31 marTlmadidebeli eklesiis kanonebi episkopos nikodimis (milaSi) ganmartebebiT, II tomi, gam. &#x60alilo~, Tbilisi, 2011, gv.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

10

gramatikis roli mSobliuri enis dauflebis procesSi

................................
.....................

1
3
8

naTela maRlakeliZe

dekanozi miqael WabaSvili


qarTvelebi aTonis mTaze _ warsuli da Tanamedroveoba

................................
.................

14
3

moamzada

g. kokoSaSvili


iveri frangiSvili

gamoCenili mecnieri da sazogado moRvawe

................................
................................
..........................

1
5
2

givi abdu
SeliSvili


imereTis samefosa da ruseTis imperiis urTierTobebis istoriidan
(timoTe gabaSvilis elCoba ruseTSi)


................................
................................
................................
......

1
5
5

anJela bokuCava................................
................................
................................
..................

1
6
4

dekanozi zurab mWedliSvili, doqtoranti


saqarTvelos eklesiis adgili msoflio saeklesio di
ptixSi

................................
.......

1
6
8

dekanozi iakob(beqa) uSikiSvili
,

doqtoranti


saqarTvelos kaTolikos patriarqi ilia meore qarTuli samociqulo
eklesiis avtokefaliis sadarajoze

................................
................................
................................
...............

1
7
2

dekanozi ioane CigogiZe, doqtoran
ti

50
зɚкɚнчиɜɚɟɬɫя
Кɚɜкɚзɫкий
Кɚɜкɚзɫким
ɯɪɟɛɬом
поɞɪɚзɭмɟɜɚɟɬ
ɜыɫокоɝоɪьɟ
чɚноɜ
ɜыɬɟкɚɟɬ

нɚпɪɚɜлɟнию
ɜоɫɬокɚ
ɜɬɟкɚɟɬ
Ⱥɪɬɚнɭɞжи
Ⱥɪɬɜинɚ
пɪɟɝɪɚжɞɚɟɬ
пɭɬь
Кɚɪчɯɚльɫкоɟ
нɚɝоɪьɟ
(3000
.);
зɞɟɫь
кɪɭɬо
нɚпɪɚɜлɟниɟ
ɜɬɟкɚюɬ
пɪоɞолжɚɟɬ
пɭɬь
зɚпɚɞном
пɭɬь
Иɜиɪии
ɜлиɜɚɟɬɫя
ɜоɞныɯ
ɫɬɚноɜиɬɫя
нɚзɜɚниɟ
ɜмɟɫɬо
ɜплоɬь
ɜɚɟмоɝо
Понɬɚ
Эɜкɫинɫкоɝо
ɜпɚɞɚɟɬ
ɪɚɫпо
... (
Пɪокопий
пɟɪɫɚми
Книɝɚ
II,
ɫɭɞоɯоɞɫɬɜɟ
пишɭɬ
мноɝо
ȼɟйɞɟнɛɚɭм
Ȼɚкɪɚɞзɟ
поɞнимɚюɬɫя
ɜыɫокиɟ
ɬɪɭɞноɞоɫɬɭпныɟ
Они
Кɚɜкɚзɫкиɯ
нɚɝоɪьɟ
ɋɚкɚɜкɚ
ɫизɞɟо
Позɚɞи
нɚпɪɚɜлɟнию
ɜоɫɬокɭ
Ⱥɪɬɚɚнɫкɚя
оɛлɚɫɬь
Иɜɟɪии
Пɟɪɫɚɪмɟния
пɪоɫɬиɪɚющɚяɫя
ɜыɫоко
Кɚɜкɚзɚ
ɜпɚɞɚя
полɭмɟɫячноɝо
Пɪокопий
Кɟɫɚɪийɫкий
ȼойнɚ
Книɝɚ
. IV. 2).]]
.
Ɏɚзиɫ
ɫɬɚноɜилɚɫь
полноɜоɞной
ɫɭɞоɯоɞɫɬɜɚ
оɬɞɟльный
ɬɟчɟниɟм
Иɜиɪии
Кɚɜкɚзɚ
ɜлиɜɚɟɬɫя
ɜоɞныɯ
ɫɬɚноɜиɬɫя
ɬɟчɟɬ
нɚзɜɚниɟ
ɜмɟɫɬо
мɟɫɬɚ
ɜплоɬь
Эɜкɫинɫкоɝо
кɭɞɚ
ɜпɚɞɚɟɬ
ɪɚɫположɟнɚ
пɪɚɜомɭ
зɚɫɟлɟнɚ
ɜплоɬь
Иɜиɪии
Пɪокопий
Кɟɫɚɪийɫкий
ȼойнɚ
Книɝɚ
. XXX. 23-29
опиɫɚния
ɪɟкой
ɭɫɬьɟ
Чоɪоɯи
ɭɫɬьɟ
низиннɚя
поэɬомɭ
ɜɬɟкɚɟɬ
оɛɪɚзɭɟɬ
ɫɜоɟɝо
ɛыɫɬɪɚ
ɭɫɬьɟ
кɚк
люɛой
шиɪокɚ
. (26)
ɫɬɪɟмиɬɟльно
ɜпɚɞɚя
ɬɟчɟɬ
ɫмɟшиɜɚяɫь
мɟɫɬɚɯ
моɝɭɬ
имɟɬь
Пɪокопий
Кɟɫɚɪийɫкий
II,
опиɫɚнию
Пɪокопия
Ɋиони
пɪɟɞɫɬɚɜляɟɬ
пɟɪɟшɟл
эɬом
мɟɫɬɟ
ɛылɚ
Ⱥɪиɚнɭ
-
ɫɜойɫɬ
Оɬɫюɞɚ
, ...
нɟоɛыкноɜɟнноɝо
окɪɚшɟнной
олоɜом
ɭɫɬояɜшиɫь
чиɫɬой
ɝниɟɬ
ɞɟɫяɬи
(10).

ɞɪɭɝом
ɭпоминɚɟɬ
ɜмɟɫɬɟ
Оɛошли
чɭɞɟɫɚ
пɪишли
Иɜɟɪию
нɟɫколько
ɜилиɫь
Ƚɟоɪɝикɚ
ɋɭɫɚния
Кɚɭɯчишɜили
-
ɋɭɚния
),
ɫоɝлɚɫно
ɝɪɭзинɫким
лɚɫь
ɋɚмцɯɟ
Ⱥнɞɪɟй
Чоɪоɯи
пɭɬи
зɭнɬɚ
Конɫɬɚнɬинопольɫкий
. 58).
ɫɜɟɞɟниям
Пɪокопия
Ɏɚзиɫ
мɟɫɯоɜ
поɞчинɟнныɯ
иɜɟɪɚм
ɪɟɝионɟ
Иɜɟɪия
пɪоɫɬиɪɚлɚɫь
Пɟɪɫ
ɚɪмɟнии
Зɞɟшниɟ
ɝоɪы
кɚɜкɚзɫкиɯ
ɜоɫɬокɟ
нɚɯоɞилɚɫь
Иɜɟɪия
кɚɜкɚзɫкиɯ
нɚɯоɞилɫя
иɫɬок
Пɪокопий
оɛлɚɫɬяɯ
ɝɪɚничɚщиɯ
ɝлɚɜным
оɛɪɚзом
ɜɞоль
ɫɚмой
Иɛɟɪии
мɟɫɯи
изɞɪɟɜлɟ
яɜляю
щиɟɫя
Жиɜɭɬ
кɪɟмниɫɬы
...
эɬой
поɞнимɚюɬɫя
очɟнь
ɜыɫокиɟ
ɬыɟ
лɟɫом
ɬɪɭɞноɞоɫɬɭпныɟ
Они
ɬянɭ
ɫɚмыɯ
Кɚɜкɚзɫкиɯ
позɚɞи
ɜоɫɬокɭ
лɟжиɬ
Иɛɟɪия
пɪоɫɬиɪɚющɚяɫя
пɪɟɞɟлоɜ
пɟɪɫо
ɚɪмян
Чɟɪɟз
ɭɯоɞящиɟ
ɜыɫоко
ɬɟчɟɬ
Ɏɚзиɫ
Кɚɜкɚзɚ
ɜпɚɞɚя
полɭмɟɫячноɝо
Понɬɚ
мɟɫɯɟɬɫким
нɚɝоɪьɟм
имɟɟɬɫя
ɜиɞɭ
нɚɝоɪьɟ
иɫɬокɚ
ɚкɚɞ
ɏɚзɚɪɚɞзɟ
ɫɟɜɟɪо
ɜоɫɬокɟ
нɚɯоɞилɫя
ɜɚжный
ɪɟɝион
Иɜɟɪии
Колɚ
Ⱥɪɬɚɚни
нɚɯоɞилɫя
ɋɚкɚɜкɚɫиɞзɟо
sakavkasiZeo
ɜоɫ
ɬокɟ
нɟɝо

Пɟɪɫɚɪмɟния
коɬоɪɚя
чилɚ
Иɜɟɪиɟй
эɬом
ȼɟɫь
эɬоɬ
зɚɫɟлɟн
мɟɫɯɚми
Ɍɚкɭю
кɚɪɬинɭ
ɪиɫɭɟɬ
оɛлɚɫɬи
Иɜɟɪии
Пɟɪɫɚɪмɟнии
Ɍɚкоɜым
яɜляɟɬɫя
ɋпɟɪɚ
иɫɬок
ɜыɫокоɝо
ɪьɟ
коɬоɪомɭ
ɫоɟɞиняɟɬɫя
Ⱥɪɫиɚнɫкоɟ
нɚɝоɪьɟ

пɪожиɜɚния
ɞɚн
ɫлɭчɚɟ
коɝоɪьɟ
Кɚɜкɚзɚ
Ɏɚзиɫи
нɚɯоɞилɫя
иɫɬоɪичɟɫком
ɋɚкɚɜкɚɫиɞзɟо
ɜыɫокоɝоɪьɟ
Мɚлоɝо
Зɞɟɫь

Ⱥɪɬɚнɭɞжɫ
Ⱥɪɬɚɚнɫкой
ɋпɟɪɫкой
иɫɬоɪичɟɫкой
Иɜɟɪии
ɪяɞом
Пɟɪɫɚɪмɟниɟй
ɛыло
мɟɫɬо
пɪожиɜɚния
ɞɚнном
ɫлɭчɚɟ
Ɏɚзиɫ
эɬо
Чоɪоɯи
поɜоɞɭ
ɫɭщɟɫɬɜɭɟɬ
пɪɟɞположɟний
Чɚɫɬь
ɭчɟныɯ
ɫчиɬɚɟɬ
ɪɟкой
ɪɟкɭ
пɪиɬоком
ɪилой
Ƚɪɭзии
эɬи
пɪɟɞпо
ложɟния
пɪоɬиɜоɪɟчɚɬ
коɬоɪый
пишɟɬ
Ɏɚзиɫ
нɚчɚлɟ
нɚɯоɞилɫя
пɪɟɞɟлɚɯ
ɚɪмян
ɚɪмɟнийцɟɜ
пɭнкɬом
Пɭнкɬ
Ɏɚɪɚнɝия
нɚɯоɞилɫя
Мɚлоɝо
Кɚɜкɚзɚ
ɪяɞом
иɫɬоком
ɫоɜɪɟмɟнной
Лɚзиɫɬɚнɚ
зɞɟɫь
иɫɬок
коɬоɪɭю
ɫɟɪɟɞины
Кɟɫɚɪийɫкий
пɟɪɫɚми
II,
. XXX. 23-29).
Ⱥɪмɟнии
(XI, II, 17),
Ɏɚɫиɫ
-
ɛɟɪɭщɚя
ɋɬɪɚɛон
. XI, II, 17).
ɫɜязыɜɚɟɬ
. XIV, 7).
ɫчиɬɚɟɬ
Ⱥɪмɟнию
понимɚɟɬɫя
Пɪокопия
ɫɜɟɞɟниɟ
можно
иɫɬолкоɜɚɬь
ɫɜɟɞɟниям
ɬоɝо

Пɚɪиɚɪɞɫкиɟ
ɋɬɪɚɛ
., XI, II, 17),
пɭнкɬоɜ
Ƚɪɭзии
ɜлɚɞɟниɟ
ɜыɬɟкɚɟɬ
жиɜɭщиɯ
Ɏɚɪɚнɝия
цɚноɜ
ɞоɜольно
нɚпɪɚɜо
нɟшиɪокой
ɜплоɬь
пɪɚɜɭю
пɪямо

48
Клɚɪɞжɟɬи
ɫкɚльной
ɫɬɪɚной
ɝɪɭзинɫким
ɫкɚльной
кɚɪɬинɚ
зɞɟɫь
моɝɭɬ
ɞɭɟɬ
ɜозɜɪɚщɚɟɬ
ɜɫпяɬь
Поɫколькɭ
нɭлɟɜом
зɚɛолɚчиɜɚɟɬɫя
ɪɚɜнинɚ
Поэɬомɭ
ɝɟоɝɪɚɮичɟɫкомɭ
ɭɫлоɜиям
Лɚзикɚ
Клɚɪɞжɟɬи
Ƚɪɭзия
ɫлоɜɚм
Лɚзикɚ
ɪɚɜнинной
ɫɬɪɚной
-
ɝɪɭзинɫкоɟ
низинɚ
нɚоɛоɪоɬ
ɝоɪиɫɬой
оɬɜɟɫными
ɫкɚлиɫɬоɫɬи
ɜыɫокоɝоɪья
ɭɝолкɟ
ɟɫɬь
нынɟш
Мɚɯинɞжɚɭɪɫкий
полɭчɚли
ɭɪожɚй
ɜино
нɟɭɪожɚйны
Ɏɚзиɫ
иɫɬок
ɋɬɪɚɛ
. XIV, 7),
поɞɪɚзɭмɟɜɚɟɬɫя
ɫɜɟɞɟнию
II
иɜɟɪийɫкиɟ
ɫклоны
., XI, II,
Чоɪоɯи
ɫлɟɞɭɟɬ
иɫкɚɬь
иɫɬоɪи
эпоɯɭ
ɛылɚ
пɪиɫɜоɟнɚ
ɫɜɟɞɟниям
ɜизɚнɬийɫкиɯ
эɬой
ɫɭщɟɫɬɜɭɟɬ
ɝɪɭзинɫкɚя
иɫɬо
ɛылɚ
ɍпомянɭɬɭю
ɝɪɟчɟɫкиɯ
Ƚɪɭзинɫкой
Цɟɪкɜи
ɭкɚзыɜɚɟɬ
Ⱦжɚнɚшия
Ⱦжɚнɚшия
Ɍɪɭɞы
, VI, 1979,
. 254).
ȿɜɮимий
пɟɪɟɜоɞя
ɚпоɫɬолɚ
Ⱥнɞɪɟя
ɫлоɜо
пɟɪɟɜоɞиɬ
кɚк
ȼɟликий
Ⱥнɞɪɟй
ɫɟлɚ
ɫɟло
ɬɜоɪил
ɬɚк
кɚɪɬлийɫкой
зɟмли
ɪɟки
Чоɪоɯ
нɟɭɫɬɚнно
пɪопоɜɟɞоɜɚл
Ȼожиɟ
Пɭɬɟшɟɫɬɜиɟ
Ⱥнɞɪɟя
Пɟɪɜоз
ɜɚнноɝо
, 2008,
. 189).
мɟɫɬɟ
Чоɪоɯи
ɭпомянɭɬɚ
ɪɟкɚ
ɬɚм
. 189).
ɚɜɬоɪɚ
VIII
.,
ȿпиɮɚния
Конɫɬɚнɬинопольɫкоɝо
ɫнɚчɚлɚ
пɪишɟл
лɚзɫкий
Ɍɪɚпɟзɭнɬ
зɚɬɟм
ɚɜɬоɪ
ȿпиɮɚний
Лɚзикой
нɚзыɜɚɟɬ
ɫоɜɪɟмɟнный
Лɚзиɫɬɚн
Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ
ɫɜɟɞɟниɟ
Ⱥнɞɪɟɟ
ɫɫылɚɟɬɫя
IV
полɚɝɚɬь
чɬо
IV-VIII
Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ
Конɫɬɚн
ɬинопольɫкоɝо
Лɚзикой
Ɍɪɚпɟзɭнɬом
Конɫɬɚнɬинопольɫкий
иɫɬочники
поɞɜижничɟɫɬɜɚ
Ⱥнɞɪɟя
кɪɟпоɫɬи
жили
ɫɭɫы
ɮɭɫɬийцы
ɚлɚны
, IV, I, 57).
Ɍɪɚпɟзɭнɬ
Ɍɪɚпɟзɭнɬом

ɚпоɫɬол
пɪоɫɜɟɬил
лɚзɫкий
Ɍɪɚпɟзɭнɬ
ɚпоɫɬол
ɟзɭнɬ
поɬом
оɬпɪɚɜилɫя
Иɜɟɪию
пɪоɫɜɟɬил
пɪимоɪья
, IV,
Конɫɬɚнɬинопольɫкий

ɞɜиɝɚɟɬɫя
ɜɜɟɪɯ
оɬоɜɫюɞɭ
ɜлиɜɚɟɬɫя
ɛɟɫчиɫлɟнноɟ
количɟɫɬɜо
ɛольшиɯ
ɜноɜь
ɬɭɞɚ
ɜозɜɪɚщɚɟɬɫя
ɫоɛɫɬɜɟннɭю
ɫɜойɫɬɜɟннɭю
ɜыɫоɬɭ
ɫɜоиɯ
ɫоɛлюɞɚя
кɚк
пɪɟɞпиɫɚниями
кɚким
оɛɪɚзом
пɪɟɞпиɫɚния
пɪоɬиɜ
Пɪокопий
. IV. 4).
ɫоɝлɚɫно
Пɪокопию
Лɚзики
нɚɫɬолько
ɫкɚлиɫɬ
ɭɞɟɪжиɜɚл
ɞɚльнɟйшɟɟ
зɚɫɬɚɜлял
ɜзɞыɛиɬьɫя
ɫɬɚɜя
ȿɫли
ɜɫɟй
ɞолжны
ɫкɚлиɫɬыɟ
ɛɟɪɟɝɚ
Кɭɬɚиɫи
Ɋиони
ɪɚɜнинɟ
кɚкиɯ
ɫɜɟɞɟниям
Лɚзики
ɫкɚлиɫɬым
ɛыɬь
Ƚɪɭзии
Поɫколькɭ
ɛɟɪɟɝ
ɝɪɭзинɫкоɝо
Энɝɭɪи
Энɝɭɪи
Кɭɬɚиɫи
нɚзыɜɚюɬ
пɪɟɞɫɬɚɜляɟɬ
шиɪокɭю
ɫкɚл
ɪɟɚльный
ɫɜɟɞɟниям
пɪоɬянɭɬы
яɜно
ɟмɭ
пɪɟɞɟлы
мɟɫɬɚɯ
ɞɜиɝɚɟɬɫя
ɜɜɟɪɯ
Ƚɪɭзии
коɬоɪɚя
ɫɟйчɚɫ
ɫчиɬɚɟɬɫя
Лɚзикой
яɜляɟɬɫя
моɪɫкой
ɫкɚлиɫɬ
зɞɟɫь
нɭлɟɜом
ɭɪоɜнɟ
Ƚɪɭзии
ɫкɚлиɫɬоɝо
ɟɫɬь
Ȼɚɬɭмо
нɚпɪɚɜлɟнии
ɫлɟɞоɜɚɬɟльно
можно
ɝɪɭзинɫкиɯ
нɚзыɜɟɬɫя
46
Пɟɬɪы
эɬой
Ƚɭмɭшɯɚнɟ
Ȼɚйɛɭɪɬ
эпоɯɭ
Юɫɬиниɚнɚ
ɪɭɫ
ɝɟоɝɪɚɮичɟɫкоɟ
ɫкɚлиɫɬой
ɫɬɪɚной
Пɪокопий
Кɟɫɚɪийɫкий
ɝоɜоɪил

ɬɪɭɞнопɪоɯоɞимɚя
ɫоɫɬоящɚя
оɬɜɟɫныɯ
(27) (
Пɪокопий
. XXX
12-16).
ɫкɚлиɫɬоɫɬь
ɫлышɚл
лɟɝкоɜооɪɭжɟнноɝо
ɜоинɚ
ɬɪɭɞнопɪоɯоɞи
ɝоɪы
пɪоɫɬɪɚнɫɬɜɟ
ɝɭɫɬыми
ɝɪомɚɞныɯ
(33) (
Пɪокопий
Книɝɚ
. XV. 31-34)
Пɪоко
ɫкɚлиɫɬɭю

XVII. (1)
ɏоɫɪоɜ
ɜойɫко
пɪойɞя
окɚзɚлиɫь
они
мɟɫɬɚɯ
ɜыɫоким
Пɪокопий
пɟɪɫɚми
Книɝɚ
II,
XVII.1-2).
ɋкɚлиɫɬыми
ɛɟɪɟɝɚ
ɞɪɭɝой
(25)
мɟɫɬноɫɬи
зɭющиɟ
зɞɟɫь
Ɋимлянɟ
ɬɚкиɟ
. XXIX 14-26).
ɫɜɟɞɟниям
ɭɫɬья
ɫкɚлиɫɬы

ɫкɚлиɫɬоɫɬи
Лɚзики
ɭɫɬьɟм
Ƚɭɜɚз
Ⱦɚɝиɫɮɟю
ɬɭɞɚ
чɬоɛы
коɟм
зɚɯɜɚɬяɬ
Пɪокопий
ȼойнɚ
пɟɪɫɚми
. XXIX 27-32).
ɫкɚлиɫɬой
чɚɫɬь
Иɛɟɪии
ɜозлɟ
ɭкɪɟплɟния
ɋɚɪɚпɚниɫ
ɬɪɭɞно
пɪоɯоɞимыɯ
оɬɜɟɫныɯ
ɜɪɟмя
лɚзы
оɯɪɚняли
поɬомɭ
ɫюɞɚ
пɪоɞоɜольɫɬɜиɟ
ɟɝо
ɜойны
оɬɫюɞɚ
поɫɬɚɜил
ɜоиноɜ
ɫпɭɫɬя
нɟɞоɫɬɚɬкɚ
пɪоɞо
ɜольɫɬɜия
они
ɜɪɟмя
мɟɫɬным
пɪиɜыкли
ɫоɜɟɪшɟнно
пɪоɞоɜольɫɬɜия
пɪиноɫили
ɫоɜɟɪшɚя
ɞлинный
ɯɜɚɬɚло
Пɪокопий
Книɝɚ
. IV. 13).
ɋкɚлиɫɬым
Лɚзики
пɪоɞɜижɟниɟ
зɚɫɬɚɜляɟɬ
ɜзɞыɛиɬьɫя
ɜозжɚɯ
ɜпɟɪɜыɟ
ɬолько
пɪɟɝɪɚɞɭ
яɜно
ɬɜоɪɟц
поɫɬɚɜил
эɬиɯ
ɭжɟ

знɚчɟния
Иɫɬоɪичɟɫкɚя
чɚɫɬь
Ƚɪɭзии
Цɚɪɫɬɜо
; 2.
Ƚɪɚничɚ
нɟй
чɚɫɬь
ɋɟɜɟɪо
Лɚзиɫɬɚн
Лɚзɫкиɟ

Ɋоɞополиɫɫкɚя
ɋɚйɫинɫкɚя
иɫɬоɪии
ɬыɫячɟлɟɬия
ɫлоɜɚм
Кɟɫɚɪийɫкоɝо
ɪɚнь
Лɚзикɚ
ɞолжнɚ
ɛылɚ
нɚзыɜɚɬьɫя
Колɯи
Пɪокопий
Кɟɫɚɪийɫкий
ȼойнɚ
. XI. 19-30
).
поɫɬɪоɟнной
Пɟɬɪɫкой
Ƚɭɪия
ɫɟɜɟɪɟ
Ⱥпɫилиɟй
ɜоɫɬокɟ
плɟмɟнɟм
ɜоɫɬокɟ

VI
Иɛɟɪиɟй
Ⱥɪɫиɚнɫкомɭ
ɯɪɟɛɬɭ

нынɟшний
Лɚзиɫɬɚн
пɪоɯоɞилɚ
ɫоɜɪɟмɟннɚя
Ɍɭɪции
зɚпɚɞɟ

ɛɟɪɟɝоɜой
ɫоɫɬɚɜлялɚ
ɛыл
Кɟɫɚɪийɫкоɝо
Лɚзикɚ
Лɚзɫкоɟ
цɚɪɫɬɜо
ɪɚɫɫɬоянии
пɭɬи
Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ
пɪиɛлизиɬɟльно
200
Кɟɫɚɪийɫкий
ɪɚɫположɟниɟ
Лɚзɫкоɝо
):
мɟɫɬɟчкɚ
нɚзɜɚниɟ
коɬоɪоɟ
ɜɞоль
нɚпɪɚɜлɟнию
Кɟɫɚɪийɫкий
. IV. 2
Ⱥпɫɚɪɭɫ
лɚзоɜ
кончɚɟɬɫя
Эɜкɫинɫкий
Пɪокопий
Кɟɫɚɪийɫкий
ȼойнɚ
Ƚоɬɚми
VIII,
оɬɫɬоялɚ
Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ
пɭɬи
Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ
ɞɜɚ
ɞня
пɭɬи
Ⱥпɫɚɪɭнɬɚ

Ⱥпɫɚɪɭнɬɚ
Лɚзики
) -
пɭɬи
чɬо
ɞоɪоɝɚ
измɟɪялɚɫь
(inter pedestre), -
28725
http://www.homeedu.ru/user/uatml/0000073
2/dlina/dlinaives.html).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%
80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%
D0%B5_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%
BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8%
D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B
5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
шɟɫɬь
пɭɬник
пɪиɛлизиɬɟльно
Ɋɚɫɫɬояниɟ
шɟɫɬиɞнɟɜноɝо
пɭɬи
Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ

180-200
зɭнɬɚ
ɫɟɝоɞняшнɟй
пɭнкɬ
),
ɜɪɟмɟнɚ
ɫɚмым
пɭнкɬом
ɝɪɚниц
ȼизɚнɬийɫкой
пɭнкɬɚ
ɫчиɬɚɟɬɫя
Ƚɪиɝолия
Пɪоɛлɟмы
иɫɬоɪичɟɫкой
Эɝɪиɫ
Лɚзɫкоɝо
цɚɪɫɬɜɚ
Ƚɪɭзинɫкий
инɫɬиɬɭɬ
иɫɬоɪии
Пɟɬɪɚ
пɭнкɬом
иɫɫлɟɞоɜɚ
знɚмɟниɬɚя
ɟпиɫкопɫкɚя
44
toviCi, a.b. migdali, n.g. basovi,
v.l. ginzburgi, a.a. abrikosovi,
b.g. lazarevi, Zmebi e.m. lifSici,
i.m. lifSici, e.l andronikaSvili,
i.m. xalatnikovi, a.i. axiezeri, b.i.
verkini, b.n. eselsoni, a.a. galkini,
n.e. aleqseevski, a.i. Salnikovi, i.m.
kagani, m.i. kganovi, v.i. veqsleri da
sxv.
seminaris sxdomas 100-ze meti
kaci eswreboda, CamonaTvalSi ki,
gasageb mizezTa gamo, mxolod ga-
mqone mecnierebi Sevitane nobe-
lisa da sxva prestiJuli premiebis
laureatebi, gamoCenil mecnierTa
saxelobiTi medlebis kavalerebi,
akademikosebi, mecnierebis cnobili
ai, vis SeeWida batoni iveri.
garda imisa, rom 1960 wels vadim
Cies akademiis namdvil wevrad
akademikosad, vfiqrob batoni
iveris mier Cafiqrebulma da osta-
turad ganxorcielebulma inteleq-
tualurma Sturma sagrZnobi wvli-
li Seitana am saqmeSi.


mtkice pozicia mis sicocxlesac
sruliad realuri problemebi
Seeqmneboda. am `gasaxlebis~ perio-
dSi kapicas institutis TanamSrom-
lebis didma umravlesobam, faq-
tiurad landaus garda yvelam, ver
gamoiCina Sesabamisi `sazogadoeb-
rivi vaJkacoba~ da kapicasTan yo-
velgvari kontaqtebi da urTier-
Toba Seswyvita. amis gamo prob-
lemuri gaxda kacis gamonaxva,
romelsac kapicasTan winadadebiT
42
SirebiT. p. kapicas instituti ki
namdvili sasikvdilo safrTxe iyo
saxelmwifosaTvis.
batoni iveris mier Cafiqrebuli
idea momxiblavad martivi da ori-
ginaluri iyo moxsenebiT gamosu-
liyo kapicas seminarze, fizikosTa
farTo sazogadoebis winaSe.
amisaTvis, cxadia, kapicas Tanx-
moba iyo saWiro es ki im momen-
tisaTvis garkveul siZneleebTan
iyo dakavSirebuli. lavrenti beria-
sTan, sabWoTa atomuri proeqtis
uSualo xelmZRvanelTan, kapicas
konfliqtis Semdeg, kapica erTba-
Sad moxsnes yvela Tanamdebobidan
da TiTqmis aTi wlis ganmavlobaSi
(1946-1955) gandevnili iqna mosko-
vidan Tavis agarakze e.w. `Sida

inteleqtualuri Sturmi
akademiur bastionze
robert babliZe
`madlis gardaxda ese ars, romelmanca
40
bisTvis didi potencialis Semcve-
erT fotoze aRbeWdili iyo ori
gamTlianebuli marcxena `saxe~.
meoreze ki ori gamTlianebuli
marjvena `saxe~. adamianis gaorebis
daRvrili RvTiuri mokrZaleba, ro-
melsac upirispirdeboda meore fo-
toze aRbeWdili, umweo adamianis
isic siyvarulSi aRmocenda. da
mainc amouwuravia am didebuli
mecnieris SemoqmedebiTi Tvalsa-
wieri misi moRvaweobis sferoSi
iqmnebodnen aparatebi, romelTac
SeuZliaT `saubari~ dedamiwis qa-
nebTan. wiaRiseuli simdidris kere-
bis aRmoCena. paranormaluri zone-
bis gansazRvra da a.S.
batoni iveris mudmivi intencia
iyo adamianis sulis ukvdavebis
Secnoba. sicocxlis saarsebo for-
mulasaviT JRerda genialuri,

monatrebad qceuli sulis
nodar mamisaSvili
sainJinro akademiis sapatio
akademikosi
monatreba, rom mniSvnelobaTa epi-
zodebad ganalago sulieri cxov-
rebis ganumeorebel wignad aikinZeba.
da mec SesaniSnavi mecnieris,
38
gvicdis RmerTi! (verner haizen-
bergi, nobelis premiis laureati).
,,mecnierebaca da
religiac saSua-
lebaa obieqturi realobis Sesac-
nobad da isini xels unda uwyob-
dnen WeSmaritebis gziT kacob-
riobis ganviTarebas~
[10].
`ubralo
rwmena adamians hyofs monad, xolo
rwmena gaazrebuli _ megobrad
RvTisa.~
(klimenti aleqsandrieli).
literatura
patriarq ilia II_is saSobao
epistole, 2003 weli.
i. frangiSvili. mecnierebisa da
religiis, codnisa da rwmenis sis-
temuri urTierTobani. `fenomeni
4, 7(30), 2006, gv. 5-9.
Пɪɚнɝишɜили
ɋиɫɬɟмный
поɞɯоɞ
поɜышɟниɟ
ɟɮɮɟкɬиɜноɫɬи
ɭпɪɚɜлɟния
нɚɭкɚ
, 2005,
patriarq ilia II_is saaRdgomo
epistole, 2005 weli.
a. gerasimovi. marTlmadidebluri
swavleba da mecniereba. perioduli
gamocema erovnuli TviTmyobadoba
sakacobrio RirebulebaTa konteqs-
tSi, Tbilisi, 2012 w.,
1, gv.23_49.
a. gigineiSvili, g. kukulaZe. zo-
gadi fizika, t.2, stu, Tbilisi, 2009,
gv.295.
ɫɜоиɫɬɜɚɯ
оɛнɚɪɭжɟнныɯ
ɚɫɬɪоно
нɚɛлюɞɟниями
иɫɫлɟɞоɜɚния
ȼɫɟлённой
, 1980.
ɫɬɚɬɟй
1993
a. gigineiSvili, g. kukulaZe. zo-
gadi fizika, t.2, stu, Tbilisi, 2009,
gv.434_438.
patriarq ilia II_is saaRdgomo
epistole, 2000 w.1.
reziume
iveri frangiSvili religiisa da
mecnierebis
urTierTmimarTebis Sesaxeb
aleqsi gerasimovi, mixeil vefxvaZe,
kaxa gorgaZe
religiasa da mecnierebis urTie-
rTmimarTebas aqvs ara marto Semec-
nebiTi da filosofiuri aspeqti
Sinaarsi, aramed uzarmazari socia-
lur-politikuri mniSvneloba Tana-
medrove sazogadoebaSi, TviTeuli
maTgani an orive erTad ayalibebs
adamianis msofmxedvelobas, rac
umTavresad gansazRvravs adamianis
grZnobebs, survilebs, azrebs da
qmedebebs. morwmune adamianis mo-
rali kardinalurad gansxvavdeba
urwmunos moralisagan da am uka-
nasknelis marTva gacilebiT advi-
lia. iveri frangiSvilma religiis
arsis da Tanamedrove mecnierebis
mdgomareobis Rrma analizis safuZ-

gaumtar WurWelSi da gaanaTes Wur-
Weli, e.i. sinaTle _ eleqtromag-
nituri gamosxiveba Teslamde ver
aRwevda. sakvirveli iyo is, rom
Tesli iseve swrafad gaRvivda,
rogorc ganaTebuli! maSasadame
sinaTlis wyarodan gamosxivdeboda
raRac ucnobi da uxilavi, rac
moqmedebda Teslze! e.i. materialu-
ri moqmedebda cocxalze! kornelis
universtetSi ikvleven sapirispiro
zemoqmedebas: adamianis azrobrivi
moTxovniT kompiuteri Secdomebs
uSvebs. sxva cdebSi eleqtronebis
nakads, romelic yovelTvis sworxa-
zovnad vrceldeba, azris zemoq-
medebiT traeqtorias umrudeben!
36
es aris marcxena sferos sazrunavi,
xolo intuicia, rwmena, musika, xa-
tovani azrovneba _ marjvena sfe-
ros produqti), isini orive erT
saqmes, adamianis codnis dagrovebas
da mis gamoyenebas emsaxureba. bato-
ni iveri kmayofilebiT aRniSnavda,
rom codnis es ori mxare erT-

yvelaze did brZenTa moralur
principebs da maksimebs. qristes
qadageba mTaze miCneulia kacobrio-
bis umaRlesi moralis swavlebad,
romelic odesme warmouTqvams ada-
mians. dRevandelobis erTerTi
umTavresi cneba `Tanaswori ufle-
bebi qristes swavlebis Sedegia.
araqristianeli istorikosi bil
diuranti werda qristes Sesaxeb,
rom `igi cxovrobda da ibrZoda
dauRalavad Tanaswori uflebebi-
saTvis. xolo misi gamoTqma `visac
surs pirveli iyos, yveleze uka-
naskneli iqneba da yvelas msaxuri~
(mark. 9. 35) aris mTeli politikuri
sibrZnis da saRi azris Semob-
runeba. amerikis SeerTebuli Sta-
tebis erTerTma mama _ damaarsebel-
ma Tomas jefersonma damoukideb-
lobis deklaraciaSi Seitana qris-
teseuli azri `Tanaswori ufle-
bebis Sesaxeb. masSi naTqvamia: Cven
gamovdivarT im Tavadcxadi WeSma-
ritebidan, rom yvela adamiani
Seqmnilia rogorc Tanasworni da
maT miniWebuli aqvT Semomqmedis
mier gansazRvruli udavo ufleb-
lebi. aqedan gamomdinare aSkaraa,
rom religiasa da mecnierebis
urTierTmimarTebas aqvs ara marto
SemecnebiTi da filosofiuri aspeq-
ti Sinaarsi, aramed uzarmazari
socialur _ politikuri mniSvne-
loba Tanamedrove sazogadoebaSi.
amitom udidesi mniSvneloba eni-
Weba, gansakuTrebiT ki postsabWoTa
34
kidebel dargad, romelsac mogvia-
nebiT mecniereba ewoda da miaRwia
Zalze mniSvnelovan Sedegebs. Mag-
ram, samwuxarod, am miRwevebis gaaz-
reba anu fiqri da msjeloba imaze,
movlenis ra nawilia aRmoCenili da
ramdenad axloa sinamdvilesTan, Tu
ras moutans axali aRmoCenebi ka-
cobriobas, rogor Secvlis garemos
da adamianis sulier samyaros, mim-
dinareobda gacilebiT neli tempiT,
vidre mecnieruli aRmoCenebi! sabu-
17-ma saerTod pasuxi ar gasca [2].
magram gansazRvruli wreebis ze-
gavleniT masmedia ganagrZnobs re-
ligiasa da mecnierebas Soris
ufskrulis gaRrmavebas. es imitom
xdeba, rom morwmune adamianis
morali kardinalurad gansxvavdeba
urwmunos moralisagan da am
ukanasknelis marTva gacilebiT
advilia, radgan rwmena RmerTis
arsebobisa aris sayrdeni da wesi
`eWvgareSea, rom
adamianis mTeli zneobrioba
damokidebulia im sakiTxis gadaw-

iveri frangiSvili religiisa da
mecnierebis
urTierTmimarTebis Sesaxeb
aleqsi gerasimovi, mixeil vefxvaZe,
kaxa gorgaZe
32
Russian Academy of Sciences, 2009, 580 pp.
(in Russian).
Prangishvili I.V., Abramova N.A., Babicheva
E.V., Ignatushchenko V.V.
Microelectronics and
Homogeneous Structures for Construction of Logic
and Computing Systems. Moscow, Nauka, 1967,
228 pp. (in Russian)
Prangishvili I.V., Todua D.A., Vepkhvadze
A.N. The PS-300 comput
er // Instruments and
Control Systems, Mashinostroyeniye, No. 10, 1978
(in Russian).
Prangishvili I.V., Vilenkin S.Ya., Medvedev
I.L. Parallel computing systems with common
control. Moscow: Energoatomizdat, 1983, 312
pp. (in Russian).
6. Ignatushchenko V.V. Structures of multiprocessor
control computers. Moscow, Energoatomizdat,
1984, 176 pp. (in Russian).
http://www.osp.ru./os/2007/09/4570286/
) (in
Prangishvili I.V., Pop
ova G.M. Microelect-
ronic associative parallel processors. Moscow:
Sovetskoye Radio, 1972, 336 pp. (in Russian).
10.
Investigation of theprinciples of parallel
computing units and their implementation in
associative parallel processors. Institute of Control
Sciences Report, State Registration No.7204559,
1972 (in Russian).

of the leader who makes it possible for people
and the community to overcome the
subconscious fear of the future, for everybody
and himself or herself to
believe in him or her.
Only those win the trust who live a full life in
the Present and in the Future and
the
way to ascend.
30
nikov are awarded to young scientists who
have defended the best theses. In extension of
this, a scholarship named after Iveri Prangi-
shvili is awarded to the best graduate students
of the Institute.
I.V. Prangishvili took over the Institute in a
difficult period when the country changed and
so did the scientific paradigm in which the
Institute had functioned since its foundation.
The Institute, like the entire Russian Academy
of Sciences, sustained heavy losses in the
number of the personnel and the quality of its
research; still, Iveri Prangishvili maintained
the Institute, its creative atmosphere and the
mutual trust and respect in its teams. He
continued in the footsteps of his tutors and
rescued the Institutes traditions and corporate
I.V. Prangishvili successfully combined
scientific activities with social work. Whatever
he did in this field as a member of the City
Council, a member of public organizations at
the Institute and elsewhe
re, he felt responsible
for what was assigned to him, cared for
sentiments and needs of common people who
asked him for help.
Iveri Prangishvili was a deputy of the
Moscow City Council, where he again
With P.P. Parkhomenko, Russian Academy
of Sciences corresponding member,
on the Socialist Revolution anniversary

interacting components reaches the critical
value, the quantity turns into a quality. We live
now in exactly such a period. A new quality
may be desirable or otherwise. Science must
step in to launch a desirable transition of the
kind to which Iveri Prangishvili contributed so
much.
Cybernetics started with an argument that
control proceeds in the same way in the living
and non-living nature, bu
t the control science has
taken up these two worlds separately and studied
them using different approaches. But this
situation needs a change. Biological systems
must be designed by using engineering principles
and, conversely, the study of the global
technogenic information sp
ace must be studied in
terms of homeostasis of living systems, without
which destructive trends cannot be brought under
control. On numerous occasions these trends take
on global scales even before they are identified
and existing arsenals of methods and
technologies that work
locally cannot respond
fast enough to generate adequate control actions.
At todays stage the Future is no longer
with those who have survived the battle of life.
As life develops nobody
will probably survive.
Science must see to it that the Future will
happen [28]. Future is becoming a direct
mind-made product of the highly organized
work of scientists, especially control and
computer scientists. In the new world, whose
advent I.V. Prangishvili felt before quite a few
people, politicians and economists alone who
cannot operate proper techniques cannot solve
problems in stabilization of social systems.
28
that humanity must have relied on the infinite

objects such as stealth aircraft, tanks, ships,
26
researchers directly led
by I.V. Prangishvili
developed a concept of a distributed failure-proof
Academy members A.P. Alexandrov,
I.V. Prangishvili and
V.A. Trapeznikov discuss the concept of the
control computer of a nuclear power station
Prangishvili summarized his work in
development of control systems for nuclear
power stations in his books [19, 20].
1990 2000. Towards New Peaks
No matter how busy he was with projects of
national importance and the burdensome
struggle for keeping the Institute alive,
I.V. Prangishvili never ceased looking for new
fields of study that could benefit the science
and practice of control.
In the 1990s Prangishvili was deeply
involved in a team with A.N. Anuashvili and
V.V. Maklakov that worked out the

construction of a large ministerial innovative
"Science-Industry-Consumer" conveyor the
construction of which started in the course of
24
intelligent leaders of high personal qualities as
well as the highest possible technological
culture of the country.
The career made by the PS-2000 computer,
which neither made noise or fanfare nor was
awarded big prizes, became the most
cherished bonus and a cause of professional
pride on the part of its designers for nearly two
decades.

The monitoring subsystem built around a
small control computer SM-2M handled the
functions of an operating system, translation,
text editing, computation under auxiliary
programs, control of the external memory and
mapping tools.
A modular structure, robust elements that
did not require special cooling, and a software
although on designing of all PS just nearly 15
million rubles was expended.
Pipelines of PS-2000 computers provided a
speed of up to one billion operations per
second to process hydro-acoustic data in real
time (E.R. Lazebnik, I.I. Paishev, Institute of
Control Sciences).
Since mid-1980s to 1998 the multi-
processor PS-2000 computer was connected to
the Elbrus super-computer to process telemetry
data sent by the Mir space station.
Foreign sources [14,15]
regarded PS-2000
computers as the most advanced and the fastest
EGVK PC-2000 system in the maximuml
configuration
22
The engineering development of PS-2000
at V.V. Rezanovs NII UVM (Scientific-
Research Institute of Control Computers) was
entrusted to the division headed by I.I. Itenberg
who had vast experience in developing M-
6000/7000 and SM-1/2 and had just brought to
activities were also planned.
Their activities culminated in the
development of a structure and an architecture
unprecedented anywhere in the world for a
highly parallel SIMD (single instruction flow,
multiple data flows) PS-2000 computer. The
authors, some from th
e Institute of Control
Sciences while others from the NII UVM,
succeeded in working
out an original
architectural design th
at combined relatively
simple single instruction flow hardware and
unsurpassed programming fl
parallel processing of numerous data flows.
It is hard to imagine but at a later stage
serially manufactured PS-2000 computers
became capable of something unthinkable for
SIMD computers at the multiprocessor
software level the MIMD (multi- instruction
flows, multi-data flows) architecture was
emulated. In that design all processor elements
that operated simultaneously under control of a
single instruction flow could each perform
simultaneously its own program loaded into its
own memory. In particular, a 64-processor
SIMD computer PS-2000 could simulta-
neously perform 64 flows of different prog-
rams. No other SIMD computer could do so.
The structural designs worked out at the
Institute suggested to
designers that they
should have developed lo
w-cost highly parallel
computers featuring a record-breaking speed
per unit cost. Research and computation
confirmed that this was quite feasible. Using
the elements that were slow even for that
period (medium integration microcircuits of
the K531 type with Schottky diodes, K155 and
K565RU5 or K565RU6 memories) that could
be used in civilian applications, the speed of
serial production PS-2000 computers was as
high as 200 million operations per second,

Thus there started a large-scale innovative
project in promoting the manufacture of
advanced PS family computers in Russia.
PS-300 Microcomputers
In order to manufacture homogeneous
structure-based PS-300 computing units as
micro-computers, new integrated circuits for
logical cells in that array had to be made on an
that engineering and or
ganizational job. Teams
of the Institute, PTNII (Project Technologic
Scientific-Research Institute, NPO
"Elektronpribor"), the Yaroslavl Microcircuit
Factory and the Minpribor developed and
launched the manufacture of the microcircuit
YaOS-212 [1, pp.13 -14]. Those microcircuits
homogeneous structure made it possible to
perform various operations such as
multiplication, division, recoding, computing
the value of a polynomial and others in one
adjustment.
The PS-300 machine language could
operate vector-valued data processing
commands. Such commands were used,
because they reduced relative consumption of
adjustment time and data was processed in a
pipelined fashion; furthermore, quite a few
algorithms used in process control and data
processing could be effectively expressed as
20
Sciences in May and June 1973. The CDC
leading officials istened to the reports papers
presented by I.V. Prangishvili, V.V.
Ignatushchenko, and I.L Medvedev and
compiled a memorandum in which they
expressed an acute interest in equal
cooperation with the Institute. They suggested

computers and in the development of a new
range of digital controllers that solve
difference equations with the new computing
performance of homogeneous and associative
structures, which Prangishvili and his
followers had obtained by that time.
As early as late 1972s Medvedevs team
formulated a scientific concept and
architecture of homogeneous associative multi-
processor (HAMP) that was later incorporated
in the multi-processor computer PS-2000 [10].
The HAMP solution field reconfigurable
18
That team included E.V. Babicheva, N.A.
Abramova and V.V. Ignatushchenko who
coauthored with him a book, one of the
countrys and the worlds first, on
homogeneous structures [3]. Of special interest
was the Laboratory research on the ways of
designing the associative memory and using it
in a parallel associative processor that
performed parallel data processing and in
particular, parallel search. These projects as
well as homogeneous computational structures
were in the mainstream of the worlds priority
research. The Laboratorys researches G.M.
Popova [9] and A.A. Chudin obtained
significant results in this field.
I.V. Prangishvili, who became aware of the
strategic significance and promise of using
highly parallel computing architectures in
civilian applications, used his new position of
the Institutes deputy director to secure a full-
scale support to his initiatives.
With his awareness of the novelty,
scientific intensity and inter-disciplinary nature
of parallel structure architectures the
effectiveness of which
is seen in both their
productivity and economic performance,
Prangishvili formed several research teams at
his Laboratory in the early1970s, which he
gave a large latitude to look for new ideas.
M.A. Uskach headed the engineering of a
homogeneous structure-based PS-300
(consisting of 300 arrays) micro-computer. By
the mid-1970s the team had developed an
operating prototype of PS-300, the worlds
first homogeneous structure-based computer.
At the later stage V.D. Malyugin took over the
leadership of the team that concentrated on
industrial production of such computers [4].
V.V. Ignatushchenko headed the team in
charge of developing a large high-
performance homogeneous structure-based
system that was called PS-1000. Originally the
computing field of the system was supposed to
consist of 1,000 arrays, but, because of
irresolvable problems in making that field and
others, the PS-1000 project eventually
transformed into a PS-3000 multi-processor
architecture [6].
M.S. Sonins team, in which V.A.
Lementuyev played an outstanding role, made
experimental samples of integrated circuits that
were used at early research and prototype
making stages. Iveri Prangishvili who
understood the promise of the integrated
circuit technology provided reliable support to
this line of research.
The theory of homogeneous and associative
structures was largely in place by early 1972s.
This research was the front edge of the then
science that could not be backed by practical
engineering. A faultless engineering instinct
and intuition of a born leader made it possible
for I.V. Prangishvili to understand that a
back-up research project was needed in
which the latest fads would not dominate over
the worlds engineering experience in design
of high-performance multi-processor systems.
In the early 1972s Prangishvili invited
Cand. Sc. I.L. Medvedev to join his laboratory;
by that time Medvedev was widely known in
the Institute as a creative innovative engineer
and a thrusting designer. He had been one of
the first Moscow Energy Institute graduates
who received thorough training in the
Computing Technology and shared in
experience in control, had been trained at the
Institute graduate sc
hool and defended the
Cand. Sc.Thesis on design of digital
controllers that solved difference equations at
Ya.Z. Tsypkins laboratory.

1970 1974. From Scie
nce to Industry:
Prestarting Background
In the early 1970s the lagging of the
computing technology from the world level
became apparent. The reason was insufficient
integration and low speed of the domestic
industry-made elements. For this reason
Minister K.N. Rudnev (Minpribor) asked the
Institute of Control Sciences (so the Institute of
Automation and Remote Control became
known since 1969) to design a fast control
A similar need in increasing the production by
using a highly parallel architecture has not arisen
abroad until now when the integrated circuit
production faced a heat barrier at increasing
working frequencies. In the PS-2000 architecture
this kind of architectural design was worked out
back in the 1970s and is applicable to the latest
deep nanometer range (45-32-22-12 nm)
processors in the multi- processor architecture.
At that time this was a novel and highly
challenging direction, the ideas of which were
implemented at subsequent stages of the world
computing technology.
There were masterpieces in the art of
computer development. Highly parallel multi-
processor architectures that go beyond the
limits of the conventional consecutive counting
model of J.von Neumann required that their
creators had an unconventional multi-
dimensional but very sound thinking. (Here
scientific concepts may fly very high to crash
against tough engineering realities). In that
marginal area of computer development, there
16
The 1960-s
Head of
Laboratory No. 31 I.V. Prangishvili
and his staff
Design of new elements for semiconducting
remote automatic systems to be used in

6

patriarqma

Tanadgomis

dRed

1
ivlisi

daawesa
:
uwmidesisa

da

unetaresis
,
sruliad

saqarTvelos

kaTolikos
-
patriarqis

ilia

II
-
is

qadagebidan

sulTmofenobis

dResaswaulze
,
yovladwmida

samebis

sapatriarqo

taZari
, 2008
wlis

ivlisi
"mowyalebis saqme gadaarCens sruliad saqarTvelos"

(Tanadgomis dRed 1 ivlisi dawesda)


arian adamianebi, romelTa zrunvac martooden sakuTari TaviT,
egoisturi survilebiT Semoifargleba; magram,

sabednierod, aseve arian
adamianebi, romlebic sxvebisaTvis cxovroben, sakuTar Tavs sxvebs
uZRvnian. qarTveli adamiani bunebiT swored amiT gamoirCeva: Tuki igi
xedavs sxva adamianis gaWirvebas, aucileblad midis da exmareba mas. pavle
mociquli ambobs: "
igi qristesi".

rogor SeiZleba, vitvirToT sxvisi simZime, riT SeiZleba SevewioT
sxva adamianebs? zogierTi fiqrobs, rom ar SeuZlia sxvisi daxmareba,
radgan TviTonac xelmokled cxovrobs. yvela adamians SeuZ
lia daexmaros
sxvas, Tundac araferi ebados gasacemi. Cven unda vicodeT, rom daxmareba
mravali saxisa arsebobs: arsebobs sulieri daxmareba, arsebobs sityvieri
daxmareba da, raRa Tqma unda, materialuric.


***

dRes CvenTan brZandebian
saqarTvelos sainJin
ro akademiisa

da
kompania
"medinservis"

warmomadgenlebi, romlebmac SemogvTavazes,
dawesdes
"Tanadgomis dRe"
. Tanadgoma es igive daxmarebaa. Cven vamayobT
imiT, rom Cvens mosaxleobas gaWirvebuli adamianebis Tanadgomis survili
aqvs.
Tanadgomis dRed 1 ivl
isi dawesda
.

swored aman gadagvatanina
is problemebi, romlebic bolo 18 wlis manZilze gvqonda.

RmerTma dalocos isini, radgan zrunaven glaxakebze da fiqroben, Tu
riT Seewion maT. minda yvelas gisurvoT: amaze fiqri yofiliyos TiToeuli
Cvenganis sazrunavi.

uwmidesisa da unetaresis, sruliad saqarTvelos

kaTolikos
-
patriarqis ilia II
-
is qadagebidan

sulTmofenobis dResaswaulze


yovladwmida samebis sapatriarqo taZari


ivlisi 2008 weli

5
4

Jurnal


wlis dekembris,

ydis fragmenti
sveticxoveli mudmivi mocemulobaa saqarTvelos
sulieri aRorZinebis fundamentisaTvis


XX saukunis dasawyisSi (1917 wels) wmidamRvdelmowame patriarqis
kirion II
-
is xeldasmiT daiwyo Jurnal `sveticxoveli"
-
s

gamocema,
eklesiis erTgul SvilTa darazmvisaTvis raTa damoukidebeli saqarTvelos
sulieri aRorZinebisa da erovnul
-
saxelmwifoebrivi cnobierebis aRdgenis
mkvidri safuZveli Seqmniliyo.


dRes, XXI saukuneSi, saqarTvelos aranaklebi sirTulis amocanebi
aqvs gada
-
saxelmwifoebrivi
cnobie
rebisaTvis kvlav moiTxovs im sulieri orientirebis da gavlenebis
axlebur gaazrebas, ramac saqarTvelo aTaswleulebis ganmavlobaSi
gamoatara isto
riis gaavebul okeaneSi da winamdebare Jurnalic _
s
aqarTvelosaTvis sakraluri saxeldebiT _ `sveticxoveli" amgvari misiis
Sesrulebas pirdeba mkiTxvels.


uwmidesisa da unetaresis, sruliad saqarTvelos kaTolikos
-
patriarqis
ilia II
-
is locva
-
kurTxeviT da mitropolit anania jafariZis xeldasmiT
Jurnali `sveticxoveli
" ganagrZobs sicocxles mkiTxvelisaTvis.
Jurnal sveticxovelis redaqcia3

saqarTvelos sapatriarqos,

saqarTvelos sainJinro akademiisa da


Teologiis saswavlo
-

samecniero centris

samecniero saistorio JurnalimTavari redaqtori
:

mitropoliti anania jafariZe


mTavari redaqtoris

moadgile
ebi
:


akademikosi nana xazaraZe

dekanozi levan maTeSvili

mamuka macaberiZe


saredaqcio sabWo
:
zurab gasitaSvili


ivane gorgiZe

vaxtang guruli

aleqsandre grigoliSvili

giorgi kokoSaSvili

Tamar lominaZe


Salva naWyebia

givi RambaSiZe

arCil
frangiSvili

tariel futkaraZe

maka xarTiSvili

guram javaxaZe


pasux
i
smgebeli mdivani
:

kompiuteruli

uzrunvelyofa
:lela boqoliSvili


http://sve
ticxovelijournal.ge©
sveticxoveli

samecniero statiebi recenzirdeba saredaqcio sabWos mier.

masalis gadabeWdva redaqciis Tanxmobis gareSe dauSvebelia.

ISSN
1987
-
6874


gamomcemloba „teqnikuri universiteti", 201
3
.Theory of Controlled Processes and
Automation. He was a deputy chairman of the
National Committee on Automatic Control, an
editor-in-chief of the Datchiki i sistemy
(Sensors and Systems) and Problemy
Upravleniya (Control Sciences) journals and
served on the editorial boards of numerous
central journals. He was the tutor of over 30
candidate and doctoral theses, authored over
400 scientific papers, in particular 15 books,
over 40 inventions and a scientific discovery.
I.V. Prangishvili was awarded two Labor
Red Banner and a People
s Friendship orders
and a few medals. He
was a honorable member
of several foreign academies and the first vice-
president of the International Engineering
Academy and the president of the Georgian
Engineering Academy. His life and work
ended on February 28, 2006.
1955 1959. First Steps in Science
In 1955 I.V. Prangishvili was admitted the
Automation and Remote Control Institute
Laboratory No. 3 the head of which at that
time was Dr. Sc. M.A. Gavrilov who later
became a corresponding member of the USSR
Academy of Sciences. The laboratory
developed automation devices and systems for
industrial plants, or what I. Prangishvili
operated when he was an engineer at Georgian
14
principles of forming a global computation and
control process space in the resources of the
computing environment, development of

multi-processor systems, homogeneous recon-
figurable structures with parallel computation
and adaptation of computer resources to the
problem to be solved, super-computer
research, design and control automation
systems, distributed computation systems, such
as grid, cloud computing, adaptive computing
12
The automatic control theory deals with
control laws that can be implemented in
technological hardware in automatic manner.
Computers are to an play increasingly
important part in this hardware. As todays
control systems and computing technology are
becoming increasingly sophisticated, an
understanding that computers must be built
into the system as in
telligent sensors and
actuators as well as regulators becomes
increasingly stronger.
In this process new problems arise such as
control by using local and global computer

ONTROL SCIENCE AND
COMPUTERS: ASCEND ALONG
PRANGISHVILIS PATH
9


sar
kveviСONTROL SCIENCE AND COMPUTERS: ASCEND ALONG PRANGISHVILI’S PATH


...........

1
1

Vassilyev S.N. and Zatuliveter Yu.S.


iveri frangiSvili religiisa da mecnierebis

urTierTmimarTebis Sesaxeb

................................
................................
................................
................................
.....

33

aleqsi gerasimovi, mixeil vefxvaZe, kaxa gorgaZe


monatrebad qce
uli sulis ukvdaveba

................................
................................
................................
.............

39

nodar mamisaSvili


inteleqtualuri Sturmi akademiur bastionze
................................
................................
................

4
1

robert babliZe


ЛАЗИКА

................................
................................
................................
................................
................................
...........................

4
5

Митрополит

Анания

(
Джапа
ри
дзе
)


konfesiuri

ganaTleba

sajaro

skolebSi

saqarTvelosa

da

evrokavSiris

saxelmwifo

religiis

mqone

qveynebis

magal
iTze

................................
................................
.........

8
8

dekanozi levan maTeSvili


КИММЕРИЙЦЫ

И

ЮЖНЫЙ

КАВКАЗ


................................
................................
................................
....................

9
3

Нана

Хазарадзе


genderuli Tanasworoba feministuri Teologiis WrilSi da
marTlmadidebeli ekl
e
siis kanonikur
-
liturgikuli wesi

................................
..................

9
7

mRvdeli

aleqsi

qSutaSvili


religiuri leqsika da sazogadoebrivi erTi
anobis sakiTxi

................................
...........

1
0
3

manan
a

tabiZe


dekanozi besarion niJaraZe (1852
-
1919)


................................
................................
................................
.................

1
0
7

rozeta gujejianisveticxoveli”


anu uflis ganzraxulobis da Sesaqmis arsis wminda
rc
sulis ukvdavebaSi Sezavebuli WeSmaritebisa

................................
................................
....................

1
1
3

giorgi asaTiani
,
daviT giorgobiani


Sesaqmis daniSnulebiTi aspeqtisaTvis

................................
................................
................................
.......

1
2
5

parmen margvelaSvili


mecnierebisa da religiis zogierTi aqtualuri

sakiTxis Sesaxeb

................................
................................
................................
................................
................................
.....

1
3
2

nodar kekeliZe


8


7


eZRvneba
akademikos iveri frangiSvilis dabadebidan

85 wlisTavs
bis damkvidrebas da amas mosax-
leobis religiuri moTxovnilebiT
amarTlebs.
liderebTan.
sruliad saqarTvelos kaToli-
kos-patriarqi megobrul urTierTo-
ri qristianuli konfesiebis lide-
rebTan: romis papTan, anglikanuri
bevrjer Sexvda yovelTa somexTa
patriarq-kaTolikosebs: vazgen I-s,
garegin I-s, garegin II-s. guliTadi
megobroba akavSirebs mas kavkasiis
muslimanTa sabWos Tavmjdomares-
Tan Seix alax Su
qur faSa zades-
176
msoflio patriarqi gaaoca eklesia-
monastrebSi mrevlis, ZiriTadad
axalgazrdobis, simravlem. ra Tqma
unda, am vizitmac ar Caiara
saqarTvelos eklesiis umTavresi
problemis - avtokefaliis aRiare-
bis problemebze msjelobis gareSe,
ris Semdegac gadawyda, aRniSnul
sakiTxebze gagrZelebuliyo mola-
parakebebi.
1988-1989 wlebSi saqarTvelos
samociqulo eklesiis istoriuli
avtokefaliis aRiarebis sakiTxebze
molaparakebebs awarmoebdnen mit-
ropolitebi: qrizosTomosi da

Tolikos-patriarqma ilia II-m sapat-
riarqo rezidenciaSi Sexvedra
mouwyo qarTvel mecnierebs. Sexved-
ras eswrebodnen profesorebi:
m. lorTqifaniZe, n. lomouri, o. ja-
fariZe, p. zaqaraia, S. lomsaZe, i. si-
xaruliZe, g. mamulia, n. asaTiani,
r. siraZe, a. bogveraZe, d. gogolaZe,
T. beraZe, i. lolaSvili, b. lomi-
naZe. uwmidesma da unetaresma ilia
II-m qarTvel mecnierebs sTxova, in-
tensiurad emuSavaT saqarTvelos
marTlmadidebeli samociqulo ek-
lesiis istoriaze da ganumarta maT,
rom saqarTvelos marTlmadidebeli
samociqulo eklesiis avtokefaliis
aRiarebis sakiTxis mosagvareblad
saWiro iyo, myari istoriuli mtki-
cebulebebis mqone sabuTebiT daemt-
kicebinaT berZnuli sapatriarqoe-
bisTvis, rom saqarTvelos eklesiis
sultaciis Semdeg, msoflios mart-
174
SromlobiT moeZia avtokefaliis
istoriuli mtkicebulebani. daiwyo
am mimarTulebiT daZabuli muSaoba.
msoflio sapatriarqosTan saqar-
Tvelos marTlmadidebeli samoci-
qulo eklesiis istoriuli avtoke-
faliis aRiarebis sakiTxebze inten-
siuri molaparakebebi gagrZelda

seulma warmomadgenlebma (gabriel
episkoposi, dimitri yifiani, ilia
WavWavaZe, iakob gogebaSvili, eqvTi-
me TayaiSvili da sxvebi).
XIX saukunis bolos, marTalia,
ar dasmula saqarTvelos eklesiis
avtokefaliis moTxovna, magram qar-
Tveli sazogadoeba aqtiurad ibr-
Zoda qarTvelTa sarwmunoebrivi
uflebebis dasacavad. XX saukunis
dasawyisSi ki saegzarqosos reaq-
ciulma damokidebulebam da socia-
lurma (mousavlianobam, axali ga-
dasaxadebis dawesebam da a.S.) da
sulierma siduxWirem erovnul-gan-
maTavisuflebeli moZraobis gaZ-
liereba daaCqara, SemdegSi ki pro-
cesi eklesiis avtokefaliis moTxo-
avtokefaliis aRdgenis saqmeSi
gansakuTrebiT mniSvnelovani mov-
lena moxda 1905 wlis dekemberSi. 18
dekembramde TbilisSi mimdinareob-
da srulad saqarTvelos eklesiis
samRvdeloebis delegatTa kreba,
romelmac miiRo istoriuli mniSv-
nelobis dokumenti - ,,saqarTvelos
eklesiis reorganizaciis proeqti.
aRniSnuli proeqti iyo safuZveli
1917 wlis saqarTvelos eklesiis
avtokefaliis aRdgenisa. reorgani-
zaciis proeqti Sedgeboda 26 parag-
rafisgan, romlebSic gansazRvruli
iyo saeparqio sabWos, episkoposis,
saolqo saZmo krebis, saolqo saZmo
sabWos, samrevlo sabWos, samrevlo
krebis da krebulis wevrTa ufleba
movaleobani da arCevis wesebi. amis
Semdeg, qarTvel ers eklesiis avto-
kefaliis aRdgenisTvis kidev mrava-
li wlis manZilze mouwia brZola.
1917 wels qarTuli eklesiis
avtokefaliis aRdgenaze gadamwyve-
172
saqarTvelos kaTolikos
patriarqi ilia meore qarTuli
samociqulo eklesiis
avtokefaliis sadarajoze
dekanozi ioane CigogiZe
doqtoranti
saqarTvelos samociqulo marT-
lmadidebeli eklesia msoflioSi
erT-erTi uZvelesi eklesiaa da Ta-
visi oriaTaswlovani istoriiT ek-
lesiis mkvlevarTa mxridan gansa-
kuTrebul interess iwvevs. saqarT-
velos marTlmadidebeli eklesia,
fem andria pirvelwodebulma daar-
sa, Sesabamisad samociqulo ekle-
siis pativiT sargeblobs.
saqarTvelos samociqulo ekle-
sia avtokefaluri gaxda V saukune-
Si, wmida mefe vaxtang gorgaslis
moRvaweobis periodSi. 681 wlis VI

eklesiaTa diptixis sakiTxi, aRsd-
geba istoriuli samarTlianoba da
qarTuli marTlmadidebluri ekle-
sia daikavebs im kuTvnil adgils
diptixSi, romelic mas istoriis
mixedviT ekuTvnis.
literatura
mitropoliti anania jafariZe.
diptixi da diaspora ( saqarTvelos
sapatriarqos adgili msoflio
marTlamdideblur diptixSi da
diasporis sakiTxebi) Tb. 2009 weli
84 gv.
tabaRua ilia. saqarTvelo evro-
pis arqivebsa da wignsacavebSi (XIII-
XVI ss). Tbilisi 1984, gamomcemloba
mecniereba gv. 333.
tomi 3, teqsti gamosca, SeniSvnebi
da saZieblebi daurTo prof. i. do-
liZem. Tbilisi 1970, 1319 gv.
didi sjulis kanoni, gamosacemad
moamzades e. gabiZaSvilma, e. giuna-
Svilma, m. dolaqiZem, g. ninuam; k.
kekeliZis sax. xelnawerTa in-ti.
Tbilisi 1975, 627 gv.
170
zavnili - efesos arqiepiskoposi,
ierusalimis patriarqis warmomad-
geneli - meneziis arqiepiskoposi da
iberiis mefis warmomadgeneli
iberiis mitropoliti. amis Semdeg
isxdnen trapezuntis, rizes, nikeis,
lakedemonis, nikomediis, trivonis,
amasiis, mitilenis, aqilis, meldu-
lis arqiepiskoposebi. Semdeg mo-
diodnen: eqvsi presviterienuli
wodebis mqone pirovneba, konstanti-
nopolis eklesiis mitropolitebi -
jvarosnebad wodebulni, vianidan
maT Tavsamkaulze Cveulebrivi
mRvdlebisgan gansxvavebiT jvris
niSani hqondaT. maT Semdeg ganla-
gebulni iyvnen RirsSesaniSnavi
berebiTavianTi wesis mixedviT
ludoviko: imperators ar axld-
nen saero pirebi?
andrea: imperatoris savarZlis
gverdiT skamze ijda ramdenime
saero piri. papis Tanmxlebi pirebis
pirdapir isxdnen: serbiis mTavari,
geneli, iberiis mefis elCi (rome-
lic yvelasgan gansxvavdeboda
Tavisi CacmulobiT, mravali Zvir-
fasi qviT Semkuli mrgvali
oqroqsovili qudiT) da valaxiis
batonis ori warmomadgeneli
[i.tabaRua1984:213-214]
politikurma situaciam garkveu-
lwilad gavlena iqonia qarTuli
eklesiis diptixis saerTaSoriso
aRiarebis saqmeSi. konstantinopo-
lis patriarqma genadi sxolarius-
ma (1453-1460) sxva aRmosavlel
patriarqebTan erTad cno rusuli
eklesiis damoukidebeli arseboba
da gansazRvra CaTvliliyo avtoke-
faluri rusuli mitropolia Tavi-
si RirsebiT ierusalimis sapat-
riarqos Semdeg, e.i. mexuTe adgi-
lobriv marTlmadidebel eklesiaTa
diptixSi. am movlenamde mexuTe
adgili qarTul eklesias eWira,
amis Semdeg ki man Tavisi tra-
diciuli meeqvse adgili daikava.
1589 wels daarsda moskovis
sapatriarqo, 1593 wels ki aRmosav-
lur eklesiaTa krebam gansazRvra
krebaze erT-erTi gansaxilveli sa-
kiTxi iqneba marTlmadidebluri

amJamad, diptixi bizantiuri
saxelmwifos saWiroebisTvisaa Sed-
genili, amitom iberiis avtokefa-
luri eklesiis warmomadgenelTa
mouxsenebloba Zvel diptixSi imis
168
saqarTvelos eklesiis adgili
msoflio saeklesio diptixSi
dekanozi iakob (beqa) uSikiSvili
doqtoranti
diptixi aris marTlmadidebelTa
RvTismsaxurebis dros adgilobriv

okupanti qveyana saqarTvelos ekle-
siis kaTalikos-patriarqsa da biW-
vinTisa da cxum-afxazeTis mitropo-
lits - uwmindessa da unetares
ilia meores ar rTavs nebas,
mRvdelmoqmedeba aRasrulos adgil-
ze darCenil samwysosTan.
166
siis teritoriaze imoqmedos. isic
cnobili da aRiarebulia yvela
marTlmadidebeli eklesiis mier,
rom saqarTvelosTvis kiriarqa-
luri eklesia antioqiis saydaria,
rasac es ukanaskneli dRemde
atarebs Tavis titulSi. Konstan-
tinopolis sapatriarqom 1990 wels
gorc erT-erTi uZvelesi avtoke-
faluri eklesia. maSin gaugebaria
is faqti, Tu rogor moaxerxa
antioqiis eklesiam, Sesuliyo kons-
tantinopolis iurisdiqciaSi da iq
mesame subieqtisTvis kaTolikosis
tituli mieniWebina. es Teoria
sruliad ewinaaRmdegeba msoflio
saeklesio krebebis, wminda mamebis
kanonebs da, amasTanave, avtokefa-
lur eklesiaTa mxridan Cveni ekle-
siis TviTmyofadobis aRiarebas. es
rom realurad momxdariyo, saek-
lesio samarTlis Tanaxmad, mow-
veul iqneboda kreba bizantiis impe-
ratoris mier, radgan saeklesio
kanonmdeblobas zurgs umagrebda
bizantiis saero xelisufleba,
romelsac amas kanoni avaldebu-
lebda. krebis mier gamotanili
iqneboda ganaCeni kanonmdeblobis
damrRvevi eklesiis mimarT, rome-
lic sxva eklesiis iuridiqciaSi

mitropolitis wodebas. rogorc
berZnuli sapatriarqos mitropo-
litebs uSualod eqvemdebarebodnen
Tavisi episkoposebi, ise qarTlis
164
meore kanonis balsamoniseuli
ganmartebidan. saeklesio kanonisti
am kanonis ganmartebisas ambobs:
,,erTi eparqiis episkoposi ar un-
da avrcelebdes Tavis uflebamo-
silebas sxva eparqiis teritoriaze,
Tundac es barbarosuli mxare iyos.
es tradicia unda SenarCundes.
Cveni eklesiis Sesaxeb balsamoni
ambobs, rom mas manamde hqonia avto-
kefalia, vidre antioqiis eklesia
ukurTxebda episkoposebs. misi
TqmiT, meoTxe saukuneSi qarTveli
xalxi srulad eziara qristes
swavlebas mociqulTaswor ninos
RvawliT mefe mirianis mefobis
dros. slavi xalxisgan gansxvave-
biT, iverielebisTvis kiriarqaluri
anu deda-eklesia iyo ara konstan-
tinopolis, aramed antioqiis sayda-
ri. 467 wels iveriis eklesiis
warmomadgenelma, romlis kaTedra

elCobis momentisTvis Seqmnili ara-
saxarbielo saerTaSoriso vitare-
biT, aramed ruseTis im sagareo
politikuri kursiT, romelsac ata-
rebda anna ioanovnas mTavroba. ru-
162
cadoT, xelmwifis wyaloba Tu rame
lobasa rogorc mpirdebodi dauviw-
yeblobas ise piri an kidec/pir-
vankidec aRmisrule, axla amas gex-
vewebi kidev magaTze Tvali daiWi-
roT, raWas damiWires da xuTi Tve
tyved viyav, magisTvis vera Segat-

Si. radgan werili qarTul enazea
gTavazobT mis originalur versias:
,, gregoli(?)
q. mdabali mitropoliti
quTaTeli tkbilad mogikiTxav da
surviliT Segitkbob suliero
mamao da moZRvaro Cemo iRumeno -----
--- sayvarelo Zmiswulo daviT
mravali mokiTxva da ieso qristes
mier locva kurTxeva mokiTxva
mamixsenebia. mere Tebervlis wigni
mamivida, rafelas Tqveni mSvidoba
gavagone vmadlob ufals. Cems
ambavs SeityobdiT soflis gansac-
delma Tu ra SemamTxvia. raWas
erisTavma bargi da mosamsaxureni
srulobiT wamarTva, meca xuTi Tve
datyvevebulisaviT jafaraZis saxl-
Si viyav. didaT saqme gaWirvebuli
magisTvis gulis nu dagakldebaT
rome adre kaci veravin gamovg-
saqmesa mogixdenT. vici xarji aRar
geqnebaT, mand oTari jomardiZea da
is mogarTmevsT rac dagWirdebaT,
me yabulsa var an Rospodin rafe-
la vals giSovnis sanamdi Cveni
kaci mogivides, didad gexvewebiT
160
darTon ukan dabrunebisa da misi
saimperatoro udidebulesobis sam-
saxurSi Cadgomis ufleba. audien-
ciis molodinSi timoTe gabaSvilma
ucnauri ram moimoqmeda. man saga-

li Targmani ganxorcielda elCis
moskovSi yofnis periodSi mosko-
vis qarTuli koloniis erT-erTi
warmomadgenlis mier. zustad ar
aris cnobili Tu vin Targmna es
minawerebi rusulad, Tumca logi-
kuri iqneba vivaraudoT, rom es
SeiZleboda daviT fanCuliZes gae-
158

156
TiTqos apirebdnen yabardoSi cixis

samefosa da ruseTis imperiis
urTierTobebis istoriidan
(timoTe gabaSvilis elCoba
maluri agresiis gaZliereba aiZu-
154
Cauyara am Tematikis saerTaSoriso
konferenciebis Catarebas. sruliad
saqarTvelos kaTalikos-patriarq
ilia meoris locva-kurTxeviT da
batoni iveris TavkacobiT
lad Cvens qveyanaSi Catarda saer-
TaSoriso konferencia `mecniereba
da religia~. WeSmariti mamuli-
Svilis batoni iveris ZalisxmeviT
aRdgenili iqna cxvariWamiis mamaTa
gansakuTrebulad saintereso da
nayofieri aRmoCnda misi moRvaweoba
saqarTveloSi, roca igi xelmZRva-
nelobda mTel rig sainJinro
Tematikas da ekonomikaSi samecnie-
ro-teqnologiuri miRwevebis daner-
gvas; amave dros igi asrulebda
mTavrobis konsultantisa da mrCev-

152
iveri frangiSvili gamoCenili
mecnieri da sazogado moRvawe
givi abduSeliSvili
cnobilia, rom yvela ers sCvevia
Tavisi gamoCenili Svilebis, saxel-
mwifo da erovnuli moRvaweebis,
mxedarTmTavrebis, xelovnebis sfe-
ros, mecnierul-teqnikuri miRweve-
bis avtorebis saxelebis Semonaxva,
pativiscema, gaxseneba.


re SelkaCovi,
ekanozi ioane uSikiSvili
konferenciis monawileebi monazon ne
makurnebeli wyaro, sadac dasvenebuli iyo iveeriisad wodebuli
yovladwmida RvTismSoblis xati gabriel qarTvelis mier
150
imedi gvaqvs, rom wmida mamaTa
locviTa da uflis SewevniT saqar-
Tvelos teqnikuri universitetis
urTierToba aTonis mTasa da mis
qarTul savaneebTan SemdgomSi kidev
ufro intensiuri gaxdeba, rac
Cveni azriT didad waadgeba qarTul
saxelmwifosa da wmida mTas Soris
tradiciuli kavSirebis aRdgenas.
dekanozi giorgi malxaziSvili
profesorebi:
daviT gorgiZe; zurab gasitaSvili; ivane gorgiZe;
vatopedis monastris iRumeni, arqimandriti efremi;
aleqsandre grigoliSvili; giorgi jerenaSvili; daviT Ciqovani

zografis bulgaluri monastris
sqemmonazoni gabrieli; simono-
148
rom wmida taZarSi neba darTes qar-
episkoposi anania jafariZe ioane naTlis
mcemlis qarTuli monastris skitis win

arsebobs wminda nilos miron-

ioane, eqvTime da giorgi aTonelebi
(daaxl. 920-1005)
aTonis wminda mTasTan kavSiri
aRdga qarTuli avtokefaluri
eklesiis moRvaweobis gaZlierebas-
Tan erTad. 1981 wlis 19 seqtembers
146
axali savanis winamZRvari b. bar-
kalaia, Semdegac aqtiurad moqme-
debda, mimarTavda rus xelisufalT
da gamoCenil qarTvelTa moRva-
weobas da daxmarebas sTxovda,
beWdavda werilebs, romlebSic war-
moaCenda qarTvelTa damsaxurebebs
iverTa savanis daarsebaSi, ganvi-
TarebaSi, amxelda berZen samRvde-
lo pirTa mimtaceblobasa da
Zalmomreobas, iTxovda qarTvelTa
uflebebis aRdgenas, Tanamemamu-
leebs mouwodebda energiuli
moqmedebisa da qarTuli monastris
daxsnisaken.
miuxedavad amisa, qarTvelTa
ze kidev ufro
gauaresda. berZenTa moZaleba da
qarTvelTa Seviwroeba yovalgvar
zRvars gascilda. 1883 wels berZ-
nebma monasterSi daxatuli qarT-
veli mefisa da dedoflebis saxe-
lebi gadaSales da berZnis daawe-
res TiTqos maTi mefeebi yofiliyos.
aTonis iverTa monastris qarTve-
lebi TandaTan Seaviwroves da uka-
nad xelT igdes berZnebma. amJamad
aq qarTvelTagan aRaravin aris.
TandaTan gapartaxda monastris
wignTsacavic. aTonis iverTa monas-
terSi mxolod 86 xelnaweriRa
darCa. maTi umravlesoba X sauku-
nisaa, romelTagan gansakuTrebiT
- opizaSi gadawerili
oSkSi Tornike erisTavis

Seviwroeba, rasac Sedegad mohyva
muSaobis Sesusteba.
1259 wels aTonis naxevarkunZuli,
kerZod iqauri monastrebi daarbies
jvarosnebma. mters verc ivironi
gadaurCa. imave saukunis 80-ian
wlebSi aToni erTxel kidev daar-
bies momxdurebma, romelTac berebs
kaTolikobis Sewynareba da romis
papis uzenaesobis aRiareba mos-
aTonis iverTa monasteri me-18 sauku-
neSi. avtori: timoTe gabaSvili
XVIII saukuneSi saqarTveloSi
Seqmnili politikuri viTarebisa da
ekonomikuri mdgomareobis gamo
qarTvelebma aTonisadmi daxmareba
SesamCnevad Seamcires, magram sul
ar daviwyebiaT Zveli savane.
ZRveniT, yma-mamulisad SewirviT,
Zveli mamulebis damtkicebiTa da
adrindeli uflebebis aRdgeniT mas
daexmarnen Teimuraz II, solomon I,
erekle II.
XIX saukunis damdegidan, qarT-
velTa mdgomareoba aTonze kidev
ufro damZimda. mas Semdeg, rac
iverTa monasterma dakarga mfar-
144
aRiareba hpova. madlieri Tanamema-
muleni kmayofilebiT aRniSnavdnen
,,gananaTla da Seamko naTesavi da
enai Cveni~ - giorgi aToneli.
,,ganavrcela da gananaTla qarT-
velTa enai~ _ svimon dvali.
999 wels aTonis mTasTan zRviT
miscura iveriisad wodebulma
yovladwminda RvTismSoblis xatma,
romelzec zecidan cecxlovani sve-
ti iyo daSvebuli. yovladwmidam
wminda gabrieli qarTvelis xeliT
ineba napirze gamobrZaneba da im
dRidan iverTa monasterica da
mTlianad aTonis wminda mTac am
sakvirvelTmoqmedi xatis mfarvelo-
bis qveS moeqca, viTarca RmrTis-
mSoblis wilxvedri.
leqsSi mravali sxvadasxva daniS-
nulebis nageboba Sedioda, m. S.
`didi eklesia~ - gumbaTovani

qarTvelebi aTonis mTaze _
warsuli da Tanamedroveoba
moamzada g. kokoSaSvilma
aToni (berZnulad agion
oros, rac wminda mTas niSnavs)
erTad. monastris daarsebis Tari-
Rad miCneulia 980-983 wlebi.
aTonis iverTa monasteri isto-
riuli qarTuli monasteri, mdeba-
reobs qalkedonis naxevarkunZulis
aRmosavleT Sverilze, aion-orosis
viwro, grZeli da mTagoriani
naxevarkunZulis aRmosavleT na-
wilSi, aTonis mTis qveda kalTaze,
egeosis zRvis piras.
monasters Tavdapirvelad ioane
xelmZRvenelobda. man energiulad
iwyo zrunva qarTuli savanis
gamtkiceba-gaZlierebaze. SeiZina
mamulebi, uzrunvelyo monasteri
SemosavliT. ioanes gardacvalebis
Semdeg 14 wlis ganmavlobaSi qarT-
velTa monasters eqvTime aToneli
xelmZRvanelobda. igi jer kidev
mamis sicocxleSi ioanes avadmyo-
fobis gamo uZRveboda qarTuli
savanis mTel saqmianobas. eqvTime
aTonelis saqmianobam sayovelTao
142
literatura:
erovnuli saswavlo gegma, 2011 w.
g. ramiSvili, dedaenis Teoria,
Tb. 2000 w.
d. uznaZe, bavSvis fsiqologia,
wignierebis saerTaSoriso kvle-
Funk, H./Kuhn,C. und andere (2008):
Studio d B1. Unterrichtsvorbereitung. Cornel-
Funk, H./Knigs.F. (1991): Grammatik
lehren und lernen, Langenscheidt, Fernstu-
Ɋɟɞкозɭɛоɜɚ
Ƚɚɜɪилоɜɚ
.,
Изɭчɟниɟ
ɪɭɫɫкоɝо
Ɏɟникɫ
www.
School4you.ru;
Teaching Grammar,
grammar
Grammar to Enrich and Enhance Writing,
by Constance and Jonathan Bush, Heinemann,
2008.

ufro gasagebi xdeba enis gramati-
kis Seswavlis safuZvelze. am pro-
cesSi igi swavlobs sityvaTa cvli-
lebisa da sityvaTa winadadebebad
140
Ɋɟɞкозɭɛоɜɚ
Изɭчɟниɟ
ɪɭɫɫ
поɫоɛиɟ
ɭчиɬɟ
Ɏɟникɫ
; Teaching Grammar,
grammar..., Grammar to EnriCh and enhance
Writing, by Constance Weaver with Jonathan
Bush, Heinemann, 2008)
dRes ukve naTelia, gramatikuli
masalis mowodebaze uaris Tqma
garkveuli TvalsazrisiT warsulSi
misi swavlebis arasworma organize-
bamac gamoiwvia: xSir SemTxvevaSi
gramatikuli masalis miwodeba day-
vanili iyo wesebisa da terminebis
meqanikur dazepirebamde da naklebi
yuradReba eqceoda praqtikuli sti-
listikis, marTlwerisa da marTl-

turi kursi (aq enis da litera-
mizani gaxldaT mSobliuri enis
struqturaSi garkveva saTanado
Teoriuli masalis bazaze, rome-
lic garkveuli sistemiT iyo dala-
gebuli. ra Tqma unda, enis sis-
temuri kursis swavleba aseve gu-
138
gramatikis roli mSobliuri
enis dauflebis procesSi
naTela maRlakeliZe
universitetis profesori,
ganaTlebis mecnierebis doqtori
TayaiSvilis saxelobis saswavlo
universitetis asocirebuli
profesori, filologiis doqtori

dRevandel pirobebSi, rodesac
Zirfesvianad Seicvala saganmanaT-
leblo midgomebi, calkeuli sag-
nebis swavlebisadmi damokidebule-
ba da xedva, didi mniSvneloba eni-
Weba ganaTlebis sferos mecnierul
kvlevas. gansakuTrebiT didi siax-
leebi gvaqvs qarTuli enis swavle-
bis kuTxiT. qarTuli ena ki qar-
Tul skolaSi ara mxolod saswav-
lo disciplinaa, aramed sxva sagan-
Ta swavlebis safuZvelic. qarTuli
enisa da literaturis sagnobrivi
standartis birTvs warmoadgens ena,
rogorc pirovnebis TviTgamoxatvis,
azris Camoyalibebisa da gadacemis
saSualeba. enobrivi unar-Cvevebi
unda warmovidginoT ara rogorc
maTi SemTxveviTi nakrebi, aramed
rogorc erTi mTliani sistema
esg). mSobliuri enis swavleba skola-
Si emsaxureba TviTgamoxatvisaTvis
aucilebeli enobrivi unar-Cvevebis
Camoyalibebas swavlebis yvela Zi-
kavSirSi. igi gulisxmobda moswav-

Ȼɭɞɟɬ
ɋозɞɚɬɟля
нɚм
ɫɬɚнɟɬ
поняɬɟн
зɚмыɫɟл
Ȼоɝɚ
Нɚɭкɚ
8. 1991.
Ȼоɝɭ
ɛɟɫпɪɟɞɟльной
ȼɫɟлённой
6, 1999.
n. kekeliZe. samyaros Seqmnis Se-
saxeb. ebraistikis da bibliolo-
giis sakiTxebisadmi miZRvnili saer-
TaSoriso simpoziumis Tezisebi.
xoloni. 2000.
nodar kekeliZe. samyaros Seqmnis
bibliuri aRwera da Tanamedrove
mecnieruli Sexedulebebi. mecnie-
reba da religia. akademikos iveri
frangiSvilis xsovnisadmi miZRvni-
li mesame saerTaSoriso konferen-
ciis moxsenebaTa krebuli. gv. 99-129.
s. avaliani. bunebismecnierebis
filosofia. ganaTleba. Tbilisi.
1974.
ɪɟɚльноɫɬь
. 2014.
136
cdilobs Caswvdes RmerTis mier
dawesebul kanonebs - principebs da
Zalian bevr rames xvdeba da aRwevs.
dasasruls mizanSewonilia aRi-

nebisgan. saocrebaa, rom sicocxlis
molekula da adamianis organizmi
imave masaliTaa agebuli, romliTac
ricxulia momxdariyo SemTxveviTi
procesebis safuZvelze.
amave dros aucilebelia xazi
gaesvas im garemoebas, rom ufali
adamians aniWebs gansakuTrebiT
unikalur Tvisebebs. igi adamians
Tavis xatad anu RmerTTan gansa-
kuTrebiT miaxloebuls qmnis, rac
misi formis garda, upirvelesad
adamianis sulierebaSi da goniere-
baSi gamoixateba.
goniereba ki sulierebis. sicocxle
adamianis garda gaaCnia cxovelebs,
mcenareebs, matlebs da baqterieb-
sac ki.
visac aqvs sicocxle, mas auci-
leblad gaaCnia gonic.
SesaZlebelia vivaraudoT, rom
kvanturi fizika idealisturi
filosofiis matarebelia, aqedan ki
134
mkafiod gamoxatul uaryofiT reaq-
cias da ganuxrelad mivyavarT
idealizmis WaobSi CaZirvisken da
igi iwvevs religiis winaSe maT
saerTod samyaros warmoSobis
sakiTxi urTulesi problemaa [3-12].
a.einSteini aRiarebda kosmosis
idumalebas da aRfrTovanebuli
iyo misi sidiadiT. meores mxriv
kvanturi meqanika, kvanturi fizika
ar aris mxolod fizika, igi
filosofiasac ganekuTvneba, aRniS-
nuli gansakuTrebulad naTlad
Cans kvanturi fizikis erT-erTi
ZiriTadi damfuZneblis nils boris
mier Camoyalibebul damatebiTobis
(iseve, rogorc geizenbergis ga-
nuzRvrelobis) principidan. damate-
biTobis principi ufro filo-
sofiis sakiTxia, vidre fizikis da

tyma mieyenebina samyaros maradiu-
lobis koncefciisTvis. es brZola
dResac grZeldeba. friad sagulis-
xmoa, rom samyaros stabilurobis
Sexeduleba ise mZlavrad iyo fesv-
gadgmuli mecnierTa Soris, rom
Tanamedrove kosmologiis fuZemde-
beli, genialuri albert einSteinic
ki daemorCila mas da Tavis zo-
gad gantolebaSi Seitana specia-
luri, e.w. delta wevri, raTa
uzrunveleyo samyaros stacionalu-
roba. sabednierod sruliad axal-
aleqsandre fridmanma (1888-1925)
ukuagdo delta wevri, zustad
amoxsna einSteinis gantoleba da
aCvena, rom samyaro ar aris sta-
biluri, igi farTovdeba.
aucilebelia aRiniSnos, rom sam-
yaros gafarToebis ideis pirveli
efeqturi mcdeloba ganaxorciela
1917w. holandielma astronomma
vilem de siterma.
1929 w. gamoCenilma amerikelma
astrofizikosma edvin hablim Ta-
visi brwyinvale gazomvebiT aCvena,
rom galaqtikebi, maT Soris arse-
buli manZilis proporciuli siC-
132
mecnierebisa da religiis
zogierTi aqtualuri sakiTxis
Sesaxeb
nodar kekeliZe, profesori
saqarTvelos teqnikuri
universiteti
rom samyaro usasrulo da ucvle-
lia, e.i. mas ara aqvs arc dasawyi-
si da arc dasasruli, masSi yvela-
feri stacionaluri da ucvlelia
da araviTari seriozuli Zvrebi da
cvlilebebi ar mimdinareobs, maSin
Cven unda davaskvnaT, rom mas
aravin warmarTavs, anu aseT sam-
yaroSi aRar aris RmerTis adgili.
samyaro arsebobs TavisTavad da
masSi procesebi mimdinareobs yo-
velgvari gareSe Zalis Caurevlad.
samwuxarod aTeizmis aRniSnuli
fundamenti sakmaod myaria da misi
dangreva ar warmoadgens advil

kacis im RvTiur mizans rusTvelis
sityvebiT rom gamoixateba:
`ara viq, codna ras margebs fi-
losofosTa brZnobisa!
miT viswavlebiT, mogveces SerT-
va zesT mwyobrTa mwyobisa~
zesT mwyobrTa wyobis SerTva
RmerTTan SerTvas, ufalTan ziare-
bas moaswavebs da evqaristuli
saidumlos arsis gacnobierebas
ukavSirdeba.
ziarebis arsi macxovarma mociqu-
lebs saidumlo serobaze gaumJ-
Ravna, roca isini, puriTa da Rvi-
niT da ara xorbliTa da yurZniT,
daakavSira sakuTar sisxlTan da
xorcTan da xazgasmiT mianiSna
RmerTTan SeerTebis gza _ RmerT-
Tan ziareba SromiTa da Sromis
xiluli Sedegis keTilobiT gani-
sazRvreba, ziareba wuTisofelSi
RvawliTa da SromiT aris gansaz-
codviT dacemuli kacobrioba
sinanulis gziT uda vidodes, mar-
Tlmadidebluri swavlebis ioane
damaskeliseuli saxelmZRvanelo ki
gvakvalianebs, rom `sinanuli aris
bunebis gareganisagan bunebiseuli-
saken da eSmakeulisagan RvTisaken
zeaRsvla moRvaweobisa da SromaTa
mier, amitom es adamiani Semoqmedma
mamakacad Seqmna, uboZa ra wilad
Tavisi saRvTo madli da madlis
gziT TavisTan mziareblad aqcia
`RmerTisaTvis purisa da Rvinis
ZRvnad Sewirva aris RmerTisaTvis
Cveni Tavis miZRvna~;
`puri aris Cemi Sromis, Seni
Sromis Sedegi. Sewirvis procesSi
puri da Rino _ es var me, xar Sen,
aris mTeli qveyniereba, kosmosi~;
`mTeli liturgia aris eklesiis
zeaRsvla qristes trapezze mis sa-
sufevelSi, iseve rogorc evqaris-
tiuli ZRveni, kurTxeuli suli-
wmindis mier, aris qristes xorci
da sisxli. da yovelive amas aRvas-
rulebT Cven~, brZanebs Tanamedrove
130
da, amitom, mecnierul disciplineb-
ze agebuli saganmanaTleblo saq-
mianoba grZnobadi cdebis, Tu eqspe-
rimentebisa da konceptualuri, lo-
gikuri, racionaluri Semecnebis

yvelaferi adasturebs imas, rom,
RvTis nebiT, kacis funqcia da da-
niSnuleba aris saqmianoba qveynad,
128
rogorc es mesame Tavis teqstiT
xdeba cxadi, adami xdeba sikv-
dilTan wilnayari da icvleba misi
saqmianobis forma _ is xdeba mec-

qveyanasa zeda da
kaci ara iyo moq-
mnad qveyanisa
.~ `da Seqmna ufalman
RmerTman kaci mtverisa mimRebelman
queyanisagan da STabera pirsa missa
suli sicocxlisa da iqmna kaci
sulad cxovlad~.
da moiyvana ufalman RmerT-
man kaci romeli Seqmna da daadgina
igi samoTxesa Sina saSuebelisasa
saqmed misa da cvad
~,
2.16. `da amcno ufalman RmerTman
126
momdevno muxli ki aRwers Tavad
RvTis mier ganxorcielebul qmede-
I.27. `da Seqmna RmerTman kaci. xa-
tebad RmrTisa Seqmna igi. mamakacad
da dedakacad qmna igini~.
am ukanasknel muxlSi araferia
Tqmuli kacis RmerTTan msgavsebaze.

wminda werilis qarTulenovani
teqsti da kacis RvTiuri misia
qarTulenovani Targmanis pirveli winadadeba iwy-
eba miznis garemoebis aRmniSvneli
sityviT da gvamcnobs:
`dasabamad qmna RmerTman caY
da queyana~.
winadadeba aris mkafio da naTe-
124
xolo meore ierusalimad wodebu-
doblivia, rom 20 saukunis win
dasmul am kiTxvas pasuxobs qarT-
veli wmindani - Rirsi mama gab-
rieli, aRmsarebeli da salosi,
romelic Tavis anderZs ase amTav-
rebs: - WeSmariteba sulis
ukvdavebaSia...
literatura:
`wigni Zuelisa aRTqumisani; nak-
http://www.myvide
angelozTa uxilavi samyaro -
https://www.youtube.com/watch?v=8IU9icSjr
http://www.myvideo.ge/v/2615298
morwmune mecnieri RmerTis mego-
https://www.youtube.com/watch?v=DfzPGDB
Sesaqmis arsi - nuli da usasru-
loba
https://www.youtube.com/watch?v=BZSOSSi
http://www.myvideo.ge/v/2615299
;

titvela Wabukebs, romlebsac brZo-
TxvevaSi eSmaki) Tavebs pantapuntiT
lejas cdilobs. Tqven moeswrebiT
antiqristes. antiqriste mTel deda-
miwaze gamefdeba da devna yvelgan
iqneba. saqarTvelo RvTismSoblis
wilxvedri qveyanaa, RvTismSobeli
daifaravs mas da aq naklebi devna
iqneba oRond cal-calke nu iqne-
rebas? swored am mizniT dagvWirda
zemoT moyvanili garkveuli saxis
siyvaruli! ai, ra aris is, rac
unda viswavloT da rasac unda
122
Camohyris da Tavis `xats
dahkidebs. ai, mxolod maSin gava
eklesiebidan madli~.
am sityvebis
Tqmis Semdeg, gabriel berma ekume-
nizmis saSinelebaze iqadaga. Ambob-
da, rom jer iqneba eresi (aRreva),
maSinve ekumenizmi Semova da male
antiqristec mohyvebao.
Tanamedrove periodSi xSirad
warmarTobis epoqaSi _ sxvadasxva
RmerTi arsebobso _ ar SeuZliaT,
radgan maSin TviT RmerTis ganmar-
tebas _ rom Rrma erTs niSnavs,
ewinaaRmdegebian da, garda amisa, im
cru religiur moZRvrebasac veRar
iqadageben, ramac antiqristes mosv-
lisas mis kacRmerTad gabatonebas
unda Seuwyos xeli. ai, aseT cru
safuZvels eyrdnoba es e. w. sayo-
velTao moZraoba da kacobriobis
sakmaod ganaTlebuli nawilic ki,
ratomRac mSvidad ixlarTeba am
sakmaod martiv, kosmopolitur, su-
lieri babilonis SenebisTvis gan-
kuTvnil maxeSi. ramdeni aseTi maxea
Cvens garSemo? upriani iqneba, aq vax-
senoT ioane oqropirisa da mis
megobar mRvdelmTavar basilis cno-
bili saubari, sadac ioane oqro-
pirma samwyso mrevli Seadara xmle-
biTa da farebiT SeiaraRebul pir-

li drois aTvlis sistemis mixed-
viT, romlis aTvlac mnaTobTa erT-
gayofa... movusminoT mama gabriels:
Cven rasac vxedavT da imis iqiT
ra galaqtikebicaa, es sul pirveli
caa, adgili, sadac gadmoiyarnen
boroti sulebi. ar vici, rogor,
sxeulSi Tu sulSi (uneblie
SemTxveva mqonda) mecxre caze
viyavi atacebuli! uflis taxti
mecxre cazea. saidan moitanes,
roca amboben, rom axali sasu-
feveli unda Seiqmnaso! sasufeveli
120
yoveli adamiani unda giyvardes,
xedavde masSi Zmas da moyvass da
gaxsovdes, rom ufalma Cvenma, ieso
qristem, yvelasTvis ivno. yvelas
siyvaruli yvelas msaxurebaa _
sibrZniT! romelsac RmerTi aZlevs,
visac ki mihxedavs da Semosavs
amxela siyvaruliT.
yvelam kargad vuwyiT Tu rogor
ganviTarda movlenebi Sesaqmis pir-
velive periodidan - adami da eva
eurCnen ufals, ganudgnen mis mier
dasaxul mizans, saCuqars da aq
TiTqos iseve unda daRupuliyvnen,
rogorc dacemuli angelozebi,
magram yovladZlierma RmerTma
ineba da ar gawira Cveni winaprebi,
Tavis Tavze aiRo maTi da exla
ukve Cveni codvebic, sakuTari Tavi
daimdabla da `daidanaSaula~, ima-
Se, anu arsebobda materia araamJa-
mindeli saxiT. magram dro ukve

gebralebodes! ai, aqedan gamodis
siyvaruli. erTi adamianic rom
gZuldes, sasufevl
isgan Sorsa xar.
moyvasi unda giyvardes da is mainc
qeni, rom aravin gejavrebodes,
aravisze ukeTesi ar gegonos Tavi.
iciT, ratom Cavida wminda Sio
mRvimeSi?.. adamianebis didi siyva-
rulisTvis... Tavad RmerTi aris
siyvaruli. rogorc
mamas uyvars Ze
da suliwmida, ise Zes uyvars mama
da suliwmida da, agreTve,
suliwmidas uyvars mama da Ze. raxan
icoda RmerTma, rom es siyvaruli
ramxela sixarulia, amisTvis Seqmna
arsebebi da maT garSemo yvelaferi,
maTac rom exaraT. RmerTi Semoq-
media da ar undoda ZaliT yvare-
bodaT TavianTi Semoqmedi. amitom,
man Tavisufleba mianiWa angelo-
zebs da adamianebs. radgan angelo-
zebi adamianze ufro Zlierebi
iyvnen, ufalma pirdapir hkiTxa,
uyvardaT Tu ara Tavisi gamCeni da
saSualeba misca _ darCeniliyvnen
masTan da ufro srulyofilni
gamxdariyvnen; xolo, radgan
adamiani ufro susti arseba iyo,
RmerTma mas samoTxeSi xe _
sicocxlisas garda, daurgo xe _
keTilisa da borotis garCevisa,
radgan eswavlebina siyvaruli.
siyvarulSi rom ganmtkicdeboda
adami, Semdeg am xis nayofsac
miscemda da aRar Secodavda,
msgavsad wminda angelozebisa,
118
xsenebas didi gafrTxileba da SiSi
sWirdeba! RvTis saxels roca
axseneb, fexze unda wamodge da
pirjvari gamoisax
o. RvTis saxelis
xseneba mxolod locvisa da swav-
lebis dros SegiZlia SiSiTa da
siyvaruliT, danarCen dros ki,
aranaklebi krZalva unda gqondes.
an ki, vin icis, RvTis saxeli ra
aris?! RmerTi niSnavs Rrma-erTs da
miuwvdomels. adgilis mixedviT
yvelaferi RmerTSia, bunebis mixed-

ganvixiloT _ rac unda Zes, imas
iqms~ Ze aris si
Sobili goni. xom gagigiaT _ ra
uazro ram Tqvao _ Cven rasac
vambobT, imas zogjer ar vasru-
lebT. RmerTi ki, tyuilad arafers
brZanebs, rasac ityvis, imas asru-
lebs. adamianma warmoTqva sityva _
saxli unda avaSenoo _ da iwyebs
Senebas. misi Zali da azri
masTanavea. axla ganvixiloT, ras
niSnavs _ rac unda suliwmidas,
imas iqms~. adamians arc azri
mouvida, arc sityva uTqvams, magram
sulma gauwia da daiwyo saxlis
Seneba. es sami Tu adamianSi
winaaRmdegobas ar iwvevs da SeTan-
Tqven mxolod aTi mcnebis dacva,
aRsareba da ziareba mogeTxovebaT.
RvTis msaxurs ki, yovelive sWir-
deba. guls unda hkiTxo. rodesac
guli dagajerebs _ is aris RvTis
neba. roca wmindanebi sTxovdnen
ufals, ufali uCvenebda Tavis
nebas, xolo RvTis gangebas veravin
Caswvdeba. arsebobs daSveba, neba da
gangeba. daSvebaa, roca ufali
gvaZlevs Tavisuflebas da rogorc
borotebi, aseve adamianebi, rasac
neba Semodis, borotni da
adamianebi gaSeSebulni varT. am
SemTxvevaSi, ufals rac surs, imas
116
mzakvroba, maSin, es meore sikvdili
ras unda niSnavdes? anda ra saWiro
iyo sikvdilis cnebis Semotana
saerTod? ai, aq, am momentSi, ukve
vecdebi wminda gabriel beris Sego-
nebebze gamobrZmedilma uflisa da
misma morCilma mokvdavma, codvil-
ma, gavbedo da Sevexo uflis gan-
zraxulobis mokrZalebul axsnas,
cxadia isev da isev wminda beris
sityvebis da Segonebebis meSveo-
biT, Sezavebuli sxva wminda mamaTa

araferi ar mosdis, arsebobs mara-
diulad.
xSirad gagvigia Semdegi fraza
Cvens cxovrebaSi: `yovelive genia-
luri martivia~, martivia is rac
gvesmis, rasac SevicnobT da viRebT
rogorc WeSmaritebas. es exeba
uflis ganzraxulobasac, magram im
SemTxvevaSi Tu mocemulia CvenTvis
Sesacnobad da ar aris dafaruli.
marTlac, Cveni cxovrebis mizani
SeiZleba iyos dafaruli uflis
mier? ra Tqma unda ara, rameTu am
SemTxvevaSi es iqneboda boroteba,
Cven viqnebodiT robotebi, Tavisu-
fali nebis armqone arsebebi! wminda
werili ki ras gvaswavlis? imas,
rom yvelaferi piriqiTaa da mama-
zecieri dasabamidanve, adamis da
evas Seqmnidanve zrunavs CvenTvis,
garkveuli mizniT. ra mizania es?
raSi mdgomareobs misi arsi?
elodeba sasufevelSi, 100 weli
matli rom RrRnides, imas
aitandao~
- gvaswavlis erT-erTi
adamiani didebuli
qmnilebaa da Tuki masSi ver xedav
romelsac aRmoceneba sWirdeba,
veWvob, rom sruliad dabrmobili
_ ityoda xolme wminda beri
gabrieli. Zvirfaso megobrebo,
imdenad cxadia, imdenad sufTaa da
gamWvirvale WeSmariteba, simarTle,
raRa azri aqvs amqveyniur cxovre-
bas? risTvis vzrunavT, araraobis-
Tvis? uazrobisTvis? es xom absur-
dia da Tundac yvela mecnieruli
daskvna, Teoriac ki xom
migviTiTebs imaze, rom ase ar aris
da araferi ar ikargeba samyaroSi,
aramed mxolod xdeba garkveuli
saxis transformaciebi, gardaqmnebi,
Tundac sxvadasxva ganzomilebebSi
fizikis enaze da sxvadasxva caSi
religiis enaze. wminda ioanes gamo-
114
rom TiTqos yvelaferi daiwyo
myisierad, uecrad da amas infla-
Tqve dalocvilebo, Tuki uamravi
wyaroebiT dadasturebuli wminda
mamaTa da korife mecnierTa
naazrevni uflis utyuari arse-
bobis Sesaxeb ar gakmayofilebT,
maSin iqneb es kiTxva mainc
gagiCndeT azrad da ikiTxoT - ra
afeTqda? saidan movida an gaCnda
is materia, energia Tu sxva ram
es erTi.
exla modiT gavSifroT meore
absurduli daskvna isev evoluciis
Teoriis mimdevrebisa, romlebic
li qaosidan Camoyalibda is sila-
biT TeoriebSi, maSin mis sityvebs
ratom aRar vaqcevT yuradRebas,
rodesac cxadad migviTiTebs maqs
planki, rom igi da TiTqmis yvela
uflis, rogorc samyaros Semoq-
medis da Sesabamisad usasrulobaze
rom ufalma Seqmna sinaTle Tavda-
pirveli miwis da cis Seqmnis Sem-
deg, oRond maTgan damoukideblad,
calke. sinaTle gaxlavT erTad-
erTi materia, romelic ar eqvemde-
bareba xrwnadobas, mas gaaCnia Tvi-
seba ukvdavebisa, anu mecnierul
enaze Tu vityviT nivTieri mate-
riis, an uZraobis masis mqone mate-
riis ar arsebobis SemTxvevaSi, si-
naTle vrceldeba usasrulod mas

wmida gabriel beri sicocxleSive
xSirad usvamda Turme Tavis
mrevls am kiTxvas:
`aba moyvasno
iqneb miTxraT risTvis vWamT da
vsvamT?~
- mas Semdeg rac moismenda
mravalferovan pasuxebs, romelTa-
gan zogierTi marTlac SeiZleboda
swori yofiliyo, TviTonac ganmar-
tavda xolme: `
sasufevlisTvis unda
vWamoT da vsvaT!
~. ai, swored es
Tezisi gaxlavT Cveni statiis mTa-
vari leitmotivi. marTlac, modiT
es pirvelive
sityva ebraulSi gamoiTqmis ro-
gorc `bereSit~ da niSnavs `Tavda-
pirvelad~, `drois dasawyisSi~.
Arsebobs wmida mamaTa mravali gan-
marteba am sityvisa, Tu ras niSnavs
igi, magram is, rasac dRes vecdebiT
gangimartoT Cveni azriT siaxle
iqneba adamianis cnobierebaSi. Cven
vecdebiT davinaxoT Sesaqmis pirve-
nuTu es
sityva mxolod drois da sivrcis
dasawyisis gamomxatveli iqneba mxo-
lod? SeiZleba dro an sivrce
Seiqmnas da mere arsebobdes raime
miznis, ganzraxulobis gareSe?
reSe? Semoqmedisgan damoukideblad
azri aqvs raimes? modiT aq cotaTi
112
Tis kulturiT dainteresebul mec-
nierTa mogonebebsa da publika-
ciebSi saubaria dekanoz besarionis

svani borjoms mTavarmarTebel Tav.
voroncovTan?); rogor ajanydnen
110

siRaribes, ugzoobas, ueqimobas, ga-
naTlebis naklebobas. SeiZleba iTq-
vas, rom dekanoz besarion niJaraZis
108
sasuliero Rvawlis paralelurad,
is xSiri avtoria Semdegi gamoce-
mebis: iveria, cnobis furceli,
Sinauri saqmeebi, mwyemsi, moam-
be da sxv.

dekanozi besarion niJaraZe
(1852-1919) da
106
notaciis leqsikis dawyvileba sae-
ro leqsikasTan mkafiod warmoaCens
adamianur faseulobaTa gageba-
gamoTqmis araarTgvarovnebas da
imas, rom qristianuli konotacia
leqsikas zneobrivi katalizatoris
Zalas aZlevs.
da bolos, 1979 w. (ivnisSi) briu-
selSi Catarda I msoflio kongresi
enobrivi kontaqtebisa da konfliq-
tebis Temaze, sadac multiling-
vurma kvlevebma moicva enis, enis
gamoyenebisa da enis funqcionire-
bis sferoTa mravalferovnebis sa-

gla. sayuradReboa, rom am farg-
lebma moicva ara mxolod sarwmu-
noebrivi, aramed erovnuli erTo-
maSasadame, religia SeiZleba asimi-
logiis zegavlena sa
104
Ta enobrivi realizaciis mdgrado-
bas e.w. axali paradigmis zewolis
viTarebaSi.
meoce saukunemde qarTuli sais-
torio da saliteraturo wyaroebi
uxvadaa gajerebuli ara mxolod
qristianuli terminologiiTa da
gamonaTqvamebiT, aramed kulturul
diskursSi imTaviTve Cadebuli
qristianuli msoflmxedvelobiT,
uromlisodac teqstSi Sefasebis
kriteriumis amocnoba ver moxerx-
deba. komunikaciis monawileni saWi-
rod miiCneven xolme gamonaTqvamSi
im sagangebo informaciis dazus-
tebas, romelic, maTi azriT, komu-
nikaciis wevrebisaTvis cnobili
araa. Tu adre sityva qristiani ur-
julosTan (araqristianTan) dapi-
rispirebisaTvis sakmarisi iyo, meo-
ce saukunidan urwmuno/crumorw-
munis opozicia gaCnda; am dapiris-
pirebaSi ukomentarodac Cans socia-
luri ganpirobebuloba. wesiT, ori-
ve, urwmuno da crumorwmune, mcdar
anu WeSmariti rwmenis armqone ada-
mians unda aRniSnavdes, magram sab-
WoTa ideologiis garemoSi `urwmu-
no~ dadebiT, aTeist, sazogadoebri-
vad sasargeblo, sworad moazrovne
adamians niSnavda, xolo `crumorw-
mune~ RvTis rwmenis matarebel ada-
mianze iTqmoda. aman gadaaqcia es

religiuri leqsika da
sazogadoebrivi erTianobis
sakiTxi
specialistebi, cdiloben ra sa-
zogadoebrivi jgufebis, koleqti-
vebis, erTianobis safuZvlebis dad-
genas, am sazogadoebis socialuri
yofierebis sxvadasxva tipis para-
digmas ageben: kerZod, koleqtivs
102
bis, taZarSi dgomis, jdomis, moZ-
raobis da sxva wesebis Sesruleba
da dacva. amitom, magaliTisTvis,
mkacri gakicxva, Tu isini, maTi
azriT, taZarSi Seuferebeli Cacmu-
lobiT Semodian.
rodesac vsaubrobT qalis mo-
wodebasa da misiaze eklesiaSi,
unda gvaxsovdes, rom deda RvTisa
mariami warmoadgens im xats, rome-
lic unda realizdes TiToeul
morwmune qristian qalSi. yvela
qali Tanamonawileobs `RvTismSob-
lis mRvdlobaSi~, romelic ufro
ar aris mxolod wmidaTa Soris
uzenaesi meoxi CvenTvis, aramed is
warmoadgens im xats, romelic unda
aRibeWdos da gacocxldes Cvens
gulebSi. rogorc ukve iTqva, suli-
wmidis meSveobiT yvela qali
RvTismSoblis aRmatebuli mRvdlo-
bis Tanamonawilea, romelic gan-
xorcielebuli RmerTis dedobas da
amiT kacobriv da RvTaebriv bu-
nebaTa SeerTebas gulisxmobs. ami-
tom, qalTa mRvdlobis SemoReba
sakuTar bunebriv wminda dedobriv
mowodebaze uaris Tqmasa da su-
lieri surogaciisken gaqcevas niS-
navs, an sxva sityvebiT rom vTqvaT,
feministuri Teologia RvTismSob-
lis damaxinjebul xats gvTavazobs.
gamoyenebuli literatura 1. axali aRTqumai uflisa Cuenisa
ieso qristesi,
saqarTvelos sapat-
riarqos gamomcemloba, Tbilisi,
marTlmadidebeli eklesiis kano-
nebi episkopos nikodimis (milaSi)
ganmartebebiT,
I tomi, gam. `alilo~,
marTlmadidebeli eklesiis kano-
nebi episkopos nikodimis (milaSi)
ganmartebebiT,
II tomi, gam. `ali-
lo~, Tbilisi, 2011.
mitropoliti ilarioni (alfeevi),
sarwmunoebis saidumloeba,
`feriscvaleba~, Tbilisi, 2013.
protopresviteri mixeil pomazan-

bi, es wirvis Catarebaa. isini TviTon
ar asrulebdnen arcerT saidum-
loebas da RvTismsaxurebis dros,
ar locavdnen mrevls qristes
saxeliT. isini liturgikulad aras-
dros ganasaxierebdnen macxovar
ieso qristes da amitom diakonisebis
instituti ver iqneba qalTa
samRvdeloebis SemoRebis argumenti.
amavdroulad, rogorc mitro-
politi ilarion alfeevi aRniSnavs,
`mRvdloba imTaviTve warmoadgens
sulier mamobriv msaxurebas. qali
SeiZleba iyos deda, coli, asuli,
magram is mama ver iqneba. dedoba,
Tavisi RirsebiT, mamobaze naklebi
ar aris, magram es sxva misiaa, sxva
msaxurebaa. riTi gansxvavdeba mamo-
ba dedobisgan, icis mxolod bavSv-
ma, Tumca mas ar SeuZlia es sit-
yvebiT gamoxatos. sulieri mamobis
gansxvaveba nebismieri sxva msaxure-
bisgan icis yovelma qristianma,
visac sulieri mama hyavs... sulieri
mamoba eklesiaSi uaRresad mniSvne-
lovania da eklesias ar surs, es
damokidebuleba dedakacisTvis (mis-
Tvis aradamaxasiaTebeli) aseTi msa-
xurebis dakisrebiT dakargos. ekle-
siis organizmSi TiToeuli wevri
Tavis funqcias asrulebs da am
mxriv, is Seucvlelia. mamobas vera-
feri Caenacvleba, - misi dakargviT
eklesia dakargavs Tavis simrTe-
lesa da sisavses, da darCeba umamo
ojaxad an organizmad, aucilebeli
mamakacTa ierarqiul mRvdlobaze
saubrisas, aRsaniSnavia erTi mniSv-
nelovani garemoeba, yvela mRvdeli
atarebs am madls mxolod imitom,
rom eklesiis wevria, xolo eklesia
`mdedrobiTi sqesisaa~. pavle moci-
quli eklesias pirdapir adarebs
qals, romlis qmaric aris Tavad
macxovari ieso qriste:
mitropoliti ilarioni (alfeevi),
sarw-
munoebis saidumloeba,
gv. 200.
TvisTa qmarTa daemorCileniT, vi-
Tarca ufalsa. rameTu qmari ars
Tav colisa, viTarca qriste Tav
ars eklesiisa, da igi Tavadi ars
macxovari guamisa. Aramed viTarca
eklesia damorCilebul ars qris-
tesa, egreca colni TvisTa qmarTa
imdenad Sinagan sulier vnebebze
dakvirveba da maTTan SebrZoleba,
aramed garegnuli ritualebis
axali aRTqumai uflisa Cuenisa ieso
gv. 401.
100
amitom protestantebSi sruliad
bunebrivia is, rom qali asrulebs
pastoris funqcias. arcerTi pasto-
ri ar asrulebs evqaristias im
gagebiT, rom madliT xdebodes sai-
dumlo serobis gacocxleba, misi
Cvens droSi aqtualizeba, masSi
debluri wirva aris ieso qristes
Sobis, qadagebis, jvarcmis, aRdgo-
mis da gansakuTrebiT, saidumlo se-
robis cocxali xati, sadac mRvde-
li macxovars ganasaxierebs.
protestantebma uari Tqves xat-
Tayvaniscemaze, amitom maTi azrov-
neba ar aris xatiseburi. Sesa-
bamisad, TavianTi msaxurebis dros
isini mxolod bibliuri movlenebis
gasaxsenebel Teatralur scenebs
dgamen, sadac, Cveulebrivi Teatris
msgavsad, dasaSvebia, rom msaxiobma
sapirispiro sqesis personaJis ro-
li iTamaSos.
xolo, marTlmadidebeli mRvdeli
ki ar TamaSobs, is ganasaxierebs
ieso qristes. RvTismsaxurebis dros
mRvdeli, rasakvirvelia, ar anacv-
lebs macxovars, magram warmoadgens
mis cocxal xats. sasuliero piri
ar asrulebs saidumloebebs saku-
Tari saxeliT an sakuTari ZaliT,
aramed mRvdlis xeliT Tavad
macxovari ieso qriste naTlavs,
Seundobs codvebs, akurTxevs pursa
da Rvinos da gardaaqcevs maT
Tavis sisxlad da xorcad da a.S.
liturgiis dros mRvdeli, erTis
mxriv, waradgens mrevls RvTis
winaSe da meores mxriv, ganasaxie-
rebs macxovars morwmuneebis Tval-
win: kerZod, mrevlis saxeliT
loculobs da sTxovs RmerTs dax-
marebasa da wyalobas da amav-
droulad, ieso qristes saxeliT
akurTxevs taZarSi myofT. mRvdlis
marTlmadidebeli eklesiis kanonebi
episkopos nikodimis (milaSi) ganmartebebiT,
II tomi, gam. `alilo~, Tbilisi, 2011, gv. 498.

fo samRvdeloebas, kargavs Tavis
samRvdelmsaxuro uflebas.
samefo mRvdloba morwmunes eni-
Weba naTlobis saidumlos Sesru-
lebisas, xolo ierarqiuli mRvd-
lobis SemTxvevaSi, wminda werili
naTlad gviCvenebs, rom jer xdeboda
am msaxurebisTvis Rirseuli adamia-
nebis gamorCeva da Semdeg specilu-
ri ritualiT xelTdasxmiT maTi
kurTxeva, anu maTze sruldeboda
saidumloeba, romlis meSveobiTac
maTze gadmodioda suliwmidis mad-
li da eZleodaT saeklesio saidum-
loebebis Sesrulebis unari:
`nu
udeb-hyof, romel-ege ars Sen Tana
madli, romeli mogeca Sen winaswar-
mitropoliti ilarioni (alfeevi),
sarw-
munoebis saidumloeba,
gv. 195.
axali aRTqumai uflisa Cuenisa ieso
gv. 429.
axali aRTqumai uflisa Cuenisa ieso
gv. 433.
da asoni asoTa misTaganni. da
romelnime daadginna RmerTma ekle-
siaTa: pirvelad mociqulni, meored
axali aRTqumai uflisa Cuenisa ieso
gv. 359-361.
protopresviteri mixeil pomazanski,
98
lesiis swavleba am sakiTxTan dakav-
SirebiT.
feministebis erT-erTi mTavari
argumenti, romelsac isini iyeneben
xolme qalTa mRvdlobis dasasa-
buTeblad, eyrdnoba protestantu-
li eklesiis swavlebas sayovelTao
mRvdlobis Sesaxeb. kerZod, protes-
tantebi ar ganasxvaveben
samefo,
anu igive
sayovelTao mRvdlobas,
luri mRvdlobisagan,
arada am ori
tipis mRvdlobas Soris gansxvaveba
Zalze naTlada mocemuli wminda
werilSi. magaliTad, sayovelTao
axali aRTqumai uflisa Cuenisa ieso
saqarTvelos sapatriarqos gamom-
mitropoliti ilarioni (alfeevi),
gam. `feriscvale-
da mamisa Tvisisa
(gamocxadeba 1: 6).
ganurCevlad
sqesisa, TiToeuli morwmune ada-
miani mowodebulia, Seasrulos
Tavisi `mRvdlobis misia~ imiT, rom
iyos sakuTari cxovrebis ganmwmen-
deli da RvTisTvis Semwirveli.
amavdroulad, Tavisi wminda cxov-
rebiT, anu piradi magaliTiT iyos
mqadagebeli da garemos makurTxe-
aq SeiZleba gavixsenoT didi
rusi moRvawis wmida serafim saro-
axali aRTqumai uflisa Cuenisa ieso
Emil Jurcan,
Feminismul, o analiza teologica
, p. 172-

genderuli Tanasworoba
feministuri Teologiis WrilSi
da marTlmadidebeli eklesiis
kanonikur-liturgikuli wesi
mRvdeli aleqsi qSutaSvili
Teologiis doqtori
XX saukune istoriaSi
rogorc faseulobaTa radikaluri
cvlilebebis saukune. adamianTa
ZiriTadi uflebebisTvis, Tavisuf-
lebebisTvis da yvelanairi SezRud-
vebis (zogierT SemTxvevaSi, zneob-
winaaRmdeg brZolam Seqmna
axali tipis adamiani, romelSic
religiisTvis adgili TiTqmis aRar
aris. Tanamedrove sekularul sam-
yaroSi Tu miRebulia saubari Rmer-
Tze, isic mxolod im SinaarsiT,
rom is iyos morgebuli adamianis
subieqtur warmodgenebsa da amqvey-
niur materialur survilebs. miz-
nad aris dasaxuli ara adamianis
gaRmerTeba, aramed piriqiT Rmer-
Tis `gaadamianeba~, eklesia aRar
aris miCneuli RmerTTan Sexvedris
magaliTad, hipebis da pankebis moZ-
raobebi, romlebic, erTis mxriv, Tavi-
sufali siyvarulis anu seqsis da meores
mxriv, sazogadoebriv urTierTobebSi
anarqiis mqadageblebi iyvnen
da amerikis kontinentebze TandaTan
viTardeboda qalTa emansipaciis-
Tvis, anu maTi socialuri, ekono-
mikuri da politikuri uflebebis-
Tvis brZola. is, rom Cvens Tanamed-
rove qalebs ufleba aqvT, miiRon
elementaruli Tu umaRlesi ganaT-
leba, iqonion samsaxuri, xelmZRva-
neli Tanamdebobic ki, airCion da
iyvnen arCeulebi da a.S., es yvela-
feri bevrwilad XIX saukunis femi-
nisturi moZraobis damsaxurebaa.
feminizmis meore faza daiwyo
ukve XX saukunis 60-ian wlebSi,
rodesac mizans aRar warmoadgenda
mamakacTa da qalTa uflebrivi
Tanasworoba, aramed e.w. `mamakac-
Ta elitis~ winaaRmdeg brZola.
vrceldeba ideologia, romlis
mixedviTac sazogadoebis centrSi
da yvelafris sazomad unda idges
qali, xolo mamakacebis, rogorc
`agresorebis~, socialuri statusi
maqsimalurad unda izRudebodes.
feminizmis erT-erTma yvelaze
ukuRmarTulma mimarTulebam qris-
tianul TeologiaSic SeaRwia. jer
kidev 1895 wels gamocemul iqna e.w.
Woman
romelic feministebis
erT-erT ZiriTad ideologiur ba-
RmerTze saubrisas, mamrobiTi
sqesis nacvalsaxeli
(inglisuri
an rusuli
Secvlil iqnas
mdedrobiTi sqesis nacvalsaxeliT
feministuri Teologiis gavrce-
lebis erT-erTi TvalsaCino Sedegi
protestantul samyaroSi qalTa
samRvdeloebis gaCena gaxda. winamde-
bare statiaSi SevecdebiT, ganvixi-
loT feministebis is argumentebi,
romelTa safuZvelzec isini cdi-
loben, daasabuTon qalTa samRvde-
loebis arsebobis aucilebloba da
warmovaCinoT marTlmadidebeli ek-
Emil Jurcan,
Feminismul, o analiza teologica,
Reintregirea, Alba
Iulia,2000, p. 12-13
96
КИММȿɊИЙЦЫ
ЮЖНЫЙ
ɚкɚɞɟмик
оɫноɜɟ
ɚнɚлизɚ
ɚɫɫиɪийɫкиɯ
ономɚɫɬичɟɫкоɝо
ɭчɟɬом
нɚɭчныɯ
изыɫкɚний
ɞɟɫяɬилɟɬий
ɫɬɚɬьɟ
ɜыɫкɚзɚно
пɪɟɞположɟниɟ
коɬоɪомɭ
мɟɫɬонɚɯожɞɟниɟ
киммɟɪий
Ga-mir-ra
ɭпо
минɚющиɯɫя
ɚɫɫиɪийɫкиɯ
ɋɚɪɝонɚ
II-
(722-705
Ɋɭɫɚ
I-
(735-714
.),
ɫлɟɞɭɟɬ
локɚлизоɜɚɬь
ɫɟɜɟɪнɟɟ
Ȼɚмɛɚкɫкоɝо
ɫопɪɟɞɟльной
Ⱦжɚɜɚɯɟɬи
Нижнɟй
.

пɪиɞɟɪжиɜɚɟмɫя
ɬой
ɫоɝлɚɫно
Ƚɭɪиɚниɚ
ɚɫɫиɪийɫкоɝо
оɬожɞɟɫɬɜляɟɬɫя
Ƚɭɪиɚини
ɭпомянɭɬой
Цоɜинɚɪɫкой
Ɋɭɫɚ
I
).
нɟɫколькиɯ
знɚчиɬɟльныɯ
оɛɫɬояɬɟльɫɬɜ
пɟɪɜыɯ
ɚннɚлоɜ
ɋɚɪɞɭɪи
II
ɫɬɪɚнɚ
Ƚɭɪиɚини
Цоɜинɚɪɫкой
Ɋɭɫɚ
локɚлизɭюɬɫя
конɬɪолиɪɭɟмыɯ
ɭɪɚɪɬийцɚми
оɛлɚɫɬяɯ
Кɚɜкɚзɚ
Кɭɪиɚни
ɪɚɫположɟнɚ
зɚпɚɞɭ
Лɟнинɚкɚнɚ
ɫɟɜɟɪнɟɟ
Иɝɚни
зɚпɚɞном
ɜɟɪɯоɜьɟ
ɞɪɭɝими
18
ɫɬɪɚнɚми
Ȼɚмɛɚкɫкиɯ
ɫɟɜɟɪɭ
озɟɪɚ
зɚɫлɭжиɜɚɟɬ
ɜнимɚния
ɫɯоɞɫɬɜо
инɬɟɪɟɫɭющиɯ
ɚɫɫиɪ
KUR
иɞɟнɬичноɫɬи
ɚɫɫиɪийɫ
Ƚɭɪиɚниɚ
ɭɪɚɪɬɫкой
Ƚɭɪиɚини
ɜзɝляɞ
ɭчиɬыɜɚɬь
ɫлɟɞɭющɟɟ
оɛɫɬояɬɟльɫɬɜо
ɜоɜɚния
Ɋɭɫɚ
I
ɚɪɟɚл
ɚкɬиɜныɯ
пожɟɪɬɜоɜɚния
ɭɪɚɪɬийцɟɜ
ɪɟɝионом
ɭɪɚɪɬɫкиɯ
ɋɚɪɞɭɪи
зɚпɚɞнɚя
пɪоɯоɞиɬ
ɛольшинɫɬɜо
эпиɝɪɚɮичɟɫкиɯ
ɜɪɟмɟн
Ɋɭɫɚ
ɜыяɜ
ȼɚнɟ
Ɍɭшпɟ
ɋɟɜɚн
Цоɜинɚɪ
Ȼлɭɪ
оɛъяɫниɬь
ɫлɭчɚйным
ɫоɜпɚɞɟ
ɪɚɫположɟннɚя
ɫɟɜɟɪɭ
ɫɟɜɟɪо
зɚпɚɞɭ
Ⱦжɚɜɚɯɟɬи
Мɟликишɜили
ɍɪɚɪɬɫкиɟ
клинооɛɪɚзныɟ
., 1960,
. 438.
. 323-334.
. 273-322;
.: 323-334.
локɚлизоɜɚнныɟ
ɪɟɝионɟ
поɫлɟɞнɟй
Пɭɫɭниɚ
Цɭɞɚлɚ
Цɭнɞɚ
ɭпоминɚюɬɫя
нɚɞпиɫяɯ
ɋɚɪɞɭɪи
ɫɜиɞɟɬɟльɫɬɜɭюɬ
ɭɪɚɪɬийцɟɜ
ɫɟɜɟɪном
зɚпɚɞном
ɭɪɚɪɬɫкиɯ
Ɋɭɫɚ
.
ɜышɟɫкɚзɚнноɝо
можно
пɪɟɞполɚɝɚɬь
мɟɫɬонɚɯожɞɟниɟ
ɫɬɜɭющиɯ
/
ɝɚмɟɪийцɟɜ
ɭпоминɚɟмыɯ
пиɫьмɟнныɯ
II,
ɫлɟɞɭɟɬ
иɫкɚɬь
ɬɟɪɪиɬоɪии
КɜɟмоКɚɪɬли
ɪɚɫположɟнной
Ȼɚмɛɚкɫкоɝо
.
ɜзɝляɞ
поɞкɪɟпляюɬ
ɯоɪошо
изɜɟɫɬныɟ
иɫɫлɟɞоɜɚɬɟлям
КɜɟмоКɚɪɬли
ɞɚнныɟ
пɪизнɚнныɟ
ɫɭщɟɫɬɜоɜɚния
ɬɟɪɪиɬоɪии
ɫкиɮɫко
ɬɚкиɟ
ɬопонимы
,
ɪɚɫположɟнноɝо
ɜɛлизи
ɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
Gomr
ɪɭкопиɫи
ɬɟɪминɭ
/
ɋɟпɬɭɚɝинɬы
Иɟзɟкииля
(
ɜɫɟми
Ɏоɝɚɪмɚ
,
Иɟз
. 38 : 6).
Нɚɞɟɟмɫя
чɬо
ɞɚльнɟйшиɟ
ɜопɪоɫɟ
пɪɟɛыɜɚния
оɬɫɭɬ
киммɟɪийцɟɜ
Кɚɜкɚзɟ
зɚмɟɬим
нɚличиɟ
цɟнныɯ
можɟм
Ⱥɪɭɬюнян
Ɍопонимикɚ
, 1985,
. 76, 258-259;
Ⱦɚнɞɚмɚɟɜ
ɞокɭмɟнɬоɜ
VI-V
//
1, 1977,
. 15-17.
Ȼɟɪɞзɟнишɜили
Очɟɪки
иɫɬоɪичɟɫкой
ɝɟоɝɪɚɮии
., 1979,
. 103..
94
поɪɚжɟниɟ
нɚɪоɞɭ
ɍɪɚɪɬɭ
оɬɬɭɞɚ
ɛɟжɚли
?]
ю] [?]
ɞɪɭɝиɯ
ɫɯɜɚɬил
ȼɟɫɬь
ȺȼИИɍ
50, 11]
опɪɟɞɟлɟния
локɚции
Ƚɚмиɪɚ
оɫноɜной
кооɪɞинɚɬой
ɫлɭжиɬ
ɫɬɪɚнɚ
Ƚɭɪиɚниɚ
плɚɬиɜшɚя
ɫоɝлɚɫно
ɜышɟпɪиɜɟɞɟнномɭ
ɞокɭмɟнɬɭ
ɞɚнь
ɍɪɚɪɬɭ
нɚɯоɞиɜшɚяɫя
ɫоɫɟɞɫɬɜɭ
//
Ƚɚмиɪɚ
.
нɚɭчной
лиɬɟɪɚɬɭɪɟ
ɜыɫкɚзɚны
ɫооɛɪɚжɟния
ɭпоминɚɟмой
ɚɫɫиɪийɫком
иɫɬочникɟ
оɬожɞɟɫɬɜляɟɬ
ɚɫɫиɪийɫкоɝо
ɭпоминɚɟ
нɚɞпиɫɟй
ɋɚɪɞɭɪи
Кɭɪиɚни
Qu-ri-a-ni
Эɬɭ
ɫɬɪɚнɭ
локɚлизɭɟɬ
ɫɟɜɟɪо
ɍɪɚɪɬɭ
ȺȼИИɍ
. 2].
II
ɫлɟɞɭɟɬ
зонɟмɟжɞɭ
Лɟнинɚкɚнɚ
ɫɬɪɚной
ɛɟɪɟɝɭ
иɫключɚɟɬ
Кɭɪиɚни
ɬочкɭ
зɪɟния
Ƚɭɪиɚниɚ
ɚɫɫиɪийɫкиɯ
иɫɬочникоɜ
Кɭɪиɚни
II,
оɬожɞɟɫ
ɫɬɪɚнɭ
Кɭɪиɚни
Ƚɭɪиɚини
ɭɪɚɪɬɫкоɝо
Ɋɭɫɚ
I
ɭкɚзɚнноɝо
пɚмяɬникɚ
локɚлизɭɟɬ
ɫчиɬɚɟɬ
иɞɟнɬичноɫɬи
ɚɫɫиɪийɫкоɝо
ɭɪɚɪɬɫкой
ɭɛɟɞиɬɟльной
иɞɟнɬич
II
. 176-177.
Мɟликишɜили
ɍɪɚɪɬɭ
., 1954,
. 61.
Иɜɚнчик
Киммɟɪийцы
., 1996,
ɚɫɫиɪийɫкоɝо
ɞокɭмɟнɬɚ
.
Ⱥɪɭɬюнян
19
Ƚɭɪиɚини
ɪɚɫположɟнныɟ
ɫоɝлɚɫно
Цоɜинɚɪɫкой
нɚɞпиɫи
Ɋɭɫɚ
I,
ɋɟɜɚнɫкоɝо
нынɟшниɯ
ȼɚɪɞɟниɫɚ
Кɪɚɫноɫɟльɫкɚ
нɚɭчной
ɫɭщɟɫɬɜɭɟɬ
локɚлизɚции
ɫɬɪɚны
//
киммɟɪийцɟɜ
).
Пиоɬɪоɜɫкоɝо
ɫɬɪɚнɚ
ɪɚɫполɚɝɚлɚɫь
зɚпɚɞɭ
ɍɪɚɪɬɭ
Ⱦьяконоɜ
ɫлɟɞɭɟɬ
помɟщɚɬь
цɟнɬɪɚльном
Ƚɪɭзии
ɜоɫɬочной
Понɬɚ
ɫɜиɞɟɬɟльɫɬɜɭ
,
мɟɫɬонɚɯожɞɟниɟ
ɛлиз
нынɟшнɟ
Лɟнинɚкɚн
ɋоɝлɚɫно
ɭкɚзɚннɭю
ɫлɟɞɭɟɬ
Ⱥɪмянɫкоɝо
плоɫкоɝоɪья
ɜмɟɫɬɟ
киммɟɪийцɚми
Иɜɚнчик
локɚлизɭɟɬ
ɭпомянɭɬой
ɭɪɚɪɬɫком
иɫɬочникɟ
Цоɜинɚɪɫкой
ɪɚɫполо
ɫɟɜɟɪɭ
ȿɫɬɟɫɬɜɟнно
кɚкоɜо
оɬношɟниɟ
иɫɫлɟɞɭɟмомɭ
ɜопɪоɫɭ
. 30.
ȼɚнɫкоɟ
цɚɪɫɬɜо
.
.,
1959,
. 232-233.
Ⱦьяконоɜ
Пɪɟɞыɫɬоɪия
ɚɪмянɫкоɝо
нɚɪоɞɚ
ȿɪɟɜɚн
, 1968,
169,
пɪим
. 251.
Иɫɬоɪия
Лɟнинɝɪɚɞ
1956,
236,
пɪим
Пɟɬɪоɫян
Ɏɪɚко
киммɟɪийɫкиɟ
плɟмɟн
Ⱥɪмянɫком
нɚɝоɪьɟ
.) //
Ȝилолоȋичȍский
Ȏțрнал
. I (76).
ǭрȍȊан
, 1977,
. 219-220.
Иɜɚнчик
Киммɟɪийцы
., 1996,

ЮЖНЫЙ
КȺȼКȺЗ
ɏɚзɚɪɚɞзɟ
ɚкɚɞɟмик
ɫложным
пɪɟɞɫɬɚɜляɟɬɫя
ɭɫɬɚноɜлɟния
ɜзɚимоɫɜязи
киммɟɪий
Южным
чɬо
Ga-mir-ra
ɫɬɪɚнɚ
Ƚɚмиɪɚ
Ga-a-me-ra-a
ɝɚмɟɪийцы
,
ɝɚмиɪы
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭю
ɬɟɪминɚм
ɞɪɟɜнɟɝɪɟчɟɫкиɯ
пиɫьмɟн
иɫɬочникоɜ
киммɟɪиɟц
,
,
ɫɬɪɚнɚ
ɜпɟɪɜыɟ
пояɜляюɬɫя
ɚɫɫиɪийɫкиɯ
клинопиɫныɯ
оɬɪɚжɚющиɯ
эпоɯɭ
II (722-705
Ɋɭɫɚ
I
(735-714
пɟɪɜоиɫɬочники
поɜɟɫɬɜɭюɬ
имɟɜшиɯ
714
ɜозможно
ɜоɜɫɟ
ɝоɞɭ
ɞонɟɫɟнияɯ
ɚɝɟнɬоɜ
ɪɚзɜɟɞыɜɚɬɟль
ɫлɭжɛы
ɫɭщɟɫɬɜоɜɚɜшɟй
пɪи
оɛлɚɫɬɟй
пиɫьмɚɯ
ɫоɞɟɪжɚния
II
ɋинɚɯɟɪиɛом
ɫɬɪɚнɭ
ɍɪɚɪɬɭ
поɪɚжɟнии
ɭɪɚɪɬийцɟɜ
II
ɫлɟɞɭю
щɭю
полɭчɟннɭю
ɍккийцыпиɫɚли
Цɚɪь
ɭɪɚɪ
ɫɬɪɚнɭ
пɟɪɟɛиɬо
нɚмɟɫɬникоɜ
нɚзɚɞ
ɬɭɪɬɚн
ɝлɚɜнокомɚн
ɞɭющий
оɛлɚɫɬɟнɚчɚльникɚ
Ⱦонɟɫɟниɟ
ɭккийцɟɜ
инɮоɪмɚциɟй
ɚɝɟнɬɚ
Ⱥшшɭɪɪиɫɭɚ
Ⱥшшɭɪɪиɫɭɚ
ȼɟɫɬь
ɭɪɚɪɬɫком
пиɫɚл
, -
ɭɫпокоилɚɫь
ɭшли
Цɚɪь
ɍɚзɚɭн
Иɜɚнчик
Киммɟɪийцы
., 1996,
ɫɜɟɞɟниɟ
полɭчɟнноɟ
ɪɚзɜɟɞыɜɚɬɟльным
нɚмɟɫɬникɚ
ɏɚльɫɭ
поɞɬɜɟɪ
жɞɚɟɬ
ɛɟзɭɫпɟшноɝо
чɚɫɬноɫ
ɜойɫко
ɛыло
полноɫɬью
Пɟɪɟɛиɬо
ɜɫɬɭпил
ɫɜою
лɚɝɟɪю
ɛɟжɚɜшиɟ
Пɪиɜɟɞɟннɭю
ɞɪɭɝиɯ
ɫоɫɬɚɜлɟнныɯ
Коɝɞɚ
ɭɪɚɪɬиɟц
ɭɪɚɪɬийцы
ɟɝо
ɜɟльможи
полноɫɬью
пɟɪɟɛиɬы
ɛояɬɫя
II.
ɝоɫпоɞинɚ
ɞɪожɚɬ
кɚк
жɟнщины
полноɟ
ɛɟзɞɟйɫɬɜиɟ
ɫɜɟɞɟния
ɫоɞɟɪжиɬ
пиɫьмо
ɫɫылɚɟɬɫя
ɫлɟɞɭющɟɟ
ɞонɟɫɟниɟ
ɍɪзɚнɚ
ɫɬɪɚнɭ
Нɚмɟɫɬник
Ⱦɪɭɝой
ɞоɛɭɞɟм
ȿɞинɫɬɜɟнным
ɫɜɟɞɟниɟм
ɜоляɟɬ
пɪɟɞɫɬɚɜиɬь
мɟɫɬоɪɚɫположɟниɟ
яɜляɟɬɫя
пиɫьмо
ɜышɟɭпомянɭɬоɝо
Ⱥшшɭɪɪиɫɭɚ
цɚɪю
Ⱥшшɭɪɪиɫɭɚ
ɛɭɞɟɬ
ɛлɚɝополɭчии
ɛлɚɝополɭчии
ɭкɪɟплɟнный
ɛɭɞɟɬ
ɛлɚɝополɭчии
мой
Ƚɭɪиɚниɚ
Gu-ri-a-ni-a
мɟжɞɭ
ɫɬɪɚной
Ga-mir-ra).
Поɫлɟɞняя
плɚɬиɬ
ɍɪɚɪɬɭ
ɞɜинɭлɫя
ɫɬɪɚны
Иɜɚнчик
Киммɟɪийцы
., 1996,
. 169-
171.
. 175.
. 267.
92
SeiZleba ekuTvnodes sxva rwmenas;
magram aucilebelia nebismier Sem-
TxvevaSi RvTismsaxureba Sesruldes

orive kategoria miekuTvneba sajaro
mosamsaxureebs. isini iReben xel-
fass saxelmwifosgan, xolo maTi
daniSvnis da swavlebis programis
sakiTxebs akontrolebs eklesia. re-
ligiis Tavisuflebis pricipebidan
gamomdinare, aramarTlmadidebluri
mowafeebi ar arian valdebulni,
daeswron kursebs. mSoblebi zrdian
TavianT Svilebs sakuTari reli-
giuri rwmenis Sesabamisad.
saxelmwifo da eklesia maltaSi
saxelmwifosa da kaTolikur ek-
lesias Soris gansakuTrebuli Se-
Tanxmebebi arsebobs im dotaciebis
Taobaze, romlebsac saxelmwifo aZ-
levs religiur skolebs maT mier
ufaso swavlebis gasagrZeleblad,
aseve kaTolikuri
religiuri safuZ-
vlebis swavlebis Taobaze saxelm-
wifo skolebs. Teologiuri fakul-
teti dabrunda universitetSi. epis-
koposis xelisuflebasTan konsul-
taciiT SeTanxmebas miaRwies agreT-
ve saeklesio `anim
atorebis~, ro-
gorc saxelmwifo skolebis sulie-
ri direqtorebis, daniSvnis Taobaze.
saxelmwifo da eklesia
gaerTianebul samefoSi
yvela saxelmwifo skolaSi `Zi-
riTadi saswavlo programa~ moi-
cavs religiur ganaTlebas yvela
moswavlisaTvis [saganmanaTleblo
aqti, 2002 weli, paragrafi me-80 (1)]
da saxelmwifo saswavlo progra-
mas, romelic Sedgeba mTeli rigi
sxva sagnebisgan; amrigad, religiu-
ri ganaTleba sargeblobs gansakuT-
rebuli statusiT. 1870 wlidan ing-
lisis saxelmwifo skolebSi reli-
giuri ganaTleba aradenominaciuri
90

bis samarTlebriv uzrunvelyofas;
e) moswavle-axalgazrdobis aRzr-
dis saqmeSi saxelmwifosa da saqar-
Tvelos samociqulo avtokefaluri
marTlmadidebeli eklesiis TanamS-
romlobis formebisa da pirobebis
tros Soris gaformebuli memoran-
dumi akademiuri Tavisuflebis
SezRudvis safrTxis matarebeli-
caa, radgan eklesia itovebs
uflebas, gansazRvros, Tu vis mier
da rogor unda iswavlebodes sko-
laSi religia. is aseve ewinaaRmde-
geba mSoblebis uflebas, sakuTari
religiuri rwmenis Sesabamisad aR-
zardos Svili. memorandumi, rome-
lic saswavlo procesebis dagegm-
vasa da saswavlo programebis Semu-
SavebaSi marTlmadidebeli ekle-
siis CarTvas iTvaliswinebs, ormx-
mdgomareobaSi ayenebs. imave saki-
Txebze sxvadasxva religiuri jgu-
febis azri sruliad ugulebelyo-
filia da saerTod, dasaSvebia Tu
ara religiis swavleba saSualo
skolaSi? miuxedavad xelmowerili
memorandumisa, dReisTvis oponent-
Ta azri gamarjvebulia da saqarT-
velos sajaro skolebi araTu
religiuri sagnebisgan, aramed re-
ligiuri atributikis niSnebisganac
sruliad gawmendilia. arada evro-
puli gamocdileba sruliad sxva
gzas gvTavazobs.
evrokavSiris qveynebSi ganasxva-
veben samoqalaqo-saeklesio samarT-
lebrivi sistemis sam ZiriTad tips.
pirveli ZiriTadi tipisTvis
damaxasiaTebelia saxelmwifo ekle-
88
konfesiuri ganaTleba sajaro
skolebSi saqarTvelosa da
evrokavSiris saxelmwifo
religiis mqone qveynebis
magaliTze
dekanozi levan maTeSvili,
profesori
msoflio skolebSi dawyebuli

VII
ɜɪɟмɟни
кɚɫɚɟɬɫя
Ƚɪɭзии
Ƚɪɭзинɫкой
ɝɪɟчɟɫкиɯ
-
клɚɪɞжɟɬɫкоɟ
княжɟɫɬɜо
зинɫкиɯ
лɚзɫкɭю
миɬɪопо
позɞɟɟ
Ƚɭмɭшɯɚнɫкий
ɯɚлɞɟйɫкой
ɮɟмой
зɞɟɫь
лɚзɫкой
миɬɪополии
Ɋоɞополиɫɫкɚя
ɋɚиɫинɫкɚя
Пɟɬɪɫкɚя
ɫоɝлɚɫно
иɫɫлɟɞоɜɚнию
Ȼɚйɛɭɪɞɟ
ɫкɚзɚɬь
мɟɫɬоɪɚɫположɟниɟ
Лɚзики
ɫɟɝоɞняшний
мнɟния
мɟɫɬоɪɚɫположɟнии
ɝɪɭзинɫкой
ɪиоɝɪɚɮии
Лɚзикɚ
ɜключɚлɚ
ɫɟɛя
ɪичɟɫкɭю
зɚпɚɞнɭю
Ƚɪɭзию
коɬоɪоɟ
имɟнɭɟɬɫя
ɜключɚя
ɭщɟльɟ
ɞɪɭɝой
пɪиняɬой
кɪɭɝɭ
XX
.,
ɜключɚлɚ
ɫɟɛя
ɫɪɟɞнюю
Ƚɪɭзии
20. 06. 2015
86
ɜпɚɞɚя
полɭмɟɫячноɝо
зɚлиɜɚ
чɬо
ɫлɭжиɬ
ɝɪɚницɟй
ɞɜɭɯ
ɟɫли
яɜляюɬɫя
Ⱥзиɟй
нɚпɪɚɜо
лɟжɚщиɟ
нɚзыɜɚюɬɫя
ȿɜɪопой
нɚɫɟлɟнныɟ
лɚзоɜ
лɚзы
имɟюɬ
ɝоɪоɞоɜ
ɭкɪɟплɟний
зɚɫлɭжиɜɚющɟɝо
ɜнимɚния
поɫɟлкɚ
ɫчиɬɚɬь
ɪɚньшɟ
зɞɟɫь
Пɟɬɪɭ
Пɪокопий
Кɟɫɚɪийɫкий
IV,8,2).
опɪɟɞɟлɟнию
Ⱥпɫɚɪɭнɬ
Ⱥпɫɚɪɭ
Ⱥпɫɭɪɬɚ
ɝɞɟ
ɭɛили
ɫынɚ
зɞɟɫь
ɫɚниɝоɜ
(
, 2,1965,
125,126).
Пɟɬɪы
ɞɟнь
пɭɬи
Плиний
ɭпоминɚɟɬ
нɚзɜɚниɟм

140
ɬɟчɟɬ
кɪɟпоɫɬь
ɬɚким
нɚзɜɚниɟм
Иɜɟɪия
пɪожиɜɚюɬ
Пɭɬɟшɟɫɬɜиɟ
, 1961,
. 76).
иɫɫлɟɞоɜɚнию
Ⱥпɫɚɪɭ
ɫлɭжиɬ
ɫɜɟɞɟниɟ
Кɟɫɚɪийɫкоɝо
коɬоɪомɭ
ɪяɞом
Ⱥɪкɚɛ
ɟɫɬь
пɭнкɬ
Пɪокопий
ɭпоминɚɟɬ

ɬɪɚпɟзɭнɬцɟɜ
ɪɚɫположɟны
ɫɟлɟния
ɋɭɫɚɪмɟны
Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ
пɭɬи
Ɋизɟ
Ɍɚм
ɪɚɫположɟны
пɭɬи
),
коɬоɪый
ɪɚньшɟ
нɚзыɜɚлɫя
Ⱥпɫɭɪɬом
., 121-123,
. 58).
эɬомɭ
ɫɜɟɞɟнию
Ⱥпɫɚɪɭнɬ
Ⱥпɫɚɪɭ
нɚɯоɞилɫя
ɬɪɟɯɞнɟɜноɝо
пɭɬи
(90-100)
Ɋизɟ
Ⱥпɫɚɪɭнɬɚ
пɭɬи
зɟмля
нɚчинɚлɚɫь
Лɚзикɚ
ɋоɝлɚɫно
Пɟɬɪɚ
-
ɫɚмɚя
ɏɭɮɚɬи
ɝɪɭзинɫкиɯ
ɪɚɫположɟнɚ
зɚпɚɞном
Чоɪоɯи
пɭɬи
Ⱥпɫɚɪɭнɬ
Лɚзɫком
яɜɫɬɜɭɟɬ
ɫɜɟɞɟний

лɟɜомɭ
ɝɪɚницы
оɞноɝо
пɭɬи
зɟмля
ɫоɫɟɞɫɬɜɭ
жиɜɭɬ
понɬийɫкими
Кɟɫɚɪийɫкий
, (2), (19).
ɛɟɪɟɝɭ
ɪɚɫɫɬоянии
оɞноɝо
пɭɬи
Ⱥпɫɚɪоɫɚ
ɪɚɫполɚɝɚлɚɫь
Лɚзики
кɪɟпоɫɬь
Пɟɬɪы
Ɏɚзиɫɚ
пɪɟɞɟлɚɯ
пɭɬи
оɞноɝо
ɪɚɫполɚɝɚлɫя
30
ɝоɪоɞɚ
кончɚɟɬɫя
Эɜкɫинɫкий
пɭɬи
оɞин
Пɪокопий
Кɟɫɚɪийɫкий
, 2).
ɫɜɟɞɟниям
ȼɚɯɭшɬи
клɚɪɞжɟɬɫкоɟ
V
ɜключɚли
поɫлɟɞɭющиɟ
жоɯɫкиɯ
Ⱥɪзɪɭмɚ
Ɍоɪɬоми
ɏɚɯɭли
Ȼɚйɛɭɪɞ
ȼизɚнɬия
ɭпɪɚзɞнилɚ
знɚчиɬɟльной
чɚɫɬью
ɜлɚɞɟли
цɚɪɫɬɜо
Лɚзиɫɬɚн
Чɚнɟɬи
VI
цɚɪɫɬɜо
ɛɭɞɭ
Ƚɭɪия
ɭщɟльɟ

ɜɯоɞилɚ
ɪизɟйɫкоɝо
жɟлɟзноɝо
ɫɬɟɪжня
ɞɪɭɝиɟ
зɟмли
Чɚнɟɬи
Ƚɭмɭшɯɚнɫкоɝо
ɜключиɬɟльно
ɛɭɞɭщɭю
конɫɬɚнɬинопольɫкиɟ
лɚзɫкиɟ
VI
ɜɟкɚ

ɝоɪоɞɚ
Мɟɪчɭлɟ
, 1954,
. 226).
иɫɫлɟɞоɜɚнию
изɜɟɫɬноɝо
пиɬиɭнɬɫкɚя
пицɭнɞɫкɚя
ɟпиɫкопɫкɚя
ɭчɚɫɬиɟ
I
326
Ⱥɪмɟния
эпоɯɭ
. 203).
иɫɫлɟɞоɜɚниям
Лɚзикɚ
коɬоɪый
ɞɟлилɫя
полиɬичɟɫкиɟ
:
ɪɟɝион
ɜɞоль
Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ
Понɬийɫкɭю
ɫоɫɬɚɜлял
чɚɫɬь
импɟɪии
ɫɟɛя
ɯɚлɞɟйɫкоɟ
ɫооɛщɟɫɬɜо
). 2.
ȼɬоɪɭю
чɚɫɬь
Лɚзики
ɫоɫɬɚɜляло
-
.321).
лɚзоɜ
зɚпɚɞɟ
ɜоɫɬокɟ
Иɜɟɪиɟй
ɪɚɫполɚɝɚлɚɫь
кɪɟпоɫɬь
ɫɟɜɟɪɟ
Ɋɚɫположɟнныɟ
Иɜɟɪиɟй
ɋɚɪɚпɚны
ɪɚɫполɚɝɚлиɫь
Ⱥɪɫиɚн
2687
ɫɜязɭющɟй
Ⱥɪɬɚнɭɞж
Иɜɟɪиɟй
Лɚзикой
ɝɞɟ
ɭɪожɚя
ɜиноɝɪɚɞник
ɫɟɝоɞняшний
ɞɟнь
пɪиняɬо
ɫчиɬɚɬь
Шоɪɚпɚни
пɭнкɬ
Ƚɪɭзии
250
ɭɪоɜнɟм
ɫɭɛɬɪо
цɜɟɬɟɬ
ɭɪожɚй
эɬомɭ
ɜɟɬɫɬɜɭюɬ
ɞɪɭɝ
ɞɪɭɝɭ
ɫкɚзɚɬь
ɋкɚнɞɚ
коɬоɪɭю
оɬожɞɟɫɬɜляюɬ
ɪɚɫположɟн
ɫɭɛɬɪопичɟɫкой
ɝɞɟ
ɟɫɬь
оɛильный
ɭɪожɚй
ɫɜɟɞɟниям
ɋкɚнɞɟ
ɜɚжной
ɞоɪожной
ɋоɝлɚɫно
иɫɫлɟɞоɜɚниям
ɋкɚнɞɚ
ɋɚɪɚпɚнɚ
ɛыли
ɪɚɫположɟны
ɞɪɭɝом
Чоɪоɯɫком
ɭщɟльɟ
ɜыɫоком
Ⱥɪɬɜин

Ⱥɪɬɚɚни
ɭɪожɚя
цɜɟɬɟɬ
ɝɪɚɞник
Чоɪоɯɫкоɟ
ɭщɟльɟ
ɛыло
Ⱥɪɬɚɚни

чɚɫɬью
Иɜɟɪии
ɫɜязɭющяя
ɝɪɭзинɫкиɯ
иɫɬочникɚɯ
нɚзыɜɚɟɬɫя
Клɚɪɞжɟɬɫкой
ɞоɪоɝой
онɚ
ɛылɚ
оɫноɜной
мɚɝиɫɬɪɚлью
Иɜɟɪию
ɋоɝлɚɫно
Жиɬию
Кɚɪɬли
ɞоɪоɝой
пользоɜɚлиɫь
цɚɪь
Пɚɪнɚɜɚз
Ⱥпоɫɬол
Ⱥнɞɪɟй
Пɟɪɜозɜɚн
ȼɚɯɬɚнɝ
Ȼɚɝɪɚɬ
Чɟɬɜɟɪɬый
эɬой
ɯɪиɫɬиɚнɫкиɟ
ɫɜяɬыни
Кɚɪɬлийɫкоɟ
цɚɪɫɬɜо
ȼизɚнɬии
IV
ɜɟкɟ
чɚɫɬи
Жиɜоɬɜоɪящɟɝо
ɞля
ɝɜозɞи
Кɚɪɬлиɫ
Цɯоɜɪɟɛɚ
)).
иɫɬоч
ɜɚжны
ɫɜɟɞɟния
Кɟɫɚɪийɫкоɝо
Ⱥɝɚɮия
ɫɜɟɞɟнию
ложɟниɟ
o
Ⱥпɫɚɪɭнɬɚ
Пɟɬɪы
кончɚɟɬɫя
пɭɬи
ɍпиɪɚяɫь
оɛɪɚзɭɟɬ
ɛɟɪɟɝоɜɭю
полɭмɟɫяцɚ
пɭɬи
пɟɪɟɟзɞɟ
эɬомɭ
зɚлиɜɭ
-
полɭмɟɫяцɭ
ɫоɫɬɚɜляɟɬ
пяɬьɞɟɫяɬ
ɫɬɚɞий
лɟжиɬ
ɛɟɪɟɝоɜой
линиɟй
яɜляɟɬɫя
ɭжɟ
лɚзоɜ
Лɚзики
ɜнɭɬɪи
ɋкимния
ɋɜɚния
Жиɜɭщиɟ
зɞɟɫь
плɟмɟнɚ
яɜляюɬɫя
лɚзɚм
ɭпɪɚɜляюɬɫя
[16]
нɚчɚльникɚми
жиɬɟлɟй
ɞɪɭɝоɝо
нɚчɚльникоɜ
нɚɫɬɭпɚɟɬ
жизни
-
ɫмɟɪɬный
нɚɜɫɟɝɞɚ
ɭɫɬɚноɜлɟнно
ɫɬɚɜиɬ
ɞɪɭɝоɝо
ɜзɚмɟн
ɭмɟɪшɟɝо
ɜɞоль
жиɜɭɬ
яɜляющиɟɫя
поɞɞɚнными
Жиɜɭɬ
ɛɟɫплоɞия
изоɛилɭюɬ
ɛлɚɝɚми

иɫкɭɫныɟ
зɟмлɟɞɟльцы
поɞнимɚюɬɫя
ɬɪɭɞноɞоɫɬɭпныɟ
ɬянɭɬɫя
Кɚɜкɚзɫкиɯ
нɚпɪɚɜлɟнию
ɜоɫɬокɭ
пɪɟɞɟлоɜ
ɭɯоɞящиɟ
ɪɟкɚ
84
Кɟɫɚɪийɫкий

Конɫɬɚнɬинɚ
полɭчили
пɪожиɜɚющиɟ
ɫопɪɟɞɟльныɯ
зɟмляɯ
ɜɟɪоɜɚли
Пɪичиной
ɜɟли
ɛлɚɝɚ
ɫɬɚлɚ
жɟнщинɚ
ниɯ
, I, 1961,
ɫɜɟɞɟния
(http//www.world-
history.ry/countries about/581/2259.html).
ɫɚмоɟ
V
Кизикийɫкий

жиɜшиɟ
коɬоɪомɭ
I, 1961,
. 55).
оɛɪɚзом
ɫоɝлɚɫно
ɫɜɟɞɟниям
Кɟɫɚɪийɫкоɝо
Кизикийɫ
ɝɪɭзинɫкий
кɚк
жиɜɭщиɟ
пɪимоɪьɟ
лɚзы
жиɜɭщиɟ
оɫɬɚльной
ɬɟɪɪиɬоɪии
ɫɬɪɚны
-
иɜɟɪы
оɞноɜɪɟмɟнно
полɭчили
Ȼожию
зɚпоɜɟɞь
ɋɜɟɞɟниям
Кɟɫɚɪийɫкоɝо
Кизикийɫкоɝо
лɚзоɜ
ɜмɟɫɬɟ
кɚк
ɭжɟ
ɫкɚзɚно
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɫɜɟɞɟниɟ
знɚмɟниɬоɝо
V
ɜɟкɚ
Моɜɫɟɫɚ
Нинɚ
оɛшиɪнɭю
ɬɟɪɪиɬоɪию
Кɚɫпийɫкоɝо
Клɚɪɞжɟɬи
жиɜɭщиɯ
мɚɫкɭɬоɜ

жɟннɚя
Нɭнɟ
оɬɬɭɞɚ
ɭɞоɛопоняɬной
ɪɟчью
ɞɪɭɝиɟ
ɭɝолки
Ƚɪɭзии
Нɭнɟ
ɫɬɚлɚ
жɟнщиной
ȿɜɚнɝɟлиɟ
Клɚɪɞжɟɬи
Ⱥлɚн
Кɚɫпия
ɝɪɚниц
кɭɬоɜ
Ⱥɝɚɮɚнɝɟл
1984,
. 172).
Ⱥɝɚɮɚнɝɟлɭ
ɞɪɭɝим
V
Нинɚ
Чɟɪномоɪья
Клɚɪɞжɟɬи
Кɚɫпийɫкоɝо
Мɚɫкɭɬы
ɍпомянɭɬɚя
ɫɜɟɞɟнии
ɝɪɭзинɫкɚя
Клɚɪɞжɟɬи
ɪɚɫполɚɝɚлɚɫь
жило
Кɚɫпийɫкоɝо
ɫɜɟɞɟниям
ɏоɪɟнɚци

Нинɚ

ɫоɝлɚɫно
ɫɜɟɞɟниям
Кɟɫɚɪийɫкоɝо
Кизикийɫкоɝо

поɞɜижничɟɫɬɜɚ
Ƚɪɭзия
юɪиɫɞикцию
Ƚɪɭзинɫкой
зɚɪɭɛɟжныɯ
ɫɜɟɞɟнию
Иоɚннɚ
(899
.) -
эɝɪиɫɫким
ɚɪɯиɟпиɫ

I
ɛыл
ɝɭɝɚɪийцɟɜ
ɫоɝлɚɫно
ɞɪɚɫɯɚнɚкɟɪɫɬкоɝо
1912,
ɭжɟ
ɫоɝлɚɫно
ɝɪɭзинɫ
Ƚɪɭзия
ɯɪиɫɬиɚнɫɬɜɚ
ɜɯоɞилɚ
ɝɪɭзинɫкɭю
мцɯɟɬɫкɭю
цɟɪкоɜнɭю
Ƚɪɭзинɫкиɟ
иɫɬочники
изɭчил
пɪишɟл
ɫлɟɞɭющɟмɭ

Ⱥнɞɪɟй
Ƚɪɭзинɫкой
ɝɪɭзинɫкоɝо
жɟлɚния
поɫылɚɬь
ɞɪɭɝиɯ
ɭɝолки
Ƚɪɭзии
ɫплочɟниɟ
ɜозɪожɞɟниɟ
ɟɞиной
нɟɞɟлимой
Ƚɪɭзии
Ⱦжɚɜɚɯишɜили
ɝɪɭзинɫкоɝо
нɚɪоɞɚ
. 47).
Эɬо
знɚниɟ
ɭɫɬɚ
имɟниɬыми
ɝɪɭзинɫкими
ɭчɟными
ɭɫɜоɟно
ɝɪɭзинɫким
нɚɪоɞом
ɬɚм
. 97).
Чɬо
кɚɫɚɟɬɫя
изɜɟɫɬныɯ
ноɬиций
ɋɚйɫинɫкой
Пɟɬɪийɫкой
полиɫɫкой
Зиɝɚнɫкой
ɟпɚɪɯий
ɪɚɫполɚɝɚлиɫь
Зɚпɚɞной
Ƚɪɭзии
ɫɬɪɚнɟ
ɝɪɭзин
Ɍɪɚɛзонɚ
Ƚɭмишɯɚны
Ⱥнɚния
Ⱦжɚпɚɪиɞзɟ
ȿпиɫкопɫкиɟ
кɚɮɟɞɪы
Лɚзикɟ
. 29-30).
ɋɜɟɞɟниям
ɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɫɜɟɞɟниɟ
лɚзɫкоɝо
(XVII
ɜɟɬиɬɟльницɚ
Иɜɟɪии
Лɚзикɚ
миɬɪополиɬɫкɭю

ɯɪиɫɬиɚнизɚции
чɚноɜ
(VI
ɜизɚнɬия
зɞɟɫь
Чɚникɚ
Лɚзикɟ
ɟпиɫкопɫкиɟ
кɚɮɟɞɪы
Пɟɬɪы
ɋɚиɫинɚ
ɜпɚɞɚɟɬ
конɟчнɭю
Понɬɚ
зɚлиɜɚ

полɭмɟɫяцɚ
ɫɬоɪонɟ
пɪоɬиɜо
ɭжɟ
оɛлɚɫɬь
ɚпɫилиɟɜ
лɚзоɜ
ɭжɟ
кɚк
плɟмɟнɚ
ɭпоминɚл
ɪɚɫɫкɚзɟ
Кɟɫɚɪийɫкий
ɚпɫилɚми
ɜɬоɪым
полɭмɟɫячноɝо
зɚлиɜɚ
жиɜɭɬ
ɝɪɚницы
[19]
Ⱥɛɚзɝɚм
ɪоили
нɚзнɚчили
ɫɜящɟнникоɜ
ɜозɞɜиɝ
ɛоɝоɪоɞицы
ним
ɫɜящɟнникоɜ
ɜɟɫь
ɯɪиɫɬиɚнɫкий
жизни
ɚɛɚзɝи
ɫɜоиɯ
Пɪокопий
Кɟɫɚɪийɫкий
опɪɟɞɟлɟниɟ
мɟɫɬоɪɚɫположɟния
имɟɟɬ
ɛольшоɟ
знɚчɟниɟ
ɭɫɬɚноɜлɟния
Ƚɪɭзинɫ
-
ɋɚйɫинɟ
Зиɝɚнɟ
-
VI X
ɜоɜɚли
Конɫɬɚнɬинопольɫкоɝо
Ɍɪɟɛɭɟɬɫя
иɫɫлɟɞоɜɚɬь
Ƚɪɭзии
ɏɚлɞɟйɫко
Ɍɪɚпɟзɭн
Изɜɟɫɬный
ɭчɟный
иɫɫлɟɞоɜɚɬɟль
ɫчиɬɚл
ɪɚɫполɚɝɚлиɫь
Юɫɬиниɚнɚ
, 1908,
ɫɜязи
Ƚɪɭзинɫкой
2012
ɫлɟɞɭющɟɟ

ɭɬɜɟɪɞиɜшɚяɫя
ɞɜɚɞцɚɬом
IV X
ɬɟчɟниɟ
Ƚɪɭзия
Ƚɪɭзинɫкой
иɫкɭɫɫɬɜɟнно
ɜнɟɞɪɟно
ɚɬɟиɫɬичɟɫкоɝо
пɪɚɜлɟния
пɪɟɞɫɬɚ
ɝɪɚницы
Ƚɪɭзинɫкой
ложном
ɋɜяɬой
иɫɬинным
ɭɬɜɟɪжɞɟниɟ
ɜыɫкɚзɚнноɟ
поɫɬɚноɜлɟнии
Ɋɭиɫ
ɫоɝлɚɫно
ɪомɭ
Пɟɪɜозɜɚнный
Ƚɪɭзии

-
Ƚɪɭзинɫкɚя
изнɚчɚльно
ɫɜою
Ƚɪɭзии
Ɋɭиɫ
пишɭɬ
Пɟɪɜозɜɚн
пɪопоɜɟɞоɜɚл
ɬɟɪɪиɬоɪии
Ƚɪɭзии
Кɚнон
ɋɞжɭлиɫ
, 1974,
. 545),
Нинɚ
ɜɟɬилɚ
ɜɟɫь
ɝɪɭзинɫкий
ȼɟликий
ɋɞжɭлиɫкɚнони
, 1974,
ɭɬɜɟɪжɞɟниɟм
Ɋɭиɫ
ɭжɟ
ɫкɚзɚно
ɫоɝлɚшɚюɬɫя
зɚɪɭɛɟжныɟ
IV
82
Мɟɪчɭлɟ
, 1954,
ɫɜɟɞɟниɟ
Кɟɫɚɪийɫкий
Лɚзикɚ

ɫоɝлɚɫно
ɫɜɟɞɟниям
Ƚɟлɚɫия
Кɟɫɚɪийɫкоɝо
Кизикийɫкоɝо

ɜɯоɞилɚ
ɚɪɟɚл
поɞɜижничɟɫɬɜɚ
Нины
Ƚɟоɪɝикɚ
, I, 1961,
ɋɜɟɞɟниям
Кɟɫɚɪийɫкоɝо
Нинɚ
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɫɜɟɞɟниɟ
миɬɪополиɬɚ
лɚзɫкоɝо
Ƚɟɪмɚнɚ
(XVII
жɟнщинɚ
пɪоɫɜɟɬиɬɟльницɚ
Иɜɟɪии
Лɚзɟɬи
Лɚзикɚ
ɪɟɝионɟ
Ɋизɟ
оɫноɜɚлɚ
лиɬɫкɭю
кɚɮɟɞɪɭ
ɝоɪоɞɚ
Ƚɟоɪɝий
Мɟɪчɭлɟ
, 1954,
ɫɜɟɞɟния
XVII
IV
юɪиɫɞикцию
Цɟɪкɜи
пɪоɫɬɜɟɬиɬɟльницɟй
ɫɜɟɞɟниɟ
ɫоɜпɚɞɚɟɬ
ɜɚжными
иɫɬочникɚми
ɝоɜоɪилоɫь
ɫоɝлɚɫно
жиɜшиɟ
кɪɭɝɚ
ɫɜɟɞɟниɟ
Ƚɟлɚɫия
иɜɟɪоɜ
лɚзɫкиɟ
ɟпиɫкопы
ɜɪɟмɟнɚ
кɚɬɚликоɫɚ
Лɚзɫкиɟ
кɚɮɟɞɪы
ɭщɟльɟ
лɚзɫком
цɚɪɫɬɜɟ
лɚзɫкиɟ
поɫылɚли
ɭпомя
нɭɬым
плɟмɟнɚм
жиɜшим
ɫɬɪɚнɟ
нɟзɚɜиɫимыɯ
,
ɪɚɫпɪоɫɬɪɚнялɚɫь
Конɫɬɚнɬинополя
ȼизɚнɬия
полноɝо
лɚзɫкиɟ
ɟпиɫкопы
поɫылɚли
ɫɜящɟнникоɜ
VI,
VII
зɞɟшниɟ
нɟзɚɜиɫимыɟ
плɟмɟнɚ
полноɫɬью
поɞчинилɚ
ȼизɚнɬия
зɞɟɫь
ɪɟɝионɟ
ɜизɚнɬийɫкɚя
ɮɚɫиɞɫкɚя
Чɚнɟɬ
ɋɭмɟлы
ɟпиɫкопɫкиɟ

ɋɚиɫинɫкɚя
Ɋоɞополиɫɫкɚя
поɞчинɟны
Ɏɚɫиɞɫкой
миɬɪополии
чɚноɜ
ɪɚɫполɚɝɚлɚɫь
пɟзɭнɬɫком
Колɯиɞɚ
нɚчинɚлɚɫь
Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ
V
нɚзыɜɚлɚɫь
V
колɯи
нɭюɬɫя
лɚзɚми
ɜɪɟмя
нɚзыɜɚлɚɫь

нɚзыɜɚɟɬɫя
ɋɟɜɚɫɬополɟм
ɪɚньшɟ
жил
нɚзыɜɚлɫя
колɯɚми
зɚɬɟм
пɟɪɟимɟноɜɚлɫя
лɚзы
Ⱥноним
ɜɟкɚ
.
VI,
VII
поɫлɟ
ɜɫɟоɛщɟй
ɯɪиɫɬиɚнизɚции
зɞɟɫь
Чɚникɟ
ɟпиɫкоп
кɚɮɟɞɪы
-
Ɍɪɚпɟзɭнɬ
Ɍɟоɞоɫиопольɫкоɝо
Ⱥɪзɪɭм
эɬоɬ
ɛлɚɝоɞɚɪя
мɟжɞɭнɚ
ɬоɪɝоɜлɟ
эɬой
ȼизɚнɬия
оɫноɜыɜɚлɚ
зɞɟɫь
оɫоɛɟнно
зɚɛоɬилиɫь
IV
ɝоɪоɞɭ
пɟɪɟɜɚлɚ
ɬɚкжɟ
ɪɚɫположилиɫь
ɋɚиɫинɫкɚя
(
Ɋоɞополиɫɫкɚя
ɛɭɞɭ
ɋɭмɟльɫким
монɚɫɬыɪɟм
иɫɫлɟɞоɜɚниям
ɪɚɫполɚɝɚлиɫь
ɛɭɞɭщɚя
ɏɚлɞɟя
Ƚɭмɭшɯɚнɟ
ɋɭмɟльɫком

ɞолжны
ɛыли
Юɫɬиниɚн
Ɏɚɫиɞɫкɭю
ɭпоминɚюɬɫя
ɜизɚнɬийɫкиɯ
VII
. (
. 4,
нишɜили

Конɫɬɚнɬинопольɫкой
ɯɪиɫɬиɚнɫɬɜо
конɫɬɚнɬинопольɫкомɭ
ɜɟкɟ
ȼизɚнɬия
оɛɪɚзом
VI
ɯɪиɫɬиɚнɫɬɜо
Лɚзикɟ
оɛшиɪной
ɬɟɪɪиɬоɪии
цɟɪкоɜныɯ
юɪиɫɞикцияɯ
ɛыло
ɯɪиɫɬиɚнɫкиɯ
ɟпɚɪɯий
лɚзɫкой
зɟмлɟ
ɛыло
нɟɫколько
чɚɫɬноɫ
Ƚɭмɭшɯɚн
ɬинопольɫкой

Ɋоɞополиɫɫ
ɋɚйɫинɫкɚя
Пɟɬɪɫкɚя
ɛɭɞɭщим
ɋɭмɟльɫким
монɚɫɬы
ɋɚиɫинɫкɚя

ɛɭɞɭщɟɝо
Ƚɭмɭш
Пɟɬɪɫкɚя

иɫɫлɟɞоɜɚниям
пɭнкɬɚɯ
ɭпомянɭɬыɟ
ɬинопольɫкой
кɚɫɚɟɬɫя
Ɋизɟ
Пɪокопия
мɟɫɬным
плɟмɟнɚм
ɫɜящɟнникоɜ
лɚзɫкими
нɚзыɜɚɟɬ
ɟпиɫкопоɜ
лɚзɫкиɯ
кɚɮɟɞɪ
Ƚɪɭзинɫкой
Конɫɬɚнɬинополь
лɚзɫкоɝо
ɫɜɟɞɟнию
ɛыли
ɟпиɫкопы
лɚзɚми
нɚзыɜɚɟɬ
жиɬɟ
лɚзɫкоɝо
мɟжɞɭ
ȼизɚнɬиɟй
ɏɭпɚɬи
зɟмлɟ
Чоɪоɯи
ɝɪɭзинɫким
пɚɫɬɜɚ
ɭщɟлья
поɞчинялиɫь
нɟпоɫɪɟɞɫɬɜɟнно
кɚɪɬлийɫкомɭ
кɭɬɚɬɫкомɭ
кɭɬɚиɫɫкий
).
пишɟɬ

Ⱦɚɯɚɬɭлы
ɛлижɟ
пɪинɚɞ
лɟжɚл
князю
ʳʰ˅ʰˆʰʨʴʯ
ɛыл
яɫɚɭлом
мɟɫɬноɝо
ɟпиɫкопɚ
ɜышɟ
кɭɬɚɬɫкомɭ
...
кɚɬɚликоɫ
Ƚɪɭзии
, II, 1897,
. 53-54).
лɚзɫкиɟ
ɟпиɫкопы
поɫылɚли
юɪиɫɞикцию
Цɟɪкɜи
Положɟниɟ
VI
.,
ɬоɝо
ȼизɚнɬия
ɜыɬɟɫнилɚ
пишɟɬ
жиɜɭɬ
лɚзɚми
нынɟ
зɞɟɫь
ɪимɫкоɝо
импɟɪɚɬоɪɚ
ɫилɭ
яɜляюɬɫя
ɫɜящɟнникоɜ
ɞоɛɪой
ɜолɟ
ɞоɝоɜоɪɚ
ɞɪɭзьями
ɜɪɟмɟни
Нɚпɪɚɜо
поɞнимɚюɬɫя
оɬɜɟɫныɟ
пɪоɫɬɪɚнɫɬɜо
пɪоɫɬиɪɚɟɬɫя
Пɪокопий
Кɟɫɚɪий
. IV. 2).
ɭжɟ
оɬмɟчɚлоɫь
цɟɪкоɜной
юɪиɫ
ɞикции
зɟмɟль
ɝоɜоɪиɬ
ɫɜоɟм
ɫɜɟɞɟ
лɚзɫкий
миɬɪополиɬ
1646-1652
ɝоɜоɪил
кɚɮɟɞɪɚ
нɚɯоɞилɚɫь
ɞикции
Ƚɪɭзинɫкой
IV
.,
нɚɯоɞилɚɫь
ɝоɜоɪил
ɯɪиɫɬиɚнɫɬɜо
пɪинɟɫлɚ
80
Кɚɫпийɫкоɝо

пɪопоɜɟɞыɜɚлɚ

Нинɚ
ɫɜɟɞɟниям
Лɚзикɚ

ɫɜɟɞɟниям
Ƚɟлɚɫия
Кɟɫɚɪийɫкоɝо
Кизикийɫкоɝо

поɞɜижничɟɫɬɜɚ
Ƚɪɭзия
Ƚɪɭзинɫкой
ɜиɞно
зɚɪɭɛɟжныɯ
ɫɜɟɞɟнию
ɚɪмянɫ
кɚɬɚликоɫɚ
Иоɚннɚ
(899
.) -
(VIVII
Эɝɪиɫɫким
пишɟɬ

I
ɛыл
ɝɭɝɚɪийцɟɜ
ɫоɝлɚɫно
Иоɚннɚ
Ⱦɪɚɫɯɚнɚкɟɪɫ
, 1912,
. 62).
ɭжɟ
ɫоɝлɚɫно
ɝɪɭзин
Ƚɪɭзия
ɯɪиɫɬиɚнɫɬɜɚ
ɜɯоɞилɚ
ɝɪɭзинɫкɭю
мцɯɟɬɫкɭю
цɟɪкоɜнɭю
Ƚɪɭзинɫкиɟ
ɪоɫɭ
изɭчил
Ⱦжɚɜɚɯишɜили
ɫлɟɞɭющɟмɭ

изɜɟɫɬны
Ƚɪɭзинɫкой
ɝɪɭзинɫкоɝо
ɛыло
поɫылɚɬь
ɞɪɭɝиɯ
ɭɝолки
Ƚɪɭзии
поɞɜизɚлиɫь
ɫплочɟниɟ
ɜозɪожɞɟниɟ
нɟɞɟлимой
Ƚɪɭзии
Ⱦжɚɜɚɯишɜили
ɝɪɭзинɫкоɝо
. 47).
знɚниɟ
ɭɫɬɚ
ɝɪɭзинɫкими
ɭчɟными
ɭɫɜоɟно
ɝɪɭзинɫким
нɚɪоɞом
кɚɫɚɟɬɫя
изɜɟɫɬныɯ
Ɏɚɫиɞɫкой
ɟпɚɪɯий
ɪɚɫполɚɝɚлиɫь
Ƚɪɭзии
ɞɪɟɜнɟйшɟй
ɝɪɭзин
Ƚɭмишɯɚны
Ⱦжɚпɚɪиɞзɟ
ȿпиɫкопɫкиɟ
кɚɮɟɞɪы
., 2011,
. 29-30).
ɋɜɟɞɟниям
Нинɚ
ɫɬɜɭɟɬ
ɫɜɟɞɟниɟ
(XVII
жɟнщинɚ
Лɚзикɟ
Мɟɪчɭлɟ
1954,
. 226 ).
иɫɫлɟɞоɜɚнию
изɜɟɫɬноɝо
пиɬиɭнɬɫкɚя
пицɭнɞɫкɚя
ɋɬɪɚɬоɮил
ɭчɚɫɬиɟ
I
326
Ⱥɞонц
Юɫɬиниɚнɚ
, 1908,
. 203).
ɫɜɟɞɟниям
лɚзы
ɛыли
лɭчшими
ɯɪиɫɬиɚнɚми
лɚзы
ɞɪɭɝиɯ
ɯɪиɫɬиɚнɫɬɜɭ
пɪоɬиɜоположнɚ
Кɟɫɚɪийɫкий
пɟɪɫɚми
. XVII. 18-28).
ɋлɟɞɭɟɬ
Кɟɫɚ
лɚзоɜ
IV
ɜɪɟмɟнɚ
лɚзы
ɛыли
ɭжɟ
ɬɟчɟниɟ
ниɯ
ɫɜои
ɝɪɭзинɫкой
цɟɪкɜи
ɫɜɟɞɟниям
Ƚɟлɚɫия
(IV-V
лɚзоɜ
ɜɟɬиɬɟльницɚ
оɫноɜɚɬɟльницɚ
зинɫкой

ɫоɝлɚɫно
ɝɪɭзинɫкиɟ
плɟмɟнɚ

лɚзы
(http//www.world-history.ry/countriesabout-
/581/2259.html;
1984,
. 172;
Ƚɟоɪɝикɚ
, I, 1961,
ɫɬɪ
. 186;
, I, 1961,
Мɟɪчɭлɟ
, 1954,
. 226).
ɫчиɬɚɟɬ
лɚзоɜ

пɚɫɬ
ɝɪɭзинɫкой
ɝɪɭзинɫкой
поɫлɟɞɭющɟɟ
ɜɪɟмя
VI
.,
нɚзнɚчили

(Arrian. Peripl.
. 6. (
Пɪокопий
Кɟɫɚɪийɫкий

Ⱥпɫɚɪɭɫ

нɟзɚɜиɫимым
плɟмɟнɚм
лиɫь
пɪɟɞɟлɚɯ
ɜɚли
понɬийɫкими
нɟзɚɜиɫимы
ȼиɞимо
ниɯ
нɚзɜɚния
ɭпоминɚɟɬ
лɚзɚми
поɬомɭ
Ɍɪɚпɟзнɭɬɚ
полиɬичɟɫким
ɜлияниɟм
ɭжɟ
Лɚзикой
пɪожиɜɚɜший
нɟй

иɫɬочникɚм
Оɫноɜоположник
иɫɬоɪиоɝ
IV
Кɟɫɚɪийɫкий
ɝоɜоɪиɬ
ɯɪиɫɬиɚнɫɬɜɚ
Кɚɜкɚзɟ
ɭпоминɚɟɬ
Нинɚ
(http//www.world-history.ry/count-
riesabout/581/2259.html).
ɫɜɟɞɟниɟ
ɝɪɟчɟɫкиɟ
лɚɬинɫкиɟ
V
Нинɚ
пɪɟɛыɜɚлɚ
Лɚзикɟ
лɚзоɜ
ɫɜɟɞɟниɟ
поɞɬɜɟɪжɞɚɟɬɫя
нɟɫколькими
ɜɚжными
ɫɜɟɞɟниɟ
V
Моɜɫɟɫɚ
ɜижничɟɫɬɜɚ
Кɚɫпийɫкоɝо
Клɚɪɞжɟɬи
жиɜɭщиɯ
мɚɫкɭɬоɜ
, 1984,
. 172),
ɫɜɟɞɟниɟ
Ɋɭиɫ
нɟпоɫɪɟɞɫɬɜɟнноɟ
ɫɜɟɞɟниɟ
ɛыɜɚнии
Лɚзикɟ
ɫɚм
лɚзɫкий
XVII
Мɟɪчɭлɟ
, 1954,
. 226 ).
IV
Ƚɟлɚɫий
Кɟɫɚɪийɫкий

Конɫɬɚнɬинɚ
Зɚкон
жиɜɚющиɟ
зɟм
жɟнщинɚ
, I, 1961,
. 186).
Ƚɟлɚɫия
Кɟɫɚɪийɫкоɝо
ɫɜɟɞɟния
(http//www.world-history.ry/count-
ries about/581/2259.html).
ɫɚмоɟ
V
Ƚɟлɚɫий
Кизикийɫкий

жиɜшиɟ
Понɬɚ
коɬоɪомɭ
I, 1961,
ɫоɝлɚɫно
ɫɜɟɞɟниям
ɜɟɫь
ɝɪɭзинɫкий
жиɜɭщиɟ
лɚзы
жиɜɭщиɟ
оɫɬɚльной
-
оɞноɜɪɟмɟнно
полɭчили
зɚпоɜɟɞь
ɋɜɟɞɟниям
Кɟɫɚɪийɫкоɝо
Кизикийɫкоɝо
лɚзоɜ
ɜмɟɫɬɟ
ɜɟɬɫɬɜɭюɬ
ɫɜɟɞɟния
знɚмɟниɬоɝо
V
ɜɟкɚ
Моɜɫɟɫɚ
ɏоɪɟнɚци
Нинɚ
оɛшиɪнɭю
Кɚɫпийɫкоɝо
Клɚɪɞжɟɬи
ɜɭщиɯ
кɚɫпийɫком
мɚɫкɭɬоɜ

ɛлɚжɟннɚя
Нɭнɟ
оɬɬɭɞɚ
ɭɞоɛопоняɬной
ɪɟчью
ɞɪɭɝиɟ
ɭɝолки
Ƚɪɭзии
ɫкɚжɭ
Нɭнɟ
жɟнщиной
Клɚɪɞжɟɬи
пɪɟɞɟлоɜ
Мɚɫкɭɬоɜ
Ⱥɝɚɮɚнɝɟл
, 1984,
. 172).
Ⱥɝɚɮɚн
ɞɪɭɝим
иɫɬочникɚм
V
ɜɟкɚ
Чɟɪномоɪья
Клɚɪɞжɟɬи
Кɚɫпийɫкоɝо
Мɚɫкɭɬы
ɍпомянɭɬɚя
ɝɪɭзинɫкɚя
-
Клɚɪɞжɟɬи
ɪɚɫполɚɝɚлɚɫь
жило
Кɚɫпийɫкоɝо


78
ɏɭпɚɬи
V
ȼизɚнɬия
ɜɫлɟɞɫɬɜиɟ
мɟжɞɭ
Ƚɪɭзиɟй
ȼизɚнɬиɟй
пɟɪɟɞɜинɭлɚɫь
ɏɭпɚɬи
ɬичɟɫкɭю
V
зɟмлɟ
).
(V
ȼизɚнɬия
пɪиɫɜоилɚ
пɪимоɪɫкɭю
Ⱥɪɫиɚнɫкоɝо
Лɟɬопиɫɟц
поɫлɟ
пɪимкнɭли
зɚɜоɟɜɚли
ɝɪɟки
. 136-138).
ȼизɚнɬия
ɜозɜɟличилɚ
мɟɫɬноɝо
оɬɫɬɭпни
ɬиɬɭл
чɬо
ɬиɬɭлɭ
лɚзоɜ
ɭпоминɚɟɬɫя
Ƚɭɛɚз
456
465-466
иɫɬочникɭ
оɬɫɬɭпиɜший
ɝɪɭзинɫкоɝо
нɟзɚɜиɫимым
лɟɞниɟ

мɭю
ɛɭнɬ
ɜизɚнɬийцɟɜ
нɟпɪиɟмлɟмы
лиɫь
попыɬки
Ƚɭɛɚзɚ
Иɪɚном
Пɚнийɫкий
19, 20, 28
35).
ɜизɚнɬийɫкɚя
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɝɪɭзинɫкомɭ
Клɚɪɞжɟɬи
465-466
Ƚɭɛɚз
иɬоɝɟ
ɭɫɬɭпилɚ
ȼизɚнɬии
жɟлɟзноɝо
Пɟɬɪы
ɏɭпɚɬи
ɏопɚ
измɟнилиɫь
ɫɭɜɟɪɟнныɯ
лɚзоɜ
ɫокɪɚɬилɚɫь
ɝɪɚницɭ
пɟɪɟнɟɫли
Ɋизɟ
ɏопɚ
Пɟɪɟнɟɫɟниɟ
ɏɭпɚɬи
Ƚɭɛɚзɚ
ɭпоминɚɟɬɫя
ɞɪɭɝом
положили
ɝɪɚницɭ
ɏɭпɚɬи
ɞɪɭɝɭ
миɪ
ɋɬолпникɚ
, 7, 1961,
. 5).
ɝɪɚницы
Кɟɫɚɪийɫкий
Пɟɬɪɚ
ɏɭпɚɬи
ɫчиɬɚɬь
ɫɟйчɚɫ
ɫɜɟɞɟния
Кɚɪɬлиɫ
Кɚɪɬли
ɫоɜпɚɞɚюɬ
ɋлɟɞɭɟɬ
оɬмɟɬиɬь
иɫɬочникɚ
ɏɭпɚɬи
поɝɪɚничными
пɭнкɬɚми
ɫɬɪɚнɚ
лɚзɫким
(22).
ɝоɪоɞɚ
ɫɪɚзɭ
жиɜɭщиɟ
нɚзыɜɚɟɬ
нɟзɚɜиɫимыми
плɟмɟнɚми
поɞчиня
лиɫь
ɜɟкоɜ
Ⱥɪиɚн
нɚзыɜɚл
ɞзиɬɪиɞɚми
поɞчинялиɫь
ɪимлянɚм
VI
ȼизɚнɬии
Пɪокопий
лɚзɫкиɯ
поли
ɫɭɜɟɪɟниɬɟɬ
ɫоɯɪɚниɬь
лɚзɫкоɟ
.
люɞɟй
жиɜɚющиɯ
лɚзɫком
цɚɪɫɬɜɟ
нɚзыɜɚл
лɚзɚми

нɚзыɜɚл
пɪожиɜɚющиɯ
Ɍɪɚпɟзɭнɬɭ
Пɟɬɪы
ɭпоминɚɟɬ
нɟзɚɜиɫи
плɟмɟнɚми
жили
пɪɟɞɟлɚɯ
ɫɜɟɞɟниям
ɞɪɭɝиɯ
жило
плɟмя
нɟзɚɜиɫимыɟ
плɟмɟнɚ
шɟɟɫя
лɚзɚм
имɟɟɬɫя
лɚзɫкоɟ
нɚчинɚюɬɫя
пɪɟɞɟлы
плɟмɟн
жиɜɭɬ
лянɚми
Ɍɭɬ
ɪɚɫположɟн
лɟжиɬ
ɫɬɚɪинный
Ⱥпɫɚɪɭɫ
оɬɫɬоиɬ
пɪиɛлизиɬɟльно
пɭɬи
ɞɪɟɜноɫɬи

Клɚɪɞжɟɬи
ɜключɚющɟɟ
ɭщɟльɟ
ɞɟлɟннɭю
ɫɭɜɟɪɟниɬɟɬɚ
Лɚзикɚ
ɪɚɫпɪоɫɬɪɚнилɚ
ɜизɚнɬийɫкоɟ
-
ɝɪɭзинɫким
) -
ɜɚɫилɟɜɫом
VII
ɛɟɪɟɝɚɯ
оɛɪɚ
зоɜɚлɚɫь
ɚɛɯɚзɫкоɟ
цɚɪɫɬɜо
иɫчɟзɚɟɬ
ɫɚмоɟ
нɚзɜɚниɟ
ɜɪɟмɟни
оɫɬɚɬки
ɫоɯɪɚнилиɫь
нынɟшнɟɝо
нɟпɪɚɜ
коɝɞɚ

ɜɚжнɟйшиɟ
ɫɭɞьɛɟ
ɛɟɪɟɝɚɯ
Лɚзиɫɬɚн
полиɬичɟɫкиɯ
ɜɪɟмɟни
ɜɚжныɟ
ɫоɛыɬия

amepred.htm
зɟмля
лɚзоɜ
нɚзыɜɚɟɬɫя
Лɚзиɫɬɚн
Лɚзɟɬи
Чɚнɟɬи
Ɍɭɪции
ɜɪɟмɟнɚ
Пɪокопия
Пɟɬɪы
ɟпиɫкопɫкɚя
кɚɮɟɞɪɚ
ɞɪɭɝом
ɪɟɝионɟ
-
Ȼɚйɛɭɪɞ
ɜлɚɫɬи
VI
.,
зɞɟɫь
ɪимлян
ȼизɚнɬийцы
зɞɟɫь
нɟɟ
лɚзɫкоɟ
иɫɬочникɚɯ
нɚзыɜɚли
Лɚзикɚ
эпоɯɭ
Ƚɭɪмиɯɚнɟ
нɚɫɟлɟнный
лɚзɚми
нɚзыɜɚлɚɫь
Кɟɫɚɪийɫкоɝо
лɚзɫким
ɝɪɚничилɚ
Лɚзонɚ
нынɟшняя
Лɚзикɚ
ɪимɫкиɟ
Пɪокопия
нɟɟ
ɚɜɬономия
ɫчиɬɚлɚɫь
ɫɬɪɚной
ɫоɫɟɞɫɬɜɭ

ɛылɚ
Лɚзɫким
,
ɫɬɪɚнɚ
);
нынɟшний
лɚзɫкий
кɪɚй
нɚпɪɚɜлɟнию
ɫчиɬɚлɚɫь
зɟмɟль
ɋɬɚɜшɚя
Лɚзикɚ
южным
лɚзɫкоɝо
:
ɭжɟ
ɫɭщɟɫ
ɞɜɟ
Лɚзикɚ
ɞɪɭɝɚя
Лɚзɫкоɟ
цɚɪɫɬɜо
.
ɫɬɪɚны
Лɚзиɫɬɚн
можно
нɚзɜɚɬь
Южной
Лɚзики
полиɬи
Ƚɭмɭш
нɟпоɫɪɟɞɫɬɜɟнно
ɜɯоɞилɚ
ȼизɚнɬийɫкɭю

Пɟɬɪы

ɯоɬь
плɟмɟнɚ
поɞчинɟнии
ɜлɚɫɬɟй
пɪиɜоɞиɬ
жиɜшиɯ
нɚзыɜɚɟɬ
плɟмɟнɚми
Ƚɪɭзинɫкиɟ
плɟмɟнɚ
Ⱦɪɭɝим
Лɚзɫкоɟ
коɬо
Пɟɬɪы
пользоɜɚлоɫь
ɫɜɟɞɟниям
ȼɚɯɭшɬи
ɝɪɭзинɫкиɯ
ɫɟɪɟɞины
V
зɟмля
ɫоɫɬɚɜ
ɝɪɭзин
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɚɛɯɚзɫкоɟ
ɯɚлɞɟйɫкоɝо
Ⱥɛо
Позɞнɟɟ
ɝɭɪийɫкоɟ
княжɟɫɬɜо
ɜлɚɞычɟɫɬɜɚ
.
оɛлɚɫɬь
ȼɚɯɭшɬи
ɫоɫɬɚɜ
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ȼɚɯɭшɬи
ɟɫɬь
Ƚɪɭзии
зɞɟɫь
жɟлɟзный
ɫɬɟɪжɟнь
зɞɟɫь
ɟɫɬь
). (
ȼɚɯɭшɬи
Кɚɪɬлиɫ
. 507).
76
ɜпоɫлɟɞɫɬɜии
нɚзыɜɚɬьɫя
нɚɪоɞом
имɟнɟм
I
(XVI,
жиɜɭɬ
ɫɚнɟɝи
()
().
[5]
()
(),
коммɟнɬɚɪии
ȿɜɫɬɚɮɟя
Ⱦиониɫию
Пɟɪиɟɝɟɬɭ
ɋɬɪɚнɚ
().
ɝоɜоɪящиɟ
I
Hist Natur.
нɚзыɜɚɟɬ
ɫɚнɟɝи
ɛɟɪɟɝɚ
нɚчɚлɟ
II
(Periplus).
ɝоɜоɪил
лɚзоɜ
нɚзыɜɚɟɬ
имɟɪɚɬоɪɚ
II
X. (V, 9),
мɟɫɬожиɬɟльɫɬɜо
ɝоɜоɪиɬ
ɛлижɚйшиɟ
ɛɟɪɟɝɭ
47
колɯɚми
(),
имɟнɟм
(XII, 318),
комɟнɬɚɬоɪ
Пɪиɟɝɟɬɚ
нɚɪоɞом
ɫопɪɟɞɟльным
ȿɝɟɪɚ
Ƚɟоɝɪɚɮия
пɪоɜинций
ɜышɟпɪиɜɟɞɟнныɯ

ɛыли
Язык
T
покɚзыɜɚюɬ
иɫɫлɟɞоɜɚния
Ɋозɟнɚ
Чоɪоɯɚ
Ɍцɚникой
ɞжɚникɫкий
кɚзɚми
ɫоɫɬɚɜ
ɬɪɚпɟзɭнɬɫкоɝо
. 1888).
Лɚзиɫɬɚн
зɟмли
Чɟɪноɝо
Понɬийɫкоɝо
ɯɪɟɛɬɚ
мɟɫɬɟчкɚ
Мɚкɪиɚлɚ
[6]
ɫɚмый
нɟкоɬоɪыɯ
имɟɪɟɬинɫким
(?)
коɫɬюмɭ
чɟɪкɟɫɚми

ɭпомянɭɬыɟ
чɚнɫкиɟ
ɟпиɫкопɫкиɟ
ɫчиɬɚлиɫь
лɚзɫкими
ɛылɚ
оɛлɚɫɬью
кɭɞɚ
ɞɪɭɝиɟ
эɬɭ
нɚзɜɚниɟ

нынɟшний
Лɚзиɫɬɚн
ɚнонимноɝо
VII
оɛлɚɫɬь
нɚзыɜɚɟɬɫя
Нɚɫɟлɟниɟ
ɪɟɝионɚ
лɚзɚми
Конɫɬɚнɬинопольɫкий
(VIII
нɚзыɜɚɟɬ
Ɍɪɚпɟзɭнɬɫкий
окɪɭɝ
Ⱥнɞɪɟя
пишɟɬ

Ⱥнɞɪɟй
Ɍɪɚпɟзɭнɬ
Лɚзикɟ
. 58).
Пɟɪɟɜоɞя
ɫɜɟɞɟниɟ
ȿпиɮɚния
Конɫɬɚн
ɬинопольɫкоɝо
Лɚзикɭ
Лɚзикɚ
Конɫɬɚнɬинопольɫкий
(VIII
.)
нɚзыɜɚɟɬ
нынɟшний
Лɚзиɫɬɚн
ɪɚɫположɟнной
Ɍɪɚпɟнзɭнɬɚ
ɫɜɟɞɟния
Ⱥнɞɪɟɟ
ɭкɚзыɜɚɟɬ
IV
ȿпиɮɚния
пɪɚɜо
IV
Лɚзикой
Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ
Ɍɪɚпɟзɭнɬ
ȿпиɮɚния
Конɫɬɚнɬинопольɫкоɝо
лɚзɫкий
Ɍɪɚпɟзɭнɬом
ɚпоɫɬол
Ⱥнɞɪɟй
Ɍɪɚпɟзɭнɬ
лɚзɫкий
оɬɬɭɞɚ
ɋɭɫɚнию
ɬɚм
Конɫɬɚнɬинопольɫкий
ɭпоминɚɟɬ
ɜмɟɫɬɟ
Оɛошли
чɭɞɟɫɚ
пошли
Иɛɟɪию
чɟɪɟз
нɟɫ
ɋɭɫɚнию
. 58).
ɬɟкɫɬ
Ⱥнɞɪɟя
ɫопоɫɬɚɜляɟɬ
пɟɪɟɜɟл
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭющиɟ
ȼɟликий
ɜмɟɫɬɟ
ɞɪɭɝими
ɫɟлɚм
ɭчил
чɭɞɟɫɚ
ɬɚк
нɟɭɫɬɚнно
Пɭɬɟшɟɫɬɜиɟ
, 2008,
Зɞɟɫь
ɭпомянɭɬ
. 189).
Ⱥнɞɪɟй
ɜпɟɪɜыɟ
пɪишɟл
ɝоɪоɞ
Ɍɪɚпɟзɭнɬ
оɬɬɭɞɚ
ȿпиɮɚний
Конɫɬɚнɬинопольɫкий
жили
иɛɟɪийцы
ɜмɟɫɬɟ
ɞɪɭɝими
плɟмɟнɚми
, IV, I,
. 57).
Конɫɬɚнɬинопольɫкий
(IX
Ɍɪɚпɟзɭнɬ
ɝɪɚницɟй
Лɚзики
чɚɫɬноɫɬи
Иɪɚклия
Иɪɚклий
пыɬɚлɫя
чɟɪɟз
Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ
ɝɪɚницы
ɪоɞилɚ
Ƚɟоɪɝикɚ
. 3, 1952,
. 207-208).
чɬо
пɟɪɟɜɟ
1042
ɝɪɭзинɫкий
пɟɪɟɜɟɞɟнɚ
.
Ɍɪɚпɟзɭнɬ
. 214-215).
или
ɞолжны
ɛыли
жиɜɭщиɟ
зɞɟɫь
плɟмɟнɚ
лɚзоноɜ
,
ɫɜɟɞɟния
Нынɟшниɟ
ɪɚньшɟ
нɚзыɜɚлиɫь
Они
полɭчɚюɬ
лоɜля

пɟлɚмиɞы
ɞоɛычɚ
мɟɬɚллɚ
ɪɚньшɟ
-
ɭзкий
ɜышɟ
лɟɫɚми
полныɟ
нɚзыɜɚлиɫь
ɚлиɛɚми
ɜмɟɫɬо
ɯɚлиɛоɜ
нɚзыɜɚɟɬ
ɚлизонɚми
ɋɬɪɚɛон
, XII, 3, 20).

ɚлизонɚми
пишɭɬ
-
, XII, 3, 19, 21).
ɝоɪоɞ

ɫɟɪɟɛ
ɪɭɞники
Пɚнɚɪɟɬ
пишɟɬ
Лɚзиɫɬɚнɟ
Лɚзикɟ
74
ɋɜɚнɟɬи
ɋɜɚниɚ
ɫɜɟɞɟниям
ɚɜɬоɪоɜ
ɜɚжной
коɬоɪɭю
ɛоɪолиɫь
ɞɜɟ
ɬɟчɟниɟ
ɜɟкɚ
ɬɪɭɞɚɯ
ɫоɜɪɟмɟнныɯ
зɚнимɚлɚ
знɚчиɬɟльнɭю
Ƚɪɭзии
ɋɜɚнɟɬи
VI
нынɟшний
ɋɜɚнɟɬия
ɞɜɭɯ
ɜɚжнɚя
чɚɫɬь
Ƚɪɭзии
562
Ȼольшɚя
зɚкон
Иɪɚн
ɭɫɬɭпил
Лɚзикɭ
ɫоɯɪɚниɬь
оɫɬɚльнɭю
Зɚпɚɞнɭю
Ƚɪɭзию
70-
VI
ɜɟкɚ
ɭɫɬɭпиɬь
ɋɜɚнɟɬи
Иɬɚк
ɞɜɚɞцɚɬилɟɬняя
ɜойнɚ
ɮɚкɬичɟɫки
ɛɟзɪɟзɭль
ɬɚɬно
Лɚзɫкоɟ
цɚɪɫɬɜо
ɜɚɫɫɚль
зɚɜиɫимоɫɬи
http://u2949652.plsk.hc.ru/ru/gruziya/istoriya/
3255-bolshayavojna-v-egrisi.html
Ȼольшɚя
Эɝɪиɫи
нɚзыɜɚли
ɫɟɛя

Лɚзонɚ
Лɚзиɫɬɚн
Мɚɬɟɪиɚл
ȼикипɟɞии

);
эɬɭ
нɚзыɜɚюɬ

Лɚзиɫɬɚн
Лɚзикɚ
Лɚзиɫɬɚн
лɚзɫк
lazona
- Lazona) -
ɫɚнɞжɚком
ɜɯоɞиɜшɟй
Ɍɪɚпɟзɭнɞɫкоɝо
ɜилɚйɟɬɚ
Ȼɚɬɭмɫким
окɪɭɝом
ɝɭɛɟɪнии
нɚɫɟлённɚя
лɚзɚми
или
чɚнɚми
(XIX B).
Лɚзикɚ
ɬɚкжɟ
имɟнɟм

ɪɚɫположɟнной
поɛлизоɫɬи
Ɍɪɚпɟзɭнɬɫким
ɫчиɬɚли
Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ
поɫколькɭ
лɚзы
Пɟɪɫɚɪмɟниɟй

жиɜɭɬ
ɚɪмянɟ
ɜплоɬь
ɫɚмыɯ
Кɟɫɚɪийɫкий
. IV. 2).
ɞɪɭɝом
мɟɫɬɟ
Пɪокопий
ɫɜɟɞɟниɟ
Лɚзикɚ
пишɭщими
Колɯиɞɚ
Лɚзикɚ
Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ
ɜɟлико
Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ
пиɫɚли
Ƚɟɪоɞоɬɭ
Колɯиɞɚ
Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ
-
Пиɬиɭɫɚ
Ɍɪɚпɟзɭнɞɚ
пɪожиɜɚл
ɬолько

ɭпоминɚɟɬ
зɞɟɫь
ɞзиɬɪиɞоɜ
ɞɪɭɝиɟ
ɫɜязыɜɚɟɬ
Колɯиɞой
нɚɯоɞилɚɫь
ɟпиɫкопɫкɚя
Конɫɬɚнɬинопольɫкой
ɋɬɪɚɛонɚ
Ƚɭмɭшɯɚнɟ
Ɍɪɚпɟзɭнɬ
Ⱥɪзɪɭмɚ
ɯɚлɞɟйɫкоɟ
ɝɪɭзинɫкиɟ
имɟнɭюɬ
эɬоɬ
лоɝɚлɫя
ɫɬɪɚнɟ
Юɫɬиниɚнɚ
VI
Чɚникɟ
ɛыли
ɟпиɫкопɫкиɟ
поɫколькɭ
ɛыли
плɟмɟнɚми
жиɜшими
лɚзɫкиɟ
оɛлɚɫɬь
нɚɯоɞилиɫь
ɜлияниɟм
ɜлɚɞɟлɚ
пɪинимɚлиɫь
лɚзоɜ
зɟмлю
нɚзыɜɚли
Лɚзикой
полɭчилɚ
.
ɯɪиɫɬиɚнизɚции

ɋɚиɫинɟ
Конɫɬɚнɬинопольɫкɚя
Пɚɬɪиɚɪɯия
Ɏɚɫиɞ
),
пɭнкɬ
локɚлизɚции
момɭ
зɚɬɟм
Ɍɪɚпɟзɭнɬ
ɭжɟ
омɟчɚлоɫь
ɭɬɜɟɪжɞɟнию

пɪɟɞɜоɞиɬɟльɫɬɜом
оɛɫɬɭпило
Пɟɬɪɚ
ɏоɫɪо
ɫɜоɟмɭ
http://u2949652.plsk.hc.ru/ru/gruziya/istoriya/
3255-bolshaya-vojna-vegrisi.html
пɟɪɫиɞɫким
ɜойɫком
ɞɜинɭлɫя
пɪɚɜɭю
ɪɭкɭ
ɫпɟшил
ɫпɚɫɬи
Книɝɚ
. XXX. 1-7).
ɫоɜɟɪшил
зɚщиɬɭ
-
ɭщɟльɟ
оɬɫɬɭпил
ɭкɪɟпил
кɪɟпоɫɬь
нɚчɚл
опɭɫɬошɚɬь
ɜнɭɬɪɟнниɟ
http://u2949652.plsk.hc.ru/ru/gruziya/istori
ya/3255-bolshaya-vojna-vegrisi.html
ɝлɚɜɟ
Ƚɭɛɚзом
ожɟɫɬочɟнноɟ
лɚзоɜ
положɟниɟ
ɪɟзɭльɬɚɬɟ
ɜынɭжɞɟны
покинɭɬь
ɜɟɪнɭɬьɫя
550
ɜыɫлɚл
пɟɪɜыми
ɜɫɬɭпиɬь
ɫɯɜɚɬкɭ
ɜɪɚɝом
ɪɚнɟн
иɪɚнɫкий
полкоɜоɞɟц
ȼɪɚɝи
поɬɟɪпɟли
жɟɫɬокоɟ
поɪɚжɟниɟ
ɜизɚнɬийцы
оɛɫɬɭпили
Они
кɪɟпоɫɬь
Нɟɫмоɬɪя
положɟниɟ
Зɚпɚɞной
оɫɬɚɜɚлоɫь
кɪɚйнɟ
http://u2949652.plsk.hc.ru/ru/gruziya/istori
ya/3255-bolshaya-vojna-vegrisi.html
ɜизɚн
ɜызɜɚлɚ
ɜыɫɬɭплɟния
555
ɝоɞɭ
ɜноɜь
пɪиɫлɚл
Лɚзикɭ
иɪɚнɫкий
ɜзяɬь
Коɛɭлɟɬи
Пичɜнɚɪи
ɭɫпɟɯɚ
чɚɫɬь
лɚзоɜ
ɜноɜь
пɪинялɚ
пɪɟɞложил
Ƚɭɛɚзɭ
ɫɬоɪонɭ
Ƚɭɛɚз
ɜɟɪɟн
ɜизɚнɬийцɚм
http://u2949652.plsk.hc.ru/ru/gruziya/istori
ya/3255-bolshaya-vojna-vegrisi.html
Лɚзикɚ
553
ɞɜоɟ

Ⱥɞжɚɪиɫцкɚли
ɫоɟɞинялɚɫь
20-30
пɪоɯоɞилɚ
пɚɪɚллɟльно
ɜиɞно
поɜɟɫɬɜоɜɚния
нɚпɚл
оɬɫɬɭпил
Мɭɯиɪиɫ
ɜизɚнɬийцы
ɞɟйɫɬɜоɜɚли
измɟнничɟɫки
ɛоɪьɛɟ
лɚзɫкиɟ
Ƚɭɛɚз
ɞɟйɫɬɜияɯ
ɜизɚнɬийцɟɜ
ɜизɚнɬийɫкиɟ
ɜоɟнɚчɚльники
ɭɛили
Ƚɭɛɚзɚ
(554).
ȼозмɭщɟнныɟ
Ƚɭɛɚзɚ
лɚзы
ɭɫɬɪоили
ɜыɫɬɭпɚющɚя
ȼизɚнɬиɟй
ɭɫлоɜии
ɭɛийɫɬɜɟ
Импɟɪɚɬоɪ
ɜыполнил
ɭɫлоɜиɟ
ɭɬɜɟɪɞили
Ƚɭɛɚзɚ

Цɚɬэ
II.
ɞɟйɫɬɜия
пɪоɞолжɚлиɫь
ȼизɚнɬия
ɭжɟ
ɫклонялиɫь
http://u2949652.plsk.hc.ru/ru/gruziya/istori
ya/3255-bolshaya-vojna-vegrisi.html
ɛыли
ɜынɭжɞɟны
ɭɫɬɭпиɬь
чɚɫɬь
Ƚɪɭзии
коɬоɪɭю
ɋɜɚниɚ
ɋɜɚнɟɬи
ɜɫɟ
562
ɫоɫɬоялɫя
пяɬиɞɟɫяɬилɟɬний
коɬоɪом
ɋɜɚнɟɬи
72
VII-IX
ɫоɫɬоялɚ
Лɚзиɜ
Чɚниɜ

ɫɬɪɚнɚ
Ⱥзии
Ⱦɪɚкон

ɚɪмянɫкой
оɬɜɟɬɜлɟния
нɚɝоɪья
Ⱥɪɫиɚнɫкоɝо
),
Иɜɟɪии
ɭпомянɭɬыɟ
Чɚниɜ
ɫоɫɬɚɜляли
оɛлɚɫɬь
Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ
ɫɟйчɚɫ
ɟɫɬь
оɛлɚɫɬь
ɫɜɟɞɟ
ɞɪɭɝиɯ
Ɏɚзиɫ

лɟɜом
ɛɟɪɟɝɭ
Эɬомɭ
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɫɜɟɞɟниɟ
ɚɪмянɫкоɝо
Лɚзикɚ
Ⱥзии
,
лɟɜом
Лɚзикɚ
ɚɪмянɫкой
ɫоɜɪɟмɟнный
Лɚзиɫɬɚн
Ɍɪɚпɟзɭнɬɫкий
окɪɭɝ
ɜɚжной
зɚмɟɬкой
ɝɟоɝɪɚɮии
ɫлɟɞɭɟɬ
Лɚзикɚ
Ⱥɪмянɫкой
поɞɪɚзɭмɟɜɚɟɬ
Зɚпɚɞнɭю
Ƚɪɭзию
ɫоɜɪɟмɟнный
Лɚзиɫɬɚн
ɝɪɭзинɫки
ɫɬɪɚной
;
нɚɯоɞилɚɫь
лɟɜом
зɚпɚɞном
Чоɪоɯи
ɚɪмянɫкой
Лɚзикɚ
ɜɚɟɬɫя
ɫɬɪɚной
ɭжɟ
ɫɬɪɚной
ɫчиɬɚлɚɫь
чɚɫɬь
ɫоɝлɚɫно
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜо
Юɫɬиниɚном
ɬɭɞɚ
Лɚзикɟ
ɫоɝлɚɫно
Лɚзикɚ
ɜлияния
поэɬомɭ
ȼизɚнɬии
зɞɟɫь
ɛылɚ
понимɚл
шɚɯ
пɪимоɪɫкий
ɜɚɟмоɝо
Понɬɚ
Эɜкɫинɫкоɝо
ɜɚɫилɟɜɫ
ɫнɚɪяжɟниɟм
ɜооɛщɟ
ɏоɫɪоɜ
ɜойɫко
Иоɚнном
ɜойɫко
ɫɬɪɚɬиɝɚ
Ⱥниɚɜɟɞɚ
пɪи
пɟɪɜом
Пɪокопий
ȼойнɚ
пɟɪɫɚми
. XVII. 3-17)
ɜойɫко
оɬɬɭɞɚ
542
I
ɜɜɟл
поɞɫɬɭпило
Лɚзики
Ⱥɪɫиɚн
ɭщɟльɟ
мɚɪшɪɭɬɭ
Ⱥɪзɪɭм
Ⱥɪɬɚнɭɞжи
ɏоɫɪо
Пɟɪɫɚɪмɟнию
Ⱥɪɬɚɚнɫкɭю
пɪиɫɬɭпилɚ
Ⱥɪиɫɚнɫкомɭ
ɯɪɟɛɬɭ
иɪɚнцɟɜ
ɜɫɬɪɟɬили
лɚзы
Лɚзикɟ
цɚɪɟм
II
ɫилы
ɞɜинɭлиɫь
нынɟшнɟй
ɛылɚ
полɭчил
ɜизɚнɬийɫкий
ɜойɫком
http://u2949652.plsk.hc.ru/ru/gruziya/istori
ya/3255-bolshaya-vojna-vegrisi.html
положɟниɟ

ȼизɚнɬия
поɬɟɪяɬь
ɫиɬɭɚции
Юɫɬиниɚн
пɪɟɞложил
545
Иɪɚном
ȼизɚнɬиɟй
ɛыл
зɚключɟн
миɪ
I
ɫɬɪɟмилɫя
ɭɬɜɟɪɞиɬьɫя
Ƚɪɭзии
ɜыɫɟлиɬь
зинɫкоɟ
ȼɟɪоломɫɬɜо
ɝоɫпоɞɫɬɜо
ɜоɫɫɬɚноɜили
нɚɫɟлɟниɟ
ɜноɜь
ȼизɚнɬиɟй
ɭпɪɚɜиɬьɫя
Иɬɚлии
ɜозоɛноɜиɬь
549
ɝоɞɭ
ɜойɫко

ɫɜɟɞɟниям

Мɟоɬи
колɯиɞиɚн
30
нɚɪоɞ
.
Колɯиɞɚ
пɪоɫɬиɪɚлɚɫь
Ƚɟɪоɞоɬɭ
лɚɝɚлɚɫь
Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ
ɛыл
30-
ɞнɟɜный
пɭɬь
пɪожиɜɚл

ɜиɞно
Колɯиɞой
поɞɪɚзɭмɟɜɚлɚɫь
ɫɬɪɚнɚ
поɫколькɭ
Ɋионɚ
пɭɬь
.
иɫɬочникɚɯ
иɞɟɬ
нɚɝоɪьɟ
Чоɪоɯи
ɭжɟ
ɜилоɫь
нɚɝоɪьɟ
ɪɟɝионɟ
нɚзыɜɚлоɫь
ɜыɬɟкɚɟɬ
Клɚɪɞжɟɬи
ɜинций
Иɛɟɪии
ɫоɫɟɞɫɬɜɭ
Ⱥмиɚн
Мɚɪцɟлин
(IV
пишɟɬ
Импɟɪɚ
ȼɚлɟнɬ
ɫоɝлɚɫилɫя
ɪɚзɞɟлиɬь
Иɛɟɪию
ɝɪɚницɟй
ɋɚɪɜомɚкɭ
ɞоɫɬɚлɚɫь
ɬɟɪɪиɬоɪия
ɝɪɚничɚщɚя
лɚзɚми
Ⱥɪмɟниɟй
Иɫɬочник
http://u2949652.plsk.hc.ru/ru/gruziya/ist
oriya/3255-bolshaya-vojna-vegrisi.html
Килɚкий
пɪиɯоɞом
попыɬɚлиɫь
ɫпɪяɬɚɬьɫя
ɜизɚнɬийцɟɜ
Ƚɟоɪɝикɚ
. 90, 128).
ɜыɫокоɝоɪьɟ
Кɚɜкɚзɚ
Ⱥɝɚɮɚнɝɟл
(IV
Ƚɪиɝоɪий
поɫы
нɟкоɬоɪыɯ
ɫɜящɟнникоɜ
ɫɬɪɚнɭ
иɛɟɪоɜ
-
ɫɬɪɚнɭ
лɚзоɜ
иɫɫлɟɞоɜɚнию
Ⱥɞонцɚ
ɚɪɚɛɫком
пɟɪɟɜоɞɟ
Лɚзикɚ
Ⱥɪзɚнɟнɚ
Ⱥɞонц
Ⱥɪмɟния
эпоɯɭ
Юɫɬиниɚнɚ
Пɚнионɫкий
(V
ɪимля
ɜоɟɜɚли
пɪоɬиɜ
. 254) (
кɚɫɚɟɬɫя
Жиɬиɟ
Кɚɪɬли
ɜɪɟмɟнɚ
Ȼɚкɭɪɚ
ɫɜɟɞɟниям
VIII
Конɫɬɚнɬинопольɫкоɝо
Ⱥнɞ
лɚзɫкий
пɟзɭнɬ
Ⱥнɞɪɟй
оɬпɪɚɜилɫя
пɪоɫɜɟɬил
жиɜɭщиɯ
пошɟл
Иɟɪɭɫɚлим
. 58).
лɚзɫкоɝо
Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ
Ⱥнɞɪɟй
Конɫɬɚнɬино
польɫкий
нɚзыɜɚɟɬ
Лɚзикой
нынɟшний
Лɚзиɫɬɚн

Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ
ɫɜɟɞɟния
ɫɫылɚɟɬɫя
IV
ȿпиɮɚния
пɪɚɜо
ɜыɫкɚзɚɬь
мнɟниɟ
нɚзыɜɚлɫя
Ɍɪɚпɟзɭнɬом
Ɏɚзиɫом
Конɫɬɚнɬинопольɫкий
Ⱥнɞɪɟя
ɭпоминɚɟɬ
ɜмɟɫɬɟ
ɝоɪоɞɚ
ɋоɬɜоɪили
чɭɞɟɫ
пɪиɛыли
нɟɫколько
ɞнɟй
, IV, I,
. 58).
ɬɟкɫɬ
Ⱥнɞɪɟя
ɫопоɫɬоɜляɟɬ
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭющиɟ
мɟɫɬɚ
ɜмɟɫɬɟ
ɬɜоɪил
пɪопоɜɟɞоɜɚли
Пɭɬɟшɟɫɬ
Пɟɪɜозɜɚнноɝо
, 2008,
. 189).
ɭпо
мянɭɬ
. 189).
IX
Иоɚнɟ
ɋɚɛɚниɫɞзɟ
Ɍɪɚɛзон
южной
Никиɮоɪ
Конɫɬɚнɬинопольɫкий
(IX
ɫчиɬɚɟɬ
Ɍɪɚпɟзɭнɬ
южной
ɝɪɚницɟй
Лɚзики
чɚɫɬноɫɬи
Иɪɚклия
Кɟɫɚɪя
пишɟɬ
Иɪɚклий
попыɬɚлɫя
Пɟɪɫию
Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ

Лɚзики
жɟнɚ
. 3, 1952,
207-208).
Оɬɫюɞɚ
ɜиɞно
IX
Ɏɚзиɫɚ
Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ
Инɬɟɪɟɫно
оɬмɟɬиɬь
1042
ɝɪɭзинɫкий
язык
Лɚзикɚ
пɟɪɟɜоɞиɬɫя
Мɟɝɪɟлия
Ⱦошɟл
. 3, 1952,
. 207-208).
ɚɪмянɫкомɭ
ɚнонимномɭ
70
ниɛɭɞь
пɭнкɬоɜ
ɏɟлɜɚчɚɭɪ
ɞɟйɫɬɜиɬɟльно
Изɜɟɫɬный
ɛыɬь
ɭɪожɚйным
ɏɟлɜɚчɚɭɪɫким
ɫɭɛɬɪопичɟɫкой
ɝɞɟ
ɭɪожɚя
пишɟɬ
Моɯиɪиɫɟ
ɫɟɝоɞняшний
ɫɜɟɞɟниям
кɚк
ɋкɚнɞɚ
ɋɚɪɚпɚнɚ
Ɏɚзиɫ
нɚпɪɚɜо
лɟɜой
ȼɚɪциɯɟ
нɚɯоɞиɬɫя
пɪɚɜой
ɫɬоɪонɟ
поэɬомɭ
Ɋоɞополиɫ
ɫлɟɞɭɟɬ
иɫкɚɬь
ɞɪɭɝом
пɪɟɞположиɬɟльно
ɞолинɟ
Иɛɟɪийɫко
Лɚзɫкой
ɞоɪоɝи
нынɟшнɟм
ɏɟлɜɚчɚɭɪɫком
ɪɚйонɟ
Эɬо
ɞол
ɛыɬь
иɫɬоɪичɟɫкий

зиɫ
ɏɟлɜɚчɚɭɪɫкий
кɚк
ɭжɟ
ɝоɜоɪилоɫь
ɪɚɜнинɚ
нɚɯоɞящɚяɫя
пичɟɫкой
зонɟ
иɫɬоɪичɟɫкой
Лɚзикɟ
ɝɞɟ
ɜыɫокɚ
ɭɪожɚйноɫɬь
кɚк
Моɯиɪиɫɟ
опиɫыɜɚюɬ
ɜизɚнɬийɫкиɟ
ɏɟлɜɚчɚɭɪɫком
ɫɟɝоɞня
пɭнкɬы
коɬоɪыɟ
инɞжɚɭɪи
ɜилɚɭɪи
ɋлɟɞɭɟɬ
оɬмɟɬиɬь
ɝоɪоɞ
нɚзɜɚниɟм
ɛлизлɟжɚщɟм
Понɬийɫ
окɪɭɝɟ
ɪɚɫполɚɝɚлоɫь
ɚɪмянɫкоɝо
ɞɭкɚ
ɋɭмɟльɫкоɝо
монɚɫɬыɪя
Ƚɭмɭшɯɚной
лɚзɫкой
полиɫɫкɚя
ɛылɚ
VII
Кɚк
ɭжɟ
Ƚɭмɭшɯɚнɟ

ɛлиз
Чоɪоɯ
(95-175)
Пɟɪиплюɫɟ
:
лɚзы
зɚнимɚюɬ
ɬɟɪɪиɬоɪию
ɞзиɬɪиɞоɜ
ɚɛɚɫкоɜ
ɪɟɝионɟ
поɞчинялиɫь
цɚɪю
mogzauroba Savi zRvis garSemo
1976,
ɫɜɟɞɟния
VI
чɬо
ɜɪɟмɟнɚ
ɪɟɝионɟ
Пɟɬɪы
ɜлɚɫɬɜоɜɚли
плɟмɟнɚ
ɭпоминɚɟɬ
ȼизɚнɬийцы
зɚняли
60-
VI
окончɚния
пɟɪɫо
ɜизɚнɬийɫкой
Лɚзикɭ
пɪожиɜɚющий
Кɟɫɚɪийɫкий
нɚзыɜɚɟɬ
ɭɞɚлоɫь
ɜыɜɟɫɬи
иɛɟɪийɫкомɭ
оɞнɚко
ɫмоɝлɚ
Кɚк
ɭжɟ
пɪожиɜɚющий
зɞɟɫь
ɯɪиɫɬиɚнɚми
жили
ɞзиɬɪиɞоɜ
нɚпɪɚɜлɟнию
(I
.)
ɭпоминɚɟɬ
ɭкɚзыɜɚя
Иɫɬоɪия
Иɫɬочник
http://u2949652.plsk.hc.ru/ru/gruziya/istori
ya/3255-bolshaya-vojna-v-egrisi.html
Пɬолɟмɟй
(100-178)
пɪожиɜɚли
лɚзы
жиɬɟли
ɫɟɜɟɪɟ
Колɯиɞы


жиɜɭɬ
ɫɭɚно
, 1976,
. 100, 160).
пɪожиɜɚли
Ƚɪɭзии
ɜмɟɫɬɟ
ɞɪɭɝими

Пɬолɟмɟй
нɚзыɜɚɟɬ
ɋɚɪмɚɬиɟй
ɫчиɬɚɟɬɫя
ɜыɫокоɝоɪьɟ
Кɭɪы
Кɭɪɚ

Ⱥɪɬɜин
Ɏɚзиɫɫкɭю
Чоɪоɯɫкɭю
ȿɞинɫɬɜɟнноɟ
пяɬɫɬɜиɟ
положиɬɟлько
Ȼɚɝɞɚɫɟни
(3000
)
Ⱥɪɫиɚнɫкоɝо
Пɟɬɪɭ
ɞоɪоɝɭ
ɜɟɞɭщɭю
Иɛɟɪии
Пɟɪɫиɞɫкий
ɭɜɟɪили
зɚполнɟны
пɟɪɫиɞɫкиɟ
ɜойɫкɚ
ɛоɟɜыɟ
пɭɬи
ɜɟɞɭщяя
Иɛɟɪии
ɬɪɭɞнопɪоɯоɞимыми
ɪɚɫщɟлинɚми
ɝɭɫɬыми
лɟɫɚми
ɬɚк
пɟшɟмɭ
ɬɪɭɞно
ɫɟйчɚɫ
они
иɫпɪɚɜили
ɬɚм
зɞɟɫь
нɚпɪɚɜлɟнию
Ⱥɪɬɚнɭɞжи
понижɟниɟ
Ⱥɪɬɚнɭɞж
Ⱥɪɬɜинɫкɚя
Ⱥɪɫиɚнɫкий
пɟɪɟɜɚл
нɚɯоɞиɬɫя
2687
ɍпомянɭɬыɟ
ɋɚɪɚпɚны
ɛыли
ɛыɬь
пɭнкɬɚми
Пɟɪɜɚя
(
ɋɬɪɚɛонɚ
ɛɟɪɟɝɭ
Ɏɚзиɫ
оɬкɭɞɚ
ɜоɞноɝо
ɬɪɚнɫпоɪɬɚ
коɝоɪьɟ
ɭɪожɚя
пɭнкɬы
ɫɚɪɚпɚнɚ
пɟɪɫиɞɫком
пɭнкɬ
30
ɪɚɫполɚɝɚлиɫь
зɞɚния
оɬɞыɯɚ
ɫɜɟɞɟнию
ɫɭɞоɯоɞный
ɛыл
37500
Чоɪоɯи
ȼизɚнɬийɫкɚя
1,5
37 500
ɫоɫɬɚɜляюɬ
56 250
. 50 60
ɪɚɫɫɬоянии
изɜɟɫɬный
ɪɟчной
пɭнкɬ
ɫɜоɟ
ɭжɟ
ɝоɪоɞом
ɪɚɫположɟннɚя
ɞолжнɚ
нɚзыɜɚɬьɫя
ɝɪɭзинɫком
языкɟ
цɜɟɬɭщɟɟ
ɝɪɭзинɫком
ɭпомянɭɬый
пɭнкɬ
ɋɚɪɚ
ɜыɫокоɝоɪьɟ

ɫлɟɞɭɟɬ
иɫкɚɬь
Ⱥɪɬɚɚн
Ⱥɪɬɚнɭɞжɫкой
ɝоɪы
Моɯиɪиɫɚ
ɝоɪоɞ
имɟни
Иɛɟɪии
пɟɪɜым
Поэɬомɭ
ɪɚзɪɭшили
Ⱥɪɯɟополю
ɭɫɬья
ɪɟшил
ɞɜинɭɬьɫя
чɬо
ɛɭɞɟɬ
ɫнɚчɚлɚ
ɬɟм
чɬоɛы
ɬɟм
ɛлизко
ɜɟɬɫɬɜоɜɚл
нɚɯоɞящиɯɫя
ɬɚм
мɚльчишɟɫки
ɜыяɫнилоɫь
Иɛɟɪии
пɪоɯоɞилɚ
Чоɪоɯи
нɭɞжи
Ⱥɪɬɜин
Ȼоɪчɯɭ
ɜыɫокоɝоɪьɟ
ɫнижɚɟɬɫя
ɞоɪоɝɚ
ɬɭɬ


ɏɟлɜɚчɚɭɪ
Ȼɚɬɭми
ɛыл
Ȼоɪчɯой
68
нɚɯоɞилиɫь
ɛолɟɟ
1500
ɭɪоɜня
моɪя
ɫчиɬɚɟɬɫя
ɋɚɪɚпɚнɚ
Имɟɪɟɬии
ɫɭɛɬɪопичɟɫком
Ƚɪɭзии
пɭнкɬɚɯ
(150-200
ɞɟйɫɬɜи
поɯожи
ɞɪɭɝой
ɫɭɛɬɪопичɟɫкой
ɜокɪɭɝ
ɯоɪошо
ɜиноɝɪɚɞник
ɮɪɭк
ɛыло
ɫкɚлиɫɬой
ɪɟзɭль
иɫɬочникоɜ
ɫɞɟлɚли
ɭпомянɭɬɚя
зɚпɚɞной
Ƚɪɭзии
Ɍɭɪция
Ⱥɪɫиɚнɫкоɝо
2600
ɭɪоɜнɟм
ɫоɜɪɟмɟнноɝо
Ȼɚɝɞɚɫɟн
понынɟ
пɪоɯоɞиɬ
ɜɚжнɚя
Чоɪоɯɫкоɟ
ɭщɟльɟ
оɛлɚɫɬями
Ɍɭɪции
Ⱥɞɚɝɚни
).
ɪɚньшɟ
пɪоɯоɞилɚ
ɞɭнɚɪоɞноɝо
знɚчɟния
ɫоɟɞиняющɚя
ɭщɟльɟ
оɛлɚɫɬью
Пɟɪɫɚɪмɟниɟй
Пɟɪɫиɟй
ɋоɜɪɟмɟнный
Ⱥɪɬɚнɭɞжи
ɫоɟɞинɟн
ɚɜɬомоɛильной
пɟɪɟɫɟкɚɟɬ
Ⱥɪɫиɚнɫкий
пɟɪɟɜɚл
Ялнычзɚм
2657
ɭɪоɜнɟм
Ⱥɪɬɚнɭɞжи
ɜыɫоɬɚ
коɬоɪоɝо
ɫоɫɬɚɜляɟɬ
3068
ɭɪоɜнɟм
пɟɪɟɜɚл
ɜɚɟɬɫя
Кɚнɞɪиɞи
,
Кɚнɞили
ɫɟло
Кɚнɞɪиɞи
циɯɟ
ɭжɟ
Ⱥɪɫиɚнɫком
Ⱥɪɬɚнɭɞжɫкой
(3-4
Кинɞзоɬɚ
Ȼɚɝɞɟчɟн
Кинɞзоɬɚмɚли
(4-5
ɟɫɬь
ɫɟло
поɯожим
ɬɭɪɟцки
Кɚнɞ
),
ɫɭщɟɫɬɜоɜɚниɟ
пɭнкɬоɜ
Кинɞзиɫ
Кинɞзоɬɚмɚли
ɭкɚзыɜɚɟɬ
ɭчɚɫɬкɟ
Ⱥɪɫиɚнɫкоɝо
ɫɭщɟɫɬɜоɜɚл
ɜɚжный
пɭнкɬ
коɪнями
нɚзɜɚнии
полɚɝɚɟм

лɚзɫкɚя
кɪɟпоɫɬь
Иɛɟɪии
оɫɬɚлиɫь
нɚзɜɚния

Кинɞзоɬɚмɚли
2007
Ⱦонɞɭɚ
ɏɭцишɜили
2004
Клɚɪɞжɟɬи
).
изɜɟɫɬно
ɫɭщɟɫɬɜоɜɚлɚ
лɚзɫкɚя
кɪɟпоɫɬь
ɋɚɪɚпɚнɚ
Иɛɟɪиɟй
полɚɝɚɬь
чɬо
ɭпомянɭɬɚя
ɝɪɟчɟɫкими
ɋкɚнɞɚ
нɚɯоɞящɚяɫя
ɪожɚйном
ɪɟɝионɟ
яɜляɟɬɫя
имɟɪɟɬɫкой
ɋкɚнɞɟ
пɭнкɬом
Кɚнɞɪиɞи
ɜɚльной
ɞоɪоɝɟ
Ⱥɪɫиɚнɫкоɝо
Ⱥɪɬɚнɭɞж
Ⱥɪɬɚɚнɫкой
Ⱥɪɫиɚнɫкоɝо
Ялнызчɚм
ɭжɟ
Ⱥɪɫниɚнɫком
ɜыɫо
2412

ɪɚɫɫɬоянии
20-30
ɞоɪоɝи
ɞоɪоɝɟ
ɫɟло
кɚɪɚɞɞжɚ
полɚɝɚɬь
изɜɟɫɬнɚя
кɪɟпоɫɬь
ɪɚɫполɚɝɚлɚɫь
нɭɞж
Ⱥɪɬɚɚнɫкой
ɞоɪоɝɟ
ɫɜɟɞɟнию
Конɫɬɚнɬинɚ
X
мɟжɞɭнɚɪоɞной

ɫоɟɞинялɚ
Чɟɪным
ɫɞɟлɚɬь
пɭнкɬоɜ

Кɚнɞɪиɞи
Кɚнɞили
ɫɟло
ɜɫɟ
кинɞ
ɛлизки
ɋкɚнɞɚ
.
ɭжɟ
ɞоɪоɝɚ
иɞɭщɚя
Пɟɪɫɚɪмɟнии
ɜɟлɚ

Лɚзикɭ
Клɚɪɞжɟɬи
),

Ⱦɚɛлɚɝоми
Ƚɪиɝолия
Пɪоɛлɟмы
иɫɬоɪичɟɫкой
, 1994,
. 32).
ɜыɜоɞ

ɜɫɟ
ɫɜɟɞɟния
кɚжɭщиɟɫя
ɫɜязи
Ɏɚзиɫом
ɫɬɚноɜяɬɫя
ɜполнɟ
лоɝичны
. 53).
Чоɪоɯɫком
ɭщɟльɟ
ɫлɟɞɭɟɬ
иɫкɚɬь
знɚмɟниɬыɟ
лɚзɫкиɟ
оɞноɞнɟɜным
пɭɬɟм
Зɞɟɫь
ɟɫɬь
оɫɬɚльной
Лɚзикɟ
ɋɜɚнɟɬия
ɋкимния
VI, VII
иɫɫлɟɞоɜɚния
ɋɜɚнɟɬиɟй
нɚзыɜɚлɚɫь
знɚчиɬɟльнɚя
Ƚɪɭзии
нɟпоɫɪɟɞɫɬɜɟнно
Моɯɟɪɟзиɫ
оɬɫɬоиɬ
Ⱥɪɯɟополя
оɞин
пɭɬи
оɛлɚɫɬи
мноɝолюɞныɯ
поɫɟлкоɜ
[63]
Колɯиɞы
лɭчшɚя
Ɍɭɬ
ɜыɞɟлыɜɚɟɬɫя
ɪɚɫɬɟɬ
мноɝо
шиɯ
плоɞоɜ
нɟɬ
ниɝɞɟ
оɫɬɚльной
эɬой
ɫɬɪɚнɟ
пɪоɬɟкɚɟɬ
имɟни
зɞɟɫь
ɭкɪɟплɟниɟ
ɛольшɭю
чɚɫɬь
ɜпоɫлɟɞɫɬɜии
ɪɚзɪɭшили
оɫноɜɚния
ɪɚɫположɟно
ɪɚɜнинɟ
мнɟнию
лɟɝкий
ɞоɫɬɭп
ɟɝо
зɚɜоɟɜɚɬь
языкɟ
ɭкɪɟплɟниɟ
Коɬиɚион
Кɭɬɚиɫом
пɪоизношɟниɟ
ɛɭкɜ
ɜɫлɟɞɫɬɜиɟ
нɟзнɚния
ɝɪɟчɟɫкоɝо
ɫɜоɟй
{715}.
Ⱦɪɭɝиɟ
ɛыл
нɚзыɜɚлɫя
Койɬɚйоɫ
пɪоиɫɯоɞил
ɞɜинɭлɫя
ɜɫлɟɞɫɬɜиɟ
нɚзыɜɚюɬ
Койɬɚйɟɟм
колɯиɞ
ɫкɭю
ɜыɫокоɝоɪьɟ
ɫкɚлиɫɬой
Пɪокопий
пишɟɬ

ɛыли
ɭкɪɟплɟния
мɟɫɬɚɯ
пɪɟжнɟɟ
мɟɫɬɚɯ
пɪоɞоɜольɫɬɜиɟ
Юɫɬиниɚн
ɝɚɪнизон
ɫпɭɫɬя
нɟɞоɫɬɚɬкɚ
пɪоɞоɜольɫɬ
покинɭли
колɯɚм
мɟɫɬным
пшɟном
коɬоɪоɟ
ɫоɜɟɪшɚя
ɜноɜь
Ɏɚɪɚнɝий
ɫооɛщɚл
ɭничɬожили
пɟɪɫы
ɭкɪɟплɟниями
ɭкɪɟплɟний
ɝɚɪнизоном
нɚзыɜɚɟɬɫя
Пɪокопий
. IV. 13).
ɪɚзɪɭшили
ɋɚɪɚпɚниɫ
ɋкɚнɞɭ
поɫколькɭ
-
Ɋɚɫположɟнныɟ
ɬɪɭɞно
пɪоɯоɞимыɯ
ɬɭпны
поэɬомɭ
пɟшком
оɯɪɚнни
пɪоɞоɜольɫɬɜиɟ
ɞоɫɬɚɜлялоɫь
кɪɟпоɫɬи
ɪɚɫполɚɝɚлиɫь
ɜыɫоко
ɚльпийɫкой
зонɟ
ɝɞɟ
ɛыло
никɚкоɝо
ɭɪожɚя
ɜыɫокоɝоɪья
66
.
зɚнял
ɝɞɟ
пɟɪɟɫɟчь
Ɏɚзиɫи
ɞɪɭɝɭю

ɬожɟ
ɫɭɞоɯоɞнɚ
окɚзɚɜ
ɞɪɭɝой
ɫɬоɪонɟ
ɜойɫко
ɝоɪоɞɭ

ɝоɪоɞɭ
Лɚзики
182).
жиɬɟльно
VI
нɚзыɜɚлɚɫь
Чоɪоɯи
ɫɟлом
Нɟɞɚлɟко
Ⱥɪɯɟополиɫ
ɝɭɫɬо
ɫɬоɪонɟ
ɭкɚзыɜɚɟɬ
лɟɜɚя
ɫɜɟɞɟниям
ɞɪɭɝиɯ
лɟɜɚя
ɞɟйɫɬɜиɬɟльно
ɝɭɫɬо
нɚɫɟлɟнɚ
пичɜнɚɪɫкиɟ
Коɛɭлɟɬи
Колɯиɞɭ
ɜиɞɭ
Ⱥɪɫиɚнɫком
(2600
иɛɟɪийɫкий
Ⱥɪɬɚнɭɞ
ɫоɟɞинялɚ
Пɟɪɫɚɪмɟнию
Лɚзɫкɚя
ɫоɟɞиниɬɟльнɚя
ɞоɪоɝɚ
Чоɪоɯɫкомɭ
ɭщɟлью
ɜоиɫко
лɟɜом
ɛɟɪɟɝɭ
Чоɪоɯи
поɞошло
лɟɜым
пɪиɬоком

ɫлɭчɚɟ
пɟɪɫиɞɫкоɝо
ɞɪɭɝɭю
ɪɟкɭ

пɟɪɟшли
окɚзɚɜшиɫь
поɜɟл
ɝоɪоɞɚ

Лɚзикɟ
.
ɫɬоɪонɟ
Ⱦзиɪɭлɚ
ɫлɟɞɭɟɬ
иɫкɚɬь
лɟɜой
ɫɭщɟɫɬɜɭɟɬ
Ɍɟкɭщɚя
ɜɬɟкɚɟɬ
Ⱦзиɪɭлɚ
пɪɚɜой
лɟɜой
лɟɜым
ɝɞɟ
ɏɟлɜɚчɚɭɪɫкий
ɫчиɬɚɟм

зɞɟɫь
ɞɪɟɜниɟ
зɞɟɫь
ɪɚɜнинɟ
Кɭɬɚиɫи
ɪяɞом
Кɭɬɚиɫи
ɭɝолкоɜ
ɫɟлɚ
Мɚɪɚɞиɞи
ɜɚлɫя
Кɭɬɭɪɟɬи
ɫоɝлɚɫно
Ɍɛɟɬиɫ
ɫɭлɬɚ

ɭпоминɚɟɬɫя
нɚзɜɚн
ɫпиɫкɚ

кɪɚйний
пɭнкɬ
. 128).
Цɯɭмɫкий
поɝɪɚничным
пɭнкɬом
.
Пɬолɟмɟй
ɪɚɫполɚɝɚɟɬ
Ɏɚзиɫом

ɫоɝлɚɫно

Колɯиɞы
Кɚппɚɞокиɟй
Ⱦиоɫкɭɪия
зɚкɚнчиɜɚ
лɚɫь
ɫɟɜɟɪɟ
шɚɟɬɫя
,
ɫлɟɞɭющɚя
чɚɫɬь
ȼɟликой
. 128).
ɫоɝлɚɫно
кɚɪɬɟ
Ɍɚɛɭлɟ
Пɟɜɬɟнɝɟɪиɚнɟ
ɫɟɝмɟнɬ
XI-XII),
ɜɚжнɚя


ɜɯоɞилɚ
Нокɚлɚкɟɜи
ɫоɫɬɚɜлɟния
(III-IV
Нокɚлɚкɟɜи
ɛыл
Ⱥɪɯɟополиɫ
ɬɪɭɞно
пɪɟɞɫ
ɬɚɜиɬь
мимо
или
Лɚзɫкоɝо
, 1994
. 108).
нɟй
Кɭɬɚиɚ
Кɭɬɚиɫи
ɬɚм
ɜышɟɫкɚзɚнноɝо

ɞоɪоɝи
Ɍɚɛɭлы
Пɟнɬɟɪɝɚɪии
оɬоɛɪɚжɚюɬ
ɭчɚɫɬок
Ƚɪɭзии
южнɭю
ɞоɪоɝɭ
ɜозможно
оɛлɚɫɬи
ɭɫɬьɟɜ
ɫлɟɞɭɟɬ
Кɭɬɚю
ɞɪɭɝиɟ
Ƚɪиɝолия
Ɍɚɛɭлы
Пɟɜɬɟнɝɟɪиɚны
ɜɟлɚ
ɋɟɜɚɫɬополиɫ
лɟмы
иɫɬоɪичɟɫкой
. 113).
Кɚɫɬоɪиɭɫɚ

ɫлɟɞɭɟɬ
ɞɪɭɝом
кɚɪɬɟ
ɫоɜɪɟмɟнный
Кɭɬɚиɫи
ɜɚжный
Кɭɬɚиɫи
Циɯɟɝоɞжи
ɜɫɟɝɞɚ
ɛыли
ɫɜязɚны
Кɚɪɬлийɫким
оɛщɟɝɪɭзин
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜом
ɜизɚн
ɜɫɟɝɞɚ
ɫоɫɬɚɜ
ɝɪɭзин
Лɚзикɚ
ɛылɚ
ɜлияниɟм
ȼизɚнɬии
нɚɫɟлɟнɚ
ɝɪɭзинɫким
нɚɫɟлɟниɟм
ɝоɪоɞɚ
Лɚзики
-
ɛыли
нɚɫɟлɟны
ɬɟɪɪиɬоɪии
пɭнкɬоɜ
нɚимɟноɜɚниɟм
пɭнкɬом
Коɛɭлɟɬɫкоɝо


Пичɜнɚɪи
, (
пɪоɞолжɟниɟ
ɫɬоɪонɭ
Коɛɭлɟɬи
Коɛɭлɟɬи
поɞɬɜɟɪж
Кɭɬɚиɚ
пɭɬи
(30
ɬɚкой
ɞиɫɬɚнции
ɫɟло
ɏɟлɜɚчɚɭɪ
Оɞин

ɫоɝлɚɫно
ɫɭлɬɚ
64
ɜɚяɫь
Кипɟɪɬɟ
ɫɜɟɞɟниям
I),
импɟɪии
ɞоɫɬиɝɚлɚ
зɞɟɫь
Ƚɪиɝолия
нɚɯоɞилɫя
, 107).
нɚшɟмɭ
ɜизɚнɬийɫкиɟ
зɭмɟɜɚли
ɫлɟ
ɞɭɟɬ
ɭɫɬья
Чоɪоɯи
зɚпɚɞном
ɫɟйчɚɫ
нɚɯоɞиɬɫя
кɪɟпоɫɬь
ɋɬɪɚɛонɚ
зɚпɚɞɟ
ɛыло
ɫɟɜɟɪɟ

Поɯожɟɟ
ложɟниɟ
ɟɫɬь
ɫɜɟɞɟнию
ɪɭɫɫкоɝо
иɫɫлɟɞоɜɚɬɟля
ȼɟйɞɟнɛɚɭмɚ
иɫɫлɟɞоɜɚɜшɟɝо
мɟɫɬɚ
ɝоɫɭɞɚɪɫɬɜɟн
поɪɭчɟнию
XIX
ɭɫɬья
лɟɜом
полɚɝɚɬь
чɬо
ɜпоɫлɟɞɫ
ɋлɟɞɭɟɬ
иɫкɚɬь
ɭɫɬья
Чоɪоɯи
Ɏɚзиɫ
ɜɪɟмɟн
(98-117)
нɚзыɜɚɟɬɫя
. 107).
ɋлɟɞɭɟɬ
чɬо
Пиɬиɭнɬом
пɭнкɬ
ɪяɞом
Ɏɚзиɫом
ɫоɫноɜый
Пичɜнɚɪи
Коɛɭлɟɬи

ɛлижɟ
Чоɪоɯи
Коɛɭлɟɬи
ɫлɟɞɭɟɬ
иɫкɚɬь
ɜиɞимо
ɜɛлизи
Пиɬиɭнɬ
Лɚзикɟ
ɭпом
Ɍɪɭɞ
.,
ɪɟɝионɟ
ɛыл
ɞɪɭɝой
Пиɬиɭнɬ
ɞɪɭɝой
ɪяɞом
ɫɟɝоɞняшним
лɟɜой
ɝɞɟ
ȼɟйɞɟнɛɚɭмɚ
XIX
ɛыли
Пиɬиɭнɬом
ɭпоминɚɟɬ
Юɫɬиниɚн
ɜключɚɟɬ
Полɟмонɫкий
Понɬ
пɭнкɬы
Лɚзикɟ
жилɚɫь
ɋɟɜɚɫополиɫом
Пиɬиɭнɬом
Юɫɬиниɚн

яɜляюɬɫя

Нɟокɟɫɚɪия
Ɍɪɚпɟзɭнɬ
Кɟɪɚɫɭнɬ
Пиɬиɭнɬ

Поɫлɟ
ниɯ
нɚшɚ
Лɚзикɚ
коɬоɪой
имɟнɟм
-
Юɫɬиниɚном
. 33-35).
поɫлɟ
Пиɬиɭнɬ
Лɚзикɚ
Поɫлɟ
нɚɯоɞиɬɫя
нɚшɚ
Пиɬиɭнɬ
ɭпоминɚɟмый
Юɫɬиниɚном
Ⱦɪɭɝой
Пиɬиɭнɬ
Пɟɪɟимɟноɜɚниɟ
ȼизɚнɬии
ɛыло
Юɫɬиниɚн
ɭпо
мянɭɬой
ноɜɟллɟ
Пɟɬɪɭ
Юɫɬиниɚном
ȼизɚнɬии
ɟщɟ
ɫкɚзɚɬь
-
нɚзыɜɚлиɫь
ɪɚзнɭю
эпоɯɭ
нɚзыɜɚлиɫь
ɜɚжныɟ
нɚпɪимɟɪ
ɫɟйчɚɫ
ɟɫɬь
Кɟлькиɬ
ɭɫɬья
ɞолжɟн
ɛыɬь
ɫɟйчɚɫ
зɞɟɫь
ɭɫɬɟй
ɬɚкжɟ
нɚличиɟ
нɚзɜɚниɟм
ɭжɟ
ɫɭщɟɫɬɜоɜɚло
Пɬолɟмɟя
Ƚɟоɝɪɚ
ɭчɟɛник
V,
ɝлɚɜɚ
VI
Кɚппɚɞокии
чɚɫɬноɫɬи

ɫоɝлɚшɚɟɬɫя
Кɚɭɯчишɜили
чɬо
Ƚɭɞɚк

ɋɟɜɚɫɬополиɫь
Ⱦиоɫкɭɪия

Цɯɭмом

Мɭɯɭɪи
Ƚɭмɭшɯɚнɚ
ɜпɟчɚɬляющиɟ
ɟпиɫкопɫкиɟ
ɞɟнь
ɪɟɝионɟ
ɫɟйчɚɫ
кɚɮɟɞɪɚми
ɜɫɟɝо
).
Колɯиɞɟ
Лɚзикɟ
70
Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ
Ⱥпɫɚɪоɫ
Ɋизɟ
Ɍɪɚпɟзɭнɬɫкоɝо
окɪɭɝɚ

ɝɪɚницы
ɬɪɚпɟзɭнɬцɟɜ
ɪɚɫпɪоɫɬɪɚняюɬɫя
ɋɭɫɚɪмɟны
ɞɜɭɯ
пɭɬи
...
зɟмля
пɪожи
ɜɚющɟɝо
лɚзɚми
Ⱥɪɯɚɜ
Ⱥпɫɚɪɭ
ɬɪɟɯɞнɟɜноɝо
пɭɬи
),
Ⱥпɫɚɪɭнɬ
. 121-123,
. 58).
знɚмɟниɬый
Ⱥпɫɚɪоɫ
ɫлɟɞɭɟɬ
иɫкɚɬь
Ɋизɟ
Ⱥпɫɚɪɭнɬɚ
оɞноɞнɟɜноɝо
пɭɬи
Ⱥпɫɚɪɭнɬɚ
лɚзоɜ
кончɚɟɬɫя
Эɜкɫинɫкий
пɭɬи
ɞɟнь
оɛɪɚзɭɟɬ
ɛɟɪɟɝоɜɭю
полɭмɟɫяцɚ
пɭɬи
пɟɪɟɟзɞɟ
эɬомɭ
зɚлиɜɭ

ɫоɫɬɚɜляɟɬ
пɪиɛлизиɬɟльно
пяɬьɫоɬ
ɫɬɚɞий
лɟжиɬ
яɜляɟɬɫя
ɭжɟ
лɚзоɜ
Лɚзики
ɜнɭɬɪи
лɟжɚɬ
ɋɭɚния
Жиɜɭщиɟ
зɞɟɫь
плɟмɟнɚ
ɫчиɬɚɟɬɫя
Пɟɬɪɭ
Ⱥпɫɚɪɭнɬ
оɞноɞнɟɜноɝо
пɭɬи
30
Ⱥпɫɚɪɭнɬ
ɫлɟɞɭɟɬ
иɫкɚɬь
Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ
30
изɜɟɫɬныɟ
пɭнкɬы
Ⱥɪɞɚшɟн
Ⱥпɫɚɪɭнɬ
ɛыл
Ⱥпɫɚɪɭнɬ
ɜизɚнɬийɫкɭю
Лɚзики
мɟжɞɭ
ȼизɚнɬиɟй
ɜизɚнɬийɫкиɯ
иɫɬочникɚɯ
Пиɬия
нɚзыɜɚɟɬɫя
Пиɬиɭɫом
Пиɬиɭнɬом
ɫинонимɚми
яɜляюɬɫя
пɭнкɬɚ

Ⱥпɫɚɪɭнɬ
Пиɬиɭɫ

Пиɬиɭнɬ

Ⱥпɫɚɪɭнɬ
пɭнкɬом
Пиɬиɭɫ
Пиɬиɭнɬ
Ɍɚк
пɭнкɬом
Ⱥпɫɚɪɭнɬ
кɚɪɬɟ
Ɍɚɛɭлɟ
ɫɟɝмɟнɬ
Ⱥɪɬɚшɚнɚ
ɜɚжнɚя
ɫɟло
Пɚɝɚ
Пɚɪɚɜɚнɫкоɝо
зɚɬɟм
Ⱥɛɭльɫкɭю
Ⱥпɭлɭм
ɏоɫпио
нɟизɜɟɫɬный
пɭнкɬ
Мɟɪцɭɪиɭм
ɋɟɜɚɫɬополиɫ
Лɚзɫкоɝо
. 106).
Ɋɚɫɫɬояния
ɫлɟɞɭющими
ɛыло
60
ɬɚм
106).
ȼɚɪциɯɟ

Цɯɭмɚ
90
165

62
Пиɬиɚ
Пɪɚɜɞопоɞоɛным
ляɞиɬ
-
пɪɟɞположɟниɟ
Мɟɪчɭлɟ
Пɬолɟмɟю
лɚɝɚлɫь
мɟжɞɭ
Ɍɪɚпɟзɭнɬом
ɜɚлɚɫь
Пиɬиɭɫ

ɞолжнɚ
ɫоɜпɚɞɚɬь
Эɝɪиɫ
Лɚзɫкоɝо
. 122).
Пɪɚɜильноɫɬь
ɫɜɟɞɟниɟм
Ⱥмиянɚ
линɚ
IV
Ɍɪɚпɟзɭнɬом
знɚмɟниɬый
Пиɬиɭнɬ
ɝɟоɝɪɚɮии
Лɚзɫкоɝо
Ƚɪɭзинɫкий
ɬиɬɭɬ
иɫɬоɪии
, 1994,
. 123).
лɚзɫкоɝо
Пиɬиɭнɬɚ
ɟпиɫкопы

ȼɫɟлɟнɫкий
Ⱥɛɯɚзии
ɫɜязɚно
Ƚɪɭзинɫкой
оɛɪɚзом
Пиɬиɭнɬ
ɪɚɫполɚɝɚлɫя
Ⱥɛɯɚзии
иɫɬоɪичɟɫком
пɪимоɪьɟ
Ƚɪɭзии
ɪяɞом
Лɚзикой
Понɬийɫкой
нɚпɪɚɜлɟнии
Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ
Ⱥɪɞɚɫ
Ноɬицияɯ
Конɫɬɚнɬинопольɫкой
пɚɬɪиɚɪɯии
ɭпомянɭɬы
ɟпиɫкопɫкиɟ
миɬɪополии

Ɋоɞополиɫɫкɚя
ɋиɚɫинɫ
Пɟɬɪɫкɚя
Изɜɟɫɬный
иɫɫлɟɞоɜɚɬɟль
Понɬɚ
знɚмɟниɬый
ɭчɟный
XX
ɭɫɬɚноɜил
Ɍɪɚпɟзɭнɬɫкоɝо
ɜизɚнɬийɫкɚя
ниɫɬɪɚɬиɜнɚя
ɟɞиницɚ
ɏɚлɞɟя

эпоɯɭ
1908,
30-
ɜɟкɚ
ɞɪɭɝɚя
ɬочкɚ
пояɜилɚɫь
Ƚɪɭзии
ɞɚнныɟ
Конɫɬɚнɬинопольɫкой
ɜɟкоɜ
Ƚɪɭзии
зɚɬɟм
зɚмɟнили
ɟпиɫкопɫкиɟ
Ƚɪɭзинɫкой
ɪɚɫпɪоɫɬɪɚнɟннɚя
ɫоɝлɚшɚɟɬɫя
ɭпомянɭɬɚя
Зиɝɚнɚ
коɬоɪɭю
Кɚɭɯчишɜили
нɚзыɜɚɟɬ
лɚɫь
Ⱥɛɯɚзии
пɭɬи
Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ
Ⱥɪɞɚɫɭ
ɪяɞом
ɫоɜɪɟмɟнной
ɪɚɫположɟнной
(6640
Ƚɭмɭшɯɚны
Лɚзɫкоɝо
Ƚɪɭзин
инɫɬиɬɭɬ
, 1994,
. 122).
кɚɫɚɟɬɫя
ɫɭщɟɫɬɜɭющɟɟ
Юɫɬиниɚнɚ
. 100).
ɝɟоɝɪɚɮии
Лɚзɫкоɝо
Ƚɪɭзинɫкий
ɬɭɬ
Ƚɪɭзии
ɚɜɬоɪы
Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ
лɚɫь
ɫоɝлɚшɚɟɬɫя
ɫɭщɟɫɬ
ɜɭющɟй
ɫɟɝоɞняшнɟɝо
),
ɞɪɭɝиɟ
пɭнкɬы
нɚɯоɞилиɫь
Цɯɭмɚ
ɋɭɯɭмɚ
Моɯоɪɚ
Кɭɬɚиɫи
ɫоɝлɚɫɟн
Ⱥɪмɟния
Юɫɬиниɚнɚ
, 1908,
. 100),
ɭпомянɭɬɚя
пɭɬи
Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ
(6640
ɮɭɬоɜ
ɫɟɝоɞня
нɚзыɜɚɟɬɫя
ɜоɫɬокɟ
ɫɭщɟɫɬɜɭющɟɟ
иɫɬоɪичɟɫ
Ƚɪɭзинɫкий
инɫɬиɬɭɬ
, 1994,
. 31,
. 122).
ɟпиɫкопɫкɚя
коɬоɪɭю

Кɚɭɯчишɜили
нɚзыɜɚɟɬ
Ƚɭɞɚкɜɟ
Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ

линия

Ɍɪɚпɟзɭнɬ
Иɫɭльмɟн
Ƚɪиɝолии
ɜоɟнɚчɚльникɭ
ɚɛɯɚзɫкий
окɪɭɝɚ
пɪиɜоɞиɬ
ɫɜиɞɟɬɟльɫɬɜо
Ⱥɞонцɚ
.
Лɟкɜинɚɞзɟ
11
пɭнкɬоɜ
Ноɬиции
10
ɫоɜɪɟмɟнной
Ƚɪɭзии
Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ
чɚɫɬноɫɬи
Ɍɪɚпɟзɭн
нɚɯоɞилиɫь
ɏɚɞзɚнɚ
ɋилɭɚнɚ
ɫɟɜɟɪɭ
Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ
ɭɫɬья

Ƚиɫɫкий
ɋɭɪмɟн
Пиɬиɭнɬ
Ноɜый
лɚɝɟɪь
),
ȼɚлɟнɬия
оɞиннɚɞцɚɬый
пɭнкɬ

. 123).
оɛɪɚзом
5
11
пɭнкɬоɜ

ɏɚɞзɚнɚ
ɋилɭɚнɚ
Ⱥɜɚɞзɚ

ɋɚɬɚлой
Оɫɬɚльныɟ
5
пɭнкɬоɜ

Ɍɪɚɛзон
ɋɭɪмɟн
лɚɝɟɪь
ȼɚлɟнɬия
ɫɟɜɟɪɟ
, 123).
Ƚɪиɝолия
ɫɭщɟɫɬɜɭю
ɞɟнь
иɫɬоɪичɟɫкой
Ƚɪɭзии
ɜыɜоɞы
ɜɚжны
XX
ɟпиɫкопɫкиɟ
Конɫɬɚнɬинополя
Ƚɪɭзии
зɚключɟнию
пɪиняɬоɟ
ɫɟɝоɞняшний
ɞɟнь
ɫɜɟɞɟниям
ɞɪɭɝиɯ
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɞɪɟɜнɟй
ɝɪɭзинɫкой
ничɟɝо
знɚɟɬ
ɫɭщɟɫɬɜоɜɚнии
ɝɪɟчɟɫкиɯ
Ƚɪɭзии
ɪɚɫполɚɝɚл
лɚзɫкиɟ
Ɍɪɚпɟзɭнɬɟ
Ƚɪиɝолия
ɫоɝлɚшɚɟɬɫя
Пɬолɟмɟɟм
ɋɟɜɚɫɬополиɫ
нɚɯоɞилɫя
мɟжɞɭ
Ⱥпɫɚɪо
Ɏɚзиɫом
);
ɬɚкоɝо
пɪиɞɟɪжиɜɚлɫя
Инɝоɪокɜɚ
Ƚɪиɝолия
иɫɬоɪичɟɫкой
Лɚзɫкоɝо
цɚɪɫɬɜɚ
Ƚɪɭзинɫкий
инɫɬиɬɭɬ
эɬноɝɪɚɮии
, 1994
. 96).
ɫоɝлɚшɚɟɬɫя
Инɝоɪокɜɚ
ɭпоминɚɟмый
Пиɬиɭнɬ
нɚɯоɞилɫя
Лɚзɫкоɝо
инɫɬиɬɭɬ
1994,
. 89).
V
. Notitia Dignita-
ɋпиɫок
ɜɫɟɯ
чиноɜ
ɝɪɚжɞɚнɫкиɯ
ɜоɫɬочныɯ
зɚпɚɞныɯ
оɛлɚɫɬяɯ
),
ɜоɟнɚчɚльникɭ
поɞчинялɚɫь
понɬийɫкɚя
пɪимоɪɫкɚя

Ɍɪɚпɟзɭнɬ
Иɫɭльмɟн
Кɟнɟ
. (
. 120).
Пиɬия
яɜляɟɬɫя
Цɯɭмом
кɚк
ɫчиɬɚɬь
ɫɟйчɚɫ
Ȼичɜинɬɚ
ɋоɯɭми
ɫоɝлɚɫно
эɬомɭ
нɚɯоɞяɬɫя
Ƚɪиɝолия
ɫчиɬɚɟɬ
концɭ
IV
ɚɛɯɚзɫкиɟ
Ȼичɜинɬɚ
ɭжɟ
ɫɬɪɚɬɟɝичɟɫким
пɭнкɬом
ɫɜиɞɟɬɟльɫɬɜɭюɬ
ɝлɚɜной
ɫɬоянки
ɝɚɪнизонɚ
IV
ɛылɚ
ɭɫɬɚноɜлɟнɚ
кɟɪɚмичɟɫкɚя
нɚличиɟ
ɜизɚнɬийɫкоɝо
Ȼичɜинɬɟ
V
Ƚɪɭзии
IV-V
ɫоɜɟɪшɟнно
ɜизɚнɬийɫкиɯ
. 122).
ɫɜиɞɟɬɟльɫɬɜɭ
Ⱥɞонцɚ
чɬо
ɜɪɟмя
Ноɬиции
Пиɬиɭнɬ
ɋɟɜɚɫɬополиɫь
Пиɬиɭнɬ
эɬо
оɞно
Пиɬиɭнɬ
Ноɬиции

ɫоɜɫɟм
ɞɪɭɝоɟ
(
Ƚɪи
Пɪоɛлɟмы
иɫɬоɪичɟɫкой
ɝɟоɝɪɚɮии
цɚɪɫɬɜɚ
Ƚɪɭзинɫкий
ɬиɬɭɬ
иɫɬоɪии
эɬноɝɪɚɮии
, 1994,
. 122).
60
Ƚɪɭзии
эɬой
ɟɫɬɟɫɬɜɟнной
ɫиɞɟл
Циɛɚ
Пɟɬɪы
ɜɚɬил
Чоɪоɯɫкоɝо
ɭщɟлья
).
Чоɪоɯɫком
ɭщɟльɟ
ɏɭпɚɬи
ɭпом
Ɍɪɭɞ
. 56).
мɟжɞɭнɚɪоɞнɚя
пɪоɯоɞящɚя
ɭщɟльɟ
ɫоɟɞиняющɚя
ȼизɚнɬию
Пɟɪɫию
ɫɜиɞɟɬɟльɫɬɜɚ
V
ɞɟлɚɟɬ
ɫɭщɟɫɬɜоɜɚлɚ
ɪɚньшɟ
ɬɚм
. 126).
Пɚнионɫкий
ɫɜоɟй
433-474
коɫнɭлɫя
ɞɚчноɝо
они
ɫплɚниɪоɜɚли
Лɚзикɭ

оɛɞɭмы
ɜɚли
пɭɬɟм
ɬɟм
пɭɬɟм
пɭɬɟм
ɫоɫɟɞнɟй
нɟɜозможно
ɛылɚ
ɬɪɭɞно
ɞоɫɬɭпнɚ
ɪɟзɭльɬɚɬɟ
ɚнɚлизɚ
ɫɜɟɞɟний
Пɪиɫкɚ
ɜыɜоɞы
Лɚзикɚ
ɫоɟɞинялɚɫь
кɪɚɬчɚйшим
пɭɬɟм
; 2)
Лɚзикɚ
ɛыли
ɫоɫɟɞями
; 3)
Колɯиɞɫкоɟ
ɫкɚлиɫɬым
Пɚнионɫ
поɞɪɚзɭмɟɜɚɟɬ
мɟннɭю
Зɚпɚɞнɭю
Ƚɪɭзию
ɍпомянɭɬɚя

Ⱥɪмянɫкɚя
ɞолжнɚ
ɛыɬь
Ⱥɪɬɚнɭɞж
нɟпоɫɪɟɞɫɬɜɟнно
ɜɟɞɭщɟй
Оɞин
ɭчɚɫɬкоɜ
ɝɪɭзинɫкиɯ
ɜɚлɫя
Клɚɪɞжɟɬɫкой
ɬɚм
мɟжɞɭ
ɜизɚнɬийɫкий
ɏɭпɚɬи
коɬоɪɭю
ɫчиɬɚɟɬ
ɭщɟльɟм
кɪɚɬчɚйшим
пɭɬɟм
иɞɭщɚя
ɞɟлиɬɫя

Кɚɪɫ
Ⱥнɭшиɪɜɚн
пɟɪɫы
Чоɪоɯи
ɛыли
пɟɪɟɫɟчь
ɜышɟ
10-15
ɭɫɬьɟ
Имɟɪɯɟɜи
Чоɪоɯи
ɫпɭɫкɚюɬɫя
оɬɫюɞɚ
пɭɬɟм
ɭщɟльɟ
иɞɭɬ
пɭɬь
Лɚзикɭ
ɭжɟ
ɞиɬɟльɫɬɜо
окɪɭжɟнной
ɪимлянɚми
ɫɜɟɞɟнию

.)
лɚзɫкиɟ
ɫɟлɚ
изɛɟжɚниɟ
пɪɟпяɬɫɬɜий
ɬɚк
шɟл
ɛыл
ɫкɚзɚнноɝо
яɜляɟɬɫя
яɫным
знɚком
ɭкɚзыɜɚющим
ɫɭщɟɫɬɜоɜɚниɟ
инɬɟɪɟ
ɫɭющɟй
ɏопɫкиɯ
-
. 127).
-
ɫоɜɪɟмɟннɚя
ɪɚɫɫмɚɬɪиɜɚɟɬ
знɚмɟниɬɭю
Notitia Dignitatum,
ɝɪɭзинɫки
нɚзыɜɚɟɬɫя
ɋпиɫок
ɝɪɚжɞɚнɫкиɯ
зɚпɚɞныɯ
чɚɫɬяɯ
иɫɬоɪичɟɫкой
. 120).
V
ɫоɝлɚɫно
коɬоɪомɭ
ɜоɟнɚ
поɞчинялɚɫь

ɛылɚ
нɟпɪиɫɬɭпнɚ
-
нɟɞоɫɬɭпɟн
чɚɫɬью
ɫкɚл
ɜозɜышɚюɬɫя
зɞɟɫь
поɜɫюɞɭ
полɭчил
{342}. (28)
Имɭщɟɫɬɜо
оɛнɚɪɭжɟнии
зɚɛɪɚл
коɝо
ɞɪɭɝоɝо
ɜзяли
Книɝɚ
. XVII. 18-28).
ɫɬɪɚны

ɝоɪоɞɚ
ɫɪɚзɭ
жɟны
ɜɟɫьмɚ
мɟɫɬɚ
ɜɚɟмый
ɞɪɭɝиɟ
ɜплоɬь
Ɍɪɚпɟзɭнɞɚ
лɚзы
ɪɟкɭ
пɪɚɜɭю
ɫɬоɪонɭ
поɫɬɭпɚя
чɬо
ɛольшим
ɬɪɭɞом
оɝɪомной
ɜɪɟмɟни
ɫɚмом
ɞɟлɟ
-
нɟжɟлɚния
покɚзыɜɚɬь
пɟɪɫɚм
Кɟɫɚɪийɫкий
пɟɪɫɚми
. XVII. 18-28).
Ƚɪиɝолия
нɚзыɜɚлɫя
ɏɭпɚɬи
иɫɬоɪичɟɫкой
Ƚɪɭзинɫкий
инɫɬиɬɭɬ
эɬноɝɪɚɮии
, 1994
.,
пишɟɬ
пɟɬɪɫкɭю
кɚɮɟɞɪɭ
пɟɬɪɫкой
ɫɜязɚл
Кɚɭɯчишɜили
. 15).
ɫɜязыɜɚниɟ
имɟло
ɜизɚнɬийɫком
оɫноɜыɜɚлиɫь
знɚчиɬɟльныɯ
мɟɫɬноɫɬяɯ
Пɟɬɪы
ɫɜɟɞɟнию
мɚлолюɞном
зɚɫɟлɟнном
нɚɫɟлɟнном
зɞɟɫь
Юɫɬиниɚн
ɝоɞɚɯ
ɪɚзɪɭшили
ɝɪɟки
пɪɚɜилɚм
ɫɬɜоɜɚло
ɟпиɫкопɫкой
Кɪɟпоɫɬь
ɫлɟɞɭɟɬ
пɪинимɚɬь
ɟпиɫкопɫкɭю
кɚɮɟɞɪɭ
Ⱥɞонц
пɟɪɟнɟɫ
пɟɬɪɫкɭю
ɝоɪный
ɪɟɝион
Ȼɚйɛɭɪɞ
ɭкɚзыɜɚюɬ
пɟɬɪɫкɚя
ɟпиɫкопɫкɚя
ɋлɟɞɭɟɬ
ɫɭщɟɫɬɜоɜɚло
пɭнкɬоɜ
ɜɚлиɫь
ɍпомянɭɬɚя
535-
Юɫɬиниɚнɚ
кɪɟпоɫɬь
ɫоɜɟɪшɟнно
ɞɪɭɝом
иɫɫлɟɞоɜɚниям
кɚɮɟɞɪɚ
Ȼɚйɛɭɪɞɚ
ɝоɪном
ɫкɚлиɫɬом
ɫɜязи
ɏопɫкой
II
ɜɜɟлɚ
ɫоɫɬɚɜ
Кɚппɚɞокийɫкоɝо
(
Ƚɪиɝолия
Пɪоɛлɟмы
иɫɬоɪичɟɫ
Ƚɪɭзинɫкий
инɫɬиɬɭɬ
, 1994
. 130).
ɛольшɟ
ɭмɟньшилɚɫь
Жиɬию
Ⱦɚниилɚ
ɋɬолпникɚ
.,
ɜɪɟмɟнɚ
I (457-
ȼизɚнɬиɟй
Лɚзикой
Ⱥɛɯɚзии
Ƚɭɛɚзɚ
I
ɏɭпɚɬи
. 138).
ɏɭпɚɬи
-
ɫɟɝоɞняшняя
ɏопɚ
зɞɟɫь
ɝɪɚницɚ
ȼизɚнɬиɟй
V
ɜизɚнɬийцы
имɟнно
ɏɭпɚɬи
.).
Пɟɬɪɚ
ɫɟɜɟɪными
ȼизɚнɬийɫкой
ɫɜɟɞɟниям
ɫчиɬɚɟɬ
яɜляɟɬɫя
ɞɪɟɜний
ɏɭпɚɬи
яɜляюɬɫя
ɫɜоɟɝо
низинной
Ɍɪɚпɟзɭнɬɚ
ɫɬоɪонɭ
Зɚпɚɞной
58
Кɭмɭɪɞɫкɚя
Цɭнɞɫкɚя
Цɚлкɫкɚя
ɫɞɟлɚɬь
ɫлɟɞɭющий
ɝоɪоɞɭ
Ⱥɪɬɚнɭɞжи

X
поɫлɟ
Конɫɬɚнɬинɚ
Поɪɮиɪоɝɟнɚ

мɟжɞɭнɚɪоɞнɚя
ɫоɟɞиняющɚя
Ⱥɪɬɚнɭɞжи
Иɛɟɪиɟй
Ⱥɪɬɚнɭɞжи
ɭпомянɭɬой
Чоɪоɯи
ɫоɟɞинялɫя
мɟжɞɭнɚɪоɞной
ɪɚɫполɚɝɚлɚɫь
Лɚзикɚ
VI
Ⱥпɫɚɪɭнɬɚ
лɚзоɜ
ɝɞɟ
кончɚɟɬɫя
пɭɬи
оɛɪɚзɭɟɬ
ɛɟɪɟɝоɜɭю
полɭмɟɫяцɚ
пɭɬи
пɟɪɟɟзɞɟ
эɬомɭ
зɚлиɜɭ
-
полɭмɟɫяцɭ
ɫоɫɬɚɜляɟɬ
пяɬьɞɟɫяɬ
(550)
лɟжиɬ
яɜляɟɬɫя
ɭжɟ
лɚзоɜ
нɚзɜɚниɟ
Лɚзики
Кɟɫɚɪийɫкий
IV. 2).
ɪɚɫполɚɝɚлɚɫь
Лɚзикой
Эɜкɫинɫкоɝо
пɪямо
Лɚзики
ɫоɫɬɚɜлялɚ
550
лизиɬɟльно
100
ɫчиɬɚɬь
178
полɭчим
97900
100
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%
80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%
D0%B5_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%
BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8%
D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B
5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#.D0.9C.D0.B
нынɟшнɟй
оɬɫчи
100
ɞойɞɟм
лɟɜоɝо


эɬо
чɬо
зɚпɚɞном
ɛɟɪɟɝɭ
Ɋион
ɝɪɭзинɫким
ɜɚлɚɫь
ɏɭпɚɬи

Чоɪоɯи
-
зɟмлɟ
ɏɭпɚɬи
ɞɪɟɜняя
Пɟɬɪɚ
оɛɪɚзом
ɞлинɚ
Лɚзики
ɫоɫɬɚɜлялɚ
100
Колɯиɞы
Лɚзики
Кɟɫɚɪийɫкий
пɪимоɪɫкий
ɬɪɚ
ɬɚк
нɚзыɜɚɟмоɝо
Эɜкɫинɫкоɝо
ничɬожноɟ
мɟɫɬɟчко
ɜɚɫилɟɜɫ
Юɫɬиниɚн
ɭкɪɟпил
ɟɝо
ɫɬɟной
ɞɪɭɝим
Пɪокопий
Кɟɫɚɪийɫкий
ȼойнɚ
пɟɪɫɚми
. XVII. 3-17)
Пɟɪɫиɟй
V
VI
нɚɪɭшɚлоɫь
ɏоɫɪо
ɫоɝлɚɫно
моɪьɟ
ɬом
зɚпɚɞно
ɝɪɭзинɫкɚя
пɪинɚɞлɟжɚлɚ
Юɫɬиниɚноɜы
ɫɬɪоиɬɟльɫɬɜɚ
Пɟɬɪɟ
нɚɪɭшɟниɟ
ɫчиɬɚл
Юɫɬиниɚн
пɪиɫɜоил
Пɟɬɪɭ
-
ɭзнɚɜ
зɞɟɫь
ɪимɫкоɟ
ɝлɚɜɟ
Иоɚнном
ɜойɫко
Ⱥниɚɜɟɞɚ
ɜзяли
нɚɬиɫкɟ
Пɪокопий
Кɟɫɚɪийɫкий
пɟɪɫɚми
II,
XVII. 3-17).
ɛылɚ
ɜɚжнɚ
ɬɟм
ɞɭнɚɪоɞнɚя
пɪоɯоɞящɚя
ɭщɟльɟ
ɫоɟɞинялɚ
Пɟɪɫɚɪмɟ
Пɟɪɫиɟй

Лɚзикɭ
ɭчɚɫ
Пɟɬɪɭ
чɟɝо
ɜозɜɪɚщɚ
ɜоɫɫɬɚноɜлɟния
ɫил
лɚɝɟɪь

Ⱦɜинɚ
Пɟɪɫɚɪмɟнии
пɪɟɞɫɬɚɜлял
ɜоɫɫɬɚ
ноɜлɟния
ɫил
пɟɪɫиɞɫкой
Ƚɟоɪɝикɚ
. 115).
Мɟɪмɟɪой
оɫɬɚɜил
Лɚзикɟ
5,000
чɟло
оɫɬɚльными
25,000
пɟɪɟшɟл
ɪɚɫположилɫя
ɪяɞом
Ⱦɜином
Мɟɪмɟɪой
ɜошɟл
Пɟɪɫɚɪмɟнию
ɚɪмиɟй
оɬɞоɯнɭл
. 115).
пɪиняɬой
ɫɟйчɚɫ
зɪɟния
Пɟɬɪɭ
зɚɬɟм
ɋɭɪɚмɫкий
ɭщɟльɟ
ɫоɜɪɟмɟннɭю
Ƚɭɪию
Пɟɬɪы
мɚɪшɪɭɬ
ɫɜɟɞɟ
ɭɫɬɚɜшɚя
ɚɪмия
Пɟɪɫɚɪмɟ
оɬкɭɞɚ
ɜоɫɫɬɚноɜиɜ
ɞолжнɚ
ɜозɜɪɚщɚɬьɫя
Лɚзикɭ

ɜɫю
Зɚпɚɞнɭю
ȼоɫɬочнɭю
Ƚɪɭзию
эɬɚ
ɜоɟнной
пɪоɯожɞɟниɟ
ɬɚкоɝо
пɭɬи
нɟɜозможно
пɭɬь
ɛыɬь
изɜɟɫɬно
пɭɬь
пɟɪɟɜɚл
ɫпɭɫкɚлɫя
Ɏɚзиɫɫкоɟ
ɭщɟльɟ
Зɞɟɫь
пɭɬи
ɜɫɬɪɟɬилоɫь
лɚзɫкоɟ
ɫɟло
Коɪоɬкɚя
ɞоɪоɝɚ
Ⱦɜинɚ
Пɟɬɪɭ
чɟɪɟз
ɞɟйɫɬɜиɬɟльно
Ⱥɪɬɚɚн
нɭɞж
Ⱥɪɬɜин
Пɟɬɪɫкɚя
пɟɪɟɯоɞя
чɟɪɟз
пɟɪɟɜɚл
Ⱥɪɫиɚнɫкоɝо
ɞɪɟɜнɟйший
лɟɝчɚй
пɭɬь
ɋɚмым
ɬɪɭɞ
ɭчɚɫɬком
пɭɬи
ɜойɫкɚ
Ⱥɪɬɚнɭɞж
Ⱥɪɬɜинɫкɚя
ɭжɟ
Ⱥɪɫиɚнɫкий
коɬоɪоɝо
Зɚпɚɞнɭю
Ƚɪɭзию
кɪɚɬчɚй
ɫоɟɞиняющɟй
Пɟɪɫɚɪмɟнию
зɟмлю
Ⱦɜинɚ
зɚɬɟм

Иɛɟ
ɜɞоль
ɜошли
Кɚк
ɭжɟ
пɭɬь
ɫɭщɟɫɬɜоɜɚл
ɜɟкоɜ

ɫɜɟɞɟниям
ɞɚжɟ
Пɚɪнɚɜɚзɚ
Цɚɪь
Пɚɪнɚɜɚз
ɜойнɭ
Ⱥзоном

ɜɫɬɪɟɬилиɫь
ɚɪɬɚɚнɫкоɝо
ɝоɪоɞищɚ
коɬоɪоɟ
ɬоɝɞɚ
нɚзыɜɚлоɫь
Кɚɞжи
. 23).
Пɚɪнɚɜɚз
Ɍɪɚпɟзɭнɬ
оɬɬɭ
ɪɚɞоɫɬью
ɜɟɪнɭлɫя
ɜɟнной
ɞоɪоɝɟ
Ⱥɪɬɚɚном
Ⱦжɚɜɚɯɟɬи
коɬоɪɭю
Ƚоɪɝɚɫɚли
коɬоɪой
Ⱥɪɬɚнɭɞжɫкɭю
ɫоɟɞиняющɟй
ȼизɚнɬию
Иɛɟɪиɟй
Ⱥɪɬɜин
Ⱥɪɬɚнɭɞж
нɚɪоɞной
ɞоɪоɝɟ
ɛылɚ
ɫɪɚɜниɬɟльно
ɪɚзɜиɬɚ
экономикɚ
пояɜилиɫь
поɫɟлɟния
ɝоɪоɞɫкоɝо
ɬипɚ
Эɬим
ɞолжно
ɛыɬь
чɬо
чɚɫɬь
ɝɪɭзинɫкиɯ
ɟпɚɪɯий
IV-IX
ɛылɚ
ɪɚɫположɟнɚ
ɞоɪоɝɟ
цɟɪкоɜным
пɪɚɜилɚм
ɟпиɫкопɫкɚя
кɚɮɟɞɪɚ
ɞолжнɚ
нɚɯоɞиɬьɫя
ɝоɪоɞɟ
ȼиɞимо
ɭпомянɭɬыɟ
пɪиɞоɪожныɟ
поɫɟлɟния
ɝоɪоɞ
ɬипɚ
ɜозможноɫɬь
оɫноɜɚния
ɟпиɫкопɫкой
кɚɮɟɞɪы
эɬой
ɛыли
ɫлɟɞɭющиɟ
кɚɮɟɞɪы
Эɪɭшɟɬɫкɚя
56
нɭю
Ƚɪɭзию
ɜошло
ɭщɟльɟ

нɚпɪɚɜлɟниɟ
мɟɫɬонɚɯожɞɟниɟ
они
ɛɟɫцɟннɭю
инɮоɪ
иɫɬоɪичɟɫкой
, 1994,
. 29).
иɫɫлɟɞоɜɚɬɟль
пɪоɞолжɚɟɬ

ɫоɟɞиняɟɬɫя
Чоɪоɯɫким
ɭщɟльɟм
ɜɟɞɭщий
поɜɟли
ɫɜɟɞɟния
пɟɪɟɫɟкли
пɪɟɞполɚɝɚɟм
ɜɟɪɯнюю
Пɟɬɪы
ɛыл
. 64).
ɫчиɬɚɟɬ
чɬо
Ɏɚзиɫ
коɬоɪɭю
пɟɪɟɫɟкли
Чоɪоɯи
ɏɭпɚɬи
имɟноɜɚлɚɫь
ɏопы
Пɟɪɫɚɪмɟнию
ɫɭщɟɫɬɜоɜɚлɚ
ɞɜижɟниɟ
ɞɚжɟ
зимой

ɏɭпɚɬи
Чоɪоɯи
нɚɫɬолько
ɯоɪошо
мɚɫɫы
чɬо
Ɏɚзиɫ
ɞɟйɫɬɜиɬɟльно
яɜляɟɬɫя
Кɜиɪилой
понимɚлоɫь
ɪɚньшɟ
эɬом
ɫɜиɞɟ
ɬɟльɫɬɜɭюɬ
мноɝиɟ
мɟɫɬɚ
ɬɪɭɞɚ
Кɟɫɫɚɪийɫкоɝо
Эɬо
кɚɫɚɟɬɫя
ɫоɫɟɞниɯ
опиɫɚния
кɪɟпоɫɬɟй
лɚзоɜ
опиɫɚния
мɚɪшɪɭɬоɜ
пɟɪɫиɞɫкиɯ
Пɟɬɪɭ
. 42).
Иɫɫлɟɞоɜɚɬɟлɟй
ɫɜɟɞɟния
ɛɟɪɟɝɟ
нɚɫɟлɟния
нɟɬ
ɝоɪоɞɚ
кɪɟпоɫɬи
поɫɟлɟния
ɫɬоящɟɝо
ɭпо
минɚния
Ɋиони
чɚɫɬи
ɜɫɟй
Ƚɭɪии
лɭчшɟй
иɫɬоɪичɟɫкоɝо
Колɯɟɬи
ɚɪɯɟолоɝичɟɫким
пояɜилиɫь
ɪɚннɟɚнɬичɟɫкиɟ
ɬичɟɫкиɟ
цɟнɬɪы
Пичɜнɚɪи

Лɚзɫкоɝо
, 1994,
ɞɟлɚɟɬ
ɜыɜоɞ
Оɞним
коɬоɪыɟ
ɜполнɟ
Пɪо
ɞоɪоɝɭ
Пɟɬɪɚ
-
ɭпоми
ɜɫɟɝɞɚ
ɫɜязи
локɚлизɚция
ɜозможно
ɫɜязи
ɟɫɬь
пɟɪɫоɜ
ɭщɟльɟ
пɪоɯоɞилɚ
ɜɚжнɚя
ɫоɟɞинялɚ
ɭɫɬɚноɜили
чɬо
пɟɪɫиɞɫкɚя
ɚɪмия
поɞ
ɪɭкоɜоɞɫɬɜом
ɏоɫɪо
зɚɬɟм
ɜоɟнɚчɚльникоɜ
ɞоɯоɞилɚ
Пɟɬɪы
ɫоɜɪɟмнноɝо
Ⱥɪɬɚɚнɚ
пɟɪɟɫɟкɚющɟй
Ⱥɪɫиɚнɫкий
ɯɪɟɛɟɬ
Ⱦɜин
Пɟɬɪой
ɞоɪоɝɟ
ɛыл
ɝоɪоɞом
Пɟɪɫɚɪмɟнии
ɭɫɬɚɜшɚя
Лɚзикɟ
ɛоɟɜ
пɟɪɫиɞ
ɫкɚя
ɚɪмия
Ƚɟоɪɝикɚ
, II ,
. 115).
ɞля

Пɟɬɪɭ
оɬɬɭɞɚ
ɜозɜɪɚщɚлиɫь

ɫɜɟɞɟниям
Кɟɫɚɪийɫкоɝо
. 115).
ɫɜɟɞɟниям
оɬɞоɯнɭɜшɚя

Ⱥɪɬɜин
пɟɪиоɞ
нɚзыɜɚлɫя
ɝоɪоɞок
поɫɬɪоɟн
80
нɚɯоɞиɬɫя
ɪɟзиɞɟнция
окɪɭɝɚ
оɫɭщɟɫɬ
оɛɪɚзом
ɫɟɝоɞняшний
ɞɟнь
ɬɟльнɚя
Ȼɚɬɭми
(99
Олɬыɫ
Эɬи
ɫоɟɞиняюɬɫя
пɪоɯоɞя
чɟɪɟз
Пɚнжɭɪɟɬɫкий
(7728
ɛɚɫɫɟйны
ɭщɟлья
Кɚнли
ɫпɭɫкɚɟɬɫя
Олɬыɫɫкой
ɫоɯɪɚнилоɫь
оɫɬɚнкоɜ
кɪɟпоɫɬɟй
ɜинɚ
, 2005,
. 79-86).
Ȼɚɬɭм
ɛыɬь
ɭчɚɫɬкɚɯ
поɞɬɜɟɪжɞɚɟɬɫя
имɟн
Кɚзɛɟɝи
ɝɪɭзинɫкоɝо
-
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ

шɭмно
ɬɟчɟɬ
ɭпомянɭɬый
ɬɪɭɞ
. 75).

ɭчɟныɯ


ɝɪɟчɟɫким
ɝɪɭзин
нɚзɜɚния
Опиɫɚннɚя
Лɚзикɚ

ɫкɚлиɫɬоɫɬью
мɟжɞɭнɚɪоɞной
-
нɚпоминɚɟɬ
Лɚзиɫɬɚн
лиɝɚн
ɚɪɬɚнɭɞжи
опиɫɚнныɟ
Кɚз
ȼɟйɞɟнɛɚɭмом
ɞɪɭɝими
иɫɫлɟɞо
ɜɚɬɟлями
ȼɟйɞɟнɛɚɭм
поɞчɟɪки
мɟжɞɭнɚɪоɞноɟ
знɚчɟниɟ
Ȼɚɬɭм
Ⱥɪɬɚɚн
ɞоɪоɝи
ɜнɟшнɟй
зɚɝɪɚницы
Ȼɚɬɭмɫкий
оɬɬɭɞɚ
пɪиɜозили
ɝɪɭз
ишɚкɚɯ
Ⱥɪɬɜинɫкиɟ

они
Ȼɚɬɭми
зɚɬɟм
ɜьючным
Кɚɪɫ
ɞɪɭɝиɟ
мɟɫɬɚ
ɞɟнɛɚɭм
, 2005,
ɫɜɟɞɟнию
ɞɟнɛɚɭмɚ
кɭпцы
ɜɜозили
Ⱥɪɬɚɚни
оɬɬɭɞɚ
ɟɝо
Ȼɚɬɭми
Чоɪоɯи
эɬомɭ
ɮɚкɬɭ
ȼɟйɞɟнɛɚɭм
ɭлɭчшɟния
мɟжɞɭнɚɪоɞной
пɪɚɜиɬɟльɫɬɜɭ
поɫɬɪоиɬь

ɫомнɟɜɚюɫь
чɬо
ɬɪɚɫɫы
Кɚɪɫи
Ȼɚɬɭми
ɫɭɞоɯоɞныɟ
ɝɪɭзопɟɪɟɜозки

пɪɟкɪɚɬяɬɫя
ɭɜɟличɚɬɫя
Поэɬомɭ
поɫɬɪойкɚ
ɫпɭɫкɚ
ɜɚжнɚ
ɭɜɟличɟния
оɛоɪоɬɚ
мɚɝиɫɬɪɚль
ɞоɫɬɚɜкɚ
ɝɪɭзоɜ
пшɟницɚ
ɭɞоɛ
лоɞкɚми
ɬɪɚнɫпоɪɬом
окɪɭɝ
ɞɚɜɚɬь
знɚчиɬɟльноɟ
ɜыɜозиɬь
пɪоɞɭкɬ
ɛɭɞɟɬ
пɟɪɟɜозкɚ
ɜɪɟмɟни
ɫɟɛɟɫɬоимоɫɬи
пшɟницы
ɫɭɞоɯоɞными
пɭɬями
Чоɪоɯи
Ȼɚɬɭми
иɫɫлɟɞоɜɚниям
ɫоɜɪɟмɟнноɝо
Лɚзикɭ
Пɟɬɪɭ
пɪоɯоɞя
Ⱥɪɬɚнɭɞжи
Чоɪоɯɫкоɟ
ɜɯоɞили
шɟɞшиɟ
ɜойнɭ
пɟɪɫиɞɫкий
ɜойɫко
чɬо
пɭɬь
54
ɪолью
коɬоɪɭю
можɟɬ
ɫыɝɪɚɬь
ɛɭɞɭщɟм
Кɚзɛɟɝи
знɚли
ɛɚɫɫɟйнɚ
пиɫɚл
ɛɭɞɭ
ɜозможноɫɬяɯ
мɟжɞɭнɚɪоɞноɝо
Чоɪоɯи
ɜзяɜ
поɞ
эɬɭ
конɬɪо
Эɪзɪɭмɚ
Кɚзɛɟɝи
ɋɬɪɚɛонɚ
Ⱥɪиɚнɚ
ɫлɟɞɭɟɬ
иɫкɚɬь
ɭщɟльɟ
Кɚзɛɟɝи
ɛыл
зɚинɬɟɪɟɫоɜɚн
положɟниɟм
ɞоɪоɝи
ɬɪɭɞɟ
ɭчɚɫɬки
моɫɬоɜ
нɚпоминɚɟɬ
ɫɜɟɞɟниɟ
ɋɬɪɚɛонɚ
ɫоɝлɚɫно
коɬоɪомɭ
ɛыло
пɪоложɟно
120
Оɫɬɚɬки
ɛыли
оɛнɚɪɭжɟны
моɫɬы
Кɚзɛɟɝи
ȼɟйɞɟнɛɚɭм
ɭɞиɜлɟниɟм
ɞɪɟɜниɯ
кɚмɟнныɯ
ɛыло
ɜпɟчɚɬ
ȼɟйɞɟнɛɚɭм
количɟɫɬɜо
ɞоɪоɝи
мɟжɞɭнɚɪоɞном
пɪоɯоɞящɟɝо
чоɪоɯɫкомɭ
ɛɚɫɫɟйнɭ
Чоɪоɯи
ɯоɞилɚ
ɫɭɞиɬь
можно
Чоɪоɯи
ɞоɪоɝɚ
мɟɫɬɟ
ɫɬɟны
моɫɬоɜ
конɫɬ
моɫɬом
-
ɞɪɟɜниɟ
поɫɬɪоɟнныɟ
ɟщɟ
ɜлɚɞычɟɫɬɜɚ
Ȼɚɬɭми
, 2005,
. 75).
Колоɫɫɚльноɟ
количɟɫɬɜо

Чоɪоɯи
ɫɜɟɞɟниɟ
ɋɬɪɚɛонɚ
пɭɬи
120
количɟɫɬɜо
ɞɟнь
шлɚ
ɭщɟльɟ
Ȼɚɬɭмɫкоɝо
ɜɯоɞил
лɚɫно
ɝɪɭзинɫким
иɫɬочникɚм
ɫоɫɬɚɜ
Иɛɟɪии
ɭщɟльɟ
ɫчиɬɚлоɫь
чɚɫɬью
Лɚзики
чɟɫкɚя
коɬоɪой
пользоɜɚлиɫь
ȼизɚнɬиɟй
XIX
коɝɞɚ
ɟзɞили
. 108).
имɟлɚ
ɝɪɭ
Кɚзɛɟɝи
пишɟɬ
яɜляɟɬɫя
ɬоɪɝоɜли
ɞоɫɬɚɜляɟɬɫя
чɚɫɬь
ишɚкɚми
зɚɬɟм
лоɞки
ɬɟкɭщɟм
, 1874
оɞной
пɪиɫлɚл
44
ȼɟйɞɟнɛɚɭм
ожиɜлɟннɭю
пɭɬи
Ȼɚɬɭми
ɝоɪной
191
онɚ
пɪɚɜоɝо
ɭɫɬья
зɚɬɟм
ɭщɟлью
(8442
ɪɚзɞɟляющий
ɛɚɫɫɟйны
ɞоɪоɝɚ
иɞɟɬ
ɞоɪоɝɟ

зɚɬɟм
Пɟɪɫию
ɞɪɭɝиɟ
ɜоɫɬочным
ɛɟɪɟɝом
Чɟɪноɝо
ɝоɪоɞɚɯ
. 233-234).
ɞɪɟɜнɟй
Ⱥɪɬɚнɭɞжи
пɟɪɟɜозили
ɬɛилиɫɫкий
ɞɜинɫкий
ɬоɜɚɪы
VIII
Ⱥɪɬɚнɭɞжи
опɭɫɬошили
ɭжɟ
X
ɫɜɟɞɟниям
Поɪɮиɪо
ɝɟнɟɬɚ
ɞоɪоɝɚ
знɚчɟниɟ
Ⱥɪɬɚнɭɞжи
Очɟɪки
., II, 1973,
. 347).
Ɍɛилиɫи
ɜизɚнɬийɫкими
Ɍɛилиɫи
ɋɚмшɜилɞɟ
Пɚɪɚɜɚни
Ⱥɪɬɚɚни
Ⱥɪɬɚнɭɞжи
Очɟɪки
Ƚɪɭзии
, II, 1973,
. 347).
ɋɚмшɜилɞɟ
Ƚɭɞɚɪɟɯи
Мɚнɝлиɫи
Клɞɟкɚɪи
Пɚɪɚɜɚни
Ⱥɪɬɚнɭɞжи
Пɟɬɪɚ
ɫɜɟɞɟниям
ɝɪɭзинɫкиɯ
Ƚоɪɝɚɫɚли
ɜозɜɪɚщɟния
цɯоɜɪɟɛɚ
.) I,
. 177-178).
пɭɬь
ɜоɜɚл
пɭɬь
имɟноɜɚлɫя
пɭɬɟм
.
ɫоɝлɚɫно
ɜпɟɪɜыɟ
лɚзɫкий
Ɍɪɚпɟзɭнɬ
ɝɪɭзинɫкиɯ
нɚзыɜɚлоɫь
ɫɬɪɚной
нɚɫɟлɟниɟ
-
чɚɫɬь
ɜɟɪɭ
мɟɝɪɟлоɜ
пошɟл
Клɚɪɞжɟɬи
пɭɬь
Жиɬиɟ
)
Клɚɪɞжɟɬи
ɛылɚ
чɚɫɬью
ɫчиɬɚлɫя
ɝоɪоɞом
ɚпоɫɬол
пɪишɟл
Ⱥɪɬɚнɭɞжи
зɚɬɟм

ɚпоɫɬол
пɭɬям
коɬоɪыɟ
ɛыли
ɜɚжны
ɬыɫячɭ
Конɫɬɚнɬинɚ
ɜɚжным
ɜɪɟмɟнɚ
Ȼɚɝɪɚɬɚ
IV.
пɟɪɟɜɟл
Кɭɪɭ
Ƚɪɭзии
Кɭɬɚиɫи
ɏɭпɚɬи
Ⱥɪɬɚнɭɞжи
Ⱦжɚɜɚɯɟ
., I, 338).
VI
ɫɜоим
ɫɬɪɚɬɟɝичɟɫким
ɪɚɫположɟ

Пɟɪɫию
ȼизɚнɬию
зɚɯɜɚɬиɬь

пɭɬь
чɟɪɟз
ɭщɟльɟ
клɚɪɞжɟɬɫкий
пɭɬь
пɪошɟɫɬɜии
почɬи
1500
70-
ɝоɞы
XIX
.,
ɞоɪоɝой
зɚинɬɟɪɟɫоɜɚлɚɫь
Ɋоɫɫийɫкɚя
импɟɪия
Кɚзɛɟɝи
ɬɭɪɟцкой
Ƚɪɭзии
ɭщɟльɟ
Оɫмɚнɫкой
импɟɪии
шɭюɫя
Ȼɚɬɭм
Ⱥɪɞɚɝɚнɫкɭю
ɪоɝɭ
ɜнимɚниɟ
ɪоɝɚ
шлɚ
Ȼɚɬɭми
ɫоɟɞинялɚɫь
чɟɪɟз
Ⱥɪɫиɚнɫкий
зɚɬɟм
Ⱥɪзɪɭм
Кɚзɛɟɝи
пɪиɫлɚный
ɭчɟный
ɛɚɭм
ɭɜɟɪяли
Ȼɚɬɭм
ɜɚжнɟйшɟɟ
поɫколькɭ
онɚ
чɚйшим
пɭɬɟм
Пɟɪɫию
Кɚзɛɟɝи
чɬо
ɞоɪоɝɚ
ɬиɬьɫя
мɟɫяцɚ
, 1995,
пиɫɚл
Ȼɚɬɭм
ɞоɪоɝɟ
Оɫмɚнɫкɚя
ɫозɞɚлɚ
измɟнɟний
оɫɬɚɜилɚ
мɚɪшɪɭɬ
Эɬо
линия
нɚпɪɚɜлɟнию
зɚɬɟм
Ⱥɪɬɚнɭɞж
ɞɜиɝɚлиɫь
нɚпɪɚɜлɟнию
Ȼɚɬɭми
. 104-106).
Эɬоɬ
ɭɫи
знɚчɟниɟм
52
зɞɟɫь
ɝоɜоɪиɬɫя
ɛɟɪɟɝоɜ
оɬличиɟ
Чоɪоɯи
ɜɫɬɪɟчɚюɬɫя
ɜозɜышɟны
ɫозɞɚюɬ
ɫɭжɟниɟ
нɚзыɜɚли
ɬɚкɭю
ɞоɪоɝɭ
клиɫɭɪой
ɪɟзɭльɬɚɬɟ
ɜыɜоɞ
ɭпомянɭɬɚя
нɚɯоɞящɚяɫя
яɜляɟɬɫя
Клɚɪɞжɟɬ
Колɚ
Ⱥɪɬɚɚни
Иɜɟɪии
полноɜоɞнɚ
кɪɭɝлоɝоɞично
ляɟɬɫя
ɫɭɞоɯоɞɫɬɜо
нɚчинɚюɬɫя
цɚɪɫɬɜɚ
инɫɬиɬɭɬ
, 1994,
Пɪокопия
Зɞɟɫь
ɞɪɭɝиɟ
ɜмɟɫɬо
нɚзыɜɚɟɬɫя
Ɏɚзиɫ
мнɟнию
поɞɪɚзɭмɟɜɚюɬɫя
ɚɪɬɜинɫкиɟ

ɭпомянɭɬɚя
кɚɜкɚзɫкɚя
поɞɪɚзɭмɟ
Кɚɪчɯɚльɫкоɟ
нɚɝоɪьɟ
ɭпомянɭɬыɟ
кɚɜкɚзɫкиɟ
иɜɟɪийɫкиɟ
ɫɭɞоɯоɞɫɬɜɚ
нɚɯоɞиɬɫя
ɛɟɪɟɝɭ
пɪожиɜɚɟɬ
нɚɫɟлɟниɟ
эɬɭ
ɫɬоɪонɭ
нɚɯоɞяɬɫя
лɚзоɜ
ɫɪɟɞи
Ⱥɪɯɟополиɫ
Пиɬиɭнɬɫкɚя
нɚɯоɞяɬɫя
ɞоɫɬопɪимɟчɚɬɟльныɟ
зɞɟɫь

Нɚлɟɜо
зɚɫɟлɟнɚ
ɫоɫɟɞɫɬɜɭ
зɞɟɫь
жиɜɭɬ
нɚзыɜɚющиɟɫя
. 100-102).
Ƚɪиɝолии
зɞɟɫь
имɟюɬɫя
лɟɜый
ɞɟйɫɬɜиɬɟ
ɛыл
зɚɫɟлɟн
зɞɟɫь
ɏɭпɚɬи
Пɟɬɪɚ
ɝɭɫɬо
ɫɟлɟнɚ
ɏɟлɜɚчɚɭɪ
чɬо
Ⱥкɚмɮɫиɫɚ
поɯожɟ
ɫɜɟɞɟния
Чоɪоɯи
пɭɬɟшɟɫɬɜɟнникоɜ
Оɫмɚнɚ
Ȼɟя
цɚɪɫɬɜо
ɞоɪоɝɚ
Лɚзикɚ
ɜмɟɫɬɟ
ɞɪɭɝими
ɜключɚлɚ
ɫɟɛя
ɭщɟльɟ
Конɫɬɚнɬинɚ
мɟжɞɭнɚɪоɞной
пɪоɯоɞиɜ
эɬомɭ
ɪɟɝионɭ
Ⱥɪɬɚнɭɞжи
ɝɪɭзы
ȼизɚнɬиɟй
Конɫɬɚнɬин
Поɪɮиɪоɝɟнɟɬ
ɜизɚнɬийɫкий
импɟɪɚɬоɪ
X
пишɟɬ
Ⱥɪɬɚнɭ
ɜɟɫьмɚ

нɟɟ
ɟɫɬь
ɪɚɛɚɬ
ɫɬɟкɚɟɬɫя
Ɍɪɚпɟзɭн
Ⱥɛɯɚзии
Ⱥɪмɟнии
эɬоɝо
кɪɟпоɫɬь
полɭчɚɟɬ
шой
Ⱥɪɬɚнɭɞжи
Ⱥɪзɟнɚ
оɛшиɪнɚ
яɜляɟɬɫя
ключɟм
Ⱥɛɯɚзии
ɫɬɪɚнɟ
Ƚɟоɪɝикɚ
2,
II,
. 278-279).
IX-X
ɭщɟльɟ
зилиɫь
чɟɪномоɪья
Ɍɪɚпɟзɭнɬ
ɛлизлɟжɚщиɟ
Иɜɟɪию
ɫɬɚноɜилɚɫь
ɫɭɞоɯоɞной
ɜплоɬь
Ⱥɪɬɜинɚ
ɜɞоль
пɟшɟɯо
ɜɬоɪомɭ
нɚпɪɚɜлɟнию
-
Ⱥɪɫиɚнɫкий
ɫоɟɞинялɫя
Ⱥɪɞɚɝɚни
),
пɭɬь
Пɟɪɫɚɪ

Чɟɪноɝо
Пɭɬɟ
шɟɫɬɜиɟ
Ⱥɪɪиɚнɚ
http://budetinteresno.inf
o/kraeved/pont_arrian.
коɬоɪыɟ
ɜыɫкɚзы
ɞɪɟɜниɟ
)
оɫоɛɟнный
ɭпоɬɪɟɛлɟниɟ
ɞля
ɭɫɬьɟм
ɜɟɫ
ɛольшɚя
ɭɫɬьɟ
Иɫɬок
Ɏɚзиɫɚ
.
ɋпɟɪ
эпоɯɭ
ɛылɚ
ɜлияниɟм
ɋɬɪɚɛ
. XIV, 7).
Цɜɟɬ
Ɏɚзиɫɚ
ɜоɞɚ
олоɜом

зɟмɟльно
ɫɜинцоɜый
имɟнно
эɬим
ɭɫɬьɟ
поɫколькɭ
ɛольшоɟ
количɟɫɬɜо
зɟмли
пɪиɝоɞɟн
пиɬья
Иɫпользоɜɚниɟ
пиɬья
ɜозможно
иɫпользоɜɚɬь
ɞля
пиɬья
ɭɫɬья
нɟɜозможно
мɟɫɬɚɯ
зɚɛолочɟнными
ɪɚɜнинɚми
ɜɫɟɜозможныɯ
ɭɫɬья
ɫоɞɟɪжиɬ
количɟɫɬɜо
пɟɫкɚ
зɟмли
ɜоɞɚ
пɪимɟɫɟй
ɫɪɚɜнɟнию
нɟй
ɫоɞɟɪжɚниɟ
илиɫɬɚ
ɫкɚл
эɬомɭ
Чоɪоɯи
поɯожɚ
Лɟɝкоɫɬь
ɋкоɪоɫɬь
ɫкоɪоɫɬью
коɬоɪɭю
Ɏɚзиɫ
нɚшɟ
ɜɪɟмя
ɜпɚɞɚɟɬ
ɚнɬичныɟ
ɭкɚзыɜɚли
ɝолɭɛизнɭ

Ɋɭɮɭɫ
Ɏɟɫɬɭɫ
Ⱥɜиɟнɭɫ
IV
нɚзыɜɚɟɬ
ɝолɭɛой
ɝолɭɛоɝо
Ɏɚзиɫɚ
Ȼиɞз
(
Ɋɭɮɭɫ
Ɏɟɫɬɭɫ
Ⱥɜиɟнɭɫ
.595).
ɭɫɬьɟ
ɛыло
ɫкɚзɚно
имɟлɚ
ɜыɞɟляло
ɫɪɟɞи
ɞɪɭɝиɯ
мноɝиɯ
ɜиɞɟɜшиɯ
пɭɬɟшɟɫɬɜɟнникоɜ
конкɪɟɬной
ɜыɞɟляло
ɛольшой
ɜпɚɞɚя
ɜɚлɚɫь
ɫɬɪɭю

ɜоɞы
ɜпɚɞɚющɚя
оɛɪɚзɭющɚя
ɫɬɪɭю
ɜпɚɞɚɟɬ
ɭɫɬɚноɜил
яɜляɟɬɫя
Ɋɚɫɫмɚɬɪиɜɚя
Пɪокопий
нɚзыɜɚɟɬ
ȼоɚɫом
коɬоɪɚя
иɫɬɟкɚлɚ
ɫɬɪɚны
ɚɪмɟнийцɟɜ
иɜɟɪийɫкиɯ
зɚкɚнчиɜɚɟɬɫя
кɚɜкɚзɫкɚя
ɭзкоɟ
ɪɭɫло
Ⱥɞжиɪɚɯи
ɫɟɜɟɪо
ɜоɫɬокɚ
ɫɟɜɟɪо
зɚпɚɞ
ɛольшой
нɚпɪɚɜляɟɬɫя
Ƚɪɭзинɫкий
инɫɬиɬɭɬ
, 1994,
. 33).
Ƚɪиɝолии
яɜляɟɬɫя
поɞɬɜɟɪжɞɚɟɬɫя
ɫɜɟɞɟниɟм
Лɚзикɚ
ɫɬɪɚны
ɫɜɟɞɟниɟ
оɫноɜɚниɟ

Приложенные файлы

  • pdf 7046337
    Размер файла: 4 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий