2.8.Daca ati format gresit PIN-codul de trei ori consecutiv cardul se blocheaza. Pentru deblocarea lui apelati la Serviciul Clientela al Bancii la telefoanele 2.11.Cardul este emis pe o perioada de un an sau 2 ani (in dependenta de tipul cardului) si este valabil pina in ultima zi inclusiv a lunii indicate pe Card.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
REGULILE DE UTILIZARE A CARDULUI BANCAR
ПɊȺȼИЛȺ
ПОЛЬЗОȼȺНИЯ
ȻȺНКОȼɋКОЙ
КȺɊɌОЙ
1. No
iuni utilizate
1.
Опɪɟɞɟлɟния
1.1.Card
suport de informa
ie standardizat, protejat
i individualizat, utilizat de c
tre De
torul
de Card
i acceptat de comercian
i, ATM-uri (bancomate)
i POS-uri, institu
ii bancare, n
calitate de instrument de plat
1.2.Card suplimentar
Card care are acela
i cont ca
i Cardul de baz
i care este eliberat la
cererea De
torul de Card principal unei persoane indicate de el n Cererea de emitere a
Cardului suplimentar, care devine De
tor de Card suplimentar.
1.3.De
tor de Card principal
De
torul de Card pe numele c
ruia este deschis Contul de
Card.
1.4.De
tor de Card suplimentar
persoana pe numele c
reia i-a fost eliberat un Card
suplimentar. Opera
iunile pe acest Card sunt reflectate pe Contul de Card al De
torului de
Card principal.
1.5.Opera
iuni cu Card
opera
iuni efectuate de c
tre De
torul de Card, reflectate n Contul
de Card
i care includ aliment
ri cu numerar, aliment
ri prin virament, retrageri de numerar,
achit
ri de bunuri/servicii, ob
ineri de extrase de cont
i alte informa
ii. Nu se admite
efectuarea opera
iunilor interzise de legisla
ia n vigoare a Republicii Moldova.
ont de Card
cont deschis De
torului de Card principal al Cardului, n care sunt
reflectate toate operatiunile de debitare/creditare a mijloacelor b
ti aferente tranzac
iilor
efectuate cu Cardul.
1.7.PIN cod
- num
r personal de identificare, care este utilizat n scopul verific
rii identit
torului de Card
i este considerat ca echivalent electronic al semn
turii De
torului de
Card.
1.8. Blocarea Cardului
stoparea temporar
sau definitiv
a opera
iunilor din Contul de Card.
1.9.Sum
blocat
suma extras
n numerar sau achitat
pentru m
rfuri/servicii de c
tre
torul de Card, dar nc
nedebitat
din Contul de Card.
1.10.Limita de plat
suma mijloacelor b
ti ale De
torului de Card, plasate la Contul de
Card, n limita c
reia De
torul de Card poate efectua opera
iuni cu utilizarea Cardului.
1.11.Limita de credit
suma maxim
posibil
a creditului, oferit de c
tre Banc
De
torului de
Card.
1.12.Overdraf
t apari
ia soldului negativ la contul de card al clientului conform condi
iilor
contractului.
Кɚɪɬɚ
Кɚɪɬɚ
ɜыɞɚннɚя
зɚпɪоɫɭ
Оɫноɜноɝо
ɞɟɪжɚɬɟля
Кɚɪɬы
ɭкɚзɚнноɝо
Зɚяɜлɟнии
Опɟɪɚции
Кɚɪɬɟ
оɬɪɚжɚюɬɫя
Оɫноɜной
Кɚɪɬы
Ⱦɟɪжɚɬɟль
Оɫноɜной
Кɚɪɬы
-
ɞɟɪжɚɬɟль
Кɚɪɬы
Ȼɚнкɟ
оɬкɪыɬ
кɚɪɬочный
Ⱦɟɪжɚɬɟль
Ⱦополниɬɟльный
Кɚɪɬы
-
Ⱦɟɪжɚɬɟль
Кɚɪɬы
ɜыɞɚнной
ɫооɬɜɟɬɫɬɜии
нɚɫɬоящими
пɪɚɜилɚми
опɟɪɚции
иɫпользоɜɚниɟм
коɬоɪой
пɪоизɜоɞяɬɫя
Ⱦɟɪжɚɬɟля
Кɚɪɬы
Опɟɪɚция
Кɚɪɬой

опɟɪɚции
пɪоизɜɟɞɟнныɟ
Кɚɪɬы
номɟɪɚ
Кɚɪɬы
оɬɪɚжɚющиɟɫя
Кɚɪɬы
ɪɚɫчɟɬ
пɪиоɛɪɟɬɟнныɟ
ɬоɜɚɪы
ɭɫлɭɝи
пополнɟниɟ
кɚɪɬочноɝо
пɭɬɟм
пɟɪɟɜоɞɚ
ɜнɟɫɟния
нɚличныɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
нɚличноɫɬи
ɛɚнкɟ
полɭчɟниɟ
ɫчɟɬɚ
или
ɞɪɭɝой
инɮоɪмɚции
Кɚɪɬочный

оɬкɪыɬый
Ȼɚнкɟ
пɪоизɜɟɞɟния
ɜɫɟɯ
Опɟɪɚций
поɫɪɟɞɫɬɜом
Кɚɪɬы
коɞ
-
конɮиɞɟнциɚльный
циɮɪоɜой
коɞ
иɫпользɭɟмой
личноɫɬи
Ⱦɟɪжɚɬɟля
Кɚɪɬы
пɪизнɚнный
кɚчɟɫɬɜɟ
экɜиɜɚлɟнɬɚ
элɟкɬɪонной
поɞпиɫи
Ⱦɟɪжɚɬɟля
Ȼлокиɪоɜкɚ
Кɚɪɬы
-
ɞɟнɟжныɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
нɚличными
оплɚчɟнныɟ
Ⱦɟɪжɚɬɟлɟм
Кɚɪɬы
кɭплɟнный
ɭɫлɭɝи
ɟщɟ
ɫпиɫɚнныɟ
кɚɪɬочноɝо
ɫчɟɬɚ
1.10.
Плɚɬɟжный

ɫɪɟɞɫɬɜɚ
кɚɪɬочном
ɫчɟɬɟ
Ⱦɟɪжɚɬɟля
Кɚɪɬы
ɞоɫɬɭпныɟ
пɪоɜɟɞɟния
опɟɪɚций
Кɚɪɬой
1.11.
Кɪɟɞиɬный
лимиɬ

ɫɭммɚ
кɪɟɞиɬɚ
пɪɟɞоɫɬɚɜляɟмоɝо
Ȼɚнком
Ⱦɟɪжɚɬɟлю
Кɚɪɬы
ɭɫлоɜиям
ɞоɝоɜоɪɚ
1.12.
Оɜɟɪɞɪɚɮɬ
-
ɜозникноɜɟниɟ
ɞɟɛɟɬоɜоɝо
ɫɚльɞо
ɭɫлоɜиям
ɞоɝоɜоɪɚ
2. Emiterea
i utilizarea Cardului
2.
ȼыпɭɫк
иɫпользоɜɚниɟ
Кɚɪɬы
2.1.Pentru ob
inerea unui Card bancar clientul va prezenta buletinul de identitate sau pa
aportul
i va completa
i semna o Cerere de deschidere a unui cont de card
i de emitere a Cardului,
precum
i un Contract de deschidere a unui Cont de Card
i de emitere a unui Card bancar.
2.2.La primirea Cardului, De
torul de Card este obligat s
aplice pe versoul Cardului
semn
tura sa. Necorespunderea sau lipsa semn
turii pe Card, poate duce la refuzul
deservirii
i retragerii lui.
2.3.Cardul
i plicul sigilat ce con
ine PIN-codul, vor fi eliberate De
inatorului de Card la
reprezentan
ncii, unde a fost completat
Cererea de deschidere a unui Cont de Card
de emitere a Cardului
i semnat Contractul de deschidere a unui Cont de Card
i de emitere
a Cardului.
2.4.La primirea Cardului, De
torul de Card verific
corectitudinea imprim
rii pe Card a numelui
i prenumelui s
u, precum
i integritatea plicului cu PIN-codul. Dac
plicul cu PIN-codul este
Ⱦля
ɜыпɭɫкɚ
ɞополниɬɟльной
Кɚɪɬы
Ⱦɟɪжɚɬɟль
Кɚɪɬы
ɞолжɟн
зɚполниɬь
ɜыпɭɫк
ɞополниɬɟльной
Кɚɪɬы
ɭкɚзɚнноɝо
зɚяɜлɟнии
поɞпиɫɚɬь
ɞоɝоɜоɪ
оɬкɪыɬиɟ
Кɚɪɬочноɝо
ɋчɟɬɚ
ɜыɞɚчɭ
Кɚɪɬы
Кɚɪɬочный
ɫчɟɬ
оɬкɪыɜɚɟɬɫя
ɜɚлюɬɟ
ɭкɚзɚнной
зɚяɜлɟнии
Кɚɪɬы
Мɟжɞɭнɚɪоɞныɟ
Кɚɪɬы
моɝɭɬ
эмиɬиɪоɜɚны
молɞɚɜɫкиɯ
лɟяɯ
ɫчɟɬоɜ
иноɫɬɪɚнной
ɜɚлюɬɟ
ɮизичɟɫкиɯ
лиц
ɪɟзиɞɟнɬоɜ
Ɋɟɫпɭɛлики
Молɞоɜɚ
молɞɚɜɫкиɯ
лɟяɯ
ɫчɟɬоɜ
иноɫɬɪɚнной
ɜɚлюɬɟ
ɮизичɟɫкиɯ
лиц
нɟɪɟзиɞɟнɬоɜ
Ɋɟɫпɭɛлики
Молɞоɜɚ
Кɚɪɬочный
ɫчɟɬ
зɚкɪыɜɚɟɬɫя
пиɫьмɟнномɭ
Ⱦɟɪжɚɬɟля
Кɚɪɬы
Иɫɬɟчɟниɟ
ɞɟйɫɬɜия
Кɚɪɬы
ознɚчɚɟɬ
зɚкɪыɬиɟ
кɚɪɬочноɝо
ɫчɟɬɚ
ɝоɞоɜоɟ
оɛɫлɭжиɜɚниɟ
кɚɪɬочноɝо
ɛɭɞɟɬ
ɜзимɚɬьɫя
зɚкɪыɬия
кɚɪɬочноɝо
ɞоɫɪочном
зɚкɪыɬии
кɚɪɬочноɝо
ɫчɟɬɚ
ɭɞɟɪжɚннɚя
комиɫɫия
ɝоɞоɜоɟ
оɛɫлɭжиɜɚниɟ
ɜозмɟщɚɟɬɫя
нɚличными
ɫɪɟɞɫɬɜɚми
пɪɟɞɫɬɚɜиɬɟльɫɬɜɚɯ
Ȼɚнкɚ
ɛɟзнɚличным
пɭɬɟм
ɫчɟɬоɜ
Ȼɚнкɚ
ɫчɟɬоɜ
ɞɪɭɝиɯ
ɛɚнкоɜ
иɫпользɭя
ɛɚнкоɜɫкиɟ
ɪɟкɜизиɬы
ɭкɚзɚнныɟ
Пɚмяɬкɟ
Поɪяɞок
пополнɟния
Кɚɪɬочноɝо
ɫчɟɬɚ
ɟɫли
инɮоɪмɚция
нɚличной
ɛɟзнɚличной
ɮоɪмɟ
пополнɟния
Кɚɪɬочноɝо
поɫɬɭпилɚ
15:00
мɟɫɬноɝо
кɪɟɞиɬоɜɚниɟ
Кɚɪɬочноɝо
пɪоизойɞɟɬ
ɞɟнь
ɟɫли
инɮоɪмɚция
нɚличной
ɛɟзнɚличной
ɮоɪмɟ
пополнɟния
Кɚɪɬочноɝо
поɫɬɭпилɚ
15:00
мɟɫɬноɝо
ɜɪɟмɟни
кɪɟɞиɬоɜɚниɟ
Кɚɪɬочноɝо
пɪоизойɞɟɬ
ɫлɟɞɭющий
ɞɟнь
Кɚɪɬы
эмиɬиɪоɜɚнныɟ
молɞɚɜɫкиɯ
лɟяɯ
или
ɜɚлюɬɟ
ɮизичɟɫкиɯ
моɝɭɬ
ɪɭɛɟжом
нɚличноɫɬи
мɚкɫимɚльный
10 000 (
ɞɟɫяɬь
ɪɚɫɫчиɬɚнный
кɭɪɫɭ
Нɚционɚльноɝо
Ȼɚнкɚ
Молɞоɜы
ɭɫɬɚноɜлɟнномɭ
ɞɟнь
оɫɭщɟɫɬɜлɟния
оплɚɬы
ɬɚкжɟ
оплɚɬы
ɬоɜɚɪоɜ
ɭɫлɭɝ
Ⱦля
оɫɭщɟɫɬɜлɟния
Кɚɪɬ
плɚɬɟжɟй
ɫɜязɚнныɯ
пɟɪɟɜоɞом
кɚпиɬɚлɚ
ɪɭɛɟж
Ⱦɟɪжɚɬɟль
Кɚɪɬы
ɞолжɟн
пɪɟɞоɫɬɚɜиɬь
Ȼɚнкɭ
ɚɜɬоɪизɚцию
Нɚционɚльноɝо
Ȼɚнкɚ
Молɞоɜы
ɫлɭчɚɟ
кɭплɟнноɝо
оплɚчɟнноɝо
поɫɪɟɞɫɬɜом
ɛɚнкоɜɫкой
Кɚɪɬы
ɜозɜɪɚɬ
плɚɬɟжɚ
оɫɭщɟɫɬɜляɟɬɫя
ɛɟзнɚличной
ɮоɪмɟ
пɭɬɟм
опции
Anulare a opera
iunii, cu condi
ia restituirii de c
tre De
torul de Card a bunurilor
procurate unit
ii comerciale la care a fost deservit n starea fizic
i termenele prev
zute de
legisla
ia n vigoare a
rii n care a avut loc tranzac
ia.
4.8.Banca debiteaz
din Contul de Card, mijloacele b
ti echivalente sumelor aferente
opera
iunilor efectuate pe toate Cardurile (Cardul de baz
i Cardurile suplimentare), inclusiv
comisionele aplicate de Banc
, conformTarifelor n vigoare f
autorizarea prealabil
a
torului de Card.
4.9.Suma tranzac
iilor efectuate n valut
diferit
celei din Contul de Card, este convertit
n
valuta Contului de Card, conform cursului de schimb stabilit de MasterCard sau VISA la data
primirii documentului de plat
. Pentru convertirea valutei Contului de card n valuta
tranzac
iei, Banca percepe un comision conform Tarife
lor stabilite, valabile
la data primirii
documentului de plat
4.10.Dac
suma datoriei formate n rezultatul efectu
rii tranzac
iilor cu cardul bancar, inclusiv
comisionul aplicat de banc
, dep
te suma mijloacelor disponibile la contul de card, apare
ia de overdraft care se reflect
ca datorie la un cont separat. Calcularea dobnzii pentru
utilizarea overdraftului se efectueaz
zilnic, conform tarifelor b
ncii, n valuta contului pentru
suma datoriei restante.Stingerea datoriei
i a dobnzii calculate se efectueaz
zilnic, conform
Tarifelor n vigoare, n valuta contului de card al clientului.La apari
ia overdraftului, banca
rezerv
dreptul de a bloca temprar opera
iunile cu cardul bancar. Reluarea opera
iunilor cu
cardul va fi permis
numai dup
achitarea complet
a datoriei restante, inclusiv a dob
nzii
calculate pentru utilizarea overdraftului oferit de Banc
4.11.Dac
n rezultatul defec
iunii bancomatului sau terminalului bancar la care a fost utilizat
cardul bancar,
mijloacele b
ti nu au fost eliberate sau dac
serviciile nu au fost prestate,
iar suma solcitat
a fost blocat
, ea urmeaz
a fi deblocat
de c
tre sistemul de plat
numai
30 zile din data bloc
Оɬмɟнɚ
опɟɪɚции
Ⱦɟɪжɚɬɟль
Кɚɪɬы
оɛязɚн
ɜозɜɪɚɬиɬь
ɫооɬɜɟɬɫɬɜии
зɚконоɞɚɬɟльɫɬɜом
ɫɬɪɚны
коɬоɪой
пɪоизɜɟɞɟнɚ
ɫɞɟлкɚ
4.8.
Ȼɚнк
пɪоизɜоɞиɬ
ɛɟз
пɪɟɞɜɚɪиɬɟльноɝо
ɪɚɫпоɪяжɟния
Ⱦɟɪжɚɬɟля
Кɚɪɬы
ɫпиɫɚниɟ
оɫноɜноɝо
кɚɪɬочноɝо
ɫчɟɬɚ
оɫноɜɚнии
ɬɪɚнзɚкций
Ⱦɟɪжɚɬɟлɟм
Оɫноɜной
Кɚɪɬы
ɬɚк
Ⱦɟɪжɚɬɟлɟм
Ⱦополниɬɟльной
Кɚɪɬы
ɬɚкжɟ
ɞɟйɫɬɜɭющим
Ɍɚɪиɮɚм
ɋɭммɚ
ɬɪɚнзɚкции
оɬличной
кɚɪɬочноɝо
Ȼɚнк
конɜɟɪɬиɪɭɟɬ
ɜɚлюɬɭ
кɚɪɬочноɝо
кɭɪɫɭ
плɚɬɟжной
MasterCard,
VISA
ɞɚɬɭ
полɭчɟния
плɚɬɟжноɝо
ɞокɭмɟнɬɚ
конɜɟɪɬиɪоɜɚниɟ
ɜɚлюɬы
ɜɚлюɬɭ
ɬɪɚнзɚкции
ɬɟɪɪиɬоɪии
Молɞоɜы
Ȼɚнк
комиɫɫию
Ɍɚɪиɮɚм
ɞɟйɫɬɜɭющим
ɞɚɬɭ
полɭчɟния
плɚɬɟжноɝо
ɞокɭмɟнɬɚ
4.10.
ȿɫли
ɫɭммɚ
зɚɞолжɟнноɫɬи
ɜыполнɟнным
Ⱦɟɪжɚɬɟлɟм
Кɚɪɬы
опɟɪɚциям
ɭчɟɬом
поɞлɟжɚщɟй
Ȼɚнкɭ
пɪɟɜышɚɟɬ
ɫɭммɭ
ɞоɫɬɭпныɯ
Кɚɪɬочном
ɜозникɚɟɬ
оɜɟɪɞɪɚɮɬ
коɬоɪый
оɬɪɚжɚɟɬɫя
зɚɞолжɟнноɫɬи
оɬɞɟльном
Нɚчиɫлɟниɟ
пɪоцɟнɬоɜ
пользоɜɚниɟ
оɜɟɪɞɪɚɮɬом
пɪоизɜоɞиɬɫя
ɟжɟɞнɟɜно
ɫооɬɜɟɬɫɬɜии
ɬɚɪиɮɚми
Ȼɚнкɚ
ɜɚлюɬɟ
ɫɭммɭ
ɮɚкɬичɟɫки
чиɫлящɟйɫя
зɚɞолжɟнноɫɬи
Поɝɚшɟниɟ
оɜɟɪɞɪɚɮɬɚ
пɪоцɟнɬоɜ
нɟмɭ
пɪоизɜоɞяɬɫя
ɚɜɬомɚɬичɟɫки
пɭɬɟм
кɚɪɬочный
Клиɟнɬɚ
Пɪи
ɜозникноɜɟнии
оɜɟɪɞɪɚɮɬɚ
Ȼɚнк
оɫɬɚɜляɟɬ
пɪɟкɪɚɬиɬь
пɪиоɫɬɚноɜиɬь
опɟɪɚции
Кɚɪɬɟ
Клиɟнɬɚ
ȼозоɛноɜлɟниɟ
опɟɪɚций
кɚɪɬочномɭ
пɪоизɜоɞиɬɫя
поɫлɟ
полноɝо
поɝɚшɟния
зɚɞолжɟнноɫɬи
оɜɟɪɞɪɚɮɬɭ
нɚчиɫлɟнным
пɪоцɟнɬɚм
4.11.
ȿɫли
ɜɫлɟɞɫɬɜиɟ
нɟполɚɞки
ɛɚнкомɚɬɚ
ɛɚнкоɜɫкоɝо
ɬɟɪминɚлɚ
коɬоɪом
оɛɫлɭжиɜɚлɚɫь
Кɚɪɬɚ
ɞɟньɝи
ɜыɞɚны
ɭɫлɭɝи
пɪɟɞоɫɬɚɜлɟны
ɬɪɟɛɭɟмɚя
ɫɭммɚ
зɚɛлокиɪоɜɚнɚ
плɚɬɟжной
ɫиɫɬɟмой
ɞɟнɟжныɟ
ɛɭɞɭɬ
ɪɚзɛлокиɪоɜɚны
ɬолько
чɟɪɟз
30
ɞнɟй
ɞня
ɛлокиɪоɜɚния
5. Garan
5.
Ƚɚɪɚнɬии
5.1.Drept garan
ie pentru Cardurile emise de c
tre Banc
serve
te soldul la cont
i/sau
Overdraftul contului, care poate fi permis De
torului de Card numai n baza unui Acord
suplimentar dintre Banc
i patronul De
torului de Card.
5.2.Overdraftul se va utiliza n scopul asigur
rii execut
rii n termen a obliga
iunilor De
torului
de Card vis-a-vis de Banc
n leg
cu opera
iunile efectuate cu Cardul n cazul lipsei sau
insuficien
ei mijloacelor b
ti n Contul de Card.
5.3.n cazul nerespect
rii condi
iilor Contractului
i prezentelor Reguli de utilizare, Banca
rezerv
dreptul de a ntrerupe sau suspenda ac
iunea Cardului cu declararea ulterioar
a
nulit
ii acestuia, precum
i dreptul de a se adresa n instan
ele de judecat
conform
prevederilor legisla
iei n vigoare a Republicii Moldova.
Ƚɚɪɚнɬиɟй
ɛɚнкоɜɫкиɯ
Кɚɪɬ
ɜыпɭщɟнныɯ
Ȼɚнком
яɜляɟɬɫя
оɫɬɚɬок
Кɚɪɬочноɝо
ɫчɟɬɚ
Оɜɟɪɞɪɚɮɬ
коɬоɪый
можɟɬ
пɪɟɞоɫɬɚɜляɬьɫя
Ⱦɟɪжɚɬɟлю
Кɚɪɬы
ɫооɬɜɟɬɫɬɜии
ɞополниɬɟльным
ɫоɝлɚшɟниɟм
мɟжɞɭ
Ȼɚнком
ɪɚɛоɬоɞɚɬɟлɟм
Ⱦɟɪжɚɬɟля
Кɚɪɬы
Оɜɟɪɞɪɚɮɬ
иɫпользɭɟɬɫя
Ȼɚнком
ɞля
оɛɟɫпɟчɟния
ɫɜоɟɜɪɟмɟнноɝо
ɜыполнɟния
оɛязɚɬɟльɫɬɜ
Ⱦɟɪжɚɬɟля
Кɚɪɬы
пɟɪɟɞ
Ȼɚнком
Опɟɪɚциям
Кɚɪɬой
оɬɫɭɬɫɬɜии
ɞɟнɟɝ
Кɚɪɬочном
ɫчɟɬɟ
ɫлɭчɚɟ
нɟɜыполнɟния
ɭɫлоɜий
Ⱦоɝоɜоɪɚ
нɚɫɬоящиɯ
Ȼɚнк
ɫоɯɪɚняɟɬ
пɪɚɜо
пɪɟкɪɚɬиɬь
пɪиоɫɬɚноɜиɬь
Кɚɪɬы
оɛъяɜлɟниɟм
ɬɚкжɟ
оɛɪɚɬиɬьɫя
ɫɭɞɟɛнɭю
ɫооɬɜɟɬɫɬɜии
ɞɟйɫɬɜɭющим
зɚконоɞɚɬɟльɫɬɜом
Ɋɟɫпɭɛлики
Молɞоɜɚ
suri de prevenire a fraudelor 6.
Пɪɚɜилɚ
мɟɪы
пɪɟɞоɬɜɪɚщɟнию
мошɟнничɟɫɬɜɚ
6.1.De
torul de Card se oblig
asigure p
strarea cardului n condi
ii ce ar exclude
6.2.De
torul de Card se oblig
asigure securitatea PIN-codului
i anume: memorarea
strarea n secret a PIN-codului, utilizarea acestuia astfel nct s
nu poat
fi
zut/identificat de c
tre alte persoane. Este interzis
nscrierea PIN-codul
ui nemijlocit pe
Card sau purtarea/p
strarea Cardului
i PIN-codului mpreun
6.3.Opera
iunile confirmate prin introducerea PIN-codului nu pot fi contestate de c
tre
torul Cardului.
6.4.De
torul de Card la efectuarea Opera
iunilor fa
-nfa
se oblig
solicite efectuarea
acesteia numai n prezen
a sa.
6.5.n cazul n care Cardul este utilizat n scopul achit
rfurilor /serviciilor sau ridic
rii
numerarului n casierie, De
torul este obligat s
semneze cecul
i/sau s
introduc
PIN-
codul
verifice dac
n documentul respectiv sunt prezente
i indicate corect datele
privind num
rul Cardului, suma
i valuta tranzac
iei, data efectu
rii acesteia.
6.6.n scopul efectu
rii Opera
iunilor, unele organiza
ii comerciale ce accept
Cardurile sunt n
drept s
cear
prezentarea buletinului de identitate (pa
aportului) sau oric
rui alt document
oficial, care ar putea confirma identitatea De
torului de Card.
6.7.De
torul de Card se oblig
solicite chitan
ele aferente Opera
iunilor efectuate, adic
preia cardul
i chitan
a dup
fiecare Opera
iune efectuat
la bancomat, casierie sau
comerciant.
6.8.n cazul utiliz
rii Cardului sau num
rului Cardului pentru achitarea unor servicii ca:
rezervarea unei camere la hotel, nchirierea automobilului, opera
iuni periodice de acela
i tip,
achitarea serviciilor /m
prealabil cu regulile de plat
i anulare a comenzilor, condi
iile de livrare a
rfurilor/serviciilor,
i de asemenea, s
streze cel pu
in un an de la momentul efectu
rii
Opera
iunii toate documentele aferente acestor comenzi.
6.9.De
torul de Card se oblig
confrunte cecurile
i alte documente, care confirm
efectuare Opera
iunilor, cu tranzac
iile din extrasul
lunar din Cont
le p
streze timp de un
6.10.De
torul de Card se oblig
verifice imediat soldul contului in cazul e
rii tranzac
iei.
6.11.n cazul bloc
rii sumei Opera
iunii n Cont, aceast
blocare nu poate fi anulat
de banca
la expirarea termenului de 35 zile.
Ⱦɟɪжɚɬɟль
Кɚɪɬы
оɛязɚн
ɯɪɚниɬь
Кɚɪɬɭ
ɭɫлоɜияɯ
иɫключɚющиɯ
поɜɪɟжɞɟниɟ
поɬɟɪю
кɪɚжɭ
Ⱦɟɪжɚɬɟль
Кɚɪɬы
оɛязɭɟɬɫя
оɛɟɫпɟчиɬь
ɛɟзопɚɫноɟ
ɯɪɚнɟниɟ
коɞɚ
зɚпоминɚниɟ
ɫоɯɪɚнɟниɟ
ɟɝо
иɫпользоɜɚɬь
нɟоɛɯоɞимо
ɬɚким
оɛɪɚзом
чɬоɛы
ɭɜиɞɟн
ɞɪɭɝими
лицɚми
Зɚпɪɟщɚɟɬɫя
ПИН
Кɚɪɬɟ
ноɫиɬь
ɯɪɚниɬь
Кɚɪɬɭ
коɞ
ɜмɟɫɬɟ
Опɟɪɚции
поɞɬɜɟɪжɞɟнныɟ
ɜɜɟɞɟниɟм
коɞɚ
моɝɭɬ
оɫпоɪɟны
Ⱦɟɪжɚɬɟлɟм
Кɚɪɬы
Пɪи
пɪоɜɟɞɟнии
опɟɪɚции
ɮизичɟɫким
пɪиɫɭɬɫɬɜиɟм
Кɚɪɬы
Ⱦɟɪжɚɬɟль
оɛязɚн
поɬɪɟɛоɜɚɬь
пɪоɜɟɞɟния
ɞɚнной
опɟɪɚции
ɬолько
ɟɝо
пɪиɫɭɬɫɬɜии
ɫлɭчɚɟ
ɟɫли
Кɚɪɬɚ
иɫпользɭɟɬɫя
цɟлью
оплɚɬы
ɬоɜɚɪоɜ
ɭɫлɭɝ
полɭчɟния
нɚличныɯ
Ⱦɟɪжɚɬɟль
оɛязɚн
поɞпиɫɚɬь
ɜɜɟɫɬи
пɪоɜɟɪиɬь
ɫооɬɜɟɬɫɬɜɭющɟм
ɞокɭмɟнɬɟ
нɚличиɟ
пɪɚɜильноɫɬь
ɭкɚзɚнныɯ
номɟɪɚ
Кɚɪɬы
ɫɭммы
ɜɚлюɬы
ɬɪɚнзɚкции
ɞɚɬы
пɪоɜɟɞɟния
Пɪи
пɪоɜɟɞɟнии
Опɟɪɚций
нɟкоɬоɪыɟ
ɬоɪɝоɜыɟ
оɪɝɚнизɚции
пɪинимɚющиɟ
Кɚɪɬы
оплɚɬɟ
ɜпɪɚɜɟ
ɬɪɟɛоɜɚɬь
пɪɟɞъяɜлɟния
ɭɞоɫɬоɜɟɪɟния
личноɫɬи
пɚɫпоɪɬɚ
люɛоɝо
ɞɪɭɝоɝо
оɮициɚльноɝо
ɞокɭмɟнɬɚ
коɬоɪый
иɞɟнɬиɮициɪоɜɚɬь
Ⱦɟɪжɚɬɟля
Кɚɪɬы
Ⱦɟɪжɚɬɟль
Кɚɪɬы
оɛязɚн
зɚпɪоɫиɬь
кɜиɬɚнцию
ɫоɜɟɪшɟннɭю
опɟɪɚцию
полɭчиɬь
Кɚɪɬɭ
кɜиɬɚнцию
поɫлɟ
кɚжɞой
ɬɪɚнзɚкции
оɫɭщɟɫɬɜлɟнной
ɛɚнкомɚɬɟ
кɚɫɫɟ
ɛɚнкɚ
ɬоɪɝоɜой
ɬочкɟ
ɫлɭчɚɟ
Кɚɪɬы
или
номɟɪɚ
Кɚɪɬы
ɞля
оплɚɬы
ɛɪониɪоɜɚниɟ
номɟɪɚ
ɝоɫɬиницɟ
ɚɪɟнɞɚ
ɚɜɬомоɛиля
оɞноɬипныɟ
пɟɪиоɞичɟɫкиɟ
плɚɬɟжи
оплɚɬɚ
ɭɫлɭɝ
ɬоɜɚɪоɜ
Инɬɟɪнɟɬɭ
Ⱦɟɪжɚɬɟль
ɞолжɟн
пɪɟɞɜɚɪиɬɟльно
ознɚкомиɬьɫя
пɪɚɜилɚми
оплɚɬы
оɬмɟны
зɚкɚзоɜ
ɭɫлоɜиями
ɞоɫɬɚɜки
ɬоɜɚɪоɜ
ɭɫлɭɝ
ɫоɯɪɚняɬь
ɫопɭɬɫɬɜɭющиɟ
ɞокɭмɟнɬы
оɞноɝо
ɝоɞɚ
момɟнɬɚ
оɫɭщɟɫɬɜлɟния
опɟɪɚции
Ⱦɟɪжɚɬɟль
Кɚɪɬы
оɛязɚн
ɫɜɟɪяɬь
кɜиɬɚнции
ɞɪɭɝиɟ
ɞокɭмɟнɬы
поɞɬɜɟɪжɞɚющиɟ
опɟɪɚции
ɟжɟмɟɫячной
ɜыпиɫкой
ɫчɟɬɭ
ɯɪɚниɬь
ɝоɞɚ
6.10.
Ⱦɟɪжɚɬɟль
Кɚɪɬы
оɛязɚн
пɪоɜɟɪиɬь
оɫɬɚɬок
ɫлɭчɚɟ
нɟɭɞɚчной
ɬɪɚнзɚкции
6.11.
ɫлɭчɚɟ
ɛлокиɪоɜɚния
ɫɭммы
Опɟɪɚции
ɋчɟɬɭ
ɛлокиɪоɜкɚ
можɟɬ
ɚннɭлиɪоɜɚнɚ
Ȼɚнком
иɫɬɟчɟния
35-
ɞнɟɜноɝо
ɫɪокɚ
7. Pierderea sau furtul Cardului 7.
ɍɬɟɪя
лиɛо
ɯищɟниɟ
Кɚɪɬы
7.1.n cazul depist
rii furtului/pierderii Cardului sau a dezv
luirii PIN-codului, De
torul de Card
va:
informa urgent Banca la telefoanele: (373 22) 21-02-02, 21-03-03 sau 30-11-56 pentru a bloca
Cardul;
completa avizul de furt/pierdere a Cardului ce urmeaz
a fi prezentat B
ncii prin fax: (373-22)
30-13 -94 sau e-mail n decursul a 48 de ore din momentul inform
rii orale a B
ncii.
7.2. n aviz De
torul de Card va indica toat
informa
ia de care dispune aferent
cazului de
pierdere sau furt a Cardului:
tipul
i num
rul Cardului;
numele, prenumele
i adresa De
torului de Card;
data depist
rii pierderii sau furtului Cardului;
informa
ii suplimentare, care din punctul de vedere al De
torului de Card, trebuie s
fie
comunicate B
ncii.
Timpul comunic
rii orale de c
tre De
torul de Card a informa
iei privind pierderea sau furtul
Cardului va fi considerat de Banc
drept timp de recep
ionare a informa
iei date.
7.3.n cazul g
sirii Cardului de c
tre De
torul de Card, dup
notificarea de pierdere/furt
prezentat
anterior B
ncii, De
torul de Card este obligat s
informeze imediat Banca
despre acest lucru.
ɫлɭчɚɟ
оɛнɚɪɭжɟния
ɭɬɪɚɬы
Кɚɪɬы
ɪɚɫɫɟкɪɟчиɜɚния
ПИН
коɞɚ
Ⱦɟɪжɚɬɟль
Кɚɪɬы
оɛязɚн
нɟмɟɞлɟнно
инɮоɪмиɪоɜɚɬь
Ȼɚнк
ɬɟлɟɮонɭ
: (373 22) 21-02-02, 21-03-03
30-11-56.
люɛоɟ
ɭɫɬноɟ
оɛɪɚщɟниɟ
ɞолжно
поɞɬɜɟɪжɞɟно
ɬɟчɟниɟ
48
пиɫьмɟнным
Ȼɚнк
лиɛо
ɮɚкɫɭ
(373-22) 30-13-94 (
кɪɭɝлоɫɭɬочно
).
Ⱦɟɪжɚɬɟль
Кɚɪɬы
оɛязɚн
пɟɪɟɞɚɬь
Ȼɚнк
инɮоɪмɚцию
кɚɫɚющɭюɫя
ɭɬɪɚɬы
ɯищɟния
Кɚɪɬы
Инɮоɪмɚция
ɭɬɪɚɬɟ
ɯищɟнии
Кɚɪɬы
ɞолжнɚ
ɫоɞɟɪжɚɬь
ɫлɟɞɭющиɟ
ɞɚнныɟ
номɟɪ
Кɚɪɬы
ɮɚмилия
ɚɞɪɟɫ
Ⱦɟɪжɚɬɟля
Кɚɪɬы
ɜɪɟмя
ɭɫɬɚноɜлɟния
поɬɟɪи
кɪɚжи
оɛɫɬояɬɟльɫɬɜɚ
пɪи
коɬоɪыɯ
Кɚɪɬɚ
ɭɬɟɪянɚ
ȼɪɟмɟнɟм
полɭчɟния
ɭɫɬной
инɮоɪмɚции
Ⱦɟɪжɚɬɟля
Кɚɪɬы
ɛɭɞɟɬ
ɫчиɬɚɬьɫя
полɭчɟния
Ȼɚнком
ɫооɛщɟния
ɭɬɟɪɟ
или
кɪɚжɟ
ɬɟлɟɮонɭ
Пɪи
оɛнɚɪɭжɟнии
Кɚɪɬы
ɪɚнɟɟ
зɚяɜлɟнной
кɚк
ɭɬɪɚчɟнной
Ⱦɟɪжɚɬɟль
Кɚɪɬы
оɛязɚн
опоɜɟɫɬиɬь
эɬом
Ȼɚнк
8. Modul de primire a Extraselor de Cont
i prezentarea reclama
iilor 8.
полɭчɟния
ȼыпиɫки
Кɚɪɬочномɭ
ɫчɟɬɭ
пɪɟɞɫɬɚɜлɟниɟ
ɪɟклɚмɚций
8.1.De
torul de Card prime
te lunar extrasul din contul de card pentru luna precedent
torul de Card poate solicita extrasul din contul de card pentru orice perioad
de timp
din ultmii 2 ani la ghi
eele b
ncii sau prin intermediul cecurilor eliberate de bancomate, po
, etc.
8.2.De
torul de Card poate disputa orice opera
iune, indicat
n Extrasul de Cont , ns
nu mai
trziu de 10 (zece) zile calendaristice din momentul primirii Extrasului de Cont. n cazul
neprezent
ncii n termenul indicat a reclama
iilor n scris privind opera
iunile indicate,
acestea se consider
ca fiind acceptate de c
tre De
torul de Card
i nu mai pot fi
reclamate. De
torul de Card va comunica despre erorile depistate n Extrasul de Cont la
telefonul: (373 22) 30-11-56.
8.3.n cazul prezent
rii reclama
iei aferente Extrasului de Cont, De
torul de Card va comunica
ncii toat
informa
ia de care dispune.
8.4.n termen de 30 (treizeci) zile bancare, inclusiv data prezent
rii reclama
iei, Banca
examineaz
reclama
ia
i informeaz
n scris De
torul de Card despre hot
rrea luat
ori
despre necesitatea examin
rii suplimentare a reclama
iei, ca urmare a apari
iei unor situa
excep
ionale, care la fel se aduc la cuno
tin
a De
torului de Card. Banca examineaz
reclama
ia n decursul a maximum 45 de zile din momentul prezent
rii acesteia.
Ⱦɟɪжɚɬɟль
Кɚɪɬы
ɟжɟмɟɫячно
полɭчɚɟɬ
ɫчɟɬɚ
оɬɪɚжɚющиɟ
опɟɪɚции
оɬчɟɬный
Ⱦɟɪжɚɬɟль
Кɚɪɬы
можɟɬ
зɚпɪоɫиɬь
люɛой
пɟɪиоɞ
2
лɟɬ
поɞɪɚзɞɟлɟнияɯ
ɛɚнкɚ
чɟɪɟз
ɛɚнкомɚɬы
элɟкɬɪонной
почɬɟ
ɜɟɛ
ɫɬɪɚницы
ɛɚнкɚ
https://cards.eximbank.com
ɫлɭчɚɟ
ɜозникноɜɟния
ɜопɪоɫоɜ
Ⱦɟɪжɚɬɟль
Кɚɪɬы
ɬɪɟɛоɜɚɬь
Ȼɚнкɚ
оɛоɫноɜɚния
ɫпиɫɚния
ɫɭмм
ɋчɟɬɚ
ɬɟчɟниɟ
10-
ɞнɟй
ɞɚɬы
полɭчɟния
ɭɜɟɞомлɟнии
Ȼɚнкɚ
ɬɟчɟниɟ
ɭкɚзɚнноɝо
ɫɪокɚ
Ⱦɟɪжɚɬɟль
Кɚɪɬы
ɬɪɟɬьɟ
ɬɟɪяɟɬ
пɪɚɜо
оɫпɚɪиɜɚɬь
ɫоɜɟɪшɟнныɟ
Ȼɚнком
ɞɟйɫɬɜия
ɜыяɜлɟнныɯ
ошиɛкɚɯ
Ⱦɟɪжɚɬɟль
Кɚɪɬы
можɟɬ
ɫооɛщиɬь
ɬɟлɟɮонɭ
(373 22) 30-11-56.
ɫлɭчɚɟ
пɪɟɞъяɜлɟния
ɪɟклɚмɚции
ɫчɟɬɚ
Ⱦɟɪжɚɬɟль
Кɚɪɬы
ɞолжɟн
пɪɟɞоɫɬɚɜиɬь
имɟющɭюɫя
инɮоɪмɚцию
ɬɪɚнзɚкции
ɬɟчɟниɟ
30
ɞнɟй
ɞɚɬɭ
поɞɚчи
ɪɟклɚмɚции
ɪɚɫɫмɚɬɪиɜɚɟɬ
ɭɜɟɞомляɟɬ
Ⱦɟɪжɚɬɟля
Кɚɪɬы
пиɫьмɟнной
ɮоɪмɟ
пɪиняɬом
окончɚɬɟльном
ɪɟшɟнии
нɟоɛɯоɞимоɫɬи
пɪоɜɟɞɟния
ɞополниɬɟльныɯ
ɪɚɫɫлɟɞоɜɚний
ɜызɜɚнныɯ
чɪɟзɜычɚйными
оɛɫɬояɬɟльɫɬɜɚми
коɬоɪыɟ
ɬɚкжɟ
ɞоɜоɞяɬɫя
ɫɜɟɞɟния
Ⱦɟɪжɚɬɟля
Кɚɪɬы
Эмиɬɟнɬ
зɚɜɟɪшɚɟɬ
ɪɚɫɫмоɬɪɟниɟ
ɪɟклɚмɚции
ɫɪок
ɛолɟɟ
45
ɞнɟй
ɞня
поɞɚчи
Ⱦɟɪжɚɬɟлɟм
Кɚɪɬы

Приложенные файлы

  • pdf 6852436
    Размер файла: 192 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий