересов Москвы. Это может только привести к разочарованиям
с геостратегическим характером, согласно принципу «мы слишком маленькие
и захвачены в игру крупных». Только от Молдовы зависит, если она будет идти
по европейскому пути, а поддержанные внутренние реформы и политическая
воля могут изменить восприятие европейцев, также как это произошло с
Прибалтийскими государствами или с другими регионами Европы, имеющие
ЕС все еще не является последовательным актером в Кишиневе. В Молдове
существует как Делегация Европейской Комиссии, также и Специальный
представитель ЕС, подчиненный Верховному представителю по вопросам
внешней политики (Хавьеру Солана) и Секретариат Совета ЕС. Делегация
Комиссии занимается управлением программ и денежных средств от ЕС в
Молдове, а позитивным аспектом бюрократии Комиссии является то, что
она пытается сохранить в функциональном состоянии уже согласованные
проекты, независимо от геостратегических изменений. Итальянец Чезаре де
Монтис занял должность главы делегации в последние годы и предпочел
менее активную общественную роль. «Лицом» ЕС в Кишиневе был, однако,
специальный предс
тавитель Кальман Мижей. Хотя он и не имеет контроля
над европейскими программами в Молдове, а скорее занимает символическую
роль представительства, спец-представитель превратился в общественную
символику спикера Союза в Кишиневе. Однако, эта двойственность, также
как и ошибки совершенные Мижей начинают показывать свои негативные
результаты. Для Соланы, и значит и для Мижей, приднестровский конфликт
был приоритетным на протяжении всех этих лет. Кажется они посчитали, что,
из числа конфликтов связанных с отношениями с Россией, этот конфликт легче
всего урегулировать, и пожелали превратить Приднестровье в позитивный
пример. Для этого, в Кишиневе было необходимо стабильное правительство.
Ставя Приднестровье и стабильность в Кишиневе на первый план, Мижей
совершил ошибку отдалить от себя местную оппозицию. Он обвинен в
постоянном игнорировании негативных сигналов относительно авторитаризма
Воронина и всегда вел себя как человек убежденный, что в Молдове правление
без ПКРМ невозможно. Во время нашего документального визита в Кишинев
мы были удивлены уровнем недоверия и недовольства проявленного против
Кальмана Мижей в рядах оппозиции, журналистов и активистов анти-Воронин.
«Он был лояльным человеком ПКРМ», «Мы воспринимаем его как человека
защищающего здесь интересы России» - это только несколько из мнений
выраженных в его адрес во время интервью в Кишиневе. Он также обвинен
в том, что, после апрельского политического блокажа, попытался убедить
оппозиционные партии предоставить ПКРМ «золотой голос», который
помог бы партии избрать нового президента от коммунистов, и, обеспечить
таким образом стабильность. Хотя, на официальном плане, эти обвинения
опровергнуты, ясно то, что представитель ЕС больше чем было необходимо
вовлекся в момент когда ПКРМ имела политическую инициативу, и высказал
разные убеждения разным собеседникам. Это восприятие в рядах работников
Комиссии (с которой его офис имеет отношения дружеской конкуренции и
Другие анализы подвергли критике в том числе его реакцию после случаев
проявления насилия в апреле
, когда он попытался успокоить критику послов
стран ЕС в адрес режима. Представительство Союза в Кишиневе недостаточно
в особенности в чувствительные моменты. Новый глава Делегации Комиссии
займет должность только в ноябре. Кальман Мижей является скорее всего
Balazs Jarabik, „Moldova between Elections: Europe or Isolation?”, FRIDE Policy Brief Nr. 16, июль 2009
оспоренной личностью, и это когда политический кризис еще не урегулирован,
Приоритетом теперь является проведение переговоров по новому
соглашению между ЕС и Молдовой. Как мы уже говорили, отмена визового
режима для румынских граждан является на данный момент условием начала
переговоров, а это значит, что любое правительство, которое придет к власти
должно будет сделать этот шаг. На данный момент, ожидается, чтобы новое
повысило финансовую помощь ЕС для Молдовы
содержало ряд конкретных условий для внедрения
предоставило Молдове перспективу европейской интеграции, согласно
логики новопреставленного Восточного Партнерства, через принятие на себя
ответственности за необходимые реформы. Мы детально проанализируем
В том, что касается финансовой помощи, ЕС является далеко самым
важным внешним донором для Молдовы. Со стороны Союза, полученные
каждый год суммы превышают 50 миллионов евро, по разным двухсторонним
и региональным программам. Кроме того, Молдова является рецептором
помощи по развитию со стороны стран членов, самыми активными будучи
Швеция, Великобритания, Дания (Румыния является пока что маловажным
донором средств для развития в Молдове, сумма помощи составляет 800.000
евро в год). В целом, по нашим оценкам, европейские средства, которые
предоставлены Молдове (ЕС + страны члены) составляют около 90 миллионов
евро в год. А в будущем суммы значительно повысятся. Оценки европейских
официальных лиц показывают, что прямые средства выделенные Союзом
будут увеличены в значительной степени, доходя до 72 – 75 миллионов евро
в год с 2009 года (в этот расчет не включены средства выделенные странами
членами, которые по всей вероятности, тоже возрастут в результате проблем
зарегистрированных в этом году). С 2008 года, ЕС начал делать прямые
бюджетные выделения, что делает его уникальным среди международных
доноров. Немаловажно получать в бюджет внешние средства, деньги которые
не представляют собой займы, а дарения, и это тем более действительно в
таком бедном государстве как Молдова. Пока что, бюджетные выплаты ЕС
были направлены на социальные пособия и инвестиций для построения сетей
снабжения питьевой водой в селах. С 2009 года будет добавлена финансовая
помощь по макро стабилизации, а Европейская Комиссия будет более активным
игроком в возможном предоставлении срочного финансового пакета МВФ и
Всемирного Банка. Несмотря на то, что ЕС не имеет серьезного политического
профиля и всегда кажется слабым партнером в геостратегической игре с
Россией, ЕС остается важным донором для Молдовы. Сравнивая денежные
средства, которые ЕС уже платит Молдове по конкретным проектам и в ясных
условиях, и обманчивый российский займ обещанный Владимиру Воронину
в ходе предвыборной кампании, без ясных условий и точных сумм, видна
разница в разме
рах между функциональной системой, какой является ЕС и
системой основанной на стратегических ставках. Европейский Союз выиграет
ЕС должен учиться из применения бывшего плана действий с Молдовой и
перейти к обусловливанию связанному со внедрением согласованных реформ.
Богатое воображение в законодательных изменениях не может заменить
европейскую интеграцию. Новые условия должны быть сопровождены
ясными выгодами для Молдовы
. К сожалению, Молдова не имеет ясной
перспективы интеграции, что значит, что привлекательность ЕС в Молдове
нельзя сравнить с положением, в котором находилась, к примеру, Румыния
до 2007 года. Несмотря на это, ЕС должен будет оставить открытой эту
возможность и принять на себя ясные обязательства для этого этапа: средства
по предоставлению помощи, расширение торговых льгот, которыми Молдова
воспользовалась посредством предыдущего соглашения по экономической
интеграции ЕС – Молдова в Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной
торговли, ясную перспективу отмены визового режима для молдавских граждан
Восточное Партнерство (ВП) предполагает преимущества и недостатки
для Молдовы. ВП является платформой сотрудничества между ЕС и странами
бывшего СССР проявляющих европейские тенденции: Украиной, Арменией,
Азербайджаном, Грузией, Беларусью и Молдовой. Отношения между ЕС и
этими государствами должны быть установлены посредством соглашений
об ассоциировании. В отличии, однако, от соглашений об ассоциировании
заключенных со странами Восточных Балкан (Сербией, Албанией),
соглашения в рамках ВП не содержат ясную перспективу присоединения к
ЕС, но признают европейские стремления этих стран. В благосклонной
интерпретации, это должно сочетаться с договорами ЕС, которые признают
право на присоединение к ЕС для каждой европейской страны, которая
выполняет определенные условия, значит ВП является обещанием на будущее.
Большой опасностью для Молдовы было бы то, чтобы ВП создало новый
блок государств, который может быть присоединен (или нет) к ЕС как группа
государств. Эта возможность оспорена общей декларацией, подписанной ЕС
и странами партнерами в рамках Саммита Восточного партнера в Праге, 7
мая, в которой говориться, что «Партнерство будет руководиться принципами
дифференциации и обусловливания». Значит, в настоящий момент, более
выгодно применение принципа, согласно которому
каждое государство в ВП
приблизиться к ЕС в зависимости от собственных достижений, независимо
от результатов остальных стран. Кстати, молдавская дипломатия настаивала
на данном принципе, когда от нее было затребовано мнение относительно
ВП, перед тем как представить программу
. Важные страны ЕС, такие как
Германия или Голландия отклоняют любые подходы по «группам» во внешних
отношениях ЕС, считая, что присоединения по группам, произошедшие в 2004
и 2007 годах скрыли недостаточную подготовку некоторых стран кандидатов
за достоинствами других стран. Молдова, и Румыния, в качестве страны члена
ЕС, заинтересованной в присоединении Молдовы должны будут настаивать на
том, что в рамках ВП должен преобладать принцип дифференциации, иначе
Молдова рискует остаться в плену эволюций в странах, которых ставит в менее
выгодное положение либо их внутренняя политика (Беларусь) либо география
(Армения). Можно сделать вывод, что ВП представляет для Молдовы шанс
перейти на высший этап в отношениях с ЕС, но следует избегать опасность
ассоциирования на долгий срок со странами ВП, в качестве группы с общей
Румыния была поставлена в невыгодное положение после событий апреля
этого года. Традиционным образом, румынская дипломатия вела политику
поддержания интеграции Молдовы в ЕС, даже несмотря на похолодание
официальных отношений между двумя странами. Кроме того, Румыния
является единственным государством членом ЕС имеющим ясный интерес
в Молдове, а упоминание Молдовы в выводах разных Европейских советов
объясняется исключительно усилиями румынской дипломатии. Однако, эту
традиционную политику стало все труднее применять и она стала менее
достоверной после того как Кишинев выслал румынского посла и обвинил
Бухарест в организации государственного переворота. Последовал период
неуверенности для румынской дипломатии, но тем временем политическое
решение было принято на уровне Президентства и Министра иностранных
дел, ввиду предоставления обусловленной поддержке Молдове. Результат
полученный оппозицией 29 июля предоставляет таким образом повод для
потепления двухсторонних отношений. На уровне Европейского Союза
была проявлена солидарность с Румынией перед излишними проявлениями
кишиневского правительства, как в Европейском парламенте, также и на
уровне государств членов, которые отклонили обвинения в адрес Румынии
и подвергли критике власти за введение визового режима для румынских
граждан. Худшей оценкой воспользовалось объявление президента Бэсеску
относительно предоставления румынского гражданства для потомков всех
тех, кто имел это гражданство до оккупации Бессарабии СССР. Не само
е гражданства было проблемой (Польша сделала тоже самое с
бывшими польскими гражданами из Украины и Беларуси), европейцы были
Отсутствием консультаций до принятия этой меры (так как
румынское гражданство означает и европейское гражданство – и
Отсутствие технических подробностей (Румыния не сообщила
сколько точно людей получат гражданство, за какой срок и так далее).
Ирония положения состоит в том, что предоставление гражданства
было блокировано неспособностью румынской бюрократии обработать
Кроме того, момент данного объявления был оценен как неподходящий,
после того как, несколько месяцев до этого, Россия предоставила гражданство
для жителей из Абхазии и Осетии. Хотя две ситуации невозможно сравнивать,
идея предоставления гражданства по историческим критериям, в тот момент, не
являлась очень популярной в Европе. Спорным вопросом на общей повестке
дня было подписание договоров между двумя странами (базового договора и
договора о приграничном трафике). Владимир Воронин обусловил подписание
договора о приграничном трафике подписанием первого договора, хотя
либерализация торговли на границе пошла бы больше на пользу Молдове чем
Румынии. В свою очередь, президент Бэсеску заявил, что Румыния признает
де юре и де-факто границы с бывшей СССР и новый договор не является
необходимым. Смена власти в Кишиневе могла бы деблокировать переговоры,
а бухарестское правительство проявит большую гибкость в вопросе общего
договора, который не принесет особых изменений на практике, но вывел бы из
дефенсивного поведения некоммунистические партии в Кишиневе, которые
постоянно вынуждены защищаться от обвинений в желании объединения с
Румынией. В европейском плане, Румыния консолидирует свой статус страны
члена ЕС, заинтересованной в вопросе Молдовы и имеющей экспертизу в данном
регионе. Как сказал независимый эксперты в Брюсселе, интервьюированный
для настоящего доклада «если Румыния не поставит Молдову на повестку
дня ЕС, никто другой не имеет ни интереса и ни экспертизы сделать это».
Испания фильтрирует отношения ЕС с Латинской Америкой, Франция
делает тоже самое с Северной Африкой, а Польша пытается сделать тоже в
отношениях с Беларусью и Украиной, по всей вероятности Румыния займет
подобную позицию в отношениях ЕС с Молдовой. Несмотря на это, чтобы
пользоваться доверием в данной теме, Румыния должна создать партнерства с
другими странами членами, заинтересованными данной темой. Находящийся
с визитом в Кишиневе перед выборами,
Министр иностранных дел Польши
заявил, что его страна будет «представителем Молдовы перед органами ЕС»,
если выборы пройдут успешно. Это может стать началом румыно-польского
аж средств массовой информации в Молдове охарактеризован двумя очень
сильными и видимыми линиями раздела: одной лингвистической (румынофонии/
русофонии) и одной политической (прокоммунистической / антикоммунистической).
Часто, эти две линии совпадают, и, по мнениям обозревателей извне границ Молдовы,
это совпадение делается, по ошибке, автоматически и без нюансов. Политические
напряжения в стране сильно отражаются на повестку дня средств массовой
информации, ставя на второй план проблемы связанные с профессионализмом.
Государство является важным актером на рынке СМИ Молдовы, а политики
(независимо от политической сферы происхождения) не стесняются использовать
административные механизмы для вмешательство в сферу СМИ – как в
редакционной части, также и в экономической. Экономические рычаги часто
использованы для влияния над издательским содержанием, что поднимает
значительные вопросительные знаки в связи с реальной свободой молдавской прессы
(выходя за законные рамки, которые регламентируют эту сферу). Еще раз, данные
практики перемещают приоритеты вмешательства к вопросу свободы прессы,
оставляя на второй план вопрос профессионализма журналистов. В результате
этого влияния, средства массовой информации в определенной степени отключены
от своей публики, они будучи скорее использованы как инструмент политического
влияния чем как средство правильного, честного, понятного информирования
общественности. Международное сообщество остановилось в своих усилиях по
предоставлению помощи над поверхностными элементами и традиционными
формами. Часто, ради сохранения функциональных отношений с властями,
международное сообщество сделало «прагматический» выбор игнорировать
проблемы, поднятые активистами в сфере свободы прессы, устанавливая таким
образом двойные стандарты оценки. Пресса в Республике Молдова имеет,
безусловно, энергетические способности и капитал опыта необходимые для эволюции
к нормализации, и затем, к лучшим результатам. Новые технологии и развитие
альтернативных форм прессы, которые основываются на этих технологиях,
открывают обещающую перспективу повторного подключения к публике, завоевания
его доверия. В контексте изменения политической парадигмы и с условием изменения
неформальных практик, молдавская пресса находится перед новым началом,
которое может позволить ей развиваться согласно фундаментальным критериям
любой здоровой промышленности СМИ: уважение общественного интер
еса и
Средства массовой информации в Молдове: много
Говорят, что пресса не может быть лучше чем общество, в котором она
действует и которое она отражает. Не может быть ничего правильнее чем
это выска
зывание в том, что касается пейзажа СМИ в Республике Молдова,
который отражает, в почти карикатурных деталях, через преувеличение,
тенденции, беспокойства и дисфункции молдавского общества. Также как
и само молдавское общество, средства массовой информации в Республики
Молдова разделены двумя изломами:
и
Эти линии раздела настолько глубоки и вызывают настолько специфические
поведения, что они глубоко поляризируют общество, и, в результате этого и
Вдоль лингвистического излома мы находим поляризированные «румыно-
язычную» и «русскоязычную» группы. Существует пресса на «румынском языке»
(или на молдавском, по официальному названию языка, и она, в свою очередь,
будучи вопросом с политическим определением) и «русскоязычной» прессой.
Русскоязычное население является обычно, но ошибочно, ассимилированным
«русским». В реальности, русскоязычное население намного разнообразнее и
имеет свои нюансы. Согласно официальным данным
, молдаване составляют
75,8% из общей численности населения. Наряду с ними находятся украинцы
(8,4%), русские (5,9%), гэгэузы (4,4%), румыны (2,2%), болгары (1,9% ),
также как и лица других национальностей (с удельным весом в 1% общей
численности населения страны). Для 0,4% жителей национальность не была
зарегистрирована. Тот же источник выявляет, что, из общей численности
населения «58,8% говорят
на молдавском языке, 16,4% на румынском
языке, 16,0% на русском языке, 3,8% на украинском языке, 3,1% на гэгэузском
языке и 1,1% на болгарском языке». 0,8% населения либо говорит на ином
языке, либо не указало язык. Кроме того, «каждый второй украинец, каждый
третий болгарин и каждый четвертый гэгэуз обычно говорят по-русски.
Молдаване, говорящее обычно по-русски составляют 5% от общего числа»,
Результаты переписи населения проведенной в 2004 году, Национальный офис статистических
исследований, доступен на странице http://www.statistica.md/newsview.php?l ro&idc 168&id 2358
Данные переписи населения выявляют текущие обычаи общения, которые
приводят к выводу, что государственный
язык является преобладающим. Для
любого посетителя Республики Молдова быстро становиться ясным, что
русский язык часто использован для межчеловеческого общения и текущих
Другой аспект, который не могли выявить результаты переписи населения,
связан с доступностью латинской графики в рядах населения. Вопросы
опросника касались «устного языка», оставляя в тени вопросы поднятые
переходом к латинской графике. В советский период, «молдавский язык»
означал термин идеологического происхождения, который объединял
румынский язык переданный кириллицей. «Молдавский язык» учили в школах
как второй язык, официальным языком общения на уровне республики будучи
русский. По этой причине, часть населения Республики Молдова «на ходу»
осуществила переход к латинской графики – речь идет о молодом, активном и
преобладающе городском населении. Для остальной части, латинская графика
является виртуально недоступной. Согласно данным Национального офиса
по статистическ
им исследованиям, Республика Молдова имеет преобладающе
сельское население (58,6% населения живет в сельской среде). Анализ данных
по возрастной структуре населения показывает, что население в возрасте до
35 лет (те, кто был образован при использовании латинской графики в ходе
школьного образования) составляет около 53,5%. Без каких либо попыток
строгости, эти данные показывают размеры демографической группы, которая
В основном, вопрос языка должен быть в первую очередь связан с
доступностью информации. Прагматический подход к обращению
информации рекомендовал бы максимизацию доступа к публике через
представление одинакового содержания на обеих языках. Лингвистический
аспект является, однако, настолько интенсивно политизированным, что
прагматический подход отклонен эмоциональными аргументами. Когда
ему предложили ввести раздел на русском языке в его газету румынского
языка, директор известной за свой про румынский подход публикации
ответил, что такой жест был бы воспринят публикой как «предательство».
Занимая решительное место на лингвистических баррикадах, подавляющее
большинство румыно-язычной прессы самовольно ограничивает свое
проникновение в рядах публики, воздерживается от доступа к новым,
нетронутым до сих пор категориям публики, и, таким образом, ограничивает
перспективы экономического развития. Более прагматическая в своем
подходе, русскоязычная пресса не ставит перед собой подобные ограничения
В равной степени важной и малогибкой является и линия политического
разделения. Политический плюрализм и разнообразие мнений составляют
предпосылки для солидной демократии, а сопоставление идей является
важным решением для
проблем общества. Несмотря на все это, чрезмерная
поляризация, которая регистрируется на молдавской политической сцене
приводит, парадоксальным образом, даже к исчезновению диалога и
необходимой конфронтации идей. На этот раз, политическое разделение
не следует крупным идеологическим семьям или доктринарным различиям,
а ограничивается, резко и радикально, позиционированием по отношению
к коммунистам. Долгий период политической доминации коммунистов,
на протяжении восьми лет последовательных правлений, радикализировал
политическое мышление, средства массовой информации и общество,
ограничивая опции до прокоммунистических или антикоммунистических
позиций. Даже разница «про-правительственное» и «анти-правительственное»
больше не является эффективной, принимая во внимание проникновение
во все правительственные структуры элементов приближенных к Партии
Коммунистов Республики Молдова (ПКРМ). СМИ отражают данную
поляризацию, издательское содержание будучи столь же радикализированным
как и политический дискурс. Этот аспект был углублен драматическим
электоральным контекстом 2009 года, с повторением парламентских выборов
Два излома – лингвистический и политический – почти автоматически
совпали в контексте 2009 года, и таким образом появилось неуравновешенное
политическое и медиатичное предложение, что пошло в ущерб правильному
информированию молдавской общественности. Из числа партий,
проявивших активность во время предвыборных столкновений апреля и июля
2009 года, только ПКРМ имело политическое предложение адресованное
как людям говорящим на румынском, так и на русском языках. Остальная
часть партий продолжала оставаться в «румыно-язычном пространстве»,
наделяя русскоязычное население, почти автоматически, про-московскими и
коммунистическими симпатиями, и как последствие этого, анти-молдавскими
проявлениями. Явление было подчеркнуто и молдавскими обозревателями.
Таким образом, Аркадие Барбэрошие, исполнительный директор Института
общественных политик, цитированный Moldova.org
заявил, что в двух
избирательных кампаниях, коммунисты боролись за «каждый голос»,
нацеливаясь на каждый возможный сегмент электората, включительно на
национальные меньшинства. «Они посылают послания, включительно
национальным меньшинствам, пытаясь убедить этот сегмент электората
поддержать их на выборах. Существует однако и другой аспект проблемы,
который мне не кажется нормальным – то что оппозиционные партии не
нацелены на данный сегмент», сказал Барбэрошие. Лишь за несколько недель
Moldova.org является порталом администрированным фондом Fundaţia Moldova из Соединенных
Штатов, вместе с IDIS Viitorul из Республики Молдова. Статья доступна на сайте http://politicom.moldova.
org/news/comunitii-singurii-avocai-ai-minoritile-etnice-202510-rom.html
до выборов 29 июля 2009 года, Либеральная Демократическая Партия Молдовы
(ЛДПМ) включила на свои предвыборные списки Думитру Чубашенко,
главного редактора публикации на русском языке Молдавские ведомости,
газеты с антикоммунистической ориентацией, в попытке последнего момента
«Ошибочно считать, что все говорящие на русском языке являются
крипто-коммунистами. Русские интеллектуалы не являются частью системы»
заявил Петру Маковей, директор Ассоциации независимой печати,
нный для данного доклада
. Он напомнил о других СМИ
русского языка, таких как местная газета Спрос и предложение в районе Бэлць,
телестанции ТВ7, канал который передает программу российского телевидения
НТВ, с местными инсерциями на румынском языке или публикацию ava.md,
Несмотря на это, Василе Ботнару, директор офиса Свободная Европа в
Кишиневе, видит положение более нюансированно. «В определенной степени,
восприятие создает реальность» заявил он в интервью для данного доклада
Оставшаяся без альтернативного источника информации, русскоязычная
публика получает информацию только из определенной зоны политического
спектра, и, как результат данного положения, она будет формировать
свои предвыборные мнения согласно данному посланию. Таким образом,
нерешенный русскоговорящий избиратель более вероятно проголосует за
коммунистов чем за оппозиционные партии, политическое предложение
которых ему не известно. «Эта модель напоминает змею Сент-Экзюпери,
которая принимает форму предмета, который она проглотила» добавляет
и Игор Мунтяну, исполнительный директор института по демократии и
Независимо от их языка, предвыборные кампании 2009 года проявились
несколькими определяющими характеристиками: сильной издательской
неуравновешенностью, явным политическим партизанством, подчеркнутой
яростью политического дискурса, активным вовлечением государства в
Основным источником информирования публики из Республики Молдова
является телевидение. По этой причине, главные действующие лица политики
направили свое внимание на эту среду, которая была вынуждена пережить и
самые сильные влияния. Центр по независимому журнализму в Кишиневе
мониторизировал, в рамках проекта Коалиции по свободным и корректных
выборам – Коалиция 2009, кампанию для июльских выборов переданную
основными телеканалами, с нацио
нальным или почти национальным покрытием.
Неделю за неделей, отчеты по мониторингу показывали, что большинство
мониторизированных телестанций - Молдова 1 и Радио Молдова, Prime TV,
NIT, EU TV «продолжили допускать серьезные отклонения от этических и
деонтологических принципов, в некоторых случаях нарушая положения
Кодекса аудиовизуальных средств и Регламента по отражению предвыборной
кампании, одобренный Центральной избирательной комиссией»
. Отмеченные
Комиссией нарушения касаются представления исключительно позитивных
новостей о правящей партии и членах правительства, в условиях в которых
новости о кандидатах и оппозиционных партиях либо касались негативных
аспектов, либо полностью отсутствовали. Телестанции использовали
«техники» позволяющие чрезмерное представление одной партии, сохраняя
поверхностное восприятие плю
рализма (из пресс-конференции оппозантов
брали информацию, атакованная партия была приглашена высказать свою
точку зрения за более долгий период, через голоса нескольких личностей). В
репортажах о пресс-конференциях оппозиции меньше говорилось о темах, они
были больше посвящены осмеиванию представленных идей, присутствующих
лиц или разным конъюнктурным моментам. Оппозиционные партии обычно
не пользовались правом на реплику, когда ПКРМ делала в их адрес разные
обвинения. Кроме того, представление мероприятий организованных властью
были лучше размещены в экономику новостных программ чем представление
акций оппозиции. Предвыборная кампания завершилась двухминутным
призывом президента Воронина, который негативно представил своих
Дистинктивным элементом предвыборной кампании июля (сравнительно с
кампанией для апрельских выборов) было ухудшение качества общественного
дискурса, повышение агрессивности, проявлений насилия в выражениях,
достигая даже уровень
hate speech
. Согласно мнению Петру Маковей, эта
эскалация берет свои начала в яростной кампании всех партий, правящих
или оппозиционных, организованной до апрельских выборов, перенятых
и усиленных в июльской кампании. Обмен политическими идеями,
критические отклики о действиях правления и альтернативных решениях
были заменены атаками против лиц, пропагандой, серьезными обвинениями
сформулированными специфической «политической борьбой» времен
холодной войны риторикой (шпионаж, предательство нации, «желтой гидрой»
о Либеральной Партии, «преступник», «противогосударственный элемент» и
так далее). Грубости речи касались в равной степени антисемитских (румыны
были сравнены с «жидами») и гомофобных (политики были обвинены в
Мониторинг Центра по независимому журнализму, доступный на сайте http://www.ijc.md/index.
Одной из основных линий атак коммунистов, отраженной как таковая
поддерживающей их прессой, была антирумынская позиция и идентификация
Румынии в качестве основы всего зла и основным бенефициар
ом возможной
победы антикоммунистической оппозиции в Кишиневе. Явным примером
является фильм
«Атака против Молдовы»
, снятый и переданный (на русском
языке) несколькими телеканалами, в рамках которых оппозиция (точнее
Дорин Киртоакэ, мэр Кишинева от либералов) обвинен в «организации
постэлекторальных манифестаций, в попытке упразднить границу на Пруте и
осуществить объединение с Румынией»
. Обвинения сделаны на основании
подслушивания телефонной беседы, сделанной, на первый взгляд законно,
Службой информации и безопасности, в ходе процедуры уголовного
следствия против Киртоакэ. В фильме появляются президент Владимир
Воронин, генеральный прокурор Молдовы и глава Службы информации,
Тоже подобным образом, Суверенная Молдова, газета, которая, хотя и
была приватизирована в 2004 году, осталась мегафоном правительства, писала
в своем выпуске 22 июля 2009 года, комментируя официальный визит в
Бухарест делегации молдавского гражданского общества:
«Встреча молдаван
с румынскими официальными лицами прошла перед распределением
государственного бюджета Румынии, что наводит нас на мысль, что они
не вернулись в Молдову с пустыми карманами.
Единственная главная цель
визита связана с личной борьбой Молдовы привести к власти в Республике
Молдова подчиненную ему группировку»
. В тот период, в Румынии и дела не
В свою очередь, про-оппозиционная пресса использовала критические
замечания самого низкого уровня. Таким образом,
Кишиневский журнал,
с иначе уравновешенной позицией писала 20 июля:
«Владимир Воронин
уверен, что Мариан Лупу не будет президентом. <<Не будет больше
Мариан Лупу президентом! Многие хотят, но не все могут! Женщины
знают это лучше всего, не так ли?>>, сказал Воронин на встрече с
избирателями в селе Плешень, район Кантемир, пишет Unimedia.
позволим себе не согласиться с действующим президентом. Он, наверно, имел
солнечный удар, если он это сказал. Потому что, откуда могут знать женщины
из Плешень, что может Мариан Лупу? Кроме того, как выразился Воронин
вместо <<многие хотят, но не могут >> звучит иначе: <<много хочу, но не
всегда могу >>. Что совсем иное дело. Секреты языка, как сказала бы Моника
Доступно http://www.youtube.com/watch?v ngCLiWjW2b4
Cогласно газете Котидианул, Бухарест, 9 июня 2009 года, доступно на сайте http://www.cotidianul.ro/
voronin_superstar_in_atac_asupra_moldovei-87566.html
http://www.moldova-suverana.md/arh.php?subaction showfull&id 1248278408&archive 1248364571&sta
rt_from &ucat 7&
При поверхностном прочтении прессы Республики Молдова во время
предвыборной кампании можно легко заметить стилистические различия между
новостями, которые чаще всего является неинтересными, и издательскими
материалами, которые «окрашены», бурны, и таким образом более интересны
для верных читателей этих публикаций. Из данной разницы в «издательском
напряжении» вытекает второй уровень предвыборной манипуляции, публика
Эти отличительные черты заметны как в случае центральной, так и местной
прессы. Таким образом, согласно АПИ, местная пресса, в особенности та,
которая пользуется поддержкой властей, постепенно принимала политическую
окраску доминирующей в данном районе партии. Тоже самое сделали и ряд
независимых публикаций, приняв на себя открыто политические симпатии. В
прессе находящейся под доминацией про-коммунистических влияний, голоса
про-оппозиции играли роль уравновешивания информациии. Несмотря на
все это, взятые индивидуально, данные местные публикации не соблюдали
свои обязанности беспристрастия. Директор АПИ, Петру Маковей заявил,
что организация намерена рассмотреть случаи местных независимых газет,
которые, в ходе предвыборной кампании, нарушили принципы равности и
Но, может быть самым драматическим является случай общественных СМИ,
телеканала Молдова 1 и Радио Молдова. Согласно докладам по мониторингу
Центра CIJ, два общественных канала, которые обязаны правильно
информировать и поощрять политический плюрализм, «селективно» соблюдали
принципы равного, уравновешенного и беспристрастного информирования
относительно парламентских выборов. Молдавские средства массовой
информации подвергнуты критике за подчиненность перед структурами
власти и в нарушении деонтологических принципов равности, равновесия
и объективности. Таким образом, ПКРМ воспользовалась количественным
чрезмерным представлением и интенсивным позитивным представлением. К
примеру, только в последнюю неделю предвыборной кампании, программа
Месаджер, основная новостная программа канала передала 27 материалов,
которые позитивно представляли ПКРМ и центральные общественные
власти и 4 с нейтральным характером. В тот же период, «другие партии
воспользовались худшем представлением в новостных программах канала
Молдова 1, а репортеры проявили большее беспристрастие и критический
дух когда рассказывали о своей деятельности» говориться в докладе. В данный
период, оппозиционные партии (ЛП, ЛДПМ, AНМ, ДП, СДП, Экологическая
Партия «Зеленый альянс») были главными действующими лицами в 21
В попытке спасти имидж корректной кампании, президент Владимир
Воронин, который является и лидером ПКРМ, призвал общественные каналы
не рассказывать об его деятельности или работы высоких правительственных
служащих, которые выдвинули свои кандидатуры на выборах (по примеру
бывшего российского президента, Владимира Путина). На первый взгляд,
канал Молдова 1 выполнил требование президента. Несмотря на это, выпуски
новостей обширно представляли репортажи с мероприятий с социальным
характером, которые позитивно представляли правительство и правящую
партию. В цитированном докладе говориться: «В данный период (20-28 июля),
Молдова 1 передала 25 материалов с косвенным электоральным характером.
Их темой была деятельность Правительства (выплата социальных пособии,
дебаты на тему российского и китайского займа, компенсации для жертв
политической репрессии, открытие зернового терминала в Джурджулешть,
и так далее), но и такие акции как асфальтирование участков дорог, сдача в
эксплуатацию моста или работы по ремонту дома культуры. Следует уделить
внимание серии материалов, посвященных открытию после ремонта центров
семейных врачей из разных населенных пунктов, о которых Молдова 1 сняла
пять репортажей. Во всех материалах говорилось не раз, что деньги были
выделены Правительством, и только в одном говориться, что «правительство
выделило медицинское оборудование, купленное при финансовой поддержке
Согласно заявлению Корины Чепой, директора Школы по углубленным
исследованиям в журнализме, под координацией Центра по независимому
журнализму, телевидение Молдова 1 в нескольких случаях, в ходе
предвыборной кампании, проявила свою профессиональную способность,
передавая уравновешенные и эквидистантные новости. Такого рода
положение доказывает, что главной проблемой общественного телевидения
является не профессиональная способность, а политические заказы, которые
мешают журналистам корректно делать свою работу, согласно собственным
Неуспех общественного телевидения корректно и беспристрастно
представлять предвыборную кампанию был зарегистрирован в конце многих
лет предоставления поддержки со стороны международного сообщества,
программ помощи и инвестиций доверия в способность «государственного»
Мониторинг средств массовой информации в предвыборной кампании для парламентских выборов от
20 – 28 июля 2009 года, доступен на сайте http://www.ijc.md/Publicatii/monitorizare/monitorizare_raport_
anticipate_5.pdf
Мониторинг средств массовой информации в предвыборной кампании для парламентских выборов от
20 – 28 июля 2009 года, доступен на сайте http://www.ijc.md/Publicatii/monitorizare/monitorizare_raport_
anticipate_5.pdf
канала реформироваться, превратиться в общественный канал. Этот неуспех
был открыто признан после выборов 5 апреля, и Марианне Микко, бывшем
со-председателем Комитета по сотрудничеству ЕС – Республика Молдова.
Марианне Микко заявила в ходе пресс-конференции: «Борьба за свободу
выражения для общественного телеканала Молдова 1 по моему мнению
проиграна. По этой причине, я считаю, что необходимая реформа должна
быть начата немедленно, так как на протяжении тех пяти лет, сколько я
мониторизирую эволюции в Республике Молдова, я не заметила какого либо
Если проанализировать законодательство Республики Молдова, трудно
понять каким образом стали возможными данные правонарушения и
издательские дисбалансы. Республика Молдова имеет не только современное
законодательство, приближенное к демократическим стандартам, но
располагает и предположительно автономными учреждениями, призванными
обеспечивать как уважение закона, также и санкционирование нарушений,
Одним из данных учреждений по охране общественного интереса, судьей в
предвыборной «игре» является Совет по координации аудиовизуальных средств
. Отмеченные организациями по мониторингу прессы, правозащитными
организациями или теми, кто заинтересован корректным развертыванием
избирательного процесса (но и предвыборной кампании) правонарушений
было немало и ожидалось, что это станет дополнительным давлением на ССА,
побудив его принять строгую реакцию. Несмотря на это, CCA издал, на всем
протяжении предвыборной кампании, только два пресс-релиза. 13 июня, ССА
издало коммюнике, в котором «рекомендует радиостанциям обеспечивать
в новостных программах беспристрастие, равновесие и способствовать
свободному формированию мнений, посредством представления основных
точек зрения оппонентов, а в случае тем, которые касаются конфликтных
ситуаций, соблюдать принцип информирования из нескольких источников,
в соответствии с положениями статьи 7 Кодекса аудиовизуальных средств»
В коммюнике подчеркивается, что «особенно важным является, чтобы
аудиовизуальные учреждения не позволяли вмешательство в содержания и
форму программных служб со стороны общественных властей, кандидатов
на выборах или других лиц извне самих учреждений
» и от СМИ требуется
Coгласно http://www.actualpress.md/index.php?option com_content&view article&id 351:marianne-
mikko-moldova-1-a-pierdut-lupta-pentru-libertatea-de-exprimare&catid 45:politic&Itemid 70
http://www.cca.md
Коммюнике ССА от 13 июля 2009 года, http://www.cca.md/sites/default/�les/com_presa_13_07_2009.pdf
обеспечивать время эфира в разных условиях для всех кандидатов в условиях
закона. Три дня позднее, 16 июля, в ответ на «сигналы полученные со стороны
нескольких потребителей программ, согласно которым, в рамках программных
служб местных радиовещателей, находящихся под юрисдикцией Республики
Молдова размещены передачи с предвыборным характером, которые не
соответствуют программным сеткам и одобренным внутренним регламентам»
CCA издало новое коммюнике, в котором «повторно выражает потребность
соблюдения радиовещателями и дистрибютерами услуг, находящихся под
юрисдикцией Республики Молдова положений Кодекса аудиовизуальных
средств, условий лицензирования и авторизаций на передачу программ и
списка каналов, одобренных CCA»
. Эти коммюнике были переданы – как
единственные, скромные реакции – после получения письма, адресованного
Коалицией для свободных и корректных выборов «Коалиция 2009», которая
требовала от ССА представить результаты мониторинга, выводы и возможные
меры, принятые ССА в связи с передачей документального фильма «Атака
против Молдовы» несколькими телеканалами (NIT, N4, Prime, EuTV, Moldova
Если ССА выделяется «мягкостью замечаний» и полной пассивностью,
другие государственные учреждения выделились отсутствием прозрачности и
желания применять закон о доступе к информации. Ассоциация независимой
прессы затребовала от Молдавской Почты годовые итоги, с тем, чтобы
проверить заявления администратора, согласно которым Почта сделала
«благотворительные акции» в размере одного миллиона лей. Почта Молдовы
отказалась предоставить эти данные, заявляя что они имеют «коммерческий
характер». Отказ побудил API открыть судебный иск, который был удовлетворен
посредством решения Верховного суда. Подобный процесс проходит
теперь между АPI и молдавскими железными дорогами, в связи с суммами
отмеченными в бюджете как «инвестиции в вокзалы». Другим примером
отсутствия прозрачности может послужить Налоговый инспекторат, который
отказался предоставить в распоряжение API информацию о кандидатах
имеющих долги перед государством. Налоговый инспекторат отказался
предоставить эту информацию, заявляя, что «опоздания в оплате налогов
не являются правонарушением». Апелляционный суд, который рассмотрел
дело, дал позитивное для API решение. «Мы выиграли судебное дело, но
информацию все же не получили» заявил Петру Маковей, директор API,
Подобным образом, Регистрационная палата отменила, лишь через две
недели, право, предоставленное журналистам иметь доступ к информации
касательно фирм без оплаты соответствующей таксы. Льгота была сохранена
Текст письма доступен на сайте http://www.alegeliber.md/�les/declaratii/Adresare_catre_CCA.pdf
только для API до момента когда, в июне 2009 года, газеты из ассоциации
опубликовали анкеты раскрывающие положение конфликтов интересов,
в котором находился министр строительства, Владимир Балдович, после
того как строительная компания, в которой он имел мажоритарный пакет
акций выиграла общественный тендер на работы по восстановлению здания
Парламента Республики Молдова. Анкета имела в основе информацию
полученную из данных от Регистрационной палаты. Бесплатный доступ
к данным был впоследствии возобновлен, в результате переговоров между
Существовали, однако, и более агрессивные формы использования
административных рычагов государства для интимидации оппонентов. Таким
образом, число популярных журналистов известных благодаря их критическому
тону в адрес властей, среди которых Василе Ботнару, директор Свободной
Европы Кишинев, Родика Маху, главный редактор газеты Кишиневский
журнал, Олег Брега, репортер Журнал ТВ и Александру Вакуловски, главный
редактор журнала Срочное положение, были приглашены, в начале августа,
в военную прокуратуру Кишинева, для «беседы» на тему событий 7 апреля.
По мнению Василе Ботнару, цель этих приглашений было «интимидация» и
существуют значительные прецеденты, когда слушания, которые начинались
с лицами в позиции «свидетелей» завершались их обвинением. «У меня есть
опыт, у меня есть сильная организация за спиной, есть адвокаты, меня не
испугать, меня могут звать сколько захотят. Но для молодых журналистов, для
тех, кто зависит от благосклонности государства, такого рода допрос может
быть травмирующим» заявил Василе Ботнару, интервьюированный для
Подобная тактика была применена и в так называемом «Деле форумистов».
В конце мая 2008 года, прокуратура Кишинева затребовала от нескольких
поставщиков услуг он-лайн – среди которых в портал
списки IP с
которых были выставлены сообщения с «антигосударственным» посланием
на разных форумах. Администраторы
отказались раскрыть эти
данные, объясняя, что они не обязаны хранить их более 24 часов. Позднее,
прокуратура открыла уголовные следствия против 12 молодых, которые
выразили на форумах свою оппозицию по отношению к приближению к
России и предпочтение к объединению с Румынией. Молодые люди были
идентифицированы на основании сведений, предоставленных поставщиком
Интернет услуг. Прокуратура приступила тогда к слушаниям молодых людей,
обыску в их домах и изъятию компьютеров. Дела остались «в ожидании», без
какого либо решения, но и не были закрыты. Они были вновь открыты и
расследования возобновлены в июне 2009 года. Отказываясь далее сотрудничать,
нераскрытием личностей форумистов, Unimedia получила угрозы «закрытием
домена» со стороны компании MoldData, которая администрирует молдавские
домены. Расследование продолжается, молодым людям грозит тюремное
заключение сроками от трех до семи лет. «Теперь мы избавились. Но
существовал законопроект, который регламентировал сохранение данных о
трафике, согласно европейской директиве. Если бы этот закон существовал,
то мы не могли бы мотивировать, что данные просто не сохранились», заявил
Существовали также атаки против журналистов, «неудобные» репортеры
были просто выгнаны из залов, где проходили пресс-конференции
представителей Правительства. Таким образом, 9 июля 2009 года,
телохранители премьера запретили доступ группы журналистов телеканала
TV-Prim из города Глодень на встречу районных работников с Зинаидой
Гречанный. Телохранитель толкнул журналистку Родику Нимеренко, грозя
ей «использованием оружья», а оператору не позволили снимать как премьер
входила в зал заседаний. 12 июля, в Дондушень, журналисты Игор Мелник и
Владимир Торик от газеты Молдавские ведомости были выгнаны офицерами
из охранны премьера Гречанный и местной полицией из Дворца культуры,
В канун июльских выборов, молдавские власти возобновили
антидемократические практики по запрету доступа некоторых журналистов на
территорию Республики Молдова, по причинам не связанным с какой либо
законной или административной процедурой. Таким образом, специальному
посланнику Агентства Agerpres из Румынии, Габриелу Апетри, который должен
был представлять предвыборную кампанию и досрочные выборы от 29 июля,
было отказано в доступе в Республику Молдова, по той причине, что у него нет
медицинской справки доказывающей, что он не заражен ВИЧ/СПИДом, даже
если согласно закону, чтобы въехать на территорию Республики Молдова не
Другие виды вмешательства государственной администрации являлись
более «дискретными» и их труднее доказать. Такого рода вмешательства
касаются обусловливания государственного рекламирования позитивным
представлением действий правительства, или угрозами не возобновления
лицензий на передачи для радиостанций транслирующих Радио Свободная
Более того, согласно заявлениям интервьюированных, даже и реклама
торговых компаний косвенно контролирована по политической линии.
«Реклама направлена коммунистическим правительством, через нажим
на экономических агентов, к средам информирования лояльных Власти.
Экономические агенты бояться давать рекламу прессе, которая «критикует
Согласно Декларации организаций средств-массовой информации в связи с ухудшением климата
функционирования прессы, цитируя информацию от Monitor Media, доступную на сайте http://www.ijc.
власть», так как позднее будет сталкиваться с проблемами: контролями от
правовых и налоговых органов, сфабрикованными делами и так далее»,
заявила Корнелия Козонак, из Центра по инвестигационному журнализму в
Кишиневе, интервьюированная для данного доклада. В такого рода положении
находился, во время предвыборной кампании для июльских выборов, и
Центр независимого журнализма, который пожелал провести кампанию
улучшения восприятия среди населения в вопросе свободы выражения. «В
контексте Всемирного дня свободы прессы, Центр независимого журнализма
намерен обширно представить некотор
ые из положений Конституции
Республики Молдова, Закона о прессе, но и из Европейской конвенции по
правам человека, относительно фундаментальных прав и свобод человека.
Хотя данные статьи касаются свободы прессы и недопускания цензуры в
средствах массовой информации (статья 1, Закон о прессе), права человека
на информирование и обязанность средств массовой информации правильно
информировать общественное мнение (Статья 34, Конституция Республики
Молдова), гарантирования свободы мнения и свободы выражения (Статья
32, Конституция Республики Молдова, Статья 10, Европейская конвенция
по правам человека) и не имеют каких либо политических коннотаций, два
рекламных агенства в Кишиневе, имеющих сеть рекламных панно на бульваре
Штефана Великого, отказались дать в наем Центру запрошенные панно,
ссылаясь на разные причины, среди которых и то, что данные панно передают
определенное политическое послание» говориться в Декларации относительно
некоторых последствий установления климата страха в Республике Молдова
.
Согласно замечаниям Центра по независимому журнализму, рекламные панно
Другим рычагом нажима на прессу являются налоговые контроли в редакции
газет, которые часто завершаются штрафами, блокированием счетов и так
далее. Судебные иски тоже использованы против прессы, Судебная система
став таким образом одним из инструментов для вывода с рынка некоторых
«неподчиненных» публикаций. «Если процессы относительно доступа к
информации открытые журналистами или редакциями против государственных
структур за ограждение доступа к информации общественного интереса длятся
год или два, процессы открытые служащими против прессы длятся очень
мало. На первых слушаниях принимается решение о блокировании счетов,
что ставит редакции в невозможность функционировать. Затем инстанции
устанавливают огромные пени для прессы. Для любой редакции достаточно
проиграть один процесс в инстанции, чтобы обанкротится. В последние годы
Вмешательство государства в сферу средств массовой информации
имеет последствия не только на рынок, но и в более широком понятии, на
Материал доступен на сайте http://www.ijc.md/index.php?option com_content&task view&id 438
все журналистское сообщество. В Республике Молдова, труд журналистов,
которые занимаются инвестигациями стал рискованным. По этой причине,
многие успешные журналисты отказываются от инвестигаций, начинают
работать по проектам, с неправительственными организациями или для
международных учреждений, где они лучше оплачены. Др
угие, после того как
переживают нескончаемые процессы прибегают к самоцензуре» объяснила
Не только средства массовой информации находятся под влиянием такого
рода форм нажима и интимидации, а и неправительственные организации
заинтересованные в успешном проведении выборов. Таким образом, 28 апреля,
меньше чем за месяц до проведения первых парламентских выборов этого года
и акций насилия, которые последовали за ними, налоговые органы Кишинева
начали кампанию финансовых контролей в 18 гражданских организациях в
рамках Коалиции 2009 (среди которых и Центр по независимому журнализму,
Институт общественных политик, Институт IDIS Вииторул, Transparency
International, Amnesty International).
Международное сообщество – слишком незначительно,
На протяжении долгого времени, международное сообщество было самой
сильной – и иногда и единственной – поддержкой, которой воспользовались
средства массовой информации в Республике Молдова. Посредством программ
помощи – профессиональной, технической и финансовой – западные
страны, в особенности из Европейского Союза, также как и Соединенные
Штаты, способствовали укреплению независимости молдавской прессы. В
последнее время, однако, активисты из среды медия в Республике Молдова,
журналисты, кажутся все более недовольными тем, что Василе Ботнару назвал
«политическая слепота и отсутствие разума». Они подвергли критике, в первую
очередь, значительное политическое доверие, которым воспользовался
Владимир Воронин в качестве главы государства с видимыми европейскими
тенденциями. «Они попытались играть по демократическим правилам с
партнером, которые не соблюдает никакого правила. И продолжили вести
себя также и после того как была пролита кровь, как будто ничего и не
произошло» заявил Александру Канцыр, директор группы Imedia, бывший
директор офиса БиБиСи в Кишиневе. Некоторые из интервьюированных
лиц выразили свое разочарование в том, что касается слабой, «вежливой»
реакции представителей международного сообщества, в связи с кризисом
после выборов. Таким образом, Жозетт Дюрье, содокладчик Совета Европы
по Республике Молдова заявил, в сентябре 2008 года: «я рада сказать, что мне
показалось, что в Молдове положение изменяется в лучшую сторону, и это
видно. Кроме того, я рада, что вы представляете и существующие проблемы с
приемлемой амбицией, что было замечено и в Брюсселе»
. После апрельских
выборов, тот же со-докладчик заявил перед Парламентской ассамблеей Совета
Европы в Страсбурге: «Законность выборов была подтверждена. Теперь
существует необходимость диалога между сторонами, между правлением и
оппозицией. (…) Если выборы были подтассованы? Мы не уверены в этом.
Если посмотреть на выборы один факт ясен: оппозиция проиграла, потому
что не смогла организоваться». По мнению Корины Чепой (Центр по
независимому журнализму) «такого рода заявления делают большой вред, так
как они могут быть отделены от контекста и могут быть использованы как
инструменты пропаганды». Корина Чепой рассказала и эпизод, в котором, во
время презентации ей, на встрече в Парламенте, положения прессы в Молдове
и роли, которую играет президент Воронин в поддержании, неформальными
методами, но использующими авторитет государства, определенных медиа-
каналов, тот же европейский со-докладчик ответила, что и во Франции пресса
зависит от экономических групп, и не следует ожидать ничего иного от
Подобное недовольство вызвал и визит генерального секретаря Совета
Европы, Терри Дейвиса, прибывшего в Кишинев за месяц до выборов 5 апреля.
Согласно официальным данным, на повестку дня дебатов между официальном
лицом СЕ и молдавским президентом были включены вопросы связанные
с независимостью юстиции, борьбой с коррупцией, отмыванием денег и
финансированием терроризма, свободой прессы, развитием гражданского
общества, поддержкой цыганского меньшинства и организацией свободных и
корректных выборов. Тенденции, которые пытались подорвать предвыборную
кампанию для выборов апреля уже были явны, вписывались в официальную
повестку переговоров и не были неизвестными генеральному секретарю
СЕ. Несмотря на это, визит имел праздничный характер, Терри Дейвис был
награжден президентом, с которым европейское официальное лицо приехало
Случай Unimedia: о том, как могло бы выглядеть
Восстание молодежи в Кишиневе, 7 апреля, привело к уличным
столкновениям, поджогу правительственных зданий и насильственному
подавлению со стороны властей. В попытке строго тоталитарного характера,
Coгласно Communicate.md, материал доступен на сайте http://www.comunicate.md/index.php?task artic
les&action view&article_id 56
коммунистическое правительство попыталось ограничить свободу прессы,
блокируя каналы общения, которые находились под ее контролем (Интернет
связь была прервана, мобильные связи функционировали с прерываниями)
и осуществляя ряд чрезмерно агрессивных арестов журналистов, молдавских
или иностранных. В условиях такого «преследования» традиционных средств,
информация о ходе событий в Кишиневе передавалась по неформальным, и,
к счастью, неизвестным и не контролированным правительством: социальным
сетям, сети микро-блоггинга Twitter и так далее. «Доступ к этим сетям был
блокирован – службам twitter, facebook, одноклассники – на протяжении более
недели. Мы использовали их через «proxy», наученные коллегами из других
стран, в которых встречается та же проблема. К сожалению, поставщики
Интернет услуг, в своем большинстве, подчинились и блокировали списки
адресов IP предоставленные Департаментом безопасности и информации»,
События в Кишиневе в апреле доказали роль, которую играют новые
технологии в обеспечении передачи информации и как они наделяют новым
является новостным порталом, созданным по инициативе
четырех молдавских молодых людей, и который стал важным элементом в
информировании о Молдове и возможной успешной историей.
инициирован в 2007 году, как digest agency. Со временем, он начал производить
и собственное содержание. В настоящий момент, он предоставляет тексты,
видео и живой эфир (текст и/или кадры». В начале, в 2007 году, он имел 250
разовых посетителей в день, а теперь Unimedia имеет трафик в размере 15-20.000
разовых посетителей в день. «В случае скандалов мы доходим и до 40.000
разовых посетителей» заявил Тудор Дарие, один из совладельцев портала,
интервьюированных для настоящего доклада
. То, что отличает Unimedia
от традиционных средств массовой информации это предпринимательский,
конструктивный характер, ориентированный на включение всех секторов
рынка. Определив отсутствие достаточного предложения уравновешенного
информирования для русскоязычной прессы, собственники Unimedia создали
подобный портал и на русском языке. «Молдова имеет, в сфере средств
массовой информации, дихотомическое предложение: либо на румынском,
либо на русском языке. Публика так привыкла» заявил также Дарие. Соблюдая
социолингвистические линии демаркации, Unimedia представило отдельный
портал на русском языке, vesti.md, который в 80% представляет в переводе
содержание Unimedia, остальная часть это новое содержание, приспособленное
к требованиям и ожиданиям русскоязычного населения. Кроме того, Unimedia
представило также и сайт для женской публики, Lady Club, который дополняет
тоже подвергалась попыткам нажима со стороны властей, самой
видимой из которой стал запрос прокуратуры сотрудничать в определении
«анти-государственных элементов», которые выставляют послания с про-
румынским содержанием на форуме
«Мы не боимся этого. Мы
решили повернуть каждый нажим в нашу выгоду. Они зовут нас в прокуратуру,
мы передаем новость и говорим об этом – наш трафик растет, так что в этом и
Профиль читателя Unimedia описывает молодую публику (четверть
посетителей имеют возраст от 15 до 24 лет, и 35% от 25 до 40 лет), преобладает
мужская публика. Самый большой поток посетителей регистрируется утром,
Unimedia с издательской точки зрения делает ставку на прямой эфир, «из
центра событий», что отвечает потребности в срочности, которая специфична
пользователю Интернета. Использованная технология не очень сложна
(снимают при помощи мобильных телефонов), отвечая таким образом
признанной на международном плане тенденции: пользователи Интернета
согласны на ухудшение качества видимости / звука, если таким образом они
Проект Unimedia является не только предпринимательским упражнением
молодых энтузиастов. Мобильность, динамичность, количество и качество
публики, сделали так, что Unimedia привлекает большее количество
предвыборной рекламы из всех публикаций онлайн. Это позволило
установление предприятия на здоровые экономические основы, и привело
Согласно словам Дарие, публикации онлайн являются настоящим будущем
прессы в Республике Молдова. Уровень проникновения Интернета растет
Интернет помогает издателям в вопросах связанных с дистрибуцией, в
сельской местности к примеру, нет больше нажима в связи с получением
лицензий или ее сохранением. «Газеты в свою очередь поняли это и перешли
к актуализации в реальное время, даже если выпуск на бумаге появляется
только раз в неделю. Тоже самое сделало и телевидение Pro TV Кишинев.
Растет конкуренция онлайн, но нам это нравиться, так как это побуждает нас
В начале 2009 года, в Кишиневе и Бэлць, норма прохождения услуг доступа к Интернету по широкой
полосе, составил 30,8% и соответственно 10,6%, а в большинстве районов эта норма колебалась от 2,2
до 3,2%. Средняя по стране остается самой низкой в Европе, на уровне 4,9%, в случае услуг доступа в
Интернет в фиксированных точках и соответственно 4,2%, в случае услуг доступа в Интернет по широкой
полосе, согласно Национальному агентству по регламентации в электронных коммуникациях и технологии
информации (ANRCETI) , смотри http://unimedia.md/?mod news&id 12822
Положение соблюдения прав человека продолжает вызывать озабоченность в
Молдове, стране, которая находится как-то на перепутье, блокированной между
дорогой к Европе или другим путем, что может привести к изоляции. Теперь,
может быть больше чем когда-либо, Молдове предстоит выбрать: она может
стать будущим Приднестровьем, или Беларусью, или может стать нормальной
Драматические события 7 апреля 2009 года выявили проблемы, которые были
отмечены и ранее, соответственно что в Кишиневе функционирует авторитарный
режим, который когда ощущает свою позицию под угрозой прибегает к насилию,
и для которого не представляет значение позволить собственным гражданам
В этом контексте становится необходимым, чтобы будущие власти (Парламент,
правительство, Президентство), сформированные в результате парламентских
выборов, позволили проведению срочных и эффективных расследований случаев
нарушения прав человека, и наказыванию виновных. Одновременно необходимо
проводить воспитательные и информативные мероприятия для граждан и
служащих, нацеленные на познание собственных прав и обязательств, с тем,
Соблюдение фундаментальных прав и свобод
Республика Молдова остается чаще всего “terra incognita”, неизвестной
землей для европейцев, в том числе для большинства румын, а внимание
этой стране уделяется главным образом в критические моменты, будь это
социальные волнения, экономические кризисы или политические выборы.
Таким критическим моментом стали несомненно парламентские выборы 5
апреля 2009 года, насильственные события последующих дней, но и период
предварительной кампании для досрочных выборов, организованных 29 июля
Принимая в качестве ориентира промежуток времени в канун этих событий,
данный доклад задается целью провести анализ основных существующих
тенденций в том, что касается соблюдения прав человека в республике
Молдова. Наш вывод вовсе не отрадный: режиму в Кишиневе никак не
удается соблюдать большинство стандартов в области защиты прав человека,
хотя этого все более настоятельно требуют граждане республики, и, это тем
временем является взятым на себя обязательством в результате присоединения
страны к международным нормативным актам в этой области. Хотя в последние
годы Правительство Республики Молдова приложило усилия в том, что
касается соблюдения прав человека - законодательные, материальные, или
даже имеющие связь со сменой административных навыков или менталитетов
Среди основных проблем, которые продолжают наносить серьезный
ущерб функционированию по нормальным демократическим стандартам
чрезмерное влияние политической власти в действие юстиции;
неполное соблюдение законодательства, предусматривающего
существование многочисленных случаев противозаконного ареста
использование пытки и истязаний как допустимых методов
расследования задержанных лиц, или сбор информаций секретными
поощрение произвольных или необоснованных судебных решений;
отсутствие независимости прессы и политическое влияние на область
аудиовизуальных средств; одновременно существуют проблемы в том,
отсутствие защиты для беженцев, для лиц требующих убежища и для
несоблюдение экономических и социальных прав большинства
Этот список не задается целью быть полным, а только желает выявить
основные недостатки молдавского государства. Вопреки официальным
заявлениям, более или менее реальным усилиям, Республика Молдова остается
авторитарным государством, где доминирует партия-государство, которой хотя
и удалось обеспечить стабильность, порядок и в определенной мере удалось
приостановить экономический крах, она продолжает быть обязанной перед
собственными гражданами в том, что касается соблюдения основных прав и
фундаментальных свобод. Одновременно остается огромное расстояние между
принятыми или декларативными намерениями Республики Молдова в том,
Республика Молдова является страной-членом Совета Европы (СЕ) еще с
1995 года, и с тех пор она зарегистрировала прогресс в области соблюдения,
защиты и поощрения прав человека. С момента ее присоединения к СЕ,
Молдова ратифицировала 62 из 200 существующих конвенций Совета
В 2003 году был принят новый Кодекс уголовной процедуры и новый
уголовный Кодекс, которые согласовали внутреннее законодательство
Республики Молдова со стандартами Совета Европы, а в 2005 году в
Уголовный Кодекс были внесены поправки путем включения статьи,
касающейся в особенности пыток, применяемых лицами, имеющими
ответственные должности в рамках государственного аппарата, статьи, которая
соответствует положениям Конвенции ООН против пыток. В июле 2006 года,
Республика Молдова ратифицировала опциональный Протокол Конвенции
Объединенных Наций против пыток, и против наказаний и жестокого,
22 февраля 2005 года, Республика Молдова и Европейский Союз приняли
План Действий Молдова-ЕС в рамках Европейской Политики добрососедства,
который устанавливает ряд мер, предусматривающих сближение Республики
Молдова со стандартами Совета Европы, включительно в том, что касается
Затем, власти в Кишиневе приняли Национальный План Действий в
области защиты прав человека, Молдова став одной из менее 20 стран мира,
которые приняли подобный план. План покрыл период с 2004 по 2008 год, и
установил конкретные цели в том, что касается улучшения условий заключения
лиц, предотвращения пыток и насилия. Для этого исходным пунктом стало то,
что прежде всего необходимо получить обратно доверие граждан в молдавское
государство: «Искаженное легальное сознание, замеченное в последнее
десятилетие, укорененное пренебрежение правами и свободами, также как и
Информация из доклада Amnesty International «Пытки и насилия со стороны полиции: «Это нормально.»»,
в общем человеческим существом, законный нигилизм и отсутствие доверия
к государству кондиционировали чувство неуверенности в рядах населения,
Однако если принять во внимание только официальную информацию,
можно сказать, что по крайней мере на бумаге Республика Молдова похожа на
государство, которое - с трудом вышедшее из коммунистического периода -
прилагает серьезные усилия для соблюдения фундаментальных прав и свобод
собственных граждан. Вот только эти усилия отразились реже чем было бы
необходимо в конкретной действительности. В этом смысле, Доклад о стране
Государственного Департамента США, касающийся прав человека на 2008
год указывает на то, что «Правительство Молдовы, в общем, соблюдает права
человека, однако одновременно силы правопорядка применяют насилие по
отношению к лицам, находящимся в заключении и изоляции, а средства
массовой информации запуганы и находятся под влиянием властей». В докладе
указывается также, что условия заключения в Молдове остаются жесткими,
а силы правопорядка досаждали и запугивали политическую оппозицию.
«Были зарегистрированы случаи судебной коррупции и в рядах полиции,
необоснованные задержания лиц полицией и незаконные обыски». Также,
«Правительство попыталось повлиять на средства массовой информации,
запугивало журналистов, сохранило некоторые ограничения, касающиеся
права на свободные встречи, и дало отказ на официальную регистрацию
В Молдове сохраняется социальное насилие, также как и дискриминация
по отношению к женщинам и детям, траффик в случае женщин и девушек
с целью их сексуальной эксплуатации, дискриминация по отношению к
цыганам, все это также указано в докладе. Также, религиозные меньшинства
сталкивались с трудностями при регистрации. Были доложены ограничения
В приднестровском регионе права человека не соблюдаются. Власти вводят
ограничения на свободное передвижение лиц, и препятствуют исполнению
права на голос для молдавских граждан в рамках выборов в Молдове. Пытки
и случаи самовольных арестов сохранились, а условия заключения остаются
особо жесткими в этом регионе. Приднестровские власти продолжают
запугивать прессу и оппозицию, ограничивают право на свободное
ассоциирование, на религию, и дискриминируют говорящих на румынском
языке. В докладе упоминается, что из 3,47 миллионов лиц (включительно
528,6 тысяч из приднестровского региона), примерно 900 тысяч граждан,
из которых 250 тысяч из приднестровского региона, находятся за границей.
Также, в документе отмечается и то, что хотя Молдова является парламентской
Цитата из Национального Плана Действий в области прав человека в республики Молдова на период
республикой, три рычага власти (парламент, правительство и юстиция)
находятся под сильном влиянием президента Владимира Воронина
. В ответ,
Вице-премьер Юстиции, Николае Ешану, попытался почти сразу после
опубликования доклада Государственного Департамента дать объяснение
для упомянутого положения. «Сегодня государство не имеет способность
обеспечить внедрение законов, потому, что существуют проблемы финансового
характера, существуют проблемы даже на уровне организации, существуют
проблемы в том, что касается компетентности. Мы никогда не заявляли, что
способность проведения в жизнь законов улучшилась в значительной мере. В
том, что касается соблюдения прав человека, в большой степени мы зависим
от материальных условий. И они не улучшатся ни в этом году, ни в будущем,
и ни через два года», сказал Ешану, слова которого цитирует Радио Свободна
Критическую позицию приняла и организация Amnesty International,
которая в своем докладе, касающемся положения в Молдове на 2008 год
отмечала «ухудшение по статье соблюдения прав человека». Авторы материала
констатируют, что «в Молдове продолжают существовать доклады, касающиеся
пыток и других видов насилия, однако авторы остаются ненаказанными; что
вопреки усилиям местных и международных организаций сделать публичным
траффик, мужчины, женщины и дети продолжают оставаться жертвами,
а проведению уголовных следствий препятствовали несоответствующие
условия защиты свидетелей. Государство продолжало ограничение свободы
«Случаи нарушения прав человека встречаются почти повсюду в мире.
Что делает однако Молдову индивидуальной это то, что тут невозможно
защититься против вмешательства власти или в ситуациях, когда нарушаются
твои фундаментальные права. Гражданские организации неоднократно
говорили, что власти не соблюдают права человека, и что существует
большой разрыв между принятыми ими законами и методом их применения
на практике. А то, что случилось после манифестаций, вспыхнувших после
объявления результатов парламентских выборов весной этого года является
лучшим примером в этом смысле». Слова адвоката Александру Постикэ вкратце
отражают переворотный момент, которым стали события 7 апреля 2009 года в
Доклад о стране Государственного департамента США, касающийся прав человека в Молдове в 2008
году, смотри http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/eur/119093.htm
Заявление заместителя министра юстиции, Николае Ешану, от 29 мая 2009 года, смотри http://www.
europalibera.org/content/article/1742718.html
Доклад Amnesty International, в краткой форме по адресу: http://amnesty.md/library/yearreports.
php?ln ro&report 19&country 26
Подведем однако итоги того, что произошло в тот момент. Спустя два дня
после парламентских выборов, которые отразили в определенной степени
неожиданную победу Партии Коммунистов из Республики Молдова, (ПКРМ),
многочисленные лица - в особенности молодые - вышли на улицу чтобы
В пока еще не полностью разъясненных обстоятельствах, мирные
протесты превратились в акции проявления насилия, были зарегистрированы
столкновения между протестующими и полицией, силы правопорядка используя
резиновые дубинки, слезоточивые газы, акустические бомбы, водяные пушки,
итд. Некоторые демонстранты атаковали здания Президенства и Парламента, в
контексте, в котором силы правопорядка оказались неспособными обеспечить
Высказывается оценка, что в результате насильственных актов 7 апреля
два человека скончались (в некоторых докладах говорится о трех жертвах),
из которых по крайней мере один (речь идет о Валериу Бобок) скончался в
результате чрезмерного использования силы полицией. Пресса сообщила,
что гибель Бобока стала результатом «диффузной травмы мозга, вызванной
серьезными ранами в регионе головы», согласно эксперту Дерику Джону
Пундеру из Великобритании. Эти данные не были опубликованы до момента
редактирования данного доклада (середина августа месяца) хотя британский
эксперт представил документы экспертизы еще в конце июня
. С другой
стороны, случай второго погибшего человека, соответственно случай Иона
Цыбуляк, поднимает некоторые вопросительные знаки, но существует
возможность, чтобы его гибель была спровоцирована слезоточивыми газами,
Одновременно, в ночь с 7 по 8 апреля, и в последующие дни, полиция
сделала многочисленные аресты, будучи задержаны от 166 лиц (согласно
официальным данным молдавского Министерства Внутренних Дел) до
примерно 700 лиц (согласно оценкам гражданских организаций)
. Многие
задержанные лица были несовершеннолетними. В замен, заместитель министра
внутренних дел, Валентин Зубик, представил другие цифры, соответственно
что в административном аресте находились 206 лиц. Согласно его заявлениям,
«в случае некоторых лиц» полицейские были вынуждены применить силу.
Интервью с Александом Постикэ, адвокатом, юристом в организации Promo-Lex, Кишинев, август 2009
Согласно газете Ziarul de Gardă, от 13 августа, текст доступен по адресу http://www.zdg.md/investigatii/e-
Молдавский МИД говорил о 172 задержанных и оштрафованных лицах (http://www.mai.md/stirile-
min-ro/216738/). Мэрия Кишинев создала бюро по учету случаев злоупотреблений против граждан, а
на учет были приняты 318 лиц. В замен, Институт по Правам Человека (IDOM) и Центр по Ресурсам
для Прав Человека (CReDo) провели собственные расследования, идентифицируя примерно 655 лиц.
«Анализируя эти события, я констатировал, что последствия ударов полиции
не были столь сильными как случается в других государствах, даже в Европе»,
сказал он, уточняя, что медико-легальные экспертизы указывает, что только
в случае 6 человек раны, причиненные полицейскими являются средними,
остальные являясь «незначительного уровня». Молдавский вице министр
сказал, что не были подтверждены случаи изнасилования в комиссариатах,
однако в случае трех молодых женщин, задержанных полицией «были
зарегистрированы некоторые недостойные, унизительные действия со
стороны сотрудников полиции», а в этих случаях предстоит обращение в
прокуратуру. Среди мер, принятых для восстановления положения, Зубик
С другой стороны, Генеральный Прокурор Валериу Гурбуля заявил в июле
месяце, что только 96 из задержанных лиц передали жалобы, они ссылаясь
на насилие со стороны представителей закона. «Только 10 запросов были
рассмотрены, и были начаты четыре уголовных следствия, касающихся
злоупотребления власти, причинения травм средней степени сложности, итд.
Медленный темп расследований является результатом чрезмерного внимания,
Согласно данным гражданских организаций, задержанные за протесты
лица были санкционированы административно, арестом на период от 10 до 20
дней (в 36% случаев), за которым последовал период ареста на 30 дней (в 26%
. Одновременно, были арестованы журналистка Наталия Морарь и
гражданский активист Генадие Брега, но и общественные лица (бизнесмен
Габриел Стати и начальник его охранной команды, Аурел Маринеску, бывший
президентский советник Серджиу Мокану, Анатол Мэтэсару, итд.), о ситуации
которых пресса высказала оценку, что речь идет о «политических арестах»
Более того, было оказано давление и на политических лидеров оппозиции,
например на имя председателя Либерально-демократической партии,
Владимира Филата, было открыто уголовное дело «за участие в массовых
Власти в Кишиневе попытались проявить интерес к срочному и
корректному решению данного положения. Таким образом, 11 апреля
молдавский министр Внутренних Дел (MAI) опубликовал список лиц,
задержанных в результате акций протеста, прошедших 6-7 апреля, а также
список административно арестованных лиц. Данный список был все-
Согласно сообщениям пресс агентства Info-Prim Neo, доступным по адресу
http://www.info-prim.md
Согласно сообщениям пресс агентства Info-Prim Neo, доступным по адресу
http://www.info-prim.md
Согласно данным из расследования Института по правам Человека (IDOM)и Центра по Ресурсам для
Прав Человека (CReDo)
Смотри к примеру сообщение Свободная Европа от 13 апреля 2009, доступное по адресу http://www.
europalibera.org/content/article/1607951.html
таки сильно оспорен по причине, что он не предоставляет минимальных
данных о всех задержанных лицах. 15 апреля, в переданном по телевидению
призыве Президента Владимира Воронина, глава государства сообщил, что
инициирует «полную амнистию и прекращение любого вида преследования
участников в уличных акциях протеста», за исключением «представителей
преступного м
ира и рецидивистов»
. За несколько дней, Генеральная
Прокуратура начала законные процедуры по освобождению задержанных лиц,
за некоторыми исключениями. Все лица, задержанные в связи с событиями 7
апреля, за исключением Анатола Мэтэсару - который продолжает оставаться
в заключении, но в другом уголовном деле - были освобождены по очереди.
Сроки их заключения сильно варьировал, например политический деятель
Серджиу Мокану находился 65 дней в предварительном аресте, а с 12 июня по
Злоупотребления в случае задержанных лиц имели последствия на
международном плане. Таким образом, при Европейском Суде по Правам
Человека (CEDO) находятся 5 дел против Республики Молдова, в которых
жалобщики - Анатол Мэтэсару, Габриел Стати и Аурел Маринеску, Серджиу
Мокану и другие двое лиц, которые пожелали остаться анонимными на
протяжении следствия - жалуются на использование по отношению к ним
Тем временем, президентским декретом была создана государственная
Комиссия для разъяснения причин, обстоятельств и последствий событий 7-8
апреля 2009 года, под руководством коммунистического депутата Владимира
Цуркана. Как оппозиционные политические формации, так и представители
гражданского общества подвергли критике состав этой комиссии, требуя
создания независимой комиссии, при участии европейских экспертов.
Деятельность комиссии была приостановлена в период проведения досрочных
парламентских выборов 29 июля, а вопрос разъяснения событий 7 апреля
мало обсуждался в последующий период, уточняясь в контексте принятие
Ситуация в Республике Молдова не могла оставить равнодушными
ни международные организации. Молдавские неправительственные
организации обратились к Европейскому Комиссару по Правам Человека,
Парламентской Ассамблеи Совета Европы, ООН, ОБСЕ, Европейскому
Союзу, Европейскому Комитету по предотвращению пыток, бесчеловечного
обращения и унижения, требуя от правительства Молдовы рассмотреть очень
корректно каждый отдельный случай. Таким образом, в апреле-мае месяцах,
Комиссия по Внешним Сношениям Европейского Парламента провела пять
встреч, в рамках которых рассматривалась ситуация в Кишиневе. С 26 по 29
Согласно сообщениям пресс агентства Info-Prim Neo, доступным по адресу http://www.info-prim.md
апреля, Молдову посетила и делегация Европейского Парламента, которая
провела на месте анализ положения после выборов, чтобы разработать
новый проект Резолюции. В результате документального визита ев
депутатов, а также в результате дебатов в специализированные комисс
7 мая Европейский Парламент принял
Резолюцию, касающуюся положения в
Республике Молдова
. Резолюция настаивает на необходимости уважения
правового государства и прав человека, твердо осуждая все отклонения и
нарушения в этом смысле, зарегистрированные после парламентск
их выборов.
Таким образом была выявлена озабоченность по поводу «незаконных
и необоснованных арестов, многочисленных случаев нарушения прав
человека в случае арестованных лиц, в особенности в том, что касается
права на жизнь, права не быть подвергнутом физическому насилию, пыткам,
бесчеловечному, унизительному или карательному обращению, права на
свободу и безопасность, права на юстицию и права на свободу собрания,
ассоциации и на свободное выражение». Европейский парламент потребовал
«начало специального расследования в случае лиц, скончавшихся во время
событий, последовавших после выборов, а также в случае всех обвинений в
изнасиловании или плохом обращении во время заключения, и арестов по
политическим критериям», желая одновременно, чтобы лица, ответственные
за насильственные акты против задержанных лиц «были переданы юстиции».
Также было предложено, создание независимой комиссии по расследованию
событий после выборов, при участии экспертов со стороны Европейского
Не в последнюю очередь следует сказать, что события 7 апреля стали
причиной для властей в Кишиневе выслать нескольких иностранных
журналистов (другим был запрещен доступ в страну), ограничить доступ
к информации или выступить с обвинениями в вовлечение во внешний
дела Республики Молдова со стороны некоторых государств, как например
Румыния. В конечном счете однако молдавские власти нюансировали эту
Как итог можно сказать, что во время, и в особенности после завершения
демонстраций 7 апреля 2009 года, были зарегистрированы многочисленные
ситуации нарушения прав человека, в условиях, в которых чаще всего
полиция действовала очень грубо, прибегая к необоснованным задержаниям,
и используя в широком плане избиение или запугивание. Подводя итоги,
Согласно Euromonitor № 6, «Внедрение инициированных реформ в соответствии с Планом Действия
ЕС-РМ, Рассмотрение прогресса в период апрель-июнь 2009 г», доклад, представленный организациями
Adept и Expert-Grup.
Текст резолюции полностью доступен по адресу: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?type TA&reference P6-TA-2009-0384&language RO .
«Румыния, как государство, не принимало участие в протестах 7 апреля», заявил 22 июля текущего
года генеральный прокурор Республики Молдова, Валериу Гурбуля, который добавил однако, что «были
зарегистрированы лишь некоторые формы», как «кибернетическая атака против серверов государственных
учреждений» происходящая из Румынии, и «попытки перехода румыно-молдавской границы», согласно
Арест и заключение были использованы на широком плане и
Согласно расследованию Института по Правам Человека
(IDOM) и Центра по Ресурсам для Прав Человека (CReDo), основанному
на идентификации примерн
о 655 задержанных или арестованных лиц,
47% из них были обвинены в провокации «массового беспорядка», 28%
в краже, и 13% de «хулиганизме» или «неподчинении полиции».
ii. Доступ
к правовой помощи не был обеспечен в большом числе
Таким образом, согласно вышеупомянутому расследованию,
40% задержанных лиц утверждают, что не имели доступа к адвокату
в предусмотренных законом пределах (соответственно три часа в
случае взрослых и час в случае несовершеннолетних); одновременно,
64% задержанных лиц утверждают, что были вынуждены подписать
обвинительные и процессуальные документы в отсутствии юридического
консультирования; таким образом, 20% обвиненных лиц утверждают,
что не получили юридического консультирования в рамках судебных
процедур, а другие 38% утверждают, что им не объяснились причины
iii. Полиция поступила очень грубо.
Число случаев избиений,
жесткого обращения или запугиваний было очень большим. В этом
смысле, расследование IDOM и CReDO отмечает, что примерно 64%
заключенных лиц утверждают, что были избиты или к ним обращались
несоответственно когда они находились в аресте полиции. Таким
образом, 7.5% заключенных лиц заявили, что были избиты в автомобилях
полиции во время перевозки к месту заключения; из подвергнутых
насилию лиц, 56% заявили, что были избиты ногами или ударены, а
42% были избиты резиновыми палками. Были зарегистрированы и
случаи когда заключенные были ударены пластмассовыми бутылками,
наполненными водой. В конечном счете следует сказать, что 2%
задержанных лиц утверждают, что были подвергнуты сексуальной
агрессии сотрудниками полиции. В этих условиях, многие лица
iv. Были задержаны многие несовершеннолетние, и одновременно
доступ к медицинским услугам не был обеспечен в большом числе
Согласно данным, собранным Бюро по учету случаев злоупотребления
против человека, открытым Мэрией Кишинева, были представлены 43 случая
бесчеловечного обращения или пыток. В замен, Генеральная Прокуратура
Республики Молдова сообщила, что открыла только одно уголовное дело на
Информация из доклада, поставленного в распоряжение Институтом по Правам Человека (IDOM) и
Центром по Ресурсам для Прав Человека (CReDo), документ, который не был еще опубликован в момент
имя гражданина Хынк Дамиана, относительно применения пыток, в результате
предъявления 24 жалоб
. Все-таки, чис
ло жалоб повысилось впоследствии,
имея смысл упомянуть в этом контексте случай православного священника
Джонатана Бенджамина Нетаньяху, румынского и американского гражданина,
первоначально обвиненного в организации действий массовых беспорядков,
и который после освобождения пожаловался прокурорам, что был избит
полицейскими, и заявил, что будет настаивать в юстиции, чтобы виновные
Вовсе немалочисленные ситуации нарушения прав человека в
результате вмешательства полиции после событий 7 апреля подтверждены
и общественным учреждением Республики Молдова, соответственно
учреждением Парламентских Адвокатов (ombudsman). Таким образом,
в составленном этим учреждением докладе уточняется: «Некоторые
заслушанные заключенные сделали ссылки на применение чрезмерного
насилия со стороны сотрудников полиции при задержании в помещении
комиссариатов полиции в районах муниципия Кишинев, и у них были
замечены травмы на теле в момент их размещения на месте заключения. (…)
Констатировалось, что право на защиту им было обеспечено в общих чертах
путем предоставленной возможность избрать адвокат или воспользоваться
гарантированным государством судебным консалтингом. (…) Одновременно
было констатировано, что в некоторых случаях протоколы о задержке были
заключены с нарушениями, не упоминаясь либо дата, либо время задержания,
и по этой причине невозможно установить точный период задержания. В
других случаях протоколы о задержании были составлены три часа спустя
после момента задержания лица, что противодействует положениям статьи
№ 167 Кодекса Уголовной Процедуры. (…) Другие законные положения,
которые применялись искаженно касаются предоставления заключенным
проинформировать одного близкого родственника или другого лица о месте
Ограничение права на свободные и корректные
Организация и проведение избирательного процесса в соответствии
с демократическими критериями является одной из целей, взятых на себя
Согласно сообщениям радиостанции Свободная Европа (http://www.europalibera.org/content/
article/1614813.html), отмеченной в докладе Euromonitor № 6 «Внедрение инициированных реформ в
соответствии с Планом Действия ЕС-РМ, Рассмотрение прогресса в период апрель-июнь 2009 года»,
доклад, представленный организациями Adept и Expert-Grup. Этот последний доклад доступен в формате
PDF на сайте www.expert-grup.org.
Согласно предварительному докладу о соблюдении прав задержанных лиц в связи с событиями 7 апреля
2009 года, доступному по адресу http://ombudsman.md/�le/Rapoarte/tematice/Pentru%20Presa.doc
Республикой Молдова, как на основе внутреннего законодательства, так и на
Парламентские выборы 5 апреля, но и досрочные выборы 29 июля, были
расценены подавляющим большинством обозревателей и независимых
докладов как «частично свободные и демократические». Конечно, в Молдове
не были зарегистрированы случаи как в Центральной Азии, где многоразовое
голосование является обычным, или где находящийся у власти лидер получает
по крайней мере 90 процентов всех голосов в стране. Только что в Молдове
нарушения были более многочисленны чем допустимое среднее число
в государстве, которое все-таки не является полностью демократичным,
нарушения будучи «комплексными и изысканными», на грани европейских
Так, как число случаев, которые можно включить в стать несоблюдения
права на свободные и корректные выборы большое, будут представлены только
самые показательные ситуации или случай со значительными последствиями
в предвыборной кампании
употреблялось запугивание,
применялось давление и физическое насилие, в том числе белым
оружьем. Были случаи когда местные служащие сослались на то, что
были запуганы своими начальниками потому, что не обеспечивают
присутствие избирателей на встречах с некоторыми кандидатами. Также,
некоторым избирателям угрожали местью представители местной
общественной администрации в той ситуации, если они примут участие
во встречах с некоторыми кандидатами. В этом же контексте, некоторые
экономические агенты жаловались на давление против них, оказанное
властями за то, что они поставляют услуги некоторым избирательным
несоблюдение законодательства касающегося предвыборных
стало самым частым нарушением со стороны всех электоральных
конкурентов. Ни электоральные подарки не отсутствовали в этот
предвыборный период, также как и дифференциальное обращение
к электоральным конкурентам со стороны местных общественных
административные ресурсы,
поставленные в распоряжение
Согласно заявлениям всех проконсультированных экспертов и представителей гражданских организаций.
Для более детального представления конкретных случаев смотри: Доклады I и II Лиги по Защите
Прав Человека, касающиеся мониторинга предвыборной кампании для парламентских выборов 29
июля; Доклады I и II Ассоциации Promo-Lex касающиеся мониторинга предвыборной кампании для
парламентских выборов 29 июля; Триместриальный Доклад (6)касающийся доступа к официальным
информациям в Республике Молдова, осуществленный группой экспертов по руководством Ассоциации
избирательных участков
были зачастую использованы в
политических целях.
Представители политических партий делали
подарки избирателям, как например организация бесплатных концертов,
обустройство территории или бесплатное оснащение оборудованием,
в предвыборной кампании
имели часто агрессивный
что препятствовало многим избирателям иметь ясный и
рациональный выбор. Не однократно поощрялись речи ненависти
или предвыборные речи полностью искаженные. Агрессивность
электоральной речи усилилась в кампании предстоящей досрочным
средства массовой информации часто отражали пристрастно
предвыборную кампанию.
Негативной чемпионкой в этом смысле
оказалась общественная кампания Teleradio-Молдова. Одновременно,
были наклеены избирательные афиши в непозволенных местах, или
не была решена проблема голосования для молдавских
граждан, проживающих за границей или в Приднестровье.
Для
последних были открыты 11 избирательных участков, однако им не
вовлечение несовершеннолетних в предвыборную кампанию.
Политические партии вовлекли детей в кампании, используя их для
передачи информации избирателям или для организации концертов с
Лишь день спустя после парламентских выборов 5 апреля, обозреватель
ОБСЕ представили доклад - оцененный впоследствии как «поверхностный»
- в котором показывалось, что выборы в Молдове были «свободными и
корректными, с некоторыми незначительными правонарушениями». После
насилий 7-8 апреля, обозреватели ОБСЕ, совместная международная
миссия, были однако более аккуратными в оценках, пытаясь иметь массивное
присутствие и за пределами Кишинева, и одновременно правильно понять
что имеют ввиду национальные наблюдатели и оппозиционные политические
партии когда говорят об «использовании административных ресурсов, или
о чрезмерном использовании средств массовой информации»
. Так что
неделю спустя после первого доклада, ОБСЕ опубликовала дополнительную
заметку, в которой признала неполадки в проведении надзора над выборами,
30 июля, в отличие от составленных в апреле докладов, западные
Интервью с аналитиком Igor Munteanu (IDIS Viitorul), доступный по адресу: http://politicom.moldova.
org/news/imunteanu-neregularitile-la-alegeri-complexe-i-so�sticate-203045-rom.html
обозреватели от Европейского Парламента и от ОБСЕ утверждали, что
досрочные выборы «не были корректными, были частично свободными, и
были зарегистрированы многие нарушения законодательства». Идентичную
позицию имели и национальные наблюдатели в рамках Коалиции 2009, это
во время как наблюдатели миссии СНГ посчитали, что выборы прошли «в
полном соответствии с действующим избирательным законодательством»
Международные наблюдатели уточнили, что хотя день выборов был хорошо
организован, и выборы прошли мирно, злоупотребления в использовании
административных ресурсов имели негативный эффект над равенством
возможностей в ходе предвыборной кампании. В том, что касается негативных
аспектов, наблюдатели отметили и что власти использовали и тонкие
методы давления и запугивания, а основные телеканалы не предоставляли
уравновешенную информацию, способствуя правящей партии. Начальник
миссии обозревателей ОБСЕ, Петрас Ефтхимиу, заявил 30 июля что хотя
предвыборная кампания проходила в целом в плюралистической среде,
на нее повлияли все-таки попытки правящей партии воспрепятствовать
встречам оппозиции: «Чрезмерное использование административных
ресурсов некоторыми политическими партиями имело негативные
последствия для равенства возможностей в проведении кампании
. Также,
общественный телевизионный канал не сумел предоставить беспристрастную
и уравновешенную информацию в своих передачах, способствуя Партии
Коммунистов». Петрас Ефтхимиу выразил свою озабоченность по поводу
того, что были подтверждены и случаи запугивания кандидатов и избирателей
Мариан-Жан Маринеску, представитель Миссии наблюдателей со стороны
Европейского Парламента, заявил, что вопреки усилиям, приложенным
электоральной администрацией для избежания правонарушений,
зарегистрированных в апреле при составлении списков избирателей, на
выборах 29 июля отсутствовала транспарентность в процессе представления
избирательных списков и регистрации избирателей: «Наблюдатели на долгий
срок сообщили нам, что можно говорить об определенном улучшении
Случай, который привлек самое большое внимание со стороны прессы был случаи задержания мэра
КишСлучай, который привлек самое большое внимание со стороны прессы был случаи задержания мэра
Кишинева, Дорина Киртоакэ. 18 июля он был задержан на несколько часов полицией по причине, что
его встреча с избирателями, на которой был показан фильм о событиях 7 апреля, длилась слишком долго,
позднее 10 часов вечера. Киртоакэ сказал, что ждал, что получит штраф, сколько времени был обвинен в
нарушение общественного порядка, однако полицейские, которые его допрашивали не составили никакого
Смотри в этом смысле сообщения радиостанции Свободная Европа, доступное по адресу http://www.
europalibera.org/content/article/1789201.html.
Среди случаев очевидного нарушения прав человека следует отметить высылку пяти наблюдателей из
Грузии и Украины (впоследствии удалились все наблюдатели из рамках Миссии Европейской Сети
Организаций по Мониторингу Выборов - ENEMO), семи иностранных граждан (четырех из Дании и пяти
ситуации, однако в целом предвыборная кампания прошла в более напряженной
атмосфере чем в апреле, о чем следует сожалеть». Некоторые наблюдатели
уточнили, что избирательные списки являются не только технической
проблемой, а проблемой политического характера, которую необходимо
решить адекватными способами. С другой стороны, согласно Коалиции 2009,
во время предвыборной кампании были зарегистрированы десятки серьезных
случаев запугивания электоральных конкурентов, и не был обеспечен климат
кампании без насильственных актов. Согласно Коалиции 2009, избирательные
списки не были составлены правильно, а доступ к информации, касающейся
избирательных списков был ограничен. Следовательно, в день выборов были
зарегистрированы многочисленные случаи внесения неизвестных лиц в
местожительства избирателей, случаи голосования вместо других лиц, случаи
многочисленного включения некоторых избирателей в избирательные списки,
Свобода выражения и собрания - прогресс в
На бумаге, Республика Молдова имеет один из самых современных и
позволительных законов в том, что касается свободы собрания. Новый
закон, касающийся свободы собраний был принят Парламентом в Кишиневе
22 февраля 2008 года, и вступил в силу 22 апреля того же года. Согласно
, для организации собрания необходимо лишь информировать
мэрию о намерении проведения встречи (ранее для организации собрания
было необходимо получить разрешение мэрии), а собрания менее 50 человек
могут проходить спонтанно, без нотификации. Закон предусматривает
одновременно, что Мэрия может запретить проведение собраний только при
помощи юстиции (ранее она могла запрещать собрания путем самостоятельного
решения). Не в последнюю очередь, полиция обязана защищать участников
встречи от контр-манифестантов. Однако законодательный процесс не был
сопровожден в действительности и устранением дискриминационных практик,
это потому, что действия полиции и мэрий из Республики Молдова указывают
на реальный отказ соблюдать действующее законодательство. Согласно
докладам гражданских организаций, присутствие полиции на манифестациях,
число арестованных лиц и применение силы регистрировались с момента
Смотри сообщения станции Свободная Европа, доступные по адресу: http://www.europalibera.org/
content/article/1789201.html
Смотри в этом смысле Докладl Amnesty International на 2008 касающийся Молдовы, фрагменты из
которого цитируются по адресу http://www.gibcluj.ro/index.php/news/items/rmoldova-se-face-vinovata-de-
tortura-rele-tratamente-si-nerespec.html
В этом смысле следует упомянуть случаи, когда члены организации Hyde Park
были подвергнуты грубому обращению, задержаны только по той причине,
что воспользовались своим правом свободно выражаться. Показательным
в этом смысле является случай, когда 30 апреля 2008 года Олег Брега, член
вышеупомянутой организации, был арестован потому, что мирно протестовал
один, в центре Кишинева, по случаю годовщины создания государственного
телевидения. Полиция попыталась воспрепятствовать его протесту и обвинила
его в хулиганизме. 9-ого мая юстиция приговорила его к трем дням тюремного
заключения за использования непристойных выражений. Его брат, Генадие
Брега, был оштрафован за то, что протестовал публично против ареста
С другой стороны, 8 мая 2008 года, мэрия в Кишиневе запретила
третий год подряд проведение манифестации лиц, имеющих другое
сексуальное направление. Неправительственная организация Genderdoc-M
проинформировала офис мэра о своем намерении провести марш перед
зданием Парламента, в поддержку нового закона против дискриминации.
Из офиса мэра был получен ответ, что религиозные организации, ученики
и местные жители негативно отреагировали на этот план, и «обвиняют
сексуальные меньшинства в проявлении агрессивности и нарушении
моральных и духовных ценностей» и поэтому, «чтобы избежать напряженность
в обществе», было необходимо запретить марш. Манифестанты все-таки
встретились перед зданием Парламента, но были сразу окружены примерно 300
агрессивных лиц, которые не позволили им выйти из автобусов. Небольшое
Сознательное и преднамеренное нарушение закона о собрании
достигло однако апогей по случаю событий 7 апреля 2009 года. Сразу после
парламентских выборов, 6 апреля, группа гражданских активистов (среди
которых числились и Наталия Морарь и Генадие Брега, как физические
лица и члены группы инициативы “Я антикоммунист”) организовала мирное
мероприятие, носящее название “день национального траура”, как протест
по поводу результатов выборов. Они проинформировали власти о своих
намерениях, в соответствии с положениями закона, а запланированная акция
протеста была представлена публике путем социальных сетей интернета,
посланий по мобильным телефонам, а также устно
. Организаторы
ожидали прибытия только нескольких сот молодых людей, однако остались
удивленными увидев как собрались тысячи людей, в том числе лидеры всех
В результате интервью с Генадием Брега, лидером, Hyde Park, выявилось, что члены и сторонники
организации провели демонстрации под разным предлогам (перед зданием румынского посольства,
выступая за право на обучение на румынском языке; или памятный митинг перед зданием посольства
России в Кишиневе) и каждый раз они имели проблемы с полицией хотя, по их мнению, каждый раз они
соблюдали закон. Для подробностей смотри сайт www.curaj.net.
Интервью с Генадием Брега, информальным лидером Hyde Park, Кишинев, июль 2009 год
крупных оппозиционных партий. “Мы, как инициаторы митинга, попытались
успокоить людей, и объявили демонстрацию закрытой в согласованное с
властями время. Мы вовсе не несем ответственность за то, что произошло
Власти однако отреагировали в силе. 7-ого апреля Генеральная Прокуратура
сообщила, что было открыто уголовное дело на имя Генадия Брега, а день
спустя его брат
, Олег, был избит полицейскими в штатском. 9-ого апреля, в
штаб-квартире ассоциации Hyde Park полиция провела обыск, и конфисковала
несколько компьютеров, документы, материалы для массовой информации,
. Примерно в тот же период была арестована и журналистка Наталия
Морарь, обвиненная в “организации массового беспорядка”. 12-ого июня,
Дорин Киртоакэ, мэр Кишинева, в свою очередь был обвинен в “организации
массового беспорядка” и в попытке совершить государственный переворот,
правонарушение которое наказывается 15 годами лишения свободы. Его
адвокат заявил, что мэр принял участие в демонстрациях 6-7 апреля, но пытался
убедить людей не прибегать к насилию. В стандартном ответе на призывы
организации Amnesty International в поддержку Наталии Морарь и Генадия
Брега, Генеральная Прокуратура заявила, что “только активные участники
незаконных действий, квалифицированные уголовным законом, а именно
лица, которые применяли насилие против представителей сил правопорядка,
разрушали или подстрекали к поджогу и разрушению общественной
собственности, были задержаны и находятся под уголовным следствием”.
Согласно Amnesty International, Наталия Морарь, Генадие Брега и Дорин
Киртоакэ были обвинены в совершении уголовных правонарушений, для
законного использования их права на свободное выражение, и если они были
бы наказаны, Amnesty International считала бы их пленниками совести
. Затем
для всех арестованных лиц предстояло освобождение и одновременно отмена
В мае, Ассоциация Hyde Park направила Европейскому Суду по Правам
Человека (CEDO) жалобу на тему обыска и незаконной конфискации предметов
из штаб-квартиры организации. Следует отметить, что ассоциация или ее
члены направили 16 жалоб в CEDO, касающихся разных видов нарушения
Тоже в статью о свободе выражения и собрания следует включить и
ситуации, в которых несколько молдавских организаций гражданского
общества были подвергнуты недопустимому давлению со стороны властей.
Интервью с Генадием Брега, информальным лидером Hyde Park, Кишинев, июль 2009 год
Idem. Хроника событий доступна на сайте www.curaj.net.
Смотри http://www.amnestyusa.org/document.php?id ENGEUR590062009&lang e
Таким образом, в письме Премьер Министру от 29 апреля 2009 года,
организация Amnesty International выразила свою озабоченность по поводу
факта, что по крайней мере семь неправительственных организаций получили
письма от Министер
ства Юстиции, в которых они были призваны объяснить
свою позицию по отношению к событиям 7 апреля, и представить принятые
организацией меры для предотвращения и приостановления насилия, а также
для обеспечения соблюдения закона, касающегося собраний. Эти 7 организаций
и другие четыре получили также неожиданные извещения со стороны
местных налоговых инспекторатов, датированные 24 апреля, в которых они
были призваны предъявит до 28-ого апреля финансовые документы на 2008 и
2009, и установить свои источники прибыли и расходы. 28-ого апреля, офис
Amnesty International в Молдове посетили представители местного налогового
инспектората, которые потребовали, чтобы организация предъявила копию
списка членов, которые внесли взносы в качестве полноправного члена.
Более того, на протяжении нескольких дней, начиная с 9-ого апреля, офис
Amnesty International Молдова находилась под надзором неопознанных
. В направленном 22-ого мая организации Amnesty International
ответе, Министерство Юстиции заявило, что действия государственных
налоговых властей не имеют связи с действиями Министерства Юстиции,
и что Министерство Юстиции действовало в соответствии с законом.
Давление познало и менее отточенные формы. Таким образом, здание
Института по Правам Человека, который начал расследование, касающееся
жертв насильственных актов 7 апреля «стало находиться под надзором ряда
неопознанных лиц, которые при входе следили кто приходит, когда приходит
и когда уходит от нас. Телефонная связь начала действовать очень плохо, и
даже мой личный мобильный телефон я уверен что был прослушан, и еще
прослушивается. Когда я имею определенные важные разговоры с некоторыми
лицами на тему состоявшихся в апреле событий, я имею очень плохую связь,
и я вынужден перезванивать несколько раз, чтобы связаться с тем человеком.
Часто после того, как начинаю разговор, слышу электронный сигнал в
телефоне. Этот сигнал я никогда не слышал до прошедших в апреле 2009 года
. Давление в адрес неправительственных организаций стало менее
сильным в период до проведения досрочных парламентских выборов, но из
дискуссий с представителями неправительственных организаций в Кишиневе
вытекает, что действия запугивания являлись константными со стороны
Смотри в этом смысле: http://www.amnesty.md/news/news.php?ln ro&id 248
В Республике Молдова консенсус существует только в одном смысле:
права человека далеки от соблюдения, хотя бы на минимальных стандартах. В
рядах экспертов и гражданских активистов существует единогласие в том, что
касается этой сложившейся ситуации: плохое функционирование судебной
системы, чрезмерное вмешательство политической сферы, почти полное
подчинение юстиции находящейся у власти партии. «Судебная система почти
полностью подчинена политической сфере», считает Вану Жереги, директор
Института по Правам Человека (IDOM) и вице-председатель Консультативного
Совета по предотвращению пыток. «Партия и непрофессионализм являются
самыми значительными проблемами юстиции. Необходимо чтобы судья,
полиция, прокуратура соблюдали европейские стандарты. Мы имеем хорошее
законодательство, есть еще некоторые законы, в которые необходимо ввести
поправки чтобы аннулировать аномалии, однако самое значительно это
внедрение существующих законов», считает адвокат Александру Постикэ,
юрист в рамках организации Promo-Lex. Подобного мнения придерживается
и Игорь Боцан, исполнительный директор Ассоциации для Вовлеченной
Демократии -ADEPT: «Вертикаль государственной власти вызывает случаи
нарушения прав человека и сохраняет коррупцию. Находящиеся в верхах
чувствуют себя защищенными, позволяют себе что угодно, в то время как
находящиеся вне системы страдают. Права человека нарушаются для защиты
нынешней власти». И не в последнюю очередь, адвокат Влад Грибинчя от
Ассоциации Юристов по Правам Человека сказал: «Проблемы в Молдове
не вызваны законодательством, а его применением. Необходимы честные
уязвимость по отношению к давлению со стороны политического
фактора. Отсутствие независимости прокуратуры приводит к ее
вовлечению в запугивания и к открытию досье с политическим
недостаточная профессиональная подготовка и несоответствующее
юридическая система остается закрытой, без эффективного
Синтез проблем, осуществленный на основе интервью с юристами и гражданскими активистами. Для
исчерпывающего представления проблем судебной системы Республики Молдова смотри Александру
Кокырцэ , “Реформа юстиции в контексте внедрения Плана Действий ЕС- РМ”, Кишинев 2009, ADEPT
Все это очевидно наносит ущерб имиджу юстиции, влияет на экономическое
и социальное развитие молдавского государства, и сокращает уровень доверия
на внешнем плане. Существование недостатков в системе сильно ощущается и
обычными людьми, и этот факт доказан и опросами общественного мнения,
которые свидетельствуют о слабом доверии населения по отношению к
юстиции (примерно 30%)
. Не в последнюю очередь, существование
многочисленных случаев нарушения прав человека и то, что молдавская
юстиция оказывается неспособной решить их, замечается в постоянно
растущем числе дел, открытых при Европейском Суде по Правам Человека
(CEDO). Таким образом, число запросов, предъявленных при Европейском
Суде по Правам Человека (CEDO) против Республики Молдова повысилось от
212 (в 2001 году) до 1147, в прошлом году. Одновременно, число приемлемых
объявленных запросов повысилось от 3 до 29 за этот же промежуток времени.
Но серьезность положения доказывает число осуждений Республики Молдова
со стороны Европейского Суда по Правам Человека (CEDO), не менее 138
случаев (большинство из них касающихся ситуаций нарушения прав человека)
будучи решенным не в пользу Кишинева. Среди этих решений CEDO,
Республика Молдова была вынуждена выплатить примерно 4,5 миллионов
(www.e-democracy.md)
Синтез проблем, осуществленный на основе интервью с юристами и гражданскими активистами. Для
исчерпывающего представления проблем судебной системы Республики Молдова смотри Александру
Кокырцэ , “Реформа юстиции в контексте внедрения Плана Действий ЕС- РМ”, Кишинев 2009, ADEPT
(www.e-democracy.md)
Смотреть серию „Барометры Общественногь Мнения “ осуществленную Институтом Общественных
Политик, http://www.ipp.md
Смотри Доклады деятельности Европейского Суда по Правам Человека, по адресу: http://www.echr.coe.
int/ECHR/EN/Header/Reports+and+Statistics/Reports/Annual+Reports
В Республике Молдова крупные бизнесы были закрыты или переняты
силой. Значительные процессы приватизации были аннулированы, а данные
компании были национализированы. В прибыльных областях импорта-
экспорта были созданы монополии, отменив конкуренцию свободного
рынка. Все это было сделано в ущерб деловых людей и общественных денег,
и повлекло за собой серьезные нарушения прав человека. Пользующиеся
злоупотреблениями против деловой среды лица сгруппированы вокруг
президентской семьи, министров или близких парламентариев. Непотизм и
конфликт интересов, официальные и ответственные лица - это характеристики
В Республике Молдова были инвестированы из внешних источников
более 50 миллиардов Евро за последние 2 года в программы по борьбе с
коррупцией. Эксперт в борьбе с коррупцией: «относительно денег, результаты
очень слабые. Перед выборами в апреле ситуация улучшалась. Однако
после выборов все было разрушено. Нельзя бороться против коррупции в
Если бизнес становится прибыльным, то он быстро падает в руки «рейдеров»,
то есть перенят силой. Несколько человек чрезмерно богатеют, репрессивный
аппарат вынужднен содержаться из мелкой и средней коррупции и целая страна
беднеет. «Воронин создал прямую политическую вертикаль и руководит всем».
Данный доклад устанавливает ряд “оружий государства” использованных в
захвате чужого бизнеса:
Центр по борьбе с экономической Преступностью
и Коррупцией; Генеральная прокуратура с уголовными делами,
открытыми за шантаж; аннулирование приватизаций и национализация;
президентское учреждение или сам Воронин; правительственные
постановления или директивы для создания ситуаций монополии;
направление общественных денег к фирмам сына президента, Олега
Положение, в котором находится деловая среда в Республике Молдова
является следующим: во главе партии- государства– ПКРМ - и при помощи
государственных органов, семья Воронин монополизировала для себя и для
нескольких близких деловых людей все выгодные бизнесы, как частные, так и
те, которые предполагают использование общественных денег. Накопленное
Олегом Ворониным богатство в годы, когда его отец железной рукой руководил
Однако ситуация, в которой находится деловая среда не является ни
смешной, и ни фольклором. Значительные бизнесы были закрыты или
переняты силой. Важные приватизации были аннулированы, а компании были
национализированы. В выгодных областях импорта-экспорта были созданы
монополии, устранив конкуренцию свободного рынка. Все это было сделано
в ущерб деловых людей и общественных денег, при серьезных нарушениях
прав человека. Пользующиеся злоупотреблениями против деловой среды
лица группированы вокруг президентской семьи, министров или близких
Медленно, но верно, политическая сфера захватила прибыльные области
частного сектора, и получила одновременно в свой интерес то, что надо
было растратить в пользу общества. Система, по которой проводился захват
значительных дел в последние года следующая
: Политика контролирует
Правительство, Правительство оказывает давление на Частный сектор,
Частный сектор обязан вернуть большую часть своей прибыли как сотрудникам
Правительства через взятки, так и подставным структурам Политики. Более
крупные бизнесы просто конфискуются так называемыми «райдерами»
Политической и Исполнительной властью являются семья Воронин.
Вершинами правительства являются близкие Воронину люди, чаще всего
люди, легко шантажируемые, или с разными уголовными делами, забытыми в
ящиках прокуроров. Посреднические частные структуры контролируются не
более пятью семьями, близкими Воронину. Система, созданная из полиции,
прокуратуры, юстиции, является приводным ремнем, при помощи которой
Дискуссия связанная с деловой средой В Республике Молдова всегда начинается с одной из версий
анекдота о сыне президента Воронина, который владеет всеми прибыльными бизнесами в Кишиневе,
и его жалеет мать за то, что он единственный человек, который работает во всей республике. «Идут по
Кишиневу Владимир Воронин и его супруга, Таисия, и любуются, сколько банков, ресторанов и новых
аптек появились в городе. «А чей этот банк?», спрашивает первая женщина в государстве. «Нашего сына,
Олега», отвечает господин президент. «А тот ресторан?». «Тоже его…». «А аптека на углу? ». «тоже его,
Таисия! », отвечает раздраженно Владимир Николаевич. «Бедняжка, жалуется женщина, кажется только наш
Фирмы или физические лица, которые силой захватывают частный бизнес во имя некоторых
контролируются бизнесмены. Система вовлекает в слепую выполняемые
приказы и открытое разрешение получать взятки. «Воронин создал
прямую политическую вертикаль и контролирует все» заявил журналист,
специализирующейся в области экономики
. «Воронин объединил
контрольные структуры Министерства Внутренних Дел, чтобы создать
эффективную дубинку»
. Инструменты давления: Генеральная Прокуратура,
Центр по Борьбе с Экономической Преступностью и Коррупцией,
Министерство Внутренних Дел, Служба Информации и Безопастности.
Приказ атаковать делового человека или сам бизнес дает сам Воронин, один
из президентских советников или одна из близких президенту семей
Бизнесмены имеют имя для этого механизма: Система. В Систему неизменно
входят средние и крупные бизнесы - кто отказывается до уничтожения
Республика Молдова является бедной страной, на грани краха. Уже несколько
месяцев в большой части страны не были выплачены пенсии. Помощь со
стороны молдавских граждан, работающих за границей существенна. Они
посылают более миллиарда долларов ежегодно оставшимся дома семьям. Любая
частная инициатива в Республике Молдова подавлена коррумпированной
юридической системой и противоречивым законодательством, которые
Transparency International (TI) уже несколько лет проводит мониторинг
коррупции в Республике Молдова, и разрабатывает опросы общественного
мнения как среди бизнесменов, так и в рядах физических лиц. Опросы TI
публикуют информации об областях, где существует постоянная коррупция,
но и суммы, которые выплачиваются для разных услуг. Согласно председателю
TI Молдова, Лилии Карасчюк, некоторые показатели, касающиеся мелкой
коррупции познали слабое улучшение. Однако в Республике Молдова
были инвестированы извне более 50 миллионов евро в программы против
коррупции. «По сравнению с суммами, результаты очень слабые». Деньги
были инвестированы в налоговую систему, в пограничный департамент и в
Центр по борьбе с Экономической Преступностью и Коррупцией. «Перед
выборами в апреле ситуация улучшалась. Однако после выборов все было
разрушено. Нельзя бороться против коррупции в тоталитарном государстве».
По мнению Карасчюк, мелкая коррупция является серьезной проблемой,
но которую можно решить. Основной проблемой остается политическая
смотри случай захвата фирмы Carmez
Методы, посредством которых деловая среда задушена, являются
представительными для положения, в котором находится молдавское общество.
Цифры вызывают отчаяние. Иностранных инвесторов почти не существует,
крупные инвестиции поступили перед учреждением коммунистического
режима и касаются в основном энергии и коммуникаций. Уехавшие за границу
молдаване являются самой крупной прямой иностранной инвестицией
-
они ежегодно пересылают в страну более миллиарда долларов. 70% прибыли
в бюджет обеспечивает Таможенная Служба. 70% фирм, которые имеют
определенную прибыль действуют в Кишиневе. Дискреционный метод,
которым располагает своей страной Воронин (введение визового режима
для Румынии) привел к краху румынского экспорта к Республике Молдова,
и к отмене деятельности 200 фирм из соседней страны
. Уровень импорта
из Румынии резко спал на половину, лишив государственный бюджет
Специализирующийся в экономической области журналист описал
механизм коррупции: «Бюрократическая машина была унаследована, но
затем была улучшена и консолидирована коммунистами. Для любой бумаги
дается взятка, которая делится по каждому высшему уровню в зависимости от
величины бизнеса. Каждая цена известна (согласно сетке из опроса TI
). Для
атипичных или более крупных сделок надо идти со взяткой прямо к высшим
уровням, в зависимости от бизнеса. Для любого нового бизнеса рассчитывается
официальный план, и параллельно неофициальный, с растратами на черном
рынке и деньгами для взяток. Именно поэтому иностранные фирмы выбирают
местных представителей, которые знакомы с механизмом коррупции и имеют
бюджет для растраты на такие дела. Так появляются бизнесы с «черной
кассой» – черные зарплаты, быстро добываемые деньги, которые так же быстро
Респонденты опроса единодушно придерживаются мнения, что основной
проблемой в Республике Молдова для деловой среды является особо
коррумпированная судебная система, но и юридическая система в целом
(полиция, прокуратура, судьи). Кстати, в опросах TI судьи стали самой последней
новинкой с самым неожиданным ростом в сетке взяток, которые бизнесмены
должны выплачивать. Законодательство в большой степени правильное,
однако его внедрение имеет недостатки. Более того, законодательство было
дополнено коммунистическим режимом противоречивыми положениями.
Целью этих дополнений стали защита некомпетентных сотрудников и рост
силы правительства даже на местном уровне. Есть конечно и специалисты
на уровне полиции, секретных служб - однако они подавлены системой,
Смотри ECOnomist: № 229 îт 22 июля 2009, стр. 5 – Молдаване, которые работают за границей,
http://www.transparency.md/index.php?option com_content&task view&id 480&Itemid 49
http://www.transparency.md/index.php?option com_docman&task doc_download&gid 14
которой руководят начальники, назначенные по политическим критериям
или на основе дел. «Дело должно быть как можно более пятнистым, то есть
чтобы люди были шантажируемыми»
. Сотрудники вынуждены аберрантной
После выборов в июле ощущается надежда, пока что на декларативном
уровне. Оппозиция обещает поправить законодательство «Мы поправим
законодательство там, где оно было изменено коммунистами чтобы покончить
с существующим аберрациям и монополией. Я высказываюсь за полную
транпарентность – необходимо прийти к тому, чтобы политика отделилась
от бизнеса
. Я за доступный он-лайн торговый реестр. Может быть так
будут открыты связи между министрами и их родственниками с прибыльным
бизнесом. Пока мы еще не находимся на том этапе – но необходим корпус
служащих, которые были бы финансово мотивированы, и забыли бы про
бизнес» заявил Дорин Киртоакэ. Практически, это самая большая проблема:
«Шайка бизнесменов, контролированная коммунистами, примерно пять
семей, переняли силой контроль и монополий над всем - банки, импорт-
экспорт, транспорт, поставка, частично коммуникации, строительство и
Объективная информация, жизненно важная для здоровой деловой среды,
теряется в поляризованной среде СМИ
, слабой с профессиональной
точки зрения и находящейся постоянно под давлением государства,
сконцентрированного на дезинформации. В такой зараженной деловой среде,
экономическая пресса не имеет смысла. Никто ее не желает. Государство
полностью нетранспарентно. Также и деловая среда. Более того, государство
использует статистические данные для манипуляции и отказывается поставлять
законные информации, имеющие связь с уязвимыми областями и бизнесами.
Таким образом пресса может поставлять лишь отрывки информации,
в большинстве не проверенной, а гражданин постоянно подвернут
Пример 1 – для дорожной полиции не возвращаются подотчетные суммы, и все-таки по завершении
месяца видно, что дорожный полицейский проезжает на сумму в три раза превышающую его зарплату.
Пример 2 – пограничник обязан переселиться с запада на северо-восток. Написал он заявление, что не
имеет денег на переезд и что ничего от этого не получает (двое детей и жена на работе на западе). Был
уволен, уголовное досье за невыполнение приказа. Он обратился к адвокату по правам человека, который
пригрозил пресс-конференцией. Создалась паника в системе, быстро все было исправлено. Система
Смотри статью из газеты „Timpul”, вторник 28 июля, № 136 год 8 – “Фабрика миллионов Игоря Додон -
первый заместитель премьер-министра и министр экономики - сеть непотизма, с мертвыми душами, украла
дезинформации. Чистая экономическая информация отсутствует или тяжело
доступна. Представленные государственными учреждениями экономические
данные являются либо подделанными, либо специально ошибочно
. Национальный банк является единственным более
корректным учреждением, но другие официальные данные являются чистой
Пример того, как представлена информация о важных вопросах: Воронин
издал декрет еще в конце 2006 года, что в Республике Молдова более не
существует организованной преступности. Просто-напросто она испарилась
за ночь
, хотя коррупция в юстиции познала рост. «Деловая среда не является
транспарентной, мы узнаем о транзакциях год спустя после их осуществления,
либо узнаем о них из иностранной или румынской прессы. Нет информации,
связанной с компаниями, в некоторых случаях приходится давать взятки чтобы
получить информации
». Даже являясь узаконенным, доступ к информации
общественного интереса не действует. Бюрократические ответы без основы
обходят уязвимые данные. Институт по статистическим данным отказывает
поставлять информации, требует деньги или предоставляет частичные
информации. «Самой большой проблемой журналистов является отсутствие
информации. Слышны слухи, но их трудно проверить. Так появляются
обобщенные материалы - слабо аргументированные фактами. Только когда
«Я информируюсь из всех источников: Curaj.net, Unimedia, Jurnal и ПКРМ.md.
Пресса слишком поляризована, нет легко доступной информации, некоторые
не понимают явление, другие вынуждены работодателем заступаться за кого-
заявил адвокат, специализирующийся в финансовых транзакциях.
Экономическая пресса имеет важного игрока в лице журнала «Capital
Market» (CM), который принадлежит государству (основоположником
является Национальная Комиссия Финансового Рынка - CNPF). Для частного
конкурента, каким является «ECOnomist», трудно устоять на рынке, потому.
что государственная реклама ему недоступна, также как и частная реклама.
«Государственная реклама идет только к государственным публикациям.
Более того, акционерные фирмы обязаны публиковать в любой публикации
триместриальные и годовые доклады. Ранее было предусмотрено в законе
публиковать доклады в журнале «Capital Market», на русском и румынском
журналисты сообщают из дискуссий со специалистами института на тему введения институтом поправок
http://politicom.moldova.org/news/voronin-in-moldova-nu-exista-crima-organizata-21789-rom.html
языках. Эта обязанность была исключена из закона, но все происходит
по прежнему. Это нелояльная соревнование с другими независимыми
публикациями экономического профиля
». Хотя является игроком с
потенциалом на рынке экономической прессы, теперь CM идет точно по
линии правительства. Работающие журналисты признаются в существовании
драконической самоцензуры. CM самостоятельно содержится с финансовой
точки зрения, не получает денег от государства, даже выплачивает дивиденды
в размере 30%. И все-таки, CM печатает только 1.200 экземпляров, из которых
половина продаются через подписку, четверть продаются в киосках а остальные
экземпляры возвращаются. Прибыль не является общественной, хотя газета
принадлежит государству. «Менталитет делового человека - максимально
скрыть свой бизнес, также как и прибыль. Также поступает и CM. Положение
состоит наоборот чем в других странах, из опасения, что кто-то отнимет
твой бизнес. CM попытался идти по направлению новостей для компаний.
Когда мы звонили чтобы получить новости, патроны удивлялись, думали, что
должны дать взятку, чтобы новость была опубликована. Это очень трудно для
журналистов, даже для сотрудников правительственных газет, потому, что не
Мы установили большую разницу по отношению к находящимся
вокруг странам: Базы данных с информацией, связанной с акционерами,
собственностью, другие финансовые информации за плату повсюду
распространяются в бывшем Советском Союзе, на dvd или в интернете. Это
естественная реакция на информационный блокаж, введенный разными
правительствами. В Республике Молдова такие информации не передаются
потому, что на них нет спроса. Соревнования почти не существует. Тут есть
другой способ делать бизнес, в котором каждый получает свою роль, из которой
ему нельзя выходить: «Если как бизнесмен тебе необходима информация, ты
Деловая среда находится под террором. Также как и каналы сообщений
для публики, но и возможные защитники деловых людей (адвокаты или
специализированные неправительственные организации). Деловая среда
делает опасную эквилибристику между собственным интересом и интересом
государственных учреждений. Не только бизнесмены находятся постоянно
в опасности, но и те, с которыми они вступают в контакт: адвокаты, пресса,
Пресса была подвергнута все большим и большим давлениям в годы
коммунистического правления. Все достигло кульминационной точки на
выборах 5 апреля и движениях простеста в следующие дни. Несколько
были задержаны под домашним арестом, другие были
похищены на улице и задержаны в плену часами или даже целыми днями,
десятки иностранных журналистов были высланы или им был запрещен
доступ в Республику Молдова. Создавшийся климат был климатом террора.
Арестами и избиениями занимались сотрудники Министерства Внутренних
Дел и Службы Информации и Безопасности, многие из них в штатском,
перемещаясь на автомобилях с приднестровскими номерами. В последующие
месяцы местные журналисты жаловались на прослушивание телефонов и
Неправительственные организации тоже не спаслись, даже если некоторые
из них принимали участие в программах с международным финансированием
в партнерстве с разными государственными учреждениями. «После
выборов, ко всем неправительственным организациям и оппозиционным
партиям пришли налоговые контроли. У нас было три видов контролей:
Министерство Юстиции (почему мы не вмешались чтобы восстановить
порядок), налоговые службы (сами не знали чего ищут, перелистали только
несколько папок) и компания охраны, которая контролировала нашу систему
тревоги, установленную Министерством Внутренних Дел, и которая пыталась
что-то установить в офисе. Они приходили несколько раз, пока мы расторгли
«Есть несколько компаний адвокатов, специализирующихся в коммерческой
области, но даже и они хотят оставаться в тени. Мы не могли писать статьи
о них потому, что они постоянно отказывались
». Для адвокатов, которые
представляют клиентов в рамках международных судебных исках против
молдавского государства, напряжение долгосрочное: «Были давления и на
меня лично, но и против нашего кабинета. Мы сразу пожаловались Суду.
Продолжились придирки. Например компания Moldtelecom на 2 года
блокировала наш факс к Европейскому Суду по Правам Человека и от
Европейского Суда по правам Человека к нам. Мы всегда использовали другие
номера факса. Мы начали расследование и начали делать официальные
Даже авторы этого доклада ознакомились с репрессивным аппаратом
коммунистического государства. Два эксперта получили отказ для посещения
страны на период выборо
в, туристическая виза
будучи оформленной на
следующей неделе. Один из экспертов потребовал получение визы в Лондоне,
именно чтобы обойти блокаж, введенный против румын. При приземлении на
интервью с Лелией Карасчюк, TI, вовлеченной в программы против коррупции с государственными
аэропорту в Кишиневе он был тщательно допрошен и подвергнуть контролю
до самой незначительной подробности. После чего по его следам были
замечены по крайней мере 6 агентов в
штатском, которые следили за ним по
сменам в следующие дни
. Другой эксперт, прибывший в вечер выборов,
был в свою
очередь задержан некоторое время на аэропорту и допрошен
в связи в целями его визита в Республику Молдова. Большинство тех, кто
согласились дать интервью для составления этого доклада пожелали остаться
Любой анализ, связанный с Республикой Молдова не может не уделить
внимание существованию самопровозглашенной Приднестровской
Республики (PMR) – черное пятно контрабанды и беззакония, где процветает
шайка- государство, с оружьем в руках, против которой никто ничего не
предпринимал в течении последних 18 лет. Приднестровье функционирует
уже 18 лет по неизменившейся модели: семья Смирнов занимает самые важные
должности в государстве, но контролирует и частный сектор. Незаконное
государство, которое создало специфичные для любого государства
инструменты: полицию, армию, секретные службы, пограничники, пограничные
пункты, налоговую систему, пенсионную систему, заработные платы, денежную
единицу, итд. Демократия симулирована, свобода выражения не существует,
бизнесом занимаются только люди из находящейся у власти группы. Регион,
где 500 тысяч человек живут только чтобы обогатить находящуюся у власти
шайке, появившуюся при помощи оружья. Эта модель, к которой направилась
и Республика Молдова в течении последних 8 лет, очевидно поддержанная
отсутствием международной реакции. Приднестровье влияет на деловую
среду, но и на поведение соседнего государства в таких проблемах как права
человека, пресса, демократия – именно потому, что против Приднестровья
международное сообщество не предприняло никакого решительного действия.
Поэтому стало возможно, чтобы на Приднестровье смотрели как на модель
успеха. Несомненно он был представлен на более широком плане режимом
Рабочими инструментами этой системы являются монополии, следствия
или уголовные дела, национализация и непотизм. Если б
изнес становится
прибыльным, он быстро попадает в руки «рейдеров», то есть перенимается
смотри http://jurnal.md/article/18586/ si http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/861410/Jurnalist-
roman-�lat-si-amenintat-de-agentii-lui-Voronin/
силой. Несколько людей обогащаются чрезмерно, репрессивный аппарат
вынужден увеличить свои доходы из коррупции, и целая страна беднеет.
Иронично, если эту систему не питали бы молдавские граждане, которые
работают за границ
ей, она бы разрушилась. Ежегодно, те кто бежал от
режима Воронина за границы страны, посылают более миллиарда долларов
оставшимся на родине родственникам. Их деньги уходят на потребление,
потребление, которое массивно снабжается из импорта. Из взятых в Кишиневе
интервью вытекает, что прибыльные сделки импорта-экспорта были захвачены
при помощи государства компаниями-ширмами семьи Воронин
. Для того,
чтобы понять, насколько прибыльным является бизнес импорт-экспорт, мы
проверили доклад о деятельности на 2008 год Таможенной Службы: таможенные
Насильственные захваты не имеют единственной целью прибыль. Второй
важной причиной по которой некоторые бизнесы были самовольно закрыты или
переняты силой стало воспрепятствование значительным финансированиям
в пользу оппозиционных партии. То есть чтобы воспрепятствовать любой
Как оказалась Республика Молдова в описанном выше положении за
сравнительно небольшой промежуток времени «Воронин создал прямую
вертикальную политику и контролирует все» это заявление, чаще всего
встречаемое в переговорах с бизнесменами, адвокатами или журналистами.
Конституционные нарушения не были наказаны, так что Воронин
действовал организованно под прикрытием политического большинства в
Инструменты государства в руках президентской
Данный доклад устанавливает ряд «государственных инструментов»
использованных для захвата частного бизнеса:
Центр по Борьбе с
Экономической Преступностью и Коррупцией; Генеральная
Прокуратура, которая открывает уголовные дела только за шантаж;
аннулирование приватизаций и национализация; президентское
учреждение или сам Воронин; постановления и директивы правительства
для создания ситуаций монополии; нап
равление общественных денег к
Чтобы учреждения государства действовали по политическому указу, не
регистрируются случаи, когда служащие привлечены к ответственности за
http://www.customs.gov.md/index.php?id 1603
смотри «Jurnal de Chişinău». «Воронин узурпировал государственную власть?» и «Конституционный
Суд нарушает закон» – Николае Осмокеску, судья при Конституционном Суде, утверждает, что Воронин
злоупотребления (в полиции, политике, администрации, правительстве,
итд). Основным инструментом в борьбе за контроль над бизнесом является
Центр по Борьбе с Экономической Преступностью и Коррупцией (CCCEC).
Структура подчинена Правительству и является слиянием бывших независимых
учреждений из разных министерств (таких как Финансовая Гвардия) в единую
. «Воронин объединил бывшую Финансовую Гвардию с другими
структурами Министерства Внутренних Дел чтобы иметь эффективную
». Таким образом, в данный момент не существует независимых
структур, которые рассматривали бы случаи коррупции или экономической
преступности. Более того, руководить структурой была назначена главная пешка
Службы Информации и Безопасности. Многочисленные голоса ссылаются
на то, что Центр по Борьбе с Экономической Преступностью и Коррупцией
является структурой, специализирующейся в захвате прибыльного бизнеса и в
Другим методом давления на деловых людей стали уголовные дела,
открытые Генеральной Прокуратурой, оставшиеся открытыми и некогда
непереданными в инстанцию. Эти дела являются инструментом шантажа в
преддверии выборов или в случаях насильственного захвата, когда субъект
заключен на определенный период времени, чтобы лишить его акций или
другого бизнеса. Сам Воронин пунктуально вовлекается против деловых
людей или против фирм. Например, он начал кампанию против бизнесмена
Анатолия Стати, патрона группы Ascom. Так как бизнес группы Ascom
проводится в Казахстане, Воронин публично предупредил власти и президента
Казахстана «быть внимательными с кем делают сделки
». Против фирм Ascom
в Казахстане сразу были начаты контроли, которые завершились наложением
штрафов. Одновременно, Генеральная Прокуратура арестовала Габриела
Стати, сына председателя группы Ascom, обвиняя его в организации протестов
и нетранспарентном финансировании оппозиции. Так сильно желал Воронин
ареста Стати, что последний был экстрадирован путем срочной процедуры из
Украины. Его адвокаты считают, что арест, как и процедура экстрадирования
являются незаконными. В конечном счете Габи Стати был освобожден из
TI замечает стратегию создания монополии на импорт, по разным каналам,
и политическое давление над Таможней: «Мы записали интересное заявление
Николае Вылку, генерального директора Таможенного Департамента, который
сказал, что на него оказывается большое давление, в случае непрекращения
которого он готов дать неудобные заявления». Эти монополии на импортно-
http://www.cccec.md/history
заявление Николае Бивол, бывшего начальника Главного Государственного Налогового Инспектората.
В прошлом организовал структуру, подобную Финансовой Гвардии в Румынии. Теперь представляет в
http://www.azi.md/ro/story/1757
экспортные операции инициированные правительством, которое выдумывает
новые прави
ла на предоставление лицензии для каждой области. Новосозданная
бюрократия действует как фильтр. Только одобренные коммунистическими
руководителями фирмы проходят через этот фильтр. Конкуренция
устранена. «Я попытался получить лицензию на импорт мяса, являясь самым
большим в стране комбинатом по переработке. Назначил трех сотрудников
заниматься только бумагами и всем бюрократическим процессом, и работать
круглосуточно. Нам удалось преодолеть все невыполняемые условия, и все-
таки досье было отклонено без никакой причины. На второй день последовал
контроль для запугивания со стороны Министерства Внутренних Дел, и
мне сказали более никогда не подавать запросы для получения лицензии на
импорт мяса, потому что иначе все мы будем иметь большие проблемы
«Были захвачены, путем правительственных решений или дополнений к
предыдущему законодательству, все прибыльные сферы импорта-экспорта:
рыба, зерновые, мясо, промышленность, сахар, транспорт. Так вводятся
Аннулирование приватизаций и национализация стали явлениями на
повестке дня с момента прихода коммунистов к власти. Республика Молдова
была уже осуждена в ряде таких случаев Европейским Судом по Правам
Человека. Хотя вину за нелегальную приватизацию несут и общественные
служащие, никто до сих пор не был даже подвергнут расследованию. Досье
приватизаций были составлены лишь для того, чтобы захватить данный
Направление общественных денег, контролированных Олегом Ворониным
находятся на первых страницах оппозиционных газет. Последние новости:
одновременное реставрирование зданий Парламента и Президентства,
пострадавшие в результате протестов в апреле. Стоимость контракта
поднимается до 100 миллионов долларов; счеты министерств и других
государственных учреждений были насильственно переведены в банки,
контролированные Олегом Ворониным; частные компании были оставлены в
стороне в пользу государственных компаний, в таких областях как ассигнования
Из взятых интервью вытекает один единодушно признанный факт:
юридическая система в Республике Молдова является полностью
коррумпированной. Любой адвокат, специализированный в коммерческой
области рекомендует клиентам найти способ примирения или судится в
Владислав Грибинчя представлял при Европейском Суде по Правам Человека
несколько частных фирм, которые были незаконно лишены государством
компаний, закупленных путем приватизации. С позиции адвоката бизнесменов,
находящихся в конфликте с государством, Грибинчя выявляет основные
проблемы: «Мы имеем большие проблемы в области налогообложения,
потому что налоговые службы изматывают налогоплательщика. Невозможно
защититься потому, что нет константной судебной практики. Невозможно
бороться с Государством, с налогами – это просто недопустимо. Даже судьи
не комментируют, хотя находятся в плачевном состоянии с 2006 года и
выделенный им бюджет инвестиций не был разблокирован. Невозможно
делать масштабные сделки в Республике Молдова без взяток для Власти.
Все ограничивается интересами Правительства, интересами Воронина. Ни
законодательные рамки не являются полностью положительными, есть
противоречивые положения. Основной проблемой являются служащие,
которые применяют закон. Им позволено получать взятки, следовательно они
легко шантажируемы. Ни один элитный судья, ни один министр не имеют
чистый имидж – все они оспорены и поэтому занимают ключевые должности.
Нельзя говорить о независимой полиции, о независимых прокурорах
или судей. За 8 лет стратегией коммунистов стал захват или подчинение
прибыльных предприятий, среднего или большого размера. Они имели в
распоряжении 8 лет и 70% мандатов, то есть конституционное большинство,
и использовали их в собственные интересы. Как я заметил, инструменты,
которые способствуют насильственному захвату являются Центр по Борьбе с
Гиибинчя установил и ряд особо серьезных проблем, с которыми
делаются процессы и дела по заказу – они остаются открытыми как
явно нарушается право на собственность – экспроприация путем
боязнь перед Правительством и коррупция препятствуют Юстиции
не существует возможности выиграть перед инстанцией в делах
Чтобы понять, как сильно сосредоточено государство со всеми своими
инструментами попытками захвата деловой среды, можно посмотреть проценты
сразу после выборов, положение начало меняться, политические заключенные как Мокану были
судебных исков, предметом которых является аннулирование приватизации:
до июня 2008 года, 15% открытых досье при Верховном Суде Юстиции, при
Менталитет местного бизнесмена является еще советским менталитетом,
когда собственник пытается делать деньги как можно более в тени, чтобы не
пробудить интерес государственных органов или политических деятелей,
находящихся у власти. «У нас нет налоговой культуры, многие пренебрегали
законной системой, дело шло и они оказались в порочном круге, с черными
деньгами существование, которых трудно объяснить
». «Во многих случаях
владельцы скрываются когда имеют бизнес, потому, что боятся высказать
происхождение денег. Они не советуются с адвокатом, ставят только человека
Закон о налоговой амнистии от 2008 года остался безрезультатным по
двум причинам: такса в замен амнистии составляла 5%, это довольно высокий
уровень; бизнесмены опасались, что это ловушка для того, что бы их найти и
преследовать «Больше нет убийств, но как бизнес идет хорошо он обязательно
переходит в другие руки. Любой прибыльный бизнес является точной жертвой
рейдеров. Я прошел через это и начал снова с нуля. Так, как работая на виду и
без черных денег, и потому, что мой бизнес находится в прессе, им не удалось
Принявшие участие в интервью бизнесмены утверждают, что в данный
момент в Республике Молдова функционирует «Система», в которой ты
обязан вносить взнос, и эта система охраняется и контролируется пятью
близкими Воронину семьями, при помощи государственных учреждений.
«Государственные учреждения были вовлечены в частные споры еще 4 года тому
назад. Что нам казалось дикостью в 2000 году, теперь нам кажется нормальным
фактом. Наш менталитет сильно изменился, так и система ценностей, мы легко
принимаем невообразимые злоупотребления
». Бизнесмены в Кишиневе
говорят о нападении со стороны государственных органов после выборов
в апреле, когда фирмы посетили полиция или налоговые органы и они
получили штрафы по назначению, без никакого контроля. Более крупные
фирмы были вынуждены выдать налоги авансом. «Повсюду слышны примеры
о захвате бизнеса силой. Один водитель рассказал мне историю своего брата,
который занимался дистрибуцией товаров для фирмы поставляющей кофе, и
к которому пришли в гости 3 мужчины, которые сказали, что им нравится его
бизнес и что он должен им его передать, чтобы не иметь больших проблем. Он
передал бизнес, не устоял перед угрозами. По горячей линии для коррупции
TI был случай 2 молодых людей, которые вернулись на родину и открыли
ресторан. Пришел инспектор в области строительства, который потребовал
100 евро взятку, однако они упрямствовали и не дали деньги. Последовало
такое сильное давление, что один из низ сбежал из Молдовы и сменил свое
имя. Второй оставил все документы TI – опасался, что будет ликвидирован.
Так как TI представил публике случай и оказал в с вою очередь давление, в
Журналисты постоянно узнают о случаях когда семья Воронин или
коммунистические ответственные лица силой перенимают бизнесы: «недавно
состоялась пресс-конференция, где владельцы эксплуатации Cariera Micauti
жаловались на то же самое. Последовало птицеводное предприятие. Теперь
открыт случай Carmez. В некоторых делах владелец публично опровергает, но
существуют показательные факты, что он был уже вынужден сотрудничать, как
в случае Andy’s Pizza, где сеть ресторанов открыта в помещениях, арендованных
от государства
». Адвокат специалист в коммерческом праве: «становишься
целью атаки рейдеров, когда у тебя плохая организация, или имеешь проблемы
с документами, или снимаешь от государства. Иногда речь идет и о жадности:
Трудно освятить положение в лавине слухов и информаций. Например,
журналист, который пытается расследовать происхождение имущества семьи
Воронин сталкивается со множеством трудностей. «В сделках семьи Воронин
находишь множество структур off-shore или подставных, лиц для фасада.
Простой запрос при Регистрационной палате рискует остаться без ответа, или
без полного ответа. Были конечно и прослушивания телефонных разговоров,
или непредвиденные случае в издательстве, когда материал следует передать
Интервью выявили только два рецепта для успешного бизнеса, действующих
для Республики Молдова: семьи, близкие клану Воронин или сильные
многонациональные компании. Многонациональные компании прибыли в
Lilia Carasciuc, TI
Виталие Кэлугэряну, серия о Воронине http://www.crji.org/news.php?id 150&l 1 и другие 3 материала
годы перед учреждением коммунистического режима. «Иностранцы, если не
вовлекаются в политику, не имеют проблем. Более того, центральные офисы не
находятся тут, они размещены либо в Киеве, либо в Бухаресте, для того, чтобы
в случае появления проблем в Республике Молдова, они могли обеспечить
себе более широкий рынок до момента решения проблем. Обычно, они
имеют только одного дистрибютора, а не представительство. Дистрибютор
занимается работой и разбирается на местном плане. Многонациональные
компании пока не рискуют иметь представительство, или оплачивают
как максимум 5 сотрудников, имеющих лэптоп, при точном бюджете. Все
остальное делается на расстоянии или при помощи местных жителей. Самые
крупные компании (Orange, Union Fenosa итд) корректно вступили в бизнес.
Делали все корректно и все-таки в 2000 году на них подали в суд. Стоило
очень дорого сделать все как положено, но иначе они потеряли бы свою
инвестицию. Прокуратура открыла дело сразу после того, как государство
Carmez, насильственное перенятие
«Как объяснить логично, что ассоциирований партнер, имеющий 12%,
захватывает силой всю фирму и незаконно записывает эту транзакцию в то же
день?» Речь идет о фирме Carmez
, самой значительной фирме по переработке
мяса в Республике Молдова. Бизнес вырос до 24 миллионов евро ежегодно, с
прибылью в один миллион евро. Carmez имеет 70% национального рынка мяса
и мясных продуктов. Ассоциированным лицом и генеральным директором
является Анатолие Кышлару: «В декабре исполняются 20 лет с тех пор как
я работаю на этой фирме. Уже некоторое время я на себе переживаю атаки
некоторых рейдеров. GlobAuto, небольшая фирма, закупила 6% акций Carmez.
Начали оказывать давление повсюду, чтобы были проведены контроли, чтобы
аннулировать приватизацию, и чтобы силой захватить остальные акции. Ей
удалось закупить еще 6%, но накопленные проценты были недостаточными
для созыва Общего Собрания Акционеров. Единственный ответ на давление
GlobAuto поступил со стороны Президентства, через письмо президентского
советника по финансовым проблемам, Серджиу Пушкуцэ
. Ответ советника
был передан Генеральной Прокуратуре и Национальной Комиссии
Финансового Рынка, для «рассмотрения и принятия соответствующих мер».
В этом году незаконно была аннулирована приватизация Carmez, а 21 апреля
все руководство было арестовано. Так, как руководство находилось в тюрьме,
анонимный адвокат, специализирующийся в коммерческой области avocat
смотри и http://www.curaj.net/?p 18131
Запрос № 19/1-10-7 от 3 февраля 2009 года, подписанный Серджиу Ппушкуцэ (бывщим директором
Центра по Борьбе с Экономической преступностью с Коррупцией и Государственного Налогового
было созвано Генеральное Собрание Акционеров». Николае Бивол, приятель
директора Кышлару, принял участие в Общем Собрании Акционеров чтобы
представить арестованных: «Собрание было полно нарушений, мы нашли и
имена покойников среди подписавших документы, и ошибочные расчеты.
Были приведены специальные сила Министерства Внутренних Дел для
присутствия на встрече, чтобы запугать участников. Несмотря на нарушения,
миноритарный акционер GlobAuto довел до конца Генеральное Собрание
Акционеров и закрыл встречу в 17 часов. Все-таки, ему удалось попасть в
Палату Государственной Регистрации и вписать все поправки, хотя там рабочая
программа заканчивалась в 16 часов». Директор Анатолие Кышлару находился
в аресте 42 дня, остальные директора находились в аресте 2 дня. Ни один из
них не был допрошен. Согласно Кышлару, реальной целью задержки было
запугивание, изолирование и оказание недоступности акций, чтобы оставить
свободное место миноритарной фирме GlobAuto. «За фирмой GlobAuto
находится фирма Basarabia Nord, наш конкурент, и есть лица, которые работали
с Олегом Ворониным и с семьей Цуркану – бывшего министра внутренних
дел. В сущности они захватывают Carmez».
Судебные иски при Европейском Суде по Правам
Случаи захвата бизнеса, подобные случаю Carmez, все чаще встречаются
в последние годы. Об этом свидетельствует и множество судебных исков при
Европейском Суде по Правам Человека. Владислав Грибинчя, от организации
Юристы по Правам Человека: «В 2008 году мы имели на 29% больше
процессов при Европейском Суде по Правам Человека чем в предыдущем
году; в 2007, на 40% больше чем в 2006. Если оставить в стороне Словению
и Грузию, которые имеют по одной пунктуальной проблеме, Республика
Молдова находится на первом месте по числу дел при Европейском Суде по
Правам Человека, дел из всех областей. Очень многие дела имеют в сущности
экономическую основу, разрушенный бизнес. Фактически, Европейский Суд
по Правам Человека стал четвертой инстанцией для Республики Молдова,
и никто более не ожидает справедливого решения в этой стране». Грибинчя
вкратце представил несколько примеров экономических процессов, в которых
- Едуард Мушук, владелец MEGADAT COM, самой развитой фирмы
в области интернета. Мушук был в оппозиции, а фирма регистрировала
огромный рост. Мушук был арестован а его бизнес ликвидирован. Он одержал
победу при Европейском Суде по Правам Человека, и затем договорился с
- AIR МОЛДОВА – немецкая компания приватизировала воздушного
оператора, но комму
нисты аннулировали приватизацию. Европейский
Суд по Правам Человека дал приговор в пользу немецкой фирмы, и обязал
Республику Молдова выплатить обратно фирме инвестированную сумму,
- OFERTA PLUS – компания из энергетической области. Европейский Суд
по Правам Человека уточняет, что было открыто противозаконное уголовное
- HOTEL DACIA – фирма, которая выиграла приватизацию, была
экспроприирована по причине, что по мнению коммунистов цена закупки
была слишком низка. Бизнесмен, который купил гостиницу имел личный
– ИPTECH –торговый центр, оцененный как бизнес и как здание на 40
миллионов евро. Было открыто уголовное дело и оспорена приватизация
с момента когда патрон из тени, Влад Филат, начал политическую
На международном плане можно выявить константную реакцию
Европейского Суда по Правам Человека в осуждении злоупотреблений
властей в Кишиневе. В остальном, последние 8 лет были потоплены в тишине.
Международное cообщество не реагировала решительно на коррумпированную
систему, которая превратила страну в тоталитарную систему. Европейский
Союз и США очень мягко относились к коммунистическому режиму
Республики Молдова, уделяя всегда внимание реакции России, так же как
относились и к Приднестровью. Верно то, что оппозиция начала очень поздно
систематически организовываться и собирать доказательства, касающиеся
злоупотреблений, коррупции, использования государственных учреждений в
качестве инструментов в интересы коммунистических политических деятелей.
Практически моментом, который показал, насколько серьезным является
В свою очередь Румыния не знала как поступить по отношению к
Республике Молдова, и не осудила более энергичным голосом конкретные
злоупотребления, по крайней мере до протестов в апреле этого года.
Практически, злоупотребления и серьезные нарушения прав человека
этой весною привлекли внимание и на монополизацию деловой
системы
В контрасте со сложностью положения, многие опрошенные оптимистично
настроены и считают, что положение улучшиться само по себе, одновременно
с устранением нажима с верхов системы – то есть семьи Воронин
. «Если
произойдет смена режима, клан Воронина не будет спокойно ждать быть
вынужденным выйти из разных сделок чтобы оставить свободное место
новой власти» считает один экономический журналист. «Будет очень много
процессов для возмещения убытков в случае силой захваченных бизнесов.
Может быть мы станем свидетелями довольно насильственных эпизодов»
считает один бизнесмен. Такую реакцию подтверждают однако ощущение,
что демократическая система в Республике Молдова серьезно повреждена, а
функционирование государства зависит в слишком большой мере от человека,
который займет должность президента. Республика Молдова пробуждается
из кошмара, в котором она утопала на протяжении последних 8 лет. Партия
Коммунистов имела большинство, могла изменить законы, а Воронин вел себя
как диктатор: присвоил себе как можно больше должностей, исполнял роль
государства и одновременно установил монополию на частную экономику.
Успешные бизнесы были захвачены силой как для прибыли, так и для того,
чтобы задушить любую попытку финансирования организованной оппозиции.
Больше всего пострадала из-за коммунистической власти юридическая
система, серьезно коррумпированная. Коммунистическое приключение было
Например, день спустя после выборов, был освобожден из домашнего ареста Серджю Мокану,
обвиненный коммунистами в организации протестов в апреле, без легальной причины задержанный в

Приложенные файлы

  • pdf 7072358
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий